N_UcS_1 Účetní systémy 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2009
Rozsah
1/0.5/0. 6hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jitka Hašková (cvičící)
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Kindlová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UcS_1/cRMO: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
N_UcS_1/cR1PH: Po 12. 10. 17:30–18:14 S11, 18:15–19:00 S11, Po 9. 11. 17:30–18:14 S11, 18:15–19:00 S11, Po 7. 12. 17:30–18:14 S11, 18:15–19:00 S11, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR2PH: Po 12. 10. 14:00–15:30 S21, Po 9. 11. 14:00–15:30 S21, Po 7. 12. 14:00–15:30 S21, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR3PH: Po 12. 10. 12:15–13:45 S21, Po 9. 11. 12:15–13:45 S21, Po 7. 12. 12:15–13:45 S21, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRMO: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
N_UcS_1/pRPH: každé sudé pondělí 15:45–16:29 S01, každé sudé pondělí 16:30–17:15 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/uRaPH: Út 1. 12. 14:00–15:30 S23, Út 15. 12. 17:30–19:00 S23, Út 5. 1. 15:45–17:15 S23, D. Kubíčková
N_UcS_1/uRbPH: Út 8. 12. 17:30–19:00 S36, Út 15. 12. 15:45–17:15 S36, Út 5. 1. 14:00–15:30 S36, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRKL: Pá 6. 11. 13:45–15:15 K205, Pá 20. 11. 13:45–15:15 K205, 15:30–17:00 K205, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRMO: Pá 16. 10. 17:15–18:45 M26, Pá 13. 11. 17:15–18:45 M26, Pá 27. 11. 17:15–18:45 M26, J. Hašková
N_UcS_1/vR2PH: So 31. 10. 11:30–13:00 S23, So 14. 11. 15:45–17:15 S23, So 28. 11. 9:45–11:15 S23, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR3PH: So 31. 10. 14:00–15:30 S01, So 14. 11. 14:00–15:30 S01, So 28. 11. 11:30–13:00 S01, D. Kubíčková
Předpoklady
Předpokládány jsou znalosti podvojného účetnictví v rozsahu bakalářského kursu Finanční účetnictví 1 a 2, základní znalost Českých účetních standardů pro podnikatele a orientace v účetních výkazech na úrovni bakalářského kursu Finanční analýza.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je integrovat a doplnit poznatky o systému podvojného účetnictví a jeho konkrétní podobě pro podnikatele, získaných v předcházejícím studiu, a zobecnit je tak, aby umožnily souhrnný a širší pohled na účetní zobrazování ekonomických procesů včetně jeho vazby na potřeby řízení ekonomických procesů a pochopení změn v účetních pravidlech jako odraz změn v zobrazovaných procesech i potřebách jejich řízení. Cílem je i rozšíření v podobě poznatků o variantnosti národních účetních systémů a jejich klasifikaci včetně základních charakteristik procesu harmonizace účetnictví jako odraz růstu významu účetních informací v procesu globalizace a zapojení českého účetního systému do tohoto procesu včetně základních charakteristik systému US GAAP a IAS/IFRS.
Osnova
  • Osnova kursu (obsah přednášek na presenčním studiu): 1. Informace a data v řízení ekonomických procesů, manažerské informace, zdroje ekonomických informací. Podvojný účetní systém. Obecné zásady podvojného účetnictví. Výstupy podvojného účetnictví (výkazy) a jejich vypovídací schopnost a omezení. Uživatelé finančního účetnictví. 2. Bilancování a bilance: vznik bilance, pojetí bilance a jejích funkcí, různé bilanční teorie, nové směry ve vykazování finanční situace podniku. 3. Jednobilanční účetní systém a dvoubilanční účetní systém, odvození druhé bilance výsledovky). Peněžní toky a jejich zobrazení v podvojném účetním systému. Teorie účtu jako základního nástroje účetnictví. 4. Pojetí majetku a kapitálu a jejich vykazování. Cizí zdroje a problematika jejich vykazování. Oceňovací modely v systému podvojného účetnictví. Systémové kontroly v účetnictví. Účetní formy a jejich vývoj. 5. Účetní systémy ve světě, jejich charakteristika a kategorizace, charakteristika rozdílů mezi nimi a jejich příčin. Harmonizace účetnictví, její příčiny, etapy a hlavní směry. 6. Charakteristika systému US GAAP, jeho historie a základních teoretických východisek. Charakteristika IAS/IFRS, jejich geneze a výchozí přístupy k účetnímu vykazování. Výuka na kombinovaném studiu probíhá na základě Metodických listů (dvě témata z osnovy pro presenční studium jsou obsahem Metodického listu pro jedno soustředění kombinovaného studia)
Metody hodnocení
Vyučovací metody: přednáška - presentace a výklad hlavních bodů tématu podle uvedené osnovy; cvičení - skupinové řešení zadaných úloha a případových studií, presentace zpracování zvoleného tématu. Metody hodnocení: hodnocení účasti a práce na cvičení, hodnocení úrovně zpracované seminární práce (popř. presentace) Zápočet - podmínka získání je účast na cvičeních a kvalitní zpracování (popř. presentace) seminární práce.
Informace učitele
Povinná literatura: 1)Kubíčková D., Účetní systémy I., Praha Eupress 2006 2)Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha VŠE 2005 3)Kol.: Účetnictví II, Praha Bilance 2004 Doporučená literatura: 1)Dvořáková D., Janhuba M., Roubíčková J., Příklady, úlohy a případové studie pro finanční účetnictví, Praha : VŠE 2005 2)Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví I., Praha Polygon 1998 3)Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Praha Grada 2000 4)Dvořáková D.: Sbírka příkladů a úloh k úvodu do účetnictví, Praha : VŠE 2002. 5)Kubíčková D., Schránil P., Finanční účetnictví, Praha, Eupress 2006
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013.