Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. BEDRETDINOV, Rafik. Анализ факторов экономического развития. In XII. Mezinárodní vědecká a praktická konference (XII. Международная научно-практическая конференция). 2012.
 2. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Экономическая теория и практика на распутье. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd. 2012, č. 4 (39), s. 81-82. ISSN 2073-0071.
 3. BEZDĚKA, Zdeněk. Ad: Exekuční očistec. Hospodářské noviny. Praha: Economia, 2012, 25.1.
 4. BUDINSKÝ, Petr. Aktivní účast. In Investiční fórum. 2012.
 5. HRONOVÁ, Štěpánka, J. ROHLÍKOVÁ a J. VEJVODOVÁ. Aktivní účastník distančního vzdělávání. In DisCo: Nová média a vzdělávání. Praha, 2012. s. 138-143, 5 s. ISBN 978-80-86302-44-7.
 6. PŘIBÁŇOVÁ, Eliška. Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. In Perspektivy Evropské unie a eurozóny. 2012.
 7. JURÁSEK, Miroslav. Amitav Acharya - Barry Buzan (eds.): Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia (recenze). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, roč. 47, č. 3, s. 102-107, 5 s. ISSN 0323-1844.
 8. ELIÁŠ, Karel. An intensive CSR programme at the University of Finance and Administration (VŠFS). AmCham Czech Republic Marketplace. Praha: AmCham Czech Republic, 2012, 29.5.
 9. BERKA, Petr a M. VRABEC. Analysis of neurosurgery data: A statistical and data mining approach. In 20th International Conference on Computational Statistics COMPSTAT 2012. 2012.
 10. CECAVA, Zdeněk. Anketa absolventů VŠFS 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 35 s.
 11. HILOVSKÁ, Katarína a Peter KONCZ. Application of Artificial Intelligence and Data Mining Techniques to Financial Markets. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 62-76. ISSN 1802-792X.
 12. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Ivan HAVLÍČEK. Application of Mathematical Data Mining Tools – Greeks of First Order (Delta, Dual Delta). In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-065-4.
 13. HAVLÍČEK, Karel. Barometr firem. Obchod & Finance. Praha: Mladá Fronta, 2012, roč. 9, č. 9. ISSN 1804-6959.
 14. HAVLÍČEK, Karel. Barometr firem. Obchod & Finance. Praha: Mladá Fronta, 2012, roč. 9, č. 8. ISSN 1804-6959.
 15. HAVLÍČEK, Karel. Byznys v Africe - netušené možnosti. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 7. ISSN 0026-8720.
 16. ČERVENKA, Miroslav. Certain Problems Posed by the Influence of Public Choice Theory on Healthcare. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 5 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 17. ZEMÁNEK, J., J. KMEC a Harald Christian SCHEU. Czech Republic. In Hammer, L., Emmert, F. (ed.). The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe. Haag: Eleven International Publishing, 2012. s. 163-182, 19 s. ISBN 978-94-90947-06-4.
 18. BUDINSKÝ, Petr. Češi nakoupili státní dluhopisy. In Ekonomika 24, ČT24. 2012.
 19. BUDINSKÝ, Petr. Další ročník Global Management Challenge začíná. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 2.
 20. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Dificult way to the knowledge society. Journal of International Scientific Publication. Educational Alternatives. 2012, roč. 10, č. 4, s. 149-157. ISSN 1313-2571.
 21. BEDRETDINOV, Rafik. Direction and rekord research. In Human Capital and Investment in Education. 2012.
 22. BLAŽEK, J., Herbert HEISSLER, J. KUBÍČEK, J. VIKTOROVÁ a Petr WAWROSZ. Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 392 s. ISBN 978-80-7357-847-3.
 23. BUDINSKÝ, Petr. Eurozóna i Česká republika na rozcestí? Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 2.
 24. BUDINSKÝ, Petr. Evropa v roce 2012 – Finále nebo restart? In Eurozóna i Česká republika na rozcestí? Brno, 2012. ISBN 978-80-7408-063-0.
 25. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Financing of Social Services – Current Problems. In Modern and current trends in the public sector research. Šlapanice. 2012.
 26. HAVLÍČEK, Karel. Galileo prospects – industry perspective. In GALILEI Aplication Congress Prague 2012. 2012.
 27. KOMÁREK, Luboš, M. MOTL, F. NOVOTNÝ a L. PROKOP. German Economic „Locomotive“ and the Czech Economy. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012, roč. 36, č. 4, s. 442-457, 15 s. ISSN 0032-3233.
 28. HAVLÍČEK, Karel. Hlavní zahraniční řečník, vyzvaný příspěvek European Enterpreneurial Environment, předseda sekce Globalization and New Economics, vyzvaný příspěvek New Trends of Management of European SME´S. M-C Model. In 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries. 2012.
 29. MATĚJKA, Filip. Information Frictions and Monetary Policy. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 7-24. ISSN 1802-792X.
 30. BUDÍK, Josef. Innovation in Financial Markets Require Faster Analysis. In Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization (part one). Vilnius: Vilnius University, Faculty of Economics, 2012. s. 105-110, 5 s. ISBN 978-609-459-028-3.
 31. ELIÁŠ, Karel. Intensive programme CSR at the University of Finance and Administration. AmCham Czech Republic Marketplace. Praha: AmCham Czech Republic, 2012, 18. 6.
 32. HELÍSEK, Mojmír. Interaktivní osnova Vývoj ekonomických teorií. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 33. BENECKÁ, Soňa. International Reserves and the Financial Crisis: Monetary Policy Matters. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 25-43. ISSN 1802-792X.
 34. HELÍSEK, Mojmír. Interní grantová agentura VŠFS 2010/2011. Sborník výsledků výzkumu (ed.). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-065-4.
 35. ČECHÁK, Vladimír. Issues Concerning the Present Function of Education and the Development of the Higher Education System. In Present Day Trends of Innovations. 2012.
 36. HAVLÍČEK, Karel. Jak dobýt svět-staré učebnice založme hluboko do skříně. Trade Review. CzechTrade, 2012, č. 1.
 37. HAVLÍČEK, Karel. Jak odhalit odchylky plánů od konkrétních cílů? Controlling může fungovat i v malé a střední firmě. ProByznys.info. Praha: Economia, 2012, červenec 2012, 2 s. ISSN 1213-7693.
 38. HAVLÍČEK, Karel. Jak postupovat při zakládání zahraniční pobočky? ProByznys.info. Praha: Economia, 2012, srpen 2012, 2 s. ISSN 1213-7693.
 39. ČECHÁK, Vladimír. Jak přistupovat k „teorii veřejné správy“? Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 2, s. 13-13.
 40. BUDINSKÝ, Petr. Jak vnímají finanční trhy riziko jednotlivých států? OVB Journal. 2012, březen.
 41. HRUBEŠ, Jan. Jan Patočka: Povznést se z ontologického bezdomovectví. Sedmá generace. 2012, roč. 21, č. 4, s. 27-27.
 42. CYHELSKÝ, Lubomír a J. ROZKOVEC. K nekorektním odhadům trendů hodnot numerických indikátorů. In Medzinárodní zborník vedeckých prác pri príležitosti 60. výročia univerzitního vzdelávania na Podnikohospodárskej fakulte Ekonomické univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. 2012. 7 s. ISBN 978-80-86175-80-5.
 43. LACINA, Karel. K některým aspektům aplikace marketingových přístupů v cestovním ruchu. In Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 177-182, 5 s. ISBN 978-80-7435-171-6.
 44. ČECHÁK, Vladimír. Ke specifikaci „krizového řízení“ v oblasti veřejné správy. In Krizový management. 2012.
 45. HAVLÍČEK, Karel. Kolébka kultury i hi-tech gigant. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 5. ISSN 0026-8720.
 46. ČECHÁK, Vladimír. Kreativita a vybrané aspekty metodologie vědy. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 76-79, 3 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 47. HELÍSEK, Mojmír. Krize eura a její důsledky pro přijetí eura v ČR. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 15 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 48. KOCOUREK, Ludomír. Krušnohorská poutní cesta. Zdislava. Časopis litoměřické diecéze. 2012, roč. 17, č. 7, s. 10-12, 2 s. ISSN 1211-3042.
 49. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Loan loss provisioning in selected European banking sectors: Do banks really behave in a procyclical way? In Symposium of the Journal of Business and Economics in Times of Crisis. 2012.
 50. WAWROSZ, Petr, Herbert HEISSLER, Mojmír HELÍSEK a Petr MACH. Makroekonomie základní kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 360 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-059-3.
 51. HAVLÍČEK, Karel. Management inovací. In Inovace- proč, jaké a jak na to? 2012.
 52. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Market analysis of investment opportunities and social networks. In EBES 2012. Istanbul: Eurasia Business and Economics Society, 2012. s. 2893 – 2904, 11 s. ISBN 978-605--610695-8.
 53. ELIÁŠ, Karel. Marketing Communication Studies at the University of Finance and Administration (VŠFS) have proved to be successful. AmCham Czech Republic Marketplace. Praha: AmCham Czech Republic, 2012, 29. 5.
 54. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 264 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-060-9.
 55. BUDINSKÝ, Petr. Měření rizika států pohledem finančních trhů. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. Bratislava, 2012. ISBN 978-80-89306-14-5.
 56. HRONOVÁ, Štěpánka. Mezinárodní týden marketingu v belgickém Louvain-la-Neuve. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 10, č. 2, s. 26-26.
 57. NĚMEC, Otakar. Modern Trends in the Understanding of Theory and Practice of Management. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 77-79. ISSN 1802-792X.
 58. HRNČÍŘ, Miroslav. Monetary Policy and Financial Stability. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-61. ISSN 1802-792X.
 59. BLAHA, Jaroslav a Miloš KREJČÍ. Možný vývoj bezpečnostní situace v Evropě. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2012. s. 39-46, 7 s. ISBN 978-80-554-0534-6.
 60. BLAHA, Jaroslav a Naděžda PETRŮ. Možný vývoj mezinárodních vztahů a bezpečnostních systémů v Evropě. In Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Brno: VŠKE, 2012. ISBN 978-80-86710-57-0.
 61. MERTL, Jan. Na snížení spotřební daně z paliv by mohli vydělat jen prodejci. Český rozhlas 6. 2012, 23.1.
 62. HRADEC, Milan. Náhrada škody v případě havarovaného vozidla. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 4, s. 19-22, 3 s.
 63. HAVLÍČEK, Karel. New trends of education. In Regional conference IAUP. 2012.
 64. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Vladislav PAVLÁT. Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. Bratislava (Slovakian republic): Curriculum Didactis, 2012. 338 s. ISBN 978-80-904948-3-1.
 65. VYBÍHAL, Václav. On the Issue of Semantics and the Information Value of the Indicators of the Tax Quota. In Modern and current trends in the public sector research. 2012.
 66. BLAHA, Jaroslav. Personální management (N_PM). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 67. JURÁSEK, Miroslav. Pierre P. Lizée. A whole New World: Reinventing International Studies for the Post - Western World (recenze). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, roč. 47, č. 2, s. 79-83, 4 s. ISSN 0323-1844.
 68. SCHLOSSBERGER, Otakar. Platební služby. 1. vydání. Praha: Management Press, 2012. 328 s. ISBN 978-80-7261-238-3.
 69. HRADEC, Milan. Pojistné plnění – způsob a náhrada škody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 3, s. 15-17, 2 s.
 70. HRADEC, Milan. Pojistné právo. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 1, s. 28-30.
 71. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti - historie. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 6, s. 27-28.
 72. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 5, s. 22-24, 2 s.
 73. HRADEC, Milan. Pojištění přepravy věcí I. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 7, s. 26-28, 2 s.
 74. HRADEC, Milan. Pojištění přepravy věcí II. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 8, s. 16-18, 2 s.
 75. BEZDĚKA, Zdeněk. Poplatek advokátovi zvedne tisícikorunový dluh osmkrát. Hospodářské noviny. Praha: Economia, 2012, 29.5.
 76. ČÍRTEK, Pavel. Popularizace výsledků vědy a výzkumu, základy tvorby psaných projevů. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 92-95, 3 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 77. SCHEU, Harald Christian. Právní aspekty Fiskálního paktu. In Perspektivy Evropské unie a eurozóny. 2012.
 78. KAŠÍK, Milan. Proč může být moderní marketing pro vědecké pracovníky užitečný. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 80-83, 3 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 79. KAŠÍK. Přední moderátoři televize a rozhlasu ve výuce na VŠFS. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 10, č. 2, s. 7-7.
 80. HAVLÍČEK, Karel. Předpoklady pro dobývání světových trhů jsou založeny na strategii války. Trade Review. CzechTrade, 2012, č. 2, s. 42-43.
 81. HRADEC, Milan. Přímá likvidace škod. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2012, č. 2, s. 20-22, 2 s.
 82. CYHELSKÝ, Lubomír, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Quality Indicators of Economic Development at All Level of the Economy. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2012, roč. 49, č. 2, s. 29-43, 14 s. ISSN 0322-788X.
 83. MAZUR, Jakub. Reakce EU na hospodářskou a finanční krizi. In Perspektivy Evropské unie a eurozóny. 2012.
 84. WAWROSZ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr MACH. Reálie k makroekonomii - odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 472 s. ISBN 978-80-7357-848-0.
 85. HAVLÍČEK, Karel. Role lídrů středně velkých organizací. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 1, s. 27-29, 2 s. ISSN 0026-8720.
 86. HAVLÍČEK, Karel. Role of Innovation in Small Business. In Current possibilities of Czech-American cooperation in the field of Innovation. 2012.
 87. HAVLÍČEK, Karel. Řízení konkurenční výhody při dobývání světových trhů. In Motiv8:Konkurenční výhoda. 2012.
 88. BLAHA, Jaroslav. Řízení lidských zdrojů (N_RLZ). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 89. BEZDĚKA, Zdeněk, Jiří SOUČEK a Dana KUBÍČKOVÁ. Řízení pohledávek v malých a středních podnicích – Výsledky dotazníkového šetření. Finanční řízení a controlling v praxi. 2012, roč. 3, č. 4, s. 44-52, 8 s. ISSN 1804-2996.
 90. HOFFMANNOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů pro aplikační software. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 62 s. ISBN 978-80-7408-066-1.
 91. BUDINSKÝ, Petr. Soutěž Global Management Challenge. In pořad Pražení, TV Metropol. 2012.
 92. BUDINSKÝ, Petr. Soutěž Global Management Challenge. TV Metropol, pořad Zprávy. 2012, roč. 31 01.
 93. BUDINSKÝ, Petr. Soutěž Global Management Challenge. TV Metropol, pořad Supermáma? 2012, roč. 31 01.
 94. BUDINSKÝ, Petr. S&P srazila rating 4 francouzských bank, včetně Société Générale. ČT 24 zpravodajství. 2012, roč. 24 01.
 95. ELIÁŠ, Karel. Spoluvedení skupiny studentů VŠFS rámci programu ERASMUS, skupinové prezentace v průběhu akce. In Intensive programme CSR. 2012.
 96. FRAIT, Jan a P. HLAVÁČ. Strašidlo jménem deleveraging. Euro. Praha, 2012, 23. 7. 2012, s. 52-53.
 97. BUDÍK, Josef. Studijní opora k předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 98. BUDÍK, Josef. Studijní opora k předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 99. BUDINSKÝ, Petr. Světovou manažerskou soutěž GMC nově organizuje VŠFS. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 1.
 100. SOUČEK, Jiří, Dana KUBÍČKOVÁ a Zdeněk BEZDĚKA. Systém řízení pohledávek v MSP – výsledky empirického výzkumu. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 15 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 101. HELÍSEK, Mojmír. The Future of the Euro (review). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, Vol. 6, No. 1, s. 80-82. ISSN 1802-792X.
 102. JURÁSEK, Miroslav. Thumos - hnací síla sociálních změn: liberální pohled. Marathon (on-line). Praha, 2012, č. 2. ISSN 1211-8591.
 103. HAVLÍČEK, Karel. Turecku roste sebevědomí. Moderní řízení. Praha: Economia, 2012, č. 3. ISSN 0026-8720.
 104. ČECHÁK, Petr. Účast na semináři. In Kulatý stůl k dozvukům XXV. Světového kongresu IVR. 2012.
 105. BUDINSKÝ, Petr. Úspěšná validace programu Master of Public Administration (MPA) na VŠFS. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 2.
 106. HAVLÍČEK, Karel. VŠFS v New Yorku a ve Vídni. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 1, s. 12-13.
 107. BEZDĚKA, Zdeněk, Jiří SOUČEK a Dana KUBÍČKOVÁ. Vymáhání nesplácených pohledávek v malých a středních podnicích. Finanční řízení a controlling v praxi. 2012, roč. 3, č. 2, s. 41-51, 10 s. ISSN 1804-2996.
 108. MERTL, Jan. What a Patient Must, Can and Wants to Have: Demand for Health Care and its Economic Consequences. In Modern and current trends in the public sector research. Šlapanice. 2012.
 109. BLAŽEK, Petr. Základy práva: teorie práva a základy ústavního práva České republiky. 3. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 124 s. ISBN 978-80-7408-068-5.
 110. JURÁSEK, Miroslav. Zamyšlení nad knihou "Strach z barbarů". Marathon (on-line). Praha, 2012, č. 3. ISSN 1211-8591.
 111. VLAČIHOVÁ, A. a Pavla BŘEČKOVÁ. Záplaty na dnešní bolesti české konkurenceschopnosti. Prosperita. 2012, roč. 14, č. 6, s. 4-4. ISSN 1213-6492.
 112. 2011

 113. PROROK, Vladimír a M. ŠUPALOVÁ. Концепция стабилизации и развития экономики Чешской республики [Koncept stabilizace a rozvoje ekonomiky ČR]. In Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления в инновационной экономике посткризисного периода. Orel: Ruská akademie pro národní hospodářství a veřejné služby, 2011. 8 s. ISBN 978-5-93179-300-9.
 114. HAVLÍČEK, Karel a Radim VALENČÍK. A Game-Theory-Based Analysis of Corruption and its Effects in CEE Countries. Ekonomia Economics. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 243- 252, 9 s. ISSN 1899-3192.
 115. POTOCKÝ, Tomislav. A Perspective View on Language Teaching at Universities in the Czech Republic. In Várkoly, L. a kol. Dnešné Trendy Inovácií 2011. Dubnica nad Váhom: Dubnický Technologický Inštitút, 2011. s. 43-49, 6 s. ISBN 978-80-89400-27-0.
 116. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Zasedání České konference rektorů. 2011.
 117. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi. 2011.
 118. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Konference Klubu personalistů České Spořitelny. 2011.
 119. SCHEU, Harald Christian. Aktuální otázky svobody svědomí. Res Claritatis Monitor. 2011, č. 11, s. 10-11. ISSN 1214-8458.
 120. MATES, Pavel. Analogie ve správním právu. Správní právo. Praha, 2011, roč. 44, č. 6, s. 342 - 353, 11 s. ISSN 0139-6005.
 121. NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software I (MS Office 2010). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-052-4.
 122. SUŠICKÝ, Jan. Applicability of Bankruptcy Models at Agricultural Companies. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 241-252. ISSN 1802-792X.
 123. ULRYCHOVÁ, Eva. Application and Motivational Examples in Linear Algebra. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, Oeconomica, 2011, roč. 19, s. 83 – 90, 7 s. ISSN 1210-809X.
 124. KUNZ, Vilém. Application of Ethical Principles in the Society Through the Form of the Communication of CSR Programmes in Education. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Educatio. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 12 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 125. PETROVÁ, Iva. Attitude to Advertising as its Social Effect. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 14 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 126. SCHEU, Harald Christian. Autonomie církve v rozporu s právem na soukromý a rodinný život zaměstnanců. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. XX, č. 3, s. 21-26, 5 s. ISSN 1802-3843.
 127. MATĚJŮ, Petr. Can tuition fee be a driver of change in equity in access to higher education? In Modernisation of Higher Education. 2011.
 128. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Causes of Barriers in Investing into Human Capital. In Valenčík, R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 4 s. ISBN 978-80-7408-057-9.
 129. MACH, Petr. Centrální bankovnictví: Hledání second best. Laissez Faire. 2011, roč. 14, 11-12, s. 5-6. ISSN 1212-8597.
 130. NOVÁK, Josef. Cesta z krize – nutnost hledání společných cest (Way out of the Crisis – Need to Search for a Common Way). In EU Countries Economic Policies on the Way out of the Crisis? Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 404 – 409, 5 s. ISBN 978-80-248-2458-1.
 131. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, J. NEMEC, M. PETROVÁ a B. MERIČKOVÁ. Comparison of the outsourcing by private and public organisations: Czech and Slovak experience. In 4th International Conference on Operations and Supply Chain Management. Maledivy. 2011.
 132. HELÍSEK, Mojmír. Competition for Young Economists and Current Economic Problems of the Czech Republic and European Union. In ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 279-281. ISSN 1802-792X.
 133. SCHLOSSBERGER, Otakar. Conclusive Evidence of Hended Information. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2011, roč. 5, č. 2, s. 255-259, 4 s. ISSN 1802-5943.
 134. HAVLÍČEK, Ivan a Petr BUDINSKÝ. Continuous Delta Option Hedging and Its Affinity to Discrete Form. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 77-83, 6 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 135. HAVLÍČEK, Ivan a Petr BUDINSKÝ. Continuous Gamma Option Hedging and Its Affinity to Discrete Form. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 70-76, 6 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 136. MIHOLA, Jiří. Coorerative solutions to simple distribution problem. In Valenčík, R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 137. SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibilities of the cooperative banking. In Factors of R/D Sector Consolidation. 2011.
 138. ČECHÁK, Petr. Current risks in human capital investments in university education in Czech republic. In Human Cupital and Investment in Education. 2011.
 139. ULRYCHOVÁ, Eva. Curricular Process of Linear Algebra (Motivational Examples and Simple Applications). In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. ISBN 978-80-904948-1-7.
 140. BŘEČKOVÁ, Pavla. Czech Business Environment: Burden or Prosperity? In MSED 2011. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
 141. HAVLÍČEK, Karel. Černý kůň asijské ekonomiky. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 11, s. 34-36, 2 s. ISSN 0026-8720.
 142. HELÍSEK, Mojmír. Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi (ed.). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-062-3.
 143. ZICH, František. České pohraničí v procesech evropské integrace. In Česko-saské pohraničí – prostor konkurence a/nebo kooperace? 2011.
 144. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová opatření proti krizi v zemích EU. In Přednáška CESTA v rámci řešení projektu Interní grantové agentury VŠFS č. 7734, společně s ČSE. 2011.
 145. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Daňové zatížení z nesplacených pohledávek. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 69-74, 5 s. ISBN 978-80-248-2494-9.
 146. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining in Content Pedagogy (DMCP). In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 120-128, 8 s.
 147. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining in Science Education and Its Implementation. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 105-119, 14 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 148. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Physics Education. In Aktuálne problémy fyzikálního vzdelávania v europskom prostore. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa, 2011. 8 s. ISBN 978-80-8094-988-4.
 149. WAWROSZ, Petr. Dobrovolnictví z pohledu ekonomické teorie. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2011. 7 s. ISBN 978-80-557-0259-9.
 150. HORVÁTH, R., Luboš KOMÁREK a F. ROZSYPAL. Does money help predict inflation? An empirical assessment for Central Europe. Economic Systems. 2011, Vol. 35, No. 4, s. 523 – 536, 13 s. ISSN 0939-3625.
 151. WAWROSZ, Petr. Dosahování a narušování institucionální rovnováhy v redistribučních systémech. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011, roč. 59, č. 4, s. 526-546, 20 s. ISSN 0032-3233.
 152. VODRÁŽKA, Adolf. DSO předmětu Vývoj médií. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 153. ČECHÁK, Vladimír. Education or (and) professional training. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 154. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK, Vladislav PAVLÁT a A KOL. Educational and Didactic Communication. Bratislava: Didaktis, 2011. 167 s. ISBN 978-80-89160-93-8.
 155. MATES, Pavel. E-government v české veřejné správě. In Tománek, P., Vaňková, I. Veřejná ekonomika a správa 2011. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. 13 s. ISBN 978-80-248-2465-9.
 156. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of contract – utopia or reality? In 9th International Conference Cyberspace 2011. 2011.
 157. LACINA, Karel. Evropský a národní rozměr vzdělávání. In Várkoly, L. a kol. Dnešné Trendy Inovácií 2011. Dubnica: Dubnický Technologický Inštitút, 2011. s. 36-38, 2 s. ISBN 978-80-89400-27-0.
 158. PAVLÁT, Vladislav. Financial Markets Conference Has Brought a Number of Interesting Findings. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 270–274, 4 s. ISSN 1802-792X.
 159. PAVLÁT, Vladislav. Financial Markets Conference Has Brought a Number of Interesting Findings. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 270-274. ISSN 1802-792X.
 160. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Financování sociálních služeb – teoretická východiska a skutečnost. In Tománek, P., Vaňková, I. Veřejná ekonomika a správa 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2465-9.
 161. HAVLÍČEK, Ivan a Vladislav PAVLÁT. Finanční deriváty. In Finanční deriváty. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-045-6.
 162. BUDÍK, Josef. Finanční investování. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 196 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-047-0.
 163. HAVLÍČEK, Karel. Finanční resp. podnikatelská negramotnost jako příčina úpadku živnostníků. In HSBC Grant-setkání exportérů. Latinská Amerika-budoucí motor českého exportu? 2011.
 164. HAVLÍČEK, Karel. Finanční resp.podnikatelská negramotnost jako příčina úpadku živnostníků. In Čtvrtá mezinárodní konference k finanční gramotnosti. 2011.
 165. HRONOVÁ, Štěpánka. Foreign Language Didactics: University Elt Specifics, Terminology – Concepts & Theories, Student Base and Emerging Trends in the Field of Marketing Communications. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 9 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 166. LIBERKO, M., R. RALBOVSKÁ, R. KNEZOVIČ a Pavel KLIČKA. Funkce manažerů ve zdravotnictví. In AWHP 2011. Praha: ČVUT, 2011. s. 159-171, 12 s. ISBN 978-80-86571-12-6.
 167. MIHOLA, Jiří, Radim VALENČÍK a M. VLACH. Game Theoretic Models of Distribution Systems. In Barták, R. Proceedings of the 14th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty (CSJ 2011). Hejnice, 2011. ISBN 978-80-7378-179-8.
 168. BUDINSKÝ, Petr, Radim VALENČÍK, Jiří BENESCH, Ondřej ČERNÍK, Karel HAVLÍČEK, Herbert HEISSLER, Tomáš KOSIČKA, Hana MIHALČINOVÁ, Jiří MIHOLA, Tomáš OTÁHAL, Jiří ŠNAJDAR a Petr WAWROSZ. Game Theory (Redistribution and Contextual Games) as a Tool for Human Behaviour Decoding. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 145 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-058-6.
 169. ČECHÁK, Vladimír. High school education – its function and prospects. In Prablemy i perspektivy gosudarstvenogo i municipalnovo upravenija v inovacionnoj ekonomike postkrizisnogo perioda. Orel: Orags, 2011. ISBN 978-5-93179-300-9.
 170. KUBÍČKOVÁ, Dana. Hodnocení finanční situace a výkonnosti v podmínkách IFRS. In Účetní výkaznictví – problémové oblasti. Praha: VŠE Praha, Oeconomia, 2011. ISBN 978-80-245-1828-2.
 171. KUBÍČKOVÁ, Dana. Hodnoty bankrotních modelů v podmínkách IFRS. In Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7329-285-0.
 172. VALENČÍK, Radim. Human Capital and Investment in Education. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 173. BUDINSKÝ, Petr. Human Capital and Investment to Education – Analysis of 13 Years Theory Development, Oportunities and Barriers in Practice. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 18 s. ISBN 978-80-7408-057-9.
 174. TÓTH, Endre. Chaotická organizace. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 9. ISSN 1211-8591.
 175. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. I management školy se musí učit. Lidové noviny. Praha, 2011, 13.12.
 176. HELÍSEK, Mojmír. Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 220-240, 20 s. ISSN 1802-792X.
 177. ROUBAL, Ondřej. Individualizace jako zdroj nedůvěry v časech pozdní modernity. In Vyžádaná přednáška pro Klub tiskových mluvčí a specialistů v PR. Valtice. 2011.
 178. HAVLÍČEK, Karel. Inovace malých a středních firem. In České inovační partnerství. 2011.
 179. VOSTATEK, Jaroslav. Inovace penzijních systémů se zaměřením na podnikové penze a riziková povolání. In Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života. VŠMIE, Praha. 2011.
 180. ROUBAL, Ondřej. Insecurity and confidence in the perspective of marketing communications. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 10 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 181. VOSTATEK, Jaroslav. International Scientific Conference Pension Reform - How to Proceed? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 265-269. ISSN 1802-792X.
 182. VOSTATEK, Jaroslav. International Scientific Conference Pension Reform – How to Proceed? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 265-269, 4 s. ISSN 1802-792X.
 183. HELÍSEK, Mojmír. International Scientific Conferences at the University of Finance and Administration. In ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 195-197. ISSN 1802-792X.
 184. ROUBAL, Ondřej. „Internauti“ všech e-světů, spojte se. In Výzvy a problémy on-line marketingu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. s. 21-33, 12 s. ISBN 978-80-8105-252-1.
 185. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Investice do lidského kapitálu jako předpoklad úspěšnosti investic do sociálního kapitálu. Naše společnost. 2011, roč. 9, č. 1, s. 3-11, 8 s. ISSN 1214-438X.
 186. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Investiční příležitosti a znalostní společnost. In Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. s. 1067 – 1083, 16 s. ISBN 978-80-8122-017-3.
 187. MERTL, Jan. Investments in health as human capital. In Valenčík, R. Human capital and investments in education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 188. PAVLÁT, Vladislav. Is Financial Markets´ Regulation Responsible for World Financial Crisis? In ETER 2011. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2011. ISBN 978-80-225-3286-0.
 189. HAVLÍČEK, Karel. Jak na exportech neprodělat. In SME exportní fórum. 2011.
 190. HAVLÍČEK, Karel. Jak řídit pohledávky v MSP? In Seminář - Řízení pohledávek. 2011.
 191. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se hodnotí penzijní fondy ve světě? In Výkonnosť organizácie 2011, Přístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Poprad: VUSEM UMB, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8.
 192. VALENČÍK, Radim. K některým metodologickým otázkám zkoumání sociálních a etických aspektů společenských jevů. In Sociálna práca, manažment a ekonómia – výzvy v období ekonomickej kríz. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2011. s. 321-335, 14 s. ISBN 978-80-8084-739-5.
 193. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. K otázce standardu a nadstandardu v relaci k veřejným investicím do lidského kapitálu zdraví. In RELIK 2011. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-75-1.
 194. PAVLŮ, Dušan. Kde je ukryta komunikační specifika veletrhů a výstav a proč ji hledá jen tak málo marketérů? In (KO) MÉDIA 2011. 2011.
 195. ČECHÁK, Petr. Ke vztahu obsahové vhodnosti a autoritativnosti práva. In Bárány, E a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011. s. 228 – 237, 9 s. ISBN 978-80-8095-072-9.
 196. ČECHÁK, Petr. Kelsenova kritika Norimberského tribunálu. In Dny práva. 2011.
 197. NOVÁK, Josef. Konkurenceschopnost České republiky. In Inproforum 2011 – Globální ekonomická krize – regionální dopady. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2011. s. 288 – 295, 7 s. ISBN 978-80-7394-316-5.
 198. MATĚJŮ, Petr a M. L. SMITH. Kontinuita a změna přesvědčení o distributivní spravedlnosti v České republice v letech 1991 a 2009. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 48, č. 1, s. 65–84, 19 s. ISSN 0038-0288.
 199. BERKA, Petr. Machine Learning and Data Mining. In Hvorecký, J., Kelemen, J. eds. Readings in Knowledge Management. Bratislava: Iura Edition, 2011. 21 s.
 200. HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 220 s. ISBN 978-80-7408-056-2.
 201. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management of Receivables in Czech Companies – results of empirical research. Ekonomia Economics. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 185-193, 8 s. ISSN 1899-3192.
 202. TOMČÍK, Michal. Marketing and Public Space. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 13 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 203. KNIHOVÁ, Ladislava. Marketing Communications Live out through the Revolution: Is Marketing Communications Teaching Revolutionary, too? In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 5 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 204. KAŠÍK, Milan. Marketing je dobrý sluha a ne zlý pán. Moderní obchod : Časopis pro úspěch v prodeji. Praha: České a slovenské odborné nakladatelství, 2011, č. 22, s. 10-11. ISSN 1210-4094.
 205. HAVLÍČEK, Karel. Marketing management and marketing controlling of SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2011, Vol. XIV, Issue 4, s. 39-54, 15 s. ISSN 1108-2976.
 206. ZICH, František. Marketingová komunikace a životní způsob. In K problematice životního způsobu. 2011.
 207. PAVLŮ, Dušan. Měnící se svět médií a změny ve veletržním médiu. Strategie. Praha, 2011, č. 1, s. 74-77, 3 s. ISSN 1210-3756.
 208. BERKA, Petr. Methodologies and Standards for Data Mining. In 6th International Workshop on Knowledge Management WKM 2011. Bratislava: VŠM Bratislava, 2011. 10 s. ISBN 978-80-89306-12-1.
 209. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Mladí lidé z dětských domovů studují univerzitu na Praze 10. Příloha MF Dnes. 2011, 4.11.
 210. KLIČKA, Pavel. Mobilní marketing jako součást integrované marketingové komunikace. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-331-3.
 211. ŠMÍD, Jan. Modely demokratického vládnutí a jejich vliv na veřejnou správu. In Modernizace postupů veřejné správy v ČR a v EU. 2011.
 212. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Modely, výpočty, data mining. In Finanční deriváty. Sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS – JČU – OSU. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 24-30, 6 s. ISBN 978-80-7408-045-6.
 213. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Moderování konference. In Pojišťovnictví ČR/SROV. 2011.
 214. ELIÁŠ, Karel. Možnosti zvýšení účinnosti marketingových kampaní pro SME – nové trendy. In BEST OFFICE. Praha: AmCham, 2011. s. 27-27.
 215. PAVLŮ, Dušan. Některé trendy sociálního marketingu v České republice. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnavě, 2011. s. 144-159, 15 s. ISBN 978-80-8105-335-1.
 216. MIHOLA, Jiří. Nemáme více starostí, než je nutné? Revue 50+. 2011, roč. VII, č. 9, s. 34-34.
 217. WAWROSZ, Petr. New Consensus in Macroeconomic and Inflation Targeting – Succesful Policy or One of the Reasons of the Crisis After Year 2007? In Fiscal Stabilization and Monetary Union: Heritage of the Past and Future Challenges. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-87106-47-1.
 218. PAVLÁT, Vladislav. New E-learning Courses at the Institute of Finance and Administration. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 211–214, 3 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 219. KLIČKA, Pavel. New trends in marketing and education. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 8 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 220. KLIČKA, Pavel. New trends in Marketing and Education. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.
 221. WAWROSZ, Petr. Nový konsensus v makroekonomii a reakce na krizi v zemích EU. In Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? Slezská univerzita v Opavě, VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 623–643, 20 s. ISBN 978-80-248-2458-1.
 222. LEGIERSKÁ, Yvona. Od přímého zdanění k nepřímému. In Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-709-7.
 223. BUDÍK, Josef. Odpovědnost při řešení problémů nadnárodních bankovních skupin. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2011. s. 38–42, 4 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
 224. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B., J. NEMEC, V. ŠAGÁT a Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Outsourcing by public organisations: Czech and Slovak experience. In Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. 13 s. ISBN 978-80-970959-0-1.
 225. BURÝŠEK, Slavomír. Parametric Equations of Free Boundary for Flow through Parallel Bars. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, Oeconomica, 2011, roč. 19, s. 11-16, 5 s. ISSN 1210-809X.
 226. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Pareto Improvements Reached through Knowledge Society. In EBES 2011. Zagreb: University of Zagreb, 2011. s. 114-131, 17 s. ISBN 978-605-61069-3-4.
 227. PAVLŮ, Dušan. Patří lobbing do demokratické společnosti? Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 109-111, 2 s. ISSN 1338-130X.
 228. LEGIERSKÁ, Yvona. Paušální výdaje - ano či ne. In Daně - teorie a praxe 2011. Brno: Akademie Sting v Brně, 2011. ISBN 978-80-86342-99-3.
 229. VOSTATEK, Jaroslav. Pensions, Health and Education – Redistribution, Investment, Models. In Valenčík R. Human capital and investments in education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 230. HELÍSEK, Mojmír. Perspektivy zavedení eura v ČR. In Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 9 s. ISBN 978-80-248-2458-1.
 231. BEDRETDINOV, Rafik. Philosophy and economy. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 232. KOCOUREK, Ludomír. Počátky a vývoj muzeí na Teplicku a v severozápadních Čechách. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Z Českého Ráje a Podkrkonoší – supplementum. Semily-Turnov, 2011, č. 14, s. 222-238, 16 s. ISSN 1211-975X.
 233. HRADEC, Milan. Pojištění majetku. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 10, s. 25-27, 2 s.
 234. HRADEC, Milan. Pojištění majetku obecné. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 12, s. 24-26, 2 s.
 235. ČECHÁK, Vladimír. Policy and current development trends in education (In the context of present reforms of tertiary education in the Czech republic). In Present Day Trends of Innovations. Dubnice: Dubnický technologický inštitút, 2011. ISBN 978-80-89400-26-3.
 236. ŠMÍD, Jan. Politické představy o spravedlnosti a jejich vliv na právní systém. In Bárány, E. Právo a jeho prostředie. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2011. s. 70-79, 9 s. ISBN 978-80-8095-072-9.
 237. PETROVÁ, Iva. Postoj k reklamě jako její sociální efekt. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 78-88, 10 s. ISSN 1338-130X.
 238. SCHLOSSBERGER, Otakar. Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků. In E-Finance. 2011.
 239. ŠMÍD, Jan. Právník-rétor umělcem? In Olomoucké debaty mladých právníků. 2011.
 240. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 21, č. 1, s. 22-25, 3 s. ISSN 1802-3843.
 241. HAVLÍČEK, Karel. Příležitost MSP v Ruské federaci. In Kulatý stůl – Obchodní partnerství pro realizaci modernizačních projektů s rozsáhlým zapojením do spolupráce malých a středních podniků. 2011.
 242. OTÁHAL, Tomáš a Petr WAWROSZ. Public and Private Pensions: A Competitive Approach. In Modern and current trends in the public sector research. Šlapanice. 2011.
 243. VOSTATEK, Jaroslav. Public and Private Pensions: A Competitive Approach. In Modern and current trends in the public sector research. Šlapanice. 2011.
 244. KUBÍČKOVÁ, Dana. Quo vadis IFRS. Finanční řízení a controlling v praxi. 2011, roč. 2, č. 10, s. 13-19, 6 s. ISSN 1804-2996.
 245. STARÝ, Marek. Recenze Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, Edd. Bogusław Czechowicz, Małgorzata Konopnicka, Glogow – Zielona Góra. Urzed Miejski w Glogowie a Instytut Historii Uniwersytetu Zielenogórskiego. ISBN 978-83-7481-354-9. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2011, roč. 109, č. 1-2, s. 128-130, 2 s. ISSN 0037-6833.
 246. STARÝ, Marek. Recenze Horák, O. Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Praha, Libri 2010, 287 s. ISBN 978-80-7277-457-9. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2011, roč. 109, č. 3-4, s. 284-288, 4 s. ISSN 0037-6833.
 247. HAVLÍČEK, Karel. Recept na krizi? Držme volant oběma rukama. Trade Review. CzechTrade, 2011, č. 5.
 248. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems and Contextual Games. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 198-219. ISSN 1802-792X.
 249. ČECHÁK, Vladimír. Reforma terciárního vzdělávání (ve světle přípravy nového vysokoškolského zákona). In Vzdělávání jako významný faktor konkurenceschopnosti. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2011. ISBN 978-80-7368-986-5.
 250. VOSTATEK, Jaroslav. Reformovat nejen stavební spoření. In Reforma stavebního spoření. Praha: FONTES RERUM, 2011. ISBN 978-80-86958-26-2.
 251. KLIČKA, Pavel. Rehabilitační péče očima klientů. In AWHP 2011. Praha: ČVUT, 2011. s. 133-140, 7 s. ISBN 978-80-86571-12-6.
 252. ŠNAJDAR, Jiří a Radim VALENČÍK. Republic Criteria of Correctness of Social Investments and Social Assurance Reforms. In Valenčík R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 253. BENESCH, J., H. MIHALČINOVÁ a Radim VALENČÍK. Resolved and Unresolved Problems of Negotiation in the Theory of Redistribution Systems. In Dlouhý, M., Skočdopolová, V. Mathematical Methods in Economics 2011. Praha: VŠE Praha a EU Bratislava, 2011. ISBN 978-80-7431-060-7.
 254. SCHEU, Harald Christian. Rodina bez manželství. Evropský soud pro lidská práva k statusu partnerství osob stejného pohlaví. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. XX, č. 1, s. 27-33, 6 s. ISSN 1802-3843.
 255. HAVLÍČEK, Karel. Role lídrů středně velkých organizací. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 10, s. 29-30, 1 s. ISSN 0026-8720.
 256. VOSTATEK, Jaroslav. Role pojišťoven bude ve II. pilíři zásadní. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2011, č. 4, s. 26-27. ISSN 0032-2393.
 257. KADEŘÁBKOVÁ, J. a Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ. Rozpočtové příjmy malých obcí a měst a posilování lokální konkurenceschopnosti. In Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0094-2.
 258. ČECHÁK, Petr. Rozvod po italsku“ z pohledu Law and Literature. In Právo v umění a umění v právu. 2011.
 259. STARÝ, Marek. Rytíři a pochybní rytíři Slavkovští ze Skalice a Šonova. In Heraldická ročenka 2011. Praha: Heraldická společnost v Praze, 2011. s. 60-81, 21 s. ISBN 978-80-904942-0-6.
 260. SOUČEK, Jiří, L. HEŘMÁNEK a O. KOZLER. Řízení pohledávek ve firmách prodávajících elektřinu. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. s. 446-452, 6 s. ISBN 978-80-248-2494-9.
 261. HAVLÍČEK, Karel. Řízení restrukturalizací v malé a střední firmě. Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 9. ISSN 0026-8720.
 262. TICHÝ, Jaromír a Endre TÓTH. Řízení rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 63 s.
 263. JURÁSEK, Miroslav. Searching for the New Global Order. In Third Global International Studies Conference WISC (on-line). 2011.
 264. JURÁSEK, Miroslav. Shaping the global order: predictions and historical forces. Marathon [on-line]. 2011, č. 6. ISSN 1211-8591.
 265. ČECHÁK, Petr. Significance of fiction literature for legal argumentation and decision-making. In Argumentation 2011. 2011.
 266. VYBÍHAL, Václav a A KOL. Slabikář finanční gramotnosti. 2. aktualizované vydání. Praha: COFET, 2011. 416 s. ISBN 978-80-904396-1-0.
 267. PAVLŮ, Dušan. Sľubné výsledky znovu ohrozuje kríza – Veľtrhy a výstavy v Českej republike vlani posilnili svoju pozíciu. Trend. 2011, č. 50-51, s. 104. ISSN 1335-0684.
 268. HAVLÍČEK, Karel. SME´s in V4 region. In V4 Forum. 2011.
 269. ZICH, František. Social context of marketing communication – as subject matter of sociology. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 9 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 270. KREBS, Vojtěch. Solidarity and Equity in Social Systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 253-264. ISSN 1802-792X.
 271. KUBÍČEK, Antonín a Petra KORBASOVÁ. Současné inovační procesy v oblasti kolektivního investování a pokus o jejich zhodnocení. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. ISBN 978-80-87314-20-3.
 272. PAVLŮ, Dušan. Současný veletržní svět a ČR. In Odborný seminář k veletrhu STŘECHY 2012. 2011.
 273. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana a Jaromír STEMBERG. Specifika pivovarnického průmyslu. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň: ZČU Plzeň, 2011. ISBN 978-80-261-0051-5.
 274. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3983-0.
 275. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem v České republice. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň: ZČU Plzeň, 2011. ISBN 978-80-261-0051-5.
 276. KAŠÍK, Milan. Společně nebo samostatně? Moderní řízení. Praha: Economia, 2011, č. 11, s. 52-54, 2 s. ISSN 0026-8720.
 277. PETRŮ, Naděžda a Milan KAŠÍK. Spolupráce akademické a korporátní sféry v rámci výuky předmětu Úloha marketingu v řízení podniku. In Evropské pedagogické fórum 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 113-120, 7 s. ISBN 978-80-904877-6-5.
 278. PAVLŮ, Dušan. Staré a nové aspekty v marketingové komunikaci. In Obchod a finance 2011. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. s. 76 - 85, 9 s. ISBN 978-80-213-2235-6.
 279. HAVLÍČEK, Karel. Start-up support? How to manager expectations. In Swiss way to inovation. 2011.
 280. MATES, Pavel. Státní dozor nad zájmovou samosprávou. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 24, s. 885 - 889, 4 s. ISSN 1210-6410.
 281. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Století ženy. Parlamentní magazín. 2011, 1.11.
 282. MATĚJŮ, Petr, H. VOSSENSTEYN, T. KONEČNÝ a S. WEIDNEROVÁ. Student Financing, Opportunity Growth and Equity in Access to Higher Education (a Czech-Dutch Comparative Study of Student Support Systems and their Effects on the Development of Inequity in Access to Higher Education). In Valenčík, R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 25 s. ISBN 978-80-7408-057-9.
 283. NOVÁK, Josef a Naděžda PETRŮ. Synergické efekty – základní podmínka úspěšné fúze, převzetí či restrukturalizace společnosti. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomickáZnojmo, 2011. s. 266 - 272, 6 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
 284. SOUČEK, Jiří, Dana KUBÍČKOVÁ a Zdeněk BEZDĚKA. Systém řízení pohledávek v MSP – výsledky empirického výzkumu. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2011. s. 333–346, 13 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
 285. MIHOLA, Jiří. Systémové pojetí lidské povahy a stupně poznání. In Systémové přístupy 2011. VŠE Praha, 2011. 10 s. ISBN 978-80-245-1844-2.
 286. ROUBAL, Ondřej. Tekuté časy nejistoty a fetišismus značek. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. s. 183-195, 8 s. ISBN 978-80-8105-335-1.
 287. LACINA, Karel. Teoretická východiska. In Kala, T. a kol. Management pro řešení disparit mezi obcemi a regiony. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 12-65, 53 s. ISBN 978-80-7431-073-7.
 288. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK, Vladislav PAVLÁT a Lukáš HRDLIČKA. The Formulas for Ultima Greek. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 84-90, 6 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 289. PAVLÁT, Vladislav. The Interesting New Monograph Published by the Slovakian National Centre for European and Global Studies in 2010. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 282–284, 2 s. ISSN 1802-792X.
 290. PAVLÁT, Vladislav a Jan RYTINA. The University of Finance and Administration in Prague Is Developing an E-learning Systém. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 206–210, 4 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 291. PAVLŮ, Dušan. Theory and practice / fighting the recipe cookbooks. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 66-77, 11 s. ISSN 1338-130X.
 292. PAVLŮ, Dušan. Theory and practice / fighting the recipe cookbooks. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 12 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 293. HAVLÍČEK, Karel. Trendy u malých a středních producentů. In Manufacturing management forum. 2011.
 294. SCHRÁNIL, Pavel. Tvorba profese interního auditora. Interní auditor. 2011, č. 4, s. 12-14, 2 s. ISSN 1213-8274.
 295. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Účast na konferenci. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2011.
 296. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Účast na konferenci. In Semi Annual Meeting – IAUP. 2011.
 297. ŠMÍD, Jan. Udržitelný rozvoj jako politická hodnota. In Dušek, J., Gregor, J. a kol. Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. s. 78-86, 8 s. ISBN 978-80-87472-04-0.
 298. BUDINSKÝ, Petr. Úloha FD v průběhu světové krize. In Finanční deriváty. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 20-23, 3 s. ISBN 978-80-7408-045-6.
 299. HRADEC, Milan. Úrazové pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 11, s. 24-25.
 300. TICHÝ, Jaromír a Endre TÓTH. Úspěšná firma, příčiny neúspěchu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 36 s.
 301. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. Veřejná ocenění nejlepších firem v oblasti CSR v ČR. In Majtán a kol. Aktuálne pohlady na konkurencieschopnst a podnikanie nové výzvy. Bratislava: Ekonom, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6.
 302. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Věřte, je to nádhera! Madam business. 2011, 19.9.2011., s. 6.
 303. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Vliv ekonomické krize na vývoz zboží a státní podporu financování exportu v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, č. 2/2011, s. 199-213, 14 s. ISSN 1211-555X.
 304. VATAHA, Jiří. Vliv hospodářské krize na akcie z anticyklického odvětví - televizní průmysl. In MMK 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1695-1700. ISBN 978-80-904877-7-2.
 305. KAŠÍK, Milan. Vliv rozvoje hospodářských sektorů na uplatnění absolventa studijního oboru Marketingová komunikace a jeho profil. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.
 306. POTOCKÝ, Tomislav. Východiska pro koncipování vysokoškolských kurzů profesně zaměřeného německého jazyka. In Nedoma, R. Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011. s. 136-143, 7 s. ISBN 978-80-7231-825-4.
 307. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Výkonnost penzijních fondů ve světě. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2494-9.
 308. ELIÁŠ, Karel a J. SEDLÁK. Výuka marketingové komunikace s pomocí aktivního sociálního učení. In Sborník RaVŠ za a. r. 2011. Brno: Rašín College, 2011.
 309. PETRŮ, Naděžda a Milan KAŠÍK. Výuka moderního marketingu při spolupráci akademické a korporátní sféry. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. s. 284 - 293, 9 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
 310. SCHLOSSBERGER, Otakar. Výuka problematiky finančních derivátů na oboru bankovnictví a pojišťovnictví. In Finanční deriváty. Sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS – JČU – OSU. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-045-6.
 311. ELIÁŠ, Karel a J. SEDLÁK. Využití aktivního sociálního učení ve výuce marketingové komunikace. In Cesty k múdrosti. Ways to wisdom. Bratislava, 2011. s. 18-18.
 312. LEGIERSKÁ, Yvona. Vývoj daňové správy v České republice za posledních dvacet let. In Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7329-285-0.
 313. PAVLÁT, Vladislav. Vývoj světového trhu s deriváty, změny struktury, vývojové tendence. In Finanční deriváty. Sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS – JČU – OSU. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 6-14, 8 s. ISBN 978-80-7408-045-6.
 314. VALENČÍK, Radim. XIV. International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 275-278. ISSN 1802-792X.
 315. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, R. HAVRÁNKOVÁ, J. HAVRÁNEK a V. VURM. Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví). Praha: Curriculum, 2011. 256 s. ISBN 978-80-904948-2-4.
 316. HRADEC, Milan. Zdravotní pojištění cizinců v ČR. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 9, s. 17-18.
 317. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní reforma: zatím bez koncepce a bez šance. Zdravotnické noviny. Praha: Strategie, s.r.o., 2011, č. 40, s. 4. ISSN 0044-1996.
 318. PAVLŮ. Změna postavení značky v soudobém světě. In Tiskoví mluvčí a odborníci Public Relations. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 22:09