N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti

Vysoká škola finanční a správní
léto 2020
Rozsah
2/0/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Tomčík, PhD. (cvičící)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Michal Tomčík, PhD.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_StMS/pBSMVMO: každé sudé úterý 10:30–11:14 M14, každé sudé úterý 11:15–12:00 M14, každé sudé úterý 12:15–12:59 M14, každé sudé úterý 13:00–13:45 M14, M. Tomčík
N_StMS/pMPH: Čt 12:15–12:59 S26, Čt 13:00–13:45 S26, F. Zich
N_StMS/vBSPPKV: Pá 28. 2. 14:00–15:30 KV301, 15:45–17:15 KV301, 17:30–19:00 KV301, M. Tomčík
N_StMS/vMPH: Pá 21. 2. 17:30–19:00 S24, 19:15–20:45 S24, Pá 6. 3. 17:30–19:00 S26, F. Zich
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Seznámit studenty s vybranými sociologickými koncepcemi reflektujícími společenské změny a vývoj soudobého světa a s jejich významem pro oblast marketingové komunikace. Budou objasněny hlavní sociologické teorie moderní a postmoderní společnosti. Důraz je kladen na osvětlení problematiky modernizace, globalizace a s tím spojených důsledků změn sociální struktury, sociálních konfliktů, rozvoje znalostní společnosti, teorie sociálního kapitálu, problémy sociálním kontroly moci a teorie trvale udržitelného rozvoje. Po absolvování bude student znát hlavní sociologické teorie moderní společnosti. Bude rozumět obsahu pojmů moderní, postmoderní a globální společnost. Cílem výuky je přispět k pochopení souvislostí sociálních procesů v moderní společnosti pro potřeby práce v oblasti marketingové komunikace
Výstupy z učení
Základní teoretické znalosti, orientace v problémech a souvislostech sledovaných témat. Praktické schopnosti a dovednosti aplikací získaných znalostí v reálném prostředí soudobých společností.
Osnova
 • Osnova předmětu: 1. Moderní a postmoderní společnost 2. Globalizace, její hlavní projevy a sociální důsledky 3. Znalostní společnosti _metodologické otázky (strukturalismus, redukcionismus, esencionalismus) – pojem paradigma 4. Úloha vědy a specifika sociologie –smysl a základní funkce, možnosti - sociologie jako expertní vědění 5. Kumulativní charakter vědy. Teorie 18. a 19. století a jejich význam pro současnou etapu sociologické teorie 6. Sociální organizace-problémy řiditelnosti světa (sociologie organizace M. Webera), sociální procesy 7. Funkcionalismus, podstata, jeho kritika a návaznosti 8. Teorie jednání, jak drží společnost pohromadě, 9. Sociální diferenciace a sociální struktura postmoderní doby, kam se poděly třídy 10. Sociální kapitál 11. Riziková společnost 12. Novodobé sociální subjekty a procesy. (Evropeizace, multikulturalismus)
Literatura
  povinná literatura
 • Roubal, O. Sociologie a pozdně moderní společnost. Praha: EUPRESS – VŠFS, 2014.
 • A.Harrington akol. Moderní sociální teorie
 • Roubal, O., F. Zich. Marketingová sociologie. Praha: Eupress, 2015.
 • Roubal, O., F. Znebejánek. Teorie modernity a modernizace. In Kubátová, H. a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: SLON, 2015, s. 63-74.
  doporučená literatura
 • J. Keller: Dějiny klasické sociologie, Praha, SLON, 2005
 • M. Petrusek, Společnosti pozdní doby, Praha, SLON, 2006
 • J. Keller: Teorie, modernizace, Praha, SLON, 2007
 • U. Beck, Co je globalizace? Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2007.
 • J.Keller, L. Tvrdý : Vzdělanostní společnost? Slon, Praha 2008
 • Roubal, O., I. Petrová, F. Zich. Metodologie marketingových výzkumů. 1. vydání. Praha: Praha: EUPRESS – VŠFS, 2014
Výukové metody
Přednášky, cvičení a samostatné studium doporučené literatury. Povinná účast na cvičení. Vypracování seminární práce na základě stanoveného odborného knižního titulu, nebo stati.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem získání zápočtu je vypracování seminární práce na základě určeného tématu a literatury. Povinná aktivní účast na cvičení (min 80 %).
Navazující předměty
Informace učitele
Volitelný předmět Sociologické teorie moderní společnosti doporučuji všem, kteří si zvolili jako diplomově práci se sociologickou tématikou.
Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti sociologie a sociologického výzkumu na úrovni bakalářského studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.