B_AS Aplikační software

Vysoká škola finanční a správní
zima 2015
Rozsah
0/2. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (přednášející)
Ing. Hana Hoffmannová (cvičící)
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Hana Hoffmannová
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Ptáčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_AS/vR1PH: Pá 9. 10. 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, Pá 6. 11. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS/vR2PH: Pá 9. 10. 13:45–15:15 E303PC, Pá 6. 11. 15:30–17:00 E303PC, H. Hoffmannová
B_AS/1BPH: St 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, St 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_AS/1RPH: St 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, St 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_AS/2RPH: St 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, St 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS/3RPH: Po 14:00–14:44 E303PC, Po 14:45–15:30 E303PC, V. Nulíček
B_AS/4RPH: Út 8:45–9:29 E303PC, Út 9:30–10:15 E303PC, V. Nulíček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit praktické znalosti studentů v používání základních uživatelských aplikací z kancelářského balíku MS Office 2010 (MS Excel, MS PowerPoint). Po absolvování výuky budou studenti zvládat základy práce v MS Excel, pokročilé techniky v MS PowerPoint.
Osnova
 • 1. Seznámení s IS VŠFS, průvodce distančním studiem. 2. Formáty dat. Jednoduché vzorce. 3. Funkce v Excelu I (matematické, statistické). 4. Funkce v Excelu II (finanční, vyhledávací). 5. Grafy. 6. Interpretace dat. 7. Práce s databázemi. 8. Kontingenční tabulky. 9. Tisk rozsáhlých tabulek. 10. Kopírovaní objektů mezi aplikacemi MS Office. 11. Objekty v MS PowerPoint. 12. Animace v MS PowerPoint.
Literatura
  povinná literatura
 • HOFFMANNOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů pro aplikační software 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 62 s. ISBN 978-80-7408-066-1.
 • HOFFMANNOVÁ, Hana a Jan LÁNSKÝ. Sbírka řešených příkladů pro Aplikační software 2. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, 84 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-073-9. info
 • NOVÁKOVÁ, A.; NULÍČEK, V. Aplikační software 1 (MS Office 2010). Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2011. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-052-4
 • NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2 (MS Office 2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 128 s. ISBN 978-80-7408-064-7. info
  doporučená literatura
 • PECINOVSKÝ, J., Microsoft Office 2013 - Podrobná uživatelská příručka, COMPUTER PRESS 2013, ISBN 978-80-251-4102-1
 • ZAPAWA, T., Microsoft Excel, Získávání, analýza a prezentace dat, COMPUTER PRESS 2013, ISBN 80-251-1535-6
 • MYŠÁK, M., Kontingenční tabulky a grafy - Výukový průvodce, COMPUTER PRESS 2013, ISBN 978-80-251-4113-7
 • LAURENČÍK M., PowerPoint – podrobný průvodce, Grada Publishing. 2011, ISBN 978-80-247-3640-2
 • PECINOVSKÝ, J., 333 tipů a triků pro Microsoft Excel 2013, COMPUTER PRESS 2014, ISBN 978-80-2514-130-4
Výukové metody
Výuka v prezenčním studiu probíhá formou řízeného semináře, studenti zpracovávají praktické příklady pod vedením učitele. Výuka v kombinovaném studiu probíhá distanční formou s využitím připravené DSO. Minimální povinná účast na seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Způsob zakončení předmětu: Zápočet. Prezenční studium: Studenti vypracují na cvičeních 11 úloh a odevzdají je do Odevzdávárny ke kontrole. Zápočet bude udělen za správné vyřešení všech úloh. Kombinované studium: Studenti vypracují samostatně 4 POTy, odevzdají je do Odevzdávárny ke kontrole. Zápočet bude udělen za správné vyřešení všech POTů.
Informace učitele
Předpokládané znalosti: základní orientace v prostředí Windows a Internetu. Required knowledge: Basic orientation in Windows environment and Internet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024, zima 2024.