Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Contribution to the theory of criminalistic identification, non-identification examination and forensic identification of vehicle. KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE. Košice: Vysoká škola bezpečnostného managementu, 2022, roč. 12, č. 1, s. 96 – 111. ISSN 1338-4880.
 2. MAIELLO, Giuseppe. National Differences and Gender Stereotypes in Days of Empire. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2022. s. 788-799. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch043.
 3. CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2022. s. 800-819. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
 4. 2021

 5. KUPEC, Václav. A New Concept of the Marketing Communications Diagnostic Audit. In Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: NEW CHANGES, NEW CHALLENGES : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 9th November 2021, online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 426-434, 744 s. ISBN 978-80-572-0220-2.
 6. VALENČÍK, Radim a Lenka FARKAČOVÁ. Absolventské sítě univerzit a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 298-309. ISBN 978-80-553-3959-7.
 7. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI, Sarkhel H. Taher KARIM a Mehdi HOSSEINZADEH. AMAPG: Advanced Mobile Authentication Protocol for GLOMONET. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 88256-88271. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3089102.
 8. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2021. s. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 9. RAK, Roman. Analysis of VIN Errors in Information Systems, Causes, Consequences and Solutions. In Abdel Wahab M. Proceedings of 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment. Ghent: Springer, 2021. s. 271-280. ISBN 978-981-15-9120-4. doi:10.1007/978-981-15-9121-1_21.
 10. BURIANOVÁ, Olga. Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 7-16. ISBN 978-80-7408-237-5.
 11. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Auditing and Controlling as a Tool for SME Marketing Risk Management. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 225-235. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2021.1-17.
 12. ČERNÍK, Ondřej a Radim VALENČÍK. BASIC QUESTION OF FINANCIAL MARKETS THEORY. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 16-30. ISBN 978-80-7408-233-7.
 13. LÁNSKÝ, Jan, Amir Masoud RAHMANI, Saqib ALI, Nasour BAGHERI, Masoumeh SAFKHANI, Omed Hassan AHMED a Mehdi HOSSEINZADEH. BCmECC: A Lightweight Blockchain-Based Authentication and Key Agreement Protocol for Internet of Things. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1-17. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 14. CHLUMSKÁ, Zuzana a Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management in relation of financial literacy. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 - innovation and sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 41-51. ISBN 978-80-7408-233-7.
 15. STRAUS, Jiří. Biomechanika zatížení hlavy dítěte. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola fi nanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 1, s. 6-19. ISSN 2533-4387.
 16. KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in the Marketing Environment. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13126691.
 17. CIRKLOVÁ, Jitka. Coping with the quarter-life crisis the buddhist way in the Czech Republic. Contemporary Buddhism. UK: Taylor & Francis, 2021, roč. 2021, 1-2, s. 1-19. ISSN 1463-9947. doi:10.1080/14639947.2021.1929603.
 18. WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 19. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Cultural intelligence and adjustment in the cultural diverse contexts: The role of satisfaction with life and intercultural competence. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 4, s. 204-227. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-4/12.
 20. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Prague: Prague University of Economics and Business, 2021, roč. 10, č. 3, s. 236-256. ISSN 1805-4951.
 21. MERTL, Jan a Yvona LEGIERSKÁ. Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public policy. Balkan social science review. Stip: Goce Delchev University, 2021, roč. 18, č. 1, s. 25-49. ISSN 1857-8799. doi:10.46763/BSSR.
 22. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
 23. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 24. VOSTATEK, Jaroslav. Česká rodinná politika: Quo vadis? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 3, s. 2-12. ISSN 1802-5854.
 25. VOSTATEK, Jaroslav. České penzijní spoření nejen pohledem OECD. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, roč. 38, č. 1, s. 5-13. ISSN 2571-1059.
 26. VOSTATEK, Jaroslav. Český (ne)systém financování dlouhodobé péče. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 1, s. 2-6. ISSN 1802-5854.
 27. LÁNSKÝ, Jan, Saqib ALI, Mokhtar MOHAMMADI, Mohammed Kamal MAJEED, Sarkhel H. Taher KARIM, Shima RASHIDI, Mehdi HOSSEINZADEH a Amir Masoud RAHMANI. Deep Learning-Based Intrusion Detection Systems: A Systematic Review. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 9, č. 1, s. 101574-101599. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3097247.
 28. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 848 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.
 29. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Design of corporate logo from the perspective of eye tracking method. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 1, s. 49-54. ISSN 1805-062X.
 30. WAWROSZ, Petr a Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 10, č. 8, s. 312-313. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci10080312.
 31. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Development of criminalistics, forensic sciences and constitution of expertology. Košická bezpečnostná revue. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2021, roč. 11, č. 2, s. 89-98. ISSN 1338-4880.
 32. TICHÝ, Jaromír, Novotný TOMÁŠ a Slivka MARIO. Diagnostics of innovation management and innovation capacity of a business entity. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 1, s. 55-60. ISSN 1805-062X.
 33. ŘEZNÍČEK, Václav. Digitální myšlení pro výuku ve ztechnizované společnosti. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2021, roč. 18, č. 2, s. 5-8, 33 s. ISSN 1214-9187.
 34. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROWTH AFFECT THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, roč. 30, č. 1, s. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 35. STRAUS, Jiří a Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část první/. Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 4, s. 23-28. ISSN 1211-8834.
 36. STRELNIKOVA, Irina A., Svetlana E. TITOR a Miroslav JURÁSEK. Employment Promotion in Digital Format. In Elena G. Popkova, Victoria N. Ostrovskaya, Aleksei V. Bogoviz. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. 1. vyd. Germany: Springer International Publishing, 2021. s. 1355-1362. Studies in Systems, Decision and Control. ISBN 978-3-030-56432-2. doi:10.1007/978-3-030-56433-9_141.
 37. CIRKLOVÁ, Jitka. ENGAGED PHOTOGRAPHY AS URBAN COMMUNICATION PLATFORM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT. In Laura Sanderson, Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.
 38. JAKUBÍK, Petr a Eyup KADIOGLU. Factors affecting bank loan quality: a panel analysis of emerging markets. International Economics and Economic Policy. Switzerland: Springer, 2021, roč. 18, č. 4, s. nestrankovano, 22 s. ISSN 1612-4804. doi:10.1007/s10368-021-00520-7.
 39. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Family businesses in the regions and the strategy for their development – the case of the Czech Republic. In Alla Levitskaia. Innovation economic development: institutional and organizational dimension. Moldova: COMRAT STATE UNIVERSITY, 2021. s. 89-109. ISBN 978-9975-83-135-2.
 40. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, roč. 2021, č. 24, s. 6-12. ISSN 1212-3951.
 41. MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being improvement. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8.
 42. STRAUS, Jiří. Forenzní biomechanika. Teoretické, experimentální a empirické metody. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 204 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-219-1.
 43. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Forenzní zkoumání zvířecích chlupů a kůže. Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, XXIC, č. 2, s. 61-77. ISSN 1335-1370.
 44. CHLUMSKÁ, Zuzana. Historical Definiton and Theoretical Background of Usury Loan Provisions. Financial Internet Quarterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2021, roč. 17, č. 1, s. 28-40. ISSN 2719-3454.
 45. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Immunities from the Past to the Present. Trajectory of Immunities. In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2021. s. 3-40. ISBN 978-90-829824-4-2.
 46. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. Industrial Property and Investment in the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and Poland. Eastern european journal of regional studies. Moldova: Center for Studies in European Integration, 2021, roč. 7, č. 1, s. 44-69. ISSN 2537-6179.
 47. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Český statistický úřad, 2021, roč. 101, č. 3, s. 259-267. ISSN 0322-788X.
 48. JURÁSEK, Miroslav, Janna LÉDLOVÁ, Petr WAWROSZ a Irina STRELNIKOVA. Influence of Environment on Predictive Factors of Academic Performance: the Effects of Adaptability and Cultural Intelligence. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2021, roč. 17, č. 2, s. 56-79. ISSN 1801-7118.
 49. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-35. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 50. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách, část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 6, č. 1, s. 34-52. ISSN 2533-4387.
 51. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku. Právnické listy. Praha: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 5, č. 2, s. 4-7. ISSN 2533-736X.
 52. MAREK, Karel a Endre TÓTH. K architektuře kontrolních aktivit v podnikání. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 45-55. ISSN 1801-7118.
 53. MAREK, Karel. K přepravě věci. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, IX, 1/2021, s. 27-29. ISSN 2533-4239.
 54. KRÁLOVÁ, Karolína a Karel MAREK. K uzavírání smluv za použití obchodních podmínek, vykládacích pravidel a obchodních zvyklostí. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, roč. 2021, č. 12, s. 27-32. ISSN 2533-4239.
 55. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 4, s. 2-11. ISSN 1802-5854.
 56. BRUNOVÁ, Markéta a Ivo POLANSKÝ. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním – řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 36-39. ISSN 1210-6348.
 57. STRAUS, Jiří. Kriminalistická identifikace a pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání. Drugs & Forensics Bulletin. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 2, s. 10-16. ISSN 1211-8834.
 58. JELÍNEK, Jiří. Kriminologie. První. Praha: Leges, 2021. 631 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-499-2.
 59. BLAŽEK, Lukáš. Management and administration of companies under the influence of development Industry 4.0. In Frank Bezzina, Vincent Cassar. Proceedings of the 17th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Valletta (Malta): Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 44-55. ISBN 978-1-914587-20-7. doi:10.34190/MLG.21.088.
 60. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Míra využití marketingových nástrojů pro zviditelnění a růst rodinných podniků. In Milan Svoboda. Trendy v podnikání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 80-93. ISBN 978-80-261-0971-6.
 61. TICHÝ, Jaromír, Tomáš NOVOTNÝ a Mario SLIVKA. Modern management and leadership in the environment of companies. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 02, s. 56-60. ISSN 1805-062X.
 62. SVOBODOVÁ, Kristýna a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové komunikace. In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. s. 101-110, 308 s. ISBN 978-80-908357-0-2.
 63. SMUTNÝ, Zdeněk, Zdeněk ŠULC a Jan LÁNSKÝ. Motivations, Barriers and Risk-Taking When Investing in Cryptocurrencies. Mathematics. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1655-1676. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 64. BRUNA, Eduard a Vladimír ZOUBEK. Nadčasové úvahy o bezpečnosti Evropy v mezích konstitucionalismu a trestního práva. In Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 243-260. ISBN 978-80-7598-982-6.
 65. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht, část 1. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 166-184. ISSN 2533-4387.
 66. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht. Část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 290-301. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-06.
 67. VOSTATEK, Jaroslav. (Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 2, s. 2-13. ISSN 1802-5854.
 68. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. New Trends in Project Portfolio Management. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, roč. 10, č. 3, s. 4-11. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.3.4_11.
 69. SVOBODA, Pavel. Nový vývoj v prosazování vlády práva v EU. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 134-136. ISSN 1210-6410.
 70. MATES, Pavel. Obec v zákoně o přestupcích. Trestněprávní revue. Česká republika: C. H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 232-235. ISSN 1213-5313.
 71. LIŠKA, Petr, Karel MAREK, Martin JANKŮ, Karel DŘEVÍNEK, Štefan ELEK a Daniel PATĚK. Obchodní závazky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 516 s. Meritum. ISBN 978-80-7676-123-0.
 72. MATES, Pavel. Obnova v řízení o přestupcích. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2021, roč. 20, č. 1, s. 12-16. ISSN 1213-5313.
 73. VOSTATEK, Jaroslav. OECD Review of Czech Pension System: cui bono? In Kotlánová, E. Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Silesian University, 2021. s. 192-203. ISBN 978-80-7510-488-5.
 74. MAIELLO, Giuseppe a Kamila VELKOBORSKÁ. On Being a Transgender Man in the Czech Pagan Community. Religion and Society in Central and Eastern Europe. Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, 2021, roč. 14, č. 1, s. 15-25. ISSN 1553-9962. doi:10.20413/rascee.2021.14.15-25.
 75. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. OPTIMIZATION OF E-COMMERCE DISTRIBUTION CENTER LOCATION. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 166-178. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-14.
 76. MAREK, Karel. Pacht, zemědělský pacht, pacht závodu. Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, roč. 7, č. 1, s. 37-43. ISSN 2453-6954.
 77. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jiří STRAUS. Paměťová stopa ‒ kriminalistické a forenzně psychologické aspekty. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2021, LIV, č. 1, s. 17-41. ISSN 1210-9150.
 78. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Perception of Security of a Tourist Destination on the Case of the Czech Republic in the Year Preceding the COVID-19 Pandemic. Internal Security. Szczytno: Police Academy in Sczcytno, 2021, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2080-5268. doi:10.5604/01.3001.0015.6558.
 79. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 141-149. ISSN 2533-4387.
 80. ZICH, František. Procesy vzniku přeshraničního společenství (na hranicích ČR) z pohledu sociologie. In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. s. 93-107. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 81. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan LÁNSKÝ, Oleksandr BULATNIKOV, Jakub NÁBĚLEK a Luka SLEMNIK. Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 160 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-224-5.
 82. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Přenos sociálních kompetencí do interkulturního prostředí. Vztah sociální a kulturní inteligence. In Valenčík Radim. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ. Jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 80-101. ISBN 978-80-7408-221-4.
 83. FARKAČOVÁ, Lenka, Pavel SEDLÁČEK a Radim VALENČÍK. Příprava k působení absolventů v tvůrčích týmech při zpracování závěrečných prací. In Daniela Hrehová. Vedecký recenzovaný zborník Štúdium, život a práca v zahraničí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 115-127. ISBN 978-80-553-3846-0.
 84. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 28 - 43. ISBN 978-80-7408-237-5.
 85. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Shima RASHIDI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI a Mehdi HOSSEINZADEH. Questioning the Security of Three Recent Authentication and Key Agreement Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 98204-98217. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3094875.
 86. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Sledování zpravodajství a strach z kriminality. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 220-234. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-01.
 87. LÉDLOVÁ, Janna, Luboš JELÍNEK a Naděžda PETRŮ. Specifika controllingu řízení lidských zdrojů v rodinném podnikání. In Ondřej Roubal. PETRŮ, Naděžda. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 44-55. ISBN 978-80-7408-237-5.
 88. FARKAČOVÁ, Lenka a Juraj EISEL. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, č. 2, s. 33-44. ISSN 1801-7118.
 89. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 29, č. 7, s. 255-257. ISSN 1210-6410.
 90. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost jako znak přestupku. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 30-33. ISSN 1210-6348.
 91. MAREK, Karel a Rudolf LEŠKA. Spolupráce vysokých škol a podnikatelské sféry. Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, 2021, roč. 8, č. 1, s. 44-60. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2021.8.1.44-60.
 92. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Strategic management of project portfolios. In Radek Němec, Lucie Chytilová. Proceedings of the 14th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2021. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Systems Engineering, 2021. s. 67-74. ISSN 2570-5776.
 93. CHMELÍK, Jan a Michaela BERVIDOVÁ. Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 236 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-222-1.
 94. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK a Hamdi DERKAWI. The business environment of family enterprises in Slovakia - perception of external barriers. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 24, č. 2, s. 321-335. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2021.24.2.20.
 95. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. The Effects of Globalization and the Sharing Economy on the Intercultural Communication of the Young Generation. In Tomáš Klieštik. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Žilina: University of Zilina, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219205008.
 96. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 97. WAWROSZ, Petr, Miroslav JURÁSEK a Tomislav POTOCKÝ. The impact of intercultural experience and language skills on cultural intelligence: the mediating role of self-efficacy in communication. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler. Proceedings Cross-cultural business conference 2021. Steyer: Scool of Business and Management, Steyer campus, 2021. s. 108-129. ISBN 978-3-8440-8032-2.
 98. VALENČÍK, Radim a Ondřej ČERNÍK. The inequality in society and a multipoint extension of nash bargaining problem. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2021, roč. 2021, č. 15, s. 221-232. ISSN 1314-7242.
 99. LUKÁČ, Michal, Václav KUPEC, Přemysl PÍSAŘ a Peter ŠTARCHOŇ. The Interaction Between the Marketing Communications Audit and Visitors in Museum Facilities. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, roč. 12, č. 1, s. 80-95. ISSN 1338-130X.
 100. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company's name and a family name. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 115-132. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-10.
 101. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The path forward for sustainability of the pension system in a historical context. Upravlenie. Moscow: The State University of Management, 2021, roč. 9, č. 1, s. 40-48. ISSN 2309-3633. doi:10.26425/2309-3633-2021-9-1-40-48.
 102. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2021, roč. 15, č. 2, s. 131-154. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-01.
 103. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
 104. HES, Aleš. Tolerance v interkulturní komunikaci – předpoklad směrování moderní demokracie. In Jiří Bílý a kol. Evropská unie - názory a vize. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2021. s. 81-89. Studia. ISBN 978-80-7556-095-7.
 105. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Tragédie společného a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 310-324. ISBN 978-80-553-3934-4.
 106. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Transfer of Social Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social and Cultural Intelligence. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 63-92. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 107. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. TRENDS IN CULTURAL INTELLIGENCE RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL MANAGEMENT. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 3, s. 40-57. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-003.
 108. BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared Economy. In Florinda Matos, Maria de Fátima Ferreiro, Álvaro Rosa, Isabel Salavisa. 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisabon. 1. vyd. ISCTE Business School, Instituto Univers: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. doi:10.34190/EIE.21.098.
 109. SVOBODA, Pavel. Trnitá cesta ke kodexu unijního správního práva procesního. In Magdalena Pfeiffer a kolektiv. Liber Amicorum Monika Pauknerová. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 463-470. ISBN 978-80-7676-186-5.
 110. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 111. ZICH, František. Výzkum českého pohraničí - sociologické přístupy. In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. s. 24-31. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 112. KRAUSOVÁ, Dagmar. Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho finanční aspekty v rámci politiky zaměstnanosti v České republice. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 197 - 210. ISSN 2533-4387.
 113. KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Václav KUPEC. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research. Trnava: FMK UCM, 2021, roč. 4, č. 2, s. 100-118. ISSN 2585-9188.
 114. MALOVANÁ, Simona, Jan FRAIT a Martin HODULA. What Does Really Drive Consumer Confidence? Social Indicators Research. Netherlands: Springer, 2021, roč. 2021, č. 155, s. 885-913. ISSN 0303-8300. doi:10.1007/s11205-021-02626-6.
 115. MERTL, Jan. Why Do The Health Systems Differ? Karel Engliš’s Teleological Approach As The Explanation Of Health Systems’ Diversity. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2021, roč. 50, č. 1, s. 96-117. ISSN 0323-262X.
 116. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Why should local governments have a developed communication strategy? An analysis of municipal communication in the Czech Republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 302-308. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1102302308.
 117. MERTL, Jan. Zdroje systému zdravotního pojištění v kontextu epidemie koronaviru. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, roč. 38, č. 1, s. 37-44. ISSN 2571-1059.
 118. MAREK, Karel. Zvyklosti (obchodní) ve výstavbě. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. s. 508-510. XXII. ISBN 978-80-7418-375-1.
 119. 2020

 120. BÍLÝ, Jiří. Alianční smlouvy císaře a krále Karla IV. a jejich geneze. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020, roč. 5, 1/2020, s. 114-123. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk.
 121. KUNZ, Vilém. Applying the Principles of Social Responsibility in the Czech Sports Environment. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2020, roč. 21, č. 3, s. 243 - 252. ISSN 1213-2101.
 122. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Collection of Employee Personal Data – Situation in Slovakia and Czech Republic. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Trnava: Labour Law Association, 2020, roč. 3, č. 2, s. 56-67. ISSN 2644-4917.
 123. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 124. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Coordination of Supply Chains by Auctions. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University, Czech Republic, 2020. s. 104-110. ISBN 978-80-7509-734-7.
 125. KOPENCOVÁ, Dagmar a Roman RAK. Issues of Vehicle Digital Forensics. In Rafal Jurecki, Tomasz L. Stanczyk. 2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY. Kielce: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020. s. 1-6, 7 s. ISBN 978-1-7281-5812-9. doi:10.1109/AUTOMOTIVESAFETY47494.2020.9293516.
 126. MERTL, Jan. Karel Engliš’s Teleological Approach and the Configuration of Health Care Systems. In Veronika Nálepová. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. s. 279-290. ISBN 978-80-87291-27-6.
 127. JANOŠCOVÁ, Renata a Jozef HVORECKÝ. Massification of Online Education: A Holistic Strategy. In František Jakab. 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 1. vyd. USA: IEEE, 2020. s. 226-235. ISBN 978-0-7381-2366-0. doi:10.1109/ICETA51985.2020.9379275.
 128. BÍLKOVÁ, Diana. On four-parameter lognormal distribution and application of quantile point estimation method: application to wage distributions. In Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. 13th International Scientific Conference on Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connection (RELIK). Prague: Prague University of Economics and Business, 2020. s. 11-21. ISBN 978-80-245-2394-1.
 129. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 130. MAREK, Karel. Posouzení věci u rozhodčích soudů a smluvní úprava. Právnické listy. Praha: Vydavatelství Wolters Kluwer ČR a Právnická fakulta ZČU Plzeň, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 11-18. ISSN 2533-736X.
 131. BÍLÝ, Jiří. The Human Rights, Canonic Law and the Impact of Religion from the Perspective of Vatican II. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre Ltd., 2020, roč. 11/2020, č. 1, s. 182-187, 210 s. ISSN 2042-6402.
 132. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 133. 2019

 134. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní aspekty směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 2, s. 148-161. ISSN 2533-4387.
 135. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 03:56