Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KLESLA, Arnošt. Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví. Bankovnictví, Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 3/2020, s. 36-37. ISSN 1212-4273.
 2. KLESLA, Arnošt. Covid úvěry pro malé a střední podniky a hrozba zombie efektu. Bankovnictví, Praha: 4H production s. r. o., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 26 - 27. ISSN 1212-4273.
 3. 2019

 4. SCHLOSSBERGER, Otakar, Arnošt KLESLA a Petr BUDINSKÝ. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness. 2019.
 5. KLESLA, Arnošt. Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost. Praha: 4H production, s. r. o., 2019. s. 30 - 33. ISSN 1212-4273.
 6. CHYTIL, Zdeněk a Arnošt KLESLA. Je ekonomické chování lidí skutečně neočekávané? Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2019, roč. 67, č. 2, s. 215 - 219. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1202.
 7. 2018

 8. CHYTIL, Zdeněk a Arnošt KLESLA. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2017. Praha: VŠE, 2018. doi:10.18267/j.polek.1210.
 9. 2017

 10. KLESLA, Arnošt. Karenční doba a lidský kapitál, ekonomický přístup. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 19. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. s. 67-77, 11 s. ISBN 978-80-7408-148-4.
 11. 2015

 12. KLESLA, Arnošt. Behavioral Finance a Markets Stability. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 114-129, 16 s. ISBN 978-80-7408-124-8.
 13. CHYTIL, Zdeněk, Arnošt KLESLA a Tomáš KOSIČKA. Economic Interpretation of Human Behaviour in Terms of Health PromotionPrague Economic Papare. Prague Economic Papers, Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 371 - 385. ISSN 1210-0455.
 14. KLESLA, Arnošt. Národní strategie Zdraví 2020, příležitost pro zdraví jako faktor využití lidského kapitálu. 2015. ISBN 978-80-7408-127-9.
 15. 2014

 16. KLESLA, Arnošt. K problému podpory zdraví jako faktoru využití lidského kapitálu. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 179-186, 8 s. ISBN 978-80-7408-084-5.
 17. KLESLA, Arnošt. Model synergického uspořádání programů prevence a podpory zdraví jako aplikace efektu Human Capital Contracts (HCC) v rámci strategie Zdraví 2020. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 110-115. ISBN 978-80-7408-105-7.
 18. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
 19. VALENČÍK, Radim a Arnošt KLESLA. Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb. In 3. mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. 1. vyd. Opava: Slezská univerzota Opava, 2014. s. 366-372, 12 s. ISBN 978-80-7248-955-8.
 20. 2013

 21. KLESLA, Arnošt. Lidský faktor na finančních trzích z hlediska efektu sentimentu investorů. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 22. 2010

 23. KLESLA, Arnošt. Důsledky zdravotní reformy pro pracovní neschopnost v r. 2009. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 24. KLESLA, Arnošt. Mezinárodní finance. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 80 s.
 25. KLESLA, Arnošt. Možnosti zkvalitňování zdravotního stavu populace v kontextu ekonomického rozvoje. In Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ludského potenciálu. Podhájska, 2010. ISBN 978-80-970277-1-1.
 26. KLESLA, Arnošt. Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT v Evropě. In Úloha inovací v hospodářském cyklu. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2020 22:35