ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Český statistický úřad, 2021, roč. 101, č. 3, s. 259-267. ISSN 0322-788X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe
Název česky Predikce inflace a cílení: zkušenosti ze střední Evropy
Autoři ŠINDELÁŘ, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr BUDINSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Statistika: Statistics and Economy Journal, Prague, Český statistický úřad, 2021, 0322-788X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/21:#0000790
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
UT WoS 000697713500002
Klíčová slova česky Centrální banka; Prognózy inflace; Cílení inflace; Chyba prognózy
Klíčová slova anglicky Central bank; Inflation forecasting; Inflation targeting; Forecasting error
Štítky AR 2020-2021, odmeny_2022, RIV_2022, xJ3, časopis_SCOPUS, časopis_WoS
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 14. 3. 2022 07:29.
Anotace
This paper deals with inflation forecasting and targeting performance of selected Central and Eastern-European central banks. Using battery of absolute and scaled forecasting errors along with significance tests, we have evaluated inflation predictions on the optimal monetary policy transmission horizon (14–16 months), as well as adherence to long-term inflation targets. Out of the evaluated Czech, Hungarian and Polish central banks, complemented by the European Central Bank for comparison, it was found, that even though the bank´s performance improved during the last decade, notably with the forecasting component, some issues are still present. These are mostly connected to the inflation targeting mechanism, which was found to contain systemic bias in the case of the Czech national bank, as well as failing in comparison with the naïve benchmark in the case of the European Central Bank. Both outcomes pave the way for further investigation in a wider economical context.
Anotace česky
Tento příspěvek se zabývá prognózami inflace a cílením výkonnosti vybraných centrálních bank střední a východní Evropy. Pomocí baterie absolutních a škálovaných chyb prognózování spolu s testy významnosti jsme vyhodnotili predikce inflace v optimálním horizontu transmise měnové politiky (14–16 měsíců) a také dodržování dlouhodobých inflačních cílů. Z hodnocených českých, maďarských a polských centrálních bank, doplněných pro srovnání Evropskou centrální bankou, bylo zjištěno, že i když se výkonnost banky během posledního desetiletí zlepšila, zejména pokud jde o prognostickou složku, některé problémy stále existují . Ty jsou většinou spojeny s mechanismem cílování inflace, u kterého bylo zjištěno, že obsahuje systémovou předpojatost v případě české národní banky, a rovněž selhává ve srovnání s naivním benchmarkem v případě Evropské centrální banky. Oba výsledky připravují půdu pro další vyšetřování v širším ekonomickém kontextu.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 01:12