Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MAREK, Karel. Aktuálně ke kupní smlouvě. In Advokátní deník. 2022. ISSN 2571-3558.
 2. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (5). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 48-49. ISSN 1211-0507.
 3. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (6). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 51-52. ISSN 1211-0507.
 4. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (7). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, roč. 2022, č. 3, s. 56-57. ISSN 1211-0507.
 5. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (8). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 72-73. ISSN 1211-0507.
 6. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, roč. 2022, č. 3, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 7. MAREK, Karel. K obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem. In Advokátní deník. 2022. ISSN 2571-3558.
 8. FARKAČOVÁ, Lenka. Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, roč. 2022, č. 3, s. xx-xx, 7 s. ISSN 0032-6208.
 9. EISEL, Juraj. Pracovní prostředí a ergonomie. HR forum : časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2022, XXIV, č. 2, s. 56-60. ISSN 1212-690X.
 10. EISEL, Juraj. Retence klíčových zaměstnanců a nástupnictví. HR Forum. Praha: People Management Forum, 2022, MK ČR 8257, č. 3, s. 12-15, 3 s. ISSN 1212-690X.
 11. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Werkvertrag im Bauwesen - teil 1. WiRO. München und Frankfutrt a.M: C.H.Beck, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 47-51, 4 s. ISSN 0941-6293.
 12. MAREK, Karel. Werkvertrag im Bauwesen - teil 2. WiRO. München und Frankfutrt a.M: C.H.Beck, 2022, roč. 2022, č. 3, s. 75-80. ISSN 0941-6293.
 13. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Werkvertrag im Bauwesen - teil 3. WiRO. München und Frankfutrt a. M: C.H.Beck, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 105-114, 9 s. ISSN 0941-6293.
 14. 2021

 15. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 1 ). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, 8/2021, s. 58-59. ISSN 1211-0507.
 16. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 2 ). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, 9/2021, s. 52-53. ISSN 1211-0507.
 17. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (3). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, č. 10, s. 58-59. ISSN 1211-0507.
 18. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (4). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, č. 11, s. 65-67. ISSN 1211-0507.
 19. EISEL, Juraj. Budoucnost světa práce a HR. HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2021, roč. 22, č. 2, s. 30-31. ISSN 1212-690X.
 20. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, 7-8, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 21. SCHLOSSBERGER, Otakar. Jedno význmané výročí... Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2021, XVIII, 2/2021, s. 3. ISSN 1212-4273.
 22. SVOBODA, Pavel. Klíčové přínosy a slabiny fungování EU. Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 20-24. ISSN 0862-8238.
 23. MAREK, Karel. Kontrolní činnost. Xadonia. Praha: časopis Xadonia , č.1/2021, VŠFS, 2021, roč. 16, č. 1, s. 25-27. ISSN 1802-792X.
 24. MAREK, Karel. Na aktuální téma: K otázkám péče o zdraví. Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2001, 5/2021, s. 62-63. ISSN 1211-0507.
 25. FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, č. 11, s. xx-xx, 8 s. ISSN 0032-6208.
 26. STUCHLÍK, Peter. Předúpravy hliníkových výrobků. Povrchové úpravy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 24-26. ISSN 0551-7354.
 27. MAREK, Karel. Rechtsquelen des tschechischen und slowakischen Handelsrecht. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2021, roč. 2021, č. 11, s. 332-335. ISSN 0941-6293.
 28. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti ( sdružení činností a věcí ). Moderní obec. Praha: Profipress Praha, 2021, XXVII, 6/2021, s. 60-61. ISSN 1211-0507.
 29. SCHLOSSBERGER, Otakar. Výchova mladé generace finančního sektoru není jednoduchá. Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2021, XXVIII, 3/2021, s. 22-23. ISSN 1212-4273.
 30. FARKAČOVÁ, Lenka. Využití chatbotů v praxi HR. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, č. 9, 7 s. ISSN 0032-6208.
 31. FARKAČOVÁ, Lenka. Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, č. 3, s. 37-42. ISSN 0032-6208.
 32. 2020

 33. KLESLA, Arnošt. Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví. Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 3/2020, s. 36-37. ISSN 1212-4273.
 34. ERBEN, Michal a Jiří ŠINDELÁŘ. Jak investují pojišťovny? Překvapivý vliv mají distribuční faktory. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, roč. 2020, č. 4, s. 10-11, 20 s. ISSN 1212-4273.
 35. VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854.
 36. MAREK, Karel. K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravednosti SR, 2020, roč. 72, č. 1, s. 83-87. ISSN 1335-6461.
 37. ŘÍHOVÁ, Lenka. Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 37-42. ISSN 0032-6208.
 38. MAREK, Karel. Lizenzen und Verträge über Forschungsaufträge in Tschechien. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, 12/2020, s. 353-360. ISSN 0941-6293.
 39. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 1. Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 5/2020, s. 46-47. ISSN 1211-0507.
 40. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 2. Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 6/2020, s. 44-45. ISSN 1211-0507.
 41. MAREK, Karel. Péče o zdraví. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 3/2020, s. 389-392. ISSN 1335-6461.
 42. FARKAČOVÁ, Lenka. Pracovní výkon zaměstnanců a faktory, které ho ovlivňují. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 11, s. 41-46. ISSN 0032-6208.
 43. KLESLA, Arnošt a Ondřej PTÁČEK. Proinvestují se z koronavirové recese i malé a střední podniky? Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 12/2020, s. 46 - 47. ISSN 1212-4273.
 44. SCHLOSSBERGER, Otakar. PSD 2 a nebankovní poskytovatelé po dvou letech. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, XXVII, 5/2020, s. 28-31. ISSN 1212-4273.
 45. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Rodinný podnik-nový fenomén i pro restaurační podnikání. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2020, roč. 16, č. 33, s. 38-57. ISSN 1801-1535.
 46. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-0507.
 47. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (3). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 2, s. 56-58. ISSN 1211-0507.
 48. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (4). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 3, s. 55-56. ISSN 1211-0507.
 49. ŘÍHOVÁ, Lenka. Sociální sítě a nábor zaměstnanců - Efektivní cesty využití Facebooku. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, x, č. 3, s. 38-43. ISSN 0032-6208.
 50. STUCHLÍK, Peter. Současné trendy v antikorozní ochraně. Povrchové úpravy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2020, roč. 23, č. 2, s. 2-4. ISSN 0551-7354.
 51. FARKAČOVÁ, Lenka. Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 7, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 52. FARKAČOVÁ, Lenka. Talent Management - Zdroj konkurenční výhody i nástroj k zamezení fluktuace zaměstnanců. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 9, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 53. EISEL, Juraj. Talent Management na pozadí pandemie Covidu-19. HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2020, roč. 21, č. 12, s. 18-19. ISSN 1212-690X.
 54. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 1. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, 3/2020, s. 80-87. ISSN 0941-6293.
 55. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 2. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 4, s. 109-115, 16 s. ISSN 0941-6293.
 56. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 3. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 5, s. 142-149. ISSN 0941-6293.
 57. FARKAČOVÁ, Lenka. Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2021, č. 1. ISSN 0032-6208.
 58. 2019

 59. HRADEC, Milan. Pojištění profesní odpovědnosti u právnických profesí. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2019, Neuveden, 1/2019, s. 24-25. ISSN 2533-3666.
 60. ERBEN, Michal a Jaroslav DAŇHEL. Zavedení dobrovolného zdravotního pojištění se stále odkládá. Pojistný obzor : Časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, Neuveden, č. 1, s. 10-11. ISSN 0032-2393.
 61. 2018

 62. HRADEC, Milan. Nároky poškozených podle nového občanského zákoníku. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 12/2018, s. 22-24. ISSN 2533-3666.
 63. HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 8/2018, s. 15-17. ISSN 2533-3666.
 64. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Pojistný trh roku 2018 bude ve znamení měnícího se prostředí a zintenzivnění regulace. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 1/2018, duben 2018, s. 12-13. ISSN 0032-2393.
 65. HRADEC, Milan. Pojištění zvířat. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 1/2018, s. 14-17. ISSN 2533-3666.
 66. HRADEC, Milan. Smíšené životní pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, roč. 2018, 9/2018, s. 16-17. ISSN 2533-3666.
 67. HRADEC, Milan. Smíšené životní pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 10/2018, s. 16-17. ISSN 2533-3666.
 68. 2017

 69. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo , část 1. Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2017, Neuveden, č. 1, s. 23-30. ISSN 1211-1686.
 70. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo , část 2. Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2017, Neuveden, č. 2, s. 17-30. ISSN 1211-1686.
 71. KAŠÍK, Milan. Hlásné trouby radnic čekají horší časy. Praha: Borgis, 2017. s. 7. Právo.
 72. PETRŮ, Naděžda. Maroko je kolektivistická země. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, VI. ročník, č. 5, s. 66-67. ISSN 1805-5397.
 73. HRONOVÁ, Štěpánka. Meet Viktorija, our Erasmus Trainee. In XADONIA. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 28-30.
 74. BLÁBOLIL, Rudolf a Naděžda PETRŮ. Mini Den D na VŠFS. XADONIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, Neuveden, č. 2, s. 22-23. ISSN 1802-792X.
 75. ČERVENKA, Miroslav. Nová právní úprava poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Bankovnictví. Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2017, XXIV, 3/2017, s. 24-25. ISSN 1212-4273.
 76. SCHLOSSBERGER, Otakar. Nové trendy v oblasti platebního styku. Bankovnictví. Praha: 4H production s. r. o., 2017, XXIV/51, 3/2017, s. 26-28. ISSN 1212-4273.
 77. PETRŮ, Naděžda. Rodinné firmy jsou motorem finského hospodářství. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 3, č. 6, s. 44-45. ISSN 1805-5397.
 78. PETRŮ, Naděžda. Rodinné podniky jsou jedinečné. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 3, č. 6, s. 32-33. ISSN 1805-5397.
 79. MAREK, Karel. Smlouva o zápůjčce. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, Neuveden, č. 3, s. 36-38. ISSN 1211-7293.
 80. MENTLÍK, Roman a Mojmír HELÍSEK. The risk of increasing inflation as a barrier for the Czech Republic's accession to the euro area. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics. USA: IBIMA Publishing, 2017, Neuveden, č. 2017, s. 1-18. ISSN 2169-0367.
 81. PETRŮ, Naděžda a Emil VELINOV. Trendy světových byznys velikánů. Moderní řízení. Praha: Economia a.s., Praha, 2017, roč. 2017, říjen, s. 32 - 34. ISSN 0026-8720.
 82. PETRŮ, Naděžda. V Bělorusku je novodobá tradice rodinných firem zatím krátká. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 2, č. 6, s. 46-47. ISSN 1805-5397.
 83. PETRŮ, Naděžda. V Kazachstánu se rodinnému podnikání dostává stále většího uznání. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 2, č. 2, s. 36-37. ISSN 1805-5397.
 84. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářské politice. Bankovnictví. Praha: 4H production, 2017, roč. 52, č. 1, s. 24-26. ISSN 1212-4273.
 85. PETRŮ, Naděžda. VĚTŠINA MEXICKÝCH MIPYMES JE RODINNÝCH. Trade News. Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, roč. 6, č. 1, s. 48-49. ISSN 1805-5397.
 86. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Zamyšlení: Vstane životní pojištění z mrtvých? Pojistný obzor: časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, roč. 2, č. 2, s. 15-16. ISSN 0032-2393.
 87. 2016

 88. BUDINSKÝ, Petr. Český i slovenský tým obstály ve finále soutěže Global Management Challenge. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z. ú., 2016, roč. 12, č. 02, 1 s.
 89. PETRŮ, Naděžda. Čínské rodinné podniky důvěřují pouze vlastní krvi. TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 4/2016, s. 38-39, 104 s. ISSN 1805-5397.
 90. NETOLICKÝ, Václav. Demokracie a totalita. Téma. Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářské komora Most, 2016, roč. 45/10, č. 3, s. 30.
 91. MAREK, Karel. Ještě k zasílatelství. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 18-21. ISSN 2533-4239.
 92. MATĚJŮ, Petr a Petra ANÝŽOVÁ. Jsou krásní lidé opravdu ekonomicky úspěšnější? Trade-off. Praha: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú., 2016, roč. 1, č. 2, s. 64-66, 4 s.
 93. MAREK, Karel. K přípravě a provádění díla. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 11/2016, s. 31-44. ISSN 1211-7293.
 94. MAREK, Karel. K řešení sporů v rozhodčím řízení podle Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 16-22. ISSN 1805-6822.
 95. MAREK, Karel. K uzavírání smluv. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 3/2016, s. 38-42. ISSN 1211-7293.
 96. ZOUBEK, Vladimír. Kdo je slabší a nejslabší stranou v migrační polohysterii. Rodinné listy. Praha: Havlíček Brain Team , Wolters Kluwer, 2016, roč. 5/2016, č. 5, s. 27-30. ISSN 1805-0824.
 97. STROUKAL, Dominik a Božena KADEŘÁBKOVÁ. Negative Interest Rates and Housing Bubbles. Civic Engineering Journal. Prague: Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 1805-2576. doi:10.14311/CEJ.2016.04.0020.
 98. PETRŮ, Naděžda. Německo stojí na rodinných firmách. Trade News. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 2016, 1/2016, s. 34-35, 84 s. ISSN 1805-5397.
 99. VOSTATEK, Jaroslav. Novela zákona o penzijním připojištění: Co nás čeká? Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 26-29. ISSN 0032-2393.
 100. MAREK, Karel a Eva VINCENCOVÁ. Nový druh závodu-rodinný závod. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, 7-8/2016, s. 28-31. ISSN 1211-7293.
 101. SCHLOSSBERGER, Otakar. Projekt SEPA a jeho implementace. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2016, XXIII(51), 8/2016, s. 10-13, 50 s. ISSN 1212-4273.
 102. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Hlavní překážkou je český vzdělávací systém. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2016, 1/2016, s. 11-13. ISSN 1212-2572.
 103. PETRŮ, Naděžda. Převážná většina španělských firem je rodinných. TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 3/2016, s. 52 - 53, 88 s. ISSN 1805-5397.
 104. PETRŮ, Naděžda. Rodinné firmy v Peru rostou. TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5, č. 6, s. 48-49, 84 s. ISSN 1805-5397.
 105. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Sloučení dohledu z pohledu pojistného trhu. Bankovnictví. Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2016, XXIII (51), 11/2016, s. 16 - 18. ISSN 1212-4273.
 106. MAREK, Karel. Smlouva o zprostředkování. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, Neuveden, č. 12, s. 24-26. ISSN 1211-7293.
 107. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. The Use of Computer Technology in Neuromarketing. Digital Economy World. Centrum informační společnosti, 2016, roč. 2., č. 2, s. 42-44. ISSN 2464-5303.
 108. BŘEČKOVÁ, Pavla. Tchaj-wan: Úsměv, prosím. Trade News. Praha: Antecom, 2016, Vol.V, Issue 4, 2016, s. 56-59. ISSN 1805-5397.
 109. BŘEČKOVÁ, Pavla. Udržme krok s německým tahounem aneb Robot nepotřebuje svačit. Trade News. Praha: Antecom, 2016, Vol.V, Issue , 2016, s. 36-38. ISSN 1805-5397.
 110. PETRŮ, Naděžda. V Bulharsku zatím rodinné firmy podceňují. TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5. ročník, č. 5, s. 34 -35, 80 s. ISSN 1805-5397.
 111. PETRŮ, Naděžda. V Chile najdete převážně rodinné podniky. TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5, č. 6, s. 26-27, 84 s. ISSN 1805-5397.
 112. PETRŮ, Naděžda. V Indii je rodina nejdůležitější institucí. TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 2/2016, s. 42-43, 84 s. ISSN 1805-5397.
 113. PETRŮ, Naděžda. V Itálii je okolo 784 000 rodinných firem. TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, roč. 5. ročník, 3/2016, s. 62 - 63, 88 s. ISSN 1805-5397.
 114. HELÍSEK, Mojmír. Zátěžové testování bilanční likvidity prováděné ČNB. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2016. s. 5-6.
 115. MAREK, Karel. Změny v právní úpravě "přeprava věcí". Logistika. Praha: Economia, 2016, roč. 2016, 7-8, s. 34-37. ISSN 1211-0957.
 116. 2015

 117. HAVLÍČEK, Karel. Americký sen se podařilo uskutečnit za rok. Trade News. Praha: Antecom, 2015, roč. 4, č. 5. ISSN 1805-5397.
 118. HAVLÍČEK, Karel. Analýza dopadů čínské krize na tuzemské podnikatele. Trade News. Praha: Antecom, 2015, č.4. ISSN 1805-5397.
 119. HAVLÍČEK, Karel. Analýza USA. Trade News. Praha: Antecom, 2015, roč. 4, č. 5. ISSN 1805-5397.
 120. VESECKÁ, Renata. Analýza. Úvaha nad trestněprávní odpovědností právnických osob ve vztahu k veřejným zakázkám. Veřejné Zakázky. Praha: Vizea s.r.o., 2015, 4/2015, s. 23-25. ISSN 1803-6724.
 121. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 7, s. 27-29.
 122. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 8, s. 13-15.
 123. HRADEC, Milan. Havarijní pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 4, s. 22-24.
 124. ELIÁŠ, Karel. How to challenge ontemporary marketing Communications Issues. Czech Marketplace. Americká obchodní komora v Praze, 2015.
 125. HAVLÍČEK, Karel. Jižní Koreji narostl hřebínek. Trade News. Praha: Antecom, 2015, č.3. ISSN 1805-5397.
 126. MAREK, Karel. Ke smlouvě o úvěru a zápůjčce , část 2. Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2015, roč. 2015, č.10/2015, s. 17-22. ISSN 1211-1686.
 127. VESECKÁ, Renata. Komentář: Nový zákon o zastupitelství posílí „zvláštní“ způsoby řízení. The Business. Praha: Consultia, a.s., 2015, 9-10/2015, s. 40-41. ISSN 2336-7296.
 128. MATĚJŮ, Petr. Konec blbých blondýn. Reflex : CS - Společenský týdeník. Praha: RX, 2015, č. 39, s. 31-36. ISSN 0862-6634.
 129. BŘEČKOVÁ, Pavla. Konzervativnost aneb co je doma, to se počítá. ICT v podnikání. Praha: Mediaplanet, 2015.
 130. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Od mateřinky po univerzitu. Reflex : CS - Společenský týdeník. Praha: RX, 2015, s. 5. ISSN 0862-6634.
 131. BŘEČKOVÁ, Pavla. Osvěžte své podnikání. Využijte Paretův princip. Trade News. Praha: Antecom, 2015, IV, I, s. 73. ISSN 1805-5397.
 132. HRADEC. Pojištění – pojmy a terminologie. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 5, s. 20-22.
 133. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 1: problém začíná již na základní škole. MM Průmyslové spektrum. MM publishing, s.r.o, 2015, č. 9, s. 28-29. ISSN 1212-2572.
 134. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 2: Tři podmínky: matematika, matematika, matematika. MM Průmyslové spektrum. MM publishing, s.r.o, 2015, č. 10, s. 28-29. ISSN 1212-2572.
 135. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. (Anti)diskriminační potenciál maturity. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 12/2015, s. 22-23. ISSN 1212-2572.
 136. ZELENÝ, P a Petr MATĚJŮ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Tradice jako závaží. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 11/2015, s. 24-25. ISSN 1212-2572.
 137. MAREK, Karel. Rodinný závod. Rodinné listy. Praha: Havlíček Brain Team , Wolters Kluwer, 2015, roč. 4., 12/2015, s. 27-30. ISSN 1805-0824.
 138. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 3. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 139. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 4. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 140. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 5. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 141. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA – příležitost pro všechny? Historické souvislosti. Praha: Česká národní banka, 2015.
 142. ELIÁŠ, Karel. Study Options to gain Marcom Competencies. Czech Marketplace. Americká obchodní komora v Praze, 2015.
 143. MATĚJŮ, Petr. Školy diskriminují chlapce. Reflex : CS - Společenský týdeník. Praha: RX, 2015, č. 27, s. 50-53. ISSN 0862-6634.
 144. MAREK, Karel. Veřejné zakázky. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 34-37. ISSN 1211-7293.
 145. MATĚJŮ, Petr. VŠFS v mezinárodním srovnání. Xadonia. Praha: VŠFS, o.p.s. 2002, 2015, č. 1, s. 10-13.
 146. HRADEC, Milan. Vybrané aspekty promlčení a prekluze v občanskoprávních vztazích. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 6, s. 23-25.
 147. BŘEČKOVÁ, Pavla. Základy budoucí prosperity vznikají už dnes. Praha: Vltava-Labe-Press, a.s, 2015.
 148. HAVLÍČEK, Karel. Zápisky z Moskvy. Praha: Antecom, 2015.
 149. 2014

 150. VOSTATEK, Jaroslav. Barák, V. Důchod? Každému 7700 korun. Rozhovor s J. Vostatkem. Praha, 2014.
 151. HAVLÍČEK, Karel. České stavebnictví: Nezbývá než nechat zhasnuto. Antecom, 2014.
 152. VOSTATEK, Jaroslav. Čtyři cesty, kam vůbec jít. Praha: Economia, a.s., 2014.
 153. ČECHÁK, Vladimír. Den s Vladimírem Čechákem. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014.
 154. BŘEČKOVÁ, Pavla. Entrepreneur – Disciplína, humor, štěstí. Business Woman. 2014, č. 1, s. 70-70. ISSN 1805-3823.
 155. ELIÁŠ, Karel. How to understand better contemporary Marketing Communications issues. Americká obchodní komora. Praha: Americká obchodní komora v Praze, 2014, 18.3.2014.
 156. FRAIT, Jan a M. PLAŠIL. Hrozí české ekonomice bilanční recese? Euro. Praha, 2014, 11.8.2014, s. 74-75.
 157. HAVLÍČEK, Karel. Jak přežít čtvrtstoletí v malé a střední firmě? Perspektivy kvality. 2014, roč. 3, č. 1. ISSN 1805-6857.
 158. BŘEČKOVÁ, Pavla. Jak se daří po roce, český strojaři? Trade News. Praha: Antecom, 2014, III, č. 4, s. 48-49. ISSN 1805-5397.
 159. BUDINSKÝ, Petr. Konference Evropská ekonomika a její perspektivy. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 14-15.
 160. ČECHÁK, Vladimír. „Kulatý stůl“ k problematice legislativního procesu. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 16.
 161. BUDINSKÝ, Petr. Kvalitu výuky zajišťujeme i odborníky z praxe. Ekonomický deník E15 (příloha Malé a střední podnikání). Praha: Mladá Fronta a.s., 2014, 13.3.2014.
 162. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 8-9.
 163. MATĚJŮ, Petr. Lidský kapitál: pozvání k bohatě prostřenému stolu. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 10-11.
 164. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí – likvidace pojistných škod z pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 3, s. 16-18.
 165. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí – motorových vozidel. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 4, s. 21-23.
 166. JURÁSEK, Miroslav. Mexiko jako „aztécký tygr“. Reformy prezidenta Peñi Nieta. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, roč. 06.11.2014, č. 11. ISSN 0543-7962.
 167. KAŠÍK, Milan. O vysokoškolské studium marketingové komunikace je nebývalý zájem. Marketing & Média. Praha: Economia, 2014, č. 11. ISSN 1212-9496.
 168. MATES, Pavel a J. SEVERA. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci po rekodifikaci. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2014, roč. XXII, č. 5, s. 64-67. ISSN 1210-4817.
 169. TICHÝ, Jaromír. Podnikatelská etika. TEMA: technika, ekonomika, marketing, aktuality. Most: Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most, 2014, roč. 9, č. 2, s. 9.
 170. HRADEC, Milan. Pojistné právo – právní úprava pojistné smlouvy obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 1, s. s. 23-26.
 171. HRADEC, Milan. Pojistné právo – právní úprava pojistné smlouvy obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 2, s. 19-22, 3 s.
 172. NETOLICKÝ, Václav. Privatizace politické sféry, nová cesta k zářným zítřkům. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2014.
 173. HAVLÍČEK, Karel. Proexportní pilíře AMSP ČR. Praha: Antecom, 2014.
 174. VOSTATEK, Jaroslav. Profesor Vostatek odhaluje, jak odborníci jednali o reformě důchodů. 2014.
 175. BUDINSKÝ, Petr. Příležitost pro studenty – soutěž Global Management Challenge. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, s. 23-23.
 176. TÓTH, Endre. Regenerace organizačního řízení: imperativ doby. Moderní řízení. Praha: Economia, 2014, č. 2, s. 14-17. ISSN 0026-8720.
 177. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 178. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 179. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník - pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 180. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 181. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování II. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 182. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování III. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 183. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 2. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 184. ŠMÍD, Jan. Řízek je zlý, kobliha dobrá? Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2014. ISSN 0862-5921.
 185. JURÁSEK, Miroslav. Scénáře a vize budoucnosti po skončení studené války. Marathon. 2014, č. 121, s. s. 8-35. ISSN 1211-8591.
 186. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Studenti mezi teorií a praxí. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 2, s. 18.
 187. ŠMÍD, Jan. Vítěztví? Spíše „Viktor Orbán sobě". Lidové noviny. 2014, 15.4.2014.
 188. KAŠÍK, Milan. VŠFS posílila význam nových médií. Marketing & Média. Praha: Economia, 2014, č. 10, s. 32-32. ISSN 1212-9496.
 189. 2013

 190. TÓTH, Endre. Co manažer dělat musí, nemusí a nesmí. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 11. ISSN 0026-8720.
 191. ROUBAL, Ondřej. Don´t worry …. Be Happy. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2013, roč. 19, č. 9, s. s. 18-21. ISSN 1211-5886.
 192. VALENČÍK, Radim. Jak se učit ekonomii, aneb i pedagog je jen člověk. In Xadonia. 2013. s. s. 24.
 193. HAVLÍČEK, Karel. Lesk a bída podnikání v biomedicíně. Trade news. Antecom, 2013, č. 5, s. s. 36-37. ISSN 1805-5397.
 194. KNIHOVÁ, Ladislava a B. LITTLE. Living books prompt evolving skills for designers, authors and readers. America Learning & Media. 2013.
 195. HAVLÍČEK, Karel. Mezinárodní rozměr Fakulty ekonomických studií VŠFS. In Xadonia. 2013. s. s. 20-21.
 196. BŘEČKOVÁ, Pavla. Obchodníkům nejvíce vadí výše a časová neomezenost kaucí. PHM plus. 2013.
 197. BŘEČKOVÁ, Pavla a Stanislava ČÍŽKOVÁ. Parazitují živnostníci na společnosti? Finanční management. 2013, roč. 10, č. 3, s. s. 44-46. ISSN 1214-9292.
 198. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 9, s. s. 13-15.
 199. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 10, s. s. 30-32.
 200. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce - dokončení. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 12, s. s. 21-22.
 201. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 11, s. s. 15-17.
 202. BŘEČKOVÁ, Pavla. Quo Vadis český strojaři? Trade News. 2013, roč. 2, č. 4. ISSN 1805-5397.
 203. BŘEČKOVÁ, Pavla. Splašená legislativa. Finanční management. 2013, roč. 10, č. 1, s. s. 18-19. ISSN 1214-9292.
 204. KAŠÍK, Milan a Naděžda PETRŮ. Znalostní management jako předpoklad rozvoje inovací. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 11, s. s. 21-23. ISSN 0026-8720.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 7. 2022 08:02