Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LEŠKA, Rudolf. Czechia. In Lewinski, Silke von. Copyright throughout the World, 2023-2024 ed., Vol. 1. 15. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2023. s. 847-931. ISBN 978-0-314-97980-3.
  2. LEŠKA, Rudolf. Člen pracovnej skupiny Ministerstva kultúry SR Zmena podmienok pre subjekty v kultúre. Zmena podmienok pre subjekty v kultúre (zámery pre zákon o kultúre), 2023 - 2024.
  3. LEŠKA, Rudolf. Member of the Advisory Board. FAIRMUSE's Advisory Board, 2023 - 2026. doi:10.3030/101095088.
  4. DAVID, Ivan a Rudolf LEŠKA. PLAYING THE SYSTEM: CONTENT RECOGNITION TECHNOLOGIES AND CREATIVE PROCESS OF SAMPLING MUSICIANS. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 17, č. 1, s. 129-147. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2023-1-5.
  5. LEŠKA, Rudolf. Slovakia. In Lewinski, Silke von. Copyright throughout the World, 2023-2024 ed., Vol. 2. 15. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2023. s. 855-922. ISBN 978-0-314-97980-3.
  6. LEŠKA, Rudolf. Thou shalt not read: ius abutendi as a moral right of the author? In Ysolde Gendreau. Research Handbook on Intellectual Property and Moral Rights. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023. s. 494-515. Research Handbooks in Intellectual Property series, 31. ISBN 978-1-78990-486-4. doi:10.4337/9781789904871.00042.
  7. LEŠKA, Rudolf a Klára KUDLOVÁ. Zpráva z kolokvia Karel Čapek — Továrna na Absolutno. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2023, roč. 71, č. 3, s. 378-381. ISSN 0009-0468.

  2022

  1. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo v artificiální hudbě. In Autorské právo v artificiální hudbě. 2022.
  2. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo v uměleckém překladu. In Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů. 2022.
  3. LEŠKA, Rudolf. Člen Pracovní skupiny expertů pro znalecké právo. Pracovní skupina expertů pro znalecké právo, 2022.
  4. ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Digitální distribuce hudebního, filmového a divadelního obsahu během pandemie. 2022.
  5. MYŠKA, Matěj a Rudolf LEŠKA. Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: Hudba, film a divadlo. 2022.
  6. LEŠKA, Rudolf. Hodnotiteľ výskumných projektov. Agentúra na podporu výskumu a vývoja, 2022.
  7. LEŠKA, Rudolf. Managing Copyright: Emerging Business Models in the Individual and Collective Management of Rights. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2022. 288 s. ISBN 978-94-035-0757-6.
  8. LEŠKA, Rudolf, Pavel ZAHRÁDKA, Ivan DAVID, Petr SZCZEPANIK a Miroslav KRŠA. Návrhy na podporu kulturního sektoru v reakci na pandemii COVID-19 a vzestup online distribuce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2022. 48 s.
  9. LEŠKA, Rudolf. New Developments in Neighbouring Rights. In Production Music Conference 2022. 2022.
  10. LEŠKA, Rudolf. Opening Speech. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2022. 1 s. ISBN 978-94-035-0757-6.
  11. LEŠKA, Rudolf, Michal TOMČÍK, Pavel ZAHRÁDKA, Libor KYNCL, Ivan DAVID, Karel MAREK, Zdeněk RYCHTERA, Barbora FIALOVÁ, Adéla RATAJSKÁ, Petra KUPCOVÁ a Tomáš POŠTŮLKA. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb kolektivními správci. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. 179 s.
  12. LEŠKA, Rudolf. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv. 2022.
  13. LEŠKA, Rudolf, Pavel ZAHRÁDKA a Martin ŠKUREK. Pracovní podmínky autorů a výkonných umělců ve vybraných profesích vykonávaných samostatně a návrhy na zlepšení sociální situace umělců, MK-SU-22-00001. 2022.
  14. LEŠKA, Rudolf. Protection of creative contributions to theatrical performances: stage lighting designers and sound designers. In ALAI 2022 Copyright Congress. 2022.
  15. LEŠKA, Rudolf a Pavel ZAHRÁDKA. Remuneration or Exception? Compelling Issues for Sampling and Remix Artists after Kraftwerk. In Rethinking Copyright Flexibilities. 2022.
  16. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Marie ČTVERÁČKOVÁ, Ivan DAVID, Michal TOMČÍK, Václav HODONICKÝ a Rostislav SLIWKA. Samplování a remixování v elektronické hudbě: E(ste)tické a právní problémy hudební tvorby. 1. vyd. Praha: Svaz autorů a interpretů, 2022. 55 s.
  17. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Marie ČTVERÁČKOVÁ, Ivan DAVID, Michal TOMČÍK, Václav HODONICKÝ a Rostislav SLIWKA. Samplování a remixování v elektronické hudbě: E(ste)tické a právní problémy hudební tvorby. 1. vyd. Svaz autorů a interpretů, 2022. 55 s.
  18. LEŠKA, Rudolf. Satellite and Retransmission TV Services – Simple Issues and the CJEU Conundrum. In Satellite and Retransmission TV Services – Simple Issues and the CJEU Conundrum. 2022.
  19. LEŠKA, Rudolf, Michal TOMČÍK a Pavel ZAHRÁDKA. Sozial-, Kultur- und Bildungsdienstleistungen der tschechischen Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizient_innen. In Malte ZILL, Stephan KLINGNER, Georg FISCHER. Monopole im Medienindustriellen Komplex? Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen. Marburg: Büchner-Verlag, 2022. s. 231-261. ISBN 978-3-96317-292-2.
  20. LEŠKA, Rudolf. Svoboda a řád v online světě. In Svoboda a řád v online světě. 2022.
  21. LEŠKA, Rudolf a Michal PŮR. Technologické společnosti a jejich odpovědnost za obsah na internetových platformách. 1. vyd. Bruxelles: New Direction, 2022. 43 s. Reports. ISBN 978-80-907876-5-0.

  2021

  1. LEŠKA, Rudolf. Applying Idea-Expression Dichotomy on Stage Productions. In Recycling in the Performing Arts: From Creativity to Commerce. 2021.
  2. LEŠKA, Rudolf a Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ. Autorská práva a divadlo II. In Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, 2021. s. 78-81. ISSN 1211-4065.
  3. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo v hudbě. In Trendy v oblasti hudební produkce. 2021.
  4. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo v hudbě. In Vzdělávání pro praxi. 2021.
  5. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo v překladu. In Překladatelská posilovna. 2021.
  6. LEŠKA, Rudolf. Čl. 17 DSM směrnice. In Seminář Common Law Society. 2021.
  7. ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik. In Monopole im medienindustriellen Komplex. Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen. 2021.
  8. ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik. 2021.
  9. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Petr SZCZEPANIK, Ivan DAVID, Jitka PAVLIŠOVÁ, Lucie VELFLOVÁ a Lucie ZELENÁ. Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: hudba, film a divadlo. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 129 s.
  10. POLÁKOVÁ, Barbora a Rudolf LEŠKA. Focení na závodech z právního hlediska. In Jezdectví. Praha: Equi Press s.r.o., 2021. s. 72-73. ISSN 1210-5406.
  11. LEŠKA, Rudolf. Hodnotitel. Externí hodnotitel projektů grantové soutěže v rámci projektu EXCELLENT, 2021 - 2021.
  12. LEŠKA, Rudolf. Hraní s partou. In Hraní s partou. 2021.
  13. POLÁKOVÁ, Barbora a Rudolf LEŠKA. Kdo má koně, nikdy není bez starostí! In Jezdectví. Praha: Equi Press s.r.o., 2021. s. 71-72. ISSN 1210-5406.
  14. POLÁKOVÁ, Barbora a Rudolf LEŠKA. Když jsou děti na koni (a někdo za to odpovídá). In Jezdectví. Praha: Equi Press s.r.o., 2021. s. 45-46. ISSN 1210-5406.
  15. POLÁKOVÁ, Barbora a Rudolf LEŠKA. Kůň svobodný a nekradený, dýchavičný, ozhřivý a namožený aneb O vadách koupeného koně. Praha: Equi Press s.r.o., 2021.
  16. LEŠKA, Rudolf. Mandatory Collective Management in Light of the Satellite Retransmission. In Copyright, Competition and Innovation - ALAI 2021 Congress. 2021.
  17. LEŠKA, Rudolf. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. 2021.
  18. LEŠKA, Rudolf. Nevylijme s vaničkou dítě - ad Okno do MeToo. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2021. 1 s. ISSN 1210-471X.
  19. LEŠKA, Rudolf. Nový autorský zákon v digitální době: Ochrání transpoziční novela zákona o ochraně autorských práv autory, média a vydavatele před nástrahami digitální doby? In Nový autorský zákon v digitální době: Ochrání transpoziční novela zákona o ochraně autorských práv autory, média a vydavatele před nástrahami digitální doby? 2021.
  20. LEŠKA, Rudolf. Právo a hudba. In Nouvelle Prague Conference 2021. 2021.
  21. LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských. 2021.
  22. MAREK, Karel a Rudolf LEŠKA. Spolupráce vysokých škol a podnikatelské sféry. Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, 2021, roč. 8, č. 1, s. 44-60. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2021.8.1.44-60.
  23. LEŠKA, Rudolf. T. Vojtíšková: Sazby odměn vybíraných kolektivními správci. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 29, č. 11, s. 75-76. ISSN 1210-6348.
  24. LEŠKA, Rudolf. The Hellshare Decision in View of the Copyright-Related Litigation Against the Platforms. In Unfair competition, copyright law and safe harbour. 2021.
  25. LEŠKA, Rudolf. Večer na tému hudba. Bratislava: Rádio a televízia Slovenska, 2021.
  26. LEŠKA, Rudolf. Zimnou cestou Pavla Bršlíka. Konkrétne o divadle. Bratislava: Divadelný ústav, 2021, roč. 15, č. 6, s. 32-35. ISSN 1337-1800.
  27. LEŠKA, Rudolf. Změny a tendence v problematice teritoriality rozhlasového vysílání v EU. 2021.

  2020

  1. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES a Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 864 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
  2. LEŠKA, Rudolf. Fotka, hudba i film vždy někomu patří. In Právní desatero pro žáky, studenty a učitele. 1. vyd. Praha: Česká advokátní komora, 2020. s. 28-29. ISBN 978-80-906571-2-0.
  3. LEŠKA, Rudolf. Fotka, hudba i film vždy někomu patří. In Advokáti do škol. 1. vyd. Praha: Česká advokátní komora, 2020. s. 36-37. ISBN 978-80-906571-2-0.
  4. LEŠKA, Rudolf. Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2020. s. 10-10. ISSN 1210-471X.
  5. LEŠKA, Rudolf. Krotitel šneků. 1. vyd. Praha: Teapot s.r.o., 2020. Teacup, 1. ISBN 978-80-85197-68-6.
  6. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
  7. LEŠKA, Rudolf, Libor KYNCL, Johana KOTIŠOVÁ, Karel MAREK, Ivan DAVID a Pavel ZAHRÁDKA. Projekt TA ČR: Jak provádět dobrou správu při poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících. Praha: Technologická agentura ČR, 2020. 30 s.
  8. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
  9. LEŠKA, Rudolf a Jan VESELÝ. Vydělávající Ještěd. Proč se platí? In Mladá Fronta DNES - Liberecký kraj DNES. Liberec: MAFRA, a. s., 2020. s. 16-16. ISSN 1210-1168.
  10. LEŠKA, Rudolf. 94. kongres ALAI v Praze. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2020, roč. 159, č. 1, s. 78-80. ISSN 0231-6625.

  2019

  1. LEŠKA, Rudolf, Jiří SRSTKA a Josef HERMAN. Autor, nebo interpret? In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. 2 s. ISSN 1210-471X.
  2. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. 432 s. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
  3. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo přes 200 let s námi. In Autor in. Praha: OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., 2019. s. 06-06. ISSN 2464-6598.
  4. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google: Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford: Oxford University Press, 2019, roč. 14, č. 4, s. 331-337. ISSN 1747-1532. doi:10.1093/jiplp/jpz003.
  5. LEŠKA, Rudolf. Global Licensing. In Production Music Conference 2019. 2019.
  6. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Tatiana Eleni Synodinou. Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2019. s. 95-114. ISBN 978-94-035-0355-4.
  7. LEŠKA, Rudolf. Managing Copyright - Hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights. 2019.
  8. LEŠKA, Rudolf. Moral Rights as an Obstacle to Cross-Border Commerce? In Le droit moral dans les arts d'édition. 2019.
  9. LEŠKA, Rudolf. Neighbouring Rights in Production Music. In Production Music Conference 2019. 2019.
  10. LEŠKA, Rudolf. Opravdový konec internetu? In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. s. 2. ISSN 1210-471X.
  11. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
  12. LEŠKA, Rudolf. Presumption of Authorship under the Berne Convention and its Application in the Online Environment. In Ysolde Gendreau. Copyright in Action: International Perspectives on Remedies. 1. vyd. Montreal: Les Éditions Thémis, 2019. s. 307-318. ISBN 978-2-89400-428-9.
  13. LEŠKA, Rudolf. Úkoly kolektivního správce INTERGRAM v oblasti přenosu vysílání. In Kolektivní správa autorských práv při přenosu vysílání. 2019.
  14. LEŠKA, Rudolf a Šárka SOKOLOVÁ. Umělecký artefakt, dobrá investice. Objevte bibliofilie. In Lógr. Praha: Lógr, 2019. s. 70-74. ISSN 1804-6835.
  15. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA a Petr SZCZEPANIK. Význam teritoriality pro audiovizuální průmysl v České republice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 33 s. ISBN 978-80-244-5530-3.
  16. LEŠKA, Rudolf. Zločinu rušení náboženství…. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. s. 2. ISSN 1210-471X.

  2018

  1. LEŠKA, Rudolf. Collective Rights Management as an Instrument of the National Cultural Policy in the Age of Globalisation. In SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE: Online Distribution and Internet TV. 2018.
  2. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 10. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2018. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
  3. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 2018.
  4. SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER a Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 93 s. ISBN 978-80-244-5450-4.
  5. LEŠKA, Rudolf. Práva k dílům umělé inteligence. In Law Fit 2018 - Copyright a technologie. 2018.
  6. LEŠKA, Rudolf. Právní ochrana architektonické studie během všech fází architektonické tvorby. 2018.
  7. LEŠKA, Rudolf a Pavel KOUKAL. Právo předchozího uživatele. 2018.
  8. LEŠKA, Rudolf. Procedural presumptions of authorship - Art. 15 of the Berne Convention. In ALAI 2018 - COPYRIGHT IN ACTION: INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON REMEDIES. 2018.
  9. LEŠKA, Rudolf. Rozprávka z konzumného sveta. Monitoring divadiel na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum AICT, 2018, roč. 2018, 4 s. ISSN 2454-0129.
  10. LEŠKA, Rudolf a Barbora KRÁLIČKOVÁ. Slovak Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 10. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2018. s. 1-70. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
  11. LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.
  12. LEŠKA, Rudolf. Zapojit se do obchodu s padělky je neetické. In Lidové noviny. Praha: MAFRA, a. s., 2018. s. 12-12. ISSN 0862-5921.
  13. LEŠKA, Rudolf. Zichova ibsenovská opera. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2018, roč. 2018, č. 13, 1 s. ISSN 1210-471X.

  2017

  1. LEŠKA, Rudolf. Ať je to cokoli, není to hudební divadlo. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 2017, č. 1, 1 s. ISSN 1210-471X.
  2. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. 416 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
  3. LEŠKA, Rudolf, Mira T. Sundara RAJAN, Marta GARCÍA LEÓN, Péter MEZEI a Michel WALTER. Comment on the U.S. Copyright Office Notice: Study on Moral Rights of Attribution and Integrity. Washington D.C.: Vlastním nákladem, 2017. 19 s. N/A.
  4. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 9. aktualizované vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2017. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
  5. LEŠKA, Rudolf. Ein Musiktheater! Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 2017, č. 22. ISSN 1210-471X.
  6. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google - Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. In Moral Rights and New Technologies - Authorship, Attribution, and Integrity in a Digital World. 2017.
  7. LEŠKA, Rudolf. Geoblocking – autorskoprávní a jiné souvislosti. In Geoblocking – autorskoprávní a jiné souvislosti. 2017.
  8. LEŠKA, Rudolf. „Kouříme? Nekouříme – víme?“. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. s. 2. ISSN 1210-471X.
  9. LEŠKA, Rudolf. Lohengrin za Bismarcka. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 2017, č. 7, 1 s. ISSN 1210-471X.
  10. LEŠKA, Rudolf. Roztrháno na kusy. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. s. 2. ISSN 1210-471X.
  11. LEŠKA, Rudolf. Štvanice na Pannu. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 2017, č. 18, 1 s. ISSN 1210-471X.
  12. LEŠKA, Rudolf. Únos zo serailu v SND – premeškaná príležitosť. Monitoring divadiel na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum AICT, 2017, roč. 2018, 4 s. ISSN 2454-0129.

  2016

  1. LEŠKA, Rudolf. Archivy a autorské právo – symbióza nebo kolize? Archivní časopis. Praha: Ministerstvo vnitra, 2016, roč. 2016/66, č. 2, s. 5-28. ISSN 0004-0398.
  2. LEŠKA, Rudolf. Contract law mechanisms from a practitioner’s view. In Silke von Lewinski. ALAI International Congress 2015. 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016. s. 199-201. ISBN 3-11-047819-6.
  3. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 8. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2016. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
  4. LEŠKA, Rudolf a Kateřina ŠTECHOVÁ. Czech Republic and Slovakia. In Gillian Davies, Kevin M. Garnett. Moral Rights. London: Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 2016. s. 367-412. N/A. ISBN 978-0-414-05557-5.
  5. LEŠKA, Rudolf. Chairman of the Scientific Committee. ALAI 2019 Congress Scientific Committee, 2016 - 2019.
  6. LEŠKA, Rudolf. Když si chcete na pražské ulici zahrát na housle, musíte za advokátem. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. s. 2. ISSN 1210-471X.
  7. LEŠKA, Rudolf. Mistři pěvci pařížští. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016, roč. 2016, č. 11, 1 s. ISSN 1210-471X.
  8. LEŠKA, Rudolf. Právní dopady umělecké kritiky. In Konference o kritice. 2016.
  9. LEŠKA, Rudolf. Slovenská svoboda, verze 2016. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016, roč. 2016, č. 8, 1 s. ISSN 1210-471X.
  10. LEŠKA, Rudolf. Studený Adès. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016, roč. 2016, č. 4, 1 s. ISSN 1210-471X.

  2015

  1. LEŠKA, Rudolf a Lukáš NOVOSAD. Antikódy. 1. vyd. Praha: Teapot s.r.o., 2015. Bonaventura, 2. ISBN 978-80-85197-68-6.
  2. LEŠKA, Rudolf. Jednotný digitální trh – iniciativa Komise z pohledu autorskoprávního. In Jednotný digitální trh v EU a jeho výhody v České republice. 2015.
  3. LEŠKA, Rudolf. Neobjevujme objevené. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. 1 s. ISSN 1210-471X.
  4. LEŠKA, Rudolf. Patří špatný vkus za mříže? In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. s. 2. ISSN 1210-471X.

  2014

  1. LEŠKA, Rudolf, Chládková BLANKA, Kejkrtová Měřičková EVA, Nekolný BOHUMIL, Pánek ZDENĚK, Svobodová DOUBRAVKA a Vyskočil FRANTIŠEK. Oponentura Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě. Praha: Hlavní město Praha, 2014. 20 s. N/A.
  2. LEŠKA, Rudolf. Rozmnoženina pro osobní potřebu. In Olomoucké právnické dny 2014. 2014.

  2012

  1. LEŠKA, Rudolf. Dietní ochutnávka německého divadla. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 7. ISSN 1210-471X.
  2. LEŠKA, Rudolf. Mnoho povyku pro nic. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012. s. 2. ISSN 1210-471X.

  2011

  1. LEŠKA, Rudolf. Predĺženie trvania práv k hudobným umeleckým výkonom – Prečo sa Komisia mýli. In Ondrej Hamulak. Právo v umění a umění v právu. 1. vyd. Praha: Leges, 2011. s. 297-304. Olomoucké debaty mladých právníků. ISBN 978-80-87576-14-4.
  2. LEŠKA, Rudolf. Vernor v. Autodesk, Inc. USF Intellectual Property Law Bulletin. San Francisco: University of San Francisco, 2011, roč. 2011/15, č. 1, s. 99-101. ISSN 1554-9607.

  2010

  1. LEŠKA, Rudolf. Kaleidoskop opery. Praha: Svět a divadlo, 2010. s. 177-178. ISSN 0862-7258.
  2. LEŠKA, Rudolf, Martin LYČKA, Bohumil KUNC, Klára ŠLÉGLOVÁ, Tomáš CHUDÝ, Zuzana JIŘÍŠTOVÁ, Hana MAREŠOVÁ, Daniela RATAJOVÁ, Iva ŘEZNÍČKOVÁ a Kateřina SCHENKOVÁ. Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2010. 446 s. ISBN 978-80-7201-812-3.

  2008

  1. LEŠKA, Rudolf. Gesamtkunstwerk Zuzany Gilhuus. Svět a divadlo. Praha: Svět a divadlo, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 89-91. ISSN 0862-7258.

  2007

  1. LEŠKA, Rudolf. DOVUNQUE AL MONDO LO YANKEE VAGABONDO…. Monitoring divadiel na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum AICT, 2007, roč. 2018, 4 s. ISSN 2454-0129.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 18:25