Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MACH, Petr, Jan POKORNÝ a Radim VALENČÍK. ANALYSIS TOOLS OF POSITIONAL INVESTMENTS AND THE ULTIMATUM GAME. Economy & Business. Burgas (Bulgaria): Science Events Ltd, 2023, roč. 17, č. 1, s. 166-180. ISSN 1314-7242.
  2. VALENČÍK, Radim. Dnes jsme opět na rozcestí ... In Nové čtení Radovana Richty s předmluvou Radima Valenčíka. 1. vyd. Praha: Pavel Sirůček, 2023. s. 6-9. 1. ISBN 978-80-87990-30-8.
  3. VALENČÍK, Radim a Petr MACH. Lidský kapitál a poziční investování. In Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. RELIK 2023 - Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Conference proceedings. Prague: Prague University of Economics and Business, 2023. s. 405-415. ISBN 978-80-245-2499-3.
  4. VALENČÍK, Radim, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Jan POKORNÝ, Jaroslav ŠULC a Vladimír ČECHÁK. Metodologická role vize při orientování, integrování a využití výzkumu zaměřeného na problematiku společenského vývoje. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2023. 126 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-263-4. doi:10.37355/03.2023/1.
  5. HES, Aleš, Ladislava KNIHOVÁ, Lubomír CIVÍN, Petra JÍLKOVÁ, Petra KRÁLOVÁ, Vilém KUNZ, Olga KUTNOHORSKÁ, Dušan PAVLŮ, Pavel ROSENLACHER, Daniela ŠÁLKOVÁ, Martina ŠVECOVÁ a Radim VALENČÍK. Moderní marketingové trendy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2023. 172 s. ISBN 978-80-7408-253-5.
  6. VALENČÍK, Radim. Polarity a trendy spotřeby. Marketing & komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2023, XXVIII, č. 3, s. 6-7. ISSN 1211-5622.
  7. VALENČÍK, Radim. Positional investing and reforms in the socio-economic sphere on the example of the pension system in the Czech Republic. Cifra. Rusko, Jekatěrinburg: Cifra LLC, 2023, Neuveden, č. 3, s. 1-12. doi:10.23670/ECNMS.2023.3.3.
  8. VALENČÍK, Radim a Jan MERTL. Umělá inteligence = fyzický, nebo lidský kapitál? In Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. RELIK 2023 - Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Conference proceedings. Prague: Prague University of Economics and Business, 2023. s. 416-426. ISBN 978-80-245-2499-3.

  2022

  1. VALENČÍK, Radim, Benedikt FRANK a Bastian SCHULZ. CONFLICT ANALYSIS TOOLS IN SITUATIONS RELATED TO NASH'S BARGAINING PROBLEM. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: Science Events Ltd, 2022, roč. 16, č. 1, s. 293-305. ISSN 1314-7242.
  2. VALENČÍK, Radim. How to seize the opportunity when the path to socioeconomic reforms opens up? Prague: OKTAN PRINT, 2022. 14 s. ISBN 978-80-88415-91-6.
  3. VALENČÍK, Radim. KOMPLEXNOST VÝUKY JAKO PŘEDPOKLAD AKTIVNÍHO ZAČLENĚNÍ ABSOLVENTŮ DO PROFESNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ. In PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA. Edukácia vo vysokoškolskom prostredí - zborník vedeckých recenzovaných prác s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: OSV ÚJSŠ Technická univerzita v Košiciach, 2022. s. 154-161. ISBN 978-80-553-4372-3.
  4. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2022.
  5. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. On the Issue of Stabilising the Pay-As-You-Go Pension System. In Nálepová, V., Blaštíková, M. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC POLICY: Post-Pandemic Challenges and Opportunities of the Czech and European Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2022. s. 223-231. ISBN 978-80-87291-32-0.
  6. VALENČÍK, Radim. Sociální práce jako produktivní služba. In Zuzana Budayová, Martin Taraj. SOCIÁLNA PRÁCA V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI II. : zborník príspevkov z on-line medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Spišskom Podhradí, 29. novembra 2022. 1. vyd. Ružomberok: VERBUM, 2022. s. 160-168. ISBN 978-80-561-1000-3.
  7. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Pavel SEDLÁČEK, Richard JAROŠÍK, Jakub KADLEC, Matej KOSTREC, Lukáš KOZÁČEK, Bohumír ŠTĚDROŇ, Martin VYROUBAL a Jiří ZMATLÍK. Tvůrčí mezigenerační týmy: základ inovačního potenciálu i realizátor změn. První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní,, 2022. 139 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-240-5. doi:10.37355/03.2022/1.
  8. VALENČÍK, Radim a Bohumír ŠTĚDROŇ. UMĚLÁ INTELIGENCE A LIDSKÉ SCHOPNOSTI (KTERÉ LZE A KTERÉ NELZE NAHRADIT). In Daniela Hrehová. Rozmanitosť zručností postmodernej spoločnosti Scientific peer - reviewed proceedings Diversity of skills postmodern society. 1. vyd. Košice: OSV ÚJSŠ Technická univerzita v Košiciach, 2022. s. 189-199. ISBN 978-80-553-4116-3.

  2021

  1. VALENČÍK, Radim a Lenka FARKAČOVÁ. Absolventské sítě univerzit a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 298-309. ISBN 978-80-553-3959-7.
  2. ČERNÍK, Ondřej a Radim VALENČÍK. BASIC QUESTION OF FINANCIAL MARKETS THEORY. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 16-30. ISBN 978-80-7408-233-7.
  3. SEDLÁČEK, Pavel a Radim VALENČÍK. From Startups to Creative Intergenerational Teams. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 440-450. ISBN 978-80-87291-29-0.
  4. FARKAČOVÁ, Lenka, Pavel SEDLÁČEK a Radim VALENČÍK. Příprava k působení absolventů v tvůrčích týmech při zpracování závěrečných prací. In Daniela Hrehová. Vedecký recenzovaný zborník Štúdium, život a práca v zahraničí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 115-127. ISBN 978-80-553-3846-0.
  5. VALENČÍK, Radim, Karel MAREK, Martin JANKŮ a Ondřej ČERNÍK. Rules of the Czech Civil Code on Licence Agreements in the Framework of Cooperative Game Theory. In 6th World Congress of the Game Theory Society. 2021.
  6. VALENČÍK, Radim a Ondřej ČERNÍK. The inequality in society and a multipoint extension of nash bargaining problem. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2021, roč. 2021, č. 15, s. 221-232. ISSN 1314-7242.
  7. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The path forward for sustainability of the pension system in a historical context. Upravlenie. Moscow: The State University of Management, 2021, roč. 9, č. 1, s. 40-48. ISSN 2309-3633. doi:10.26425/2309-3633-2021-9-1-40-48.
  8. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
  9. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Tragédie společného a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 310-324. ISBN 978-80-553-3934-4.

  2020

  1. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
  2. VALENČÍK, Radim a Pavel SEDLÁČEK. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 6, č. 4, s. 22-27. ISSN 1802-5854.
  3. ČERNÍK, Ondřej, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. ECONOMICS OF PRODUCTIVE CONSUMPTION AND MULTIPOINT EXPANSION OF NASH BARGAINING PROBLEM. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2020, roč. 14, č. 1, s. 10-25. ISSN 1314-7242.
  4. VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854.
  5. VALENČÍK, Radim. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ: Bohatství a chudoba jako problém a jeho řešení (Ekonomie produktivní spotřeby jako přesahu hlavního proudu ekonomické teorie a klíč k perspektivnímu řešení problémů bohatství a chudoby). In Sborník z 22. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 106 s. ISBN 978-80-7408-235-1.
  6. VALENČÍK, Radim, S. L. SAZANOVA a B. A. ERZKNYAN. Produktivnoye potrebleniye i ekonomicheskiye kommunikatsii. Putevoditel' predprinimatelya. Moskva: Rossiyskaya Akademiya predprinimatel'stva, 2020, roč. 13, č. 1, s. 118-129. ISSN 2073-9885. doi:10.24182/2073-9885-2020-13-1-118-129.

  2019

  1. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2019, roč. 2/2019, č. 13, s. 113-134. ISSN 1802-792X.
  2. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
  3. VALENČÍK, Radim, Ondřej ROUBAL, Petr WAWROSZ a Světlana SAZANOVÁ. Ekonomicheskiye paradigmy i ekonomicheskiye kommunikatsii. Upravleniye v sfere ekonomiki: problemy i perspektivy. Ruská federace: Государственный университет управления, 2019, roč. 7, č. 1, s. 60-65. ISSN 2309-3633.
  4. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive extension of pay-as-you-go pension system. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 4, s. 195-213. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/13.
  5. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive postgraduate extension of pension system. In Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System. Proceedings of abstract EMFSA 3.6-6.6.2019. Slovakia: BCSS. L.L.C Považská Bystrica, 2019. s. 55-62. ISBN 978-80-8154-269-5.
  6. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The Extension Of Pay-As-You-Go Pension Insurance System – Income And Expenditure Aspect. Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2019, roč. 13, č. 1, s. 77-86. ISSN 1314-7242.

  2018

  1. ČERVENKA, Jan, Ondřej ČERNÍK a Radim VALENČÍK. Game theoretic analysis of liquidity in financial markets. In 9th Annual Financial Market Liquidity Conference: Conference Proceedings. 2018. ISBN 978-963-503-739-1.
  2. KAJZAR, Patrik a Radim VALENČÍK. Lázeňský cestovní ruch a prodloužení období produktivního uplatnění v odvětvích produktivních služeb. In SU Opava. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu 2018 : 7. mezinárodní vědecká konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 143-150. ISBN 978-80-7510-280-5.
  3. VALENČÍK, Radim a Jan ČERVENKA. Negotiation in SMEs’ Environment Analysis with Game Theory Tools. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, č. 1, s. 104 - 114. ISSN 1108-2976.
  4. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT a Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
  5. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Jan BOSÁK. Postgraduate pension system´s extension: support tool for active ageing. In Marcynkiewicz, E. PenCon proceedings 2018. Lodž: Lodž University of Technology, 2018. s. 63-75. ISBN 978-83-7283-900-8.
  6. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. THEORETICAL REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF PRODUCTIVE SERVICES AND SOCIAL PRAXIS. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 52-63. ISSN 1314-7242.

  2017

  1. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH a Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
  2. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Improving sustainability of human resources through pension system extension. In Janošová, L. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing ISCOBEMM 2017. Zaječí: MU Brno, 2017. s. 180-191. ISBN 978-80-210-8714-9.
  3. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2017.
  4. VALENČÍK, Radim a Jan MERTL. Modelling Titanic and Clash of Clans Games: Theoretical Definition and Application in Current Social Systems. ACTA VŠFS. Praha: EUPRESS, 2017, roč. 11, č. 2, s. 160-185. ISSN 1802-792X.
  5. VALENČÍK, Radim a Miroslav JURÁSEK. POSTGRADUATE FULLY MERIT-BASED AND FULLY CLOSED PAY-AS-YOU-GO PENSION SYSTEM. Economy&Business. Burgas: Science Events Ltd, 2017, Neuveden, č. 11, s. 32-40, 11 s. ISSN 1314-7242.
  6. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Principles of the Titanic Game and their links to contemporary socioeconomic reality. Socioekonomícké a humanitní studie. Praha: Bankovní Institut, 2017, roč. 7, č. 1, s. 95-121. ISSN 1804-6797.

  2016

  1. VALENČÍK, Radim a Jan ČERVENKA. Analysis Tools of Connecting Investment Opportunities and Investment Means in the Area of Small and Medium-Sized Enterprises. European Research Studies Journal. Greece: University of Pireus, 2016, XIX, č. 4, s. 130-139. ISSN 1108-2976.
  2. KAJZAR, Patrik a Radim VALENČÍK. CESTOVNÍ RUCH A LIDSKÝ KAPITÁL: PERSPEKTIVY ODVĚTVÍ PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Slezská univerzita v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-203-4.
  3. VALENČÍK, Radim a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Fully Merit-based and Closed Pay.as-you-go Pension System: Basis of Reforms. In Curent trends in public sector research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masaryk University, 2016. s. 148-155. ISBN 978-80-210-8082-9.
  4. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. LIMITS OF NEOCLASSICAL UTILITY THEORY AND SOME POSSIBLE WAYS HOW TO OVERCOME THEM. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2016, roč. 2016, Volume 10, s. 23-31. ISSN 1314-7242.
  5. ČERNÍK, Ondřej a Radim VALENČÍK. Phenomenon of a “Snag" in financial markets and its analysis via the cooperative game theory. Contributions to Game Theory and Management. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2016, roč. 2016, Volume 9, s. 102-117. ISSN 2310-2608.
  6. JURÁSEK, Miroslav, Václav LEINWEBER a Radim VALENČÍK. Politicko-ekonomická reflexe současného stavu globální společnosti. Politická ekonomie - teorie, modelování, aplikace. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2016, roč. 64, č. 2, s. 218-236. ISSN 0032-3233.
  7. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Postgraduální nadstavba současného systému penzijního pojištění. In Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Praha: Odborná komise pro důchodovou reformu, 2016. s. 19-31.
  8. VALENČÍK, Radim, Jana KOTĚŠOVCOVÁ a Jan MERTL. Postgraduate Merit-Based Pension System Extension and Macroeconomic Factors of Regional Development. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 391 – 399. ISBN 978-80-7435-634-6.
  9. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. The Paradox of “Lost Engagement” in the Public Sector Theory. In In: Curent trends in public sector research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masaryk University, 2016. s. 111-119. ISBN 978-80-210-8082-9.
  10. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic aspects and macroeconomic consequences of industrial development. In Pavla Odehnalová, Ondřej Částek,Ladislava Kuchynková. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 47-56. ISBN 978-80-210-8348-6.
  11. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic consequences of industrial development. Central European Journal of Management. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 1, s. 37-45. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2016-1-4.

  2015

  1. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Как эффективно изучать и понимать понятия, уравнения и графики экономической науки. XI/2015. Praha: VŠFS, 2015. ISBN 978-80-7408-118-7.
  2. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ a Ondřej ČERNÍK. Analysis in Social Networks with Usage of Modified Raiffa Solution for Cooperative Games. In Contributions to Game Theory and Management, Saint Petersburg. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2015. s. 8-20. ISSN 2310-2608.
  3. VALENČÍK, Radim, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA a Jiří MIHOLA. Analysis of Financial Markets Evolution by Utilizing the Theory of Cooperative Games. In PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy". 1. vyd. Praha: VŠFS EUPRESS, 2015. s. 36-46. ISBN 978-80-7408-124-8.
  4. ČERVENKA, Miroslav, O ČERNÍK, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Analysis of Financial Markets Evolution by Utilizing the Theory of Cooperative Games I. In Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger et al. Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 36-46. ISBN 978-80-7408-124-8.
  5. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Co by měla řešit angažovaná společenská věda. In Nové Trendy 2015. 10. ročník mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Vysoká Škola Ekonomická Znojmo s.r.o., 2015. s. 107 – 118. ISBN 978-80-87314-76-0.
  6. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR a T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 s. ISBN 978-80-7408-126-2.
  7. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Economic development and transformation of higher education. Ekonomika obrazovaniia. 2015, č. 3, s. 4-11. ISSN 1609-4654.
  8. WAWROSZ, Petr a Radim VALENČÍK. How to Design Human Capital Contracts and Where They Can Be Used. In Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of the Public Administration, 2015. s. 341-349. ISBN 978-80-210-7532-0.
  9. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.
  10. VALENČÍK, Radim a T. OTÁHAL. Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu teorie redistribučních systémů: Proti čemu a jak bojovat? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 23-43, 11 s. ISSN 1801-7118.
  11. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. Economy&Business. Bulharsko, Burgas: Science Events Ltd, 2015, č. 9, s. 179-194. ISSN 1314-7242.

  2014

  1. VALENČÍK, Radim a Ondřej ČERNÍK. Analysis of social networks with usage of modified Raiffa solution for cooperative games. In 10th Spuin-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory. 2014. ISBN 978-83-7464-710-6.
  2. WAWROSZ, Petr a Radim VALENČÍK. How to Describe Affinities in Redistribution Systems. In Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. Brno. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of the Public Administration, 2014. s. 212-221. ISBN 978-80-210-6611-3.
  3. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. LIDSKÝ KAPITÁL A INTENZIVNÍ EKONOMICKÝ RŮST. In Ing. Tomáš Löster, Ph.D., doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 24. – 25. listopadu 2014. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2014. s. 551-563. ISBN 978-80-87990-03-2.
  4. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 8-9.
  5. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
  6. VALENČÍK, Radim a Arnošt KLESLA. Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb. In 3. mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. 1. vyd. Opava: Slezská univerzota Opava, 2014. s. 366-372, 12 s. ISBN 978-80-7248-955-8.
  7. MIHOLA, Jiří a Radim VALENČÍK. The financing of the productive service through HCC. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 9-20. ISBN 978-80-7408-105-7.
  8. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. THE FINANCING OF THE PRODUCTIVE SERVICE THROUGH HCC. 2014.
  9. VALENČÍK, Radim, Ondřej ČERNÍK a Petr WAWROSZ. Von Neumnn-Morgenstern Modified Generalized Raiffa Solution and its Application. Contributions to Game Theory and Management. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2014, No. VII, s. 393-403. ISSN 2310-2608.

  2013

  1. VALENČÍK, Radim. Jak se učit ekonomii, aneb i pedagog je jen člověk. In Xadonia. 2013. s. s. 24.
  2. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vydavatel: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-7408-084-5.
  3. VALENČÍK, Radim. Teoretické nástroje analýzy příčin rezistence korupce v různých historických kontextech. In Korupce – včera a dnes. Brno: The European society for History of Law, 2013. s. s. 180-195. ISBN 978-80-87475-26-3.

  2012

  1. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Экономическая теория и практика на распутье. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd. 2012, č. 4 (39), s. 81-82. ISSN 2073-0071.
  2. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Dificult way to the knowledge society. Journal of International Scientific Publication. Educational Alternatives. 2012, roč. 10, č. 4, s. 149-157. ISSN 1313-2571.
  3. JINDŘICHOVSKÁ, I. a Radim VALENČÍK. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-071-5.
  4. VALENČÍK, Radim a Michal BLAHOUT. Impact of structures based on mutual cover-up on the course of public sector reforms in the Czech republic. In Kolektiv autorů. Modern and current trends in the public sector research. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-40, 999 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
  5. BLAHOUT, Michal a Radim VALENČÍK. Impact of Structures Based on Mutual Cover-up on the Course of Public Sector Reforms in the Czech Republic. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-40, 9 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
  6. VALENČÍK, Radim. Jak lze najít společnou řeč a uvědomit si přitom význam i velmi obecné teorie. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 58-67, 9 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
  7. VALENČÍK, Radim. Příčiny problémů boje s korupcí: Proti čemu a jak bojovat? In Korupcia – právne a ekonomicke aspekty. Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o, 2012. s. 287-312, 25 s. ISBN 978-80-89608-00-3.
  8. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Příčiny rezistence korupce. In Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii. Hložany, Srbsko: Backi Petrovac, 2012. s. 335-358, 23 s. ISBN 978-86-916257-0-2.
  9. ŠNAJDAR, J. a Radim VALENČÍK. Reasons for the deformation of reforms in the area of social investments and social insurance. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 26 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
  10. BENESCH, J., H. MIHALČINOVÁ a Radim VALENČÍK. Resolved and unresolved problems in the theory of redistribution systems. In Ramík, J., Stavárek, D. (eds.). Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 31-36, 5 s. ISBN 978-80-7248-779-0.

  2011

  1. HAVLÍČEK, Karel a Radim VALENČÍK. A Game-Theory-Based Analysis of Corruption and its Effects in CEE Countries. Ekonomia Economics. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 243- 252, 9 s. ISSN 1899-3192.
  2. MIHOLA, Jiří, Radim VALENČÍK a M. VLACH. Game Theoretic Models of Distribution Systems. In Barták, R. Proceedings of the 14th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty (CSJ 2011). Hejnice, 2011. ISBN 978-80-7378-179-8.
  3. BUDINSKÝ, Petr, Radim VALENČÍK, Jiří BENESCH, Ondřej ČERNÍK, Karel HAVLÍČEK, Herbert HEISSLER, Tomáš KOSIČKA, Hana MIHALČINOVÁ, Jiří MIHOLA, Tomáš OTÁHAL, Jiří ŠNAJDAR a Petr WAWROSZ. Game Theory (Redistribution and Contextual Games) as a Tool for Human Behaviour Decoding. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 145 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-058-6.
  4. VALENČÍK, Radim. Human Capital and Investment in Education. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
  5. HEISSLER, Herbert a Radim VALENČÍK. I iracionální chování může být racionální – aneb Teorie her tak trochu jinak. Vesmír. Praha, 2011, č. 90, s. 206-207. ISSN 1214-4029.
  6. VALENČÍK, Radim. K některým metodologickým otázkám zkoumání sociálních a etických aspektů společenských jevů. In Sociálna práca, manažment a ekonómia – výzvy v období ekonomickej kríz. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2011. s. 321-335, 14 s. ISBN 978-80-8084-739-5.
  7. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. Mapování redistribuční plochy elementárnho redistribučního systému. In Redistribuční a kontextuální hry jako nástroj dešifrování lidského chování. Praha: VŠFS, 2011.
  8. VALENČÍK, Radim. Několik poznámek sebereflexi společenské reality. Marathon. Praha, 2011, č. 1/2011, s. 20-21. ISSN 1211-8591.
  9. VALENČÍK, Radim. Podnětný pohled na problematiku veřejných statků s využití teorie her a experimentů. (Špalek, J. Veřejné statky – teorie a experiment. C. H. Beck, Praha, 2011, 224 s.). Marathon. Praha, 2011, č. 2. ISSN 1211-8591.
  10. VALENČÍK, Radim. Příčiny krize a vzdělanostní společnost. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  11. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems and Contextual Games. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 198-219. ISSN 1802-792X.
  12. ŠNAJDAR, Jiří a Radim VALENČÍK. Republic Criteria of Correctness of Social Investments and Social Assurance Reforms. In Valenčík R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
  13. BENESCH, J., H. MIHALČINOVÁ a Radim VALENČÍK. Resolved and Unresolved Problems of Negotiation in the Theory of Redistribution Systems. In Dlouhý, M., Skočdopolová, V. Mathematical Methods in Economics 2011. Praha: VŠE Praha a EU Bratislava, 2011. ISBN 978-80-7431-060-7.
  14. VALENČÍK, Radim. Řečník na konferenci. In Proč se zhoršují výsledky českého školství? Dráchov: Fontes Rerum, 2011. ISBN 978-80-86958-24-8.
  15. VALENČÍK, Radim. XIV. International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 275-278. ISSN 1802-792X.

  2010

  1. VALENČÍK, Radim. Editace Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
  2. VALENČÍK, Radim. Hry o reformy a deformy. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 22 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  3. VALENČÍK, Radim. „In vino veritas“ a „Pravda vítězí“ – o škodlivosti souběhu přijetí těchto dvou zásad v oblasti vědecké práce. In Víno a človek. Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2010. s. 73 – 78. ISBN 978-80-970277-2-8.
  4. HEISSLER, Herbert, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Mikroekonomie : středně pokročilý kurz. In Eupress. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 285 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-040-1.
  5. HEISSLER, Herbert, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 288 s. ISBN 978-80-7408-040-1.
  6. HEISSLER, Herbert, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Mikroekonomie základní kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 304 s. ISBN 978-80-7408-039-5.
  7. HEISSLER, Herbert a Radim VALENČÍK. Některé aspekty reprodukce lidského kapitálu z hlediska teorie her. In Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti III.). Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1697-4.
  8. VALENČÍK, Radim a I STÁŇA. O spojení černých děr reforem a bílých míst teorie (Pomůže nám matematika rozšifrovat, oč tu běží?). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Tribun EU, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
  9. VALENČÍK, Radim. Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění (otázky). In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 18 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  10. BUDINSKÝ, Petr, Karel HAVLÍČEK a Radim VALENČÍK. Řízení firem a institucí v období krize – jak využít teorii her. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiska. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4.
  11. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Teorie redistribučních systémů a analýza institucionálního prostředí. In Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010. s. 461 – 480. ISBN 978-80-8084-555-1.
  12. BUDINSKÝ, Petr, Radim VALENČÍK, Karel HAVLÍČEK, Jiří BENESCH, Herbert HEISSLER, Tomáš KOSIČKA, Hana MIHALČINOVÁ, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Teorie redistribučních systémů (Jak číst společenskou realitu a oč tu běží?). Praha: Vysoká škola finanční a správní o.p.s., 2010. 155 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-044-9.
  13. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. What are the Causes of Disturbances of morality in redistribution systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 140-162. ISSN 1802-792X.

  2009

  1. VALENČÍK, Radim. Aplikace teorie her v ekonomice i v politice a otevřené problémy teorie redistribučních systémů. Mensa. 2009, XVII, č. 3. ISSN 1211-8877.
  2. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Applications of theory of redistribution Systems to Analysis Competitivita. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP, 2009, roč. 57, č. 3, s. 291-306. ISSN 0013-3035.
  3. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Jak "vypočítat" zdroje morality i příčiny jejího narušení. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok: Catholic University, 2009. s. 678 – 687. ISBN 978-80-8084-471-4.
  4. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 12. mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
  5. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Lidský kapitál, křížové koalice a redistribuční hry. In Reprodukce lidského kapitálu. Praha: VŠE. Oeconomia, 2009. ISBN 978-80-245-1434-5.
  6. VALENČÍK, Radim a A KOL. Matematické základy teorie redistribučních systémů (úvodní poznámky). In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
  7. VALENČÍK, Radim. Mohou memplexy zablokovat reformy? (Co musí vzít v úvahu veřejné politiky). In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1513-7.
  8. VALENČÍK, Radim a Pavel VÁVRA. Počítačový model redistribučního systému a jeho manažerské aplikace. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok. Catholic University, 2009. s. 307-316. ISBN 978-80-8084-471-4.
  9. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Racionální základ morality v redistribučních systémech. In Znalosti pro tržní praxi 2009. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie Filosofické fakulty University Palackého, 2009. ISBN 978-80-87273-02-9.
  10. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Racionální základ morality v redistribučních systémech. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok: Catholic University, 2009. ISBN 978-80-8084-471-4.
  11. VALENČÍK, Radim a Petr BUDINSKÝ. Redistribution Systems, Cross-Coalitions among them and Complexes of Memes Securing their Robustness. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 29-47. ISSN 1802-792X.
  12. VALENČÍK, Radim. Skutečné příčiny iracionality ve sporech o reformách systémů sociálního investování a sociálního pojištění. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Šlapanice: ESF MU, 2009. s. 179-184. ISBN 978-80-7399-657-4.
  13. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Teorie redistribučních systémů. Politická ekonomie. 2009, č. 5, s. 244 – 259. ISSN 0032-3233.
  14. VALENČÍK, Radim. Teorie redistribučních systémů – o čem je a co nového přináší? In Příloha časopisu Marathon. 2009.
  15. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Teorie redistribučních systémů a memetika (příběh dešifrování reality). In Teorie redistribučních systémů – o čem je a co nového přináší? 2009.
  16. VALENČÍK, Radim. Víno, inovace, vertikální mobilita. In Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-87273-01-2.

  2008

  1. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Nash Equilibrium in Redistributions Systems (Calculation, Weight, Application). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 124-130. ISSN 1802-792X.
  2. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 158-175. ISSN 1802-792X.
  3. VALENČÍK, Radim. Teorie her a redistribuční systémy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 120 s. ISBN 978-80-7408-002-9.

  2007

  1. VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 49-73. ISSN 1802-792X.
  2. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2007. ISBN 978-80-86754-95-6.
  3. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie I: Bakalářský studijní obor. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86754-77-2.
  4. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie I: Magisterský studijní obor. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86754-81-9.

  2006

  1. WAWROSZ, Petr, Radim VALENČÍK a Rafik BEDRETDINOV. Obecná teorie redistribučních systémů. Marathon [on-line]. 2006, roč. 2006, 4-6. ISSN 1211-8591.
  2. BEDRETDINOV, Rafik, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Obecná teorie redistribučních systémů. In Sborník ze 4. výroční konference České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2006.
  3. BEDRETDINOV, Rafik, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Obecná teorie redistribučních systémů. In Determinanty sociálneho rozvoja: Zborník zo IV. ročníku medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-280-3.
  4. VALENČÍK, Radim, Rafik BEDRETDINOV a Petr WAWROSZ. Vzdělanostní ekonomika a bariéry jejího zrodu. In Znalostní ekonomika: Sborník ze 2. ročníku konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2006. s. 40 - 48. ISBN 80-86754-63-4.
  5. VALENČÍK, Radim, Rafik BEDRETDINOV a Petr WAWROSZ. Základy matematické představivosti pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2006. 70 s. ISBN 80-86754-60-X.

  2005

  1. VALENČÍK, Radim. Efektivnost investování do lidského kapitálu [CD-ROM]. Praha: VŠFS, 2005. ISBN 80-86754-51-0.
  2. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání: sborník z 8. ročníku mezinárodní konference. Praha: VŠFS, 2005. ISBN 80-86754-50-2.
  3. VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie: Výběr toho nejdůlelžitějšího. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2005. 117 s. ISBN 80-86754-41-3.

  2004

  1. VALENČÍK, Radim. Ekonomie produktivní spotřeby. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004.
  2. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání: sborník ze 7. ročníku mezinárodní konference. Praha: VŠFS, 2004. 207 s. ISBN 80-86754-28-6.
  3. VALENČÍK, Radim. Mikroekonomie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004.
  4. VALENČÍK, Radim. Mikroekonomie: Jak ji chápat a k čemu je? Praha: VŠFS, 2004. 114 s. ISBN 80-86754-20-0.
  5. VALENČÍK, Radim. Mikroekonomie: Průvodce distančním studiem [CD-ROM]. Praha: VŠFS, 2004. 24 s. ISBN 80-86754-27-8.
  6. VALENČÍK, Radim. Průvodce distančním studiem předmětu Mikroekonomie + CD. Praha: VŠFS, 2004. ISBN 80-86754-27-8.

  2003

  1. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání: sborník z 6. ročníku mezinárodní konference. Praha: VŠFS, 2003. 152 s. ISBN 80-86754-08-1.

  2002

  1. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání: sborník z 5. ročníku konference. Praha: Bankovní akademie, 2002. 194 s. ISBN 80-238-9734-9.

  2001

  1. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a kapitálový trh. Praha: vo Ulrych - Růžičkův statek, 2001. 91 s. ISBN 80-86579-00-X.

  2000

  1. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání v procesu rozvoje společnosti: sborník ze 3. ročníku konference. Praha: VŠFS, 2000. 89 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 18:53