Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. ŠUMNÁ, Petra. . Jakými způsoby a kanály působí na kreditního riziko různé aspekty hospodářského cyklu. In QUAERE 2011. : Magnamitas, 2011. 10 s. ISBN 978-80-904877-3-4.
  Název anglicky: What Ways and Channels Affects on Credit Risk Various Aspects of Business Cycle
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: credit risk, business cycle, pro-cyclicality, inflation expectations, default, rating, depreciation reserves

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 23. 8. 2012 10:40.
 2. STÝBLO, Jiří a A KOL. Abeceda personalisty 2011. Olomouc: Anag, 2011. 416 s. ISBN 978-80-7263-646-4.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:39.
 3. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Absolventský klub Diamant. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, č. 1, s. 6-7.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:12.
 4. STÝBLO, Jiří. Aktivní diskusní kroužek. In Konference CSRLZ. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:45.
 5. NOVÁK, Josef. Aktivní účast. In Workshop k vědecko-výzkumné činnosti kateder Fakulty ekonomických studií. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:18.
 6. SOUČEK, Jiří. Aktivní účast. In Workshop k projektu IGA Řízení pohledávek. 2011.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:55.
 7. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:16.
 8. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Důchodová reforma – jak dál? 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:15.
 9. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:14.
 10. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Konference IAUP, New York. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:13.
 11. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Aktivní účast. In Workshop VŠFS k výzkumné činnosti. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:10.
 12. ZICH, František. Aktivní účast. In Regionální identita a transnacionální prostory ve středovýchodní Evropě. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 10:59.
 13. BUDINSKÝ, Petr. Aktivní účast. In 1. videokonference o finančních derivátech. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 08:58.
 14. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In Konference IAUP. Maroko. 2011.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 10:27.
 15. SOUČEK, Jiří. Aktivní účast. In Konkurenceschopnost české ekonomiky na křižovatce? 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:55.
 16. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účat. In Terciární vzdělávání. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:15.
 17. KUBÍČKOVÁ, Dana. Amortizovaná hodnota a její využití při vykazování finančních nástrojů. In Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-87106-40-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:58.
 18. BÍLKOVÁ, Diana a J. LANGHAMROVÁ. Analysis of the Distribution of Income in Recent Years in the Czech Republic by Region. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:57.
 19. HAVLÍČEK, Karel. Ani dva jazyky k úspěchu nestačí. Ekonom, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 43-43. ISSN 1210-0714.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:47.
 20. CECAVA, Zdeněk a František ZICH. Anketa absolventů VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2011. 65 s.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 10:45.
 21. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS (2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 10:50.
 22. KUNZ, Vilém. Application of Ethical Principles in the Society Through the Form of the Communication of CSR Programmes in Education. In Marketingová komunikace/Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 08:59.
 23. BRYCHTA, Karel. Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 074-092. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Hodnocení souladnosti českého daňového práva s právem Evropské unie se zaměřením na zdaňování nerezidentů
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Czech act on income taxes; European Court of Justice; natural persons; non-resident; taxation
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:01.
 24. BLAHA, Jaroslav. Bezpečnostní a ekonomická rizika České republiky ve světle vývoje arabského světa. In Bezpečnostní management a společnost. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 63 – 72, 10 s. ISBN 978-80-7231-790-5.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:55.
 25. BLAHA, Jaroslav. Bezpečnostní rizika EU a ČR z exodu z arabských zemí. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: EDIS - vydavateľstve ŽU, 2011. s. 33 - 42, 10 s. ISBN 978-80-554-0366-3.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:41.
 26. HAVLÍČEK, Karel. Business a legislativa. In TOP VISION. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 10:11.
 27. HAVLÍČEK, Karel. Controlling a řízení rizik v MSP. Moderní řízení, 2011, roč. 2011, č. 8. ISSN 0026-8720.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:43.
 28. DIEDERICH, Michael. Corporate Governance in Germany. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 148-165. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Corporate Governance v Německu
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: institutional shareholder; corporate governance; mutual funds; shareholder value; Companies Act; board composition
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:28.
 29. BŘEČKOVÁ, Pavla. CSR v českých firmách a společenská objednávka odpovědnosti. In Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:37.
 30. HELÍSEK, Mojmír. Czech Republic´s Preparedness to Join the Euro Area. In Kontrowersje wokol akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutovej. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. s. 152-182, 30 s. ISBN 978-83-7252-531-4.
  Ekonomie. angličtina. Polsko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 12:45.
 31. LEGIERSKÁ, Yvona. Daňová politika ČR a její dopad na podnikání. In Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech Jihovýchodní Moravy. 2011. ISBN 978-80-7314-238-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 10. 2012 12:38.
 32. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Daňové zatížení z nesplacených pohledávek. In Finanční řízení podniků a institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:36.
 33. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Science Education. In Qualitative, Quantitative and Hybrid Models and Modeling Methodologies in Science and Engineering. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemic, 2011. s. 312-317, 5 s. ISBN 978-1-936338-20-7.
  Obecná matematika. angličtina. Spojené státy americké.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 12:28.
 34. KOKLAR, Robin. Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 10 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Název anglicky: Determinants Influencing the Required Life Insurance Gross Premium in the CR with
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Model VAR, Granger causality, model ARIMA, OLS regession

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 23. 8. 2012 10:36.
 35. MERTL, Jan. Dohoda s lékaři rozpočet nezatíží, hrozí ale tlak od dalších zaměstnanců. Rozhovor. Český rozhlas 6, 2011, 17 02 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:47.
 36. BŘEČKOVÁ, Pavla a A. VLAČIHOVÁ. Doma, nebo za hranicemi? (Od letošního roku můžeme volně pracovat i v Německu a Rakousku). Podnikatel (podnikatelský list s celonárodní působností), 2011, č. 4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 08:30.
 37. HRADEC, Milan. Dopad finanční krize na pojistném trhu v ČR v oblasti vozidel. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:34.
 38. BŘEČKOVÁ, Pavla. Dopady důchodové reformy na OSVČ. In Před polednem - zpravodajský blok pořadu ČT24. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 08:33.
 39. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma. In Názory a doporučení expertů k připravované důchodové reformě. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:48.
 40. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma – teď nebo nikdy? In Důchodová reforma v ČR: spása anebo zmar? Praha: FONTES RERUM, 2011. ISBN 978-80-86958-22-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:34.
 41. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma a teorie veřejné volby. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 6. 2015 12:43.
 42. VYCHOVÁ, Helena. Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 029-060. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Ekonomické nástroje poptávkové stimulace na trhu dalšího vzdělávání dospělých
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: human resource development; adult education; financial support for training
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:55.
 43. KUBÍČEK, Antonín. Ekonomická gramotnost – Základy finančního investování a jeho rizika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 20 s.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 09:01.
 44. SVOBODOVÁ, Ivana. Ekonomická gramotnost – Základy finančního investování a jeho rizika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:18.
 45. BERKA, Petr. ETree Miner: A New GUHA Procedure for Building Exploration Ttrees. In Foundations of Intelligent Systems. 19th Int. Symposium on Methodologies for Intelligent Systems ISMIS 2011. : Springer LNCS 6804, 2011. s. 96 -101, 6 s. ISBN 978-3-642-21915-3.
  Informatika. angličtina. Polsko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:31.
 46. VOSTATEK, Jaroslav. Experti se přeli o reformu. DPH, důchody a úplný blázinec. Interview s J. Vostatkem a J. Králem. Týden, Praha, 2011, č. 9.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:40.
 47. MERTL, Jan. Financování zdravotnictví ve stínu ekonomické krize. In Kubátová, K. (ed.) Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-609-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:39.
 48. MERTL, Jan. Finanční bilance a věcné perspektivy českého zdravotnictví pro rok 2011. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Brno: ESF MU Brno, 2011. s. 155-165, 10 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
  Ekonomie. čeština. Bělorusko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:29.
 49. OTRUSINOVÁ, M. a Dana KUBÍČKOVÁ. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví. Praha: C. H. Beck, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7400-342-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 14:13.
 50. KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční krize a její odraz v oblasti tvorby mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finančnía správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:29.
 51. SCHLOSSBERGER, Otakar. Finanční krize a platební styk. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:29.
 52. ŠUMNÁ, Petra. Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Název anglicky: The Financial Crisis 2008/2009 and Reforms in Compliance and Regulation of the
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 23. 8. 2012 10:41.
 53. HAVLÍČEK, Karel. Finanční plánování. Moderní řízení, 2011, roč. 2011, č. 5. ISSN 0026-8720.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:35.
 54. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:55.
 55. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy optikou roku 2011. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:28.
 56. KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-020-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:28.
 57. HEISSLER, Herbert a Petr WAWROSZ. Fondový důchodový systém a hrubé národní úspory. In Důchodová reforma – jak dál. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 8. 2012 10:34.
 58. VATAHA, Jiří. Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Název anglicky: Fundamental and Technical Analyses – Their Use in Position Trading
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 30. 8. 2012 13:13.
 59. PAVLŮ, Dušan. Globální výzvy pro lokální marketingovou komunikaci. In Theory of Management 3 – The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta riadenia a informatiky, 2011. s. 144-150, 6 s. ISBN 978-80-554-0419-6.
  čeština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:26.
 60. STÝBLO, Jiří. Hlavní řečník. In The worldweid leadership CSRLZ. 2011.
  angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:44.
 61. STÝBLO, Jiří. Hodnocení výkonnosti zaměstnanců a jeho souvislosti s praxí. Práce a mzda, Praha, 2011, roč. 59, č. 6, s. 54-59. ISSN 0032-6208.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:42.
 62. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Hodnocení výkonu penzijních fondů ve světě. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:25.
 63. HAVLÍČEK, Karel. Hospodářství a politika. In Budoucnost evropského hospodářského systému. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:56.
 64. TICHÝ, Jaromír. Change in approach of education financing. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 : sekce Ekonomie. CD. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 6 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:24.
 65. ČECHÁK, Vladimír. Charakteristika a současná funkce vzdělávání. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:24.
 66. ROUBAL, Ondřej. Chceme si užívat! Vyrostla nová skupina zákazníků, která mění marketingové strategie firem. Psychologie Dnes, 2011, č. 4, s. 28-31. ISSN 1212-9607.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:24.
 67. VOSTATEK, Jaroslav. Chybí zdanění finančních služeb. Lidové noviny, 2011, roč. 21. 3.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:45.
 68. HEISSLER, Herbert a Radim VALENČÍK. I iracionální chování může být racionální – aneb Teorie her tak trochu jinak. Vesmír, Praha, 2011, č. 90, s. 206-207. ISSN 1214-4029.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 12:50.
 69. PÁLKA, P., B. SVITÁKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Implementation of IFRS for SMES and it´s impact on performance indicators. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-020-2.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 11. 2016 15:11.
 70. KRÁL, David. Information Security in Small and Medium-Sized Companies. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 061-073. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Bezpečnost informací v malých a středních firmách
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: information security; small and medium-sized businesses; risk management; key assets; security of processes; human resources; security incidents
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:57.
 71. HAVLÍČEK, Karel. Inovace jako hrozba. Trade Review, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 13-13.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:52.
 72. HAVLÍČEK, Karel. Inovační řízení MSP. Moderní řízení, 2011, roč. 2011, č. 6. ISSN 0026-8720.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:40.
 73. KORBASOVÁ, Petra. Integrace výkaznictví jako organická součást integrace finančních trhů a. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 23. 8. 2012 10:47.
 74. HEISSLER, Herbert. International Company Cooperation or Competition and Profitability. In Proceedings VCM Conference 2011. Steyr, Austria: Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management, 2011. s. 263-281, 18 s. ISBN 978-3-8440-0041-2.
  Ekonomie. angličtina. Rakousko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 12:41.
 75. BENEŠ, Vadim. Interní audit v bankách a finanční krize. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 30. 8. 2012 09:23.
 76. TICHÝ, Jaromír. Investment decision-making. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů - QUAERE 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. 6 s. ISBN 978-80-904877-3-4.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:17.
 77. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se hodnotí penzijní fondy ve světě? In Výkonnosť organizácie 2011, Přístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banké Bystrici, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:13.
 78. VOSTATEK, Jaroslav. Jak zavést progresivní daň z příjmů? Lidové noviny, 2011, 31. 3.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:46.
 79. POTOCKÝ, Tomislav. Jazyková příprava na vysokých školách nefilologického zaměření v ČR z pohledu zástupce odborné profesní komunity. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:12.
 80. HELÍSEK, Mojmír. Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální? In Vladislav Pavlát. Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 1 - 9, 9 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
  URL
  Název česky: Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální?
  Název anglicky: IS THE DISCUSSION ON THE INTRODUCTION OF THE EURO IN THE CZECH REPUBLIC STILL CURRENT?
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: euro, euro area, convergence criteria, exchange rate stability, currency crisis
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 31. 5. 2020 20:01.
 81. VLAČIHOVÁ, A. a Pavla BŘEČKOVÁ. Je pro malou nebo střední firmu snadné získat v EU úvěr? Podnikatel (podnikatelský list s celonárodní působností), 2011, č- 7-8.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 08:31.
 82. SCHLOSSBERGER, Otakar. Je záložna spolehlivá jako banka? Bankovnictví, Praha: Economia, a.s., 2011, č. 4, s. 29-29. ISSN 1212-4273.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 2. 12. 2015 09:37.
 83. ELIÁŠ, Karel. Joint Degree a brand new product at the University of Finance and Administration. AmCham Czech Republic Marketplace, 2011.
  URL
  angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:18.
 84. TÓTH, Endre. K novým úlohám auditu. Interní auditor, 2011, č. 1.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:22.
 85. TÓTH, Endre. K novým úlohám auditu - pokračování. Interní auditor, 2011, č. 2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:23.
 86. KUBÍČKOVÁ, Dana. K problematice odepisování majetku ve veřejné sféře. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 166-170, 4 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:10.
 87. ROUBAL, Ondřej. K problematice pohraničních vztahů v EU (Meinhof H. Ulrike (ed.). Living (with) Borders – Identity Discourses on East-Weast in Europe. Southampton, Ashgate 2002, 149 s.). Marathon, Praha, 2011, č. 1, s. 32-33. ISSN 1211-8591.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:24.
 88. HAVLÍČEK, Karel. Kam směřuje malé a střední podnikání. Trade Review, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 11-11.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:49.
 89. BENECKÁ, Soňa. Kde hledat bezpečný měnový přístav? Globální ekonomický výhled, ČNB, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 20-21.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 6. 1. 2012 10:58.
 90. BŘEČKOVÁ, Pavla. Kdo je větší chudák. Odírá stát víc zaměstnance, nebo živnostníky? MF Dnes, MAFRA a.s., 2011, 22.4.2011. ISSN 1210-1168.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 08:28.
 91. HAVLÍČEK, Karel. Konkurenceschopnost MSP. In TOP VISION. Konkurenceschopnost ČR. 2011.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 10:13.
 92. PAVLÁT, Vladislav. Koordinátor, hlavní gestor a přednášející. In 1. videokonference o finančních derivátech. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:09.
 93. PAVLŮ, Dušan. Krize a marketingové komunikace. In Marketing a obchod – vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. Zvolen: Bratia Sabovci, 2011. s. 231-235, 4 s. ISBN 978-80-89241-41-5.
  čeština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:03.
 94. FRAIT, Jan. Krize ještě neskončila. Euro, Praha, 2011, č. 26, s. 60-60.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 09:28.
 95. STÝBLO, Jiří. Kultura firmy jako její konkurenční výhoda. Práce a mzda, Praha, 2011, roč. 59, č. 2, s. 47-51. ISSN 0032-6208.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:41.
 96. KAZÍK, O. a Jan LÁNSKÝ. Linguistic Text Compression. In Proceedings of The Sixth International Conference on Digital Telecommunications (ICDT 2011). Budapešť: IARIA, 2011. s. 64-73, 9 s. ISBN 978-1-61208-127-4.
  Informatika. angličtina. Maďarsko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 08:38.
 97. BÍLKOVÁ, Diana. L-Moments and Their Use in Modeling the Distribution of Income and Wage. In ISI - 58th Congres of International Statistical Institute. 2011.
  Ekonomie. angličtina. Irsko.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 11. 1. 2012 15:31.
 98. PAVLŮ, Dušan. Mají veletrhy v době internetu vůbec ještě perspektivu? Strategie, Praha: Mladá fronta, a.s., 2011, č. 1, s. 50-53. ISSN 1210-3756.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:49.
 99. TÓTH, Endre. Management krize nebo krize managementu. Moderní řízení, 2011, č. 1. ISSN 1211-8591.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 12:42.
 100. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management of receivables in Czech firms. In Current Issues in Management of Business and Society Development 2011. Riga: University of Latvia, 2011. s. 690-699, 9 s. ISBN 978-9984-45-347-7.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Litva.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:51.
 101. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management pohledávek v malých a středních podnicích. In Aktuálne pohĺady na konkurencieschopnosť a podnikanie, nové výzvy. Bratislava: Ekonomická Univerzita Bratislava, 2011. s. 454-549, 95 s. ISBN 978-80-225-3200-6.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 14:01.
 102. TÓTH, Endre. Manažerské dilema: organizovat nebo řídit. Moderní řízení, Praha: Economia, 2011, č. 7. ISSN 1211-8591.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:29.
 103. TÓTH, Endre. Manažerské iniciativy pro krizovou a pokrizovou dobu. Bezpečnost atomových elektráren, 2011, č. 4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:25.
 104. ELIÁŠ, Karel. Marketing Communication at the University of Finance and Administration also in English. AmCham Czech Republic Marketplace, 2011.
  URL
  angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:19.
 105. PAVLŮ, Dušan. Marketing, technologie, internet a trendy vývoje. In Megatrendy a média. 2011.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:51.
 106. HAVLÍČEK, Karel a Milan KAŠÍK. Marketingové řízení podniků. Moderní řízení, 2011, roč. 2011, č. 3. ISSN 0026-8720.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 09:17.
 107. PAVLŮ, Dušan. Marketingový manažer: renesanční člověk či technolog komunikace? In Bačuvčík, R. et.al. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: VERBUM, 2011. s. 30-38, 8 s. ISBN 978-80-87500-04-0.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:43.
 108. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketingový mix pro podniky zakletý. Moderní řízení, 2011, roč. 2011, č. 4. ISSN 0026-8720.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 09:19.
 109. TOMČÍK, Michal. Marketingový prostor a jeho vnímání. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:41.
 110. KUBÍČKOVÁ, Dana. Measuring of Financial Performance In Conditions of Trasition to IFRS in Czech Republic. China-USA Business Review, 2011, roč. 10, č. 2, s. 106-114. ISSN 1537-1514.
  Ekonomie. angličtina.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:55.
 111. HAVLÍČEK, Karel. Méně efektivity, více rozumu. Media Planet, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 2-2.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:54.
 112. BENECKÁ, Soňa. Měnová politika čínské centrální banky. Globální ekonomický výhled, ČNB, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 12-18.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 6. 1. 2012 09:46.
 113. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Měření výkonnosti penzijních fondů. In Workshop k projektu IGA Řízení pohledávek. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 11:47.
 114. MACH, Petr. Model rovného důchodu. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:53.
 115. MACH, Petr. Model rovného důchodu jako alternativa k vládní důchodové reformě. Pojistný obzor, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2011, č. 2. ISSN 0032-2393.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 08:29.
 116. KUBÍČKOVÁ, Dana. Model Z-score in Conditions of Transiting to IFRS in Czech Republic. In Cambridge Business and Economics Conference. Cambridge, Velká Británie: Association form Business and Economic Research (ABER) and International Journal of Business and Economics, 2011. ISBN 978-0-9742114-2-8.
  Ekonomie. angličtina. Spojené království.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:52.
 117. BÍLKOVÁ, Diana a I. MALÁ. Modelling Income Distribution in the Czech Republic with a Special Focus on Income Distribution of Professionals in Informatics. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:52.
 118. BÍLKOVÁ, Diana. Modelling of Income and Wage Distribution Using the Method of L-Moments of Parameter Estimation. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:52.
 119. HAVLÍČEK, Ivan. Modely, výpočty a data mining v oblasti finančních derivátů. In Videokonference k finančním derivátům. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 08:39.
 120. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Modely, výpočty a data mining v oblasti finančních derivátů. In Videokonference k finančním derivátům. 2011.
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 12:29.
 121. BRŮNA, Karel. Monetary Policy Implementation and Absorption of Banking System Liquidity in Transition Countries. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Název česky: Měnová politika a absorpce likvidity bankovní soustavy v transitivních ekonomikách
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:51.
 122. PETROVÁ, Iva. Možnosti marketingového výzkumu v současné marketingové praxi. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:40.
 123. VYBÍHAL, Václav a A KOL. Mzdové účetnictví 2011, praktický průvodce. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3617-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 09:53.
 124. MERTL, Jan. Na připlácení za zdraví bychom nemuseli doplatit. MF Dnes, Praha: Mafra, 2011, 03 06 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:49.
 125. TICHÝ, Jaromír. Na začátku musí být invence. TEMA: Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most, Most: Okresní hospodářská komora Most, 2011, roč. 6, č. 1, s. 28-29.
  URL
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 11. 4. 2011 14:34.
 126. ČÍRTEK, Pavel. Námět a scénář Filmu o F. Vencovském. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:26.
 127. VOSTATEK, Jaroslav. Navrhovaná reforma penzí se připravuje v režii lobbistů. Právo, Praha: Borgis, 2011. ISSN 1211-2119.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 12:07.
 128. MATES, Pavel. Ne bis in idem ve správním právu. In XIX. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary, 2011. s. 56-67, 11 s. ISBN 978-80-87212-77-6.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:50.
 129. ROUBAL, Ondřej. Nejistota a důvěra v perspektivě sociologie marketingové komunikace. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:26.
 130. VALENČÍK, Radim. Několik poznámek sebereflexi společenské reality. Marathon, Praha, 2011, č. 1/2011, s. 20-21. ISSN 1211-8591.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 15:13.
 131. WAWROSZ, Petr. Network Rules and Company Behaviour. In Proceedings VCM Conference 2011. Steyr, Austria: Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management, 2011. s. 369-396, 27 s. ISBN 978-3-8440-0041-2.
  Ekonomie. angličtina. Rakousko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 12:33.
 132. KLIČKA, Pavel. New trends in Marketing and Education. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 18. 5. 2012 12:36.
 133. HEIDU, Rudolf F. Nové poznatky z německé penzijní reformy. In Důchodová reforma - jak dál? 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 8. 2012 09:37.
 134. HELÍSEK, Mojmír. Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV? In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 6 s. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:47.
 135. BŘEČKOVÁ, Pavla. Odborné uvedení, vedení a moderace panelové diskuze. In Uplatnit se můžete nejen v Evropě (Odborné setkání exportérů). 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 08:35.
 136. HRADEC, Milan. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 4, s. 24-27.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 11:56.
 137. MATES, Pavel. Odvolání ve správním řízení – ustanovení hodná diskuse. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 7, s. 237-246. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 15:16.
 138. MATES, Pavel a Z. VANÍČEK. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 8, s. II-II. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:46.
 139. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu v judikatúře ESL´P. In Právo v európskej perspektíve. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011. s. 526-535, 9 s. ISBN 978-80-8082-460-0.
  Právní vědy. čeština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:46.
 140. MATES, Pavel. Opatření proti nečinnosti a fikce rozhodnutí. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 7, s. 52-56. ISSN 1210-4817.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 08:20.
 141. ČECHÁK, Vladimír. Otázky vědy a vzdělanosti v 21. století. In Úloha VŠ v regionu. 2011.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 13. 1. 2012 10:57.
 142. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém jako alternativa vládní důchodové reformy. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:45.
 143. VOSTATEK, Jaroslav. Penze – vládní politika kontra teorie. CEP – Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku, 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:34.
 144. VYBÍHAL, Václav. Penzijní fondy – cui bono? In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:43.
 145. VYBÍHAL, Václav. Penzijní fondy – cui prodest? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
  Ekonomie. čeština.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:43.
 146. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Penzijní fondy ve světě a v České republice. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 143-149, 6 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
  Ekonomie. čeština. Dánsko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:42.
 147. STÝBLO, Jiří. Personalistika. Meritum. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2011. 1008 s. ISBN 978-80-7357-627-1.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 11. 2016 15:24.
 148. VALENČÍK, Radim. Podnětný pohled na problematiku veřejných statků s využití teorie her a experimentů. (Špalek, J. Veřejné statky – teorie a experiment. C. H. Beck, Praha, 2011, 224 s.). Marathon, Praha, 2011, č. 2. ISSN 1211-8591.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:10.
 149. BUDÍK, Josef. Podpora regionů z veřejných zdrojů. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 37-41, 4 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:40.
 150. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Pohledávky a jejich vliv na platební schopnost podniku. In Výkonnosť organizácie. Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácií. 1. vydání. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2011. s. 93-97, 4 s. ISBN 978-80-970458-3-8.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:40.
 151. HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 2, s. 24-26.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 11:53.
 152. HRADEC, Milan. Pojištění finančních ztrát. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 8, s. 20-23.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 11:59.
 153. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 1, s. 20-21.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:16.
 154. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 7, s. 26-28.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 11:58.
 155. HRADEC, Milan. Pojištění podnikatelů. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 6, s. 22-24.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 11:58.
 156. ŠMÍD, Jan. Politické představy o spravedlnosti a jejich vliv na právní systém. In Právo a jeho prostredie. 2011.
  Politologie a politické vědy. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:01.
 157. ŠMÍD, Jan, Jan HRUBEŠ a A KOL. Politologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 106 s. ISBN 978-80-7408-046-3.
  Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 09:08.
 158. BEDRETDINOV, Rafik. Posouzení finanční krize z hlediska teorie cyklů. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:36.
 159. ROUBAL, Ondřej. Potíže s identitou – umění sebetvorby a problém uznání. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 1, s. 26-40. ISSN 1338-130X.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:24.
 160. MATES, Pavel. Použitelnost koncentrační zásady ve správním řízení. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 20, č. 2, s. 37-40. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 15:13.
 161. VOSTATEK, Jaroslav. Povinné úspory na penzi mají po smrti důchodce propadnout pojišťovně. Právo, 2011, 16. 2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:38.
 162. SVOBODOVÁ, Ivana. Pozice vzdělanostní společnosti v Analýze konkurenceschopnosti ČR. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:35.
 163. HAVLÍČEK, Karel. Pracovní workshop IAUP- Executive Committee. 2011.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Maroko.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 12. 10. 2016 15:30.
 164. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 2, s. 27-34. ISSN 1210-4817.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 15:19.
 165. VOSTATEK, Jaroslav. Privatizace důchodového systému se neosvědčila. Haló noviny, 2011, 21. 4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:47.
 166. BŘEČKOVÁ, Pavla a A. VLAČIHOVÁ. Problémy českých firem: nedobytné finance. Ekonom, Praha: Economia, a.s., 2011, roč. LV, č. 34, s. 47-47. ISSN 1210-0714.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 08:25.
 167. KREBS, Vojtěch. Problémy důchodové reformy v České republice. In Východiská a výzvy pro sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2011. ISBN 978-80-225-3213-6.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:34.
 168. KUBÍČEK, Antonín. Proces integrace trhu s investičními nástroji v EU a jeho teoretický a reálný odraz v procesu dohledu nad ním. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:34.
 169. HAVLÍČEK, Karel. Procesní řízení. Moderní řízení, Praha: Economia, 2011, roč. 2011, č. 1. ISSN 0026-8720.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 08:56.
 170. KUNZ, Vilém. Propagace společensky odpovědného podnikání v ČR. In Bačuvčík, R. et.al. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: Verbum, 2011. s. 72-78, 6 s. ISBN 978-80-87500-04-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 08:58.
 171. GOČEV, Petr. Prospects of Adopting the Euro in the Czech Republic. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 177-185. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Perspektivy přijetí eura v České republice
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: European Monetary Union; Euro; Inflation; Monetary Policy; Exchange Rate
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:18.
 172. HEISSLER, Herbert a Petr WAWROSZ. Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 8. 2012 10:30.
 173. ŠMÍD, Jan. Předvídatelnost práva a právní jistota versus politická vůle. In Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě. 2011.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:03.
 174. SCHLOSSBERGER, Otakar. Přeshraniční platební styk bourá hranice mezi zeměmi. In Hradecké ekonomické dny 2011. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 286-291, 5 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:19.
 175. VALENČÍK, Radim. Příčiny krize a vzdělanostní společnost. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:18.
 176. MIHOLA, Jiří. Příčiny pomalého vývoje pozemské civilizace a náměty na řešení. In 32. mezinárodní konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:20.
 177. HAVLÍČEK, Karel. Příštích 100 let nás čeká hodně práce. Trade Review, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 11-11.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:53.
 178. KAFKA, Miloslav. Psychologické aspekty procesu nákupního rozhodování spotřebitele. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:18.
 179. PRŮŠA, Ladislav. Public Governance, Social Services and Social Assistence Benefits. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 166-176. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Public governance, sociální služby a dávky sociální péče
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public governance; social services; social assistance benefits
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:20.
 180. MATES, Pavel a M. BARTOŇ. Public versus Private Interest – Can the Boundaries Be Legally Defined? In Bělohlávek, A. J., Rozehnalová, N. Czech Yearbook of International Law. New York, US: Juris, 2011. s. 171-190, 19 s. ISBN 978-1-57823-305-2.
  Právní vědy. angličtina. Spojené státy americké.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 15:06.
 181. MATES, Pavel. Recenze Bartoň, M. Svoboda projevu: principy, garance, meze. 2010, Leges, 384 s. Správní právo, Praha, 2011, roč. 44, č. 1-2. ISSN 0139-6005.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 08:26.
 182. MATES, Pavel. Recenze Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2011, č. 1. ISSN 1210-4817.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 10:49.
 183. PAVLÁT, Vladislav. Recenze stati The Market in Financial Instruments Directive and her Changes on the Czech Capital Market. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1. ISSN 1214-4967.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:07.
 184. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma penzí jako marketingový tah. Interview. Literární noviny, 2011, č. 1.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 11:43.
 185. MERTL, Jan. Reformování zdravotnictví: kdo, pro koho a za kolik? In Seminář KVE VŠFS. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:51.
 186. PAVLÁT, Vladislav. Reformy nebo inovace? In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:16.
 187. LACINA, Karel. Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of „Government“ to the Concept of „Governance“. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 126-147. ISSN 1802-792X.
  Název česky: K vývoji veřejné správy od pojetí "government" k pojetí "governance"
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public administration; reforms; decentralisation; deconcentration; democratisation; subsidiarity; New Public Management; “public governance“; “good governance“

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:32.
 188. HAVLÍČEK, Karel. Research in African universities, Casablanca. 2011.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Maroko.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:26.
 189. VODRÁŽKA, Adolf. Rezenze Ftorek, J. B. Public relations a politika: Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Praha, Grada Publishing 2010, ISBN 978-80-247-3376-0. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, č. 1. ISSN 1338-130X.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 09:23.
 190. LACINA, Karel. Rizika regionální politiky a rozvoje regionů. In Krizový management 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 42-45, 3 s. ISBN 978-80-7395-410-9.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:14.
 191. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Role partnerství a participace v procesu veřejné politiky. In Občianska participácia a verejná politika v demokratickej spoločnosti. 2011.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 09:06.
 192. SCHLOSSBERGER, Otakar. Role, possibilities and opportunities of cooperative banking. In CIRCLE - Book of Abstracts. 2011. s. 94. ISBN 978-953-6025-40-4.
  Ekonomie. angličtina. Chorvatsko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:16.
 193. NOVÁK, Josef. Rostoucí postavení vzdělaných žen ve společnosti z pohledu marketing. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:13.
 194. TÓTH, Endre. Rub a líc moderních metod řízení. Moderní řízení, Praha: Economia, 2011, č. 8. ISSN 1211-8591.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:31.
 195. KOSIČKA, Tomáš. Řecká finanční krize z pohledu teorie her. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 5 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Název anglicky: The Greek Crisis from the Viewpoint of Game Theory
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 5. 9. 2012 13:55.
 196. VALENČÍK, Radim. Řečník na konferenci. In Proč se zhoršují výsledky českého školství? Dráchov: Fontes Rerum, 2011. ISBN 978-80-86958-24-8.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:07.
 197. SOUČEK, Jiří. Řízení a vymáhání pohledávek - příklady z praxe. In Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 296-301, 5 s. ISBN 978-80-7435-100-6.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:07.
 198. KUBÍČKOVÁ, Dana a M. VANČATOVÁ. Řízení likvidity v malém a středním podniku. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 15:06.
 199. HAVLÍČEK, Karel. Řízení obchodních aktivit MSP. Moderní řízení, 2011, roč. 2011, č. 4. ISSN 0026-8720.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:23.
 200. SOUČEK, Jiří, L. HEŘMÁNEK a O. KOZLER. Řízení pohledávek ve firmách prodávajících elektřinu. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. 2011.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 11:05.
 201. HAVLÍČEK, Karel. Řízení strategických změn. In Management by Objectives. 2011.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 10:16.
 202. TICHÝ, Jaromír. Segmentovým řízením se přizpůsobujeme zákazníkovi a získáváme konkurenční výhody. UNI : úplně nové informace, noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol, Praha: Vydavatelství Unipetrol, 2011, roč. 5, č. 1, s. 4-5. ISSN 1802-498X.
  URL
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 30. 3. 2011 10:58.
 203. TOMČÍK, Michal a Milan TUČEK. Sociální profil studentů I. ročníku bakalářského studia VŠFS v akademickém roce 2010/2011. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:39.
 204. PAVLÁT, Vladislav. Sociální reformy v pojetí prof. Macka. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:05.
 205. ZICH, František. Sociální souvislosti marketingové komunikace – jako předmět zájmu sociologie. In Marketingová komunikace/Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 10:57.
 206. MERTL, Jan. Sociální stát po ekonomické krizi. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodářská fakulta, 2011. ISBN 978-80-225-3208-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:04.
 207. BUDINSKÝ, Petr. Souvislosti mezi výnosy dluhopisů a cenami CDS. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:03.
 208. HRADEC, Milan. Stanovení skutečné škody na vozidle. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 3, s. 18-21.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 11:54.
 209. HAVLÍČEK, Karel. Strategické řízení MSP. Moderní řízení, 2011, roč. 2011, č. 2. ISSN 0026-8720.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:21.
 210. MERTL, Jan. Struktura výdajů na zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:00.
 211. MIHOLA, Jiří. Studie a výukový modul učitelů zaměřená na interakci žáků a pedagogů. In Škola místo setkání. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:22.
 212. LEGIERSKÁ, Yvona. Substituce části pojistného na důchodové pojištění jinými příjmy veřejných rozpočtů. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:00.
 213. HRNČÍŘ, Miroslav. Světová finanční krize a měnová politika: Bude světová finanční krize předělem v teorii i praxi měnové politiky? In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:59.
 214. ZICH, František. Systém sociologického dotazování jako metoda zjišťování spokojenosti a kvality studia na VŠFS. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:59.
 215. CECAVA, Zdeněk. Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS. In Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2011.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:58.
 216. ZICH, František. Systematický výzkum studentů soukromé školy jako nástroj pedagogické práce. In Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. 2011.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 11:01.
 217. BLAHA, Jaroslav. Tendence a problémy vzdělávání v Evropě z historicko – srovnávacího pohledu. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:57.
 218. REJNUŠ, O. a Petr BUDINSKÝ. Teoretická podstata „CDS“ a možnosti jejich ocenění. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:57.
 219. VOSTATEK, Jaroslav. The Role of Governance in the Pension Systems. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 106-125. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Úloha governance v penzijních systémech
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public governance; corporate governance; pension reform; pension pillar; pan-European pensions; pension fund; life insurance company; social insurance

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:36.
 220. HOLUB, Martin. The Sustainability of Pension Systems throught the Assessment of the Pension Base Calculation. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 006-028. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Dlouhodobá udržitelnost důchodových systémů ve světle zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: pension schemes; assessment of reference period; indexation of income; pension insurance
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:59.
 221. PAVLŮ, Dušan. Theory and Practice/Fighting the Recipe Cookbooks. In Marketingová komunikace/Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:50.
 222. PAVLÁT, Vladislav. Too big to fail, or too big to save? In FIN STAR NET. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, 2011. 11 s.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:54.
 223. PRŮŠA, Ladislav. Transformace systému sociálních služeb – černá díra reforem veřejného sektoru. In Bílá místa teorie a černé díry reforem veřejného sektoru III. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 202-212, 10 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:53.
 224. PAVLŮ, Dušan. Trendy současného světa a co z toho vyplývá pro marketingovou komunikaci. In Tiskoví mluvčí a odborníci Public Relations. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:52.
 225. MACH, Petr. Účast v panelové diskusi. In Integration and Disintegration Models of political, economic and social order in Europe 20 years after the dissolution of the Soviet Union. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 08:30.
 226. BŘEČKOVÁ, Pavla. Účast v panelové diskuzi kulatého stolu. In Pracovní mobilita jako příležitost pro načerpání a výměnu zkušeností! 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 08:36.
 227. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score. Journal of Competitivness, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME, 2011, č. 1, s. 38-48. ISSN 1804-171X.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 14:57.
 228. ŠMÍD, Jan. Udržitelný rozvoj jako politická hodnota. In Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. 2011.
  Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:58.
 229. BÍLKOVÁ, Diana. Use of the L-Moment Method in Modeling the Wage Distribution. In APLIMAT 2011. Bratislava: Slovak University of Technology, 2011. s. 1471–1481, 10 s. ISBN 978-80-89313-52-5.
  angličtina. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:49.
 230. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, červen2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:10.
 231. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 10:22.
 232. HAVLÍČEK, Karel. V Africe rozhoduje jih. Trade Review, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 10-11.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:50.
 233. HAVLÍČEK, Karel. V čem si nerozumějí bankéři s klienty? In Možnosti ve financování MSP v roce 2011. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 10:14.
 234. MERTL, Jan. Vazby financování důchodového a zdravotnického systému. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 12:49.
 235. MATES, Pavel, J. ŠKODA a F. VAVERA. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 384 s. ISBN 978-80-7357-572-4.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 9. 9. 2011 12:45.
 236. VOSTATEK, Jaroslav. Vládě radí penzijní lobby. Haló noviny, 2011, 4. 3.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:44.
 237. VOSTATEK, Jaroslav. Vládní zdravotní reforma – zatím bez koncepce? In Prezentace na semináři KVE VŠFS. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:49.
 238. PRŮŠA, Ladislav. Vliv zdravotního stavu na potřebu sociálních služeb u osob starších 65 let. In Senior Living. České Budějovice: Ledax, o.p.s., 2011. s. 6-19, 13 s. ISBN 978-80-254-8808-9.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 11:51.
 239. TÓTH, Endre. Vrcholový manažer a systémy řízení firem. Moderní řízení, Praha: Economia, 2011, č. 5. ISSN 1211-8591.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:26.
 240. HAVLÍČEK, Karel. Výběr manažerů v MSP. Moderní řízení, 2011, roč. 2011, č. 7. ISSN 0026-8720.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 09:41.
 241. BUDINSKÝ, Petr. Vybrané problémy v rámci fungování finančních trhů v období doznívání finanční krize. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 11:50.
 242. BENECKÁ, Soňa. Výhled kurzů vybraných měn. Globální ekonomický výhled, ČNB, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 10-10.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 6. 1. 2012 10:56.
 243. BENECKÁ, Soňa. Výhled kurzů vybraných měn. Globální ekonomický výhled, ČNB, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 10-10.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 6. 1. 2012 09:49.
 244. BENECKÁ, Soňa. Výhled kurzů vybraných měn. Globální ekonomický výhled, ČNB, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 10-10.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 6. 1. 2012 09:43.
 245. BEZDĚKA, Zdeněk. Vymáhání pohledávek. In Workshop k vědecko-výzkumné činnosti kateder. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 11. 1. 2012 10:39.
 246. SOUČEK, Jiří. Vystoupení na konferenci. In Pohledávky a insolvence. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 10:58.
 247. ELIÁŠ, Karel. Vystoupení na semináři. In What are Czech exporters expecting from your marketing communication. 2011.
  angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:22.
 248. SCHLOSSBERGER, Otakar. Vystoupení na workshopu. In Platební služby on-line. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 12:21.
 249. ELIÁŠ, Karel. Využití sociálního učení pro efektivní výuku marketingové komunikace. In Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:21.
 250. BUDÍK, Josef. Vývoj obchodování s investičními nástroji v ČR. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 11:47.
 251. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Vývojové trendy v pojištění automobilů. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 11:46.
 252. TOMČÍK, Michal a M. VAVROCH. Výzkum v Duchcově. Studie sociálně vyloučených lokalit na území města Duchcova. Most: Oblastní Charita Most, 2011.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:43.
 253. BENECKÁ, Soňa. Význam devizových rezerv v globální finanční krizi. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Název anglicky: Importance of Foreign Exchange Reserves in the Global Financial Crisis
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 8. 2012 08:55.
 254. ČECHÁK, Vladimír. Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 13. 1. 2012 10:53.
 255. ŠLÉGROVÁ, Michaela. Vzdělávání úředníků na Městském úřadě ve Slaném - případová studie. In Teória a prax verejnej politiky v SR. Zvolen: Bratia Sabovci, s.r.o., 2011. s. 56-56, 1 s. ISBN 978-80-557-0087-8.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 11:45.
 256. HELÍSEK, Mojmír. Wirtschaftliche Hindernisse für den Beitritt der Tschechischen Republik zur Eurozone. In Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik. Berlin,Tallin: Berliner Wissenschafts-Verlag – Mattimar, 2011. s. 32-36, 4 s. ISBN 978-9985-844-28-1.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 12:42.
 257. ZICH, František. Wplywy transgraniczne oddzialujace na spolecznosc lokalna czesjiego porganicza. In Polskie pogranicza w procesie przemian. 2011.
  Sociologie, demografie. Polsko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 13. 1. 2012 10:58.
 258. VOSTATEK, Jaroslav. Za penzijní reformou stojí lobbisté, tvrdí vysokoškolský profesor. Novinky.cz, 2011.
  URL
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 12:08.
 259. HRUBEŠ, Jan. Začátky ochranářského hnutí – příběh TISu. EKO : ekologie a společnost, Praha: ČNTL, 2011, č. 4, s. 19-19. ISSN 1210-4728.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 09:11.
 260. WOKOUN, R., Pavel MATES, J. KADEŘÁBKOVÁ a A KOL. Základy regionálních věd a veřejné sbory. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 474 s. ISBN 978-80-7380-304-9.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 10:50.
 261. MERTL, Jan. Závěrečný seminář IGA VŠFS. In Ekonomické a institucionální aspekty zdravotního pojištění. 2011.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 13:52.
 262. VOSTATEK, Jaroslav. Zdanění a dotování finančního sektoru. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 10:49.
 263. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní reforma à la PES, nebo jinak. In Bílá místa teorie a černé díry reforem veřejného sektoru III. Brno: Ekonomicko správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2011. s. 327-338, 11 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 10:47.
 264. BEZDĚKA, Zdeněk. Zkultivovat! Ale jak? Hospodářské noviny, Praha: Economia, 2011, roč. 30.8.2011. ISSN 1213-7693.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 11. 1. 2012 10:34.
 265. HRADEC, Milan. Způsob a rozsah náhrady škody. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2011, č. 5, s. 18-19.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 11:57.
 266. BENECKÁ, Soňa a Tomáš ADAM. Zvýšená nejistota na finančních trzích eurozóny. Globální ekonomický výhled, ČNB, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 20-21.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 6. 1. 2012 10:53.
 267. VOSTATEK, Jaroslav. Zvýšením DPH vláda sníží reálné mzdy a hodnotu úspor. Právo, 2011, 8. 3.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 08:44.
 268. 2010

 269. WAWROSZ, Petr. . Hledání institucionální rovnováhy v nedistribučních systémech (Seeking the Institutional Equilibrium in. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0010-6.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 10. 2011 08:37.
 270. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Aktivní účast. In WISE – světový summit. Qatar. 2010.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 10:27.
 271. SOUČEK, Jiří. Aktivní účast. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:53.
 272. STÝBLO, Jiří. Aktivní vystoupení ve workshopu k problematice řízení výkonnosti zaměstnanců. In ČSRLZ HR know-how. 2010.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 12:19.
 273. POTOCKÝ, Tomislav. Aktuální přístupy k výuce odborné komunikace v německém jazyce pro podnikovou sféru. In Od textu k překladu V. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. s. 213-218, 5 s. ISBN 978-80-7374-091-7.
  Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 11:56.
 274. MÜLLEROVÁ, Libuše, Marie PASEKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its influence on Performance. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 106-125. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Analýza rozdílností při vykazování dle IFRS v MSP v České republice a jejich vlivu na měření výkonnosti
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: IFRS, SMEs; Czech accounting standards (CAS); financial statements; performance measurement
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:48.
 275. ČECHÁK, Petr. Axiologické aspekty efektivnosti působení práva. 2010.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:08.
 276. TICHÝ, Jaromír. Bakalářský seminář. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2011 14:07.
 277. HELÍSEK, Mojmír. Cesta české koruny do eurozóny. In Nové trendy, nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 164-171, 7 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 09:50.
 278. MIHOLA, Jiří. Cesty ke zvýšení efektivnosti výuky žáků s poruchami chování v Ústeckém kraji. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 10:26.
 279. ROUBAL, Ondřej. Co chceme od vysoké školy? Vybrané výsledky sociologického výzkumu na Vysoké škole finanční a správní. In Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 171-183, 12 s. ISBN 978-80-8105-205-7.
  Sociologie, demografie. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 14:22.
 280. KUNZ, Vilém a G. DUBCOVÁ. Corporate Responsibility Systems in the Slovak republic and in the Czech Republic. Ekonomika a manažment, 2010, VII, č. 11, s. 91-102. ISSN 1336-3301.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 5. 2012 10:37.
 281. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. CSR a CSR mobilních operátorů očima studentů VŠ s ekonomickým zaměřením v ČR. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi. Bratislava: Ekonóm, 2010. s. 41-48, 7 s. ISBN 978-80-225-3037-8.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:04.
 282. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. CSR a její vnímání studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením. In Jak se zastavil a změnil čas. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1691-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:12.
 283. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. CSR mobilních operátorů. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. Brno: Ekonomicko - správní fakulta, Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:08.
 284. KUNZ, Vilém. CSR- nová forma marketingové komunikace. In K problémom mediálnej komunikacie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:10.
 285. MAJERIK, Petr. Česká republika versus Francie 1:1. Fresh Marketing, Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 12, s. 34-34. ISSN 1801-4488.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 8. 2011 11:01.
 286. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová politika zemí Evropské unie v období 2004 – 2007 v oblasti daní z kapitálu. Ekonomika a spoločnosť, Banská Bystrica: EF UMB, 2010, roč. 11, č. 2. ISSN 1335-7069.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 12:28.
 287. KOCOUREK, Ludomír. Dějiny výroby skla v českých zemích – část 1. Keramický zpravodaj, 2010, č. 5, s. 51-55. ISSN 1210-2520.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:23.
 288. KOCOUREK, Ludomír. Dějiny výroby skla v českých zemích – část 2. Keramický zpravodaj, 2010, s. 53-55. ISSN 1210-2520.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:24.
 289. TICHÝ, Jaromír. Diplomový seminář. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2011 14:08.
 290. BARTÁK, R., Ondřej ČEPEK a P. SURYNEK. Discovering implied constraints in precedence graphs with alternatives. Annals of Operations Research, 2010, roč. 180, č. 1, s. 233-263. ISSN 0254-5330.
  Informatika. angličtina.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:02.
 291. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma. In Společný cíl, společná vize. 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 14:31.
 292. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma: zájmy, politika, ekonomika. Pohledy, 2010, č. 2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 11:33.
 293. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodové reformy z pohledu pojišťoven a z pohledu spotřebitele. In Důchodové reformy a jejich následky ve světě práce. 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 14:16.
 294. KLESLA, Arnošt. Důsledky zdravotní reformy pro pracovní neschopnost v r. 2009. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:10.
 295. VALENČÍK, Radim. Editace Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 12:51.
 296. TARÁBEK, P., Přemysl ZÁŠKODNÝ a Ivan HAVLÍČEK. Educational&Didactic Communication. Bratislava: Didaktis, 2010. 131 s. ISBN 978-80-89160-78-5.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Slovensko.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:40.
 297. KLOSOVÁ, Anna, P. KLOS a D. ZÍKOVÁ. Ekonomika, organizace a řízení. 2010. 82 s.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:21.
 298. KLOSOVÁ, Anna a Josef ŠVEC. Ekonomika, organizace a řízení – případové studie. 2010. 56 s.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:21.
 299. TEPLÍK, Tomáš. Evropská diplomacie v historických souvislostech od počátku do vypuknutí první světové války – mapová část s komentáři. 1. vydání. Praha: IMPRONTA, a.s., 2010. 448 s. ISBN 978-80-254-8924-6.
  čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 11. 10. 2011 08:37.
 300. SCHEU, Harald Christian. Evropská vízová politika a opatření proti nelegální migraci. In Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie: Quo vadis, visum. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 159-171, 12 s. ISBN 978-80-7357-605-9.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:30.
 301. FRAIT, Jan. Exchange Rate Appreciation and Negative Central Bank Capital. In Risk Management for Central Banks. 2010.
  Ekonomie. angličtina. Spojené království.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:23.
 302. SCHRÁNIL, Pavel a Josef TVRDOŇ. Externí a interní auditing. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 72 s. ISBN 978-80-7408-042-5.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:42.
 303. SEMRÁDOVÁ-ZVOLÁNKOVÁ, S., M. NOVÁK, Anna KLOSOVÁ a E. DEUTSCH. Finanční gramotnost. 2010. 75 s.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:21.
 304. ŠOUŠA, Jiří. Finanční právo a bankovní zákony první Československé republiky. In Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010. s. 995 - 1074, 79 s. ISBN 978-80-246-1718-3.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 10:41.
 305. HAVLÍČEK, Karel. Green Business and China: Defining Europe´s longer-term interests. 2010.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Belgie.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:24.
 306. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Hodnocení výkonnosti a kredibility tuzemských penzijních fondů. In Nové trendy – nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 230-257, 27 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:27.
 307. HAVLÍČEK, Karel. Hrozí českým exportérům, že zaspí dobu? 2010.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:32.
 308. VALENČÍK, Radim. Hry o reformy a deformy. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 22 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 14:23.
 309. KAŠÍK, Milan. Hyperlokální komunikace – nová výzva pro marketing a média. In K problémom mediálnej komunikácie II, Marketing a vzťahy s médiami. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:07.
 310. TICHÝ, Jaromír. ICT gramotnost: Vzdělávací projekt pro žáky SŠ Ústeckého kraje. Praha: Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o., 2010. 40 s.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 09:47.
 311. WAWROSZ, Petr. Incentives to Irresponsible Behavior and Present Crisis. In Financial Crisis: Institutions and Policies. 1. vydání. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2010. s. 184 - 209, 25 s. ISBN 978-80-87106-36-5.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 24. 2. 2012 10:05.
 312. BARTÁK, R. a Ondřej ČEPEK. Incremental propagation rules for a precedence graph with optional activities and time windows. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2010, roč. 32, č. 1, s. 73-96. ISSN 0142-3312.
  Informatika. angličtina.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:05.
 313. ELIÁŠ, Karel. Informace o akcích konaných na VŠFS. AmCham Czech Republic Marketplace, Praha: AmCham Czech Republic, 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:15.
 314. TICHÝ, Jaromír. Inovační proces jako základní předpoklad dalšího rozvoje regionu. AMB, Hora Svaté Kateřiny: Coming Company s. r. o., 2010, roč. 15, č. 06, s. 32-34. ISSN 1214-5289.
  Název česky: Inovační proces jako základní předpoklad dalšího rozvoje regionu
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2011 12:40.
 315. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK a Petr BUDINSKÝ. International internet conference „Curricular Process and Educational Data Mining“. In International internet conference „Curricular Process and Educational Data Mining“. 2010.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 08:43.
 316. MERTL, Jan. Investice do (vysokoškolského) vzdělání v prostředí omezených zdrojů. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:23.
 317. MAJERIK, Petr. Jak chutná moc ve 21. století. Fresh Marketing, Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 11, s. 36-36. ISSN 1801-4488.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 8. 2011 10:58.
 318. SCHLOSSBERGER, Otakar. Jak je to s používáním IBAN a BIC u přeshraničních převodů. Bankovnictví, Praha: Economia, a.s., 2010, č. 10, s. 22-23. ISSN 1212-4273.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:38.
 319. PAVLŮ, Dušan. Jak nejlépe připravit marketingovou komunikaci na krizi. In Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 118-123, 5 s. ISBN 978-80-554-0292-5.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 10:59.
 320. PAVLŮ, Dušan. Jaký osud čeká veletrhy? Oficiální katalog výstav a veletrhů pořádaných v České republice., Praha: Expo, 2010, roč. 19. vydání, s. 88-92.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 11:53.
 321. MIHOLA, Jiří. Kam dospěl vývoj pozemské civilizace a co dál. Marathon, 2010, č. 100. ISSN 1211-8591.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 10:59.
 322. ŠOUŠA, Jiří a J. NOVOTNÝ. Karl Děvčic – Siegwardein. In Vošahlíková, P. a kol. Biografický slovník českých zemí. 1. vydání. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-416-6.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 11:03.
 323. HAVLÍČEK, Karel. Každý bál jednou skončí. Ekonom, Praha: ECONOMIA, 2010, roč. 2010, 51-52, s. 55. ISSN 1210-0714.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:04.
 324. BUDÍK, Josef. Kdo potřebuje podporu z veřejných rozpočtů v EU. Periodica Academica, 2010, roč. 5, č. 2, s. 20-23. ISSN 1802-2626.
  Ekonomie. čeština. Finsko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:41.
 325. ČÁSTEK, Michal. Komentář k 28 článkům Lisabonské smlouvy. In Syllová, J., Pítrová, L., Paldusová, H. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-339-4.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 14:49.
 326. VOSTATEK, Jaroslav. Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů v ČR. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2010, č. 26, s. 144-158. ISSN 0862-6162.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 10:49.
 327. KOHOUT, Václav a Alena MILETIČOVÁ. Konference Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007 - 2010 na Červeném Hrádku. AMB, Hora sv.Kateřiny: Coming Company s. r. o, 2010, roč. 15, č. 04, s. 16-17. ISSN 1214-5289.
  Název česky: Konference Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007 - 2010 na Červeném Hrádku
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 30. 3. 2011 11:45.
 328. PETROVÁ, Iva. Lepidlo na zuby? Děkuji, nechci! Psychologie Dnes, 2010, č. 12, s. 58-59. ISSN 1212-9607.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:46.
 329. BEDRETDINOV, Rafik. Lidský kapitál a ekonomické myšlení. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 3 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:08.
 330. ČECHÁK, Petr. Litera a účel právního předpisu ve vzájemné konfrontaci jako předměty interpretace práva. In Olomoucké právnické dny 2010 (Sborník příspěvků ze sekce teorie práva a právních dějin). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2665-5.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:05.
 331. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. Má CSR v ČR budoucnost? In Majtán, Š. a kol. Aktuálne pohlady na konkurencieschopnst a podnikanie. Bratislava: Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:04.
 332. LACINA, Karel. Management a marketing cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 82 s. ISBN 978-80-7408-035-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 11:09.
 333. STÝBLO, Jiří. Management podniku světové třídy. Praha: Professional Publishing, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7431-033-1.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 12:12.
 334. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Mantinely veřejných a soukromých investic do lidského kapitálu ve vztahu k efektivnosti zdravotnictví. In Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti III.). Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1697-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:27.
 335. MAJERIK, Petr. Marketing cestovního ruchu po česku. Fresh Marketing, Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 10, s. 32-32. ISSN 1801-4488.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 8. 2011 10:57.
 336. HALÍŘOVÁ, Jana a Bohumír ŠTĚDROŇ. Marketingmanagement v politice. In Nové trendy - nové nápady 2010. Znojmo: Soukromá vysoká škola Znojmo, s r.o., 2010. s. 459-464, 6 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
  Název anglicky: Marketingmanagement in political area
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: political marketing; public finance; political system; elections; reforms

  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 30. 3. 2011 11:28.
 337. BURÝŠEK, Slavomír a Věra BURÝŠKOVÁ. Mathematical Model of Flow Parallel Bars. Mundus Symbolicus, Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 11-18. ISSN 1210-809X.
  Obecná matematika. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:00.
 338. HAVLÍČEK, Karel. Méně slov a více pokory. Ekonom, Praha: ECONOMIA, 2010, roč. 2010, č. 45, s. 38. ISSN 1210-0714.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:02.
 339. HRNČÍŘ, Miroslav. Měnová teorie a politika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 79 s. ISBN 978-80-7408-033-3.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 09:57.
 340. HEISSLER, Herbert, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 288 s. ISBN 978-80-7408-040-1.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:43.
 341. HEISSLER, Herbert, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Mikroekonomie základní kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 304 s. ISBN 978-80-7408-039-5.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:42.
 342. ČECHÁK, Vladimír. Mimosoudní řešení sporů. In Unie profesních mediátorů ČR a CLEAS. 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 14:57.
 343. BERKA, Petr. Mining for Association and Decision Rules using the LISp-Miner System. In 2nd International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications ICOQSIA 2010. : University Utara Malaysia, 2010. 8 s.
  angličtina.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:15.
 344. FRAIT, Jan. Monetary Policy, Asset Prices and Financial Stability: A New Consensus on the Horizon? In Hradecké ekonomické dny. 2010.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:25.
 345. KUBÁTOVÁ, Květa. Možnosti optimalizace daní. In Problémy optimalizace rozpočtové a fiskální politiky. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 73 – 84, 11 s. ISBN 978-80-7378-150-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 12:18.
 346. BŘEČKOVÁ, Pavla. MSP a jejich exportní konkurenceschopnost. In Hrozí českým exportérům, že zaspí dobu? 2010.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:28.
 347. ČEJKA, Robin a Miroslav ZETEK. Návrh penzijní reformy v ČR. In MMK 2010. Hradec Králové, 2010. s. 1179-1188. ISBN 978-80-86703-41-1.
  Název anglicky: Proposal for Pension Reform in the CR
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 6. 1. 2012 11:05.
 348. VOSTATEK, Jaroslav. Nečasova „odpovědná penzijní reforma“ je zcela nezodpovědná, lobbistická. Britské listy, 2010. ISSN 1213-1792.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 11:27.
 349. ZICH, František. Několik poznámek k problematice sociálního kapitálu - aneb sociální kapitál, nebo potenciál? In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoký škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 9. 2011 11:55.
 350. MATES, Pavel a Z. VANÍČEK. Několik poznámek k tzv. technické novele zákona o elektronických komunikacích. Právní rozhledy, Praha, 2010, roč. 18, č. 23, s. 858-859. ISSN 0139-6005.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 9. 9. 2011 12:50.
 351. HEISSLER, Herbert a Radim VALENČÍK. Některé aspekty reprodukce lidského kapitálu z hlediska teorie her. In Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti III.). Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1697-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:48.
 352. MERTL, Jan. Než budeme platit, je třeba stanovit cenu zubní výplně. MF Dnes, 2010, 21.09.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:35.
 353. PAVLŮ, Dušan. Nositel budoucích hodnot. Prosperita, 2010, roč. XII, č. 10, s. 14-14.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 11:49.
 354. SCHEU, Harald Christian. Nošení nikábu v soudní síni. Pohled rakouského Nejvyššího soudu na postavení příslušnic muslimské menšiny. In Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice. Praha: Úřad vlády, 2010. s. 102-110, 8 s. ISBN 978-80-7440-036-0.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:32.
 355. ROUBAL, Ondřej. Nové pohledy na komunikační specifiku veletrhů a výstav v turbulentní době (Recenze Pavlů, D. Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedialita, marketing). Otázky žurnalistiky, Ružomberok: Verbum – KU, 2010, č. 3-4. ISSN 0322-7049.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:22.
 356. KREBS, Vojtěch. Nový zákon o nemocenském pojištění v České republice. Demografie, Praha: Český statistický úřad, 2010, roč. 52, č. 4, s. 298-304. ISSN 0011-8265.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 11. 2016 15:21.
 357. LEGIERSKÁ, Yvona. Obchodování se surovými diamanty a jeho vliv na ekonomiku a politiku zemí EU. In Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 10-16, 6 s. ISBN 978-80-7248-631-1.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:15.
 358. KUBÍČEK, Antonín. Objektivita vs. subjektivita v procesu regulace a dohledu nad finančními trhy a jejich integrace. In Nové trendy, nové nápady 2010. 1. vydání. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 222-229, 7 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 11:07.
 359. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Od mateřské po vysokou. Naše školy na sebe budou navazovat. Hospodářské noviny – příloha Kariéra, 2010, září 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 10:24.
 360. MAJERIK, Petr. Odhady vývoje výdajů do reklamy. In Ekonomika touhy a filozofie reklamy. 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 8. 2011 11:04.
 361. HRADEC, Milan. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 12, s. 22-28.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:15.
 362. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém a „dětská penze”. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 10:01.
 363. WAWROSZ, Petr. Paralelní hry v redistirubučním systému a jejich vliv na podnikové znalosti. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 1. vydání. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. s. 408-422, 14 s. ISBN 978-80-904477-5-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 10. 2011 08:35.
 364. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK a Petr BUDINSKÝ. Partial Data Mining Tools in Applied Statistics – in Greeks and Option Hedging. In Educational&Didactic Communication. Bratislava: Didaktis, 2010. s. 41-50, 10 s. ISBN 978-80-89160-78-5.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Slovensko.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 08:31.
 365. VOSTATEK, Jaroslav. Penze jsme neprožrali, povinné soukromé pojištění je naprostý nesmysl. Britské listy, 2010. ISSN 1213-1792.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 11:02.
 366. MAJERIK, Petr. Perspektivy vývoje komunikačního plánování médií a jejich praktické příklady. In (KO)MÉDIA. 2010.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 8. 2011 11:03.
 367. BŘEČKOVÁ. Pohled podnikatelů na snižování administrativní zátěže v ČR - přínosy a negativa. In Snižování administrativní zátěže. Praha: Deloitte, 2010.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:26.
 368. HRADEC, Milan. Pojištění majetku. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 11, s. 30-32.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:13.
 369. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 10, s. 26-28.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:12.
 370. KUBÁTOVÁ, Květa. Possible Approaches to Tax Optimization. In Hamerníková, B. et al. Formulation of the theoretical model of the fiscal policy optimization. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2010. s. 75-86, 11 s. ISBN 978-80-7378-151-4.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 12:24.
 371. PAVLŮ, Dušan. Požadavky praxe na profil marketingového komunikátora. In Nové trendy v marketingu, Důsledky hospodářské krize - výzva pro marketing. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 93-108, 15 s. ISBN 978-80-8105-205-7.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 10:55.
 372. BLAŽEK, Petr. Právní a etické aspekty ochrany počátku a konce lidského života a jeho důstojnosti. Praha: Univerzita Karlova - Právnická fakulta, 2010.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D., učo 6618. Změněno: 12. 10. 2013 17:19.
 373. KUBÍČKOVÁ, Dana. Prezentace na konferenci. In Jak se zastavil a změnil svět. 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:42.
 374. FRAIT, Jan. Procyclicality and Financial Crisis: Corrupt Regulation, Poor Supervision, Excessive Optimism or Just Loose Money? In Challenges of the global financial crisis for European emerging economies. Sinaia: National Bank of Romania, 2010. s. 115-126, 11 s. ISBN 978-973-1784-30-4.
  Ekonomie. angličtina. Rumunsko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 09:54.
 375. MERTL, Jan. Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí vzrostla na 23.665 korun (rozhovor). Český rozhlas, 2010, 6.12.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:37.
 376. HAVLÍČEK, Karel. Příliš drahá vstupenka. Trade Review, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 5-7.
  Řízení, správa a administrativa.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:06.
 377. MAJERIK, Petr. Příprava kampaně: důvěřuj, ale prověřuj. Fresh Marketing, Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 9, s. 30-30. ISSN 1801-4488.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 8. 2011 10:57.
 378. HAVLÍČEK, Karel. Příspěvek na konferenci. In Green Business and China: Defining Europe´s longer-term interests. 2010.
  angličtina. Belgie.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 1. 2012 10:12.
 379. LACINA, Karel. Příspěvek ve sborníku. In Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0292-5.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 11:12.
 380. ŠMÍD, Jan. Přistřihněte křídla parlamentu. Lidové noviny, 2010, 18.1.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 12:33.
 381. ČEPEK, Ondřej. Recenze Arora, S., Barak, B. Computational Complexity – A Modern Approach. Computer Science Review, 2010, roč. 4, č. 3, s. 185-187. ISSN 1574-0137.
  Informatika. angličtina.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:13.
 382. ŠOUŠA, Jiří. Recenze: Český koutek v Kladsku. Kladský sborník 2008, Supplementum 5, Hradec Králové, 2008, 340s. Časopis Společnosti přátel starožitností, Praha, 2010, roč. 118, č. 2/2010, s. 127-127. ISSN 1803-1382.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 12:40.
 383. ŠOUŠA, Jiří. Recenze: Eva Lisá, Karel hrabě Chotek. Nejvyšší purkrabí Království českého. Milada Sekyrková (ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 18, Praha: NTM, 2008, 115s. Časopis Společnosti přátel starožitností, Praha, 2010, roč. 118, s. 124-125. ISSN 1803-1382.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 12:41.
 384. HELÍSEK, Mojmír. Recenze Heissler, H., Valenčík, R., Wawrosz, P. Microeconomics – An Elementary Course. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 5, č. 1, s. 93-94. ISSN 1802-792X.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 09:53.
 385. PAVLŮ, Dušan. Recenze knihy Dějiny vizuální kultury – umění nebo média? Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, č. 2, s. 166-167. ISSN 1338-130X.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 12:00.
 386. BEDRETDINOV, Rafik. Recenze knihy Heissler, H., Valenčík, R., Wawrosz, P. Mikroekonomie – středně pokročilý kurz. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 5, č. 1, s. 95-96. ISSN 1802-792X.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:12.
 387. KREBS, Vojtěch. Recenze Pečovatelská služba v České Republice. Tábor: APSS ČR, 2010, 432 s. ISBN 978-80-904668-0-7. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2010, č. 6, s. 31-31. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 11:00.
 388. WAWROSZ, Petr. Redistribuční systém, paralelní hry a výkonnost podniku. In Nové trendy, nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 606-619, 13 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 10. 2011 08:39.
 389. VYBÍHAL, Václav. Reflexe daňové politiky ČR na projevy ekonomické krize. In Úloha veřejných financí při řešení problémů a dopadů současné krize. Praha: Wolters Kluver, 2010. s. 47-56, 9 s. ISBN 978-80-7357-609-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 09:57.
 390. VALENČÍK, Radim. Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění (otázky). In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 18 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 14:21.
 391. KUBÍČEK, Antonín a Vladislav PAVLÁT. Regulace a dohled nad finančními trhy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 222 s. ISBN 978-80-7408-036-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 11:34.
 392. VOSTATEK, Jaroslav. Rozhovor: Penzijní reformu? Hned a zadarmo. (I. část). 2010.
  URL
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 11:58.
 393. VOSTATEK, Jaroslav. Rozhovor: Penzijní reformu? Hned a zadarmo. (II. část). 2010.
  URL
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 12:00.
 394. BEZDĚKA, Zdeněk. Růst je fajn, ale nechybí. Hospodářské noviny, 2010, 5.10.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:18.
 395. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Řízení pohledávek – stav a perspektivy. In Nové trendy – nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 421-433, 12 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:46.
 396. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Řízení pohledávek – stav a perspektivy. In Nové trendy – nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 421-433, 12 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:37.
 397. HEISSLER, Herbert. Sociální kapitál versus individuální kapitál. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 5 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 8. 2012 10:37.
 398. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2009/2010. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 09:27.
 399. BURÝŠEK, Slavomír. Solution of Equations for Flow Parallel Bars. Mundus Symbolicus, Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 119-126. ISSN 1210-809X.
  Obecná matematika. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:01.
 400. BURÝŠKOVÁ, Věra. Some Numeral Results for Velocity Components of Ash Flow in Tambour Separator. Mundus Symbolicus, Praha: VŠE, 2010, č. 18, s. 127-132. ISSN 1210-809X.
  Obecná matematika. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:03.
 401. KUNZ, Vilém. Současná praxe a trendy v CSR. In Pavlík, M. Bělík, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace – CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 98 -143, 46 s. ISBN 978-80-247-3157-5.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 31. 1. 2011 12:48.
 402. ČECHÁK, Vladimír. Současné pojetí vzdělání a co lze od něj očekávat. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 14:53.
 403. PAVLÁT, Vladislav. Soudobé finanční trhy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 11:36.
 404. VOSTATEK, Jaroslav. Stavební spořitelny i penzijní fondy jsou zbytečné. In Seminář KVE VŠFS. 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 14:19.
 405. PAVLŮ, Dušan. Strategie marketingové komunikace v turbulentní krizové době. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, roč. 1, č. 2, s. 83-92. ISSN 1338-130X.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 11:03.
 406. KLESLA, Arnošt. Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT v Evropě. In Úloha inovací v hospodářském cyklu. 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:11.
 407. STÝBLO, Jiří. Strategie řízení lidských zdrojů v (nejen) kritických situacích. Práce a mzda, Praha, 2010, roč. 58, č. 9. ISSN 0032-6208.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 12:14.
 408. HAVLÍČEK, Karel. Svéráz národního pohledu. Trade Review, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 7-8.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:08.
 409. KUBÁTOVÁ, Květa. Tax Competitiveness of Corporate Income Taxes in the EU in the period 1994/5 – 2005/6. In International Journal of Arts & Sciences. 2010.
  Ekonomie. angličtina. Itálie.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 12:30.
 410. BUDINSKÝ, Petr, Radim VALENČÍK, Karel HAVLÍČEK, Jiří BENESCH, Herbert HEISSLER, Tomáš KOSIČKA, Hana MIHALČINOVÁ, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Teorie redistribučních systémů (Jak číst společenskou realitu a oč tu běží?). Praha: Vysoká škola finanční a správní o.p.s., 2010. 155 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-044-9.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 29. 8. 2012 14:48.
 411. ŠIROKÝ, Jan a Anna KOVÁŘOVÁ. The Causes of Changes in the Rates of Value Added Tax in the Czech Republic and their Possible Impacts. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 121-134. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Příčiny změn v sazbách daně z přidané hodnoty v České republice a jejich možné reflexe
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: value added tax (VAT); VAT rates; European Union; Community law; national interests; consumer basket; price level
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:14.
 412. HELÍSEK, Mojmír. The Czech economy in light of preparation for the introduction of the single european currency. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi. Bratislava: Národohospodářská fakulta EU v Bratislavě, 2010. s. 144-155, 11 s. ISBN 978-80-225-3076-7.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 09:48.
 413. HELÍSEK, Mojmír. The euro adoption in the Czech Republic – difficulties and perspectives. In Hospodářská politika v členských zemích EU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 128-134, 6 s. ISBN 978-80-7248-601-4.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 09:46.
 414. ŠPÁNIK, Miroslav. The Prediction of the Impacts of the Euro Implementation on the Labour Price in the Slovak Republic - The View of Entrepreneurial Entities. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 163-174. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Predikcia dopadov zavedenia eura v Slovenskej republike na cenu práce z pohladu podnikatelských subjektov
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: entrepreneurial entities; implementation of the euro; euro zone; evaluation of work; Delphi method; global economic crisis
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:28.
 415. HAVLÍČEK, Karel. TOP VISION. Strategické fórum. In Business Success. 2010.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:34.
 416. JURÁSEK, Miroslav. Two Theoretical Perspectives on the Evolution of a Global Order. In SGIR 7th Pan – European Conference on IR. Stockholm, 2010.
  angličtina. Švédsko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:04.
 417. STÝBLO, Jiří. Účast na workshopu. In Trendy současného a globálního managementu. 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 12:17.
 418. ELIÁŠ, Karel. Účast v diskusi. In Social network marketing and its regulativ. 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:18.
 419. ELIÁŠ, Karel. Účast v diskusi během konference. In Forum Media. 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:17.
 420. CHARVÁT, Jan. Účast ve veřejné debatě. In Problémy shromažďovacího práva v ČR. 2010.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 09:59.
 421. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetnictví B (distanční opora EQUIP). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 12. 10. 2016 16:24.
 422. HAVLÍČEK, Karel. UEAPME, Businesseurope. Technology transfer to China. 2010.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Belgie.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 09:12.
 423. VOSTATEK, Jaroslav. Úloha governance v penzijních systémech. In Aktuální otázky governance ve veřejné správě, zdravotnictví a sociálním zabezpečení. 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 14:29.
 424. VOSTATEK, Jaroslav. Už ne rychlokvašené zdravotní reformy. Zdravotnické noviny, Praha, 2010, č. 37.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 11:31.
 425. ŠOUŠA, Jiří a J. NOVOTNÝ. Václav Davídek. In Vošahlíková, P. a kol. Biografický slovník českých zemí. 1. vydání. Praha: Libri, 2010. 2 s. ISBN 978-80-7277-416-6.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 10:45.
 426. ČEPEK, Ondřej a P. KUČERA. Various notes on SLUR formulate. In Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. 2010. s. 85-95, 10 s.
  Informatika. angličtina.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 15:09.
 427. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v marketingovém komunikačním mixu a krize. VÝBĚR – časopis managementu obchodu, Praha: Výběr Media s.r.o., 2010, roč. XVIII, č. 10, s. 52-54.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 11:46.
 428. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy stále vyhrávajú. Deník SME, příloha Výstavy a kongresy, Bratislava, 2010, s. 27-27.
  slovenština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 11:56.
 429. PAVLŮ, Dušan. Veľtrhy v krizovom prostředí. Trend – příloha Špeciál Výstavy 2011, 2010, s. 11-11.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 11:51.
 430. ČECHÁK, Vladimír. Veřejná správa. In Veřejná správa 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-334-8.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 14:56.
 431. MIHOLA, Jiří. Vlastnosti a zvláštnosti redistribuční plochy a jejich souvislost s objasněním některých aspektů lidského chování. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 22 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 10:33.
 432. BUDÍK, Josef. Vybrané finanční teorie a realita posledních let. In Nové trendy – nové nápady 2010. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010. s. 102-106, 4 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:38.
 433. KUBÍČKOVÁ, Dana. Vykazování dle IFRS a bankrotní modely. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 32-37, 5 s. ISBN 978-80-248-2306-5.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:35.
 434. BŘEČKOVÁ, Pavla. Vykolíkujte hřiště aspoň na poločas. Ekonom, Praha, 2010, LIV, č. 35, s. 45-45. ISSN 1213-7693.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 10. 8. 2011 18:27.
 435. MAJERIK, Petr. Využijte ve svůj prospěch nové trendy v mediálním plánování. Fresh Marketing, Praha: Ambit Media, a. s., 2010, roč. VI, č. 11, s. 19-21. ISSN 1801-4488.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 8. 2011 11:00.
 436. PRŮŠA, Ladislav, Jan MERTL a Vojtěch KREBS. Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb v období 2012-2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu (ZVZ 235). Praha: VÚPSV a Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 36 s.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 11:01.
 437. ŠUMNÁ, Petra. Vývoj kreditního rizika v úvěrové dynamice v průběhu hospodářského cyklu. In MMK 2010. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. s. 306-315, 10 s. ISBN 978-80-86703-41-1.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 23. 8. 2012 10:43.
 438. CVIKLOVÁ, Lucie. Vývoj médií (podklady pro EQUIP). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 8. 2011 14:45.
 439. ŠLÉGROVÁ, Michaela. Vzdělávání úředníků na Městském úřadě ve Slaném - případová studie. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ – II. roč. Banká Bystrica: UMB, 2010.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 9. 2011 10:30.
 440. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. What are the Causes of Disturbances of morality in redistribution systems. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 140-162. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Jaké příčiny má narušení morality v redistribučních systémech
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: game theory; redistribution systems; negotiations; coalitions; discriminatory balance; mutually acceptable balance; parallel redistribution system; rationality and morality
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:19.
 441. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK, Petr BUDINSKÝ a L. HRDLIČKA. Where will be used the partial data mining tools in statistics education? In Educational&Didactic Communication. Bratislava: Didaktis, 2010. s. 51-59, 9 s. ISBN 978-80-89160-78-5.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Slovensko.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 7. 2011 08:36.
 442. BLAŽEK, Petr. Základy práva, Teorie práva a základy ústavního práva České republiky. 2. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 122 s. ISBN 978-80-7408-041-8.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 30. 3. 2011 12:15.
 443. MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. 248 s. ISBN 978-80-7400-357-8.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 9. 9. 2011 12:46.
 444. HRADEC, Milan. Zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2010, č. 9, s. 26-29.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 8. 2011 10:11.
 445. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní pojištění a zabezpečení (Základní vývojové tendence). Zdravotnictví v ČR, Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 2010, roč. 8, č. 3, s. 100-109. ISSN 1213-6050.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 10:43.
 446. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zdravotní politika. In Krebs, V. a kol. Sociální politika. 5. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 335-374, 39 s. ISBN 978-80-7357-585-4.
  Ekonomie. čeština. Finsko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 12:21.
 447. TICHÝ, Jaromír. Zdroje financování podniku. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 12:37.
 448. STÝBLO, Jiří. Změny současného a budoucího trhu práce. Práce a mzda, Praha, 2010, roč. 58, č. 11. ISSN 0032-6208.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 8. 2011 12:15.
Zobrazeno: 7. 6. 2020 03:52