N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti

Vysoká škola finanční a správní
zima 2011
Rozsah
2/0. 8 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Tomčík, PhD. (cvičící)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. František Zich, DrSc.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Monika Kozlerová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_StMS/pMMO: každé liché pondělí 12:15–12:59 M01, každé liché pondělí 13:00–13:45 M01, každé liché pondělí 14:00–14:44 M01, každé liché pondělí 14:45–15:30 M01, F. Zich
N_StMS/pMPH: Čt 12:15–12:59 S01, Čt 13:00–13:45 S01, F. Zich
N_StMS/uM1aPH: Út 11. 10. 17:30–19:00 S21, Út 18. 10. 17:30–19:00 S21, Út 1. 11. 14:00–15:30 S21, 15:45–17:15 S21, F. Zich
N_StMS/uM1bPH: Út 11. 10. 15:45–17:15 S32, Út 18. 10. 15:45–17:15 S26, Út 25. 10. 14:00–15:30 S26, Út 8. 11. 17:30–19:00 S26, F. Zich
N_StMS/vMKL: Pá 21. 10. 13:45–15:15 K207, 15:30–17:00 K207, Pá 18. 11. 17:15–18:45 K207, 19:00–20:30 K207, F. Zich
N_StMS/vMMO: Pá 18. 11. 12:00–13:30 M15, Pá 16. 12. 13:45–15:15 M15, So 17. 12. 9:45–11:15 M15, 11:30–13:00 M15, M. Tomčík
N_StMS/vM2PH: So 19. 11. 11:30–13:00 S11, Pá 2. 12. 13:45–15:15 S11, So 17. 12. 9:45–11:15 S11, 11:30–13:00 S11, F. Zich
N_StMS/vM3PH: So 19. 11. 14:00–15:30 S23, Pá 2. 12. 15:30–17:00 S23, Pá 16. 12. 15:30–17:00 S23, 17:15–18:45 S23, F. Zich
Předpoklady
Základní znalosti sociologie a sociologického výzkumu na úrovni bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Seznámit studenty s vybranými sociologickými koncepcemi reflektujícími společenské změny a vývoj soudobého světa a s jejich významem pro oblast marketingové komunikace. Budou objasněny hlavní sociologické teorie moderní a postmoderní společnosti. Důraz je kladen na osvětlení problematiky modernizace, globalizace a s tím spojených důsledků změn sociální struktury, sociálních konfliktů, rozvoje znalostní společnosti, teorie sociálního kapitálu, problémy sociálním kontroly moci a teorie trvale udržitelného rozvoje. Po absolvování bude stuident znát hlavní sociologické teorie moderní společnosti. Bude rozumět obsahu pojmů moderní, postmoderní a globální společnost. Cílem výuky je přispět k pochopení souvislostí sociálních procesů v moderní společnosti pro potřeby práce v oblasti marketingové komunikace.
Osnova
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). 1. Vývoj moderní společnosti a jeho sociologická reflexe – přehled témat a teorií. 2. Sociologický přístup k společným jevům – specifika a vztah k marketingové komunikaci. 3. Moderní a postmoderní společnost. 4. Teorie globalizace, sociální obsah a souvislosti globální společnosti. 5. Vztah ekonomického a sociálního v moderní společnosti. Sociální struktura. 6. Teorie sociální soudržnosti, sociální spravedlnost, sociální konflikt, sociální rizika soudobé společnosti. 7. Symbolický, sociální a kulturní kapitál, sociologické teorie sítí. 8. Interpretativní sociologie, etnometodologie. 9. Znalostní společnost a možnosti vědy ve společnosti. 10. Gender a feministická sociální teorie.
Literatura
  povinná literatura
 • • Šubrt, J., Balon, J.: Soudobá sociologie, Grada, Praha, 2010
 • • Harrington, A. a kol. Moderní sociální teorie, Portál, Praha, 2006
 • • Beck, U.: Riziková společnost. Praha: Slon, 2004.
  doporučená literatura
 • • Bauman, Z.:Globalizace – důsledky pro člověka, Mladá fronta, Praha, 1999
 • • Petrusek, M. a kol. Dějiny sociologie, Praha, Grada, 2010
 • • Anthony Giddens: Sociologie, Argo, Praha, 1999
Metody hodnocení
Ústní zkouška Zpracování obsahové studie zadané publikace (kapitoly) Vyžaduje se alespoň 75% účast na přednáškách.
Navazující předměty
Informace učitele
Přehled publikací pro studoiuma zpracování obsahové studie je uveden na ISu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.