B_AS Aplikační software

Vysoká škola finanční a správní
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Radim Brixí (cvičící)
Ing. Renata Janošcová, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Renata Majovská, PhD. (cvičící)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (cvičící)
Ing. Václav Řezníček, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renata Majovská, PhD.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_AS/vBSMO: So 4. 3. 9:45–11:15 M24, 11:30–13:00 M24, 14:00–15:30 M24, So 22. 4. 9:45–11:15 M24, 11:30–13:00 M24, 14:00–15:30 M24, V. Nulíček
B_AS/vKKV: So 11. 2. 9:45–11:15 KV305PC, 11:30–13:00 KV305PC, 14:00–15:30 KV305PC, So 11. 3. 9:45–11:15 KV305PC, 11:30–13:00 KV305PC, 14:00–15:30 KV305PC, R. Majovská
B_AS/vKPH: So 11. 2. 8:00–9:30 E004, 9:45–11:15 E004, 11:30–13:00 E004, So 11. 3. 8:00–9:30 E004, 9:45–11:15 E004, 11:30–13:00 E004, R. Janošcová
B_AS/1BSMO: každou lichou středu 8:45–9:29 M11PC, každou lichou středu 9:30–10:15 M11PC, každou lichou středu 10:30–11:14 M11PC, každou lichou středu 11:15–12:00 M11PC, V. Nulíček
B_AS/1BSPH: St 12:15–12:59 S16PC, St 13:00–13:45 S16PC, R. Majovská
B_AS/1KKV: každý lichý čtvrtek 9:30–10:14 KV305PC, každý lichý čtvrtek 10:15–11:00 KV305PC, každý lichý čtvrtek 11:15–11:59 KV305PC, každý lichý čtvrtek 12:00–12:45 KV305PC, kromě Čt 13. 4., kromě Čt 27. 4. ; a Čt 13. 4. 10:00–11:30 KV305PC, 11:45–13:15 KV305PC, Čt 27. 4. 10:00–11:30 KV305PC, 11:45–13:15 KV305PC, R. Majovská
B_AS/1KPH: každou sudou středu 14:00–14:44 S16PC, každou sudou středu 14:45–15:30 S16PC, každou sudou středu 15:45–16:29 S16PC, každou sudou středu 16:30–17:15 S16PC, R. Majovská
B_AS/1MMO: každé sudé pondělí 12:15–12:59 M11PC, každé sudé pondělí 13:00–13:45 M11PC a každou lichou středu 15:45–16:29 M11PC, každou lichou středu 16:30–17:15 M11PC, V. Nulíček
B_AS/1MPH: každý sudý čtvrtek 14:00–14:44 E303PC, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 E303PC, každý sudý čtvrtek 15:45–16:29 E303PC, každý sudý čtvrtek 16:30–17:15 E303PC, R. Majovská
B_AS/2BSMO: každou lichou středu 12:15–12:59 M11PC, každou lichou středu 13:00–13:45 M11PC, každou lichou středu 14:00–14:44 M11PC, každou lichou středu 14:45–15:30 M11PC, V. Nulíček
B_AS/2KKV: každý lichý čtvrtek 14:00–14:44 KV305PC, každý lichý čtvrtek 14:45–15:30 KV305PC, každý lichý čtvrtek 15:45–16:29 KV305PC, každý lichý čtvrtek 16:30–17:15 KV305PC, R. Majovská
B_AS/2KPH: každou lichou středu 14:00–14:44 S16PC, každou lichou středu 14:45–15:30 S16PC, každou lichou středu 15:45–16:29 S16PC, každou lichou středu 16:30–17:15 S16PC, R. Majovská
B_AS/2MPH: každý lichý čtvrtek 14:00–14:44 E303PC, každý lichý čtvrtek 14:45–15:30 E303PC, každý lichý čtvrtek 15:45–16:29 E303PC, každý lichý čtvrtek 16:30–17:15 E303PC, R. Janošcová
B_AS/3BSMO: každé sudé pondělí 8:45–9:29 M11PC, každé sudé pondělí 9:30–10:15 M11PC, každé sudé pondělí 10:30–11:14 M11PC, každé sudé pondělí 11:15–12:00 M11PC, V. Nulíček
B_AS/3KPH: každé liché úterý 15:45–16:29 S16PC, každé liché úterý 16:30–17:15 S16PC, každé liché úterý 17:30–18:14 S16PC, každé liché úterý 18:15–19:00 S16PC, V. Řezníček
B_AS/3MPH: každé liché úterý 10:30–11:14 E303PC, každé liché úterý 11:15–12:00 E303PC, každé liché úterý 12:15–12:59 E303PC, každé liché úterý 13:00–13:45 E303PC, kromě Út 14. 3., kromě Út 28. 3. ; a Po 27. 3. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, Út 28. 3. 10:30–12:00 S16PC, 12:15–13:45 S16PC, R. Brixí
B_AS/4KPH: každé sudé úterý 15:45–16:29 S16PC, každé sudé úterý 16:30–17:15 S16PC, každé sudé úterý 17:30–18:14 S16PC, každé sudé úterý 18:15–19:00 S16PC, V. Řezníček
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit praktické znalosti studentů v používání základních uživatelských aplikací kancelářského balíku MS Office (MS Excel, MS PowerPoint). Po absolvování výuky budou studenti zvládat základy práce v MS Excel, pokročilé techniky v MS PowerPoint.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v informačním systému VŠFS,
- používat základní funkce, vzorce a grafy v MS Excelu,
- analyzovat a interpretovat data, používat kontingenční tabulky,
- kopírovat objekty mezi aplikacemi MS Office,
- vytvářet prezentace v MS PowerPoint.
Osnova
 • 1. Seznámení s IS VŠFS, průvodce distančním studiem.
 • 2. Formáty dat. Jednoduché vzorce.
 • 3. Funkce v Excelu I (matematické, statistické).
 • 4. Funkce v Excelu II (finanční, vyhledávací).
 • 5. Grafy.
 • 6. Kontingenční tabulky.
 • 7. Interpretace dat.
 • 8. Práce s databázemi.
 • 9. Tisk rozsáhlých tabulek.
 • 10. Objekty v MS PowerPoint.
 • 11. Animace v MS PowerPoint.
 • 12. Kopírovaní objektů mezi aplikacemi MS Office.
Literatura
  povinná literatura
 • HOFFMANNOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů pro aplikační software. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 62 s. ISBN 978-80-7408-066-1. info
 • HOFFMANNOVÁ, Hana a Jan LÁNSKÝ. Sbírka řešených příkladů pro Aplikační software 2. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, 84 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-073-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software I (MS Office 2010). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-052-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2 (MS Office 2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 128 s. ISBN 978-80-7408-064-7. info
 • NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce. ISBN 978-80-247-2026-5.
  doporučená literatura
 • LAMBERT, Joan a Curtis FRYE. Microsoft Office 2016 step by step. Step by step (Redmond, Wash.). ISBN 0735699232.
 • PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Office 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1.
 • KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft® PowerPoint® 2016 nejen pro školy. Prostějov: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-251-7.
 • LAMBERT, Joan. Microsoft PowerPoint 2016 step by step. Step by step (Redmond, Wash.). ISBN 9780735697799.
 • BARILLA, Jiří, Pavel SIMR a Květuše SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2016: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-4838-9.
 • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2016: průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5691-2.
 • KOPECKÝ, Ladislav. Prezentace v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3123-0.
 • PECINOVSKÝ, Josef. 333 tipů a triků pro Microsoft Excel 2013: [sbírka nejužitečnějších postupů a řešení]. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4130-4.
Výukové metody
Cvičení v prezenční formě, soustředění v kombinované formě, minimální povinná účast na cvičeních v prezenční formě studia je 75 %, na soustředěních v kombinované formě studia 50 %.
Studenti s ISP mají stejné povinnosti, nemusí však splnit minimální účast ve cvičeních. Učitel ověří autenticitu vypracovaných úloh.
Metody hodnocení
Zápočet: Prezenční studium: Studenti vypracují na cvičeních 11 úloh a odevzdají je do Odevzdávárny v IS ke kontrole. Zápočet bude udělen za správné vyřešení všech úloh.
Kombinované studium: Studenti vypracují samostatně 11 úloh, odevzdají je do Odevzdávárny v IS ke kontrole. Vyučující ověří autenticitu vložených úloh.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, zima 2023, léto 2024, zima 2024.