B_AS Aplikační software - pracovní verze

Vysoká škola finanční a správní
zima 2013
Rozsah
1/1. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Hana Hoffmannová (cvičící)
Mgr. Miroslav Kučera (cvičící)
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Nováková (cvičící)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Hana Hoffmannová
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dagmar Medová, DiS.
Předpoklady
Předmět navazuje na předmět Aplikační software 1 ze zimního semestru 1.ročníku. Předpokládá se znalost techniky práce a nástrojů programů aplikací MS Word 2010 a MS PowerPoint 2010 na úrovni osnovy tohoto předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- používat pokročilé nástroje programu MS Word používané při správě dlouhých dokumentů, při týmové práci a při ochraně dokumentů.
- používat nástroje v prostředí programu MS Excel při vytváření, úpravě a správě tabulek.
Osnova
 • 1. MS Word 2010 – editace rozsáhlých dokumentů – rozdělení dokumentu na oddíly (orientace strany, svislé zarovnání strany, různá záhlaví a zápatí, číslování stran)
 • 2. MS Word 2010 – elektronický formulář – vložení a úprava ovládacích prvků, ovládací prvky na vložené titulní straně a v záhlaví a zápatí dokumentů, příprava formuláře k vyplnění, ochrana dokumentu.
 • 3. MS Word 2010 – práce se šablonami – použití standardních šablon nabízených programem, vytvoření vlastní šablony (např. hlavičkový papír firmy). Revize dokumentu, vkládání komentářů, porovnání dokumentů
 • 4. MS Excel 2010 – vkládání různých druhů dat (číslo, text, datum a čas), číselné formáty, vyplňování řad, vytvoření jednoduché tabulky s výpočty, vytváření vzorců s využitím různých typů adres buněk.
 • 5. MS Excel 2010 – formální úpravy tabulek (ruční formátování nebo použití předpřipravené galerie), práce s listy (vložení, odstranění, přejmenování, kopírování), práce s řádky a sloupci (vložení, odstranění).
 • 6. MS Excel 2010 – výpočty pomocí funkcí, vnořování funkcí.
 • 7. MS Excel 2010 – podmíněné formátování. Grafy – vytváření a jejich úprava.
 • 8. MS Excel 2010 – práce s více listy současně. Externí odkazy – výpočty s odkazy na jiné listy event. sešity. Tisk rozsáhlých tabulek – záhlaví a zápatí, opakování hlavičky tabulky, oblast tisku, úprava měřítka pro tisk.
 • 9. MS Excel 2010 – analytické nástroje (hledání řešení), databáze – řazení, filtr, souhrny
 • 10. MS Excel 2010 – databáze – kontingenční tabulky
 • 11. MS Word 2010 – hromadná korespondence
 • 12. Zápočtové cvičení – zpracování příkladu z aplikace MS Excel 2010, úprava wordovského dokumentu
Literatura
  povinná literatura
 • NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2 (MS Office 2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 128 s. ISBN 978-80-7408-064-7. info
 • HOFFMANNOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů pro aplikační software. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 62 s. ISBN 978-80-7408-066-1. info
  doporučená literatura
 • Mark Dodge, Craig Stinson Douglas. Mistrovství v Microsoft Excel 2010. COMPUTER PRESS 2011
 • Pecinovský J., Pecinovský R.: Word 2010 – podrobný průvodce, Grada 2010
 • BROŽ, Milan. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy. COMPUTER PRESS
Výukové metody
prezenční studium - řízené semináře. Požadovaná účast na výuce - 75%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být na konci semestru zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu. kombinované studium - distanční forma. Na jedné řízené skupinové konzultaci je povinná účast. Případnou neúčast je možno nahradit osobní konzultací s tutorem.
Metody hodnocení
Způsob zakončení předmětu: Prezenční studium: zápočet. Studenti na upraví podle zadání dokument programu MS Word a vytvoří a upraví tabulky programu MS Excel. Kombinované studium: studenti vypracují samostatně 4 POTy, a prezenčně zápočtový test stejný jako studenti prezenčního studia. Výsledky studentů musí prokázat dostatečnou znalost nástrojů obou programů.
Další komentáře
Poznámka k četnosti výuky: Kombinace 2 hod. prezenční a 10 hod. distanční výuky.
Aa0.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024, zima 2024.