Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. LEŠKA, Rudolf. 94. kongres ALAI v Praze. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2020, roč. 159, č. 1, s. 78-80. ISSN 0231-6625.
 2. 2019

 3. MERTL, Jan. Czech sickness insurance: the benefits’ structure and the character of coverage. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019. Praha: VŠE, 2019. s. 65-73, 7 s. ISBN 978-80-245-2319-4.
 4. VOSTATEK, Jaroslav. Paradigm Reform of the Czech Family Benefits and Credits: A Major Challenge. In Dvořáková. P.. Proceedings of the 23rd International Conference Current Trends in Public Sector Research 2019. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 245-252, 8 s. ISBN 978-80-210-9256-3.
 5. 2018

 6. PORADA, Viktor. Blahopřání k jubileu prof. JUDr Jaroslava Chovance, CSc. In Igor Palúš. Život a dielo profesora Jaroslava Chovanca, presadzovateľa vzniku budovania slovenskej národne štátnosti. první. Bratislava: UMB v B. Bystrici, Matica Slovnka, Spolok slovenských spisovateľov a SIV, 2018. s. 164-174. ISBN 978-80-85717-32-7.
 7. SLOBODA, Zdeněk. Considering Historical (Dis) Continuities of Media (Literacy) Education in the Czech Republic for the Future Approach. Communication Today, Trnava: FMK UCM v Trnave, 2018, roč. 9, č. 1, s. 4 - 19. ISSN 1338-130X.
 8. HES, Aleš, Daniela ŠÁLKOVÁ a Marta REGNEROVÁ. Digitální prostředí a jeho vliv na rozhodování specifické skupiny zákazníků. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. XV, č. 2, s. 34-43. ISSN 1214-4967.
 9. HES, Aleš. Evropské hodnoty a spotřebitel v České republice. In Jiří Bílý. BÍLÝ, J. a kol. Evropské hodnoty – tradice a jejich proměny v 21. století. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. první. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice, 2018. s. 22-30, 8 s. Evropské hodnoty – tradice a jejich proměny v 21. století. ISBN 978-80-7556-028-5.
 10. MERTL, Jan. Pojistné a nepojistné dávky v českém sociálním zabezpečení. In Vrabcová, J. Conference proceedings RELIK 2018. Praha: VŠE, 2018. s. 259-269, 11 s. ISBN 978-80-245-2281-4.
 11. 2017

 12. JEŘÁBEK, Tomáš, Vladimír ŠEFČÍK a Dana MARTINOVIČOVÁ. Effectiveness of EVT-Copula Approach in Risk Management. In Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown, USA: NT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2017. s. 356-366, 11 s. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 13. JANKŮ, Martin. Legal and economic context of the Czech Civil Code rules on family enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: MZLU v Brně, 2017, roč. 65, č. 6, s. 1945-1951. ISSN 1211-8516.
 14. MAIELLO, Giuseppe. Lykantropové a vlkodlaci. In Markéta Máchová – Zdeněk Orlita – Pavel Stabrava (eds.). Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. I. Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, p.o., 2017. s. 124-134, 11 s. ISBN 978-80-87359-25-9.
 15. KUPEC, Václav. Marketing Information and its Impact on Generation Z. In PETRANOVÁ, D. a S. MAGÁL. MEGATRENDS AND MEDIA: Media Future. Trnava: UCM v Trnave, 2017. s. 264-278, 356 s. ISBN 978-80-8105-861-5.
 16. MATES, Pavel a Petr BOHATA. Neues tschechisches Gesetz ueber das Verwaltungsstrafrecht. Teil 2 - Verfahrensrecht. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München: Beck, 2017, roč. 26, 4/2017, s. 143-147. ISSN 0941-6293.
 17. MERTL, Jan. Platový systém v Belgii a ve Švédsku. In Vlach, J. a kol. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu. 1. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. s. 78-128, 50 s. ISBN 978-80-7416-316-6.
 18. BOUČKOVÁ, Žaneta a Jan ÖHM. Přístup k řešení přírodních katastrof ve vybraných členských státech EU. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, roč. 2017, č. 34, s. 75-79. ISSN 0862-6162.
 19. 2016

 20. KUPEC, Václav. Marketing Communication and Generation Z in the Context of Business Management. In MAGÁL, Slavomír a Dana PETRANOVÁ. MEGATRENDS AND MEDIA: Critique in Media, Critique of Media. Trnava: UCM v Trnave, 2016. s. 288-300, 384 s. ISBN 978-80-8105-796-0.
 21. VESECKÁ, Renata. "Náramkodeny" pro vazebně stíhané mohou posílit význam presumpce nevinny. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016, roč. 2016, č. 1, s. 75-84. ISSN 2336-5323.
 22. 2015

 23. CHYTIL, Zdeněk, Arnošt KLESLA a Tomáš KOSIČKA. Economic Interpretation of Human Behaviour in Terms of Health PromotionPrague Economic Papare. Prague Economic Papers, Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 371 - 385. ISSN 1210-0455.
 24. BROŽOVÁ, Dagmar a Dominik STROUKAL. Teorie preferencí a kariéra žen na českém trhu práce. Politická ekonomie - teorie, modelování, aplikace, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2015, roč. 63, č. 3, s. 382-399. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1009.
 25. 2011

 26. LEŠKA, Rudolf. Vernor v. Autodesk, Inc. USF Intellectual Property Law Bulletin, San Francisco: University of San Francisco, 2011, roč. 2011/15, č. 1, s. 99-101. ISSN 1554-9607.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 7. 2020 13:41