Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TICHÝ, Jaromír a Daniel MARKVART. Diagnostics of the influence of information asymmetry on decision-making in the insurance market. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : April 25-27, 2022 | London. London: Sciemcee Publishing, 2022. s. 75-81. ISBN 978-1-7399378-1-2.
 2. 2021

 3. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Design of corporate logo from the perspective of eye tracking method. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 1, s. 49-54. ISSN 1805-062X.
 4. TICHÝ, Jaromír, Novotný TOMÁŠ a Slivka MARIO. Diagnostics of innovation management and innovation capacity of a business entity. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 1, s. 55-60. ISSN 1805-062X.
 5. MARKVART, Daniel a Jaromír TICHÝ. Diagnostika vlivu asymetrie informací v prostředí pojistného trhu na rozhodování aktérů procesu vnímání, hodnocení a řízení podnikových rizik. In MAGNANIMITAS. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. XII. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. s. 79-89. ISBN 978-80-87952-35-1.
 6. TICHÝ, Jaromír. Konference DBA programu CEMI 2021. In recenzovaný sborník příspěvků z I. ročníku mezinárodní online konference studentů DBA 2021. 1. vyd. Praha: Central European Management Institute, 2021. 77 s. ISBN 978-80-270-9274-1.
 7. TICHÝ, Jaromír. Logistické systémy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2021. 128 s. ISBN 978-80-7408-225-2.
 8. TICHÝ, Jaromír, Tomáš NOVOTNÝ a Mario SLIVKA. Modern management and leadership in the environment of companies. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 02, s. 56-60. ISSN 1805-062X.
 9. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ a Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo. In Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 10. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ a Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo v prostredí podnikov. In MAGNANIMITAS. MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. s. 69-78. ISBN 978-80-87952-35-1.
 11. 2020

 12. NOVOTNÝ, Tomáš a Jaromír TICHÝ. Audit Of Innovation Management And Diagnostics Of Innovation Capacity Of A Business Entity. In SCIEMCEE. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020. XI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 27-37, 10 s. ISBN 978-80-87952-33-7.
 13. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Barbora SLAVÍKOVÁ. Design Of Corporate Logo From The Perspective Of Eye Tracking Method. In SCIEMCEE. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020. XI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 693-703, 10 s. ISBN 978-80-87952-33-7.
 14. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Kristýna ŠTEFFELOVÁ. Food styling and neuromarketing research. In International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. CER Comparative European Research. 14th. London: Sciemcee Publishing, 2020. s. 161-165. ISBN 978-1-9993071-6-5.
 15. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 9, č. 1, s. 77-80. ISSN 1805-062X.
 16. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Kateřina TUČKOVÁ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. In Magnanimitas. QUAERE 2020. 10th. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 124-131, 1444 s. ISBN 978-80-87952-32-0. doi:10.33543/q.2020.10.
 17. TICHÝ, Jaromír a Tomáš NOVOTNÝ. The potential of the methodology of evaluation of innovative projects by SME management. In Sciemcee Publishing. 14th International Scientific Conference for PhD students of EU countries. Volume 7. Issue 1. London: CER Comparative European Research, 2020. s. 17-21. ISBN 978-1-9993071-6-5.
 18. TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. 2. přepracované vydání. Praha: VŠFS, 2020. 93 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-205-4.
 19. TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 92 s. ISBN 978-80-7408-205-4.
 20. 2019

 21. TICHÝ, Jaromír. FINANCING HIGHER EDUCATION ON THE PRINCIPLE OF TRANSFERRED PRICES. Grant journal. Hradec Králové: Magnanimitas Assn, 2019, roč. 8, č. 1, s. 50-53. ISSN 1805-0638.
 22. TICHÝ, Jaromír. FINANCING OF HIGHER EDUCATION ON A BASIS OF TRANSFERRED PRICE. In MAGNANIMITAS. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019. MAGNANIMITAS. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2019. s. 254-261. ISBN 978-80-87952-30-6.
 23. TICHÝ, Jaromír. Financování vysokoškolského vzdělání na principu přenesené ceny. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum prezentace výsledků doktorandů: Recenzovaný sborník příspěvků z 6. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 112-123, 147 s. ISBN 978-80-7408-189-7.
 24. 2018

 25. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Barbora SLAVÍKOVÁ. Creating of effective product photography from perspective of neuromarketing. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, roč. 10, 2/2018, s. 16-26. ISSN 1804-1299.
 26. 2017

 27. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Assessment of Investor’s Portfolio of P2P Loans. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 2, s. 121-143. ISSN 1802-792X.
 28. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Finanční deriváty obchodované na pražské burse v meziválečném období. Ekonomické listy VŠEM. Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2017, Neuveden, č. 3, s. 51-61. ISSN 1804-4166.
 29. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR. GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn. Hradec Králové, Česká republika: GRANT journal Technologické centrum Hradce Králové o.p.s, 2017, roč. 6, č. 1, s. 65-69. ISSN 1805-062X.
 30. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Lenka MARŠÁLKOVÁ. Neuromarketing Approach to Efficient Food Styling. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, roč. 7, č. 1, s. 180-183, 191 s. ISSN 1804-7890.
 31. 2016

 32. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Michal TOMČÍK. EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2016, roč. 5, č. 2, s. 182-193, 209 s. ISSN 1338-6581.
 33. TICHÝ, Jaromír a Pavel ROSENLACHER. Eye Tracking as Part of Applied Neuromarketing. In The 4 st International Global Virtual Conference - GV 2016. Žilina, Slovakia: Publishing Society, 2016. s. 27-30. ISBN 978-80-554-1197-2. doi:10.18638/gv.2016.4.1.
 34. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. FAILURE OF THE CONTROL MECHANISMS IN US BANKS DURING THE CRISIS AND SPREAD OF THE FINANCIAL CRISIS INTO THE WORLD THROUGH STRUCTURED PRODUCTS. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2016, roč. 6, č. 1, s. 79-81. ISSN 1804-7890.
 35. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. FAILURE OF THE CONTROL MECHANISMS IN US BANKS DURING THE CRISIS AND SPREAD OF THE FINANCIAL CRISIS INTO THE WORLD THROUGHT STRUCTURED PRODUCTS. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUARE 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2016. s. 312-318, 715 s. ISBN 978-80-87952-15-3.
 36. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR. In MAGNANIMITAS. Sborník konference. 7. vyd. Hradec Králové: International Masaryk Conference for Ph.D for students and young researchers, 2016. s. 293-301, 400 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 37. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. The Use of Computer Technology in Neuromarketing. Digital Economy World. Centrum informační společnosti, 2016, roč. 2., č. 2, s. 42-44. ISSN 2464-5303.
 38. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Verification of the theory of permanent income in Czech republic and distribution of total savings of czech households. In konference. 2016. vyd. Londýn, Velká Británie: Sciemcee Publishing, London., 2016. s. 57-59, 192 s. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 39. 2015

 40. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Petra HOSPODKOVÁ. Advertising Spots and Influence of Emotion on their Memorization. In Proceedings of the 4th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-8-6.
 41. TICHÝ, Jaromír. Analysis of Development of Selected Indicators of Major Banks in the Czech Republic. In In: Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 217-227. ISBN 978-80-7408-124-8.
 42. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Eye tracking as a method of getting feedback in Neuromarketing. In Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-6-2.
 43. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Kamila JÁNSKÁ. The influence of emotionality of advertising spots on their memorization. In EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. The 4th International Virtual Conference 2015 (ICTIC 2015). Zilina: Thomson Ltd, Slovakia, 2015. ISBN 978-80-554-1002-9.
 44. TICHÝ, Jaromír. The social benefits of financing production and consumption of education and the impact of economic recession. In The 3 st Global Virtual Conference 2015 (GV-CONF 2015) Slovakia. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. s. 23-27. ISBN 978-80-554-0866-8.
 45. 2014

 46. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM. Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 47. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM. Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 48. TICHÝ, Jaromír. K otázce financování vzdělání. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 96-99. ISBN 978-80-7408-105-7.
 49. TICHÝ, Jaromír. K otázce financování vzdělání. In VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2014. s. 96-99, 189 s. ISBN 978-80-7408-106-4.
 50. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
 51. TICHÝ, Jaromír. Podnikatelská etika. TEMA: technika, ekonomika, marketing, aktuality. Most: Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most, 2014, roč. 9, č. 2, s. 9.
 52. TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 101 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-096-8.
 53. TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8.
 54. 2013

 55. TICHÝ, Jaromír. Higher Education Funding in the Czech Republic in the years 2001-2011. European Scientific Journal, December 2013/SPECIAL edition. 2013, vol. 4, s. pp. 241-255. ISSN 1857-7881.
 56. TICHÝ, Jaromír. Higher Education Funding in the Czech Republic in the years 2001-2011. European Scientific Journal. The European Scientific Institute (ESI),, 2013, SPECIAL edition vol. 4, s. 241-255. ISSN 1857-7431.
 57. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the czech republic - theoretical background. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. © Magnanimitas., 2013, Vol. 3, No. 2, s. pp. 66-70. ISSN 1804-7890.
 58. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the Czech Republic - theoretical background. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. © Magnanimitas. All rights reserved, 2013, Volume 03, Issue 02, s. 66-70. ISSN 1804-7890.
 59. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the Czech Republic - theoretical background. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. 10 s. ISBN 978-80-905243-7-8.
 60. TICHÝ, Jaromír. The issue of education funding, student loans and the risk of credit boom in the Czech Republic.“. In The 1st Global Virtual Conference 2013 (GV-CONF 2013) Slovakia. Žilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. s. s. 172-177. ISBN 978-80-554-0649-7.
 61. 2012

 62. TICHÝ, Jaromír. Approaches of methodology of science to the issues of education financing. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012. Sborník konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. 9 s. ISBN 978-80-905243-0-9.
 63. TICHÝ, Jaromír. Comparison of development of public and private expenditure on education as percentage of gdp in the european union, the czech republic and the slovak republic in 2000-2008. In 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers DOKBAT 2012 : Topic Econmics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2012. s. 12. ISBN 978-80-7454-138-4.
 64. TICHÝ, Jaromír. Impact of the financial crisis on the funding of higher education in the Czech Republic in 2007-2011. In Technical University of Košice, Faculty of Economics. NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. Košice: International Conference Proceedings 2012, 2012. s. 511-523, 12 s. ISBN 978-80-553-1215-6.
 65. TICHÝ, Jaromír. Prezentace vzdělávacího modulu „Investice a zajištění finančních prostředků“. In Závěrečná konference projektu Pružná a efektivní firma ve 21. Století. 2012.
 66. NETOLICKÝ, Václav, Jaromír TICHÝ a Václav KOHOUT. Regionalmanagement und Regionalmarketing in der Praxisin: Die Akteure der regionalen Entwicklung und ihre Rolle bei der Verwaltung der regionalen Entwicklung. Studijní materiály semináře v projektu „Regionalmanagement und – beratung in der Euroregion Elbe-Labe“, realizováno v programu Cíl 3, číslo projektu EEL 0179-D-2-00. Most, 2012.
 67. TICHÝ, Jaromír. The financial crisis and its impact on the funding of higher education in the Czech Republic in 2010-2012. In 1st Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC 2012, Virtual Conference). Žilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. s. 349-352, 3 s. ISBN 978-80-554-0551-3.
 68. TICHÝ, Jaromír. Zdroje financování podniku. 1. vyd. Praha: EUPRESS, 2012. 100 s. ISBN 978-80-7408-070-8.
 69. 2011

 70. TICHÝ, Jaromír. Change in approach of education financing. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 : sekce Ekonomie. CD. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 6 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
 71. TICHÝ, Jaromír. Investment decision-making. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů - QUAERE 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. 6 s. ISBN 978-80-904877-3-4.
 72. TICHÝ, Jaromír. Na začátku musí být invence. TEMA: Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2011, roč. 6, č. 1, s. 28-29.
 73. TICHÝ, Jaromír. Nutnost změny paradigmatu financování terciárního vzdělání. In Vzdělanostní společnost : Věda a vzdělání ve 21. století.“ 3. Ročník mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 24 s. ISBN 978-80-7408-049-4.
 74. TICHÝ, Jaromír a Endre TÓTH. Řízení rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 63 s.
 75. TICHÝ, Jaromír. Segmentovým řízením se přizpůsobujeme zákazníkovi a získáváme konkurenční výhody. UNI : úplně nové informace, noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol. Praha: Vydavatelství Unipetrol, 2011, roč. 5, č. 1, s. 4-5. ISSN 1802-498X.
 76. TICHÝ, Jaromír. The correlation of changes of the total public expenses on the education in the czech republic on the changes of gdp of the czech republic in the years 2001 – 2010. In In 4th International PhD. Conference YOUNG SCIENTISTS 2011 Proceedings. Košice: Technical University of Košice Faculty of Economics, 2011. s. 398-410, 12 s. ISBN 978-80-553-0760-2.
 77. TICHÝ, Jaromír. Transfer inovací - předpoklad rozvoje. TEMA: Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2011, roč. 2011.
 78. TICHÝ, Jaromír a Endre TÓTH. Úspěšná firma, příčiny neúspěchu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 36 s.
 79. 2010

 80. TICHÝ, Jaromír. Bakalářský seminář. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 81. TICHÝ, Jaromír. Diplomový seminář. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 82. TICHÝ, Jaromír. ICT gramotnost: Vzdělávací projekt pro žáky SŠ Ústeckého kraje. Praha: Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o., 2010. 40 s.
 83. TICHÝ, Jaromír. Inovace managementu - Segmentové řízení. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období, workshop. [DVD]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 115-117. ISBN 978-80-7408-037-1.
 84. TICHÝ, Jaromír. Inovační proces jako základní předpoklad dalšího rozvoje regionu. AMB. Hora Svaté Kateřiny: Coming Company s. r. o., 2010, roč. 15, č. 06, s. 32-34. ISSN 1214-5289.
 85. TICHÝ, Jaromír. Klasifikace systému fúze a akvizice pro potřeby teorie entropie. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. [DVD]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 107-114. ISBN 978-80-7408-037-1.
 86. TICHÝ, Jaromír. Oceňování podniku. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 87. TICHÝ, Jaromír. Zdroje financování podniku. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
 88. 2009

 89. TICHÝ, Jaromír a Václav NETOLICKÝ. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací [CD-ROM]. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 219 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-001-2.
 90. 2007

 91. TICHÝ, Jaromír. Využitelnost informačních a komunikačních technologií v drobných a malých podnicích, zkušenosti z pilotních ověřování. In Rozvoj lidských zdrojů drobných a malých podniků regionu. Most: In Klosová a kol., 2007. s. 33-39, 91 s. ISBN 978-80-254-0902-2.
 92. 2006

 93. TICHÝ, Jaromír. Dobrý obchod - cílová páska podnikání. Téma: Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. 2006, roč. 1, č. 1, s. 6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 16:53