SMIŘINSKÁ, Markéta a Václav KUPEC. The Evaluation of Marketing Communication. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 23-34. ISSN 1801-7118.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Evaluation of Marketing Communication
Název česky Hodnocení marketingové komunikace
Autoři SMIŘINSKÁ, Markéta (203 Česká republika) a Václav KUPEC (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Scientia et Societas, Praha, Newton College, 2017, 1801-7118.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000285
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky analytika; dotazování; komunikace; management; marketing
Klíčová slova anglicky analytics; communication; inquiries; management; marketing
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 11:35.
Anotace
Marketing communication is an important element of today's management. Therefore, an efficient transmission of information through adequate media is a key strategy of modern firms. The problem of marketing communication can be responsibly managed by analytical approaches allowing comprehensive evaluation from theoretical analysis to practical recommendations. The aim of this paper is to analyse marketing communication in a selected environment, present new findings and recommendations to improve this marketing communication. The assignment is dealt with methodically using audit analyses of selected instruments – marketing communication media in the cosmetic industry sector with focus on a more generalising interpretation. The main findings of the paper include particular results of the inquiries that quantitatively identify deficiencies in analytical processes. Subsequently, recommendations regulating the utilised communication are made. Therefore, it can be said that marketing communication analysis significantly contributes to its responsible management which may be reflected in economic results of firms.
Anotace česky
Marketingová komunikace je důležitým prvkem současného managementu. Efektivní přenos informací pomocí adekvátních médií je proto klíčovou strategií moderních firem. Problematiku marketingové komunikace lze přitom odpovědně řídit analytickými přístupy, které umožňují komplexní hodnocení od teoretických rozborů po praktická doporučení. Cílem příspěvku je tudíž analytické hodnocení marketingové komunikace ve vybraném prostředí, předložení nových zjištění a doporučení pro zlepšení této marketingové komunikace. K zadání je metodicky přistupováno pomocí auditních analýz vybraných prostředků – médií marketingové komunikace ve sféře kosmetického průmyslu, se zaměřením na zobecňující interpretaci. Mezi hlavní poznatky příspěvku lze zařadit konkrétní výsledky provedeného dotazování, které kvantitativně upozorňují na nedostatky v analyzovaných procesech. Následně jsou navržena doporučení, která upravují používanou komunikaci. Je tak možné konstatovat, že analytické hodnocení marketingové komunikace významně přispívá k jejímu zodpovědnému řízení, což se může promítnout i do hospodářských výsledků firem.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 17:19