N_UcS_1 Účetní systémy 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2007
Rozsah
1/1. 6hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jitka Hašková (cvičící)
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Eva Bečková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UcS_1/cRKL: Čt 4. 10. 17:30–19:00 K203, 19:15–20:45 K203, Čt 11. 10. 17:30–19:00 K203, D. Kubíčková
N_UcS_1/cRMO: každý lichý čtvrtek 14:00–14:44 M26, každý lichý čtvrtek 14:45–15:30 M26, J. Hašková
N_UcS_1/cR1PH: každé liché úterý 8:45–9:29 S01, každé liché úterý 9:30–10:15 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR2PH: každé liché úterý 10:30–11:14 S23, každé liché úterý 11:15–12:00 S23, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRMO: každý sudý čtvrtek 14:00–14:44 M26, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 M26, J. Hašková
N_UcS_1/pRPH: každé sudé úterý 8:45–9:29 S01, každé sudé úterý 9:30–10:15 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/uR1aPH: Út 13. 11. 15:45–17:15 S23, Út 27. 11. 15:45–17:15 S23, Út 4. 12. 15:45–17:15 S23, D. Kubíčková
N_UcS_1/uR1bPH: Út 13. 11. 17:30–19:00 S36, Út 27. 11. 17:30–19:00 S36, Út 4. 12. 17:30–19:00 S36, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR1MO: Pá 5. 10. 17:15–18:45 M22, So 20. 10. 14:00–15:30 M22, Pá 2. 11. 17:15–18:45 M22, J. Hašková
N_UcS_1/vR2MO: Pá 23. 11. 17:15–18:45 M26, Pá 7. 12. 17:15–18:45 M26, So 8. 12. 9:45–11:15 M21, J. Hašková
N_UcS_1/vR2PH: Pá 12. 10. 13:45–15:15 S23, Pá 26. 10. 12:00–13:30 S23, So 15. 12. 11:30–13:00 S23, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR3PH: Pá 12. 10. 12:00–13:30 S32, So 15. 12. 14:00–15:30 S32, 15:45–17:15 S32, D. Kubíčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace je stejná pro obě formy studia. Cíl kurzu: Předmět Účetní systémy 1 si klade za cíl poznatky o jednotlivých systémech a konkrétních podobách finančního účetnictví, získaných v předcházejícím studiu, zobecnit, integrovat a doplnit tak, aby vytvořil souhrnný a širší pohled na účetní zobrazování ekonomických procesů včetně jeho účelové konstrukce pro potřeby řízení. Seznamuje s vybranými poznatky z oblasti účetní teorie a poznatků z oblastí informačních systémů jakož i s obecnými poznatky o vztahu vnitropodnikového a finančního účetnictví. Rozšíření poznatků zajišťuje variantní pohled na organizaci účetnictví jako systému poskytujících ekonomické informace včetně zapojení současné podoby českých účetních standardů a problematiky řešené mezinárodními účetními systémy.
Osnova
  • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah přednášek: 1. Manažerské informace a mikroekonomická teorie; rozdělení manažerských informačních systémů a jejich obsah. 2. Teoretické základy podvojného účetnictví: a) hmotné, finanční a peněžní toky a jejich zobrazení, b) zobecnění faktických toků pro různé uživatele, c) zásady podvojného účetního systému a jejich odvození 3., 4. Teoretické základy podvojného účetnictví: d) vznik podvojného účetního systému, e) jednobilanční účetní systém a dvoubilanční účetní systém, f) stavové a tokové veličiny g) peněžní toky a jejich zobrazení v účetním systému 5. - 7. Organizace účetní soustavy, účetní formy a jejich vývoj, teorie účtu jako základního nástroje účetnictví, účetní postupy a systémové kontroly v účetnictví 8., 9. Manažerské a finanční účetnictví, kalkulace a rozpočty v účetním systému, jejich integrace. 10., 11. Okruhy finančního účetnictví a jejich problematika včetně její konkrétní úpravy: a) otevírání a uzavírání účetních knih, b) účtování o zásobách c) účtování o dlouhodobém majetku, d) účtování zúčtovacích vztahů, e) účtování o nákladech,výnosech a časovém rozlišení f) účetní uzávěrka a závěrka 12., 13. Účetní systémy jako součást ekonomických informačních systémů
Metody hodnocení
Vyučující metody: Metody hodnocení: Přednáška, cvičení, Zápočet
Informace učitele
Povinná literatura: Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Praha Grada 2000 Kol.: Účetnictví II, Praha Bilance 2004 Doporučená literatura: Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví I., Praha Polygon 1998
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013.