Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HRADEC, Milan a Žaneta BOUČKOVÁ. Aktuální legislativní změny v oboru pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: VŠFS, EDUCOpress, 2020. 86 s. ISBN 978-80-7408-176-7.
 2. KALAMÁR, Štěpán, Markéta BRUNOVÁ, Josef VESELÝ, Drahomír SÝKORA, Karel ŠIMAN a Petr VLK. Vnitřní bezpečnost (vybraná témata ochrany utajovaných informací). První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 141 s. ISBN 978-80-7408-202-3.
 3. 2019

 4. KUPEC, Václav. Audit. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019. 84 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-174-3.
 5. SADÍLEK, Zdeněk, Štěpán KALAMÁR a Barbora PÁLKOVÁ. Krizové řízení a Integrovaný záchranný systém. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 72 s. Krizové řízení a Integrovaný záchranný systém. ISBN 978-80-7408-192-7.
 6. VESECKÁ, Renata. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. Praha: VŠFS, 2019.
 7. BLAŽEK, lukáš, miroslav PAVLÁK, naděžda PETRŮ, přemysl PÍSAŘ a jaroslav ŠMÍD. Řízení inovací a změn (studijní texty předmětu). 2019. vyd. Praha: Edice EDUCOpress, 2019. 166 s. ISBN 978-80-7408-183-5.
 8. MACH, Petr. Textbook of Elementary Economics. Prague: VŠFS, 2019. ISBN 978-80-7408-193-4.
 9. 2018

 10. ILIČEVA, Ludmila, Vladimír KOMAROVSKIJ a Vladimír PROROK. Предметное поле экономической политологии. In Iličeva Ludmila. Предметное поле экономической политологии. Moskva: Aspekt Press, 2018. s. 62-72, 11 s. učebnice. ISBN 978-5-7567-0984-1.
 11. JANKŮ, Martin a Anna MÁROVÁ. Fundamentals of Private Law. 2018. vyd. Praha, 2018. ISBN 978-80-7408-163-7.
 12. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. první. Praha: VŠFS, 2018. 110 s. ISBN 978-80-7408-158-3.
 13. MALAST, Jan, Markéta BRUNOVÁ a Karel SVOBODA. Průvodce světem práva. In Kolektiv. Průvodce světem práva. druhé. Praha: EDUKO nakladatelství, 2018. s. 177-202, 25 s. ISBN 978-80-88057-53-6.
 14. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Vybrané kapitoly soukromého práva. 1. vyd. Praha: C.H. beck, 2018. 208 s. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-699-9.
 15. LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.
 16. 2017

 17. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. 416 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
 18. MATES, Pavel. Autorské právo a práva související. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. 416 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
 19. MAREŠ, David. Ekonomické podnikové systémy cvičebnice Economic firm systems workbook. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 79 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-146-0.
 20. WAWROSZ, Petr a Mojmír HELÍSEK. Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. In Wawrosz, Petr, Helísek, Mojmír a kol.. Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. s. nestránkováno, 61 s. ISBN 978-80-7408-149-1.
 21. VACÍNOVÁ, Tereza. Nároky na odborné vědomosti, dovednosti a vlastnosti prodejce. In Kolektiv autorů. Rozvíjení osobnostního potenciálu. 1. vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. s. 123-128, 6 s. ISBN 978-80-7452-127-0.
 22. BĚLINA,, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. Praha: C.H.Beck, 2017.
 23. VACÍNOVÁ, Tereza. Proč se vzdělávat. In Kolektiv autorů. Rozvíjení osobnostního potenciálu. 1. vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. s. 120-123, 4 s. ISBN 978-80-7452-127-0.
 24. KUBÍČKOVÁ, Dana. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. 2. aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 170 s. ISBN 978-80-7408-154-5.
 25. ČERVENKA, Miroslav, Dagmar IRCINGOVÁ a Miroslav ŠKVÁRA. Spotřebitelské úvěry 2017. Praha: Miroslav Škvára, 2017. ISBN 978-80-904823-4-0.
 26. TÓTH, Endre a Naděžda PETRŮ. Strategické řízení podniku (studijní texty předmětu). 1.vydání. Praha: Eupress, 2017. 180 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-151-4.
 27. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 420 s. ISBN 978-80-7380-666-8.
 28. BRUNA, Eduard. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. In xx. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš čeněk, s.r.o., 2017. s. 19-38; 367-379, 12 s. ISBN 978-80-7380-666-8.
 29. STRAUS, Jiří, Viktor PORADA, Zdeněk SADÍLEK a Eduard BRUNA. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 420 s. ISBN 978-80-7380-666-8.
 30. 2016

 31. SMOLOVÁ, Helena, Aleš KREJČÍ, Břetislav STROMKO a Jiří BOHÁČEK. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016. 222 s. ISBN 978-80-87839-66-9.
 32. ŠAŠEK, Miloslav. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016. 216 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-141-5.
 33. 2015

 34. PORADA, V., P. POLÁK, Jiří STRAUS a ET AL. Kriminalistika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 510 s. ISBN 978-80-7380-558-6.
 35. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metody vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 413 s. ISBN 978-80-7380-547-0.
 36. PETRŮ, Naděžda a Václav KUPEC. Marketingové řízení podniků - diskurs podnikové praxe: Prováděcí analýzy – případové studie – příklady a návody. 2. vyd. Praha: VŠFS v Praze, 2015. 82 s. ISBN 978-80-7408-116-3.
 37. NEČAS, Stanislav, Lukáš PORADA a P. POLÁK. Psychologie, psychiatrie a sexuologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 1 s. ISBN 978-80-7380-558-6.
 38. VIKTORYOVÁ, J., Jiří STRAUS, D. BANGO, J. PALAREC, J. BLATNICKÝ, Š. KOČAN a L. VAJZER. Vyšetrovanie. 3. vyd. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave - Katedra Vyšetrovania, 2015. 687 s. ISBN 978-80-8054-643-4.
 39. 2014

 40. ROUBAL, Ondřej, Iva PETROVÁ a František ZICH. Metodologie marketingových výzkumů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 184 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-092-0.
 41. ROUBAL, Ondřej, Iva PETROVÁ a František ZICH. Metodologie marketingových výzkumů. Praha: VŠFS - Eupress, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7418-092-7.
 42. STARÝ, Marek. Právní záležitosti našich předků. In Hásek, V. a kol. Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2014. s. 137-150, 14 s. ISBN 978-80-905500-1-8.
 43. NĚMEC, Otakar, Petr BUCMAN a Martin ŠIKÝŘ. Řízení lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 132 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-083-8.
 44. STARÝ, Marek. Soustava státních archivů, zákon o archivnictví, badatelská etika. In Hásek, V. a kol. Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2014. s. 25-35, 11 s. ISBN 978-80-905500-1-8.
 45. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva procesního. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 176 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-088-3.
 46. 2006

 47. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Finanční analýza. In skriptum. 1. vyd. Praha: Eupress, 2006. 128 s. ISBN 80-86754-57-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2020 17:19