Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu i mimo něj. Právní rozhledy. Česká republika: C. H. Beck, 2022, roč. 30, č. 8, s. 298-300. ISSN 1210-6410.
 2. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Alliance importance and Risk Cases of Value Added Tax Threatening Continuity of European Budget. Journal of Mathematics and Statistical Science. USA: Science Signpost Publishing, 2022, roč. 8, č. 1, s. 1-12. ISSN 2411-2518.
 3. SCHLOSSBERGER, Otakar a Marcela SOLDÁNOVÁ. CASHLESS PAYMENT SYSTEM AND COVID-19 ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. Financial Internet Quarterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2022, roč. 18, č. 1, s. 31-43. ISSN 2719-3454. doi:10.2478/fiqf-2022-0003.
 4. HÁJEK, Jan a Cecília OLEXOVÁ. Comparing Personal Income Tax Gap in the Czech Republic and Slovakia. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2022, roč. 70, č. 1, s. 27-50. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1341.
 5. STRAUS, Jiří a Viktror PORADA. Contribution to the theory of criminalistic identification, non-identification examination and forensic identification of vehicle. KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE. Košice: Vysoká škola bezpečnostného managementu, 2022, roč. 12, č. 1, s. 96 – 111. ISSN 1338-4880.
 6. TICHÝ, Jaromír a Daniel MARKVART. Diagnostics of the influence of information asymmetry on decision-making in the insurance market. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : April 25-27, 2022 | London. London: Sciemcee Publishing, 2022. s. 75-81. ISBN 978-1-7399378-1-2.
 7. STRAUS, Jiří a Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část druhá/. Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2022, XXVIII, 1/2022, s. 28-37. ISSN 1211-8834.
 8. DANIELO, Lorenzo a Petr JAKUBÍK. Early Warning System for the European Insurance Sector. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-21, 17 s. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2022.01.01.
 9. STRAUS, Jiří. Experimentální metody zkoumání biomechaniky pádu z výšky. In Matej BARTA, Ľuboš CEHLÁRIK. POKROKY V KRIMINALISTIKE 2022: zborník vedeckých prác a štúdií. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2022. s. 269-283. ISBN 978-80-8054-946-6.
 10. KLOPPENBURG, Wolfgang a Petr WAWROSZ. Financial and market share development of the largest German regional rail passenger transport companies. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s, 2022, roč. 18, č. 1, s. 52-62, 10 s. ISSN 1801-7118.
 11. HOLUBOVÁ, Renata, Jiří STRAUS a Jana SLEZÁKOVÁ. Forensics and Physics. 1st. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. 205 s. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-8407-5.
 12. MOLDOVEANU, Mirela a Jitka CIRKLOVÁ. Challenges and Limitations of Using an Online Survey in Social Sciences: Measuring Beliefs and Intentions Related to the Consumption of Organic Cotton Clothing. In Mirela Moldoveanu. SAGE Research Methods: Doing Research Online. 1. vyd. London: SAGE Publications, Ltd., 2022. s. 1-13. ISBN 978-1-5296-0092-6. doi:10.4135/9781529600926.
 13. VOSTATEK, Jaroslav. Jednotné inkasní místo pro Česko. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2022, roč. 16, č. 2, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
 14. WOKOUN, René a Milan JEŘÁBEK. KONFERENCE S APLIKAČNÍ SFÉROU. 2022.
 15. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jiří STRAUS. Kriminalistické a forenzně psychologické aspekty pozornosti a pozorování. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2022, LV, 1/2022, s. 33-51. ISSN 1210-9150.
 16. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Kupní smlouva. In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 147-167. ISBN 978-80-7408-239-9.
 17. CIRKLOVÁ, Jitka. LOSING STRUCTURE - FINDING STRUCTURE WHAT WE HAVE LOST AND WHAT WE CAN GAIN? In Jason Montgomery. AMPS PROCEEDINGS SERIES 24.2. 1. vyd. New York: AMPS, 2022. s. 81-93. ISSN 2398-9467.
 18. MATES, Pavel a Martin KOPECKÝ. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení. I. Praha: Leges, 2022. 115 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-548-7.
 19. SVOBODA, Pavel. Nadnárodní prvky v EU a jejím právu. 1. vyd. Praha: Leges, 2022. 168 s. ISBN 978-80-7502-551-7.
 20. FARKAČOVÁ, Lenka. Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, roč. 2022, č. 3, s. xx-xx, 7 s. ISSN 0032-6208.
 21. MAIELLO, Giuseppe. National Differences and Gender Stereotypes in Days of Empire. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2022. s. 788-799. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch043.
 22. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Nové směrnice Evropské unie a jejich transpozice do české pracovněprávní úpravy. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, X, 3/2022, s. 12-19. ISSN 2533-4239.
 23. LEŠKA, Rudolf. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv. 2022.
 24. NOVOTNÝ, Jiří. Právní úprava franchisingu dle DCFR. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, roč. 31, č. 2, s. 29-35, 40 s. ISSN 1210-8278.
 25. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Přezkumné řízení rozhodnutí o přestupku. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2022, roč. 2022, č. 6, s. 33-36. ISSN 1210-6348.
 26. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance. In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 96 - 109. ISBN 978-80-7408-239-9.
 27. CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2022. s. 800-819. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
 28. JAŠOVÁ, Emilie a Božena KADEŘÁBKOVÁ. The effectiveness of government measures in the first wave of Covid-19 pandemic. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2022, XI, č. 1, s. 19-36, 17 s. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2022.11.1.002.
 29. ROUBAL, Ondřej. THE ETHICAL CONSUMER AND THE RELIGIOUS NATURE OF ENVIRONMENTAL THINKING. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2022, roč. 18, č. 1, s. 113-125. ISSN 1841-0464.
 30. HODULA, Martin, Simona MALOVANÁ a Jan FRAIT. Too much of a good thing? Households’ macroeconomic conditions and credit dynamics. German Economic Review. Berlin: German Economic Association, 2022, roč. 23, č. 3, s. 1-15. ISSN 1468-0475. doi:10.1515/ger-2021-0033.
 31. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Pavel SEDLÁČEK, Richard JAROŠÍK, Jakub KADLEC, Matej KOSTREC, Lukáš KOZÁČEK, Karel MAREK, Bohumír ŠTĚDROŇ, Martin VYROUBAL a Jiří ZMATLÍK. Tvůrčí mezigenerační týmy: základ inovačního potenciálu i realizátor změn. První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 140 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-240-5. doi:10.37355/03.2022/1.
 32. GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 574 s. ISBN 978-80-7380-865-5.
 33. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Vznik forenzní psychologie v českých zemích. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2022, roč. 16, č. 1, s. 31-46. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.434.
 34. 2021

 35. KUPEC, Václav. A New Concept of the Marketing Communications Diagnostic Audit. In Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: NEW CHANGES, NEW CHALLENGES : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 9th November 2021, online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 426-434, 744 s. ISBN 978-80-572-0220-2.
 36. VALENČÍK, Radim a Lenka FARKAČOVÁ. Absolventské sítě univerzit a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 298-309. ISBN 978-80-553-3959-7.
 37. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 1 ). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, 8/2021, s. 58-59. ISSN 1211-0507.
 38. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI, Sarkhel H. Taher KARIM a Mehdi HOSSEINZADEH. AMAPG: Advanced Mobile Authentication Protocol for GLOMONET. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 88256-88271. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3089102.
 39. JAŠOVÁ, Emilie a Božena KADEŘÁBKOVÁ. AMBIGUOUS EFFECTS OF MINIMUM WAGE TOOL OF LABOUR MARKETS REGULATION – KEY STUDY OF V4 COUNTRIES. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2021, X, č. 2, s. 58-85, 27 s. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2021.10.2.004.
 40. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2021. s. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 41. BURIANOVÁ, Olga. Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 7-16. ISBN 978-80-7408-237-5.
 42. KLOPPENBURG, Wolfgang. Are Real Estate Prices Evolving into an Asset Price Bubble? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1802-792X.
 43. ČERNÍK, Ondřej a Radim VALENČÍK. BASIC QUESTION OF FINANCIAL MARKETS THEORY. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 16-30. ISBN 978-80-7408-233-7.
 44. LÁNSKÝ, Jan, Amir Masoud RAHMANI, Saqib ALI, Nasour BAGHERI, Masoumeh SAFKHANI, Omed Hassan AHMED a Mehdi HOSSEINZADEH. BCmECC: A Lightweight Blockchain-Based Authentication and Key Agreement Protocol for Internet of Things. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1-17. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 45. CHLUMSKÁ, Zuzana a Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management in relation of financial literacy. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 - innovation and sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 41-51. ISBN 978-80-7408-233-7.
 46. KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in the Marketing Environment. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13126691.
 47. CIRKLOVÁ, Jitka. Coping with the quarter-life crisis the buddhist way in the Czech Republic. Contemporary Buddhism. UK: Taylor & Francis, 2021, roč. 2021, 1-2, s. 1-19. ISSN 1463-9947. doi:10.1080/14639947.2021.1929603.
 48. WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 49. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Cultural intelligence and adjustment in the cultural diverse contexts: The role of satisfaction with life and intercultural competence. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 4, s. 204-227. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-4/12.
 50. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Prague: Prague University of Economics and Business, 2021, roč. 10, č. 3, s. 236-256. ISSN 1805-4951.
 51. MERTL, Jan a Yvona LEGIERSKÁ. Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public policy. Balkan social science review. Stip: Goce Delchev University, 2021, roč. 18, č. 1, s. 25-49. ISSN 1857-8799. doi:10.46763/BSSR.
 52. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Family Benefits and Costs: Reforms, Regimes and Contracts. In Nálepová, V., Pavlorková, M. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 502-517. ISBN 978-80-87291-29-0.
 53. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
 54. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reform Plan. In Alena Vančurová. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XXV. ročník mezinárodní odborné konference. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. s. 1-8. ISBN 978-80-245-2318-7.
 55. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 56. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, roč. 160, č. 10, s. 843-853. ISSN 0231-6625.
 57. VOSTATEK, Jaroslav. Česká rodinná politika: Quo vadis? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 3, s. 2-12. ISSN 1802-5854.
 58. VOSTATEK, Jaroslav. České penzijní spoření nejen pohledem OECD. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, roč. 38, č. 1, s. 5-13. ISSN 2571-1059.
 59. LÁNSKÝ, Jan, Saqib ALI, Mokhtar MOHAMMADI, Mohammed Kamal MAJEED, Sarkhel H. Taher KARIM, Shima RASHIDI, Mehdi HOSSEINZADEH a Amir Masoud RAHMANI. Deep Learning-Based Intrusion Detection Systems: A Systematic Review. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 9, č. 1, s. 101574-101599. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3097247.
 60. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 848 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.
 61. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Design of corporate logo from the perspective of eye tracking method. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 1, s. 49-54. ISSN 1805-062X.
 62. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Designing sustainable supply chains. Multiple Criteria Decision Making. Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2021, roč. 16, č. 1, s. 44-59. ISSN 2084-1531.
 63. VOSTATEK, Jaroslav. Dětská penze alias výchovné za dítě. In Vysoká škola ekonomická v Praze. RELIK 2021. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. s. 839-849. ISBN 978-80-245-2429-0.
 64. WAWROSZ, Petr a Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 10, č. 8, s. 1-21. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci10080312.
 65. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Development of criminalistics, forensic sciences and constitution of expertology. Košická bezpečnostná revue. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2021, roč. 11, č. 2, s. 89-98. ISSN 1338-4880.
 66. TICHÝ, Jaromír, Novotný TOMÁŠ a Slivka MARIO. Diagnostics of innovation management and innovation capacity of a business entity. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 1, s. 55-60. ISSN 1805-062X.
 67. MARKVART, Daniel a Jaromír TICHÝ. Diagnostika vlivu asymetrie informací v prostředí pojistného trhu na rozhodování aktérů procesu vnímání, hodnocení a řízení podnikových rizik. In MAGNANIMITAS. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. XII. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. s. 79-89. ISBN 978-80-87952-35-1.
 68. ŘEZNÍČEK, Václav. Digitální myšlení pro výuku ve ztechnizované společnosti. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2021, roč. 18, č. 2, s. 5-8, 33 s. ISSN 1214-9187.
 69. MATES, Pavel a Petr ČECHÁK. Digitální služby a elektronická komunikace s orgány obcí. In Lívia Trellová, Ľudovít Máčaj. AKO ZEFEKTÍVNIŤ PRIAMU ÚČASŤ OBYVATEĽOV NA MIESTNEJ SAMOSPRÁVE V PODMIENKACH INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. s. 69-73. ISBN 978-80-7160-620-8.
 70. WOKOUN, René. Diskuze - workshop získaných poznatků s decizní sférou. 2021.
 71. STRAUS, Jiří a Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část první/. Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 4, s. 23-28. ISSN 1211-8834.
 72. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Petr SZCZEPANIK, Ivan DAVID, Jitka PAVLIŠOVÁ, Lucie VELFLOVÁ a Lucie ZELENÁ. Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: hudba, film a divadlo. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 129 s.
 73. CIRKLOVÁ, Jitka. ENGAGED PHOTOGRAPHY AS URBAN COMMUNICATION PLATFORM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT. In Laura Sanderson, Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.
 74. JAKUBÍK, Petr a Eyup KADIOGLU. Factors affecting bank loan quality: a panel analysis of emerging markets. International Economics and Economic Policy. Switzerland: Springer, 2021, roč. 18, č. 4, s. nestrankovano, 22 s. ISSN 1612-4804. doi:10.1007/s10368-021-00520-7.
 75. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Antlová K., Semerádová T. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. TU Liberec: TU Liberec, 2021. s. 31-45. ISBN 978-80-7494-578-6.
 76. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Albu C. Proceedings of the 16th International Conference Accounting and Management Information Systems 2021. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies,, 2021. s. 70 - 86, 16 s. ISSN 2247-6245.
 77. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Vladimír NULÍČEK. Family Firms and Financial Literacy II. In IATED Academy. ICERI2021 Proceedings. Sevilla: ICERI, 2021. s. 100-110. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 78. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, roč. 2021, č. 24, s. 6-12. ISSN 1212-3951.
 79. MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being improvement. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8.
 80. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Forenzní zkoumání zvířecích chlupů a kůže. Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, XXIC, č. 2, s. 61-77. ISSN 1335-1370.
 81. SEDLÁČEK, Pavel a Radim VALENČÍK. From Startups to Creative Intergenerational Teams. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 440-450. ISBN 978-80-87291-29-0.
 82. HES, Aleš. Globalization – the source of new crises. In Tomáš Klieštik. The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. 1. vyd. Žilina (Slovakia): Žilinská univerzita v Žilině, 2021. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/202112910004.
 83. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. s. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 84. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. Industrial Property and Investment in the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and Poland. Eastern european journal of regional studies. Moldova: Center for Studies in European Integration, 2021, roč. 7, č. 1, s. 44-69. ISSN 2537-6179.
 85. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Český statistický úřad, 2021, roč. 101, č. 3, s. 259-267. ISSN 0322-788X.
 86. JURÁSEK, Miroslav, Janna LÉDLOVÁ, Petr WAWROSZ a Irina STRELNIKOVA. Influence of Environment on Predictive Factors of Academic Performance: the Effects of Adaptability and Cultural Intelligence. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2021, roč. 17, č. 2, s. 56-79. ISSN 1801-7118.
 87. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-35. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 88. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, 7-8, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 89. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku. Právnické listy. Praha: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 5, č. 2, s. 4-7. ISSN 2533-736X.
 90. MAREK, Karel a Endre TÓTH. K architektuře kontrolních aktivit v podnikání. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 45-55. ISSN 1801-7118.
 91. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 4, s. 2-11. ISSN 1802-5854.
 92. BRUNOVÁ, Markéta a Ivo POLANSKÝ. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním – řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 36-39. ISSN 1210-6348.
 93. STRAUS, Jiří. Kriminalistická identifikace a pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání. Drugs & Forensics Bulletin. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 2, s. 10-16. ISSN 1211-8834.
 94. JELÍNEK, Jiří. Kriminologie. První. Praha: Leges, 2021. 631 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-499-2.
 95. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In Jarmila Lazíková, Ľubica Rumanovská. EU Intellectual Property. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. s. 86-98, 12 s. ISBN 978-80-552-2339-1.
 96. BLAŽEK, Lukáš. Management and administration of companies under the influence of development Industry 4.0. In Frank Bezzina, Vincent Cassar. Proceedings of the 17th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Valletta (Malta): Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 44-55. ISBN 978-1-914587-20-7. doi:10.34190/MLG.21.088.
 97. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021.
 98. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Models of Technology Coordination. In Robert Hlavatý. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 89-94. ISBN 978-80-213-3126-6.
 99. TICHÝ, Jaromír, Tomáš NOVOTNÝ a Mario SLIVKA. Modern management and leadership in the environment of companies. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 02, s. 56-60. ISSN 1805-062X.
 100. KUPEC, Václav, Eva ČAPOŠOVÁ a Přemysl PÍSAŘ. Modern Strategy and Challenges of Management in Cultural Institution. Krakow: Research and Publishing Institute for Security and Defence Studies. University of Public and Individual Security “Apeiron” in Krakow, 2021. 96 s. ISBN 978-83-64035-76-0.
 101. SVOBODOVÁ, Kristýna a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové komunikace. In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. s. 101-110, 308 s. ISBN 978-80-908357-0-2.
 102. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ a Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo v prostredí podnikov. In MAGNANIMITAS. MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. s. 69-78. ISBN 978-80-87952-35-1.
 103. SMUTNÝ, Zdeněk, Zdeněk ŠULC a Jan LÁNSKÝ. Motivations, Barriers and Risk-Taking When Investing in Cryptocurrencies. Mathematics. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1655-1676. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 104. BRUNA, Eduard a Vladimír ZOUBEK. Nadčasové úvahy o bezpečnosti Evropy v mezích konstitucionalismu a trestního práva. In Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 243-260. ISBN 978-80-7598-982-6.
 105. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht, část 1. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 166-184. ISSN 2533-4387.
 106. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht. Část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 290-301. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-06.
 107. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, David FIEDOR, Nikola KREJČOVÁ, Petr ŠIMÁČEK, René WOKOUN a František ZICH. Nové vymezení periferií Česka. Šimáček Petr. Geografie. Praha: Česká geografická společnost, z. s., 2021, roč. 126, č. 4, s. 419-443. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2021126040419.
 108. MATES, Pavel. Obec v zákoně o přestupcích. Trestněprávní revue. Česká republika: C. H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 232-235. ISSN 1213-5313.
 109. VOSTATEK, Jaroslav. OECD Review of Czech Pension System: cui bono? In Kotlánová, E. Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Silesian University, 2021. s. 192-203. ISBN 978-80-7510-488-5.
 110. MAIELLO, Giuseppe a Kamila VELKOBORSKÁ. On Being a Transgender Man in the Czech Pagan Community. Religion and Society in Central and Eastern Europe. Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, 2021, roč. 14, č. 1, s. 15-25. ISSN 1553-9962. doi:10.20413/rascee.2021.14.15-25.
 111. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. OPTIMIZATION OF E-COMMERCE DISTRIBUTION CENTER LOCATION. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 166-178. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-14.
 112. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Perception of Security of a Tourist Destination on the Case of the Czech Republic in the Year Preceding the COVID-19 Pandemic. Internal Security. Szczytno: Police Academy in Sczcytno, 2021, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2080-5268. doi:10.5604/01.3001.0015.6558.
 113. FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, č. 11, s. xx-xx, 8 s. ISSN 0032-6208.
 114. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 141-149. ISSN 2533-4387.
 115. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Přenos sociálních kompetencí do interkulturního prostředí. Vztah sociální a kulturní inteligence. In Valenčík Radim. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ. Jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 80-101. ISBN 978-80-7408-221-4.
 116. FARKAČOVÁ, Lenka, Pavel SEDLÁČEK a Radim VALENČÍK. Příprava k působení absolventů v tvůrčích týmech při zpracování závěrečných prací. In Daniela Hrehová. Vedecký recenzovaný zborník Štúdium, život a práca v zahraničí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 115-127. ISBN 978-80-553-3846-0.
 117. DVOŘÁK, David a Karel MAREK. Připravovaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Stavební právo, Bulletin. Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 88-94. ISSN 1211-6386.
 118. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 28 - 43. ISBN 978-80-7408-237-5.
 119. MERTL, Jan. Public debt amidst low interest rates: the magic pentagon and its significance for economic and social policy. Veřejná správa a sociální politika. Opava: Slezská univerzita, 2021, roč. 1, č. 2, s. 45-68, 23 s. ISSN 2695-1223.
 120. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Shima RASHIDI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI a Mehdi HOSSEINZADEH. Questioning the Security of Three Recent Authentication and Key Agreement Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 98204-98217. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3094875.
 121. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK a Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2021. s. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 122. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – VĚC VEŘEJNÁ. In MAGNANIMITAS. QUAERE 2021. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 21-27. ISBN 978-80-87952-34-4. doi:10.33543/q2021.11.
 123. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Sledování zpravodajství a strach z kriminality. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 220-234. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-01.
 124. JEŘÁBEK, Milan, David FIEDOR, Petr ŠIMÁČEK, Jaroslav DOKOUPIL, Zdeněk SZCZYRBA a René WOKOUN. Specializovaná mapa vnitřních periferií. 2021.
 125. LÉDLOVÁ, Janna, Luboš JELÍNEK a Naděžda PETRŮ. Specifika controllingu řízení lidských zdrojů v rodinném podnikání. In Ondřej Roubal. PETRŮ, Naděžda. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 44-55. ISBN 978-80-7408-237-5.
 126. FARKAČOVÁ, Lenka a Juraj EISEL. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, č. 2, s. 33-44. ISSN 1801-7118.
 127. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Strategic management of project portfolios. In Radek Němec, Lucie Chytilová. Proceedings of the 14th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2021. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Systems Engineering, 2021. s. 67-74. ISSN 2570-5776.
 128. HNILICA, Jiří a Naděžda PETRŮ. STUDIE mezi rodinnými firmami, průzkum kvality rodinného podnikání (výzkumná zpráva). 1. vyd. Praha: VŠE, Centrum pro rodinné firmy, 2021. 39 s.
 129. ROSENLACHER, Pavel. Study Materials From The Perspective Of Eye Tracking And Personality Type. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. Proceedings of the 18th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2021. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 112-119. ISBN 978-80-213-3108-2.
 130. CHMELÍK, Jan a Michaela BERVIDOVÁ. Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 236 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-222-1.
 131. ZOUBEK, Vladimír. Teorie právní o rizicích evropského demosu. In Eduard Barány. Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Bratislava: Wolkers Kluwer a Ústav štátu a práva SAV, 2021. s. 192-200. ISBN 978-80-7676-231-2.
 132. FARKAČOVÁ, Lenka. THE ARRANGEMENTS IF COMPULSORY PAYROLL DEDUCTIONS AND ITS INFLUENCE IN ACTIVE INVOLVEMENT OF THE ELDERLY IN CZECH WORKPLACES. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 91-102. ISBN 978-80-87291-29-0.
 133. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK a Hamdi DERKAWI. The business environment of family enterprises in Slovakia - perception of external barriers. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 24, č. 2, s. 321-335. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2021.24.2.20.
 134. SCHULZ, Bastian. The Cum-ex Case: A Look at Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 49-62. ISSN 1802-792X.
 135. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 136. WAWROSZ, Petr, Miroslav JURÁSEK a Tomislav POTOCKÝ. The impact of intercultural experience and language skills on cultural intelligence: the mediating role of self-efficacy in communication. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler. Proceedings Cross-cultural business conference 2021. Steyer: Scool of Business and Management, Steyer campus, 2021. s. 108-129. ISBN 978-3-8440-8032-2.
 137. VALENČÍK, Radim a Ondřej ČERNÍK. The inequality in society and a multipoint extension of nash bargaining problem. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2021, roč. 2021, č. 15, s. 221-232. ISSN 1314-7242.
 138. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company's name and a family name. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 115-132. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-10.
 139. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2021, roč. 15, č. 2, s. 131-154. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-01.
 140. MERTL, Jan. The universal and optional part of a health system: a way to handle the health care supply and financing. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 301-315. ISBN 978-80-87291-29-0.
 141. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
 142. HES, Aleš. Tolerance v interkulturní komunikaci – předpoklad směrování moderní demokracie. In Jiří Bílý a kol. Evropská unie - názory a vize. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2021. s. 81-89. Studia. ISBN 978-80-7556-095-7.
 143. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Tragédie společného a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 310-324. ISBN 978-80-553-3934-4.
 144. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Transfer of Social Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social and Cultural Intelligence. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 63-92. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 145. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. TRENDS IN CULTURAL INTELLIGENCE RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL MANAGEMENT. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 3, s. 40-57. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-003.
 146. BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared Economy. In Florinda Matos, Maria de Fátima Ferreiro, Álvaro Rosa, Isabel Salavisa. 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisabon. 1. vyd. ISCTE Business School, Instituto Univers: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. doi:10.34190/EIE.21.098.
 147. SVOBODA, Pavel. Trnitá cesta ke kodexu unijního správního práva procesního. In Magdalena Pfeiffer a kolektiv. Liber Amicorum Monika Pauknerová. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 463-470. ISBN 978-80-7676-186-5.
 148. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav, Jr BELAS. Values of family businesses in czech republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. Szczecin: Center for Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 149. VOSTATEK, Jaroslav. Voluntary Pension Arrangements through the OECD Prism. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability : Proceedings from the 10th International Conference held in Prague on 27th – 28th May, 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 138-144. ISBN 978-80-7408-233-7.
 150. FARKAČOVÁ, Lenka. Využití chatbotů v praxi HR. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, č. 9, 7 s. ISSN 0032-6208.
 151. STRAUS, Jiří. Využití počítačové simulace ve forenzní biomechanice. In Štefan ZACHAR, Jozef METEŃKO, Miriam METEŃKOVÁ,. 17. Medzinárodný kongres kriminalistika a forenzné vedy: veda, vzdelávanie, prax. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. s. 222-233. ISBN 978-80-8054-905-3.
 152. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 153. KRAUSOVÁ, Dagmar. Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho finanční aspekty v rámci politiky zaměstnanosti v České republice. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 197 - 210. ISSN 2533-4387.
 154. KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Václav KUPEC. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research. Trnava: FMK UCM, 2021, roč. 4, č. 2, s. 100-118. ISSN 2585-9188.
 155. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Why should local governments have a developed communication strategy? An analysis of municipal communication in the Czech Republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 302-308. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1102302308.
 156. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Závazky ze smluv příkazního typu. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 205-220. ISBN 978-80-557-1919-1.
 157. MERTL, Jan. Zdroje financování českého zdravotnictví ve stárnoucí populaci. In Vrabcová, J. Conference proceedings RELIK 2021. Praha: VŠE, 2021. s. 478-490. ISBN 978-80-245-2429-0.
 158. MERTL, Jan. Zdroje systému zdravotního pojištění v kontextu epidemie koronaviru. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, roč. 38, č. 1, s. 37-44. ISSN 2571-1059.
 159. 2020

 160. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Business Continual Management System for Value Added Securing of Organization Readiness at its Predictable Perils. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2373-2378. ISBN 978-981-14-8593-0.
 161. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 162. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Coordination of Supply Chains by Auctions. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University, Czech Republic, 2020. s. 104-110. ISBN 978-80-7509-734-7.
 163. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 164. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 342-350, 651 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 165. PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ a Lukáš BLAŽEK. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Tomáš Chlopčík. Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 166. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 167. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Predictability Principle of Tax Sanctions Threats in the Legal System. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2379-2386. ISBN 978-981-14-8593-0.
 168. BLAŽEK, Lukáš. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1. vyd. Steyr Austria: Bibliographic information published by Deutsche Nationalbibliothek, 2020. s. 219-233. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 169. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 170. 2019

 171. KUBÍČKOVÁ, Dana. Are there any Differences in the Perception of Financial Reporting and Accounting Profession in different Accounting Models? Comparison of the Czech Republic and Great Britain. In Jindřichovská I., Dehning B. Proceedings of of international scientific conference “IFRS-global rules and local use”. 1. vyd. Prague: Metropolitan University Prague, 2019. s. 284 - 295. ISBN 978-80-906585-7-8.
 172. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1. vyd. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. s. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 173. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní aspekty směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 2, s. 148-161. ISSN 2533-4387.
 174. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 175. KNIHOVÁ, Ladislava. VIRTUAL REALITY IN FINANCIAL REPORTING: ARE ACCOUNTANTS AN ENDANGERED SPECIES? In Irena Jindřichovská, Bruce Dehning. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague, Anglo-American University, 2019. s. 137-147. ISBN 978-80-87956-96-0.
 176. 2017

 177. HES, Aleš. THE IMPACT OF GLOBAL COMMUNICATION ON THE VALUES OF THE YOUNG GENERATION. In Jánošková Katarína, Klieštik Tomáš. Proceedings 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. s. 652-660. ISBN 978-80-8154-212-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 7. 2022 20:27