N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti

Vysoká škola finanční a správní
zima 2012
Rozsah
2/1. 10 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Tomčík, PhD. (cvičící)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. František Zich, DrSc.
Sekce managementu a marketingu (FES, KEM) – Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Jan Peterec
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_StMS/cMMO: každou sudou středu 10:30–11:14 M01, každou sudou středu 11:15–12:00 M01, M. Tomčík
N_StMS/cM1PH: každé sudé pondělí 10:30–11:14 S21, každé sudé pondělí 11:15–12:00 S21, F. Zich
N_StMS/cM2PH: každé liché pondělí 10:30–11:14 S24, každé liché pondělí 11:15–12:00 S24, F. Zich
N_StMS/cM3PH: každé liché pondělí 12:15–12:59 S24, každé liché pondělí 13:00–13:45 S24, F. Zich
N_StMS/pMMO: Út 14:00–14:44 M01, Út 14:45–15:30 M01, M. Tomčík
N_StMS/pMPH: Po 8:45–9:29 S01, Po 9:30–10:15 S01, F. Zich
N_StMS/uM1aPH: Út 30. 10. 15:45–17:15 S35, Út 6. 11. 17:30–19:00 S35, 19:15–20:45 S35, Út 13. 11. 14:00–15:30 S35, Út 20. 11. 14:00–15:30 S35, F. Zich
N_StMS/uM1bPH: Út 2. 10. 15:45–17:15 S34, Út 9. 10. 17:30–19:00 S34, 19:15–20:45 S34, Út 16. 10. 17:30–19:00 S34, Út 30. 10. 14:00–15:30 S34, F. Zich
N_StMS/vMKL: Pá 12. 10. 15:30–17:00 K211, Pá 19. 10. 13:45–15:15 K211, 15:30–17:00 K211, Pá 9. 11. 13:45–15:15 K211, 15:30–17:00 K211, F. Zich
N_StMS/vMMO: Pá 26. 10. 15:30–17:00 M24, 17:15–18:45 M24, Pá 9. 11. 15:30–17:00 M16, 17:15–18:45 M16, So 15. 12. 15:45–17:15 M17, M. Tomčík
N_StMS/vM2PH: Pá 30. 11. 15:30–17:00 S32, So 15. 12. 9:45–11:15 S32, 11:30–13:00 S32, So 12. 1. 9:45–11:15 S32, 11:30–13:00 S32, F. Zich
Předpoklady
Základní znalosti sociologie a sociologického výzkumu na úrovni bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Seznámit studenty s vybranými sociologickými koncepcemi reflektujícími společenské změny a vývoj soudobého světa a s jejich významem pro oblast marketingové komunikace. Budou objasněny hlavní sociologické teorie moderní a postmoderní společnosti. Důraz je kladen na osvětlení problematiky modernizace, globalizace a s tím spojených důsledků změn sociální struktury, sociálních konfliktů, rozvoje znalostní společnosti, teorie sociálního kapitálu, problémy sociálním kontroly moci a teorie trvale udržitelného rozvoje. Po absolvování bude student znát hlavní sociologické teorie moderní společnosti. Bude rozumět obsahu pojmů moderní, postmoderní a globální společnost. Cílem výuky je přispět k pochopení souvislostí sociálních procesů v moderní společnosti pro potřeby práce v oblasti marketingové komunikace
Osnova
  • Osnova předmětu: 1.Úloha vědy a specifika sociologie – vědecké vědění, expertní vědění 2.Moderní a postmoderní společnost 3.Globalizace a její hlavní projevy a důsledky 4.Teorie 18. a 19. století a jejich význam pro současnou etapu sociologické teorie 5.Sociologie M. Webera, moc, byrokracie, sociální jednání a sociální difererenciace 6.Funkcionalismus, podstata, jeho kritika a návaznosti 7.Teorie jednání, jak drží společnost pohromadě 8.Sociální struktura postmoderní doby, kam se poděly třídy 9.Sociální kapitál. 10. Riziková společnost 11.Sociologie vědění – znalostní společnost 12.Kultura, multikulturalismus
Literatura
    povinná literatura
  • A.Harrington akol. Moderní sociální teorie
  • J.Šubrt, J. Balon: Soudobá sociologická teorie, Praha, Grada, 2010
    doporučená literatura
  • J. Keller: Dějiny klasické sociologie, Praha, SLON, 2005
  • M. Petrusek, Společnosti pozdní doby, Praha, SLON, 2006
  • J. Keller: Teorie, modernizace, Praha, SLON, 2007
Výukové metody
Přednášky, cvičení a samostatné studium doporučené literatury. Vypracování seminární práce na základě stanoveného knižního titulu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Studenti obdrží tematické okruhy ke zkoušce. Součástí zkoušky je vypracování seminární práce na základě určeného tématu a literatury. Povinná aktivní účast na cvičení.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb1.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.