N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti

Vysoká škola finanční a správní
zima 2014
Rozsah
2/1. 10 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. František Zich, DrSc. (přednášející)
Mgr. Michal Tomčík, PhD. (přednášející), PhDr. Petra Raudenská, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Petra Raudenská, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. František Zich, DrSc.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_StMS/cMMO: každý lichý čtvrtek 14:00–14:44 M26, každý lichý čtvrtek 14:45–15:30 M26, M. Tomčík
N_StMS/cM1PH: každé liché úterý 8:45–9:29 S21, každé liché úterý 9:30–10:15 S21, F. Zich
N_StMS/cM2PH: každé liché úterý 10:30–11:14 S21, každé liché úterý 11:15–12:00 S21, F. Zich
N_StMS/pMMO: Po 14:00–14:44 M16, Po 14:45–15:30 M16, M. Tomčík
N_StMS/pMPH: St 8:45–9:29 S01, St 9:30–10:15 S01, F. Zich
N_StMS/uMPH: Út 30. 9. 17:30–19:00 S23, Út 14. 10. 14:00–15:30 S23, Út 21. 10. 14:00–15:30 S23, Út 4. 11. 15:45–17:15 S23, 17:30–19:00 S23, M. Tomčík
N_StMS/vMKL: Pá 26. 9. 13:45–15:15 K203, Pá 10. 10. 13:45–15:15 K203, 15:30–17:00 K203, Pá 31. 10. 13:45–15:15 K203, 15:30–17:00 K203, P. Raudenská
N_StMS/vM2PH: Pá 3. 10. 13:45–15:15 S11, 15:30–17:00 S11, Pá 17. 10. 13:45–15:15 S11, 15:30–17:00 S11, Pá 31. 10. 13:45–15:15 S11, M. Tomčík
Předpoklady
Základní znalosti sociologie a sociologického výzkumu na úrovni bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Seznámit studenty s vybranými sociologickými koncepcemi reflektujícími společenské změny a vývoj soudobého světa a s jejich významem pro oblast marketingové komunikace. Budou objasněny hlavní sociologické teorie moderní a postmoderní společnosti. Důraz je kladen na osvětlení problematiky modernizace, globalizace a s tím spojených důsledků změn sociální struktury, sociálních konfliktů, rozvoje znalostní společnosti, teorie sociálního kapitálu, problémy sociálním kontroly moci a teorie trvale udržitelného rozvoje. Po absolvování bude student znát hlavní sociologické teorie moderní společnosti. Bude rozumět obsahu pojmů moderní, postmoderní a globální společnost. Cílem výuky je přispět k pochopení souvislostí sociálních procesů v moderní společnosti pro potřeby práce v oblasti marketingové komunikace
Osnova
 • Osnova předmětu: 1. Úloha vědy a specifika sociologie – vědecké vědění, expertní vědění. Sociologie vědění – znalostní společnost 2. Moderní a postmoderní společnost 3. Globalizace a její hlavní projevy a důsledky 4. Teorie 18. a 19. století a jejich význam pro současnou sociologickou teorii (Comte, Marx, Weber) 5. Metodologický individualismus, metodologický holismus. Redukcionismus - konstruktivismus 6. Strukturní funkcionalismus, podstata, jeho význam, kritika a návaznosti - teorie sociální strukturace 7. Teorie jednání ( jak drží společnost pohromadě), výsledky lidské činnosti 8. Sociální struktura postmoderní doby, kam se poděly třídy ? 9. Sociální kapitál a sociální stát 10. Riziková společnost 11. Novodobé sociální subjekty a jejich vliv na společnost, multikulturalismus, evropeizace, 12. Kolapsy složitých společností
Literatura
  povinná literatura
 • Roubal, O. Sociologie a pozdně moderní společnost. Praha: EUPRESS – VŠFS, 2014.
 • A.Harrington akol. Moderní sociální teorie
 • J.Šubrt, J. Balon: Soudobá sociologická teorie, Praha, Grada, 2010
  doporučená literatura
 • J. Keller: Dějiny klasické sociologie, Praha, SLON, 2005
 • M. Petrusek, Společnosti pozdní doby, Praha, SLON, 2006
 • J. Keller: Teorie, modernizace, Praha, SLON, 2007
 • U. Beck, Co je globalizace? Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2007.
 • P. Burke: Společnost a vědění, Karolinum, Praha, 2007
 • J.Keller, L. Tvrdý : Vzdělanostní společnost? Slon, Praha 2008
 • Roubal, O., I. Petrová, F. Zich. Metodologie marketingových výzkumů. 1. vydání. Praha: Praha: EUPRESS – VŠFS, 2014
Výukové metody
Přednášky, cvičení a samostatné studium doporučené literatury. Vypracování seminární práce na základě stanoveného odborného knižního titulu, nebo stati.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Studenti obdrží tematické okruhy ke zkoušce. Součástí zkoušky je vypracování seminární práce na základě určeného tématu a literatury. Povinná aktivní účast na cvičení.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb1.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.