N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti

Vysoká škola finanční a správní
zima 2010
Rozsah
2/0. 8 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Tomčík, PhD. (cvičící)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. František Zich, DrSc.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Květoslava Dolejšová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_StMS/pMMO: každé liché úterý 14:00–14:44 M01, každé liché úterý 14:45–15:30 M01, každé liché úterý 15:45–16:29 M01, každé liché úterý 16:30–17:15 M01, F. Zich
N_StMS/pMPH: St 15:45–16:29 S01, St 16:30–17:15 S01, F. Zich
N_StMS/uM1aPH: Út 9. 11. 17:30–19:00 S32, Út 23. 11. 15:45–17:15 S32, Út 30. 11. 17:30–19:00 S32, 19:15–20:45 S32, L. Cviklová
N_StMS/uM1bPH: Út 9. 11. 19:15–20:45 S26, Út 16. 11. 14:00–15:30 S26, 15:45–17:15 S26, Út 23. 11. 17:30–19:00 S26, L. Cviklová
N_StMS/vMKL: Pá 3. 12. 13:45–15:15 K211, 15:30–17:00 K211, Pá 10. 12. 13:45–15:15 K211, 15:30–17:00 K211, L. Cviklová
N_StMS/vMMO: Pá 3. 12. 12:00–13:30 M26, Pá 17. 12. 17:15–18:45 M26, So 15. 1. 9:45–11:15 M26, 11:30–13:00 M26, M. Tomčík
N_StMS/vM2PH: So 16. 10. 14:00–15:30 S21, 15:45–17:15 S21, So 20. 11. 14:00–15:30 S21, 15:45–17:15 S21, L. Cviklová
N_StMS/vM3PH: Pá 15. 10. 13:45–15:15 S23, 15:30–17:00 S23, So 6. 11. 9:45–11:15 S23, 11:30–13:00 S23, L. Cviklová
Předpoklady
Základní znalosti sociologie a sociologického výzkumu na úrovni bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Seznámit studenty s vybranými sociologickými teoretickými koncepcemi reflektujícími společenské změny a vývoj soudobého světa. Důraz je kladen na problematiky modernizace, globalizace a s tím spojené otázky změn sociální struktury, rozvoje znalostní společnosti, teorie sociálního kapitálu, problémy sociálním kontroly moci a teorie trvale udržitelného rozvoje. Jednotlivá témata budou prezentována na rozboru určené literatury. Předpokládá se úvod do problému formou přednášky a samostatné studium posluchačů a vypracování seminární práce k stanovenému tématu. Cílem výuky je přispět k pochopení souvislosti sociálních procesů v moderní společnosti pro potřeby práce v oblasti marketingové komunikace.
Osnova
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). 1. Vývoj moderní společnosti a jeho sociologická reflexe – přehled témat a teorií 2. Sociologická přístup k společným jevům – specifika a smysl 3. Teorie modernizace a postmoderní společnost. 4. Teorie globalizace, sociální obsah a souvislosti globální společnosti. 5. Vztah ekonomického a sociálního v moderní společnosti. Sociální struktura. 6. Teorie sociální soudržnosti, sociální spravedlnost, sociální rizika soudobé společnosti 7. Symbolický, sociální a kulturní kapitál, sociologické teorie sítí 8. Znalostní společnost a možnosti vědy ve společnosti. 9. Problém sociální kontroly moci v soudobé společnosti. 10. Feministická sociální teorie
Literatura
  povinná literatura
 • Beck, U.: Riziková společnost. Praha: Slon, 2004.
 • Harrington, A. a kol. Moderní sociální teorie, Portál, Praha, 2006
 • Anthony Giddens: Sociologie, Argo, Praha, 1999
  doporučená literatura
 • Keller, J.:Tři sociální světy, Slon, Praha, 2010
 • Suša, O.: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti, Filozofický ústav, Praha, 2010
 • Fukuyama F. Velký rozvrat, Academia, Praha, 2006
 • Bauman, Z.:Globalizace – důsledky pro člověka, Mladá fronta, Praha, 1999
 • Lipovetski G.: Paradoxní štěstí, Prostor, Praha, 2007
  neurčeno
 • Lyotard, j.,F.: O postmodernismu, Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993
Výukové metody
Přednášky a samostatné studium doporučené literatury. Vypracování seminární práce na základě stanoveného knižního titulu.
Metody hodnocení
Zpracování seminární práce na zadané téma (knižního titulu) a ústní zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
Seznam literatury, z které si studenti vyberou publikaci pro napsání seminární práce je uložen na ISu - studijní materiály.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.