Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VALENČÍK, Radim a Lenka FARKAČOVÁ. Absolventské sítě univerzit a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 298-309. ISBN 978-80-553-3959-7.
 2. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 1 ). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, 8/2021, s. 58-59. ISSN 1211-0507.
 3. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI, Sarkhel H. Taher KARIM a Mehdi HOSSEINZADEH. AMAPG: Advanced Mobile Authentication Protocol for GLOMONET. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 88256-88271. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3089102.
 4. RAK, Roman. Analysis of VIN Errors in Information Systems, Causes, Consequences and Solutions. In Abdel Wahab M. Proceedings of 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment. Ghent: Springer, 2021. s. 271-280. ISBN 978-981-15-9120-4. doi:10.1007/978-981-15-9121-1_21.
 5. JANOŠCOVÁ, Renata. Aplikovaná informatika a dištančné vzdelávanie. In UNINFOS 2020 Univerzitné informačné systémy, Prešovská univerzita v Prešove. 2021. ISBN 978-80-555-2685-0.
 6. KUPEC, Václav. Audit Essentials. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 112 s. EDUCOpress Edition. ISBN 978-80-7408-210-8.
 7. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Auditing and Controlling as a Tool for SME Marketing Risk Management. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 225-235. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2021.1-17.
 8. STRAUS, Jiří. Biomechanika zatížení hlavy dítěte. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola fi nanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 1, s. 6-19. ISSN 2533-4387.
 9. EISEL, Juraj. Budoucnost světa práce a HR. HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2021, roč. 22, č. 2, s. 30-31. ISSN 1212-690X.
 10. KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in the Marketing Environment. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13126691.
 11. CIRKLOVÁ, Jitka. Coping with the quarter-life crisis the buddhist way in the Czech Republic. Contemporary Buddhism. UK: Taylor & Francis, 2021, roč. 2021, 1-2, s. 1-19. ISSN 1463-9947. doi:10.1080/14639947.2021.1929603.
 12. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
 13. VOSTATEK, Jaroslav. Česká rodinná politika: Quo vadis? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 3, s. 2-12. ISSN 1802-5854.
 14. VOSTATEK, Jaroslav. Český (ne)systém financování dlouhodobé péče. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 1, s. 2-6. ISSN 1802-5854.
 15. MAREK, Karel. Další novela zákona o zadávaní veřejných zakázek. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciensia XVII. Právnické štúdie. první. Brno: MSD, 2021. s. 43-85, 42 s. ISBN 978-80-7392-362-4.
 16. LÁNSKÝ, Jan, Saqib ALI, Mokhtar MOHAMMADI, Mohammed Kamal MAJEED, Sarkhel H. Taher KARIM, Shima RASHIDI, Mehdi HOSSEINZADEH a Amir Masoud RAHMANI. Deep Learning-Based Intrusion Detection Systems: A Systematic Review. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 9, č. 1, s. 101574-101599. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3097247.
 17. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Design of corporate logo from the perspective of eye tracking method. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 1, s. 49-54. ISSN 1805-062X.
 18. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Designing sustainable supply chains. In 31st European Conference on Operation Research. 2021. ISBN 978-618-85079-1-3.
 19. TICHÝ, Jaromír, Novotný TOMÁŠ a Slivka MARIO. Diagnostics of innovation management and innovation capacity of a business entity. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 1, s. 55-60. ISSN 1805-062X.
 20. ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik. 2021.
 21. KUPEC, Václav. Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0. 2021.
 22. ŘEZNÍČEK, Václav. Digitální myšlení pro výuku ve ztechnizované společnosti. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2021, roč. 18, č. 2, s. 5-8, 33 s. ISSN 1214-9187.
 23. STRELNIKOVA, Irina A., Svetlana E. TITOR a Miroslav JURÁSEK. Employment Promotion in Digital Format. In Elena G. Popkova, Victoria N. Ostrovskaya, Aleksei V. Bogoviz. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. 1. vyd. Germany: Springer International Publishing, 2021. s. 1355-1362. Studies in Systems, Decision and Control. ISBN 978-3-030-56432-2. doi:10.1007/978-3-030-56433-9_141.
 24. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Family Business Research at University of Finance and Administration, Prague. In Central and Eastern European Family Business Research Workshop, Budapest LAB – Entrepreneurship Centre, Budapest Business School – University of Applied Sciences. 2021.
 25. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Family businesses in the regions and the strategy for their development – the case of the Czech Republic. In Alla Levitskaia. Innovation economic development: institutional and organizational dimension. Moldova: COMRAT STATE UNIVERSITY, 2021. s. 89-109. ISBN 978-9975-83-135-2.
 26. MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being improvement. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8.
 27. EISEL, Juraj. Firemní kultura a komunikace jsou spojité nádoby. In HR forum. pro ČR a SR. Praha: People Management Forum, 2021. s. 8-9. HR forum. ISSN 1212-690X.
 28. STRAUS, Jiří. Forenzní biomechanika. Teoretické, experimentální a empirické metody. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 204 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-219-1.
 29. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Forenzní zkoumání zvířecích chlupů a kůže. Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, XXIC, č. 2, s. 61-77. ISSN 1335-1370.
 30. CHLUMSKÁ, Zuzana. Historical Definiton and Theoretical Background of Usury Loans Provisions. Financial Internet Quaterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2021, roč. 17, č. 1, s. 28-40. ISSN 2719-3454.
 31. SVOBODA, Pavel. Hospodářská soutěž a duševní vlastnictví. In Kindl Jiří, Kupčík Jan, Mikeš Stanislav, Munková Jindřiška. Soutěžní právo. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. s. 471-534, 63 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-806-1.
 32. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Immunities from the Past to the Present. Trajectory of Immunities. In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2021. s. 3-40. ISBN 978-90-829824-4-2.
 33. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. Industrial Property and Investment in the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and Poland. Eastern european journal of regional studies. Moldova: Center for Studies in European Integration, 2021, roč. 7, č. 1, s. 44-69. ISSN 2537-6179.
 34. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Český statistický úřad, 2021, roč. 101, č. 3, s. 259-267. ISSN 0322-788X.
 35. JURÁSEK, Miroslav, Janna LÉDLOVÁ, Petr WAWROSZ a Irina STRELNIKOVA. Influence of Environment on Predictive Factors of Academic Performance: the Effects of Adaptability and Cultural Intelligence. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2021, roč. 17, č. 2, s. 56-79. ISSN 1801-7118.
 36. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-35. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 37. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, 7-8, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 38. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách, část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 6, č. 1, s. 34-52. ISSN 2533-4387.
 39. HLAVIČKA, Libor a Jaroslav VOSTATEK. Jaroslav Vostatek: Ekonomickou krizi je třeba uchopit jako novou podnikatelskou příležitost. Rozhovor. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, Neuveden, č. 4, s. 4-7. ISSN 0032-2393.
 40. SCHLOSSBERGER, Otakar. Jedno význmané výročí... Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2021, XVIII, 2/2021, s. 3. ISSN 1212-4273.
 41. MAREK, Karel a Endre TÓTH. K architektuře kontrolních aktivit v podnikání. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 45-55. ISSN 1801-7118.
 42. MAREK, Karel. K přepravě věci. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, IX, 1/2021, s. 27-29. ISSN 2533-4239.
 43. SVOBODA, Pavel. Klíčové přínosy a slabiny fungování EU. Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 20-24. ISSN 0862-8238.
 44. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 4, s. 2-11. ISSN 1802-5854.
 45. BRUNOVÁ, Markéta a Ivo POLANSKÝ. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním – řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 36-39. ISSN 1210-6348.
 46. MAREK, Karel. Kontrolní činnost. Xadonia. Praha: časopis Xadonia , č.1/2021, VŠFS, 2021, roč. 16, č. 1, s. 25-27. ISSN 1802-792X.
 47. STRAUS, Jiří. Kriminalistická identifikace a pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání. Drugs & Forensics Bulletin. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 2, s. 10-16. ISSN 1211-8834.
 48. KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. druhé. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 412 s. ISBN 978-80-7380-859-4.
 49. POLÁKOVÁ, Barbora a Rudolf LEŠKA. Kůň svobodný a nekradený, dýchavičný, ozhřivý a namožený aneb O vadách koupeného koně. Praha: Equi Press s.r.o., 2021.
 50. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In Jarmila Lazíková, Ľubica Rumanovská. EU Intellectual Property. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. s. 86-98, 12 s. ISBN 978-80-552-2339-1.
 51. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In EU Intellectual Property - scientific conference , Nitra 30.4.2021, EU Project no. 599 683-EPP 1 -2018-1. 2021.
 52. MACH, Petr. Lobbing. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2021. 132 s. ISBN 978-80-7408-216-0.
 53. TICHÝ, Jaromír. Logistické systémy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2021. 128 s. ISBN 978-80-7408-225-2.
 54. MAIELLO, Giuseppe. Meanings and symbolism of the word "Perun": from ancient Russian culture to social media. In Conference in Classic and Ancient History. 2021.
 55. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Míra využití marketingových nástrojů pro zviditelnění a růst rodinných podniků. In Milan Svoboda. Trendy v podnikání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 80-93. ISBN 978-80-261-0971-6.
 56. SMUTNÝ, Zdeněk, Zdeněk ŠULC a Jan LÁNSKÝ. Motivations, Barriers and Risk-Taking When Investing in Cryptocurrencies. Mathematics. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1655-1676. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 57. MAREK, Karel. Na aktuální téma: K otázkám péče o zdraví. Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2001, 5/2021, s. 62-63. ISSN 1211-0507.
 58. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht, část 1. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 166-184. ISSN 2533-4387.
 59. MAREK, Karel. Nájem dopravního prostředku a provoz dopravního prostředku. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, IX, 3/2021, s. 29-31. ISSN 2533-4239.
 60. VOSTATEK, Jaroslav. (Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 2, s. 2-13. ISSN 1802-5854.
 61. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. New Trends in Project Portfolio Management. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, roč. 10, č. 3, s. 4-11. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.3.4_11.
 62. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Novela zákoníku práce v roce 2020 a související změny pracovněprávních předpisů. Soukromé právo. U Nákladového nádraží 10 130 00 Praha 3: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2021, VIII, 10/2020, s. 7-19. ISSN 2533-4239.
 63. SVOBODA, Pavel. Nový vývoj v prosazování vlády práva v EU. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 134-136. ISSN 1210-6410.
 64. KRÁLOVÁ, Karolína a Karel MAREK. Obchodní podmínky, vykládací pravidla a obchodní zvyklosti. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciensia XVII. Právnické štúdie. první. Brno, Vydalo MSP: Vysoká škola Danubius Fakulta práva Janka Jesenského, 2021. s. 135-151, 16 s. ISBN 978-80-7392-362-4.
 65. MATES, Pavel. Obnova v řízení o přestupcích. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2021, roč. 20, č. 1, s. 12-16. ISSN 1213-5313.
 66. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO a Renata JANOŠCOVÁ. Online education as an integral part of universities’ strategy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain): IATED, 2021. s. 5197-5205. ISBN 978-84-09-27666-0.
 67. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. OPTIMIZATION OF E-COMMERCE DISTRIBUTION CENTER LOCATION. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 166-178. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-14.
 68. JÍLKOVÁ, Petra, Eva KOSTIKOV a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Optimization of e-commerce distribution centre location. In BCSS. L.L.C,. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2021): Proceedings of abstract. 1st. Považská Bystrica, Slovakia: BCSS. L.L.C,, 2021. s. 17-18. ISBN 978-80-973642-2-9.
 69. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jiří STRAUS. Paměťová stopa ‒ kriminalistické a forenzně psychologické aspekty. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2021, LIV, č. 1, s. 17-41. ISSN 1210-9150.
 70. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Perception of international tensions and better preparedness: A case of Czech Republic. 2021.
 71. MAIELLO, Giuseppe. Postfazione: Interiorizzazione morgerica e musica politica. In Davide Morgera. Africani marocchini terroni : Gli Underage, il punk hardcore italiano e il circuito delle autoproduzioni negli anni Ottanta. Firenze: Goodfellas, 2021. s. 181-184. ISBN 978-88-99770-19-8.
 72. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 141-149. ISSN 2533-4387.
 73. ZICH, František. Procesy vzniku přeshraničního společenství (na hranicích ČR) z pohledu sociologie. In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. s. 93-107. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 74. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan LÁNSKÝ, Oleksandr BULATNIKOV, Jakub NÁBĚLEK a Luka SLEMNIK. Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 160 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-224-5.
 75. LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských. 2021.
 76. STUCHLÍK, Peter. Předúpravy hliníkových výrobků. Povrchové úpravy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 24-26. ISSN 0551-7354.
 77. DVOŘÁK, David a Karel MAREK. Připravovaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Stavební právo, Bulletin. Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 88-94. ISSN 1211-6386.
 78. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Shima RASHIDI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI a Mehdi HOSSEINZADEH. Questioning the Security of Three Recent Authentication and Key Agreement Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 98204-98217. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3094875.
 79. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – VĚC VEŘEJNÁ. In MAGNANIMITAS. QUAERE 2021. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 21-27. ISBN 978-80-87952-34-4. doi:10.33543/q2021.11.
 80. PETRŮ, Naděžda. Rodinné podnikání. 2021.
 81. VALENČÍK, Radim, Karel MAREK, Martin JANKŮ a Ondřej ČERNÍK. Rules of the Czech Civil Code on Licence Agreements in the Framework of Cooperative Game Theory. In 6th World Congress of the Game Theory Society. 2021.
 82. MAREK, Karel. Smlouva o péči o zdraví. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021, roč. 2021, 6/2021, s. 28-30, 2 s. ISSN 1802-792X.
 83. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti ( sdružení činností a věcí ). Moderní obec. Praha: Profipress Praha, 2021, XXVII, 6/2021, s. 60-61. ISSN 1211-0507.
 84. FARKAČOVÁ, Lenka a Juraj EISEL. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, č. 2, s. 33-44. ISSN 1801-7118.
 85. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 29, č. 7, s. 255-257. ISSN 1210-6410.
 86. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost jako znak přestupku. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 30-33. ISSN 1210-6348.
 87. MAREK, Karel a Rudolf LEŠKA. Spolupráce vysokých škol a podnikatelské sféry. Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, 2021, roč. 8, č. 1, s. 44-60. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2021.8.1.44-60.
 88. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Strategic management of project portfolios. In Radek Němec, Lucie Chytilová. Proceedings of the 14th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2021. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Systems Engineering, 2021. s. 67-74. ISSN 2570-5776.
 89. ROSENLACHER, Pavel. Study Materials From The Perspective Of Eye Tracking And Personality Type. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. Proceedings of the 18th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2021. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 112-119. ISBN 978-80-213-3108-2.
 90. EISEL, Juraj. Systém a procesy řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 226 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-215-3.
 91. MERTL, Jan. Teleologická teorie prof. Engliše a její význam pro sociální a hospodářskou politiku. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání: jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 109-117. ISBN 978-80-7408-221-4.
 92. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. The Effects of Globalization and the Sharing Economy on the Intercultural Communication of the Young Generation. In Tomáš Klieštik. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Žilina: University of Zilina, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219205008.
 93. WAWROSZ, Petr, Miroslav JURÁSEK a Tomislav POTOCKÝ. The impact of intercultural experience and language skills on cultural intelligence: the mediating role of self-efficacy in communication. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler. Proceedings Cross-cultural business conference 2021. Steyer: Scool of Business and Management, Steyer campus, 2021. s. 108-129. ISBN 978-3-8440-8032-2.
 94. LUKÁČ, Michal, Václav KUPEC, Přemysl PÍSAŘ a Peter ŠTARCHOŇ. The Interaction Between the Marketing Communications Audit and Visitors in Museum Facilities. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, roč. 12, č. 1, s. 80-95. ISSN 1338-130X.
 95. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company's name and a family name. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 115-132. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-10.
 96. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company’s name and a family name. In Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2021). 2021. ISBN 978-80-973642-2-9.
 97. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The path forward for sustainability of the pension system in a historical context. Upravlenie. Moscow: The State University of Management, 2021, roč. 9, č. 1, s. 40-48. ISSN 2309-3633. doi:10.26425/2309-3633-2021-9-1-40-48.
 98. HODULA, Martin, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Lukáš PFEIFER. The relationship between capital and liquidity prudential instruments. Journal of Regulatory Economics. Switzerland: Springer, 2021, roč. 59, č. 1, s. 47-70. ISSN 0922-680X.
 99. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
 100. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Tragédie společného a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 310-324. ISBN 978-80-553-3934-4.
 101. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav, Jr BELAS. Values of family businesses in czech republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. Szczecin: Center for Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 102. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Vhled do vývoje vědeckého poznání rodinného podnikání. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání : jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 57-77. ISBN 978-80-7408-221-4.
 103. SCHLOSSBERGER, Otakar. Výchova mladé generace finančního sektoru není jednoduchá. Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2021, XXVIII, 3/2021, s. 22-23. ISSN 1212-4273.
 104. ZICH, František. Výzkum českého pohraničí - sociologické přístupy. In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. s. 24-31. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 105. MALOVANÁ, Simona, Jan FRAIT a Martin HODULA. What Does Really Drive Consumer Confidence? Social Indicators Research. Netherlands: Springer, 2021, roč. 2021, č. 155, s. 885-913. ISSN 0303-8300. doi:10.1007/s11205-021-02626-6.
 106. MERTL, Jan. Why Do The Health Systems Differ? Karel Engliš’s Teleological Approach As The Explanation Of Health Systems’ Diversity. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2021, roč. 50, č. 1, s. 96-117. ISSN 0323-262X.
 107. MAREK, Karel. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda. In Tomáš Klokner. MISCELLANEA Historico-Philologico-Iuridica II. Vydalo MSD Brno: Vysoká škola Danubius, 2021. s. 103-127, 24 s. ISBN 978-80-7392-365-5.
 108. FARKAČOVÁ, Lenka. Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, č. 3, s. 37-42. ISSN 0032-6208.
 109. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Znovuobjevené řemeslo - případová studie tkaní žinylky v České republice. In The 4th Scientific Conference on CraftCraftsmanship – its Local, Regional and International Dimension. 2021.
 110. 2020

 111. HEJLOVÁ, Hana, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Marek RUSNÁK. A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards. Prague Economic Papers. Prague: Prague University of Economics and Business, 2020, roč. 29, č. 3, s. 251-273, 24 s. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.732.
 112. TRINH, Cuong, Bao HUYNH, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI a Mehdi HOSSEINZADEH. A Novel Lightweight Block Cipher-Based Mutual Authentication Protocol for Constrained Environments. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, roč. 2020, č. 8, s. 165536-165550. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3021701.
 113. BÍLÝ, Jiří. Alianční smlouvy císaře a krále Karla IV. a jejich geneze. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020, roč. 5, 1/2020, s. 114-123. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk.
 114. MIHOLA, Jiří, Oleksandr BULATNIKOV a Luka SLEMNIK. Analysis of non-accelerating inflation rate of unemployment in the Czech Republic. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2020. s. 232-240, 320 s. ISBN 978-80-248-4481-7.
 115. MAREK, Luboš a Petr BERKA. Analyzing and Modeling Wage Distributions: a Case Study of the Czech Republic. In B. Bernadič. Perspectives in Measurement, Modeling and Interpretation. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, Bratislava, 2020. s. 77-108, 31 s. ISBN 978-80-89306-54-1.
 116. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Anchoring Bias and Representative Bias: Two Classroom Experiments. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, roč. 16, č. 3, s. 77-90. ISSN 1801-7118.
 117. KUNZ, Vilém. Applying the Principles of Social Responsibility in the Czech Sports Environment. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2020, roč. 21, č. 3, s. 243 - 252. ISSN 1213-2101.
 118. NOVOTNÝ, Tomáš a Jaromír TICHÝ. Audit Of Innovation Management And Diagnostics Of Innovation Capacity Of A Business Entity. In SCIEMCEE. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020. XI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 27-37, 10 s. ISBN 978-80-87952-33-7.
 119. VOSTATEK, Jaroslav. Austrian and Czech Tax Policies. In Nálepová, V., Uhrová, N. Economic and Social Policy. Proceedings of the International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. s. 454-470. ISBN 978-80-87291-27-6.
 120. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 121. KLESLA, Arnošt. Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví. Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 3/2020, s. 36-37. ISSN 1212-4273.
 122. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Business Continual Management System for Value Added Securing of Organization Readiness at its Predictable Perils. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2373-2378. ISBN 978-981-14-8593-0.
 123. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Collection of Employee Personal Data – Situation in Slovakia and Czech Republic. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Trnava: Labour Law Association, 2020, roč. 3, č. 2, s. 56-67. ISSN 2644-4917.
 124. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Competition between Interconnected Networks. In Marian Reiff, Pavel Gežík. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference : 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. 1st. Bratislava (SK): Letra Edu, s. r. o., 2020. s. 55-62. ISBN 978-80-89962-60-0.
 125. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 126. PÍSAŘ, Přemysl a María MAZO. CONTROLLING, COMMUNICATION AND CORPORATE CULTURE – THE OPPORTUNITIES FOR SMES. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 3, s. 113-132. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-3/8.
 127. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Coordination of Supply Chains by Auctions. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University, Czech Republic, 2020. s. 104-110. ISBN 978-80-7509-734-7.
 128. ROUBAL, Ondřej a Jitka CIRKLOVÁ. Crisis of Masculinity, Erotic Capital, and Male Grooming in the Sociology of Marketing Communications. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2020, roč. 11, č. 2, s. 18-34. ISSN 1338-130X.
 129. FARKAČOVÁ, Lenka. Cross-generational Cooperation in the Workplace: Development of Networks of Cross-generational Teams of Individual EU States, as a Tool to Achieve the EU's Competitive Advantage in the Global Market. Prague: EUROPEUM, 2020. 9 s.
 130. KLESLA, Arnošt. Čína a vlastní digitální měna. Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 9/2020, s. 25. ISSN 1212-4273.
 131. VALENČÍK, Radim a Pavel SEDLÁČEK. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 6, č. 4, s. 22-27. ISSN 1802-5854.
 132. FARKAČOVÁ, Lenka. Daňová konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu zemí V4. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2020, roč. 16, č. 3, s. 57-69. ISSN 1801-6057.
 133. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Data Envelopment Analysis of Project Portfolio. In Marian Reiff, Pavel Gežík. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava: The Slovak Society for Operations Research, Department of Operations Research and Econometrics Faculty of Economic Informatics, University of Economics in Bratislava, 2020. s. 205-211. ISBN 978-80-89962-60-0.
 134. ROSENLACHER, Pavel. Degree of extroversion of university students of marketing communication. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 281-284. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1002.
 135. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Barbora SLAVÍKOVÁ. Design Of Corporate Logo From The Perspective Of Eye Tracking Method. In SCIEMCEE. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020. XI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 693-703, 10 s. ISBN 978-80-87952-33-7.
 136. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 137. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication. CASALC Review. Brno: Centrum jazykového vzdělávání MU, 2020, roč. 10, č. 1, s. 99-114. ISSN 1804-9435.
 138. ŠVECOVÁ, Martina. Direct marketing S rozšířeným vydáním Podpora prodeje a Struktura marketingových komunikací. Praha: VŠFS, 2020. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-208-5.
 139. ČERNÍK, Ondřej, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. ECONOMICS OF PRODUCTIVE CONSUMPTION AND MULTIPOINT EXPANSION OF NASH BARGAINING PROBLEM. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2020, roč. 14, č. 1, s. 10-25. ISSN 1314-7242.
 140. KNIHOVÁ, Ladislava. Education-Based Content Marketing “in White and Black”. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák (eds.). Marketing Identity COVID-2.0. 1. vyd. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2020. s. 256-270, 13 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 141. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. Marketing Science and Inspiration. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 17-27, 10 s. ISSN 1338-7944.
 142. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. European Regulation of Fin-Tech Payment Services Providers and its Application in the Czech Republic. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. První. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 783 - 790. ISSN 2571-029X. doi:10.31490/9788024844565.
 143. CHLUMSKÁ, Zuzana. Finanční gramotnost OSVČ v souvislosti s COVID-19. In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 52-59. ISBN 978-80-7408-218-4.
 144. PAVLÁT, Vladislav. Finanční vzdělávání dospělých a jeho úroveň v ČR v 90. letech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 152 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-214-6.
 145. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Kristýna ŠTEFFELOVÁ. Food styling and neuromarketing research. In International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. CER Comparative European Research. 14th. London: Sciemcee Publishing, 2020. s. 161-165. ISBN 978-1-9993071-6-5.
 146. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics. In Manue Au-Yong-Oliveira, Carlos Costa. Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. s. 174-181, 392 s. ISBN 978-1-912764-60-0.
 147. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 342-350, 651 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 148. ROMŽA, Sergej, Eduard BRUNA, Hana BARTOŠOVÁ, Albert BRADÁČ, Markéta BRUNOVÁ, Ján BUZALKA, Ludmila ČÍRTKOVÁ, Gustáv DIANIŠKA, Michal DOGOŠI, Iveta FEDOROVIČOVÁ, Simona FERENČÍKOVÁ, Alena GALAJDOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Miroslav HIRT, Ladislav HOFREITER, Květoň HOLCR, Jaroslav HOLOMEK, Robert CHALKA, Jan CHMELÍK, Jaroslav IVOR, Přemysl JANÍČEK, Jiří JELÍNEK, JIří JONÁK, Vojtech JURČÁK, Ludvík JUŘÍČEK, Štěpán KALAMÁR, Gustáv KASANICKÝ, Rastislav KAZANSKÝ, Miroslav KELEMEN, Libor KLIMEK, Martin KLOUBEK, Pavol KOHÚT, Leszek Frederyk KORZENIOWSKI, Tobiáš LAZAR, Miroslav LISOŇ, Jaroslav MAJERNÍK, Jozef METEŇKO, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, René PAWERA, Juliusz PIWOWARSKI, Peter POLÁK, Roman RAK, Elena RAFAILOVNA ROSSINSKAYA, Petr SAK, Vladimír SMEJKAL, Miloš SOKOL, Jozef STIERANKA, Jiří STRAUS, Přemysl STREJC, Jaroslav SUCHÁNEK, Ivan ŠIMOVČEK, Dušan ŠIMŠÍK, Marcela TITTLOVÁ, Jaroslav TUREČEK, Inga URJADNIKOVÁ, František VAVERA, Barbora VEGRICHTOVÁ, Aleš VÉMOLA, Jozef VICENÍK, Jana VIKTORYOVÁ, Jozef ZÁHORA, Vasyl ZAPLATINSKYI a Vladimír ZOUBEK. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. 1066 s. ISBN 978-80-7380-829-7.
 149. BURIANOVÁ, Olga. Identifikace rizik ohrožení inkasa DPH podvodným jednáním plátců DPH v ČR. In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s, 2020. s. 18-29. ISBN 978-80-7408-218-4.
 150. KNIHOVÁ, Ladislava. Ikonická partnerství ikonických značek. Marketing a komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2020, XXV, 1/2020, s. 14-15. ISSN 1211-5622.
 151. KUNZ, Vilém. Implementation of the CSR principles in the Czech football environment. Studia Sportiva. Brno: Masaryk University, 2020, roč. 14, č. 2, s. 39 - 49. ISSN 1802-7679.
 152. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Přemysl PÍSAŘ a Katarína GUBÍNIOVÁ. Increasing Personnel Competencies in Museums with the Use of Auditing and Controlling. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 24, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su122410343.
 153. CHLUMSKÁ, Zuzana. Investment in education as a factor of GDP growth of Indonesia. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness. První vydání. VŠFS: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. s. 48-59. ISBN 978-80-7408-198-9.
 154. KOPENCOVÁ, Dagmar a Roman RAK. Issues of Vehicle Digital Forensics. In Rafal Jurecki, Tomasz L. Stanczyk. 2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY. Kielce: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020. s. 1-6, 7 s. ISBN 978-1-7281-5812-9. doi:10.1109/AUTOMOTIVESAFETY47494.2020.9293516.
 155. ERBEN, Michal a Jiří ŠINDELÁŘ. Jak investují pojišťovny? Překvapivý vliv mají distribuční faktory. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, roč. 2020, č. 4, s. 10-11, 20 s. ISSN 1212-4273.
 156. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách, část 1. Forenzní vědy, Právo, Kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 5, č. 2, s. 179-194. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2020/2-05.
 157. ČECHÁK, Vladimír. Jednoznačnost právních pojmů (pojmů právních norem) z hlediska možné interpretace. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Právo v měnícícm se světě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2020. s. 603-616, 13 s. ISBN 978-80-7380-828-0.
 158. BÍLÝ, Jiří. Jürgen Habermas a ústava pro Evropu. In Jiří Bílý. Demokracie a postdemokracie v Evropské unii – aktuální náměty a možná východiska. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2020. s. 81-86. Studia. ISBN 978-80-7556-066-7.
 159. MAREK, Karel. K nejčastěji uzavíraným smlouvám-smlouvě o tiché společnosti a smlouvám o úschově a skladování. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciesia XVI. 2020. vyd. Brno, vydalo MSP Brno: Vysoká škola Danubius, 2020. s. 109-122. ISBN 978-80-7392-343-3.
 160. BRUNOVÁ, Markéta. K některým aspektům novodobého vývoje vězeňství v Čechách a na Slovensku. In Sergej Romža, Eduard Bruna a kol. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc. Dr.h.c. mutli. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 342-364. ISBN 978-80-7380-829-7.
 161. MAREK, Karel. K zajištění procesních důkazních prostředků u rozhodčích soudů. In Monika Nemethová. Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Nesolii. první. Banská Bystrica: Vydavatelství Bellanium, UMB- Právnická fakulta Banská Bystrica, 2020. s. 192-204. ISBN 978-80-557-1748-7.
 162. MERTL, Jan. Karel Engliš’s Teleological Approach and the Configuration of Health Care Systems. In Veronika Nálepová. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. s. 279-290. ISBN 978-80-87291-27-6.
 163. ŘEZNÍČEK, Václav. Komputerizace vzdělávání v kontextu současné koronavirové krize. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2020, roč. 17, č. 3, s. 5-11. ISSN 1214-9187.
 164. KALAMÁR, Štěpán a Martina KAISEROVÁ. Kyberšikana a její vliv na mládež. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 5, č. 2, s. 159-178. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2020/2-04.
 165. MAREK, Karel. Lizenzen und Verträge über Forschungsaufträge in Tschechien. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, 12/2020, s. 353-360. ISSN 0941-6293.
 166. JANOŠCOVÁ, Renata a Jozef HVORECKÝ. Massification of Online Education: A Holistic Strategy. In František Jakab. 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 1. vyd. USA: IEEE, 2020. s. 226-235. ISBN 978-0-7381-2366-0. doi:10.1109/ICETA51985.2020.9379275.
 167. HÁJEK, Jan. Měla by Česká republika a Slovenská republika uvažovat o zrušení samostatného pojistného na sociální zabezpečení? In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 41-51. ISBN 978-80-7408-218-4.
 168. STRAUS, Jiří. Meze biomechanického hodnocení pádu a skoku z výšky. In Sergej Romža, Eduard Bruna a kol. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc. Dr.h.c. mutli. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 543-558. ISBN 978-80-7380-829-7.
 169. VOSTATEK, Jaroslav. Modely financování dlouhodobé péče. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 6, s. 2-14. ISSN 1802-5854.
 170. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Tomáš LECHNER a Pavel SKALKA. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 151 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-460-2.
 171. MAIELLO, Giuseppe. National differences and gender stereotypes in Days of Empire. In Second International Conference Research Methods in the Digital Society. Challenges and opportunities. 2020. ISBN 979-12-200-7467-4.
 172. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
 173. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Network revenue capacity control with overbooking. In Nikola Soukupová. Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM : Business Cycles – more than Economic Phenomena. First edition. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2020. s. 186-190. ISBN 978-80-7394-824-5.
 174. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. New in the Czech Civil Code - Rules on Family Enterprise. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 14, č. 2, s. 137-152. ISSN 1802-792X.
 175. ČECHÁK, Vladimír. Nosné směry využití logiky v ráci (možnosti a meze). In Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 480-487. ISBN 978-80-7380-797-9.
 176. RABAN, Přemysl, Silvie ANDERLOVÁ, Helena BALVÍNOVÁ, Alena BÁNYAIOVÁ, Jakub BRADA, Kateřina BUREŠOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Tomáš FICNER, Eliška FISCHEROVÁ, Jan HÁK, Zuzana KREJSOVÁ, Ladislav KRYM, Jiří NOVOTNÝ, Anna OUTLÁ, Petr PTÁČEK, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Marcela ŠIMÍČKOVÁ-KRŮSOVÁ, Dita ŠPAČKOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jindřich VÍTEK, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Obchodní právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm, 2020. 704 s. ISBN 978-80-87713-19-8.
 177. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Petr BUDINSKÝ a Jiří MIHOLA. Odhady sovereign ratingu pomocí makroekonomických indikátorů. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2020, roč. 16, č. 4, s. 39-53. ISSN 1801-7118.
 178. BÍLKOVÁ, Diana. On four-parameter lognormal distribution and application of quantile point estimation method: application to wage distributions. In Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. 13th International Scientific Conference on Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connection (RELIK). Prague: Prague University of Economics and Business, 2020. s. 11-21. ISBN 978-80-245-2394-1.
 179. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 180. BŘEČKOVÁ, Pavla a Michal KARAS. Online technology and promotion tools in SMEs. Innovative Marketing. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 16, č. 3, s. 85-97. ISSN 1814-2427.
 181. KNIHOVÁ, Ladislava. Open-Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, s.r.o., 2020, XVII., č. 4, s. 50-60, 10 s. ISSN 1336-5711.
 182. STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace. In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax vyšetrovania. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě, 2020. s. 201-210. ISBN 978-80-8054-862-9.
 183. JURÁSEK, Miroslav a Jana TŮMOVÁ. Politicization of Dual Food Quality: Czech and Slovak Online Media Content Analysis (2015 - 2018). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020, roč. 17, č. 1, s. 7-25. ISSN 1214-4967. doi:10.36682/a_2020_1_1.
 184. MAREK, Karel. Posouzení věci u rozhodčích soudů a smluvní úprava. Právnické listy. Praha: Vydavatelství Wolters Kluwer ČR a Právnická fakulta ZČU Plzeň, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 11-18. ISSN 2533-736X.
 185. MIHOLA, Jiří, Jakub NÁBĚLEK a Luka SLEMNIK. Potential product development and production gaps in the Czech Republic, 1997-2019. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2020. s. 157-165, 320 s. ISBN 978-80-248-4481-7.
 186. MERTL, Jan. Povinné a volitelné produkty zdravotních pojišťoven v zemích OECD. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2020, roč. 37, č. 1, s. 48-57. ISSN 2571-1059.
 187. FARKAČOVÁ, Lenka. Pracovní výkon zaměstnanců a faktory, které ho ovlivňují. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 11, s. 41-46. ISSN 0032-6208.
 188. MATES, Pavel. Právo na poučení ve správním řízení. Bulletin advokacie. Česká republika: Česká advokátní komora, 2020, roč. 2020, č. 11, s. 32-36. ISSN 1210-6348.
 189. ROUBAL, Ondřej a Petr WAWROSZ. Predatory and Alternative Hedonism - Better Later than Now. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 14, č. 2, s. 166-179. ISSN 1802-792X.
 190. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Predictability Principle of Tax Sanctions Threats in the Legal System. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2379-2386. ISBN 978-981-14-8593-0.
 191. STRAUS, Jiří. Predikce tělesné výšky z videozáznamu. In Sergej Romža, Eduard Bruna a kol. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc. Dr.h.c. mutli. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 528-542. ISBN 978-80-7380-829-7.
 192. HELÍSEK, Mojmír. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů (ed.). In Recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2020). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 135 s. ISBN 978-80-7408-218-4.
 193. KLESLA, Arnošt a Ondřej PTÁČEK. Proinvestují se z koronavirové recese i malé a střední podniky? Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 12/2020, s. 46 - 47. ISSN 1212-4273.
 194. PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. PROMOTION OF INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS: INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF COMPETITIVENESS. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness – proceeding from the 9th International Conference. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-198-9.
 195. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. Předpověď vývoje HDP za využití prognostické chyby minulých predikcí: překročí české instituce svůj stín? Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, roč. 16, č. 3, s. 70-76. ISSN 1801-7118.
 196. ŠVECOVÁ, Martina. Regime Preferences in Communist Czechoslovakia and the Narrative on the Slovak National Uprising. Political Preferences. Katowice: Political Preferences, 2020, roč. 2020, č. 27, s. 79-94. ISSN 2083-327X. doi:10.31261/polpre.2020.27.79-94.
 197. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – FENOMÉN DOBY. In Magnanimitas. QUAERE 2020. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 35-42, 1444 s. ISBN 978-80-87952-32-0.
 198. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Rodinný podnik-nový fenomén i pro restaurační podnikání. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2020, roč. 16, č. 33, s. 38-57. ISSN 1801-1535.
 199. WOKOUN, René, František ZICH, Milan JEŘÁBEK a Jaroslav DOKOUPIL. Sběr a analýza statistických dat k posouzení socioekonomické situace vnitřních a vnějších periferií vč. jejich vymezení. 2020.
 200. MAREK, Karel. Smlouva o činnostech obecně. Notitiae Iudiciales Academiae collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia Policajného zboru Bratislava, 2020, VI., 2/2020, s. 74-85. ISSN 2453-6954.
 201. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení je klíčem k české daňové reformě. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 3, s. 4-12. ISSN 1802-5854.
 202. STUCHLÍK, Peter. Současné trendy v antikorozní ochraně. Povrchové úpravy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2020, roč. 23, č. 2, s. 2-4. ISSN 0551-7354.
 203. MAREK, Karel. Splnění podle občanského zákoníku. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 10/2020, s. 1172-1180. ISSN 1335-6461.
 204. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost ve sportu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 199 s. Expert. ISBN 978-80-271-1209-8.
 205. PAVLÁK, Miroslav a Přemysl PÍSAŘ. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. Problems and Perspectives in Management. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 18, č. 3, s. 362-372. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.30.
 206. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Eniko LORINCZOVÁ. TACIT PERCEPTION OF THE ACCOUNTANTS AND ACCOUNTING PROCEDURES IN DIFFERENT CULTURAL ENVIRONMENTS. In Tomáš Loster, Tomáš Pavel. The 14th Days of Statistics and Economics. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. s. 595-604. ISBN 978-80-87990-22-3. doi:10.18267/pr.2020.los.223.0.
 207. FARKAČOVÁ, Lenka. Talent Management - Zdroj konkurenční výhody i nástroj k zamezení fluktuace zaměstnanců. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 9, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 208. EISEL, Juraj. Talent Management na pozadí pandemie Covidu-19. HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2020, roč. 21, č. 12, s. 18-19. ISSN 1212-690X.
 209. BÍLÝ, Jiří. The Human Rights, Canonic Law and the Impact of Religion from the Perspective of Vatican II. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre Ltd., 2020, roč. 11/2020, č. 1, s. 182-187, 210 s. ISSN 2042-6402.
 210. KUPEC, Václav. The Impacts of the Project Increasing the Competencies of Higher Education Teachers. Pedagogická orientace. Brno: Masaryk University, 2020, roč. 30, č. 3, s. 418-420. ISSN 1211-4669.
 211. ŘEZNÍČEK, Václav a Zdeněk SMUTNÝ. The Importance and Value of Knowledge in the Context of Informatization: The Problem of Knowledge Fragmentation. TEM Journal – Technology, Education, Management. Novi Pazar (Serbia): UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2020, roč. 9, č. 3, s. 1042-1052. ISSN 2217-8309. doi:10.18421/TEM93-28.
 212. KORBASOVÁ, Petra a Otakar SCHLOSSBERGER. THE IMPORTANCE OF CERTIS FOR THE CAPITAL MARKET SETTLEMENT. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness. 1. vyd. Praha: Vysoká škole finanční a správní, a. s., 2020. s. 159-172. ISBN 978-80-7408-198-9.
 213. TICHÝ, Jaromír a Tomáš NOVOTNÝ. The potential of the methodology of evaluation of innovative projects by SME management. In Sciemcee Publishing. 14th International Scientific Conference for PhD students of EU countries. Volume 7. Issue 1. London: CER Comparative European Research, 2020. s. 17-21. ISBN 978-1-9993071-6-5.
 214. MERTL, Jan. To the creation of fiscal space for health. In Liběna Černohorská, Hana Kopáčková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results“. Pardubice: University of Pardubice, 2020. s. 90-102, 163 s. ISBN 978-80-7560-338-8.
 215. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 216. MATES, Pavel. Trajektorie centralizace a decentralizace veřejné správy. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Kryžanková. Právo v měnícím se světě. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 217-229. ISBN 978-80-7380-828-0.
 217. FARKAČOVÁ, Lenka. Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2021, č. 1. ISSN 0032-6208.
 218. STRAUS, Jiří, Viktor PORADA, František VAVERA, Albert BRADÁČ a Aleš VÉMOLA. Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 415-416. XIX. svazek. ISBN 978-80-7380-795-5.
 219. HÁJEK, Jan. Vliv daňové uznatelnosti na výši technických rezerv tvořených českými a slovenskými pojišťovnami. Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020, roč. 15, 3-4, s. 25-37. ISSN 1802-2200. doi:10.18267/j.cfuc.548.
 220. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop. DRUGS & FORENSICS BULLETIN. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování,, 2020, XXVI, č. 4, s. 5-16. ISSN 1211-8834.
 221. BÍLÝ, Jiří. Volební kapitulace (korunovační revers). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2020. s. 131-137. XXI. ISBN 978-80-7380-812-9.
 222. BRUNOVÁ, Markéta a Viktor PORADA. Výsledky bezpečnostního výzkumu zaměřeného na bezpečnostní vědy. In Jaroslav Slepecký, Růžena Ferabauerová a kol. Bezpečnostní management v kontextu aktuálních problémů současnosti. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2020. s. 9-20. Studia. ISBN 978-80-7556-072-8.
 223. STRAUS, Jiří. Vývoj forenzní biomechaniky v České republice. In Sergej Romža, Eduard Bruna a kol. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc. Dr.h.c. mutli. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 559-576. ISBN 978-80-7380-829-7.
 224. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Znovuobjevené řemeslo - případová studie tkaní žinylky v České republice. Opole, Polsko: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Opolu, 2020. 9 s. ISBN 978-83-66033-93-1.
 225. 2019

 226. URBÁNEK, Jiří a Olga BURIANOVÁ. Dynamic Model of the Finance Flows Secure Continuity into European Value Added Tax Environments. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2019. s. 4241-4248. ISBN 978-981-11-2724-3. doi:10.3850/978-981-11-2724-30694-cd.
 227. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní aspekty směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 2, s. 148-161. ISSN 2533-4387.
 228. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. s. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 229. 2018

 230. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Employees´ prospects in selected sectors of the CR food industry. In Karel Tomšík. Agrarian perspectives XXVII. Food safety - food security - Proceedings of the 27th International Scientific Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 167-173. ISBN 978-80-213-2890-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 7. 2022 23:04