University of Finance and Administration

Kancelář představenstva a sekretariát rektorky

Výkonný ředitel obchodně – právní

Departments

Faculty of Economic Studies

Faculty of Law and Administration

Prorektor pro výzkum a vývoj

Prorektor pro legislativu a studijní programy

Prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy

Kvestorka