N_DPVS_2 Diploma Project VS 2

University of Finance and Administration
Summer 2020
Extent and Intensity
0/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Department of Regional Development and Public Administration – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Mgr. Kateřina Franců
Prerequisites
N_DPVS_1 Diploma Project VS 1
The requirement for the completion of this course is completion of the course N_DPVS_1.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
At the end of the course students should be able to create text of Diploma thesis for thesis defense in the final state examination
Learning outcomes
The student is able to work out the text of the second (application and analytical one) part of the MT and to write an academic text respecting the ethical principles of an academic writing. The objective of the course is to provide to the student all information necessary for completing text of the MT in all its parts; the student is expected to present the MT to the oponent´s assessment.
Syllabus
 • 1.Application part - drawing text, including references to the bibliography and other sources and Attachments (tables, graphs, summaries, image formats, etc.)
 • 2.Drawing conclusions in the structure and scope according to the methodology
 • 3. Final revision and proofreading the text.
 • 4.Completion of Diploma thesis as a complete work and submit to the thesis supervisor
Literature
  required literature
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009: Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. Praha, 2009. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/
 • • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009.
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2014-2015: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B14 a N14. Praha:VŠFS,2014.https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/?lang=cs
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
  recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
  not specified
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Teaching methods
Teaching takes the form of individual consultations with the thesis supervisor in the full-time and combination studies. Range of the minimum mandatory participation in education is compulsory for 4 individual consultations with the thesis supervisor according to schedule consultations Entering diploma´s thesis.
Assessment methods
The course is concluded by awarding credits, which grants a thesis supervisor leading thesis on the basis of:
a/the credit for a N_DP.._1
b/The final version of the text diploma´s thesis (in book binding with control extract similarities IS)
Obtaining credit is condition for admission the student's application to the final state examination.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
The course is also listed under the following terms Summer 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2020/N_DPVS_2