B_AS Aplikační software

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Renata Majovská, PhD. (cvičící)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (cvičící)
Ing. Václav Řezníček, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Tesař, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renata Majovská, PhD.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_AS/cPPKV: každý sudý čtvrtek 9:30–10:14 KV305PC, každý sudý čtvrtek 10:15–11:00 KV305PC, každý sudý čtvrtek 11:15–11:59 KV305PC, každý sudý čtvrtek 12:00–12:45 KV305PC, R. Majovská
B_AS/vEKPH: So 30. 9. 14:00–15:30 E303PC, 15:45–17:15 E303PC, So 4. 11. 9:45–11:15 E303PC, 11:30–13:00 E303PC, So 9. 12. 14:00–15:30 E303PC, 15:45–17:15 E303PC, V. Řezníček
B_AS/1EKKV: každý sudý čtvrtek 14:00–14:44 KV305PC, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 KV305PC, každý sudý čtvrtek 15:45–16:29 KV305PC, každý sudý čtvrtek 16:30–17:15 KV305PC, R. Majovská
B_AS/1EKPH: Út 10:30–11:14 E303PC, Út 11:15–12:00 E303PC, kromě Út 31. 10. ; a St 29. 11. 12:15–13:45 E303PC, V. Nulíček
B_AS/1FPH: St 15:45–16:29 E303PC, St 16:30–17:15 E303PC, R. Majovská
B_AS/1PPPH: St 14:00–14:44 E303PC, St 14:45–15:30 E303PC, R. Majovská
B_AS/2EKPH: Út 12:15–12:59 E303PC, Út 13:00–13:45 E303PC, kromě Út 31. 10. ; a St 15. 11. 12:15–13:45 E303PC, V. Nulíček
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit praktické znalosti studentů v používání základních uživatelských aplikací kancelářského balíku MS Office (MS Excel, MS PowerPoint). Po absolvování výuky budou studenti zvládat základy práce v MS Excel, pokročilé techniky v MS PowerPoint.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v informačním systému VŠFS,
- používat základní funkce, vzorce a grafy v MS Excelu,
- analyzovat a interpretovat data, používat kontingenční tabulky,
- kopírovat objekty mezi aplikacemi MS Office,
- vytvářet prezentace v MS PowerPoint.
Osnova
 • 1. Seznámení s IS VŠFS, průvodce distančním studiem.
 • 2. Formáty dat. Jednoduché vzorce.
 • 3. Funkce v Excelu I (matematické, statistické).
 • 4. Funkce v Excelu II (finanční, vyhledávací).
 • 5. Grafy.
 • 6. Kontingenční tabulky.
 • 7. Interpretace dat.
 • 8. Práce s databázemi.
 • 9. Tisk rozsáhlých tabulek.
 • 10. Objekty v MS PowerPoint.
 • 11. Animace v MS PowerPoint.
 • 12. Kopírovaní objektů mezi aplikacemi MS Office.
Literatura
  povinná literatura
 • HOFFMANNOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů pro aplikační software. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 62 s. ISBN 978-80-7408-066-1. info
 • HOFFMANNOVÁ, Hana a Jan LÁNSKÝ. Sbírka řešených příkladů pro Aplikační software 2. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, 84 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-073-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software I (MS Office 2010). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-052-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2 (MS Office 2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 128 s. ISBN 978-80-7408-064-7. info
 • NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce. ISBN 978-80-247-2026-5.
  doporučená literatura
 • BARILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2016: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-4838-9.
 • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5691-2.
 • LAMBERT, Joan. Microsoft PowerPoint 2016 step by step. Step by step (Redmond, Wash.). ISBN 9780735697799.
 • KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft® PowerPoint® 2016 nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-251-7.
 • LAMBERT, Joan a Curtis FRYE. Microsoft Office 2016 step by step. Step by step (Redmond, Wash.). ISBN 0735699232.
 • PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Office 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1.
 • PECINOVSKÝ, Josef. 333 tipů a triků pro Microsoft Excel 2013: [sbírka nejužitečnějších postupů a řešení]. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4130-4.
 • KOPECKÝ, Ladislav. Prezentace v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3123-0.
Výukové metody
Cvičení v prezenční formě, soustředění v kombinované formě, minimální povinná účast na cvičeních v prezenční formě studia je 75 %, na soustředěních v kombinované formě studia 50 %.
Studenti s ISP mají stejné povinnosti, nemusí však splnit minimální účast ve cvičeních. Učitel ověří autenticitu vypracovaných úloh.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Prezenční studium: Studenti vypracují ve cvičeních 11 úloh a odevzdají je do Odevzdávárny v IS ke kontrole. Zadání úloh včetně nápovědy k vypracování jsou v IS. Zápočet bude udělen za správné vyřešení všech úloh.
Kombinované studium: Studenti vypracují samostatně 11 úloh, odevzdají je do Odevzdávárny v IS ke kontrole. Vyučující ověří autenticitu vložených úloh.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, léto 2024, zima 2024.