ŘÍHOVÁ, Lenka a Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 1, s. 8-13. ISSN 1802-5854.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky
Název česky Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky
Název anglicky Business tax as a tool for limiting the scope of self-employment in the grey economy
Autoři ŘÍHOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Michal BLAHOUT (203 Česká republika, domácí).
Vydání Fórum sociální politiky, Praha, VÚPSV, 2019, 1802-5854.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/19:#0000448
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky OSVČ, daň z podnikání, stínová ekonomika, společenské normy, behaviorální ekonomie
Klíčová slova anglicky Self-employed; business tax; shadow economy; social standards; behavioral economics
Štítky AR 2018-2019, cervenec_2019_o, RIV_2020, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 14. 4. 2020 08:55.
Anotace
Vysoký podíl sebezaměstnaných (dále označovaných jako OSVČ) na zaměstnanosti v kombinaci s nízkou inkasovanou daní z příjmů těchto subjektů jsou hlavní aktuální problémy, které by měla fiskální politika České republiky aktivně řešit. Významnou problematickou oblastí je ovšem i přítomnost stínové ekonomiky v podobě zdánlivého podnikání (švarcsystému) či krácení daňové povinnosti. Relativně nízké zdanění OSVČ v komparaci se zaměstnanci spolu s existencí zdánlivého podnikání staví mnohé OSVČ do role levné pracovní síly. Výše inkasované daně z příjmu OSVČ v letech 2011 až 2016 oscilovala okolo 0,9 až 4,6 % výše inkasované daně z příjmů zaměstnanců. Cílem této práce je proto představit daň z podnikání jako jednu z možností jak vyvést část OSVČ ze stínové ekonomiky a přispět tak ke stabilizaci současného stavu.
Anotace anglicky
The high share of self-employed person in employment, coupled with the low income tax receipts of these entities, are the main current issues that fiscal policy of the Czech republic should actively solve. However, the presence of the shadow economy in the form of a seeming business or curtailment of tax liability is a significant problem. Relatively low taxing self-employed workers in comparison with employees, along with the existence of seeming business, puts many self-employed into the role of cheap labour. The amount of income tax collected from the self-employed in the years 2011 to 2016 oscillated around 0.9 to 4.6% of the amount of income tax collected from employees. The aim of this thesis is therefore to introduce the business tax as one of the possibilities to bring a part of the self-employed from the shadow economy to contribute to the stabilization of the current state.
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2020 16:16