Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. WAWROSZ, Petr a Mojmír HELÍSEK. Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 61 s. ISBN 978-80-7408-149-1.
 2. 2010

 3. BOROS, E., Ondřej ČEPEK, A. KOGAN a P. KUČERA. A subclass of Horn CNFs optimally compressible in polynomial time. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence. 2010, roč. 57, 3-4, s. 249 – 291. ISSN 1012-2443.
 4. SCHEU, Harald Christian, Michal ČÁSTEK a A KOL. Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 120 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-031-9.
 5. SOUČEK, Jiří a Michaela GRESCHIK. Analýza předpisů pro zadávání veřejných zakázek na úrovni bývalých okresních měst ČR. Veřejné zakázky a PPP projekty. 2010, 1., s. 39-43. ISSN 1803-9553.
 6. BÍLKOVÁ, Diana. Analýza vývoje mzdových rozdělení posledních let podle odvětví s využitím kvantilových charakteristik. In MSED Mezinárodní statisticko-ekonomické dny. Praha: VŠE, 2010. s. 1-15. ISBN 978-80-86175-69-0.
 7. CECAVA, Zdeněk, Milan TUČEK a František ZICH. Anketa absolventů VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 45 s.
 8. ROUBAL, Ondřej, František ZICH a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS – 2010. Praha: Vysoký škola finanční a správní, 2010.
 9. BEZDĚKA, Zdeněk. Ano, chci „svého“ exekutora. Hospodářské noviny. 2010. ISSN 0862-9587.
 10. BERKA, Petr. Association rules postprocessing via meta-learning. In Znalosti 2010. Praha: Oeconomica, 2010. s. 41 - 50. ISBN 978-80-245-1636-3.
 11. TICHÝ, Jaromír. Bakalářský seminář. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 12. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava, Vladimír ČECHÁK, Vladislav PAVLÁT, Hana HLAVÍNOVÁ a Zuzana PETERSKÁ. Bankovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 256 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-029-6.
 13. ČEPEK, Ondřej, Petr KUČERA a Petr SAVICKÝ. Boolean functions with a simple certificate for CNF complexity. RUTCOR Research Report 2. New Brunswick, New Jersey, USA, 2010.
 14. KOCOUREK, Ludomír. Bůh a náboženství v učitelských časopisech 60. let 19. století. In Vědecká konference Náboženství v českých zemích v „dlouhém 19. století“ (1780-1918). 2010.
 15. HAVLÍČEK, Karel. Competitiveness of European SME´s. In IMEA. Mezinárodní konference. 2010.
 16. KUNZ, Vilém a G. DUBCOVÁ. Corporate Responsibility Systems in the Slovak republic and in the Czech Republic. Manažment podnikania a vecí verejných. 2010, č. 11, s. 23 – 33. ISSN 1337-0510.
 17. KUNZ, Vilém. CSR – nová forma marketingové komunikace. In K problémom mediálnej komunikácie. 2010.
 18. KLOSOVÁ, Anna. Czech Republic – National Competitive Advantages, General Business Environment and Practice. In Transformace české ekonomiky a vývoj českých podniků. 2010.
 19. PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU. Ekonomika - Měna - Hospodářská politika. Praha: Krigl, 2010. 206 s. Kap. IV: Cesta Evropské unie k měnové integraci (s. 137-194). ISBN 978-80-86912-39-4.
 20. HAVLÍČEK, Karel. Člen pracovního workshopu. In IAUP Executive Committee. 2010.
 21. KAŠÍK, Milan. Čtěte o svých sousedech, je to hyper. Strategie. 2010, č. 16, s. 17.
 22. VYBÍHAL, Václav. Daňová politika České republiky v podmínkách ekonomické krize. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE FFÚ, 2010. s. 50-50. ISBN 978-80-245-1644-8.
 23. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňové ráje a kreativní sektor. In Kreativní ekonomika, vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty. Eurocodex. Bratislava, 2010. s. 85-91. ISBN 978-80-89447-20-6.
 24. LÁNSKÝ, Jan. Databázové systémy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 25. MAJERIK, Petr. Dejte o své firmě vědět. In Workshop Fresh Marketingu. 2010.
 26. BÍLKOVÁ, Diana a I MALÁ. Development of Income Distributions of Households in the Czech Republic since 1992. In Prague Stochastics 2010. Prague: Charles University, Fakulty of Mathematics and Physics, 2010. 148 s. ISBN 978-80-903834-4-9.
 27. VOSTATEK, Jaroslav. Development Trends in Social Security with an Emphasis on Europe and Czechia. ACTA VŠFS. Praha: VŠFS, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 71 – 98. ISSN 1802-792X.
 28. TICHÝ, Jaromír. Diplomový seminář. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 29. ČERVENKA, Miroslav. Dotovaná družstva za všechny peníze. Moderní obec. Praha: Economia, 2010, č. 3. ISSN 1211-0507.
 30. STARÝ, Marek. Dozor nad hospodařením obcí – historické impulzy. In Metamorfózy práva ve střední Evropě II. Dvacet let poté. 2010.
 31. WAWROSZ, Petr. Ekonomická ustanovení československé ústavy z roku 1920. In Československá ústava 1920 – 90 let poté. Sborník textů. 2010. ISBN 978-80-86547-89-3.
 32. DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomický růst a investice do zdraví. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Tribun EU, s.r.o. ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 33. RUSNOK, Jiří a Juraj DLHOPOLČEK. End to Age of Naivety: Pension Reforms in Post-Transition Countries. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 59-70. ISSN 1802-792X.
 34. STARÝ, Marek. Et mutuum date nihil desperantes? Credit interest in the history of Czech law. In Conference on the History of the Law of Obligations. 2010.
 35. ČEPEK, Ondřej, Endre BOROS, Petr KUČERA a Alexander KOGAN. Exclusive and essential sets of implicates of Boolean functions. Discrete Applied Mathematics. The Netherlands, 2010, roč. 158, č. 2, s. 81 – 96. ISSN 0166-218X.
 36. PAVLŮ, Dušan. Fair industry 2009 v Česku a krize. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 37. WAWROSZ, Petr. Faktory ovlivňující formální a neformální instituce. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Brno: ESF MU Brno, 2010. 19 s. ISBN 978-80-7399-907-0.
 38. KUBÍČKOVÁ, Dana. Faktory ovlivňující nároky na počáteční kapitál. Majetek a kapitál firmy a jejich obraz ve finančních výkazech. Úvahy a propočty spojené se založením firmy. In SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V. A KOL. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
 39. JURÁSEK, Miroslav. Fiskální politika na jihoamerickém kontinentě a politický systém. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
 40. MATES, Pavel. Funkce veřejných sborů. Právní rozhledy. 2010, roč. 18, č. 13, s. 467- 471. ISSN 1210-6410.
 41. SOUČEK, Jiří. Granátový náhrdelník k životnímu jubileu. Zpravodaj České geologické společnosti. 2010, 11., s. 8-9. ISSN 1801-3163.
 42. KORBASOVÁ, Petra. Harmonizace informačních toků v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem. In IMEA 2010. 1. vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9.
 43. ROUBAL, Ondřej. Hédonismus jako životní styl z pohledu sociologie marketingové komunikace. In K problémom mediálnej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.
 44. KOCOUREK, Ludomír. Historie výroby plochého skla v českých zemích. Asociace skl. a ker. průmyslu ČR, 2010.
 45. WAWROSZ, Petr. Hledání institucionální rovnováhy. In IMEA. Sborník z 10. ročníku mezinárodní konference. 2010. ISBN 978-80-7395-254-9.
 46. POTOCKÝ, Tomislav. Hospodářská němčina – aktuální koncepty a přístupy. In Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. s. 68 – 73. ISBN 978-80-87238-03-5.
 47. LACINA, Karel. Implementace principů "dobrého vládnutí" (Good Governance) a jejich efektivnost. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, roč. 14, 16(1/2010), s. 166-177, 11 s. ISSN 1211-555X.
 48. LACINA, Karel. Implementace principů „public governance“ a jejich efektivnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 50 s.
 49. VALENČÍK, Radim. „In vino veritas“ a „Pravda vítězí“ – o škodlivosti souběhu přijetí těchto dvou zásad v oblasti vědecké práce. In Víno a človek. Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2010. s. 73 – 78. ISBN 978-80-970277-2-8.
 50. TICHÝ, Jaromír. Inovace managementu - Segmentové řízení. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období, workshop. [DVD]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 115-117. ISBN 978-80-7408-037-1.
 51. STÝBLO, Jiří. Inovační učení a práce s talenty v personálním řízení. Práce a mzda. 2010, roč. 58, č. 3. ISSN 0032-6208.
 52. PAVLOKOVÁ, Kateřina. Intergenerational Solidarity of the Public Health Care Systems in Europe. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 12-46. ISSN 1802-792X.
 53. BUDÍK, Josef. Jak vidíme e-learning? In E-learning fórum 2010. 2010.
 54. BUDÍK, Josef. Jak vidíme e-learning? Zpravodaj klubu personalistů. 2010, č. 4, s. 4-5.
 55. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Jen deset škol má přes tisíc studentů (rozhovor). Hospodářské noviny – Byznys. 2010, s. 13-13.
 56. KUNZ, Vilém a Ondřej ROUBAL. Josef Hlávka – významný český filantrop a podnikatel. In Podnikání a konkurenceschopnost firem 2010. Fakulta podnikového managementu Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 415 – 420. ISBN 978-80-225-2978-5.
 57. ROUBAL, Ondřej. Jsme opravdoví, nebo jen hrajeme role? Psychologie dnes. 2010, č. 2, s. 46 - 48. ISSN 1212-9607.
 58. ČECHÁK, Vladimír. K možnosti koncipování „teorie veřejné správy". In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Tribun EU, s.r.o. ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 59. MATES, Pavel. K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů. Správní právo. 2010, XLIII, č. 4, s. 193 - 203. ISSN 0139-6005.
 60. MERTL, Jan. K otázce plurality zdravotních pojišťoven. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 61. ČECHÁK, Vladimír. K problematice efektivity motivačních systémů ve veřejné správě. In XI. Odborná konference pro veřejnou správu: Motivační systém ve veřejné správě. 2010.
 62. PAVLŮ, Dušan. Katedra marketingové komunikace zkoumala euro. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, č. 1, s. 12-13.
 63. TICHÝ, Jaromír. Klasifikace systému fúze a akvizice pro potřeby teorie entropie. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. [DVD]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 107-114. ISBN 978-80-7408-037-1.
 64. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Klobouk dolů, paní rektorko (rozhovor). Madam business – pozvání. 2010, s. 8-8.
 65. KOHOUT, Václav a Alena MILETIČOVÁ. Konference Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007 - 2010 na Červeném Hrádku. AMB. Hora sv.Kateřiny: Coming Company s. r. o, 2010, roč. 15, č. 04, s. 16-17. ISSN 1214-5289.
 66. SCHRÁNIL, Pavel. Kontrola a audit ve finančních institucích a pojišťovnách. Praha: Vysoká škola finančí a správní, 2010. 70 s. ISBN 978-80-7408-027-2.
 67. MAJERIK, Petr. Kreativní kampaně nepatří jen na internet. Fresh Marketing. 2010, VII+VIII, s. 8-10. ISSN 1801-4488.
 68. PAVLŮ, Dušan. Krize a veletrhy – veletrhy v krizi? Brands&Stories. 2010, č. 3, 25 s. ISSN 1804-2708.
 69. BŘEČKOVÁ, Pavla. Krize jako očista. In Souček a kol. Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 70. MAJERIK, Petr. Krize si žádá výběrová řízení. Fresh Marketing. 2010, č. 2. ISSN 1801-4488.
 71. WAWROSZ, Petr. Krize, zodpovědnost a budoucnost Evropy. In Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize – výzvy budoucnosti. 2010. ISBN 978-80-248-2024-8.
 72. BLAHA, Jaroslav. Krizová komunikace. In Řešení krizových situací ve specifickém prostředí. Žilina: Žilinská univerzita, 2010.
 73. STARÝ, Marek. Křešovský klášter jako nositel českého obyvatelského práva. Revue církevního práva. 2010, VL, č. 1, s. 81 - 88. ISSN 1211-1635.
 74. POTOCKÝ, Tomislav. Kulturně-psychologické a lingvistické aspekty interkulturního komunikačního tréninku v rámci výuky německého jazyka pro profesní účely. In Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010. s. 179 - 187. ISBN 978-80-8094-720-0.
 75. BŘEČKOVÁ, Pavla. Kurzarbeit a české podnikatelské prostředí. In Politika zaměstnanosti a její dopady na MSP. 2010.
 76. BUDINSKÝ, Petr. Kvantifikace rizik spojených s deriváty CDS. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiska. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4.
 77. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí. Transport magazín. 2010, č. 6, s. 33-34.
 78. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí (pokračování). Transport magazín. 2010, č. 8, s. 17-18.
 79. BERKA, Petr. Loan Applications Classification by Exploration Trees. In Kelemen, J., Hvorecký, J. 5th International Workshop Knowledge Management. Trenčín: VŠM Trenčín, 2010. ISBN 978-80-89306-09-1.
 80. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. Má společenská odpovědnost v ČR budoucnost? In Sborník z mezinárodní konference Podnikání a konkurenceschopnost firem 2010. Fakulta podnikového managementu Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 415 - 420. ISBN 978-80-225-2978-5.
 81. BERKA, Petr a J. RAUCH. Machine Learning and Association Rules. In 19th Int. Conf. On Computational Statistics COMPSTAT 2010. 2010.
 82. PAVLŮ, Dušan. Marketingový výzkum jako zdroj úvah pro komunikační strategii (na příkladu zavádění Euro v ČR). In K problémom mediálnej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2010. 11 s. ISBN 978-80-8105-188-3.
 83. VOSTATEK, Jaroslav. Materiály VŠFS k penzijní reformě. In Výsledky vědecko-výzkumné práce VŠFS na úseku penzijní teorie a politiky. Praha: VŠFS, 2010.
 84. BERKA, Petr a J. RAUCH. Meta-learning for Post-processing of Association Rules. In Pedersen, T. B., Mohania, M. K., Tjoa, A. M. 12th Int. Conf. Data Warehousing and Knowledge Dicovery (DaWaK 2010). Springer, 2010. s. 251 – 262. ISBN 978-3-642-15104-0.
 85. HRNČÍŘ, Vladimír, Eva PREININGEROVÁ a Václav LEINWEBER. Metoda projektového financování jako katalyzátor rozvoje investic a exportu. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 86. KLESLA, Arnošt. Mezinárodní finance. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 80 s.
 87. SCHEU, Harald Christian. Migranti a mešity v evropských městech. Střet náboženství ve světle základních práv a svobod. In Soukupová, B. et al. (ed.). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava, 2010. s. 208 - 226. ISBN 978-80-88997-44-3.
 88. BÍLKOVÁ, Diana. Modelling of Wage Distributions Using the Method of L-moments. In AMSE Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Banská Bystrica: Matej Bel University, 2010. 11 s. ISBN 978-80-89438-01-3.
 89. SMOLÍK, Jan. Modelování byznys služeb za přispění procesů a agentových přístupů. Systémová integrace. 2010, č. 4, s. 28 - 36. ISSN 1210-9479.
 90. KLESLA, Arnošt. Možnosti zkvalitňování zdravotního stavu populace v kontextu ekonomického rozvoje. In Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ludského potenciálu. Podhájska, 2010. ISBN 978-80-970277-1-1.
 91. VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2010, praktický průvodce. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 416 s. ISBN 978-80-247-3347-0.
 92. VOSTATEK, Jaroslav. Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy. Praha: VŠFS, 2010.
 93. VOSTATEK, Jaroslav. Návrh „Bezděkovy“ komise je krokem zpět. Pojistný obzor. 2010, č. 3. ISSN 0032-2393.
 94. HRADEC, Milan. Nemocenské pojištění v roce 2010. Transport magazín. 2010, č. 5, s. 21-25.
 95. HRADEC, Milan. Nemocenské pojištění v roce 2010 (pokračování). Transport magazín. 2010, č. 7, s. 37-40.
 96. MAJERIK, Petr. Není průměr jako průměr. Fresh Marketing. 2010, IV, s. 32-32. ISSN 1801-4488.
 97. MAJERIK, Petr. Netradiční využití tradičních médií aneb Mediální kreativita jako spása klasických médií. In Marketing Trend 2010 - Chytrá řešení v těžké době. 2010.
 98. VALENČÍK, Radim a I STÁŇA. O spojení černých děr reforem a bílých míst teorie (Pomůže nám matematika rozšifrovat, oč tu běží?). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Tribun EU, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 99. TICHÝ, Jaromír. Oceňování podniku. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 100. MERTL, Jan a Jaroslava DURDISOVÁ. Odraz globálního vývoje v podobách welfare state. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy. Bratislava: NHF EU Bratislava, 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
 101. BERKA, Petr a J KELEMEN. On the Development of the Knowledge and Information Technology. In Knowledge in Context. Bratislava: Iura edition, 2010. ISBN 978-80-8078-339-6.
 102. CHARVÁT, Jan. Organizátor odborného kolokvia. In Shromažďovací zákon a jeho případné úpravy. 2010.
 103. VYBÍHAL, Václav. Osobní daňová solidarita - somace, solicitace nebo rem ad acta. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Brno: ESF MU Brno, 2010. s. 414-419, 5 s. ISBN 978-80-7399-907-0.
 104. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém a daňový mix. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE FFÚ, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 105. VOSTATEK, Jaroslav. Paradigmatické důchodové reformy ve světě a jejich aplikace na Česko. In Závěry výzkumu VŠFS na úseku důchodové reformy. Praha: VŠFS, 2010.
 106. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Participace veřejnosti na přípravě a realizaci rozvojových projektů v obcích a městech: aktuální problémy a výzvy. In Udržitelný rozvoj měst. Praha: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s., 2010. s. 70-73. ISBN 978-80-904490-9-1.
 107. VOSTATEK, Jaroslav. Penze a velký národohospodářský manévr. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Brno: ESF MU Brno, 2010. 12 s. ISBN 978-80-7399-907-0.
 108. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Podnikové finance 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 109. ELIÁŠ, Karel. Podpora prodeje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 110. HRADEC, Milan. Pojištění léčebných výloh v zahraničí. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2010, č. 1.
 111. HRADEC, Milan. Pojištění zásilek. Transport magazín. 2010, č. 2, s. 24-26.
 112. ŠMÍD, Jan. Politický kontext a ideologické dělící linie v české zahraniční politice. In Sympozium Česká zahraniční politika. 2010.
 113. KAŠÍK, Milan a Pavel ČÍRTEK. Popularizace výsledků vědy a výzkumu - základy tvorby psaných projevů (výzkumných statí a prací). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 35 s.
 114. MAJERIK, Petr. Poraďme se, co s krizí. In Prezentace na Strategické snídani časopisu Strategie. 2010.
 115. BUDINSKÝ, Petr. Porovnání bankovních rizik s riziky států. In FOR FIN – mezinárodní vedecká konferencia finančníkov z teorie a praxe. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9.
 116. VOSTATEK, Jaroslav. Prezentace. In Panevropský penzijní systém aneb od Bismarcka k Bismarckovi. 2010.
 117. MAJERIK, Petr. Prezentace na semináři Product placement společnosti Media Master. 2010.
 118. CHARVÁT, Jan. Problematika politického extremismu a uchopení tohoto problému v politických vědách. In Kulatý stůl: Média, extremismus a menšiny. 2010.
 119. HAVLÍČEK, Karel. Proč podporovat export a investice. Ekonom. 2010, 32-33, s. 65-65. ISSN 1210-0714.
 120. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Proexportní politika ve vybraných zemích EU. In Hospodářská politika v členských zemích EU. Opava: Slezská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7248-601-4.
 121. LÁNSKÝ, Jan. Programování v jazyce C. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 122. LEGIERSKÁ, Yvona. Přednáška na semináři KRPMVS VŠFS. In Daňové úniky v České republice. 2010.
 123. KAŠÍK, Milan. Přínos moderního marketingu pro manažerskou a tvůrčí práci. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 48 s.
 124. HELÍSEK, Mojmír. Přínosy a náklady zavedení eura z pohledu světové hospodářské krize. Informace o semináři. In Zpravodaj ČSE č. 1 - 2010. 2010.
 125. MAJERIK, Petr. Příprava reklamní kampaně v 8 krocích. Fresh Marketing. 2010, III, s. 8-11. ISSN 1801-4488.
 126. KUBÍČKOVÁ, Dana. Připravenost MSP na vykazování dle IFRS. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 127. HOŘEJŠÍ, Jana. Příspěvek na konferenci. In Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince). 2010.
 128. ELIÁŠ, Karel. Příspěvek v sekci Testimonials. AmCham Czech Republic year-end-report 2009-2010. 2010, s. 15-15.
 129. PAVLŮ, Dušan. Příspěvek VŠFS k výzkumu názorů na reklamu. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, č. 1, 10 s.
 130. SCHEU, Harald Christian. Recenze Černá, D. Zpráva o konferenci „Migrace a kulturní konflikty“. Právník. 2010, č. 10, s. 1092 - 1096. ISSN 0231-6625.
 131. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy Pavlů, D. Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedia, marketing. Professional Publishing, 2009. BrandStories. 2010, č. 1, s. 19. ISSN 1804-2708.
 132. LACINA, Karel. Recenze knihy Stejskal, J., Kovárník, J. Regionální politika a její nástroje. Praha, Portál, 2009. E+M Ekonomie a Management. 2010, XIII., 3., s. 153-153. ISSN 1212-3609.
 133. BARR, Nicholas. Reforming Pensions: Principles and Policy Choices. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 47-58. ISSN 1802-792X.
 134. PAVLÁT, Vladislav. Regulace systémově významných finančních institucí. In FOR FIN. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9.
 135. MAJERIK, Petr. Reportování se hodí i pro menší firmy. Fresh Marketing. 2010, III, s. 30. ISSN 1801-4488.
 136. JURÁSEK, Miroslav. Rethinking of ISI Experience in Latin America from Wallerstein and Fukuyama perspective. In The International Conference of Young Scholars. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. ISBN 978-80-245-1695-0.
 137. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Řízení akvizic a fúzí. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 14-21. ISBN 978-80-7408-037-1.
 138. HAVLÍČEK, Karel. Řízení dluhů v době krize. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 139. BUDINSKÝ, Petr. Řízení finančních rizik v době krize. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 140. BUDINSKÝ, Petr, Karel HAVLÍČEK a Radim VALENČÍK. Řízení firem a institucí v období krize – jak využít teorii her. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiska. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4.
 141. BEZDĚKA, Zdeněk. Řízení jakostí – Cesty i pro vysoké školy a úřady. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 142. STÝBLO, Jiří. Řízení týmové a firemní kultury organizace. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-032-6.
 143. PAVLŮ, Dušan. Sexuální apely v reklamních komunikátech. In Sexualizácia mediálního priestoru. Nitra: Filozofická fakulta UKF, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, 2010. s. 6 – 11. ISBN 978-80-8094-733-0.
 144. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Sociální zabezpečení. In Veřejné finance. Wolters Kluwer. Praha, 2010. s. 143-163. ISBN 978-80-7357-497-0.
 145. TOMČÍK, Michal. Sociologické poznání a výzkum. E-learningová podpora pro předmět Sociologie B2. Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 146. BUDÍK, Josef, Antonín KUBÍČEK a Vladislav PAVLÁT. Současná teorie finančních služeb (podklady pro EQUIP). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 147. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Soukromé vysoké školy ušetřily státu miliardy korun (rozhovor). E15 – příloha Vzdělávání. 2010, s. 4-4.
 148. MATES, Pavel. Společenská škodlivost jako znak správních deliktů. Jurisprudence. 2010, XIX, č. 4, s. 37-39. ISSN 1212-9909.
 149. KUNZ, Vilém. Společensky odpovědné podnikání. In SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V. A KOL. Základy podnikání. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5.
 150. CHARVÁT, Jan. Spolupráce státních orgánů a školy. In Jak zacházet s extremismem ve škole II. 2010.
 151. WAWROSZ, Petr. Správa a organizace soudnictví z pohledu ekonomické teorie. In Olomoucké právnické dny 2009. 2010. ISBN 978-80-87382-00-4.
 152. MATES, Pavel. Správní uvážení v judikatuře správních soudů. Právní rádce. 2010, XVIII, č. 8, s. 36-40. ISSN 1210-4817.
 153. HRADEC, Milan. Stanovení skutečné škody na vozidle. Transport magazín. 2010, č. 4, s. 34-37, 8 s.
 154. STÝBLO, Jiří. Strategie řízení lidských zdrojů v kritických situacích. Práce a mzda. 2010, roč. 58, č. 5. ISSN 0032-6208.
 155. KAŠÍK, Milan. Studenti čtou radši tištěné noviny. Strategie. 2010, č. 16, s. 8.
 156. HAVLÍČEK, Karel. Šance a rizika MSP na trzích Číny. In Obchodní příležitosti v Číně. 2010.
 157. HAVLÍČEK, Karel. Šance a rizika MSP na trzích Indie. In Jak obchodovat s Indií. 2010.
 158. WAWROSZ, Petr, M. KOMZÁKOVÁ a J. SLAVÍK. Téma krize jako inspirace. Arteterapie. 2010, s. 22-23. ISSN 1214-4460.
 159. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Teorie redistribučních systémů a analýza institucionálního prostředí. In Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010. s. 461 – 480. ISBN 978-80-8084-555-1.
 160. ČERVENKA, Miroslav. Úloha managementu v procesu plánování sociálních služeb. In Plánování sociálních služeb v Praze. Praha: Lara consulting s.r.o., 2010. s. 4-10. ISBN 978-80-254-7415-0.
 161. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úspěšná cesta do Mexicali. Xadonia. 2010, č. 1, s. 20.
 162. VOSTATEK, Jaroslav. Ústavní soud rozhodl spravedlivě. Právo. Praha: Borgis, a. s., 2010. ISSN 1211-2119.
 163. KUBÁTOVÁ, Květa. Úvod do daňové teorie. In Veřejné finance. Wolters Kluwer. Praha, 2010. s. 126-142. ISBN 978-80-7357-497-0.
 164. SCHEU, Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Praha: Auditorium, 2010. 144 s. ISBN 978-80-87284-05-6.
 165. KOSIČKA, Tomáš. Úvod do teorie kontextuálních her. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 3 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 166. ČECHÁK, Vladimír. Úvodní referát na konferenci Regionální kontaktní organizace. In koneference Regionální kontaktní organizace. 2010.
 167. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodní slovo. In Důchodová reforma - jak dál? 2010.
 168. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, č. 1, 1 s.
 169. MAJERIK, Petr. Velká bouře na trhu práce. Fresh Marketing. 2010, VI, s. 34-34. ISSN 1801-4488.
 170. WAWROSZ, Petr. Velká deprese a soudobá krize – paralely a rozdíly. In Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi. 2010.
 171. VOSTATEK, Jaroslav. Velká marketingová hra o důchodovou reformu. Praha: VŠFS, 2010.
 172. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, Alena MAAYTOVÁ a ET. AL. Veřejné finance. 2. vydaní. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0.
 173. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Veřejné politiky. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 74 s.
 174. HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné výdaje a růst - omezení a možnosti analýzy vlivů. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 175. MERTL, Jan. Vliv ekonomické krize na systém zdravotního pojištění. In Sborník z konference TPAVF. Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 176. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Vliv kurzového rizika na přeshraniční podnikání malých a středních firem. Scientific Papers of the University of Pardubice. 2010, roč. 16, č. 1, s. 307 – 315. ISSN 1211-555X.
 177. HAVLÍČEK, Karel. Vliv zaměstnavatelského prostředí na politická rozhodnutí. In Zlatá Koruna Fórum - Ekonomika versus politika. 2010.
 178. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. VŠFS pod palbou Hospodářských novin. Šortky - příloha. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, s. 1-6.
 179. MAJERIK, Petr. Všudypřítomné zkracování. Fresh Marketing. 2010, V. ISSN 1801-4488.
 180. SOUČEK, Jiří. Vymáhání pohledávek: krátký pohled do minulosti. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 64 – 73. ISBN 978-80-7408-037-1.
 181. MAJERIK, Petr. Vytrácí se genius loci? Fresh Marketing. 2010, VII+VIII, s. 38-38. ISSN 1801-4488.
 182. LEINWEBER, Václav. Využití NPV k investičnímu rozhodování v prostředí nejistoty. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 183. VOSTATEK, Jaroslav. Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko. In Závěry výzkumu VŠFS na úseku důchodové reformy. Praha: VŠFS, 2010.
 184. MERTL, Jan. Význam a financování sociálních služeb v kontextu ekonomického rozvoje. In Plánování sociálních služeb. Praha: Lara Consulting, 2010. ISBN 978-80-254-7415-0.
 185. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Výzva pro rozvoj naší univerzity. Xadonia. 2010, č. 1, s. 4-5.
 186. ČERVENKA, Miroslav. Zadlužování obcí v důsledku řešení bytové politiky po roce 2000. In Teoretické apraktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 187. HAVLÍČEK, Karel. Zahájení a moderátor konference. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. 2010.
 188. HRADEC, Milan. Zákon o pojistné smlouvě a jeho vztah k jiným zákonům, které upravují soukromé pojištění. Transport magazín. 2010, č. 3, s. 18-20.
 189. MATES, Pavel a P. RIEGER. Zákon o základních registrech-přínos k rozvoji e-governmentu. Správní právo. 2010, XLIII, č. 5, s. 295 -313. ISSN 0139-6005.
 190. PAVLÁT, Vladislav. Zamyšlení nad změnami v mezinárodní finanční regulaci. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy. Bratislava: Ekonomická Univerzita Bratislava, 2010. 9 s. ISBN 978-80-225-2863-4.
 191. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z projektu IGA VŠFS - Analýza velikosti a struktury marketingových komunikačních agentur v ČR. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 30 s.
 192. VOSTATEK, Jaroslav. Zdanění pojistného není šťastné řešení. MF Dnes. MAFRA a.s., 2010. ISSN 1210-1168.
 193. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010, praktický průvodce. 6. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-3426-2.
 194. LEGIERSKÁ, Yvona. Zjednodušení daní. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE FFÚ, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 195. SOUČEK, Jiří. Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 196. BURÝŠEK, Slavomír. Zpráva o semináři „Matematika na vysokých školách“. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, roč. 55, č. 1, s. 77-78. ISSN 0032-2423.
 197. STÝBLO, Jiří. Způsobilosti jako kvalifikační standard pro člena správních orgánů. Práce a mzda. 2010, roč. 58, č. 1, s. 51-58. ISSN 0032-6208.
 198. HAVLÍČEK, Karel. Zvítězí ten, kdo pochopí změnu. Trade Review. 2010, č. 4, s. 7.
 199. KOCOUREK, Ludomír. Židovské hřbitovy v severozápadních Čechách. In Židé v Čechách, 2. Sborník ze semináře konaného v září 2008 v Nýrsku. Praha: Židovské muzeum, 2010. s. 134 – 146. ISBN 978-80-86889-96-2.
 200. 2009

 201. HRNČÍŘ, Miroslav, Václav LEINWEBER a Eva PREININGEROVA. . Financování investičních celků jako podpora rozvoje průmyslu v ČR a EU. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 202. PAVLŮ, Dušan. . Změny v ekonomice a kultuře společnosti – změny v komerční a nekomerční marketingové komunikaci. In Marketingové komunikace a nové formy komunikace. Zlín: FMK UTB, 2009. s. 11-17. ISBN 978-80-7318-830-6.
 203. KUBÍČKOVÁ, Dana a Pavel SCHRÁNIL. Accountance of the Public Sector – Some problems in accounting procedures for territorial self-governing units, subsidized organizations, state funds and organizational units of the state. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 62-69. ISSN 1802-792X.
 204. ŠMÍD, Jan. Anarchizmus – základní teze. Distance – Revue pro kritické myšlení. 2009, roč. 12, č. 1, s. 38-47. ISSN 1212-7833.
 205. BŘEČKOVÁ, Pavla. Bankovní financování firem v současné situaci. Ekonomický deník E15 (příloha Malé a střední podnikání). Praha: Mladá Fronta a.s., 2009.
 206. KUNZ, Vilém a L. SEDLÁČKOVÁ. CSR - výzva pro firmy v ČR i v době krize. In INPROFORUM 2009. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009. s. 282-286. ISBN 978-80-7394-173-4.
 207. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. CSR – výzva pro malé a střední podniky v ČR i v době ekonomické krize. In Zhodnocení změn podnikatelských struktur v důsledku integračních procesů při kooperaci malých a středních podniků. Bratislava: Ekonóm, 2009. s. 67-76. ISBN 978-80-225-2877-1.
 208. KLOSOVÁ, Anna. Czech Republic – National Competitive Advantages, General Business Environment and Practice. In Transformace české ekonomiky a vývoj českých podniků. 2009.
 209. MERTL, Jan. České regulační poplatky ve zdravotnictví. Zdravotní ekonomické revue. 2009, č. 2. ISSN 0013-2276.
 210. MATES, Pavel. Decentralizace a subsidiarita v územní veřejné správě České republiky. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 211. STARÝ, Marek a A KOL. Dějiny daní a poplatků. Praha: Havlíček Brain Team, 2009. 207 s. ISBN 978-80-87109-15-1.
 212. BAREŠ, Ladislav, Rudolf VESELÝ a Eduard GOMBÁR. Dějiny Egypta. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 832 s. ISBN 978-80-7106-971-3.
 213. BUDINSKÝ, Petr. Deriváty – stále ještě hrozba? In Finanční trhy a jejich regulace. Sborník ze 4. mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 214. SCHEU, Harald Christian. Die europarechtliche Dimension des Subsidiaritätsprinzips. In Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 231-239. ISBN 978-80-7380-204-2.
 215. ČEPEK, Ondřej a Petr KUČERA. Disjoint essential sets of implicates of a CQ Horn function. In Proceedings of 12th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Litomyšl, 2009. s. 79 – 92.
 216. PRŮŠA, Ladislav. Do Subsidies from the State Budget Enable the Desirable Development of Social Services? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 70-76. ISSN 1802-792X.
 217. POTOCKÝ, Tomislav. Dvě pojetí interkulturní komunikace a jejich možná uplatnitelnost při koncipování výuky německého jazyka pro profesní účely. In Modernizace výuky cizích jazyků pro zvýšení konkurenceschopnosti absolventů vysokých škol. Sborník příspěvků z odborného semináře konaného v rámci IX. mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum 2009. Liberec: TU Liberec, Hospodářská fakulta, 2009.
 218. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Editorial – úvodní slovo rektorky. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, s. 11-11.
 219. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a P. TARÁBEK. Educational and Didactic Communication 09. Bratislava: Educational Publisher Didaktis, 2009. ISBN 978-80-89160-69-3.
 220. WAWROSZ, Petr. Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 12 s. ISBN 978-80-7408-028-9.
 221. HAVLÍČEK, Karel. Export nemůže být postaven na státní podpoře. Trade Review. CzechTrade, 2009, roč. 3, č. 5, s. 15-15.
 222. CHARVÁT, Jan. Extrémní pravice v ČR a její ohlas v médiích. In Ochrana společnosti před neonacismem. 2009.
 223. WAWROSZ, Petr. Faktory ovlivňující formální a neformální instituce. In Nové trendy, nové nápady 2009. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2009. ISBN 978-80-87314-04-3.
 224. PAVLÁT, Vladislav. Financial Stability, World Financial Crisis and Financial Markets´ Regulation: Some New Issues. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 48-61. ISSN 1802-792X.
 225. KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční analýza (distanční opora EQUIP). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009.
 226. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Finanční aspekty spojeného modelu veřejné správy. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference [CD-rom]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 227. HELÍSEK, Mojmír. Finanční krize a vstup České republiky do eurozóny. In Hospodářská politika v zemích EU. VŠB – TU Ostrava, 2009. 8 s. ISBN 978-80-248-2022-4.
 228. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 229. STARÝ, Marek. Frýdlantská léna v Českém ráji a jejich držitelé (stručný přehled a metodologické zamyšlení). Z Českého Ráje a Podkrkonoší – supplementum. Šlechtické rody a jejich sídla v Českém Ráji. 2009, č. 13, s. 281-286. ISSN 1211-975X.
 230. HRADEC, Milan. Havarijní pojištění. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2009, č. 11.
 231. STARÝ, Marek. Historická zkušenost se spojeným a odděleným modelem veřejné správy v Čechách. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference [CD-rom]. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 232. KUBÍČKOVÁ, Dana. Hodnocení bonity a výkonnosti klientů bank v podmínkách mezinárodních standardů finančního výkaznictví. In Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 233. KUBÍČKOVÁ, Dana. Hodnocení finanční situace MSP v podmínkách mezinárodních standardů účetního výkaznictví. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2059-0.
 234. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, Alena MAAYTOVÁ, Jaroslav VOSTATEK a Stanislav KLAZAR. Impact of Selected Types of Public Spending on Economic Growth. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 90-105. ISSN 1802-792X.
 235. HELÍSEK, Mojmír. Impact of the Financial Crisis on the Euro Adoption in the Czech Republic. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky SR ku eurozóne. Ekonomická univerzita Bratislava, 2009. 8 s. ISBN 978-80-225-2822-1.
 236. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Implementace konceptu „zdravé město“ jako součást marketingu města. In Města a městská politika v EU: konkurenceschopnost, soudržnost a vládnutí. 2009.
 237. KUBÁTOVÁ, Květa. Issues of Tax Burden Measuring Using Tax Quota. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 106-115. ISSN 1802-792X.
 238. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Jak "vypočítat" zdroje morality i příčiny jejího narušení. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok: Catholic University, 2009. s. 678 – 687. ISBN 978-80-8084-471-4.
 239. STÝBLO, Jiří. Jaké slabiny v současném managementu odhalila aktuální krize? In Efektivní management současných organizací. Celostátní konference ČMA a SPD. 2009.
 240. BEDRETDINOV, Rafik. Komplementarita a rivalita hráčů z hlediska teorie redistribučních systémů. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 241. KAFKA, Miloslav. Komunikace, Sebeprezentace, Psychosociální dovednosti. Modul 2 E-ŠANCE. Kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů v Praze 10. Projekt „Praha a EU: investujeme do naší budoucnosti“. 2009.
 242. PAVLŮ, Dušan. Konkurenční boj o vystavovatele. Marketing & Média – příloha Výstavnictví. 2009, č. 51, s. 9-9.
 243. PAVLŮ, Dušan. Krize a společnost, krize a média – co s tím? In Tiskoví mluvčí a odborníci v public relations. 2009.
 244. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 12. mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 245. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Lidský kapitál, křížové koalice a redistribuční hry. In Reprodukce lidského kapitálu. Praha: VŠE. Oeconomia, 2009. ISBN 978-80-245-1434-5.
 246. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2009, č. 12.
 247. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí v havarijním pojištění. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2009, č. 9.
 248. KAŠÍK, Milan, Karel HAVLÍČEK a Miloslav ŠAŠEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7408-022-7.
 249. PAVLŮ, Dušan a A KOL. Marketingové komunikace a nové formy komunikace. Zlín: FMK UTB Zlín, 2009. 199 s. ISBN 978-80-7318-830-6.
 250. VALENČÍK, Radim a A KOL. Matematické základy teorie redistribučních systémů (úvodní poznámky). In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 251. BURÝŠKOVÁ, Věra. Mechanika tekutin. Mundus Symbolicus. VŠE, 2009, roč. 17, s. 27-28, 10 s. ISSN 1210-809X.
 252. SCHEU, Harald Christian, R. PETRÁŠ a H. PETRŮV. Menšiny a právo v České republice. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2009. 507 s. ISBN 978-80-87284-00-1.
 253. ČECHÁK, Vladimír. Metodologické problémy srovnání modelů výkonu veřejné správy. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference [CD ROM]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 254. BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení s využitím Paretova rozdělení. In Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha: VŠE KSTP; VŠE KMIE, 2009. s. 1.-6., 6 s. ISBN 978-80-86175-66-9.
 255. ČECHÁK, Vladimír. Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference. Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-024-1.
 256. VOSTATEK, Jaroslav. Modely zdravotního zabezpečení a balík základní péče. In Balík základní zdravotní péče. 2009.
 257. ROUBAL, Ondřej. Moderní komunikační technologie a konstrukce „kyber-prostorových“ identit. In Nové trendy v marketingu. FMK, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009.
 258. HRNČÍŘ, Miroslav. Monetary Policy and Central Banking in the Wake of the World Financial Crisis. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 137-166. ISSN 1802-792X.
 259. ČECHÁK, Vladimír. Možnosti rozvoje vědy v regionu - Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy a co dál? Mostecký deník. 2009.
 260. SMOLÍK, Jan. Možnosti využití rolí, aktorů a agentů při designu byznys procesů. In Informační technologie pro praxi 2009. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 113-121. ISBN 978-80-248-2081-1.
 261. HEISSLER, Herbert. Náprava veřejného stavu má se začínati od škol. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 262. KREBS, Vojtěch. Ne/efektivnost nového systému financování sociálních služeb. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: VŠB - TU, 2009. s. 25-26. ISBN 978-80-248-2049-1.
 263. KREBS, Vojtěch. Nemocenské pojištění v České republice. In Reprodukce lidského kapitálu. Oeconomia. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1434-5.
 264. PAVLŮ, Dušan. Nové informační zdroje = nové zdroje strategických úvah v marketingové komunikaci. In Masmediálná komunikácia a realita III. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009. s. 61–68. ISBN 978-80-8105-126-5.
 265. KAFKA, Miloslav. Nově přijatí studenti VŠFS AR 2009. Praha: VŠFS, 2009.
 266. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. O Jordánsku, Lawrencovi a kalendáři na rok 2010. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, s. 26-26.
 267. HRADEC, Milan. Obecně k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Transport magazín. ČESMAD BOHEMIA, 2009, č. 10.
 268. PAVLŮ, Dušan. Obsahová analýza inzerce jako nástroj poznání konkurenční komunikační strategie. In Európske kontexty interkulturnej komunikáte. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa, 2009. s. 674-680. ISBN 978-80-8094-564-0.
 269. BRADA, Jaroslav. Oceňování úrokových swapů. In Finanční trhy a jejich regulace. Sborník ze 4. mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 270. BÍLKOVÁ, Diana. Odhad parametrů Paretova rozdělení jako modelu mzdových rozdělení. In Finanční potenciál domácností 2009. Praha: VŠE, 2009. s. 1-13. ISBN 978-80-245-1625-7.
 271. BURÝŠEK, Slavomír. On Monotone Mappings. Mundus Symbolicus. VŠE, 2009, roč. 17, s. 19-26. ISSN 1210-809X.
 272. KUBÁTOVÁ, Květa. Optimální zdanění – přehled dosavadní teorie. Český finanční a účetní časopis. 2009, č. 3, s. 24-36. ISSN 1802-2200.
 273. KUBÁTOVÁ, Květa. Optimální zdanění – přehled dosavadní teorie. Český finanční a účetní časopis. 2009, č. 3, s. 24 - 36. ISSN 1802-2200.
 274. VYBÍHAL, Václav. Osobní daňová solidarita – nový koncept. In Seminář KRPMVS VŠFS. 2009.
 275. ČECHÁK, Vladimír. Osobnostní aspekty výkonu veřejné správy - osobnostní profil úředníka veřejné správy. Moderní obec. 2009. ISSN 1211-0507.
 276. BŘEČKOVÁ, Pavla. Panelová diskuze Vliv kolísání měnových kurzů na české exportéry. In Odborný panelista. 2009.
 277. GOMBÁR, Eduard. Parlamentní tradice v Kuvajtu. In Sorby, Karol ml. (ed.): Arabský svet v premenách času. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009. s. 113-126. ISBN 978-80-8095-047-7.
 278. KOCOUREK, Ludomír. Patrimonia a správa v Českém ráji. Z Českého Ráje a Podkrkonoší. Semily-Turnov, 2009, č. 13, s. 269-278. ISSN 1211-975X.
 279. TOMČÍK, Michal a M. VAVROCH. Pocit bezpečí v Chánově. 2009.
 280. PAVLŮ, Dušan. Počátky reklamy a reklamního filmu u nás. In Noc reklamožroutů. 2009.
 281. VALENČÍK, Radim a Pavel VÁVRA. Počítačový model redistribučního systému a jeho manažerské aplikace. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok. Catholic University, 2009. s. 307-316. ISBN 978-80-8084-471-4.
 282. LACINA, Karel. Podklady pro výzkumnou zprávu interního projektu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 40 s.
 283. SCHEU, Harald Christian. Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu. Jurisprudence. 2009, XVIII, č. 4, s. 32 – 40. ISSN 1802-3843.
 284. SCHEU, Harald Christian. Pojem rodiny v evropském systému ochrany lidských práv. In WINTEROVÁ, A., DVOŘÁK, J. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 1. vydání. Praha: Aspi, 2009. ISBN 978-80-7357-432-1.
 285. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Pojistný trh – možnosti a realita jeho vývoje. In Vývojové trendy v poisťovnictve III. 2009.
 286. KUBÍČEK, Antonín. Pokus o nový pohled na možnosti regulace. In Finanční trhy a jejich regulace. Sborník ze 4. mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 287. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Požadavky připravované obezřetností vyhlášky na management pojišťovny. In Dopad legislativních změn na činnost pojišťoven a zprostředkovatelů pojištění. 2009.
 288. BÍLKOVÁ, Diana, Petr BUDINSKÝ a Václav VOHÁNKA. Pravděpodobnost a statistika. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 639 s. ISBN 978-80-7380-224-0.
 289. SCHEU, Harald Christian. Právní postavení přistěhovalců v mezinárodním a evropském právu. Správní právo. Praha, 2009, XLII, č. 3, s. 129-163, 34 s. ISSN 0139-6005.
 290. BŘEČKOVÁ, Pavla. Prezentace na semináři týdeníku PROFIT. In Účinnost protikrizových opatření vlády – dopad na MSP. 2009.
 291. MAJERIK, Petr. Před přípravou kampaně si posviťte na média. Fresh Magazine. 2009, č. 12, s. 18-21. ISSN 1801-4488.
 292. HAVLÍČEK, Karel. Přednesen příspěvek. In Konference HSBC GRANT – podpora exportu, Ostrava. 2009.
 293. HAVLÍČEK, Karel. Přednesen příspěvek. In Konference HSBC GRANT – podpora exportu, Praha. 2009.
 294. HAVLÍČEK, Karel. Přednesen příspěvek. In Evropské a tuzemské podnikatelské prostředí, MPO, workshop pro srbské zástupce vlády. 2009.
 295. HAVLÍČEK, Karel. Předseda. In Podpora exportu, Brno, AMSP. 2009.
 296. HAVLÍČEK, Karel. Předseda. In TPO, CzechTrade(MPO). 2009.
 297. HAVLÍČEK, Karel. Předseda. In Paying Taxes, PWC, Světová banka. 2009.
 298. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Předsednictví a úvodní referát na téma Změny v době ekonomické nestability. In Pojišťovnictví ČR a SR. 2009.
 299. CHARVÁT, Jan. Přehled projevů nenávistného chování a skupin, pro něž je toto jednání typické. In Nezvaní hosté. Praha: Člověk v tísni, o.p.s, 2009. ISBN 978-80-86961-75-0.
 300. ŠIMKOVÁ, Jarmila. Překlad slovníkových hesel pro projekt IGA „Srovnávací systémy veřejné správy“. 2009.
 301. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Přetrvávající otázky ekonomie veřejného sektoru a inovační postupy současného výzkumu. In Tvorivosť a inovácia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 22 - 28. ISBN 978-80-970258-8-5.
 302. KAFKA, Miloslav. Přijímací pohovor. Modul 2 E-ŠANCE. Kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů v Praze 10. Projekt „Praha a EU: investujeme do naší budoucnosti“. 2009.
 303. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. In Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. ISBN 978-80-248-2057-6.
 304. TICHÝ, Jaromír a Václav NETOLICKÝ. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací [CD-ROM]. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 219 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-001-2.
 305. STARÝ, Marek. Příspěvek na konferenci Dny práva III. In Dny práva III. 2009.
 306. HAVLÍČEK, Karel. Příspěvek na workshopu + tisková konference. In Export a krize, TPO, Czechtrade. 2009.
 307. HAVLÍČEK, Karel. Příspěvek na workshopu + vedení tiskové konference. In Výzkum institucionální podpory podnikatelů. 2009.
 308. PAVLÁT, Vladislav. příspěvek přednesený na semináři. In Seminář E-learning. 2009.
 309. NEMEC, Juraj a Miroslav NEMEC. Public Challenges for Sports Management in Slovakia: How to Select the Optimum Legal Form of a Sport Club? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 116-123. ISSN 1802-792X.
 310. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Racionální základ morality v redistribučních systémech. In Znalosti pro tržní praxi 2009. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie Filosofické fakulty University Palackého, 2009. ISBN 978-80-87273-02-9.
 311. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Racionální základ morality v redistribučních systémech. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok: Catholic University, 2009. ISBN 978-80-8084-471-4.
 312. ČÁSTEK, Michal. Recenze odborné publikace: König, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2009, XII, 4/2009, s. 119-120. ISSN 1212-3609.
 313. VALENČÍK, Radim a Petr BUDINSKÝ. Redistribution Systems, Cross-Coalitions among them and Complexes of Memes Securing their Robustness. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 29-47. ISSN 1802-792X.
 314. ČECHÁK, Vladimír. Reprezentace VŠ a aktivity SVŠ. In 10 let soukromého vysokého školství v ČR. 2009.
 315. LACINA, Karel a H. MOHELSKÁ. Role destinační společnosti v aplikaci manažerských a marketingových přístupů v soudobém evropském cestovním ruchu. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2049-1.
 316. STÝBLO, Jiří. Řízení a využívání týmů v podnikové praxi. Práce a mzda. 2009, roč. 57, č. 10, s. 51-57. ISSN 0032-6208.
 317. HAVLÍČEK, Karel. Řízení výkonů a rizik v době krize. In Vliv globální krize na řízení výkonnosti. 5. ročník mezinárodní konference. 2009.
 318. KUBÍČKOVÁ, Dana. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 182 s. ISBN 978-80-7408-018-0.
 319. PAVLŮ, Dušan. Sexuální apely v reklamních komunikátech. In Sexualizácia mediálního priestoru. 2009.
 320. KOCOUREK, Ludomír. Sjednocení státní správy a samosprávy v sudetské župě v letech 1938 – 1945. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference. Vysoká škola finanční a správní, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 321. ŠIMKOVÁ, Jarmila. Slovníček – Glossare. In Kommunikation in der Wirschaft. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-893-6.
 322. TOMČÍK, Michal a Ján MIŠOVIČ. Sociální profil posluchače prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2008/2009). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
 323. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2008/2009. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009.
 324. CECAVA, Zdeněk. Sociální profil studentů navazujícího magisterského studia 2008/2009 (2. ročník). Vysoká škola finanční a správní, 2009.
 325. TOMČÍK, Michal. Sociologické poznání a výzkum. E-learningová podpora pro předmět Sociologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
 326. KREBS, Vojtěch, Jan MERTL a A KOL. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. 1. vydání. Praha: VÚPSV, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7416-044-8.
 327. PRŮŠA, Ladislav. Solidarity and Equivalence in the State Benefits System. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 124-136. ISSN 1802-792X.
 328. PAVLÁT, Vladislav. Současná krize a změny architektury finančních trhů. In Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 329. HELÍSEK, Mojmír. Současné perspektivy zavedení eura v České republice. Přednáška na semináři. PEF MZLU Brno, 2009. 14 s.
 330. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Současné tendence fiskální decentralizace v ČR v kontextu zvyšování efektivity řízení na lokální úrovni. In KLUS, M., KRÁLÍK, J., MESÍKOVÁ, E. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 978-8080-83-9.
 331. PAVLŮ, Dušan. Spotřebitelé a trendy marketingové komunikace z pohledu výrobců. In Hes, A. et al. Chování spotřebitele při nákupu potravin. Praha: Alfa Nakladatelství, 2009. s. 49-54, 5 s. ISBN 978-80-87197-20-2.
 332. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Stát a jeho úloha při formování tržního prostředí. In Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 333. SCHEU, Harald Christian. Státní suverenita a zásada subsidiarity v procesu evropské integrace. In Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 99-106. ISBN 978-80-7380-204-2.
 334. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Stipendia na Vysoké škole finanční a správní. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, s. 16-16.
 335. HRNČÍŘ, Miroslav. Světová finanční krize a její dopady: srovnání rizik, výhod a nevýhod při existenci národní měny a při členství v měnové unii (eurozóně). In Finanční trhy a jejich regulace. 4. mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 336. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Škola jako excelentní zaměstnavatel. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, s. 21-21.
 337. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Škola je součástí Společenství škol. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, s. 23-23.
 338. HRADEC, Milan. Teorie dopravní nehody. In Chmelík, J. a kol. Dopravní nehody. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 544 s. ISBN 978-80-7380-211-0.
 339. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Teorie redistribučních systémů. Politická ekonomie. 2009, č. 5, s. 244 – 259. ISSN 0032-3233.
 340. HELÍSEK, Mojmír. The Czech Republic´s Progress on its Road to the Euro Area. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, Vol. 3, č. 1, s. 6-28. ISSN 1802-792X.
 341. ČÍRTEK, Pavel. Učební texty pro program Popularizace vědy a výzkumu. Vysoká škola finanční a správní, 2009. 60 s.
 342. HAVLÍČEK, Karel. Úloha manažerů v řízení podniků. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 88 s. ISBN 978-80-7408-026-5.
 343. ČECHÁK, Vladimír. Úvodní slovo ke konferenci: Reforma systému vzdělávání nebo reforma vzdělání? In Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 344. ČECHÁK, Vladimír. Úvodní vystoupení na X. Odborné konferenci pro veřejnou správu. In Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. 2009.
 345. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Vedení panelové diskuse na mezinárodní konferenci. In Sociální Evropa – problémy a perspektivy. 2009.
 346. MAJERIK, Petr. Vedení semináře. In Základy mediálního plánování pro CEAAI (Central European Art and Advertising Institute). 2009.
 347. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedialita, marketing. Praha: Professional Publishing, 2009. 380 s. ISBN 978-80-86946-38-2.
 348. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako forma multimediální komunikace. In Psychologické, sociologické a etické aspekty marketingovém komunikácie. Trnava: FMK Univerzity Cyrila a Metoda, 2009. s. 134-148. ISBN 978-80-8105-093-0.
 349. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy, krize, strategické aktivity. Oficiální katalog výstav a veletrhů 2010. Praha: Expo cz, 2009, s. 86–97, 11 s.
 350. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy v aktuálnom konkurenčnom prostredí. Trend špeciál. 2009, s. 4-5.
 351. LACINA, Karel. Veřejná správa Francouzské republiky. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 352. BŘEČKOVÁ, Pavla. Vocational training and its influence on Czech SMEs. In UEAPME - IPOSZ Day of Hungarian Crafts. 2009.
 353. WAWROSZ, Petr. Vstup na trh znalostí. In Znalosti pro tržní praxi 2009. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie Filosofické fakulty University Palackého, 2009. ISBN 978-80-87273-02-9.
 354. RYTINA, Jan. Výsledky ankety zaměstnanců a učitelů VŠFS o.p.s. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009.
 355. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Vystoupení na konferenci Sociální Evropa – aktuální problémy a perspektivy. In Konference Sociální Evropa – aktuální problémy a perspektivy. 2009.
 356. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Vystoupení na konferenci 10 let soukromého vysokého školství. In Konference 10 let soukromého vysokého školství. 2009.
 357. MAJERIK, Petr. Vývoj postavení tisku na reklamním trhu ve světě, středoevropském regionu a ČR a jeho střednědobá perspektiva (Přednáška v rámci sekce Unie vydavatelů). In FORUM MEDIA. 2009.
 358. BUDINSKÝ, Petr. Vývoj rizik spojených s CDS. In Finance a riziko. Bratislava. Ekonomická univerzita, 2009.
 359. VOSTATEK, Jaroslav. Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko. In Sociální Evropa – problémy a perspektiv. 2009.
 360. PAVLŮ, Dušan. Výzkum názorů návštěvníků 4. ročníku Noc reklamožroutů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 10 s.
 361. PAVLŮ, Dušan. Výzkum názorů žáků 6. - 9. tříd základních škol v České republice na zavedení EURO. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 101 s.
 362. MERTL, Jan. Vzdělávací politika v kontextu reforem welfare state. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 363. ŠLÉGROVÁ, Michaela. Vzdělávání úředníků na Městském úřadě Stochov: případová studie. In KLUS, M., KRÁLÍK, J., MESÍKOVÁ, E. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 1-2. ISBN 978-8080-83-9.
 364. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělávání vrcholového managementu ve veřejné správě. In Rozvoj systémů vzdělávání ve veřejné správě. 2009.
 365. PAVLŮ, Dušan a H. JAHODOVÁ. Zákaznická loajalita uživatelů značky Škoda. In Marketing v automobilovém průmyslu. Mladá Boleslav: Škoda Auto – Vysoká škola, 2009. s. 43-51. ISBN 978-80-87042-34-2.
 366. VOSTATEK, Jaroslav, Jan MERTL, Ladislav PRŮŠA a Vojtěch KREBS. Základní vývojové tendence rozvoje teorie a politiky sociálního pojištění. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 116 s.
 367. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva – obecná část. praha: VŠFS, 2009. 142 s. ISBN 978-80-7408-019-7.
 368. STÝBLO, Jiří. Zaměstnatelná budoucnost I – III. Koncepční studie pod vedením České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. 2009.
 369. PAVLÁT, Vladislav. Zamyšlení nad změnami v mezinárodní finanční regulaci. In Mezinárodní konference Ekonomické Univerzity Bratislava. 2009.
 370. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Změny proporcí ekvivalence a solidarity ve zdravotnictví. In Reprodukce lidského kapitálu. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1434-5.
 371. PAVLŮ, Dušan. Značka, image, konkurence, marketingové komunikace. In Marketing a obchod 2009 – Vplyv hospodárskej krízy na marketing a obchod. Zvolen, 2009. s. 188-192. ISBN 978-80-89241-33-0.
 372. PAVLŮ, Dušan. Značka-image-automobil. Brands & Stories. Praha, 2009, roč. 1, s. 22-23.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 20:55