ROUBAL, Ondřej. Sociology of Branding: "Just do it" in the "No Limits" World. Communication Today. FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2017, roč. 8, č. 1, s. 40-52. ISSN 1338-130X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociology of Branding: "Just do it" in the "No Limits" World
Název česky Sociologie značky: "Just do it" ve světě "No limits"
Autoři ROUBAL, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Communication Today, FMK UCM Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2017, 1338-130X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000238
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
UT WoS 000406737900005
Klíčová slova česky brand hédonismus identita ikonická značka spotřební kultura
Klíčová slova anglicky brand; hedonism; identity; iconic brand; consumer culture
Štítky AR 2016-2017, RIV_2018, WOS, xJ3
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 11:30.
Anotace
Brands are an important element of a consumer culture. They represent communication media of symbolic meanings, in which they are realized and confirm critical aspects in social, cultural and psychological life contexts. Not only is the function of brand to explain the world of (im)material values and options and make them accessible, but also to reduce feelings of uncertainty with regard to multiple consumer choices in conditions of expanding consumer options. Historically, the trademarks change the traditional personified relationships of trust of local merchants and customers and generate its new impersonal form in the global environment of interactive relationships of manufacturers and consumers. The modern consumer is thus no longer a passive object of pervasive techniques and manipulation by vendors, but also an active actor in the process of manufacture, innovations, product communication and creation of the brand value. This study shows, that brands should be communicated as open contexts, inspiring and motivating consumers to fulfil them, making them complete, adjust them and develop within the bounds of who the consumer is and who he/she would like to become. In the current marketing context, the trustworthiness, meaningfulness and attractiveness of these contexts is reflected in the social environment of the dominant values of individualism and hedonism represented by advertising slogans such as "Just do It" or "No Limits".
Anotace česky
Obchodní značky jsou významným prvkem spotřební kultury. Představují komunikační média symbolických významů, v nichž se realizují a potvrzují důležité aspekty sociálních, kulturních a psychologických souvislostí života. Funkcí obchodních značek je nejen ikonické přibližování a zpřístupňování světa (ne-)materiálních hodnot a možností, ale i redukce pocitů nejistoty v množství spotřebitelských voleb v podmínkách expanze konzumních příležitostí. Obchodní značky historicky mění tradiční personifikované vztahy důvěry lokálních obchodníků a zákazníků a generují její nové neosobní formy v globálním prostředí interaktivních vztahů výrobců a spotřebitelů. Moderní spotřebitel tak není pasivním objektem persvazivních technik a manipulací prodejců, ale aktivním aktérem v procesu výroby, inovací, produktové komunikace a tvorby hodnoty značky. Obchodní značky by proto měly být komunikovány jako otevřené kontexty, inspirující a motivující spotřebitele k jeho vlastnímu naplňování, dotváření, přizpůsobování a rozvíjení v intencích toho, kým spotřebitel je nebo kým by chtěl být. Důvěryhodnost, smysluplnost a atraktivita těchto kontextů se v současné marketingové praxi odráží v sociálním prostředí dominujících hodnot individualismu či hédonismus, reprezentovaných reklamními slogany typu „Just do It“ nebo „No Limits“.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Znacka_jako_atribut_konzumni_kultury_-_def.verze_Aj.docx   Verze souboru Roubal, O. 8. 6. 2017

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
  • osoba doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D., učo 5802
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 2. 2021 02:34