KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. s. 445 - 459, 15 s. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic
Název česky Společenská odpovědnost profesionálních fotbalových klubů v České republice
Autoři KUNZ, Vilém (203 Česká republika, garant, domácí) a Michal TOMČÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019), od s. 445 - 459, 15 s. 2019.
Nakladatel Oeconomica
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Celý sborník
Kód RIV RIV/04274644:_____/19:#0000493
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-245-2316-3
Doi http://dx.doi.org/10.18267/pr.2019.dvo.2316.0
UT WoS 000518586600036
Klíčová slova česky Společenská odpovědnost ve sportu, fotbal, Premier League, Fortuna liga
Klíčová slova anglicky Social Responsibility in Sport; Football; Premier League; Fortuna League
Štítky AR 2018-2019, RIV_2020, unor_2020_o, WOS, xD1_překvalifikování, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 4. 2020 12:07.
Anotace
Purpose: The purpose of this article is to provide a description of the situation regarding the application of CSR principles in professional football, whereby particular attention will be paid to the most significant European league competitions. In addition, the authors have also focused on ascertaining the current situation in this area with regard to the participants in the Czech premier football league. Design/methodology/approach: The authors have based this article on the combination of the conclusions of a secondary data analysis, a website content analysis and an empirical investigation based on a series of semi-structured interviews. The main analytical categories involved the areas of focus for the CSR activities and the methods of CSR communication on the websites. Findings: It is apparent that significant differences exist between the degree to which the application of CSR principles has been included in the management practices of the clubs in the most significant European league competitions and in the Czech football league. In most Czech clubs, however, this currently mainly involves the realisation of some partial CSR activities in the area of charity, but without any links to the clubs’ key management systems. Research/practical implications: The achieved findings may constitute a valuable reflection on the further targeting of CSR initiatives, not only on the part of the managers of clubs which are active in the top domestic football league, but also on the part of the representatives of the football governing bodies in the Czech Republic Originality/value: The article’s added value not only lies in the acquisition of the first comprehensive overview of the current status of CSR engagement in Czech football, but also in the partial comparison with the situation in the Western European football environment.
Anotace česky
Účel: Cílem tohoto článku je poskytnout popis situace týkající se uplatňování principů CSR v profesionálním fotbalu, přičemž zvláštní pozornost bude věnována nejvýznamnějším evropským ligovým soutěžím. Kromě toho se autoři zaměřili také na zjištění aktuální situace v této oblasti s ohledem na účastníky české premiérové fotbalové ligy. Návrh / metodika / přístup: Autoři vycházeli z tohoto článku na základě závěrů sekundární analýzy dat, analýzy obsahu webových stránek a empirického šetření založeného na sérii polostrukturovaných rozhovorů. Mezi hlavní analytické kategorie patřily oblasti zaměření na aktivity CSR a metody komunikace CSR na webových stránkách. Zjištění: Je zřejmé, že existují značné rozdíly mezi mírou, do jaké byly uplatněny principy CSR v řídících postupech klubů v nejvýznamnějších evropských ligových soutěžích a v české fotbalové lize. Ve většině českých klubů se však jedná především o realizaci některých dílčích aktivit CSR v oblasti charity, ale bez vazby na klíčové systémy řízení klubů. Výzkum / praktické důsledky: Dosažené výsledky mohou být cenným odrazem dalšího směřování iniciativ CSR, a to nejen ze strany manažerů klubů, které jsou aktivní ve špičkové domácí fotbalové lize, ale také ze strany zástupců reprezentantů. fotbalové řídící orgány v České republice Originalita / hodnota: Přidaná hodnota článku spočívá nejen v získání prvního komplexního přehledu o současném stavu angažovanosti ČSR v českém fotbalu, ale i v částečném srovnání se situací na západním Slovensku. Evropské fotbalové prostředí.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2020 13:06