Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ROUBAL, Ondřej. Doctoral Students Conference at the University of Finance and Administration 2022 Presentation of the results of social science research with economic and financial effects (9th annual conference). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 1-188. ISBN 978-80-7408-189-7.
 2. ROUBAL, Ondřej. The Conversion of University Education in the Time of the Covid-19 Pandemic and the Ambivalent Nature of Online Learning. In Monika Prostináková Hossová, Martin Graca, Martin Solík. Marketing Identity: Metaverse is the New Universe. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2022. s. 313-323. ISBN 978-80-572-0297-4.
 3. ROUBAL, Ondřej. THE ETHICAL CONSUMER AND THE RELIGIOUS NATURE OF ENVIRONMENTAL THINKING. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2022, roč. 18, č. 1, s. 113-125. ISSN 1841-0464.
 4. 2021

 5. ROUBAL, Ondřej. Prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními aspekty (8. ročník). In Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 125 s. ISBN 978-80-7408-237-5.
 6. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 7. 2020

 8. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 9. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 10. ROUBAL, Ondřej a Jitka CIRKLOVÁ. Crisis of Masculinity, Erotic Capital, and Male Grooming in the Sociology of Marketing Communications. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2020, roč. 11, č. 2, s. 18-34. ISSN 1338-130X.
 11. ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 3, s. 47-56. ISSN 1841-0464.
 12. MAIELLO, Giuseppe a Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 126 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 13. ROUBAL, Ondřej. Média ve službách diktatury strachu. In https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php. Aktuálně.cz, 2020. s. 1. https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php.
 14. ROUBAL, Ondřej a Petr WAWROSZ. Predatory and Alternative Hedonism - Better Later than Now. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 14, č. 2, s. 166-179. ISSN 1802-792X.
 15. 2019

 16. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
 17. VALENČÍK, Radim, Ondřej ROUBAL, Petr WAWROSZ a Světlana SAZANOVÁ. Ekonomicheskiye paradigmy i ekonomicheskiye kommunikatsii. Upravleniye v sfere ekonomiki: problemy i perspektivy. Ruská federace: Государственный университет управления, 2019, roč. 7, č. 1, s. 60-65. ISSN 2309-3633.
 18. ROUBAL, Ondřej. Maximalisté vs. uspokojovači aneb proč méně může být více. Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2019, XXVIV, č. 1, s. 12-13. ISSN 1211-5622.
 19. ROUBAL, Ondřej. THE DUALITY OF HEDONISM IN THE AMBIVALENT WORLD OF POLARITIES. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Technical University of Iasi, 2019, roč. 15, č. 1, s. 203-213. ISSN 1841-0464.
 20. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 21. 2018

 22. ROUBAL, Ondřej. Maximizers and Satisficers In Consumer Culture Changes. Communication Today. FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2018, roč. 9, č. 2, s. 38-54. ISSN 1338-130X.
 23. ROUBAL, Ondřej. MORALISATION OF MARKETS AND MORALISATION OF HEDONISM. In Ľudmila Čábyová, Rudolf Rybanský, Zuzana Bezáková. MARKETING IDENTITY 2018. DIGITAL MIRRORS - PART I. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2018. s. 528-536. ISBN 978-80-8105-984-1.
 24. 2017

 25. ROUBAL, Ondřej. JANUS' FACE OF CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Technical University of Iasi, 2017, roč. 13, č. 6, s. 219-229. ISSN 1841-0464.
 26. ROUBAL, Ondřej. Sociology of Branding: "Just do it" in the "No Limits" World. Communication Today. FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2017, roč. 8, č. 1, s. 40-52. ISSN 1338-130X.
 27. 2016

 28. ROUBAL, Ondřej. Consumer culture and the problem of choice - Why can less be more? In Dana Petranová, Slavomír Magál. Megatrends and Media. Critique in Media, Critique of Media. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2016. s. 161-174. ISBN 978-80-8105-796-0.
 29. ZICH, František, Petra ANÝŽOVÁ, Petr MATĚJŮ, Ondřej ROUBAL, Helena KUBÁTOVÁ a František ZNEBEJÁNEK. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 302 s. Edice Studie, Svazek č. 121. ISBN 978-80-7419-241-8.
 30. 2015

 31. ROUBAL, Ondřej. Fast-Time Digital Age and Lifestyle Changes. In Jozef Matúš, Dana Petranová (eds.). Marketing Identity -Digital Life II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2015. s. 206 -220. ISBN 978-80-8105-780-9.
 32. ROUBAL, Ondřej a František ZICH. Marketingová sociologie. Marketingové komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2015. 121 s. ISBN 978-80-7408-102-6.
 33. ROUBAL, Ondřej a F. ZNEBEJÁNEK. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Teorie modernity a modernizace. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 34. ROUBAL, Ondřej. Policy of life chances and policy of life styles under the conditions of consumer culture. European Journal of Science and Theology. Romania: ACAD Organisation, 2015, roč. 11, č. 6, s. 15-25. ISSN 1841-0464.
 35. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy: Zahrádka, P., Consumer Culture: History, Theory and Research. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, roč. 6, č. 1, s. 100-102. ISSN 1338-130X.
 36. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy: Zahrádka, P. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015, roč. 51, č. 1, s. 181-185. ISSN 0038-0288.
 37. 2014

 38. ROUBAL, Ondřej. Dictatorship of Fast-Running Time Within The Society of Experience. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, roč. 5, č. 1, s. 86-92. ISSN 1338-130X.
 39. ROUBAL, Ondřej, Iva PETROVÁ a František ZICH. Metodologie marketingových výzkumů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 184 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-092-0.
 40. ROUBAL, Ondřej, Iva PETROVÁ a František ZICH. Metodologie marketingových výzkumů. Praha: VŠFS - Eupress, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7418-092-7.
 41. ROUBAL, Ondřej. Predatory and alternative hedonism – from self-destruction to voluntary modesty. In In. Matúš, J., D. Petranová (eds.). Conference Proccedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2014: Explosion of Innovations. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2014. s. 183-198, 116 s. ISBN 978-80-8105-666-6.
 42. HAVLÍČEK, Karel a Ondřej ROUBAL. Sales Management and Sales Communication in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2014, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 29-42, 13 s. ISSN 1108-2976.
 43. ROUBAL, Ondřej. Sociologie a marketingová komunikace – partneři nebo soupeři? In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 313-319. ISBN 978-80-7408-097-5.
 44. ROUBAL, Ondřej. Sociologie a pozdně moderní společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Edice Eupress, 2014. 56 s. ISBN 978-80-7408-087-6.
 45. ROUBAL, Ondřej. Štěstí nejsou jen peníze. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 136-150. ISBN 978-80-7408-097-5.
 46. ROUBAL, Ondřej. The cult of the moment as a new postmodern religion. European Journal of Science and Theology. ACAD Organisation, 2014, roč. 10, Suppl.1, s. 111-120. ISSN 1841-0464.
 47. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. The Role of hapiness in the socio-economic environment. Journal of Social Sciences. Tbilisi: IBSU - International Black Sea University, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 15-23. ISSN 2233-3878.
 48. ZICH, František a Ondřej ROUBAL. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 150 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-093-7.
 49. 2013

 50. ROUBAL, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Praha: Professional Publishing, 2013. 156 s. ISBN 978-80-7431-130-7.
 51. ROUBAL, Ondřej. Don´t worry …. Be Happy. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2013, roč. 19, č. 9, s. s. 18-21. ISSN 1211-5886.
 52. ROUBAL, Ondřej. Identity and Issues Concerning Subjective Experience of Happiness as Part of the Young Generation´s Way of Life. In Matúš, J., Petranová, D. (ed.). Marketing Identity. Design that sells. Trnava: UCM Trnava, 2013. s. s. 215-232. ISBN 978-80-8105-546-1.
 53. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects and marketing communication. Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 7 (145), s. p. 439-450. ISSN 1993-6788.
 54. ROUBAL, Ondřej. Internauti: generace, která vyrůstá na síti. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2013, roč. 19, č. 1, s. 48-51, 3 s. ISSN 1211-5886.
 55. ROUBAL, Ondřej. Invaze rychlého času a kultura okamžiku – „od dýmky a dopisů k časům cigaret a emailů“. In Petranová, D., Matúš, J., Čábyová, Ľ. (eds.) Megatrendy a média. Zväčšenina: Médiá jako komodita. Trnava: UCM FMK, 2013. s. s. 237-247. ISBN 978-80-8105-479-2.
 56. ROUBAL, Ondřej. Jsme v éře vědění či informací? In Lidové noviny. 2013.
 57. ROUBAL, Ondřej. Poznání sociálního profilu studentů a jeho role v marketingové praxi vysokých škol ve společnosti vědění. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 60-76. ISSN 1338-130X.
 58. ROUBAL, Ondřej. Syndrom velkého vlka - „máme všechno, ale to je asi tak všechno, co máme“. In Pavlů, D. (ed.). (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 6 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 59. 2012

 60. ZICH, František a Ondřej ROUBAL. Anketa zaměstnanců VŠFS 2012. Závěrečná zpráva z interního projektu Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS (studenti, absolventi, zaměstnanci). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 120 s.
 61. ROUBAL, Ondřej. Éra nejistoty a nástup „lovecko-hráčské“ společnosti. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 6-19, 13 s. ISSN 1338-130X.
 62. ROUBAL, Ondřej. Možnosti využití empirického výzkumu sociálního profilu studentů pro marketing vysokých škol. In Petranová, D., Magál, S., Matúš, J. (eds.). Megatrendy a média 2012. Trnava: UCM FMK, 2012. s. 96-114, 18 s. ISBN 978-80-8105-392-4.
 63. ROUBAL, Ondřej. Rozhovor pro marketingovou společnost Elenaevents. 2012.
 64. ROUBAL, Ondřej. Studenti očekávají poučky a návody. Lidové noviny, 2012.
 65. ROUBAL, Ondřej. Syndrom velkého vlka - „máme všechno, ale to je asi tak všechno, co máme“. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 6 s. ISBN 978-80-7408-067-8.
 66. ROUBAL, Ondřej. Štěstí na útěku ve společnosti blahobytu. In Nové trendy v marketingu – spoľočenská zodpovednosť. Trnava: UCM FMK, 2012. s. 252-263. ISBN 978-80-8105-438-9.
 67. ROUBAL, Ondřej. Východiska a možnosti sociologie marketingové komunikace. In (KO)MÉDIÁ - vědecké a odborné štúdie zamerané na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Nitra: FF UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0191-9.
 68. ROUBAL, Ondřej. Vzdělávání marketingových specialistů a očekávání marketingové praxe. AULA. Praha: Karolinum, 2012, roč. XX, č. 1, s. 2-22, 20 s. ISSN 1210-6658.
 69. 2011

 70. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS (2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 71. ROUBAL, Ondřej. Chceme si užívat! Vyrostla nová skupina zákazníků, která mění marketingové strategie firem. Psychologie Dnes. 2011, č. 4, s. 28-31, 3 s. ISSN 1212-9607.
 72. ROUBAL, Ondřej. Individualizace jako zdroj nedůvěry v časech pozdní modernity. In Vyžádaná přednáška pro Klub tiskových mluvčí a specialistů v PR. Valtice. 2011.
 73. ROUBAL, Ondřej. Insecurity and confidence in the perspective of marketing communications. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 10 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 74. ROUBAL, Ondřej. „Internauti“ všech e-světů, spojte se. In Výzvy a problémy on-line marketingu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. s. 21-33, 12 s. ISBN 978-80-8105-252-1.
 75. ROUBAL, Ondřej. K problematice pohraničních vztahů v EU (Meinhof H. Ulrike (ed.). Living (with) Borders – Identity Discourses on East-Weast in Europe. Southampton, Ashgate 2002, 149 s.). Marathon. Praha, 2011, č. 1, s. 32-33, 1 s. ISSN 1211-8591.
 76. ROUBAL, Ondřej. Nejistota a důvěra v perspektivě sociologie marketingové komunikace. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 77. ROUBAL, Ondřej. Potíže s identitou – umění sebetvorby a problém uznání. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 1, s. 26-40, 14 s. ISSN 1338-130X.
 78. ROUBAL, Ondřej. Tekuté časy nejistoty a fetišismus značek. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. s. 183-195, 8 s. ISBN 978-80-8105-335-1.
 79. 2010

 80. ROUBAL, Ondřej, František ZICH a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS – 2010. Praha: Vysoký škola finanční a správní, 2010.
 81. ROUBAL, Ondřej. Co chceme od vysoké školy? Vybrané výsledky sociologického výzkumu na Vysoké škole finanční a správní. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 171-183, 12 s. ISBN 978-80-8105-205-7.
 82. ROUBAL, Ondřej. Hédonismus jako životní styl z pohledu sociologie marketingové komunikace. In K problémom mediálnej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.
 83. KUNZ, Vilém a Ondřej ROUBAL. Josef Hlávka – významný český filantrop a podnikatel. In Podnikání a konkurenceschopnost firem 2010. Fakulta podnikového managementu Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 415 – 420. ISBN 978-80-225-2978-5.
 84. ROUBAL, Ondřej. Jsme opravdoví, nebo jen hrajeme role? Psychologie dnes. 2010, č. 2, s. 46 - 48. ISSN 1212-9607.
 85. ROUBAL, Ondřej. Nové pohledy na komunikační specifiku veletrhů a výstav v turbulentní době (Recenze Pavlů, D. Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedialita, marketing). Otázky žurnalistiky. Ružomberok: Verbum – KU, 2010, č. 3-4. ISSN 0322-7049.
 86. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy Pavlů, D. Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedia, marketing. Professional Publishing, 2009. BrandStories. 2010, č. 1, s. 19. ISSN 1804-2708.
 87. 2009

 88. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců a učitelů VŠFS o.p.s. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 138 s.
 89. ROUBAL, Ondřej. Moderní komunikační technologie a konstrukce „kyber-prostorových“ identit. In Nové trendy v marketingu. FMK, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009.
 90. ROUBAL, Ondřej. Teritoriální identita v biografických vyprávěních poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2009. 206 s.
 91. 2008

 92. ZICH, František a Ondřej ROUBAL. Anketa zamestnanců VŠFS (2008), interní materiál. Praha: VŠFS, 2008.
 93. ROUBAL, Ondřej, Zdeněk CECAVA, Miloslav KAFKA a Michal TOMČÍK. Posluchači třetího ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
 94. 2007

 95. ZICH, František, Zdeněk CECAVA a Ondřej ROUBAL. Anketa zaměstnanců VŠFS (2007). Praha: VŠFS, 2007.
 96. ROUBAL, Ondřej. Biografický výzkum a historická paměť osidlování českého pohraničí. SOCIOweb. 2007, roč. 5, č. 4, s. 5-7. ISSN 1214-1720.
 97. ROUBAL, Ondřej. Ztrácí vzdělání prestiž? Listy. 2007, roč. 37, č. 6, s. 25-29. ISSN 1210-1222.
 98. 2006

 99. ALHEIT, Peter, Irena SZALACHCICOWA, František ZICH, Ondřej ROUBAL a ET AL. Biographien im Grenzraum: Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Dresden: Neisse Verlag, 2006. 545 s. ISBN 3-934038-23-9.
 100. ZICH, František, Ondřej ROUBAL, Jan RYTINA a Vilém KUNZ. Sociální potenciál regionu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. ISBN 80-86754-69-3.
 101. 2005

 102. ROUBAL, Ondřej. Evropská, národní nebo regionální identita? Sociologický časopis. 2005, roč. 41, č. 1, s. 198-200. ISSN 0038-0288.
 103. 2004

 104. ROUBAL, Ondřej. Regionale Identität - Globalisierung - Modernisierung. Tschechisch-Deutsche Zusammenhänge. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 8-9. ISSN 1214-7559.
 105. ROUBAL, Ondřej. Regionální identita v souvislosti globalizace a modernizace. Česko-německé souvislosti: bulletin projektu. 2004, roč. 2, č. 2, s. 8-9. ISSN 1214-4622.
 106. ROUBAL, Ondřej. The Regional Identity in the Relations of Globalization and Modernization. Czech-German Connections. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 8-9. ISSN 1214-7567.
 107. 2003

 108. ROUBAL, Ondřej. Etnická identita Lužických Srbů v biografických vyprávěních. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003.
 109. ROUBAL, Ondřej. Etnická identita v mezigeneračním a národním srovnání. SOCIOweb. 2003, roč. 1, 19-20, s. 3-5. ISSN 1214-1720.
 110. ROUBAL, Ondřej. Etnická identita v mezigeneračním a národním srovnání - případová studie. In SOCIOweb19-20. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2003.
 111. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita I. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 9, s. 1-3. ISSN 1214-1720.
 112. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita II. SOCIOweb. 2003, roč. 2003, č. 13. ISSN 1214-1720.
 113. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita II. část. In SOCIOweb 13-14. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003.
 114. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita III. SOCIOweb. 2003, roč. 2003, č. 14. ISSN 1214-1720.
 115. ROUBAL, Ondřej. Když se řekně identita - regionální identita III. část. In SOCIOweb 15-16. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003.
 116. ROUBAL, Ondřej. Když se řekne identita - regionální identita 1.část. In SOCIOweb 9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003.
 117. ROUBAL, Ondřej. Mezigenerační biografická konfigurace české části eureregionu Nisa. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003.
 118. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Barbora SPALOVÁ. Mezigenerační biografická konfigurace obyvatel české části Euroregionu Nisa. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 119 s. Edice Sociologické texty, svazek SP 03:2. ISBN 80-7330-024-9.
 119. ROUBAL, Ondřej. Mezinárodní vědecká konference - Biografie v pohraničí - perspektivy pohraničí ve společné Evropě. Sociologický ústav AV ČR, 2003.
 120. ROUBAL, Ondřej. Skupina - základní sociologický pojem. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. SOCIOweb 6.
 121. ROUBAL, Ondřej. Skupina-základní sociologický pojem. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 6, s. 4-5. ISSN 1214-1720.
 122. ROUBAL, Ondřej. Solidarita ve společnosti je základem sociálního státu, říká profesor sociologie Jan Keller. SOCIOweb. 2003, roč. 1, č. 4, s. 5-6. ISSN 1214-1720.
 123. ROUBAL, Ondřej. Solidarita ve společnosti je základem sociálního státu, říká profesor sociologie Jan Keller. In SOCIOweb4. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003.
 124. 2002

 125. ROUBAL, Ondřej. Regoinální identita obyvatel (české části) Euroregionu Nisa. Ústí nad Labem: Universita J.E. Purkyně, 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 17:40