ULRYCHOVÁ, Eva. Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, roč. 9, č. 4, s. 103-110. ISSN 2336-2375.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises
Název česky Matematické znalosti studentů - teorie a příklady
Autoři ULRYCHOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Praha, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, 2336-2375.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000222
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
UT WoS 000439968300004
Klíčová slova česky Definice; cvičení; dlouhodobý-lineární model; matematika; test; teorie
Klíčová slova anglicky Definition; exercise; log-linear model; mathematics; test; theory
Štítky AR 2016-2017, AR 2018-2019, cervenec_2019_o, ERIH, RIV_2018, xJ3_překvalifikování, xJ4
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 31. 5. 2019 12:23.
Anotace
This article analyses the tests results evaluating the knowledge of students of basic mathematics courses at the University of Economics and the University of Finance and Administration in Prague. The relationship between the knowledge of definitions and the ability to solve exercises is tested. This article focuses on the theoretical part by assessing the ability to formulate the definitions and to analyse the relationships between the study of the theory, the ability to formulate definitions and to solve exercises. For this purpose the statistical evaluation utilizing the log-linear models is used. The most common errors in the theoretical part are presented.
Anotace česky
Tento článek analyzuje výsledky testů, které hodnotí znalosti studentů základních matematických oborů na Vysoké škole ekonomické a Vysoké škole finanční a správní v Praze. Je testován vztah mezi znalostmi definic a schopností řešit cvičení. Tento článek se zaměřuje na teoretickou část posuzováním schopnosti formulovat definice a analyzovat vztahy mezi studiem teorie, schopností formulovat definice a řešit cvičení. Pro tento účel se používá statistické vyhodnocení využívající log-lineární modely. Zobrazují se nejběžnější chyby v teoretické části.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 17:45