Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MATES, Pavel. Obec v zákoně o přestupcích. Trestněprávní revue. Česká republika: C. H. Beck, 2022, roč. 20, č. 4, s. 232-235. ISSN 1213-5313.
 2. CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. USA: IGI Global, 2022. s. 800-819. ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
 3. ROUBAL, Ondřej. THE ETHICAL CONSUMER AND THE RELIGIOUS NATURE OF ENVIRONMENTAL THINKING. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2022, roč. 18, č. 1, s. 113-125. ISSN 1841-0464.
 4. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VSFS. Prague: University of Finance and Administration, 2022, roč. 15, č. 2, s. 131-154. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-01.
 5. 2021

 6. VALENČÍK, Radim a Lenka FARKAČOVÁ. ABSOLVENTSKÉ SÍTĚ UNIVERZIT A TVŮRČÍ MEZIGENERAČNÍ TÝMY. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 298-309. ISBN 978-80-553-3959-7.
 7. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 1 ). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, 8/2021, s. 58-59. ISSN 1211-0507.
 8. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI, Sarkhel H. Taher KARIM a Mehdi HOSSEINZADEH. AMAPG: Advanced Mobile Authentication Protocol for GLOMONET. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, vol. 9, s. 88256-88271. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.308910.
 9. BURIANOVÁ, Olga. Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021 : prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (8. ročník). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s. (University of Finance and Administration), 2021. s. 7-16. ISBN 978-80-7408-238-2.
 10. KLOPPENBURG, Wolfgang. Are Real Estate Prices Evolving into an Asset Price Bubble? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1802-792X.
 11. LÁNSKÝ, Jan, Amir Masoud RAHMANI, Saqib ALI, Nasour BAGHERI, Masoumeh SAFKHANI, Omed Hassan AHMED a Mehdi HOSSEINZADEH. BCmECC: A Lightweight Blockchain-Based Authentication and Key Agreement Protocol for Internet of Things. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1-17. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 12. CHLUMSKÁ, Zuzana a Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management in relation of financial literacy. In SCHLOSSBERGER, Otakar. Financial Markets 2021 - innovation and sustainability. První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. XX, 11 s. ISBN 978-80-7408-233-7.
 13. KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in the Marketing Environment. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13126691.
 14. CIRKLOVÁ, Jitka. Coping with the quarter-life crisis the buddhist way in the Czech Republic. Contemporary Buddhism. UK: Taylor & Francis, 2021, roč. 2021, 1-2, s. 1-19. ISSN 1463-9947. doi:10.1080/14639947.2021.1929603.
 15. WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 16. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. CULTURAL INTELLIGENCE AND ADJUSTMENT IN THE CULTURAL DIVERSE CONTEXTS: THE ROLE OF SATISFACTION WITH LIFE AND INTERCULTURAL COMPETENCE. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 4, s. 204-227. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-4/12.
 17. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021, roč. 10, číslo 3, s. ----, 18 s. ISSN 1805-4951.
 18. MERTL, Jan a Yvona LEGIERSKÁ. Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public policy. Balkan social science review. Stip: Goce Delchev University, 2021, roč. 18, č. 1, s. 25-49. ISSN 1857-8799. doi:10.46763/BSSR.
 19. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
 20. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 21. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, roč. 160, č. 10, s. 843-853. ISSN 0231-6625.
 22. VOSTATEK, Jaroslav. Česká rodinná politika: Quo vadis? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 3, s. 2-12. ISSN 1802-5854.
 23. LÁNSKÝ, Jan, Saqib ALI, Mokhtar MOHAMMADI, Mohammed Kamal MAJEED, Sarkhel H Taher KARIM, Shima RASHIDI, Mehdi HOSSEINZADEH a Amir Masoud RAHMANI. Deep Learning-Based Intrusion Detection Systems: A Systematic Review. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 9, č. 1, s. 101574-101599. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3097247.
 24. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2021. 848 s. ISBN 978-80-7422-798-1.
 25. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Design of corporate logo from the perspective of eye tracking method. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, Vol. 10, issue 01, s. 49-54. ISSN 1805-062X.
 26. WAWROSZ, Petr a Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 10, č. 8, s. 1-21. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci10080312.
 27. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Development of criminalistics, forensic sciences and constitution of expertology. KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2021, roč. 11, č. 2, s. 89 – 98. ISSN 1338-4880.
 28. TICHÝ, Jaromír, Novotný TOMÁŠ a Slivka MARIO. Diagnostics of innovation management and innovation capacity of a business entity. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, Vol. 10, issue 01, s. 55-60. ISSN 1805-062X.
 29. ŘEZNÍČEK, Václav. Digitální myšlení pro výuku ve ztechnizované společnosti. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2021, roč. 18, č. 2, s. 5-8, 33 s. ISSN 1214-9187.
 30. STRAUS, Jiří a Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část první/. Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 4, s. 23-28. ISSN 1211-8834.
 31. CIRKLOVÁ, Jitka. ENGAGED PHOTOGRAPHY AS URBAN COMMUNICATION PLATFORM IN SUSTAINABLW DEVELOPMENT CONTEXT. In Laura Sanderson & Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.
 32. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Antlová K., Semerádová T. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. TU Liberec: TU Liberec, 2021. s. 31-45. ISBN 978-80-7494-578-6.
 33. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Albu C. Proceedings of the 16th International Conference Accounting and Management Information Systems 2021. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies,, 2021. s. 70 - 86, 16 s. ISSN 2247-6245.
 34. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Vladimír NULÍČEK. Family Firms and Financial Literacy II. In IATED Academy. ICERI2021 Proceedings. Sevilla: ICERI, 2021. s. 100-110. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 35. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, roč. 2021, č. 24, s. 6-12. ISSN 1212-3951.
 36. MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being improvement. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8.
 37. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Forenzní zkoumání zvířecích chlupů a kůže. Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, XXIC, č. 2, s. 61-77. ISSN 1335-1370.
 38. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. s. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 39. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. Industrial Property and Investment in the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and Poland. EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Moldova: Center for Studies in European Integration Academy of Economic Studies Of Moldova, Chisinau, 2021, roč. 7, č. 1, s. 44-69. ISSN 2537-6179.
 40. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal. Praha: Český statistický úřad, 2021, roč. 101, č. 3, s. 379-387. ISSN 0322-788X.
 41. JURÁSEK, Miroslav, Janna LÉDLOVÁ, Petr WAWROSZ a Irina STRELNIKOVA. Influence of Environment on Predictive Factors of Academic Performance: the Effects of Adaptability and Cultural Intelligence. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, roč. 17, č. 2, s. 56-79. ISSN 1801-7118.
 42. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. Praha: EUpress, VŠFS, 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-35, 26 s. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 43. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, 7-8, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 44. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku. Právnické listy. Praha: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 5, č. 2, s. 4-7. ISSN 2533-736X.
 45. MAREK, Karel a Endre TÓTH. K architektuře kontrolních aktivit v podnikání. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, roč. 2021, 2/2021, s. 45-55. ISSN 1801-7118.
 46. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 4, s. 2-11. ISSN 1802-5854.
 47. BRUNOVÁ, Markéta a Ivo POLANSKÝ. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním – řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 36-39. ISSN 1210-6348.
 48. STRAUS, Jiří. Kriminalistická identifikace a pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání. Drugs & Forensics Bulletin. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, 2/2021, s. 10-16. ISSN 1211-8834.
 49. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In Jarmila Lazíková, Ľubica Rumanovská. EU Intellectual Property. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. s. 86-98, 12 s. ISBN 978-80-552-2339-1.
 50. BLAŽEK, Lukáš. Management and administration of companies under the influence of development Industry 4.0. In Professor Frank Bezzina , Professor Vincent Cassar. ECMLG 2021 17th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Valletta,Malta: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 44-55. ISBN 978-1-914587-20-7. doi:10.34190/MLG.21.088.
 51. TICHÝ, Jaromír, Tomáš NOVOTNÝ a Mario SLIVKA. Modern management and leadership in the environment of companies. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 02, s. 56-60. ISSN 1805-062X.
 52. SVOBODOVÁ, Kristýna a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové komunikace. In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. s. 101-110, 308 s. ISBN 978-80-908357-0-2.
 53. SMUTNY, Zdenek, Zdenek SULC a Jan LÁNSKÝ. Motivations, Barriers and Risk-Taking When Investing in Cryptocurrencies. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1655-1676. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 54. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht, část 1. Forenzní vědy, Právo, Kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 166-184. ISSN 2533-4387.
 55. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht. Část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 290-301. ISSN 2533-4387.
 56. MAIELLO, Giuseppe. National Differences and Gender Stereotypes in Days of Empire. In Punziano, Gabriella - Delli Paoli, Angela. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2021. s. 788-799. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch043.
 57. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, David FIEDOR, Nikola KREJČOVÁ, Petr ŠIMÁČEK, René WOKOUN a František ZICH. Nové vymezení periferií Česka. Šimáček Petr. Geografie. Praha: ČGS, 2021, roč. 126, č. 4, s. 419-443. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2021126040419.
 58. MAIELLO, Giuseppe a Kamila VELKOBORSKÁ. On Being a Transgender Man in the Czech Pagan Community. Religion and Society in Central and Eastern Europe. Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, 2021, roč. 14, č. 1, s. 15-25. ISSN 1553-9962. doi:10.20413/rascee.2021.14.15-25.
 59. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. OPTIMIZATION OF E-COMMERCE DISTRIBUTION CENTER LOCATION. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukraine: Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 166-178. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-14.
 60. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Perception of Security of a Tourist Destination on the Case of the Czech Republic in the Year Preceding the COVID-19 Pandemic. Internal Security. Szczytno: Police Academy in Sczcytno, 2021, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2080-5268. doi:10.5604/01.3001.0015.6558.
 61. FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, č. 11, s. xx-xx, 8 s. ISSN 0032-6208.
 62. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 141-149. ISSN 2533-4387.
 63. FARKAČOVÁ, Lenka, Pavel SEDLÁČEK a Radim VALENČÍK. PŘÍPRAVA K PŮSOBENÍ ABSOLVENTŮ V TVŮRČÍCH TÝMECH PŘI ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ. In Daniela Hrehová. Vedecký recenzovaný zborník Štúdium, život a práca v zahraničí = Scientific peer - reviewed proceedings Study, life and work abroad. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 115-127. ISBN 978-80-553-3846-0.
 64. DVOŘÁK, David a Karel MAREK. Připravovaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Stavební právo, Bulletin. Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 88-94. ISSN 1211-6386.
 65. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Shima RASHIDI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI a Mehdi HOSSEINZADEH. Questioning the Security of Three Recent Authentication and Key Agreement Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, vol. 9, s. 98204-98217. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3094875.
 66. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK a Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic, 2021. s. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 67. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – VĚC VEŘEJNÁ. In MAGNANIMITAS. QUAERE 2021. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 21-27. ISBN 978-80-87952-34-4. doi:10.33543/q2021.11.
 68. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Sledování zpravodajství a strach z kriminality. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 220-234. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-01.
 69. LÉDLOVÁ, Janna, Luboš JELÍNEK a Naděžda PETRŮ. Specifika controllingu řízení lidských zdrojů v rodinném podnikání. In Ondřej Roubal. PETRŮ, Naděžda. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021: prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (8. ročník). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 44-55. ISBN 978-80-7408-237-5.
 70. FARKAČOVÁ, Lenka a Juraj EISEL. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, č. 2, s. 33-44. ISSN 1801-7118.
 71. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Strategic management of project portfolios. In Radek Němec, Lucie Chytilová. Proceedings of the 14th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2021. 1st ed. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Systems Engineering, 2021. s. 67-74. ISSN 2570-5776.
 72. ROSENLACHER, Pavel. Study Materials From The Perspective Of Eye Tracking And Personality Type. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. Proceedings of the 18th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2021. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 112-119. ISBN 978-80-213-3108-2.
 73. FARKAČOVÁ, Lenka. THE ARRANGEMENTS IF COMPULSORY PAYROLL DEDUCTIONS AND ITS INFLUENCE IN ACTIVE INVOLVEMENT OF THE ELDERLY IN CZECH WORKPLACES. In Nálepová, V., Pavlorková, M. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 91-102. ISBN 978-80-87291-29-0.
 74. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK a Hamdi DERKAWI. The business environment of family enterprises in Slovakia - perception of external barriers. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 24, č. 2, s. 321-335. ISSN 2081-7452. doi:17512/pjms.2021.24.2.20.
 75. SCHULZ, Bastian. The Cum-ex Case: A Look at Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 49-62. ISSN 1802-792X.
 76. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 77. WAWROSZ, Petr, Miroslav JURÁSEK a Tomislav POTOCKÝ. The impact of intercultural experience and language skills on cultural intelligence: the mediating role of self-efficacy in communication. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler. Proceedings CCBC Cross-cultural business conference 2021. Steyer: Scool of Business and Management, Steyer campus, 2021. s. 108-129. ISBN 978-3-8440-8032-2.
 78. VALENČÍK, Radim a Ondřej ČERNÍK. THE INEQUALITY IN SOCIETY AND A MULTIPOINT EXTENSION OF NASH BARGAINING PROBLEM. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2021, roč. 2021, č. 15, s. 221-232. ISSN 1314-7242.
 79. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company's name and a family name. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukraine: Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 115-132. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-10.
 80. MERTL, Jan. The universal and optional part of a health system: a way to handle the health care supply and financing. In Nálepová, V., Pavlorková, M. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 301-315. ISBN 978-80-87291-29-0.
 81. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
 82. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. TRAGÉDIE SPOLEČNÉHO A TVŮRČÍ MEZIGENERAČNÍ TÝMY. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 310-324. ISBN 978-80-553-3934-4.
 83. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. TRENDS IN CULTURAL INTELLIGENCE RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL MANAGEMENT. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 3, s. 40-57. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-003.
 84. BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared Economy. In Dr. Florinda Matos, Prof Maria de Fátima Ferreiro, Prof Álvaro Rosa and Prof Isabel Salavisa. 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisabon. 1. vyd. ISCTE Business School, Instituto Univers: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. doi:10.34190/EIE.21.098.
 85. SVOBODA, Pavel. Trnitá cesta ke kodexu unijního správního práva procesního. In Magdalena Pfeiffer a kolektiv. Liber Amicorum Monika Pauknerová. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Praha, 2021. s. 463-470, 7 s. ISBN 978-80-7676-186-5.
 86. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav, Jr BELAS. VALUES OF FAMILY BUSINESSES IN CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF SOCIOEMOTIONAL WEALTH. Economics and Sociology. Polsko: Center for Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 87. FARKAČOVÁ, Lenka. Využití chatbotů v praxi HR. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, č. 9, 7 s. ISSN 0032-6208.
 88. STRAUS, Jiří. Využití počítačové simulace ve forenzní biomechanice. In Štefan ZACHAR, Jozef METEŃKO, Miriam METEŃKOVÁ,. 17. Medzinárodný kongres kriminalistika a forenzné vedy: veda, vzdelávanie, prax. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. s. 222-233. ISBN 978-80-8054-905-3.
 89. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 90. KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Václav KUPEC. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research. Trnava: FMK UCM, 2021, Vol. 4, č. 2, s. 100-118. ISSN 2585-9188.
 91. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. WHY SHOULD LOCAL GOVERNMENTS HAVE A DEVELOPED COMMUNICATION STRATEGY? AN ANALYSIS OF MUNICIPAL COMMUNICATION IN THE CZECH REPUBLIC. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 302-308. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1102302308.
 92. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Závazky ze smluv příkazního typu. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 205-220. ISBN 978-80-557-1919-1.
 93. MERTL, Jan. Zdroje financování českého zdravotnictví ve stárnoucí populaci. In Vrabcová, J. Conference proceedings RELIK 2021. Praha: VŠE, 2021. s. 478-490. ISBN 978-80-245-2429-0.
 94. MERTL, Jan. Zdroje systému zdravotního pojištění v kontextu epidemie koronaviru. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, roč. 38, č. 1, s. 37-44. ISSN 2571-1059.
 95. 2020

 96. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Business Continual Management System for Value Added Securing of Organization Readiness at its Predictable Perils. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2373-2378. ISBN 978-981-14-8593-0.
 97. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Kvetanová, Z., Z. Bezáková, A. Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 98. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Coordination of Supply Chains by Auctions. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University, Czech Republic, 2020. s. 104-110. ISBN 978-80-7509-734-7.
 99. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 100. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 342-350, 651 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 101. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Jindřichovská I., Bolcha P. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: MUP Prague, 2020. s. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 102. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Predictability Principle of Tax Sanctions Threats in the Legal System. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2379-2386. ISBN 978-981-14-8593-0.
 103. BLAŽEK, Lukáš. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1. vyd. Steyr Austria: Bibliographic information published by Deutsche Nationalbibliothek, 2020. s. 219-233. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 104. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Jindřichovská, I., Bolcha P. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: MUP Prague, 2020. s. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 105. 2019

 106. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní aspekty směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853. Forenzní vědy , právo , kriminalistika. Praha: VŠFS, 2019, roč. 4, č. 2, s. 148-161. ISSN 2533-4387.
 107. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Kusá, A., Zaušková, A., Bučková, Z. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava, Slovakia: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 108. 2017

 109. HES, Aleš. THE IMPACT OF GLOBAL COMMUNICATION ON THE VALUES OF THE YOUNG GENERATION. In Jánošková Katarína, Klieštik Tomáš. Proceedings 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. s. 652-660. ISBN 978-80-8154-212-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2022 05:39