Vysoká škola finanční a správní

Rektorát

Katedry

Fakulta ekonomických studií - děkanát FES

Fakulta právních a správních studií - děkanát FPSS

Univerzitní výzkumné centrum

Odbor studijních záležitostí

Prorektor pro výzkum a vývoj

Prorektor pro vzdělávací činnost

Prorektor pro koncepci a rozvoj

Prorektor pro mezinárodní vztahy a marketing

Kvestorka