Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
  Název česky: Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů
  Název anglicky: Social and qualification profile of marketing professionals
  RIV/04274644:_____/19:#0000559 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Tomčík, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: marketing professionals; skills
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 9. 4. 2020 10:22.
 2. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. s. 445 - 459, 15 s. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
  Celý sborník
  Název česky: Společenská odpovědnost profesionálních fotbalových klubů v České republice
  Název anglicky: The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic
  RIV/04274644:_____/19:#0000493 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Kunz, Vilém (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tomčík, Michal (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Social Responsibility in Sport; Football; Premier League; Fortuna League
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 4. 2020 12:07.
 3. 2018

 4. ROSENLACHER, Pavel, Michal TOMČÍK a Matěj BRŮNA. EEG study of the effect of virtual reality. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, roč. 8, č. 2, s. 216-218. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/0802216218.
  Název anglicky: EEG STUDY OF THE EFFECT OF VIRTUAL REALITY
  RIV/04274644:_____/18:#0000404 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Rosenlacher, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tomčík, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Brůna, Matěj (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: neuromarketing; electroencephalography; virtual reality; spot advertising; marketing communication; efficiency
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 16. 5. 2019 12:04.
 5. TOMČÍK, Michal a Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komárno: J. Selye University, 2018, roč. 7, č. 2, s. 162-174. ISSN 1338-6581.
  URL
  Název anglicky: Number of advertisements per day and their relevance to consumers
  RIV/04274644:_____/18:#0000401 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Tomčík, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rosenlacher, Pavel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Media types; advertising message; relevance of advertising; consumer
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 16. 5. 2019 12:07.
 6. 2016

 7. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Michal TOMČÍK. EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning. Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2016, roč. 5, č. 2, s. 182-193. ISSN 1338-6581.
  Název česky: EEG studie vlivu hluku na proces vědomého učení
  Název anglicky: EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning
  RIV/04274644:_____/16:#0000192 Článek v odborném periodiku. Psychologie. angličtina. Slovensko.
  Rosenlacher, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tichý, Jaromír (203 Česká republika, domácí) -- Tomčík, Michal (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Eye Tracking; neuromarketing; conscious learning; brain EEG; noise
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 13. 6. 2017 12:54.
 8. 2015

 9. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Postoje českých marketérů k udržitelnosti a etice v marketingové komunikaci. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 35-44. ISSN 1338-4430.
  Informatika. čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Romana Klinecká, DiS., učo 30824. Změněno: 20. 9. 2016 09:07.
 10. DRÁBEK, Tomáš, Michal TOMČÍK a Pavel ROSENLACHER. Působení hudby v marketingové komunikaci z pohledu neuromarketingu. In Radim Bačuvčík. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2015. s. 138-149, 12 s. ISBN 978-80-87500-68-2.
  Název anglicky: Effects of music in marketing communication from the perspective of neuromarketing.
  RIV/04274644:_____/15:#0000054 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Drábek, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Tomčík, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Rosenlacher, Pavel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Audiovisual ad; efficiency; emotion; music; neuromarketing
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 12:10.
 11. 2014

 12. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Děti v reklamě - reklama v dětech. In Bačuvčík, R. a kol. Mládí a zralost v Marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2014. s. 19-24, 6 s. ISBN 978-80-87500-50-7.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 09:34.
 13. 2012

 14. TOMČÍK, Michal. Distanční vzdělávání z perspektivy jeho účastníků. In Megatrendy a média. 2012.
  Pedagogika a školství. čeština. Slovensko.
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 2. 2013 12:23.
 15. TOMČÍK, Michal. E-learning pohledem jeho aktérů. In Megatrendy a médiá. Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania. Trnava: Fakulta masmediální komunikátie UCM, 2012. s. 114-127, 13 s. ISBN 978-80-8105-392-4.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 2. 10. 2013 10:28.
 16. TOMČÍK, Michal. Marketingový profesionál před zrcadlem. In Nové trendy v marketingu – Zodpovědnost v podnikání. FMK UCM Trnava. 2012.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Slovensko.
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 2. 10. 2013 10:36.
 17. HANZALOVÁ, Barbora, Václav KOHOUT, Jaroslava Barbara SPORKOVÁ a Michal TOMČÍK. O projektu. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 6-29, 23 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
  čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 2. 2013 12:20.
 18. TOMČÍK, Michal. Proč chceme slyšet od marketérů lži. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 2. 10. 2013 10:33.
 19. 2011

 20. TOMČÍK, Michal. Marketing and Public Space. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 13 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
  angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 27. 7. 2012 14:46.
 21. TOMČÍK, Michal. Marketingový prostor a jeho vnímání. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:41.
 22. TOMČÍK, Michal a Milan TUČEK. Sociální profil studentů I. ročníku bakalářského studia VŠFS v akademickém roce 2010/2011. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:39.
 23. TOMČÍK, Michal a M. VAVROCH. Výzkum v Duchcově. Studie sociálně vyloučených lokalit na území města Duchcova. Most: Oblastní Charita Most, 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:43.
 24. 2010

 25. TOMČÍK, Michal. Sociologické poznání a výzkum. E-learningová podpora pro předmět Sociologie B2. : Vysoká škola finanční a správní, 2010.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 3. 2011 14:39.
 26. 2009

 27. TOMČÍK, Michal a M. VAVROCH. Pocit bezpečí v Chánově. 2009.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 27. 2. 2012 08:38.
 28. TOMČÍK, Michal a Ján MIŠOVIČ. Sociální profil posluchače prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2008/2009). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 27. 2. 2012 08:23.
 29. TOMČÍK, Michal. Sociologické poznání a výzkum. E-learningová podpora pro předmět Sociologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 27. 2. 2012 09:05.
 30. 2008

 31. TOMČÍK, Michal a Miloslav KAFKA. Nově přijatí studenti (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 24. 2. 2012 15:06.
 32. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA a Emil HANOUSEK. Posluchači prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 24. 2. 2012 15:01.
 33. ROUBAL, Ondřej, Zdeněk CECAVA, Miloslav KAFKA a Michal TOMČÍK. Posluchači třetího ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 24. 2. 2012 14:48.
 34. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA a Zdeněk CECAVA. Sociální profil posluchače druhého ročníku magisterského studia (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 24. 2. 2012 15:05.
 35. TOMČÍK, Michal, M. VAVROCH a P. NEVYHOŠTĚNÝ. Socioekonomická analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Most pro potřeby IPRM Most. Most: Magistrát města Most, 2008.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 24. 2. 2012 15:13.
 36. TOMČÍK, Michal. Technologické profily. Závěrečná zpráva z terénního dotazníkového šetření projektu VÝ-KO-P. : Asistenční centrum Most, 2008.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 24. 2. 2012 15:10.
 37. KAFKA, Miloslav a Michal TOMČÍK. Závěrečná zpráva – Nově přijatí studenti VŠFS AR 2008/2009. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 12. 2009 10:34.
 38. 2006

 39. RYTINA, Jan a Michal TOMČÍK. Člověk v pohraničí: Sborník výsledků výzkumu přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR v r. 2006, část B: Výsledky dotazníkového šetření květen 2006 - předvýzkum. Ústí nad Labem: UJEP, 2006.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Helena Sýkorová, učo 16369. Změněno: 26. 1. 2010 14:51.
Zobrazeno: 5. 12. 2020 12:31