Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LEŠKA, Rudolf. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv. 2022.
 2. 2021

 3. LEŠKA, Rudolf a Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ. Autorská práva a divadlo II. In Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, 2021. s. 78-81. ISSN 1211-4065.
 4. ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik. 2021.
 5. POLÁKOVÁ, Barbora a Rudolf LEŠKA. Focení na závodech z právního hlediska. In Jezdectví. Praha: Equi Press s.r.o., 2021. s. 72-73. ISSN 1210-5406.
 6. LEŠKA, Rudolf. Hraní s partou. In Hraní s partou. 2021.
 7. LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských. 2021.
 8. 2020

 9. LEŠKA, Rudolf, Ivo TELEC, Pavel KOUKAL a Matěj MYŠKA. Člen vědecké rady ALAI Česká republika. Vědecká rada ALAI Česká republika, 2020.
 10. LEŠKA, Rudolf. Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2020. s. 10-10. ISSN 1210-471X.
 11. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
 12. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
 13. LEŠKA, Rudolf a Jan VESELÝ. Vydělávající Ještěd. Proč se platí? In Mladá Fronta DNES - Liberecký kraj DNES. Liberec: MAFRA, a. s., 2020. s. 16-16. ISSN 1210-1168.
 14. 2019

 15. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. 432 s. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
 16. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo přes 200 let s námi. In Autor in. Praha: OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., 2019. s. 06-06. ISSN 2464-6598.
 17. LEŠKA, Rudolf. Global Licensing. In Production Music Conference 2019. 2019.
 18. LEŠKA, Rudolf. Managing Copyright - Hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights. 2019.
 19. LEŠKA, Rudolf. Moral Rights as an Obstacle to Cross-Border Commerce? In Le droit moral dans les arts d'édition. 2019.
 20. LEŠKA, Rudolf. Neighbouring Rights in Production Music. In Production Music Conference 2019. 2019.
 21. LEŠKA, Rudolf. Opravdový konec internetu? In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. s. 2. ISSN 1210-471X.
 22. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 23. LEŠKA, Rudolf. Úkoly kolektivního správce INTERGRAM v oblasti přenosu vysílání. In Kolektivní správa autorských práv při přenosu vysílání. 2019.
 24. 2018

 25. LEŠKA, Rudolf. Collective Rights Management as an Instrument of the National Cultural Policy in the Age of Globalisation. In SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE: Online Distribution and Internet TV. 2018.
 26. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 2018.
 27. LEŠKA, Rudolf. Práva k dílům umělé inteligence. In Law Fit 2018 - Copyright a technologie. 2018.
 28. LEŠKA, Rudolf. Právní ochrana architektonické studie během všech fází architektonické tvorby. 2018.
 29. LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.
 30. 2017

 31. KOUKAL, Pavel, Rudolf LEŠKA a Petr PRCHAL. ALAI Congress 2017 in Copenhagen; Copyright, to be or not to be - Czech Report. Copenhagen: Association Littéraire et Artistique Internationale, 2017. 10 s.
 32. LEŠKA, Rudolf, Mira T. Sundara RAJAN, Marta GARCÍA LEÓN, Péter MEZEI a Michel WALTER. Comment on the U.S. Copyright Office Notice: Study on Moral Rights of Attribution and Integrity. Washington D.C.: Vlastním nákladem, 2017. 19 s. N/A.
 33. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 9. aktualizované vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2017. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
 34. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google - Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. In Moral Rights and New Technologies - Authorship, Attribution, and Integrity in a Digital World. 2017.
 35. LEŠKA, Rudolf. Roztrháno na kusy. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. s. 2. ISSN 1210-471X.
 36. 2016

 37. LEŠKA, Rudolf. Archivy a autorské právo – symbióza nebo kolize? Archivní časopis. Praha: Ministerstvo vnitra, 2016, roč. 2016/66, č. 2, s. 5-28. ISSN 0004-0398.
 38. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 8. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2016. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
 39. LEŠKA, Rudolf. Chairman of the Scientific Committee. ALAI 2019 Congress Scientific Committee, 2016 - 2019.
 40. 2015

 41. LEŠKA, Rudolf. Jednotný digitální trh – iniciativa Komise z pohledu autorskoprávního. In Jednotný digitální trh v EU a jeho výhody v České republice. 2015.
 42. 2014

 43. LEŠKA, Rudolf. Rozmnoženina pro osobní potřebu. In Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
 44. 2012

 45. LEŠKA, Rudolf. Mnoho povyku pro nic. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012. s. 2. ISSN 1210-471X.
 46. 2011

 47. LEŠKA, Rudolf. Predĺženie trvania práv k hudobným umeleckým výkonom – Prečo sa Komisia mýli. In Ondrej Hamulak. Právo v umění a umění v právu. 1. vyd. Praha: Leges, 2011. s. 297-304. Olomoucké debaty mladých právníků. ISBN 978-80-87576-14-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 17:42