Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (5). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 48-49. ISSN 1211-0507.
 2. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (6). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 51-52. ISSN 1211-0507.
 3. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (7). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, roč. 2022, č. 3, s. 56-57. ISSN 1211-0507.
 4. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (8). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 72-73. ISSN 1211-0507.
 5. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu i mimo něj. Právní rozhledy. Česká republika: C. H. Beck, 2022, roč. 30, č. 8, s. 298-300. ISSN 1210-6410.
 6. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Alliance importance and Risk Cases of Value Added Tax Threatening Continuity of European Budget. Journal of Mathematics and Statistical Science. USA: Science Signpost Publishing, 2022, roč. 8, č. 1, s. 1-12. ISSN 2411-2518.
 7. SCHLOSSBERGER, Otakar a Marcela SOLDÁNOVÁ. CASHLESS PAYMENT SYSTEM AND COVID-19 ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. Financial Internet Quarterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2022, roč. 18, č. 1, s. 31-43. ISSN 2719-3454. doi:10.2478/fiqf-2022-0003.
 8. HÁJEK, Jan a Cecília OLEXOVÁ. Comparing Personal Income Tax Gap in the Czech Republic and Slovakia. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2022, roč. 70, č. 1, s. 27-50. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1341.
 9. STRAUS, Jiří a Viktror PORADA. Contribution to the theory of criminalistic identification, non-identification examination and forensic identification of vehicle. KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE. Košice: Vysoká škola bezpečnostného managementu, 2022, roč. 12, č. 1, s. 96 – 111. ISSN 1338-4880.
 10. VOSTATEK, Jaroslav. Česká měnová a finanční politika: velké deficity a výzvy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. 34 s. Working Paper 2/2022.
 11. MOLDOVEANU, Mirela. Developing Logical Thinking of Computer Science Students – Modelling the Curriculum and Teaching Environment. In Milan Turčáni, Zoltán Balogh, Michal Munk, Martin Magdin, Ľubomír Benko, Jan Francisti. 14 th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. 4631. vyd. Online: Wolters Kluwer, 2022. s. 257-266. ISSN 2464-7470.
 12. TICHÝ, Jaromír a Daniel MARKVART. Diagnostics of the influence of information asymmetry on decision-making in the insurance market. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : April 25-27, 2022 | London. London: Sciemcee Publishing, 2022. s. 75-81. ISBN 978-1-7399378-1-2.
 13. STRAUS, Jiří a Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část druhá/. Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2022, XXVIII, 1/2022, s. 28-37. ISSN 1211-8834.
 14. DANIELO, Lorenzo a Petr JAKUBÍK. Early Warning System for the European Insurance Sector. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-21, 17 s. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2022.01.01.
 15. STRAUS, Jiří. Experimentální metody zkoumání biomechaniky pádu z výšky. In Matej BARTA, Ľuboš CEHLÁRIK. POKROKY V KRIMINALISTIKE 2022: zborník vedeckých prác a štúdií. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2022. s. 269-283. ISBN 978-80-8054-946-6.
 16. KLOPPENBURG, Wolfgang a Petr WAWROSZ. Financial and market share development of the largest German regional rail passenger transport companies. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s, 2022, roč. 18, č. 1, s. 52-62, 10 s. ISSN 1801-7118.
 17. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza ve finančním řízení. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 241 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-231-3.
 18. HOLUBOVÁ, Renata, Jiří STRAUS a Jana SLEZÁKOVÁ. Forensics and Physics. 1st. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. 205 s. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-8407-5.
 19. MACH, Petr. Free trade vs. protectionism – the theory of comparative advantage. Praha: VŠFS, 2022. s. 10-11. Bulletin Konfuciova institutu při VŠFS.
 20. MOLDOVEANU, Mirela a Jitka CIRKLOVÁ. Challenges and Limitations of Using an Online Survey in Social Sciences: Measuring Beliefs and Intentions Related to the Consumption of Organic Cotton Clothing. In Mirela Moldoveanu. SAGE Research Methods: Doing Research Online. 1. vyd. London: SAGE Publications, Ltd., 2022. s. 1-13. ISBN 978-1-5296-0092-6. doi:10.4135/9781529600926.
 21. MOLDOVEANU, Mirela. Challenges and Limitations of Using an Online Survey in Social Sciences: Recruiting Qualified Respondents to Investigate the Job Satisfaction and Intention to Leave of Millennial Employees. In SAGE Publication, Ltd. SAGE Research Methods: Doing research online. Online: SAGE Research Methods, 2022. s. 1-11. ISBN 978-1-5296-0091-9. doi:10.4135/9781529600919.
 22. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, roč. 2022, č. 3, s. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 23. VOSTATEK, Jaroslav. Jednotné inkasní místo – od 2023! Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. 16 s. Working Paper 1/2022.
 24. VOSTATEK, Jaroslav. Jednotné inkasní místo pro Česko. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2022, roč. 16, č. 2, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
 25. WOKOUN, René a Milan JEŘÁBEK. KONFERENCE S APLIKAČNÍ SFÉROU. 2022.
 26. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jiří STRAUS. Kriminalistické a forenzně psychologické aspekty pozornosti a pozorování. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2022, LV, 1/2022, s. 33-51. ISSN 1210-9150.
 27. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Kupní smlouva. In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 147-167. ISBN 978-80-7408-239-9.
 28. MAREK, Karel. Kupní smlouva vč. vybrané judikatury. Stavební právo, Bulletin. Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 19-37. ISSN 1211-6386.
 29. CIRKLOVÁ, Jitka. LOSING STRUCTURE - FINDING STRUCTURE WHAT WE HAVE LOST AND WHAT WE CAN GAIN? In Jason Montgomery. AMPS PROCEEDINGS SERIES 24.2. 1. vyd. New York: AMPS, 2022. s. 81-93. ISSN 2398-9467.
 30. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Member in the Network of Top Business Leaders and Researchers. The International Business and Economic Research Academy (IBERA), 2022.
 31. MATES, Pavel a Martin KOPECKÝ. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení. I. Praha: Leges, 2022. 115 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-548-7.
 32. SVOBODA, Pavel. Nadnárodní prvky v EU a jejím právu. 1. vyd. Praha: Leges, 2022. 168 s. ISBN 978-80-7502-551-7.
 33. FARKAČOVÁ, Lenka. Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, roč. 2022, č. 3, s. xx-xx, 7 s. ISSN 0032-6208.
 34. MAIELLO, Giuseppe. National Differences and Gender Stereotypes in Days of Empire. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2022. s. 788-799. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch043.
 35. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Nové směrnice Evropské unie a jejich transpozice do české pracovněprávní úpravy. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, X, 3/2022, s. 12-19. ISSN 2533-4239.
 36. LEŠKA, Rudolf. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv. 2022.
 37. EISEL, Juraj. Pracovní prostředí a ergonomie. HR forum : časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2022, XXIV, č. 2, s. 56-60. ISSN 1212-690X.
 38. NOVOTNÝ, Jiří. Právní úprava franchisingu dle DCFR. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, roč. 31, č. 2, s. 29-35, 40 s. ISSN 1210-8278.
 39. PETRŮ, Naděžda. Průběžná výzkumná zpráva z pilotní fáze výzkumu Odolná rodinná firma 2022. 1. vyd. Praha: Asociace rodinných firem, 2022. 22 s.
 40. MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Přezkumné řízení rozhodnutí o přestupku. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2022, roč. 2022, č. 6, s. 33-36. ISSN 1210-6348.
 41. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance. In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 96 - 109. ISBN 978-80-7408-239-9.
 42. KOLOUCH, Jan, Tomáš ZAHRADNICKÝ a Adam KUČÍNSKÝ. Ransomware Attacks on Czech Hospitals at Beginning of Covid-19 Crisis. In TUŠER, Irena a Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ. Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2022. s. 303-316. Lecture Notes in Networks and Systems 257. ISBN 978-3-030-88906-7. doi:10.1007/978-3-030-88907-4_18.
 43. EISEL, Juraj. Retence klíčových zaměstnanců a nástupnictví. HR Forum. Praha: People Management Forum, 2022, MK ČR 8257, č. 3, s. 12-15, 3 s. ISSN 1212-690X.
 44. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Řemeslné kulturní dědictví – tradice nebo inovace? 2022.
 45. FARKAČOVÁ, Lenka. Selected Specific of Crafts Legal Organization on the Czech Labour Market. In The 5th Scientific Conference on Craft - Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension "Craftsmanship - family business and not only". 2022.
 46. CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. Hershey: IGI Global, 2022. s. 800-819. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
 47. FARKAČOVÁ, Lenka. Strategické řízení lidských zdrojů - modely a trendy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 77 s. ISBN 978-80-7408-236-8.
 48. MATEJKA, Ján a Otakar SCHLOSSBERGER. SWIFT as a Tool Not Only for European Integration. In Staníčková, Michaela and Lukáš Melecký. Staníčková, M. and L. Melecký (eds.). Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2022, pp. 437-447. ISBN 978-80-248-4604-0 (print). ISBN 978- 80-248-4605-7 (on-line). ISSN 2571-029X (print). ISSN 2788-0958 (on-line). DOI 10.31490/9788024846057. První. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2022. s. 437- 447. ISBN 978-80-248-4604-0. doi:10.31490/9788024846057.
 49. LEŠKA, Rudolf a Michal PŮR. Technologické společnosti a jejich odpovědnost za obsah na internetových platformách. 1. vyd. Bruxelles: New Direction, 2022. 43 s. Reports. ISBN 978-80-907876-5-0.
 50. JAŠOVÁ, Emilie a Božena KADEŘÁBKOVÁ. The effectiveness of government measures in the first wave of Covid-19 pandemic. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2022, XI, č. 1, s. 19-36, 17 s. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2022.11.1.002.
 51. ROUBAL, Ondřej. THE ETHICAL CONSUMER AND THE RELIGIOUS NATURE OF ENVIRONMENTAL THINKING. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2022, roč. 18, č. 1, s. 113-125. ISSN 1841-0464.
 52. MAREŠ, David a Martin JANÍČKO. THE RELIANCE OF THE CZECH ECONOMY ON ITS AUTOMOTIVE SECTOR. Central European Business Review. Prague: Prague University of Economics and Business, 2022, roč. 11, č. 2, s. 1-17. ISSN 1805-4854. doi:10.18267/j.cebr.285.
 53. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. The 5th Scientific Conference on Craft Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension "Craftsmanship - family business and not only". 2022.
 54. HODULA, Martin, Simona MALOVANÁ a Jan FRAIT. Too much of a good thing? Households’ macroeconomic conditions and credit dynamics. German Economic Review. Berlin: German Economic Association, 2022, roč. 23, č. 3, s. 1-15. ISSN 1468-0475. doi:10.1515/ger-2021-0033.
 55. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Pavel SEDLÁČEK, Richard JAROŠÍK, Jakub KADLEC, Matej KOSTREC, Lukáš KOZÁČEK, Karel MAREK, Bohumír ŠTĚDROŇ, Martin VYROUBAL a Jiří ZMATLÍK. Tvůrčí mezigenerační týmy: základ inovačního potenciálu i realizátor změn. První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 140 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-240-5. doi:10.37355/03.2022/1.
 56. GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 574 s. ISBN 978-80-7380-865-5.
 57. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Vznik forenzní psychologie v českých zemích. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2022, roč. 16, č. 1, s. 31-46. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.434.
 58. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Werkvertrag im Bauwesen - teil 1. WiRO. München und Frankfutrt a.M: C.H.Beck, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 47-51, 4 s. ISSN 0941-6293.
 59. MAREK, Karel. Werkvertrag im Bauwesen - teil 2. WiRO. München und Frankfutrt a.M: C.H.Beck, 2022, roč. 2022, č. 3, s. 75-80. ISSN 0941-6293.
 60. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Werkvertrag im Bauwesen - teil 3. WiRO. München und Frankfutrt a. M: C.H.Beck, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 105-114, 9 s. ISSN 0941-6293.
 61. NOVOTNÝ, Jiří. Zajištění a konfiskace majetku v trestním řízení. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 6. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. s. 241-252, 327 s. ISBN 978-80-7408-191-0.
 62. 2021

 63. PETRŮ, Naděžda. A Look Back at the Czechoslovak Family Business Day, which Included a Conference Entitled Family Business, Intergenerational Milestones and Generators of Value. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, XI., č. 2, s. 222-223. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-06.
 64. KUPEC, Václav. A New Concept of the Marketing Communications Diagnostic Audit. In Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: NEW CHANGES, NEW CHALLENGES : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 9th November 2021, online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 426-434, 744 s. ISBN 978-80-572-0220-2.
 65. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 2 ). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, 9/2021, s. 52-53. ISSN 1211-0507.
 66. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (3). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, č. 10, s. 58-59. ISSN 1211-0507.
 67. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (4). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, roč. 2021, č. 11, s. 65-67. ISSN 1211-0507.
 68. JAŠOVÁ, Emilie a Božena KADEŘÁBKOVÁ. AMBIGUOUS EFFECTS OF MINIMUM WAGE TOOL OF LABOUR MARKETS REGULATION – KEY STUDY OF V4 COUNTRIES. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2021, X, č. 2, s. 58-85, 27 s. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2021.10.2.004.
 69. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2021. s. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 70. BURIANOVÁ, Olga. Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 7-16. ISBN 978-80-7408-237-5.
 71. KLOPPENBURG, Wolfgang. Are Real Estate Prices Evolving into an Asset Price Bubble? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1802-792X.
 72. KUPEC, Václav. Audit. 2. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 106 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-227-6.
 73. ČERNÍK, Ondřej a Radim VALENČÍK. BASIC QUESTION OF FINANCIAL MARKETS THEORY. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 16-30. ISBN 978-80-7408-233-7.
 74. LÁNSKÝ, Jan, Amir Masoud RAHMANI, Saqib ALI, Nasour BAGHERI, Masoumeh SAFKHANI, Omed Hassan AHMED a Mehdi HOSSEINZADEH. BCmECC: A Lightweight Blockchain-Based Authentication and Key Agreement Protocol for Internet of Things. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 9, č. 14, s. 1-17. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 75. CHLUMSKÁ, Zuzana a Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management in relation of financial literacy. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 - innovation and sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 41-51. ISBN 978-80-7408-233-7.
 76. MAIELLO, Giuseppe. Between Infodemic and Pandemic: On-line Researches in the Time of COVID-19. 1. vyd. Salerno: Università degli Studi di Salerno, 2021. 114 s. ISSN 2531-3975.
 77. MACH, Petr. Bitcoin – private money without intrinsic value. Praha: VŠFS, 2021. s. 3-5. Bulletin Konfuciova institutu při VŠFS.
 78. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Centrum rodinného podnikania. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2021. Research Staff Member.
 79. MACH, Petr. COVID-19 crisis and its impact on the automotive industry. Praha: VŠFS, 2021. s. 2-4. Bulletin Konfuciova institutu při VŠFS.
 80. WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 81. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Cultural intelligence and adjustment in the cultural diverse contexts: The role of satisfaction with life and intercultural competence. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 4, s. 204-227. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-4/12.
 82. KOLOUCH, Jan, Tomáš ZAHRADNICKÝ a Adam KUČÍNSKÝ. Cyber Security: Lessons Learned From Cyber-Attacks on Hospitals in the COVID-19 Pandemic. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 15, č. 2, s. 301-341. ISSN 1802-5951. doi:10.5817/MUJLT2021-2-7.
 83. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Prague: Prague University of Economics and Business, 2021, roč. 10, č. 3, s. 236-256. ISSN 1805-4951.
 84. MERTL, Jan a Yvona LEGIERSKÁ. Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public policy. Balkan social science review. Stip: Goce Delchev University, 2021, roč. 18, č. 1, s. 25-49. ISSN 1857-8799. doi:10.46763/BSSR.
 85. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Family Benefits and Costs: Reforms, Regimes and Contracts. In Nálepová, V., Pavlorková, M. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 502-517. ISBN 978-80-87291-29-0.
 86. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reform Plan. In Alena Vančurová. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XXV. ročník mezinárodní odborné konference. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. s. 1-8. ISBN 978-80-245-2318-7.
 87. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 88. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, roč. 160, č. 10, s. 843-853. ISSN 0231-6625.
 89. VOSTATEK, Jaroslav. České penzijní spoření nejen pohledem OECD. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, roč. 38, č. 1, s. 5-13. ISSN 2571-1059.
 90. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 848 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.
 91. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Designing sustainable supply chains. Multiple Criteria Decision Making. Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2021, roč. 16, č. 1, s. 44-59. ISSN 2084-1531.
 92. VOSTATEK, Jaroslav. Dětská penze alias výchovné za dítě. In Vysoká škola ekonomická v Praze. RELIK 2021. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. s. 839-849. ISBN 978-80-245-2429-0.
 93. WAWROSZ, Petr a Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 10, č. 8, s. 1-21. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci10080312.
 94. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Development of criminalistics, forensic sciences and constitution of expertology. Košická bezpečnostná revue. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2021, roč. 11, č. 2, s. 89-98. ISSN 1338-4880.
 95. MARKVART, Daniel a Jaromír TICHÝ. Diagnostika vlivu asymetrie informací v prostředí pojistného trhu na rozhodování aktérů procesu vnímání, hodnocení a řízení podnikových rizik. In MAGNANIMITAS. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. XII. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. s. 79-89. ISBN 978-80-87952-35-1.
 96. ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik. In Monopole im medienindustriellen Komplex. Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen. 2021.
 97. OSULA, Anna-Maria, Bríd NÍ GHRÁINNE, Dan SVANTESSON, David KOSAŘ, Don FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub KLODWIG, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Digital Discovery. In Anna-Maria Osula. Cybersecurity Law Casebook. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2021. s. 436-489. ISBN 978-80-210-9773-5.
 98. MATES, Pavel a Petr ČECHÁK. Digitální služby a elektronická komunikace s orgány obcí. In Lívia Trellová, Ľudovít Máčaj. AKO ZEFEKTÍVNIŤ PRIAMU ÚČASŤ OBYVATEĽOV NA MIESTNEJ SAMOSPRÁVE V PODMIENKACH INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. s. 69-73. ISBN 978-80-7160-620-8.
 99. WOKOUN, René. Diskuze - workshop získaných poznatků s decizní sférou. 2021.
 100. STRAUS, Jiří a Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část první/. Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 4, s. 23-28. ISSN 1211-8834.
 101. CIRKLOVÁ, Jitka. ENGAGED PHOTOGRAPHY AS URBAN COMMUNICATION PLATFORM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT. In Laura Sanderson, Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.
 102. JINDŘICHOVSKÁ, I a Dana KUBÍČKOVÁ. EXPLORATION OF DIMENSIONS OF ETHICAL CODE. In Jindřichovská. Proceedings of the 9th international conference "IFRS-global rules and local use-beyond the numbers 2021. Prague: MUP Prague, 2021. s. 302-314, 12 s. ISBN 978-80-7638-015-8.
 103. JAKUBÍK, Petr a Eyup KADIOGLU. Factors affecting bank loan quality: a panel analysis of emerging markets. International Economics and Economic Policy. Switzerland: Springer, 2021, roč. 18, č. 4, s. nestrankovano, 22 s. ISSN 1612-4804. doi:10.1007/s10368-021-00520-7.
 104. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Family businesses in the context of intangible cultural heritage. In Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. Mezinárodní vědecká konference, 21.9.2021 Praha, VŠFS. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 105. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Family businesses in the context of intangible cultural heritage. In Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. Mezinárodní vědecká konference, 21.9.2021 Praha, VŠFS. 2021.
 106. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Antlová K., Semerádová T. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. TU Liberec: TU Liberec, 2021. s. 31-45. ISBN 978-80-7494-578-6.
 107. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Albu C. Proceedings of the 16th International Conference Accounting and Management Information Systems 2021. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies,, 2021. s. 70 - 86, 16 s. ISSN 2247-6245.
 108. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Vladimír NULÍČEK. Family Firms And Financial Literacy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 2169.pdf. Valencia: IATED Academy, 2021. s. 9400-9410. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 109. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Vladimír NULÍČEK. Family Firms and Financial Literacy II. In IATED Academy. ICERI2021 Proceedings. Sevilla: ICERI, 2021. s. 100-110. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 110. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, roč. 2021, č. 24, s. 6-12. ISSN 1212-3951.
 111. SCHLOSSBERGER, Otakar. Financial Markets 2021 - Innovations and Sustainability. První. Praha: VSFS, edition SCIENCEpress, 2021. 156 s. ISBN 978-80-7408-233-7.
 112. SEDLÁČEK, Pavel a Radim VALENČÍK. From Startups to Creative Intergenerational Teams. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 440-450. ISBN 978-80-87291-29-0.
 113. HES, Aleš. Globalization – the source of new crises. In Tomáš Klieštik. The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. 1. vyd. Žilina (Slovakia): Žilinská univerzita v Žilině, 2021. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/202112910004.
 114. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Judit CSÁKNÉ FILEP a Monika KROŠLÁKOVÁ NAĎOVÁ. HERITAGE AND CRAFT ACTIVITIES AS AN IMPORTANT REGIONS ELEMENT - CASE STUDIES FROM THE CZECH REPUBLIC AND HUNGARY. In HERITAGE 2021 - SVEDECTVÁ KAMENNÝCH MÚROV. 2021.
 115. LEŠKA, Rudolf. Hraní s partou. In Hraní s partou. 2021.
 116. KOŽÍŠEK, Martin, Martina VIEWEGOVÁ, Jan KOLOUCH, Kamil KOPECKÝ a Yana HUMEN. Child Sexual Exploitation on the Internet. In Martin Kožíšek. Safer Internet for Kids and Youth. Brussels: European Liberal Forum (ELF), 2021. s. 40-53. ISBN 978-2-39067-003-2.
 117. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. s. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 118. WOKOUN, René. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Z POHLEDU REGIONÁLNÍ POLITIKY. 2021.
 119. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku. Právnické listy. Praha: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 5, č. 2, s. 4-7. ISSN 2533-736X.
 120. MAREK, Karel. Ještě ke smlouvě o dílo. Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, Právnická fakulta UMB, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 238-267. ISSN 1339-7753.
 121. BRUNA, Eduard. Jiří Jelínek a kol.: Kriminologie. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 10, s. 61-62. ISSN 1210-6348.
 122. KRÁLOVÁ, Karolína a Karel MAREK. K uzavírání smluv za použití obchodních podmínek, vykládacích pravidel a obchodních zvyklostí. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, roč. 2021, č. 12, s. 27-32. ISSN 2533-4239.
 123. MERTL, Jan. Kategorii státních pojištěnců už ve veřejném zdravotním pojištění nepotřebujeme. In Zdravotnický deník. Media Network, 2021. 29. 11. 2021.
 124. MAREK, Karel. Ke smlouvě o dílo. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s, 2021, IX, č. 11, s. 24-30. ISSN 2533-4239.
 125. MAREK, Karel. Ke splnění v České republice. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 179-189. ISBN 978-80-557-1919-1.
 126. KONRÁD, Zdeněk, Viktror PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Druhé rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 418 s. ISBN 978-80-7380-859-4.
 127. JELÍNEK, Jiří. Kriminologie. První. Praha: Leges, 2021. 631 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-499-2.
 128. STUCHLÍK, Peter. Kudy kam - Kolem světa. 1. vyd. Praha: Martin Koláček - E-knihy jedou, 2021. 292 s. ISBN 978-80-281-0218-0.
 129. BLAŽEK, Lukáš. Management and administration of companies under the influence of development Industry 4.0. In Frank Bezzina, Vincent Cassar. Proceedings of the 17th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Valletta (Malta): Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 44-55. ISBN 978-1-914587-20-7. doi:10.34190/MLG.21.088.
 130. LEŠKA, Rudolf. Mandatory Collective Management in Light of the Satellite Retransmission. In Copyright, Competition and Innovation - ALAI 2021 Congress. 2021.
 131. PETRŮ, Naděžda a Václav KUPEC. Marketingové řízení podniků - diskurs podnikové praxe: Prováděcí analýzy - případové studie - příklady a návody. 3. přepracované a doplněné v. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 1-91. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-228-3.
 132. PETRŮ, Naděžda a Václav KUPEC. Marketingové řízení podniků – diskurs podnikové praxe: Prováděcí analýzy – případové studie – příklady a návody. 3. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 100 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-228-3.
 133. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021.
 134. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Juraj EISEL a Lenka FARKAČOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 135. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Models of Technology Coordination. In Robert Hlavatý. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 89-94. ISBN 978-80-213-3126-6.
 136. TICHÝ, Jaromír, Tomáš NOVOTNÝ a Mario SLIVKA. Modern management and leadership in the environment of companies. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 10, č. 02, s. 56-60. ISSN 1805-062X.
 137. KUPEC, Václav, Eva ČAPOŠOVÁ a Přemysl PÍSAŘ. Modern Strategy and Challenges of Management in Cultural Institution. Krakow: Research and Publishing Institute for Security and Defence Studies. University of Public and Individual Security “Apeiron” in Krakow, 2021. 96 s. ISBN 978-83-64035-76-0.
 138. SVOBODOVÁ, Kristýna a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové komunikace. In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. s. 101-110, 308 s. ISBN 978-80-908357-0-2.
 139. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ a Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo. In Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 140. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ a Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo v prostredí podnikov. In MAGNANIMITAS. MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. s. 69-78. ISBN 978-80-87952-35-1.
 141. BRUNA, Eduard a Vladimír ZOUBEK. Nadčasové úvahy o bezpečnosti Evropy v mezích konstitucionalismu a trestního práva. In Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 243-260. ISBN 978-80-7598-982-6.
 142. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht. Část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 290-301. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-06.
 143. FARKAČOVÁ, Lenka. Neučebnice ekonomie. 1. vyd. Praha 7: Grada, 2021. 168 s. ISBN 978-80-271-3193-8.
 144. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, David FIEDOR, Nikola KREJČOVÁ, Petr ŠIMÁČEK, René WOKOUN a František ZICH. Nové vymezení periferií Česka. Šimáček Petr. Geografie. Praha: Česká geografická společnost, z. s., 2021, roč. 126, č. 4, s. 419-443. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2021126040419.
 145. PETRŮ, Naděžda. O roli vzdělávání v rodinných firmách, úloze druhé generace lídrů a úspěšném předávání. In Asociace rodinných firem. 1. vyd. Praha: Asociace rodinných firem, 2021.
 146. MATES, Pavel. Obec v zákoně o přestupcích. Trestněprávní revue. Česká republika: C. H. Beck, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 232-235. ISSN 1213-5313.
 147. LIŠKA, Petr, Karel MAREK, Martin JANKŮ, Karel DŘEVÍNEK, Štefan ELEK a Daniel PATĚK. Obchodní závazky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 516 s. Meritum. ISBN 978-80-7676-123-0.
 148. VOSTATEK, Jaroslav. OECD Review of Czech Pension System: cui bono? In Kotlánová, E. Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Silesian University, 2021. s. 192-203. ISBN 978-80-7510-488-5.
 149. MAIELLO, Giuseppe a Kamila VELKOBORSKÁ. On Being a Transgender Man in the Czech Pagan Community. Religion and Society in Central and Eastern Europe. Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, 2021, roč. 14, č. 1, s. 15-25. ISSN 1553-9962. doi:10.20413/rascee.2021.14.15-25.
 150. MAREK, Karel. Pacht, zemědělský pacht, pacht závodu. Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, roč. 7, č. 1, s. 37-43. ISSN 2453-6954.
 151. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Perception of Security of a Tourist Destination on the Case of the Czech Republic in the Year Preceding the COVID-19 Pandemic. Internal Security. Szczytno: Police Academy in Sczcytno, 2021, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2080-5268. doi:10.5604/01.3001.0015.6558.
 152. FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, č. 11, s. xx-xx, 8 s. ISSN 0032-6208.
 153. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. 2.aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 119 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-230-6.
 154. LEŠKA, Rudolf. Práva duševního vlastnictví v hudbě. In ReConnect Conference. 2021.
 155. LEŠKA, Rudolf. Práva výrobců zvukových záznamů. In PLATFORMA Music Day 2021. 2021.
 156. ROUBAL, Ondřej. Prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními aspekty (8. ročník). In Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 125 s. ISBN 978-80-7408-237-5.
 157. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Přenos sociálních kompetencí do interkulturního prostředí. Vztah sociální a kulturní inteligence. In Valenčík Radim. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ. Jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 80-101. ISBN 978-80-7408-221-4.
 158. FARKAČOVÁ, Lenka, Pavel SEDLÁČEK a Radim VALENČÍK. Příprava k působení absolventů v tvůrčích týmech při zpracování závěrečných prací. In Daniela Hrehová. Vedecký recenzovaný zborník Štúdium, život a práca v zahraničí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 115-127. ISBN 978-80-553-3846-0.
 159. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 28 - 43. ISBN 978-80-7408-237-5.
 160. MERTL, Jan. Public debt amidst low interest rates: the magic pentagon and its significance for economic and social policy. Veřejná správa a sociální politika. Opava: Slezská univerzita, 2021, roč. 1, č. 2, s. 45-68, 23 s. ISSN 2695-1223.
 161. PAVLÁK, Miroslav a Eva KOSTIKOV. Racionální iniciativa jako předpoklad udržitelnosti podnikání napříč generacemi. In Naděžda Petrů, Andrea Tomášková. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 41-41. ISBN 978-80-7408-232-0.
 162. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK a Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2021. s. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 163. MAREK, Karel. Rechtsquelen des tschechischen und slowakischen Handelsrecht. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2021, roč. 2021, č. 11, s. 332-335. ISSN 0941-6293.
 164. BLAŽEK, Lukáš. Relationship between Shared Economy and Industry 4.0. In CROSS-CULTURAL BUSINESS CONFERENCE 2021. 2021.
 165. KREJČÍ, Aleš. Rodinné podnikání cestovních kanceláří a agentur. In Naděžda Petrů, Andrea Tomášková. Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 28-105. ISBN 978-80-7408-232-0.
 166. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., SCIENCEpress, 2021. s. 1 - 78. ISBN 978-80-7408-232-0.
 167. BLAŽEK, Lukáš. Sdílená ekonomika a průmysl 4.0 – strategická příležitost k rozvoji podniků. In Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online). 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 168. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Sledování zpravodajství a strach z kriminality. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 6, č. 3, s. 220-234. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-01.
 169. MAIELLO, Giuseppe. Social and Individual Processes at the Time of the COVID-19 Crisis. Culture e Studi del Sociale Culture. Salerno: Università degli Studi di Salerno, 2021, roč. 6, 1 Special, s. 117-238. ISSN 2531-3975.
 170. LÉDLOVÁ, Janna, Luboš JELÍNEK a Naděžda PETRŮ. Specifika controllingu řízení lidských zdrojů v rodinném podnikání. In Ondřej Roubal. PETRŮ, Naděžda. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 44-55. ISBN 978-80-7408-237-5.
 171. HNILICA, Jiří a Naděžda PETRŮ. STUDIE mezi rodinnými firmami, průzkum kvality rodinného podnikání (výzkumná zpráva). 1. vyd. Praha: VŠE, Centrum pro rodinné firmy, 2021. 39 s.
 172. CHMELÍK, Jan a Michaela BERVIDOVÁ. Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 236 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-222-1.
 173. ZOUBEK, Vladimír. Teorie právní o rizicích evropského demosu. In Eduard Barány. Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Bratislava: Wolkers Kluwer a Ústav štátu a práva SAV, 2021. s. 192-200. ISBN 978-80-7676-231-2.
 174. FARKAČOVÁ, Lenka. THE ARRANGEMENTS IF COMPULSORY PAYROLL DEDUCTIONS AND ITS INFLUENCE IN ACTIVE INVOLVEMENT OF THE ELDERLY IN CZECH WORKPLACES. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 91-102. ISBN 978-80-87291-29-0.
 175. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK a Hamdi DERKAWI. The business environment of family enterprises in Slovakia - perception of external barriers. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 24, č. 2, s. 321-335. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2021.24.2.20.
 176. SCHLOSSBERGER, Otakar. The Conference "Financial market" for the Tenth Time. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 2021, č. 1, s. 114-116. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/1-07.
 177. SCHULZ, Bastian. The Cum-ex Case: A Look at Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 49-62. ISSN 1802-792X.
 178. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 179. VALENČÍK, Radim a Ondřej ČERNÍK. The inequality in society and a multipoint extension of nash bargaining problem. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2021, roč. 2021, č. 15, s. 221-232. ISSN 1314-7242.
 180. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2021, roč. 15, č. 2, s. 131-154. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-01.
 181. MERTL, Jan. The universal and optional part of a health system: a way to handle the health care supply and financing. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 301-315. ISBN 978-80-87291-29-0.
 182. HES, Aleš. Tolerance v interkulturní komunikaci – předpoklad směrování moderní demokracie. In Jiří Bílý a kol. Evropská unie - názory a vize. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2021. s. 81-89. Studia. ISBN 978-80-7556-095-7.
 183. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Transfer of Social Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social and Cultural Intelligence. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 63-92. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 184. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. TRENDS IN CULTURAL INTELLIGENCE RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL MANAGEMENT. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 3, s. 40-57. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-003.
 185. BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared Economy. In Florinda Matos, Maria de Fátima Ferreiro, Álvaro Rosa, Isabel Salavisa. 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisabon. 1. vyd. ISCTE Business School, Instituto Univers: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. doi:10.34190/EIE.21.098.
 186. SVOBODA, Pavel. Trnitá cesta ke kodexu unijního správního práva procesního. In Magdalena Pfeiffer a kolektiv. Liber Amicorum Monika Pauknerová. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 463-470. ISBN 978-80-7676-186-5.
 187. VOSTATEK, Jaroslav. Voluntary Pension Arrangements through the OECD Prism. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability : Proceedings from the 10th International Conference held in Prague on 27th – 28th May, 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 138-144. ISBN 978-80-7408-233-7.
 188. FARKAČOVÁ, Lenka. Využití chatbotů v praxi HR. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, č. 9, 7 s. ISSN 0032-6208.
 189. STRAUS, Jiří. Využití počítačové simulace ve forenzní biomechanice. In Štefan ZACHAR, Jozef METEŃKO, Miriam METEŃKOVÁ,. 17. Medzinárodný kongres kriminalistika a forenzné vedy: veda, vzdelávanie, prax. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. s. 222-233. ISBN 978-80-8054-905-3.
 190. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 191. KRAUSOVÁ, Dagmar. Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho finanční aspekty v rámci politiky zaměstnanosti v České republice. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 6, č. 2, s. 197 - 210. ISSN 2533-4387.
 192. KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Václav KUPEC. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research. Trnava: FMK UCM, 2021, roč. 4, č. 2, s. 100-118. ISSN 2585-9188.
 193. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Why should local governments have a developed communication strategy? An analysis of municipal communication in the Czech Republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 302-308. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1102302308.
 194. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva. Obecná část. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 173 s. ISBN 978-80-7408-226-9.
 195. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Závazky ze smluv příkazního typu. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 205-220. ISBN 978-80-557-1919-1.
 196. MERTL, Jan. Zdroje financování českého zdravotnictví ve stárnoucí populaci. In Vrabcová, J. Conference proceedings RELIK 2021. Praha: VŠE, 2021. s. 478-490. ISBN 978-80-245-2429-0.
 197. MERTL, Jan. Zdroje systému zdravotního pojištění v kontextu epidemie koronaviru. Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, roč. 38, č. 1, s. 37-44. ISSN 2571-1059.
 198. MAREK, Karel. Zvyklosti (obchodní) ve výstavbě. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. s. 508-510. XXII. ISBN 978-80-7418-375-1.
 199. 2020

 200. MACH, Petr. Coronavirus as a short-term supply shock. Praha: VŠFS, 2020. s. 4-5.
 201. NOVOTNÝ, Jiří. Existuje ještě bankovní tajemství? Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, roč. 29, (6), s. 30-34. ISSN 1210-8278.
 202. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu. Forenzní vědy , právo , kriminalistika. Praha: VŠFS, 2020, roč. 2533-4387, č. 1, s. 16-30. ISSN 2533-4387.
 203. BLAŽEK, Lukáš. Sustainability of a shared economy. In 11th GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES ON 11-12 DECEMBER 2020, NOVOTEL BANGKOK PLATİNUM PRATUNAM, THAILAND. 2020. doi:10.35609/gcbssproceeding.2020.11(59).
 204. BLAŽEK, Lukáš. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1. vyd. Steyr Austria: Bibliographic information published by Deutsche Nationalbibliothek, 2020. s. 219-233. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 205. BRUNA, Eduard a Markéta BRUNOVÁ. Vybrané kapitoly z kriminologie. In Bruna Eduard, Brunová Markéta. Vybrané kapitoly z kriminologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní,a.s., 2020. s. 70-112, 42 s. ISBN 978-80-7408-211-5.
 206. 2019

 207. MACH, Petr. China‘s economy - growth without stumbling. Praha: VŠFS, 2019. s. 3-4.
 208. SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 437 s. ISBN 978-80-7400-752-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2022 20:46