Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
VSFS B0412A050003 B-FIN Finance
Název anglicky: Finance
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B0412A050003 PFIN Finance
Název anglicky: Finance
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B0412A050003 KFIN Finance
Název anglicky: Finance
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B0413A050010 B-EKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B0413A050010 PEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B0413A050010 KEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B0413A050010 DEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský distanční jednooborový
VSFS B0413A050011 BA-ECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B0413A050011 PECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B0413A050011 KECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B0413A050011 DECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský distanční jednooborový
VSFS B0413A050030 B-RR Regionální rozvoj a veřejná správa
Název anglicky: Regional Development and Public Administration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 5. 2020 – 1. 5. 2025
Garant: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Regional Development and Public Administration
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Regional Development and Public Administration
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B0414A180001 B-MK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 1. 2019 – 25. 1. 2029
Garant: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B0414A180001 PMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B0414A180001 KMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B0414A180002 BA-MC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 1. 2019 – 25. 2. 2029
Garant: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B0414A180002 PMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B0414A180002 KMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B0488A050002 B-PP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B0488A050002 PPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B0488A050002 KPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B0613A140011 B-AI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 2. 2019 – 6. 2. 2029
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B0613A140011 PAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B0613A140011 KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B1032A020004 B-BPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 2. 2020 – 22. 2. 2025
Garant: doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL.M.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B1032A020004 PBPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B1032A020004 KBPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS B1032A020005 B-KFD Kriminalistika a forenzní disciplíny
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 2. 2020 – 22. 2. 2025
Garant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS B1032A020005 PKFD Kriminalistika a forenzní disciplíny
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
bakalářský prezenční jednooborový
VSFS B1032A020005 KKFD Kriminalistika a forenzní disciplíny
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
bakalářský kombinovaný jednooborový
VSFS N0412A050003 N-FIN Finance
Název anglicky: Finance
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0412A050003 PFIN Finance
Název anglicky: Finance
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0412A050003 KFIN Finance
Název anglicky: Finance
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N0413A050012 N-EKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0413A050012 PEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0413A050012 KEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N0413A050013 DEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
navazující distanční jednooborový
VSFS N0413A050013 NA-ECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0413A050013 PECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0413A050013 KECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N0413A050013 DECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
navazující distanční jednooborový
VSFS N0413P050012 N-RR Regionální rozvoj a veřejná správa
Název anglicky: Regional Development and Public Administration
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 11. 2020 – 17. 11. 2025
Garant: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Regional Development and Public Administration
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Regional Development and Public Administration
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N0414A180001 N-MK Marketingová komunikace (dobíhající)
Název anglicky: Marketing Communication
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 2. 2019 – 31. 8. 2025
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0414A180001 PMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0414A180001 KMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N0414A180002 NA-MC Marketing Communication (dobíhající)
Název anglicky: Marketing Communication
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 5. 2. 2019 – 31. 8. 2025
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0414A180002 PMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0414A180002 KMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N0414XXXXXXX N-NK Nová média a marketingová komunikace
Název anglicky: New Media and Marketing Communication
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 3. 2024 – 31. 3. 2029
Garant: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: New Media and Marketing Communication
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0414XXXXXXY NA-NC New Media and Marketing Communication
Název anglicky: New Media and Marketing Communication
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 31. 3. 2024 – 31. 3. 2029
Garant: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0414XXXXXXY PNC New Media and Marketing Communication
Název anglicky: New Media and Marketing Communication
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0488A050003 N-PP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D. E. A.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0488A050003 PPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law in Business
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0488A050003 KPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N0613A140010 N-AI Aplikovaná informatika (dobíhající)
Název anglicky: Applied Informatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 2. 2019 – 31. 8. 2024
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0613A140010 PAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0613A140010 KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N0688A140029 N-IB Finanční informatika a blockchain
Název anglicky: Financial Informatics and blockchain
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 1. 2024 – 3. 1. 2029
Garant: doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N0688A140029 PIB Finanční informatika a blockchain
Název anglicky: Financial Informatics and blockchain
navazující prezenční jednooborový
VSFS N0688A140029 KIB Finanční informatika a blockchain
Název anglicky: Financial Informatics and blockchain
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N1032P020003 N-BPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 8. 2020 – 1. 8. 2025
Garant: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N1032P020003 PBPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
navazující prezenční jednooborový
VSFS N1032P020003 KBPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS N1032P020004 N-KFD Kriminalistika a forenzní disciplíny
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 2. 2022 – 25. 2. 2027
Garant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS N1032P020004 PKFD Kriminalistika a forenzní disciplíny
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
navazující prezenční jednooborový
VSFS N1032P020004 KKFD Kriminalistika a forenzní disciplíny
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
navazující kombinovaný jednooborový
VSFS P0412D050001 DA-FINA Finance
Název anglicky: Finance
doktorský, 3 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS P0412D050001 PFINA Finance
Název anglicky: Finance
doktorský prezenční
VSFS P0412D050001 KFINA Finance
Název anglicky: Finance
doktorský kombinovaný
VSFS P0412D050002 D-FIN Finance
Název anglicky: Finance
doktorský, 3 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 11. 2018 – 30. 11. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VSFS P0412D050002 PFIN Finance
Název anglicky: Finance
doktorský prezenční
VSFS P0412D050002 KFIN Finance
Název anglicky: Finance
doktorský kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1801 B-INF Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VSFS 1802R001 PAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 6. 2001 – 31. 10. 2019
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Směr: MI Manažerská informatika – neotvírá se
Směr: SSy Softwarové systémy (Software Systems) – neotvírá se
VSFS 1802R001 KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 6. 2001 – 31. 10. 2019
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Směr: MI Manažerská informatika – neotvírá se
Směr: SSy Softwarové systémy (Software Systems) – neotvírá se
B1802 B-AINF Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VSFS 1802R001 PAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
VSFS 1802R001 KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VSFS 6202R002 PBA Bankovnictví
Název anglicky: Banking
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 6. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Směr: IB Investiční bankovnictví (Investment Banking) – neotvírá se
Směr: KB Komerční bankovnictví (Commercial Banking) – neotvírá se
VSFS 6202R034 PPO Pojišťovnictví
Název anglicky: Insurance Industry
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 6. 2001 – 31. 12. 2024
VSFS 6202R056 PVS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 6. 2001 – 31. 12. 2024
Směr: PM Politický management – neotvírá se
Směr: VF Veřejné finance – neotvírá se
Směr: VSCR Veřejná správa v ČR – neotvírá se
Směr: VSEU Veřejná správa v EU – neotvírá se
VSFS 6202R002 KBA Bankovnictví
Název anglicky: Banking
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 6. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Směr: IB Investiční bankovnictví (Investment Banking) – neotvírá se
Směr: KB Komerční bankovnictví (Commercial Banking) – neotvírá se
VSFS 6202R034 KPO Pojišťovnictví
Název anglicky: Insurance Industry
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 6. 2001 – 31. 12. 2024
VSFS 6202R056 KVS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 6. 2001 – 31. 12. 2024
Směr: PAVS Právní aspekty veřejné správy – neotvírá se
Směr: PM Politický management – neotvírá se
Směr: SSCR Výkon státní správy v ČR – neotvírá se
Směr: VF Veřejné finance – neotvírá se
Směr: VSCR Veřejná správa v ČR – neotvírá se
Směr: VSEU Veřejná správa v EU
Směr: ZDČR Zastupitelská demokracie v ČR – neotvírá se
B6208 B-EKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 6. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Směr: MM Management a marketing (Management & Marketing) – neotvírá se
Směr: PF Podnikové finance (Company Finance) – neotvírá se
Směr: UA Účetnictví a audit – neotvírá se
VSFS 6208R136 PMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 8. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
VSFS 6208R136 PMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Název anglicky: Marketing Communication & Bachelor of Science in Business Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2019
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Marketing Communication & Bachelor of Science in Business Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2019
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 6. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Směr: MM Management a marketing (Management & Marketing) – neotvírá se
Směr: PF Podnikové finance (Company Finance) – neotvírá se
Směr: RJ Řízení jakosti (Quality Control) – neotvírá se
Směr: UA Účetnictví a audit – neotvírá se
VSFS 6208R136 KMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 8. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
VSFS 6208R136 KMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Název anglicky: Marketing Communication & Bachelor of Science in Business Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2019
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Marketing Communication & Bachelor of Science in Business Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2019
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
B6804 B-PRS Právní specializace
Název anglicky: Specialization in Law
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VSFS 6804R028 PPV Právo ve veřejné správě
Název anglicky: Law and Public Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 12. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
VSFS 6804R012 PPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Specialization in Criminalistics and Law
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Název anglicky: Criminalistics and Law
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
Garant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
VSFS 6804R012 PPI Právo v podnikání I
Název anglicky: Law and Business
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
VSFS 6804R022 PVI Veřejná správa I
Název anglicky: Public Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
Garant: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
VSFS 6804R015 PSC Sociálně právní činnost
Název anglicky: Social and Legal Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
Garant: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Název anglicky: Judical and Notary Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
Garant: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA
VSFS 6804R028 KPV Právo ve veřejné správě
Název anglicky: Law and Public Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 12. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
VSFS 6804R012 KPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Specialization in Criminalistics and Law
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Název anglicky: Criminalistics and Law
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
Garant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
VSFS 6804R012 KPI Právo v podnikání I
Název anglicky: Law and Business
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
VSFS 6804R022 KVI Veřejná správa I
Název anglicky: Public Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
Garant: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
VSFS 6804R015 KSC Sociálně právní činnost
Název anglicky: Social and Legal Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
Garant: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Název anglicky: Judical and Notary Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 7. 2018
Garant: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA
B6806 B-BPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VSFS 6806R010 PBS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
VSFS 6806R010 KBS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
N1801 N-INF Informatika
Název anglicky: Informatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
VSFS 1802T001 PAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 5. 2007 – 31. 10. 2019
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
VSFS 1802T001 KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 5. 2007 – 31. 10. 2019
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
N1802 N-AINF Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
VSFS 1802T001 PAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
VSFS 1802T001 KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
N6202 N-HPS Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
VSFS 6202T072 PFF Finance a finanční služby
Název anglicky: Finance and Financial Services
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Směr: BA Bankovnictví (Banking) – neotvírá se
Směr: FI Finanční investování (Financial Investment) – neotvírá se
VSFS 6202T056 PVS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Směr: PVS Právo ve veřejné správě (Law in Public Administration) – neotvírá se
Směr: VSCR Veřejná správa v ČR (Public Administration in Czech Republic) – neotvírá se
Směr: VSEU Veřejná správa EU (Public Administration EU) – neotvírá se
VSFS 6202T034 PPO Pojišťovnictví
Název anglicky: Insurance Industry
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 8. 2007 – 31. 8. 2019
Garant: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
VSFS 6202T056 KVS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Směr: PVS Právo ve veřejné správě (Law in Public Administration) – neotvírá se
Směr: VSCR Veřejná správa v ČR (Public Administration in Czech Republic) – neotvírá se
Směr: VSEU Veřejná správa EU (Public Administration EU) – neotvírá se
VSFS 6202T072 KFF Finance a finanční služby
Název anglicky: Finance and Financial Services
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Směr: BA Bankovnictví (Banking) – neotvírá se
Směr: FI Finanční investování (Financial Investment) – neotvírá se
VSFS 6202T034 KPO Pojišťovnictví
Název anglicky: Insurance Industry
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 8. 2007 – 31. 8. 2019
Garant: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
N6208 N-EKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Směr: FR Finance a rizika (Finance and Risk) – neotvírá se
Směr: KA Kontrola a audit (Control and Audit) – neotvírá se
Směr: KM Korporátní management (Corporate Management) – neotvírá se
Směr: OM Obchod a marketing (Trade and Marketing) – neotvírá se
Směr: PF Podnikové finance (Corporate Finance)
Směr: RP Řízení podniku (Business Management)
VSFS 6208T136 PMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 11. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Směr: MA Marketing (Marketing) – neotvírá se
Směr: ME Mediarelations (Mediarelations) – neotvírá se
Směr: VM Vydavatelský management (Publishing House Management) – neotvírá se
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 29. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
VSFS 6208T136 PMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 29. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Název anglicky: Marketing Communication & Master of Business Administration
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Název anglicky: Marketing Communication & Master of Business Administration
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Směr: FR Finance a rizika (Finance and Risk) – neotvírá se
Směr: KA Kontrola a audit (Control and Audit) – neotvírá se
Směr: KM Korporátní management (Corporate Management) – neotvírá se
Směr: OM Obchod a marketing (Trade and Marketing) – neotvírá se
Směr: PF Podnikové finance (Corporate Finance)
Směr: RP Řízení podniku (Business Management)
VSFS 6208T136 KMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 11. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Směr: MA Marketing (Marketing) – neotvírá se
Směr: ME Mediarelations (Mediarelations) – neotvírá se
Směr: VM Vydavatelský management (Publishing House Management) – neotvírá se
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 29. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
VSFS 6208T136 KMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 29. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Název anglicky: Marketing Communication & Master of Business Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Název anglicky: Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Název anglicky: Marketing Communication & Master of Business Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2011 – 31. 8. 2019
Garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
N6804 N-PRS Právní specializace
Název anglicky: Specialization in Law
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Legal Aspects in Public Administration
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
VSFS 6804T044 PPP Právní aspekty podnikání
Název anglicky: Legal Aspects in Business
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Specialization in Criminalistics and Law
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Název anglicky: Legal Aspects in Public Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
VSFS 6804T044 KPP Právní aspekty podnikání
Název anglicky: Legal Aspects in Business
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Specialization in Criminalistics and Law
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
N6806 N-BPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
VSFS 6806T010 PBS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
VSFS 6806T010 KBS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
P6202 D-HPS Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
doktorský, 3 r., Ph.D.
Garant: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Obory:
Obory:
VSFS 6202V010 PFIN Finance
Název anglicky: Finance
doktorské prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 9. 2009 – 31. 12. 2024
VSFS 6202V010 KFIN Finance
Název anglicky: Finance
doktorské kombinované, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 9. 2009 – 31. 12. 2024
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Learning
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
VSFS CZV B-BPS PBPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV N-BPS PBPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV B-FIN PFIN Finance
Název anglicky: Finance
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV N-FIN PFIN Finance
Název anglicky: Finance
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV B-EKM PEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
VSFS CZV N-EKM PEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV BA-ECM PECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV NA-ECM PECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV B-AI PAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV BA-MC PMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV B-MK PMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV B-PP PPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV N-AI PAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV NA-MC PMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV N-MK PMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Marketing Communication - Advanced
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV BA-ECM PECM Economics and Management - Advanced
Název anglicky: Economics and Management - Advanced
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: Security and Law Studies - Advanced
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Marketing Communication - Advanced
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV B-BPS KBPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV N-BPS KBPS Bezpečnostně právní studia
Název anglicky: Security and Law Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV B-FIN KFIN Finance
Název anglicky: Finance
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV N-FIN KFIN Finance
Název anglicky: Finance
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV B-EKM KEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV N-EKM KEKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV BA-ECM KECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV NA-ECM KECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV B-AI KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV BA-MC KMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV B-MK KMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV B-PP KPP Právo v podnikání
Název anglicky: Law and Business
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV N-AI KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
VSFS CZV NA-MC KMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
VSFS CZV N-MK KMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě, vyučovací jazyk: čeština čeština
Z9000 Z-NL Nultý ročník
Název anglicky: Preparatory Year
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Course for applicants without nostrification
doplňující vzdělávání
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 14. 7. 2024 12:22