B_AS Aplikační software

Vysoká škola finanční a správní
léto 2018
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Renata Majovská, PhD. (cvičící)
doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc. (cvičící)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (cvičící)
Ing. Jiří Zumr (cvičící)
Garance
PaedDr. Renata Majovská, PhD.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_AS/vBSKPH: Pá 16. 2. 17:30–19:00 E303PC, Pá 16. 3. 14:00–15:30 E303PC, R. Majovská
B_AS/vKMO: So 10. 2. 11:30–13:00 M11PC, So 10. 3. 11:30–13:00 M11PC, V. Nulíček
B_AS/vKVKV: So 17. 2. 14:00–15:30 KV305PC, So 17. 3. 14:00–15:30 KV305PC, R. Majovská
B_AS/vPPPH: Pá 16. 2. 19:15–20:45 E307, Pá 6. 4. 17:30–19:00 E307, J. Zumr
B_AS/vVPH: Pá 16. 2. 17:30–19:00 E307, Pá 6. 4. 15:45–17:15 E307, J. Zumr
B_AS/1BSKV: každou lichou středu 14:00–14:44 KV305PC, každou lichou středu 14:45–15:30 KV305PC, každou lichou středu 15:45–16:29 KV305PC, každou lichou středu 16:30–17:15 KV305PC, R. Majovská
B_AS/1BSPH: St 8:45–9:29 E307, St 9:30–10:15 E307, J. Zumr
B_AS/1KKV: každou lichou středu 10:30–11:14 KV305PC, každou lichou středu 11:15–12:00 KV305PC, každou lichou středu 12:15–12:59 KV305PC, každou lichou středu 13:00–13:45 KV305PC, R. Majovská
B_AS/1KMO: St 10:30–11:14 M11PC, St 11:15–12:00 M11PC, V. Nulíček
B_AS/1KPH: St 15:45–16:29 E307, St 16:30–17:15 E307, S. Mildeová
B_AS/1PPPVPH: Čt 10:30–11:14 E307, Čt 11:15–12:00 E307, J. Lánský
B_AS/1VMO: St 12:15–12:59 M11PC, St 13:00–13:45 M11PC, V. Nulíček
B_AS/2KPH: St 14:00–14:44 E307, St 14:45–15:30 E307, J. Zumr
B_AS/3KPH: St 10:30–11:14 E307, St 11:15–12:00 E307, J. Zumr
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit praktické znalosti studentů v používání základních uživatelských aplikací kancelářského balíku MS Office 2010 (MS Excel, MS PowerPoint). Po absolvování výuky budou studenti zvládat základy práce v MS Excel, pokročilé techniky v MS PowerPoint.
Osnova
 • 1. Seznámení s IS VŠFS, průvodce distančním studiem.
 • 2. Formáty dat. Jednoduché vzorce.
 • 3. Funkce v Excelu I (matematické, statistické).
 • 4. Funkce v Excelu II (finanční, vyhledávací).
 • 5. Grafy.
 • 6. Interpretace dat.
 • 7. Práce s databázemi.
 • 8. Kontingenční tabulky.
 • 9. Tisk rozsáhlých tabulek.
 • 10. Kopírovaní objektů mezi aplikacemi MS Office.
 • 11. Objekty v MS PowerPoint.
 • 12. Animace v MS PowerPoint.
Literatura
  povinná literatura
 • HOFFMANNOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů pro aplikační software. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 62 s. ISBN 978-80-7408-066-1. info
 • HOFFMANNOVÁ, Hana a Jan LÁNSKÝ. Sbírka řešených příkladů pro Aplikační software 2. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, 84 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-073-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software I (MS Office 2010). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-052-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2 (MS Office 2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 128 s. ISBN 978-80-7408-064-7. info
  doporučená literatura
 • COX, Joyce a Joan LAMBERT. Microsoft PowerPoint 2010: step by step. Redmond, WA: Microsoft Press, 2010. ISBN 978-0-7356-2691-1.
 • ZAPAWA, Timothy. Microsoft Excel: získávání, analýza a prezentace dat. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1535-0.
 • LAMBERT, Joan a Curtis FRYE. Microsoft Office 2016 step by step. Step by step (Redmond, Wash.). ISBN 0735699232.
 • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5691-2.
 • BARILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2016: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-4838-9.
 • KOPECKÝ, Ladislav. Prezentace v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3123-0.
 • COX, Joyce, Joan LAMBERT a Curtis FRYE. Microsoft Office Home and Student 2010: step by step. Redmond, WA: Microsoft Press, 2010. ISBN 978-0-7356-2721-5.
 • MYŠÁK, Milan. Kontingenční tabulky a grafy: výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4113-7.
 • NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2016: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-271-0193-1.
 • PECINOVSKÝ, Josef. 333 tipů a triků pro Microsoft Excel 2013: [sbírka nejužitečnějších postupů a řešení]. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4130-4.
 • LAMBERT, Joan. Microsoft PowerPoint 2016 step by step. Step by step (Redmond, Wash.). ISBN 9780735697799.
 • KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft® PowerPoint® 2016 nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-251-7.
 • PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Office 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1.
Výukové metody
Výuka v prezenčním studiu probíhá formou řízeného semináře, studenti zpracovávají praktické příklady pod vedením učitele. Výuka v kombinovaném studiu probíhá distanční formou s využitím připravené DSO. Minimální povinná účast na seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Způsob zakončení předmětu: Zápočet. Prezenční studium: Studenti vypracují na cvičeních 11 úloh a odevzdají je do Odevzdávárny ke kontrole. Zápočet bude udělen za správné vyřešení všech úloh. Kombinované studium: Studenti vypracují samostatně 4 POTy, odevzdají je do Odevzdávárny ke kontrole. Zápočet bude udělen za správné vyřešení všech POTů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024, zima 2024.