B_VP Veřejný pořádek

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. František Dědičík, MBA (cvičící)
Ing. Bc. Magdalena Němcová (cvičící)
Garance
Ing. Petra Kadlec Linhartová
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_VP/cBSMO: Po 26. 2. 12:15–12:59 M24, 13:00–13:45 M24, 14:00–14:44 M24, 14:45–15:30 M24, Po 25. 3. 12:15–12:59 M24, 13:00–13:45 M24, 14:00–14:44 M24, 14:45–15:30 M24, Po 22. 4. 12:15–12:59 M24, 13:00–13:45 M24, 14:00–14:44 M24, 14:45–15:30 M24, F. Dědičík
B_VP/cBSPH: každou lichou středu 14:00–14:44 S11, každou lichou středu 14:45–15:30 S11, F. Dědičík
B_VP/cKKV: Út 13. 2. 14:00–14:44 KV301, 14:45–15:30 KV301, 15:45–16:29 KV301, 16:30–17:15 KV301, Út 12. 3. 14:00–14:44 KV301, 14:45–15:30 KV301, 15:45–16:29 KV301, 16:30–17:15 KV301, Út 9. 4. 14:00–14:44 KV301, 14:45–15:30 KV301, 15:45–16:29 KV301, 16:30–17:15 KV301, F. Dědičík
B_VP/cK1PH: každou lichou středu 15:45–16:29 S26, každou lichou středu 16:30–17:15 S26, F. Dědičík
B_VP/cK2PH: každé liché pondělí 14:00–14:44 S24, každé liché pondělí 14:45–15:30 S24, M. Němcová
B_VP/poBSMO: každé sudé úterý 14:00–14:44 M14, každé sudé úterý 14:45–15:30 M14, každé sudé úterý 15:45–16:29 M14, každé sudé úterý 16:30–17:15 M14, F. Dědičík
B_VP/poKKV: každé sudé úterý 14:00–14:44 KV301, každé sudé úterý 14:45–15:30 KV301, každé sudé úterý 15:45–16:29 KV301, každé sudé úterý 16:30–17:15 KV301, F. Dědičík
B_VP/pxBSKPH: každé sudé úterý 14:00–14:44 S01, každé sudé úterý 14:45–15:30 S01, každé sudé úterý 15:45–16:29 S01, každé sudé úterý 16:30–17:15 S01, F. Dědičík
B_VP/vBSKPH: Pá 9. 2. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, Pá 23. 2. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, Pá 12. 4. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, F. Dědičík
B_VP/vBSMO: So 2. 3. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, So 16. 3. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, So 20. 4. 11:30–13:00 M15, 14:00–15:30 M15, F. Dědičík
B_VP/vKKV: So 10. 2. 8:00–9:30 KV204, 9:45–11:15 KV204, 11:30–13:00 KV204, So 23. 3. 8:00–9:30 KV204, 9:45–11:15 KV204, 11:30–13:00 KV204, F. Dědičík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formovat u studentů schopnost orientace v problematice zajišťování a ochrany veřejného pořádku ve společnosti. Dále je předmět zaměřen na seznámení studenta se základními problémy ohrožujícími veřejný pořádek, metodami jejich potírání, mitigace a eliminace a hlavními aktéry, kteří se podílejí na zajišťování veřejného pořádku na lokální, regionální i celostátní úrovni.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, vymezení veřejného pořádku a klíčových termínů spojených s bezpečnostní ve společnosti.
 • 2. Ochrana veřejného pořádku v rámci Policie ČR.
 • 3. Organizační struktura Policie České republiky.
 • 4. Služba pořádkové policie, jednotlivé složky, úkoly a postupy při zajišťování veřejného pořádku.
 • 5. Zákonodárná ochrana veřejného pořádky.
 • 6. Ochrana veřejného pořádku z pohledu státu.
 • 7. Ochrana veřejného pořádku v rámci samostatné působnosti obcí.
 • 8. Veřejný pořádek a prevence.
 • 9. Role obecní policie při zajišťování veřejného pořádku.
 • 10. Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
 • 11. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR.
 • 12. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_VP