Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KLESLA, Arnošt. Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví. Bankovnictví, Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 3/2020, s. 36-37. ISSN 1212-4273.
 2. ŘÍHOVÁ, Lenka. Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému. Práce a mzda, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 37-42. ISSN 0032-6208.
 3. SCHLOSSBERGER, Otakar. PSD 2 a nebankovní poskytovatelé po dvou letech. Bankovnictví, Praha: 4H production, s. r. o., 2020, XXVII, 5/2020, s. 28-31. ISSN 1212-4273.
 4. ŘÍHOVÁ, Lenka. Sociální sítě a nábor zaměstnanců - Efektivní cesty využití Facebooku. Práce a mzda, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, x, č. 3, s. 38-43. ISSN 0032-6208.
 5. FARKAČOVÁ, Lenka. Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců. Práce a mzda, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 7, s. xx-xx. ISSN 0032-6208.
 6. 2019

 7. HRADEC, Milan. Pojištění profesní odpovědnosti u právnických profesí. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2019, Neuveden, 1/2019, s. 24-25. ISSN 2533-3666.
 8. ERBEN, Michal a Jaroslav DAŇHEL. Zavedení dobrovolného zdravotního pojištění se stále odkládá. Pojistný obzor : Časopis českého pojišťovnictví, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, Neuveden, č. 1, s. 10-11. ISSN 0032-2393.
 9. 2018

 10. HRADEC, Milan. Nároky poškozených podle nového občanského zákoníku. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 12/2018, s. 22-24. ISSN 2533-3666.
 11. HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 8/2018, s. 15-17. ISSN 2533-3666.
 12. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Pojistný trh roku 2018 bude ve znamení měnícího se prostředí a zintenzivnění regulace. Pojistný obzor, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 1/2018, duben 2018, s. 12-13. ISSN 0032-2393.
 13. HRADEC, Milan. Pojištění zvířat. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 1/2018, s. 14-17. ISSN 2533-3666.
 14. HRADEC, Milan. Smíšené životní pojištění. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, roč. 2018, 9/2018, s. 16-17. ISSN 2533-3666.
 15. HRADEC, Milan. Smíšené životní pojištění. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 10/2018, s. 16-17. ISSN 2533-3666.
 16. 2017

 17. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo , část 1. Poradce, Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2017, Neuveden, č. 1, s. 23-30. ISSN 1211-1686.
 18. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo , část 2. Poradce, Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2017, Neuveden, č. 2, s. 17-30. ISSN 1211-1686.
 19. KAŠÍK, Milan. Hlásné trouby radnic čekají horší časy. Praha: Borgis, 2017. s. 7. Právo.
 20. PETRŮ, Naděžda. Maroko je kolektivistická země. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR., Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, VI. ročník, č. 5, s. 66-67. ISSN 1805-5397.
 21. HRONOVÁ, Štěpánka. Meet Viktorija, our Erasmus Trainee. In XADONIA. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 28-30, 3 s.
 22. BLÁBOLIL, Rudolf a Naděžda PETRŮ. Mini Den D na VŠFS. XADONIA, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, Neuveden, č. 2, s. 22-23. ISSN 1802-792X.
 23. ČERVENKA, Miroslav. Nová právní úprava poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Bankovnictví, Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2017, XXIV, 3/2017, s. 24-25. ISSN 1212-4273.
 24. SCHLOSSBERGER, Otakar. Nové trendy v oblasti platebního styku. Bankovnictví, Praha: 4H production s. r. o., 2017, XXIV/51, 3/2017, s. 26-28. ISSN 1212-4273.
 25. PETRŮ, Naděžda. Rodinné firmy jsou motorem finského hospodářství. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR., Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, roč. 3, č. 6, s. 44-45. ISSN 1805-5397.
 26. PETRŮ, Naděžda. Rodinné podniky jsou jedinečné. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR., Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, roč. 3, č. 6, s. 32-33. ISSN 1805-5397.
 27. MAREK, Karel. Smlouva o zápůjčce. Daně a právo, Praha: Wolters Kluwer, 2017, Neuveden, č. 3, s. 36-38. ISSN 1211-7293.
 28. MENTLÍK, Roman a Mojmír HELÍSEK. The risk of increasing inflation as a barrier for the Czech Republic's accession to the euro area. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, USA: IBIMA Publishing, 2017, Neuveden, č. 2017, s. 1-18. ISSN 2169-0367.
 29. PETRŮ, Naděžda a Emil VELINOV. Trendy světových byznys velikánů. Moderní řízení, Praha: Economia a.s., Praha, 2017, roč. 2017, říjen, s. 32 - 34. ISSN 0026-8720.
 30. PETRŮ, Naděžda. V Bělorusku je novodobá tradice rodinných firem zatím krátká. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR., Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, roč. 2, č. 6, s. 46-47. ISSN 1805-5397.
 31. PETRŮ, Naděžda. V Kazachstánu se rodinnému podnikání dostává stále většího uznání. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR., Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, roč. 2, č. 2, s. 36-37. ISSN 1805-5397.
 32. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářské politice. Bankovnictví, Praha: 4H production, 2017, roč. 52, č. 1, s. 24-26. ISSN 1212-4273.
 33. PETRŮ, Naděžda. VĚTŠINA MEXICKÝCH MIPYMES JE RODINNÝCH. Trade News, Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, roč. 6, č. 1, s. 48-49. ISSN 1805-5397.
 34. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Zamyšlení: Vstane životní pojištění z mrtvých? Pojistný obzor: časopis českého pojišťovnictví., Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, roč. 2, č. 2, s. 15-16. ISSN 0032-2393.
 35. 2016

 36. BUDINSKÝ, Petr. Český i slovenský tým obstály ve finále soutěže Global Management Challenge. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, z. ú., 2016, roč. 12, č. 02.
 37. PETRŮ, Naděžda. Čínské rodinné podniky důvěřují pouze vlastní krvi. TradeNews, Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 4/2016, s. 38-39. ISSN 1805-5397.
 38. NETOLICKÝ, Václav. Demokracie a totalita. Téma. Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most, Most: Okresní hospodářské komora Most, 2016, roč. 45/10, č. 3, s. 30.
 39. MAREK, Karel. Ještě k zasílatelství. Soukromé právo, Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 18-21. ISSN 2533-4239.
 40. MATĚJŮ, Petr a Petra ANÝŽOVÁ. Jsou krásní lidé opravdu ekonomicky úspěšnější? Trade-off, Praha: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú., 2016, roč. 1, č. 2, s. 64-66.
 41. MAREK, Karel. K přípravě a provádění díla. Daně a právo, Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 11/2016, s. 31-44. ISSN 1211-7293.
 42. MAREK, Karel. K řešení sporů v rozhodčím řízení podle Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Rekodifikace a praxe, Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 16-22. ISSN 1805-6822.
 43. MAREK, Karel. K uzavírání smluv. Daně a právo, Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 3/2016, s. 38-42. ISSN 1211-7293.
 44. ZOUBEK, Vladimír. Kdo je slabší a nejslabší stranou v migrační polohysterii. Rodinné listy, Praha: Havlíček Brain Team , Wolters Kluwer, 2016, roč. 5/2016, č. 5, s. 27-30. ISSN 1805-0824.
 45. STROUKAL, Dominik a Božena KADEŘÁBKOVÁ. Negative Interest Rates and Housing Bubbles. Civic Engineering Journal, Prague: Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 1805-2576. doi:10.14311/CEJ.2016.04.0020.
 46. PETRŮ, Naděžda. Německo stojí na rodinných firmách. Trade News, Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 2016, 1/2016, s. 34-35. ISSN 1805-5397.
 47. VOSTATEK, Jaroslav. Novela zákona o penzijním připojištění: Co nás čeká? Pojistný obzor, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 26-29. ISSN 0032-2393.
 48. MAREK, Karel a Eva VINCENCOVÁ. Nový druh závodu-rodinný závod. Daně a právo, Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 7-8/2016, s. 28-31. ISSN 1211-7293.
 49. SCHLOSSBERGER, Otakar. Projekt SEPA a jeho implementace. Bankovnictví, Praha: 4H production, s. r. o., 2016, XXIII(51), 8/2016, s. 10-13. ISSN 1212-4273.
 50. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Hlavní překážkou je český vzdělávací systém. MM Průmyslové spektrum, Praha: MM publishing, s.r.o, 2016, 1/2016, s. 11-13. ISSN 1212-2572.
 51. PETRŮ, Naděžda. Převážná většina španělských firem je rodinných. TradeNews, Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 3/2016, s. 52 - 53. ISSN 1805-5397.
 52. PETRŮ, Naděžda. Rodinné firmy v Peru rostou. TradeNews, Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5, č. 6, s. 48-49. ISSN 1805-5397.
 53. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Sloučení dohledu z pohledu pojistného trhu. Bankovnictví, Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2016, XXIII (51), 11/2016, s. 16 - 18. ISSN 1212-4273.
 54. MAREK, Karel. Smlouva o zprostředkování. Daně a právo, Praha: Wolters Kluwer, 2016, Neuveden, č. 12, s. 24-26. ISSN 1211-7293.
 55. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. The Use of Computer Technology in Neuromarketing. Digital Economy World, Centrum informační společnosti, 2016, roč. 2., č. 2, s. 42-44. ISSN 2464-5303.
 56. BŘEČKOVÁ, Pavla. Tchaj-wan: Úsměv, prosím. Trade News, Praha: Antecom, 2016, Vol.V, Issue 4, 2016, s. 56-59. ISSN 1805-5397.
 57. BŘEČKOVÁ, Pavla. Udržme krok s německým tahounem aneb Robot nepotřebuje svačit. Trade News, Praha: Antecom, 2016, Vol.V, Issue , 2016, s. 36-38. ISSN 1805-5397.
 58. PETRŮ, Naděžda. V Bulharsku zatím rodinné firmy podceňují. TradeNews, Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5. ročník, č. 5, s. 34 -35. ISSN 1805-5397.
 59. PETRŮ, Naděžda. V Chile najdete převážně rodinné podniky. TradeNews., Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5, č. 6, s. 26-27. ISSN 1805-5397.
 60. PETRŮ, Naděžda. V Indii je rodina nejdůležitější institucí. TradeNews, Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 2/2016, s. 42-43. ISSN 1805-5397.
 61. PETRŮ, Naděžda. V Itálii je okolo 784 000 rodinných firem. TradeNews, Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 3/2016, s. 62 - 63. ISSN 1805-5397.
 62. HELÍSEK, Mojmír. Zátěžové testování bilanční likvidity prováděné ČNB. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2016. s. 5-6, 2 s.
 63. MAREK, Karel. Změny v právní úpravě "přeprava věcí". Logistika, Praha: Economia, 2016, roč. 2016, 7-8, s. 34-37. ISSN 1211-0957.
 64. 2015

 65. HAVLÍČEK, Karel. Americký sen se podařilo uskutečnit za rok. Trade News, Praha: Antecom, 2015, roč. 4, č. 5. ISSN 1805-5397.
 66. HAVLÍČEK, Karel. Analýza dopadů čínské krize na tuzemské podnikatele. Trade News, Praha: Antecom, 2015, č.4. ISSN 1805-5397.
 67. HAVLÍČEK, Karel. Analýza USA. Trade News, Praha: Antecom, 2015, roč. 4, č. 5. ISSN 1805-5397.
 68. VESECKÁ, Renata. Analýza. Úvaha nad trestněprávní odpovědností právnických osob ve vztahu k veřejným zakázkám. Veřejné Zakázky, Praha: Vizea s.r.o., 2015, 4/2015, s. 23-25. ISSN 1803-6724.
 69. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 7, s. 27-29.
 70. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění - pokračování. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 8, s. 13-15.
 71. HRADEC, Milan. Havarijní pojištění. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 4, s. 22-24.
 72. ELIÁŠ, Karel. How to challenge ontemporary marketing Communications Issues. Czech Marketplace, Americká obchodní komora v Praze, 2015.
 73. HAVLÍČEK, Karel. Jižní Koreji narostl hřebínek. Trade News, Praha: Antecom, 2015, č.3. ISSN 1805-5397.
 74. MAREK, Karel. Ke smlouvě o úvěru a zápůjčce , část 2. Poradce, Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2015, roč. 2015, č.10/2015, s. 17-22. ISSN 1211-1686.
 75. VESECKÁ, Renata. Komentář: Nový zákon o zastupitelství posílí „zvláštní“ způsoby řízení. The Business, Praha: Consultia, a.s., 2015, 9-10/2015, s. 40-41. ISSN 2336-7296.
 76. MATĚJŮ, Petr. Konec blbých blondýn. Reflex : CS - Společenský týdeník, Praha: RX, 2015, č. 39, s. 31-36. ISSN 0862-6634.
 77. BŘEČKOVÁ, Pavla. Konzervativnost aneb co je doma, to se počítá. ICT v podnikání, Praha: Mediaplanet, 2015.
 78. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Od mateřinky po univerzitu. Reflex : CS - Společenský týdeník, Praha: RX, 2015, s. 5. ISSN 0862-6634.
 79. BŘEČKOVÁ, Pavla. Osvěžte své podnikání. Využijte Paretův princip. Trade News, Praha: Antecom, 2015, IV, I, s. 73. ISSN 1805-5397.
 80. HRADEC. Pojištění – pojmy a terminologie. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 5, s. 20-22.
 81. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 1: problém začíná již na základní škole. MM Průmyslové spektrum, MM publishing, s.r.o, 2015, č. 9, s. 28-29. ISSN 1212-2572.
 82. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 2: Tři podmínky: matematika, matematika, matematika. MM Průmyslové spektrum, MM publishing, s.r.o, 2015, č. 10, s. 28-29. ISSN 1212-2572.
 83. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. (Anti)diskriminační potenciál maturity. MM Průmyslové spektrum, Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 12/2015, s. 22-23. ISSN 1212-2572.
 84. ZELENÝ, P a Petr MATĚJŮ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Tradice jako závaží. MM Průmyslové spektrum, Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 11/2015, s. 24-25. ISSN 1212-2572.
 85. MAREK, Karel. Rodinný závod. Rodinné listy, Praha: Havlíček Brain Team , Wolters Kluwer, 2015, roč. 4., 12/2015, s. 27-30. ISSN 1805-0824.
 86. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 3. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 87. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 4. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 88. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 5. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 89. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA – příležitost pro všechny? Historické souvislosti. Praha: Česká národní banka, 2015.
 90. ELIÁŠ, Karel. Study Options to gain Marcom Competencies. Czech Marketplace, Americká obchodní komora v Praze, 2015.
 91. MATĚJŮ, Petr. Školy diskriminují chlapce. Reflex : CS - Společenský týdeník, Praha: RX, 2015, č. 27, s. 50-53. ISSN 0862-6634.
 92. MAREK, Karel. Veřejné zakázky. Daně a právo, Praha: Wolters Kluwer, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 34-37. ISSN 1211-7293.
 93. MATĚJŮ, Petr. VŠFS v mezinárodním srovnání. Xadonia, Praha: VŠFS, o.p.s. 2002, 2015, č. 1, s. 10-13.
 94. HRADEC, Milan. Vybrané aspekty promlčení a prekluze v občanskoprávních vztazích. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 6, s. 23-25.
 95. BŘEČKOVÁ, Pavla. Základy budoucí prosperity vznikají už dnes. Praha: Vltava-Labe-Press, a.s, 2015.
 96. HAVLÍČEK, Karel. Zápisky z Moskvy. Praha: Antecom, 2015.
 97. 2014

 98. VOSTATEK, Jaroslav. Barák, V. Důchod? Každému 7700 korun. Rozhovor s J. Vostatkem. Praha, 2014.
 99. HAVLÍČEK, Karel. České stavebnictví: Nezbývá než nechat zhasnuto. : Antecom, 2014.
 100. HELÍSEK, Mojmír. Čtvrtý běh soutěže o Cenu prof. F. Vencovského. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014.
 101. VOSTATEK, Jaroslav. Čtyři cesty, kam vůbec jít. Praha: Economia, a.s., 2014.
 102. ČECHÁK, Vladimír. Den s Vladimírem Čechákem. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014.
 103. BŘEČKOVÁ, Pavla. Entrepreneur – Disciplína, humor, štěstí. Business Woman, 2014, č. 1, s. 70-70. ISSN 1805-3823.
 104. ELIÁŠ, Karel. How to understand better contemporary Marketing Communications issues. Americká obchodní komora, Praha: Americká obchodní komora v Praze, 2014, 18.3.2014.
 105. FRAIT, Jan a M. PLAŠIL. Hrozí české ekonomice bilanční recese? Euro, Praha, 2014, 11.8.2014, s. 74-75.
 106. HAVLÍČEK, Karel. Jak přežít čtvrtstoletí v malé a střední firmě? Perspektivy kvality, 2014, roč. 3, č. 1. ISSN 1805-6857.
 107. BŘEČKOVÁ, Pavla. Jak se daří po roce, český strojaři? Trade News, Praha: Antecom, 2014, III, č. 4, s. 48-49. ISSN 1805-5397.
 108. BUDINSKÝ, Petr. Konference Evropská ekonomika a její perspektivy. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 14-15.
 109. ČECHÁK, Vladimír. „Kulatý stůl“ k problematice legislativního procesu. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 16.
 110. BUDINSKÝ, Petr. Kvalitu výuky zajišťujeme i odborníky z praxe. Ekonomický deník E15 (příloha Malé a střední podnikání), Praha: Mladá Fronta a.s., 2014, 13.3.2014.
 111. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 8-9.
 112. MATĚJŮ, Petr. Lidský kapitál: pozvání k bohatě prostřenému stolu. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 10-11.
 113. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí – likvidace pojistných škod z pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 3, s. 16-18.
 114. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí – motorových vozidel. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 4, s. 21-23.
 115. JURÁSEK, Miroslav. Mexiko jako „aztécký tygr“. Reformy prezidenta Peñi Nieta. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, roč. 06.11.2014, č. 11. ISSN 0543-7962.
 116. KAŠÍK, Milan. O vysokoškolské studium marketingové komunikace je nebývalý zájem. Marketing & Média, Praha: Economia, 2014, č. 11. ISSN 1212-9496.
 117. MATES, Pavel a J. SEVERA. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci po rekodifikaci. Právní rádce, Praha: Economia a.s., 2014, roč. XXII, č. 5, s. 64-67. ISSN 1210-4817.
 118. TICHÝ, Jaromír. Podnikatelská etika. TEMA: technika, ekonomika, marketing, aktuality, Most: Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most, 2014, roč. 9, č. 2, s. 9.
 119. HRADEC, Milan. Pojistné právo – právní úprava pojistné smlouvy obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 1, s. s. 23-26.
 120. HRADEC, Milan. Pojistné právo – právní úprava pojistné smlouvy obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - pokračování. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 2, s. 19-22.
 121. NETOLICKÝ, Václav. Privatizace politické sféry, nová cesta k zářným zítřkům. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2014.
 122. HAVLÍČEK, Karel. Proexportní pilíře AMSP ČR. Praha: Antecom, 2014.
 123. VOSTATEK, Jaroslav. Profesor Vostatek odhaluje, jak odborníci jednali o reformě důchodů. 2014.
 124. BUDINSKÝ, Petr. Příležitost pro studenty – soutěž Global Management Challenge. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 23-23.
 125. TÓTH, Endre. Regenerace organizačního řízení: imperativ doby. Moderní řízení, Praha: Economia, 2014, č. 2, s. 14-17. ISSN 0026-8720.
 126. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 127. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 128. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník - pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 129. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 130. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování II. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 131. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování III. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 132. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 2. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 133. ŠMÍD, Jan. Řízek je zlý, kobliha dobrá? Lidové noviny, Praha: Lidové noviny, 2014. ISSN 0862-5921.
 134. JURÁSEK, Miroslav. Scénáře a vize budoucnosti po skončení studené války. Marathon, 2014, č. 121, s. s. 8-35. ISSN 1211-8591.
 135. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Studenti mezi teorií a praxí. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 2, s. 18.
 136. ŠMÍD, Jan. Vítěztví? Spíše „Viktor Orbán sobě". Lidové noviny, 2014, 15.4.2014.
 137. KAŠÍK, Milan. VŠFS posílila význam nových médií. Marketing & Média, Praha: Economia, 2014, č. 10, s. 32-32. ISSN 1212-9496.
 138. 2013

 139. TÓTH, Endre. Co manažer dělat musí, nemusí a nesmí. Moderní řízení, Praha: Economia, 2013, č. 11. ISSN 0026-8720.
 140. ROUBAL, Ondřej. Don´t worry …. Be Happy. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2013, roč. 19, č. 9, s. s. 18-21. ISSN 1211-5886.
 141. VALENČÍK, Radim. Jak se učit ekonomii, aneb i pedagog je jen člověk. In Xadonia. 2013. s. s. 24.
 142. HAVLÍČEK, Karel. Lesk a bída podnikání v biomedicíně. Trade news, Antecom, 2013, č. 5, s. s. 36-37. ISSN 1805-5397.
 143. KNIHOVÁ, Ladislava a B. LITTLE. Living books prompt evolving skills for designers, authors and readers. America Learning & Media, 2013.
 144. HAVLÍČEK, Karel. Mezinárodní rozměr Fakulty ekonomických studií VŠFS. In Xadonia. 2013. s. s. 20-21.
 145. BŘEČKOVÁ, Pavla. Obchodníkům nejvíce vadí výše a časová neomezenost kaucí. PHM plus, 2013.
 146. BŘEČKOVÁ, Pavla a Stanislava ČÍŽKOVÁ. Parazitují živnostníci na společnosti? Finanční management, 2013, roč. 10, č. 3, s. s. 44-46. ISSN 1214-9292.
 147. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody - pokračování. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 9, s. s. 13-15.
 148. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 10, s. s. 30-32.
 149. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce - dokončení. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 12, s. s. 21-22.
 150. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce - pokračování. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 11, s. s. 15-17.
 151. BŘEČKOVÁ, Pavla. Quo Vadis český strojaři? Trade News, 2013, roč. 2, č. 4. ISSN 1805-5397.
 152. BŘEČKOVÁ, Pavla. Splašená legislativa. Finanční management, 2013, roč. 10, č. 1, s. s. 18-19. ISSN 1214-9292.
 153. KAŠÍK, Milan a Naděžda PETRŮ. Znalostní management jako předpoklad rozvoje inovací. Moderní řízení, Praha: Economia, 2013, č. 11, s. s. 21-23. ISSN 0026-8720.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2020 17:42