Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LEŠKA, Rudolf, Michal TOMČÍK, Pavel ZAHRÁDKA, Libor KYNCL, Ivan DAVID, Karel MAREK, Zdeněk RYCHTERA, Barbora FIALOVÁ, Adéla RATAJSKÁ, Petra KUPCOVÁ a Tomáš POŠTŮLKA. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb kolektivními správci. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. 179 s.
 2. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Marie ČTVERÁČKOVÁ, Ivan DAVID, Michal TOMČÍK, Václav HODONICKÝ a Rostislav SLIWKA. Samplování a remixování v elektronické hudbě: E(ste)tické a právní problémy hudební tvorby. 1. vyd. Praha: Svaz autorů a interpretů, 2022. 55 s.
 3. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Marie ČTVERÁČKOVÁ, Ivan DAVID, Michal TOMČÍK, Václav HODONICKÝ a Rostislav SLIWKA. Samplování a remixování v elektronické hudbě: E(ste)tické a právní problémy hudební tvorby. 1. vyd. Svaz autorů a interpretů, 2022. 55 s.
 4. LEŠKA, Rudolf, Michal TOMČÍK a Pavel ZAHRÁDKA. Sozial-, Kultur- und Bildungsdienstleistungen der tschechischen Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizient_innen. In Malte ZILL, Stephan KLINGNER, Georg FISCHER. Monopole im Medienindustriellen Komplex? Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen. Marburg: Büchner-Verlag, 2022. s. 231-261. ISBN 978-3-96317-292-2.
 5. 2019

 6. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 7. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. s. 445 - 459. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 8. 2018

 9. ROSENLACHER, Pavel, Michal TOMČÍK a Matěj BRŮNA. EEG study of the effect of virtual reality. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, roč. 8, č. 2, s. 216-218. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/0802216218.
 10. TOMČÍK, Michal a Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: J. Selye University, 2018, roč. 7, č. 2, s. 162-174. ISSN 1338-6581.
 11. 2016

 12. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Michal TOMČÍK. EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2016, roč. 5, č. 2, s. 182-193, 209 s. ISSN 1338-6581.
 13. 2015

 14. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Postoje českých marketérů k udržitelnosti a etice v marketingové komunikaci. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 35-44. ISSN 1338-4430.
 15. DRÁBEK, Tomáš, Michal TOMČÍK a Pavel ROSENLACHER. Působení hudby v marketingové komunikaci z pohledu neuromarketingu. In Radim Bačuvčík. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2015. s. 138-149. ISBN 978-80-87500-68-2.
 16. 2014

 17. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Děti v reklamě - reklama v dětech. In Bačuvčík, R. a kol. Mládí a zralost v Marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2014. s. 19-24. ISBN 978-80-87500-50-7.
 18. 2012

 19. TOMČÍK, Michal. Distanční vzdělávání z perspektivy jeho účastníků. In Megatrendy a média. 2012.
 20. TOMČÍK, Michal. E-learning pohledem jeho aktérů. In Megatrendy a médiá. Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania. Trnava: Fakulta masmediální komunikátie UCM, 2012. s. 114-127, 13 s. ISBN 978-80-8105-392-4.
 21. TOMČÍK, Michal. Marketingový profesionál před zrcadlem. In Nové trendy v marketingu – Zodpovědnost v podnikání. FMK UCM Trnava. 2012.
 22. HANZALOVÁ, Barbora, Václav KOHOUT, Jaroslava Barbara SPORKOVÁ a Michal TOMČÍK. O projektu. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 6-29, 23 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 23. TOMČÍK, Michal. Proč chceme slyšet od marketérů lži. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 24. 2011

 25. TOMČÍK, Michal. Marketing and Public Space. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 13 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 26. TOMČÍK, Michal. Marketingový prostor a jeho vnímání. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 27. TOMČÍK, Michal a Milan TUČEK. Sociální profil studentů I. ročníku bakalářského studia VŠFS v akademickém roce 2010/2011. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 28. TOMČÍK, Michal a M. VAVROCH. Výzkum v Duchcově. Studie sociálně vyloučených lokalit na území města Duchcova. Most: Oblastní Charita Most, 2011.
 29. 2010

 30. TOMČÍK, Michal. Sociologické poznání a výzkum. E-learningová podpora pro předmět Sociologie B2. Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 31. 2009

 32. TOMČÍK, Michal a M. VAVROCH. Pocit bezpečí v Chánově. 2009.
 33. TOMČÍK, Michal a Ján MIŠOVIČ. Sociální profil posluchače prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2008/2009). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
 34. TOMČÍK, Michal. Sociologické poznání a výzkum. E-learningová podpora pro předmět Sociologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
 35. 2008

 36. TOMČÍK, Michal a Miloslav KAFKA. Nově přijatí studenti (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 37. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA a Emil HANOUSEK. Posluchači prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 38. ROUBAL, Ondřej, Zdeněk CECAVA, Miloslav KAFKA a Michal TOMČÍK. Posluchači třetího ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
 39. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA a Zdeněk CECAVA. Sociální profil posluchače druhého ročníku magisterského studia (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 40. TOMČÍK, Michal, M. VAVROCH a P. NEVYHOŠTĚNÝ. Socioekonomická analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Most pro potřeby IPRM Most. Most: Magistrát města Most, 2008.
 41. TOMČÍK, Michal. Technologické profily. Závěrečná zpráva z terénního dotazníkového šetření projektu VÝ-KO-P. Asistenční centrum Most, 2008.
 42. KAFKA, Miloslav a Michal TOMČÍK. Závěrečná zpráva – Nově přijatí studenti VŠFS AR 2008/2009. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
 43. 2006

 44. RYTINA, Jan a Michal TOMČÍK. Člověk v pohraničí: Sborník výsledků výzkumu přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR v r. 2006, část B: Výsledky dotazníkového šetření květen 2006 - předvýzkum. Ústí nad Labem: UJEP, 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2023 19:44