Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. USA: IGI Global, 2022. s. 800-819. ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
 2. 2021

 3. VALENČÍK, Radim a Lenka FARKAČOVÁ. ABSOLVENTSKÉ SÍTĚ UNIVERZIT A TVŮRČÍ MEZIGENERAČNÍ TÝMY. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 298-309. ISBN 978-80-553-3959-7.
 4. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 1 ). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, 8/2021, s. 58-59. ISSN 1211-0507.
 5. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI, Sarkhel H. Taher KARIM a Mehdi HOSSEINZADEH. AMAPG: Advanced Mobile Authentication Protocol for GLOMONET. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, vol. 9, s. 88256-88271. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.308910.
 6. RAK, Roman. Analysis of VIN Errors in Information Systems, Causes, Consequences and Solutions. In Abdel Wahab M. Proceedings of 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment. Ghent University, Belgium: Springer (Singapore), 2021. s. 271-280. ISBN 978-981-15-9120-4. doi:10.1007/978-981-15-9121-1_21.
 7. KUNZ, Vilém. Applying the Principles of Social Responsibility in the Czech Sports Environment. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2021, roč. 21, č. 3, s. 243 - 252, 302 s. ISSN 1213-2101.
 8. KLOPPENBURG, Wolfgang. Are Real Estate Prices Evolving into an Asset Price Bubble? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1802-792X.
 9. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Auditing and Controlling as a Tool for SME Marketing Risk Management. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukraine: Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 225-235. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2021.1-17.
 10. STRAUS, Jiří. Biomechanika zatížení hlavy dítěte. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA,. Praha: Vysoká škola fi nanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 1, s. 6-19. ISSN 2533-4387.
 11. KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in the Marketing Environment. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13126691.
 12. CIRKLOVÁ, Jitka. Coping with the quarter-life crisis the buddhist way in the Czech Republic. Contemporary Buddhism. UK: Taylor & Francis, 2021, roč. 2021, 1-2, s. 1-19. ISSN 1463-9947. doi:10.1080/14639947.2021.1929603.
 13. WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 14. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021, roč. 10, číslo 3, s. ----, 18 s. ISSN 1805-4951.
 15. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
 16. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 17. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, roč. 160, č. 10, s. 843-853. ISSN 0231-6625.
 18. VOSTATEK, Jaroslav. Česká rodinná politika: Quo vadis? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 3, s. 2-12. ISSN 1802-5854.
 19. VOSTATEK, Jaroslav. Český (ne)systém financování dlouhodobé péče. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 1, s. 2-6. ISSN 1802-5854.
 20. MAREK, Karel. Další novela zákona o zadávaní veřejných zakázek. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciensia XVII. Právnické štúdie. první. Brno: MSD, 2021. s. 43-85, 42 s. ISBN 978-80-7392-362-4.
 21. LÁNSKÝ, Jan, Saqib ALI, Mokhtar MOHAMMADI, Mohammed Kamal MAJEED, Sarkhel H Taher KARIM, Shima RASHIDI, Mehdi HOSSEINZADEH a Amir Masoud RAHMANI. Deep Learning-Based Intrusion Detection Systems: A Systematic Review. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 9, č. 1, s. 101574-101599. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3097247.
 22. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2021. 848 s. ISBN 978-80-7422-798-1.
 23. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Design of corporate logo from the perspective of eye tracking method. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, Vol. 10, issue 01, s. 49-54. ISSN 1805-062X.
 24. WAWROSZ, Petr a Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 10, č. 8, s. 1-21. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci10080312.
 25. TICHÝ, Jaromír, Novotný TOMÁŠ a Slivka MARIO. Diagnostics of innovation management and innovation capacity of a business entity. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, Vol. 10, issue 01, s. 55-60. ISSN 1805-062X.
 26. ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik. 2021.
 27. KUPEC, Václav. Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0. 2021.
 28. ŘEZNÍČEK, Václav. Digitální myšlení pro výuku ve ztechnizované společnosti. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2021, roč. 18, č. 2, s. 5-8, 33 s. ISSN 1214-9187.
 29. WOKOUN, René. Diskuze - workshop získaných poznatků s decizní sférou. 2021.
 30. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROW TH AFFEC T THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, roč. 30, č. 1, s. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 31. STRELNIKOVA, Irina A., Svetlana E. TITOR a Miroslav JURÁSEK. Employment Promotion in Digital Format. In Elena G. Popkova, Victoria N. Ostrovskaya, Aleksei V. Bogoviz. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. První. Německo: Springer International Publishing, 2021. s. 1355-1362. ISBN 978-3-030-56432-2.
 32. CIRKLOVÁ, Jitka. ENGAGED PHOTOGRAPHY AS URBAN COMMUNICATION PLATFORM IN SUSTAINABLW DEVELOPMENT CONTEXT. In Laura Sanderson & Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.
 33. JAKUBÍK, Petr a Eyup KADIOGLU. Factors affecting bank loan quality: a panel analysis of emerging markets. International Economics and Economic Policy. Switzerland: Springer, 2021, roč. 18, č. 4, s. doplnit, 22 s. ISSN 1612-4804. doi:10.1007/s10368-021-00520-7.
 34. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Family Business Research at University of Finance and Administration, Prague. In Central and Eastern European Family Business Research Workshop, Budapest LAB – Entrepreneurship Centre, Budapest Business School – University of Applied Sciences. 2021.
 35. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Family businesses in the regions and the strategy for their development – the case of the Czech Republic. In Alla Levitskaia. International collective Monograph INNOVATION ECONOMIC DEVELOPMENT: INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL DIMENSION. Moldova: COMRAT STATE UNIVERSITY, 2021. s. 89-109. INNOVATION ECONOMIC DEVELOPMENT: INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL DIMENSION. ISBN 978-9975-83-135-2.
 36. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Antlová K., Semerádová T. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. TU Liberec: TU Liberec, 2021. s. 31-45. ISBN 978-80-7494-578-6.
 37. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Vladimír NULÍČEK. Family Firms and Financial Literacy II. In IATED Academy. ICERI2021 Proceedings. Sevilla: ICERI, 2021. s. 100-110. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 38. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, roč. 2021, č. 24, s. 6-12. ISSN 1212-3951.
 39. MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being improvement. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8.
 40. STRAUS, Jiří. Forenzní biomechanika. Teoretické, experimentální a empirické metody. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 204 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-219-1.
 41. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Forenzní zkoumání zvířecích chlupů a kůže. Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, XXIC, č. 2, s. 61-77. ISSN 1335-1370.
 42. CHLUMSKÁ, Zuzana. Historical Definiton and Theoretical Background of Usury Loans Provisions. Financial Internet Quaterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2021, roč. 17, č. 1, s. 28-40. ISSN 2719-3454.
 43. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. s. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 44. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Immunities from the Past to the Present. Trajectory of Immunities. In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2021. s. 3-40. ISBN 978-90-829824-4-2.
 45. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. Industrial Property and Investment in the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and Poland. EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Moldova: Center for Studies in European Integration Academy of Economic Studies Of Moldova, Chisinau, 2021, roč. 7, č. 1, s. 44-69. ISSN 2537-6179.
 46. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal. Praha: Český statistický úřad, 2021, roč. 101, č. 3, s. 379-387. ISSN 0322-788X.
 47. JURÁSEK, Miroslav, Janna LÉDLOVÁ, Petr WAWROSZ a Irina STRELNIKOVA. Influence of Environment on Predictive Factors of Academic Performance: the Effects of Adaptability and Cultural Intelligence. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, roč. 17, č. 2, s. 56-79. ISSN 1801-7118.
 48. WOKOUN, René. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Z POHLEDU REGIONÁLNÍ POLITIKY. 2021.
 49. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. Praha: EUpress, VŠFS, 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-35, 26 s. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 50. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, 7-8, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 51. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách, část 2. Forenzní vědy, Právo, Kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 6, č. 1, s. 34-52, 18 s. ISSN 2533-4387.
 52. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku. Právnické listy. Praha: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 5, č. 2, s. 4-7. ISSN 2533-736X.
 53. MAREK, Karel a Endre TÓTH. K architektuře kontrolních aktivit v podnikání. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, roč. 2021, 2/2021, s. 45-55. ISSN 1801-7118.
 54. MAREK, Karel. K přepravě věci. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, IX, 1/2021, s. 27-29. ISSN 2533-4239.
 55. SVOBODA, Pavel. Klíčové přínosy a slabiny fungování EU. Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 20-24. ISSN 0862-8238.
 56. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 4, s. 2-11. ISSN 1802-5854.
 57. BRUNOVÁ, Markéta a Ivo POLANSKÝ. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním – řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 36-39. ISSN 1210-6348.
 58. STRAUS, Jiří. Kriminalistická identifikace a pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání. Drugs & Forensics Bulletin. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, 2/2021, s. 10-16. ISSN 1211-8834.
 59. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In Jarmila Lazíková, Ľubica Rumanovská. EU Intellectual Property. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. s. 86-98, 12 s. ISBN 978-80-552-2339-1.
 60. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In EU Intellectual Property - scientific conference , Nitra 30.4.2021, EU Project no. 599 683-EPP 1 -2018-1. 2021.
 61. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Juraj EISEL a Lenka FARKAČOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 62. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021.
 63. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Míra využití marketingových nástrojů pro zviditelnění a růst rodinných podniků. In Milan Svoboda. Trendy v podnikání, mezinárodní vědecká konference, ZČU Plzeň. Plzeň: ZČU Plzeň, 2021. s. 80-93, 13 s. ISBN 978-80-261-0971-6.
 64. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ a Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo. In Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 65. SMUTNY, Zdenek, Zdenek SULC a Jan LÁNSKÝ. Motivations, Barriers and Risk-Taking When Investing in Cryptocurrencies. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1655-1676. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 66. MAREK, Karel. Na aktuální téma: K otázkám péče o zdraví. Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2001, 5/2021, s. 62-63. ISSN 1211-0507.
 67. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht, část 1. Forenzní vědy, Právo, Kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 166-184. ISSN 2533-4387.
 68. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht. Část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 290-301. ISSN 2533-4387.
 69. MAIELLO, Giuseppe. National Differences and Gender Stereotypes in Days of Empire. In Punziano, Gabriella - Delli Paoli, Angela. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2021. s. 788-799. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch043.
 70. VOSTATEK, Jaroslav. (Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 2, s. 2-13. ISSN 1802-5854.
 71. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. New Trends in Project Portfolio Management. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 2021, roč. 10, č. 3, s. 4-11. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.3.4_11.
 72. SVOBODA, Pavel. Nový vývoj v prosazování vlády práva v EU. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 134-136. ISSN 1210-6410.
 73. PETRŮ, Naděžda. O roli vzdělávání v rodinných firmách, úloze druhé generace lídrů a úspěšném předávání. In Asociace rodinných firem. 1. vyd. Praha: Asociace rodinných firem, 2021.
 74. KRÁLOVÁ, Karolína a Karel MAREK. Obchodní podmínky, vykládací pravidla a obchodní zvyklosti. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciensia XVII. Právnické štúdie. první. Brno, Vydalo MSP: Vysoká škola Danubius Fakulta práva Janka Jesenského, 2021. s. 135-151, 16 s. ISBN 978-80-7392-362-4.
 75. LIŠKA, Petr, Karel MAREK, Martin JANKŮ, Karel DŘEVÍNEK, Štefan ELEK a Daniel PATĚK. Obchodní závazky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 516 s. Meritum. ISBN 978-80-7676-123-0.
 76. MATES, Pavel. Obnova v řízení o přestupcích. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2021, roč. 20, č. 1, s. 12-16. ISSN 1213-5313.
 77. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO a Renata JANOŠCOVÁ. Online education as an integral part of universities’ strategy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain): IATED, 2021. s. 5197-5205. ISBN 978-84-09-27666-0. doi:10.21125/inted.2021.1066.
 78. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. OPTIMIZATION OF E-COMMERCE DISTRIBUTION CENTER LOCATION. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukraine: Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 166-178. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-14.
 79. JÍLKOVÁ, Petra, Eva KOSTIKOV a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Optimization of e-commerce distribution centre location. In BCSS. L.L.C,. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2021): Proceedings of abstract. 1st. Považská Bystrica, Slovakia: BCSS. L.L.C,, 2021. s. 17-18. ISBN 978-80-973642-2-9.
 80. MAREK, Karel. Pacht, zemědělský pacht, pacht závodu. Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, roč. 7, č. 1, s. 37-43. ISSN 2453-6954.
 81. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jiří STRAUS. Paměťová stopa ‒ kriminalistické a forenzně psychologické aspekty. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2021, LIV, 1/2021, s. 17-41. ISSN 1210-9150.
 82. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Perception of international tensions and better preparedness: A case of Czech Republic. 2021.
 83. FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, č. 11, s. xx-xx, 8 s. ISSN 0032-6208.
 84. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 141-149. ISSN 2533-4387.
 85. ZICH, František. Procesy vzniku přeshraničního společenství (na hranicích ČR) z pohledu sociologie. In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. s. 93-107. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 86. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan LÁNSKÝ, Oleksandr BULATNIKOV, Jakub NÁBĚLEK a Luka SLEMNIK. Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 160 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-224-5.
 87. DVOŘÁK, David a Karel MAREK. Připravovaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Stavební právo, Bulletin. Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 88-94. ISSN 1211-6386.
 88. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Shima RASHIDI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI a Mehdi HOSSEINZADEH. Questioning the Security of Three Recent Authentication and Key Agreement Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, vol. 9, s. 98204-98217. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3094875.
 89. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK a Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic, 2021. s. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 90. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – VĚC VEŘEJNÁ. In MAGNANIMITAS. QUAERE 2021. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 21-27. ISBN 978-80-87952-34-4. doi:10.33543/q2021.11.
 91. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Rodinné firmy v kontextu nehmotného kulturního dědictví. In Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. Mezinárodní vědecká konference, 21.9.2021 Praha, VŠFS. 2021.
 92. PETRŮ, Naděžda. Rodinné podnikání. 2021.
 93. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., SCIENCEpress, 2021. s. 1 - 78. ISBN 978-80-7408-232-0.
 94. VALENČÍK, Radim, Karel MAREK, Martin JANKŮ a Ondřej ČERNÍK. Rules of the Czech Civil Code on Licence Agreements in the Framework of Cooperative Game Theory. In 6th World Congress of the Game Theory Society. 2021.
 95. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti ( sdružení činností a věcí ). Moderní obec. Praha: Profipress Praha, 2021, XXVII, 6/2021, s. 60-61. ISSN 1211-0507.
 96. FARKAČOVÁ, Lenka a Juraj EISEL. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, č. 2, s. 33-44. ISSN 1801-7118.
 97. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 29, č. 7, s. 255-257. ISSN 1210-6410.
 98. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost jako znak přestupku. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 30-33. ISSN 1210-6348.
 99. MAREK, Karel a Rudolf LEŠKA. Spolupráce vysokých škol a podnikatelské sféry. Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, Právnická fakulta UMB, 2021, roč. 08, 1/2021, s. 44-60. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2021.8.1.44-60.
 100. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Strategic management of project portfolios. In Radek Němec, Lucie Chytilová. Proceedings of the 14th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2021. 1st ed. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Systems Engineering, 2021. s. 67-74. ISSN 2570-5776.
 101. ROSENLACHER, Pavel. Study Materials From The Perspective Of Eye Tracking And Personality Type. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. Proceedings of the 18th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2021. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 112-119. ISBN 978-80-213-3108-2.
 102. MERTL, Jan. Teleologická teorie prof. Engliše a její význam pro sociální a hospodářskou politiku. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání: jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 109-117. ISBN 978-80-7408-221-4.
 103. SCHULZ, Bastian. The Cum-ex Case: A Look at Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 49-62. ISSN 1802-792X.
 104. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. The Effects of Globalization and the Sharing Economy on the Intercultural Communication of the Young Generation. In Tomáš Klieštik. SHS Web of Conferences, The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219205008.
 105. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 106. WAWROSZ, Petr, Miroslav JURÁSEK a Tomislav POTOCKÝ. The impact of intercultural experience and language skills on cultural intelligence: the mediating role of self-efficacy in communication. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler. Proceedings CCBC Cross-cultural business conference 2021. Steyer: Scool of Business and Management, Steyer campus, 2021. s. 108-129. ISBN 978-3-8440-8032-2.
 107. LUKÁČ, Michal, Václav KUPEC, Přemysl PÍSAŘ a Peter ŠTARCHOŇ. The Interaction Between the Marketing Communications Audit and Visitors in Museum Facilities. Communication Today. Trnava: FMK UCM, 2021, roč. 12, č. 1, s. 80-95. ISSN 1338-130X.
 108. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company's name and a family name. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukraine: Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 115-132. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-10.
 109. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company’s name and a family name. In Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2021). 2021. ISBN 978-80-973642-2-9.
 110. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The path forward for sustainability of the pension system in a historical context. Upravlenie. Moskva: The State University of Management, 2021, roč. 9, č. 1, s. 40-48. ISSN 2309-3633. doi:10.26425/2309-3633-2021-9-1-40-48.
 111. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
 112. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. TRAGÉDIE SPOLEČNÉHO A TVŮRČÍ MEZIGENERAČNÍ TÝMY. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 310-324. ISBN 978-80-553-3934-4.
 113. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. TRENDS IN CULTURAL INTELLIGENCE RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL MANAGEMENT. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 3, s. 40-57. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-003.
 114. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav, Jr BELAS. VALUES OF FAMILY BUSINESSES IN CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF SOCIOEMOTIONAL WEALTH. Economics and Sociology. Polsko: Center for Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 115. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Vhled do vývoje vědeckého poznání rodinného podnikání. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání : jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 57-77, 20 s. ISBN 978-80-7408-221-4.
 116. FARKAČOVÁ, Lenka. Využití chatbotů v praxi HR. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, č. 9, 7 s. ISSN 0032-6208.
 117. ZICH, František. Výzkum českého pohraničí - sociologické přístupy. In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. s. 24-31. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 118. MALOVANÁ, Simona, Jan FRAIT a Martin HODULA. What Does Really Drive Consumer Confidence? Social Indicators Research. Netherlands: Springer, 2021, roč. 2021, č. 155, s. 885-913. ISSN 0303-8300. doi:10.1007/s11205-021-02626-6.
 119. MERTL, Jan. Why Do The Health Systems Differ? Karel Engliš’s Teleological Approach As The Explanation Of Health Systems’ Diversity. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2021, roč. 50, č. 1, s. 96-117, 21 s. ISSN 0323-262X.
 120. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Znovuobjevené řemeslo - případová studie tkaní žinylky v České republice. In The 4th Scientific Conference on CraftCraftsmanship – its Local, Regional and International Dimension. 2021.
 121. 2020

 122. BÍLÝ, Jiří. Alianční smlouvy císaře a krále Karla IV. a jejich geneze. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 5, 1/2020, s. 114-123. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk.
 123. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Collection of Employee Personal Data – Situation in Slovakia and Czech Republic. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Trnava: Labour Law Association, 2020, Vol. 3, č. 2, s. 56-67. ISSN 2644-4917.
 124. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Kvetanová, Z., Z. Bezáková, A. Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 125. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Coordination of Supply Chains by Auctions. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University, Czech Republic, 2020. s. 104-110. ISBN 978-80-7509-734-7.
 126. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
 127. KOPENCOVÁ, Dagmar a Roman RAK. Issues of Vehicle Digital Forensics. In Rafal Jurecki, Tomasz L. Stanczyk. 2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY. Kielce: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020. s. 1-6, 7 s. ISBN 978-1-7281-5812-9. doi:10.1109/AUTOMOTIVESAFETY47494.2020.9293516.
 128. BÍLÝ, Jiří. Jürgen Habermas a ústava pro Evropu. In Jiří Bílý. Demokracie a postdemokracie v Evropské unii – aktuální náměty a možná východiska. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2020. s. 81-86. Studia. ISBN 978-80-7556-066-7.
 129. MERTL, Jan. Karel Engliš’s Teleological Approach and the Configuration of Health Care Systems. In Nálepová, V. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. s. 279-290. ISBN 978-80-87291-27-6.
 130. JANOŠCOVÁ, Renata a Jozef HVORECKÝ. Massification of Online Education: A Holistic Strategy. In František Jakab. 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 1. vyd. USA: IEEE, 2020. s. 226-235. ISBN 978-0-7381-2366-0. doi:10.1109/ICETA51985.2020.9379275.
 131. BÍLKOVÁ, Diana. On four-parameter lognormal distribution and application of quantile point estimation method: application to wage distributions. In Ing. Vrabcová. RELIK: Reprodukce lidského kapitálu. Praha: Oeconomica, 2020. s. 11-21. ISBN 978-80-245-2394-1.
 132. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Jindřichovská I., Bolcha P. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: MUP Prague, 2020. s. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 133. MAREK, Karel. Posouzení věci u rozhodčích soudů a smluvní úprava. Právnické listy. Praha: Vydavatelství Wolters Kluwer ČR a Právnická fakulta ZČU Plzeň, 2020, roč. 2020, 2/2020, s. 11-18. ISSN 2533-736X.
 134. BÍLÝ, Jiří. The Human Rights, Canonic Law and the Impact of Religion from the Perspective of Vatican II. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre Ltd., 2020, roč. 11/2020, č. 1, s. 182-187, 210 s. ISSN 2042-6402.
 135. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Jindřichovská, I., Bolcha P. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: MUP Prague, 2020. s. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 136. BÍLÝ, Jiří. Volební kapitulace (korunovační revers). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2020. s. 131-137. XXI. ISBN 978-80-7380-812-9.
 137. 2019

 138. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní aspekty směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853. Forenzní vědy , právo , kriminalistika. Praha: VŠFS, 2019, roč. 4, č. 2, s. 148-161. ISSN 2533-4387.
 139. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Kusá, A., Zaušková, A., Bučková, Z. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava, Slovakia: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2021 21:39