Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. BOUČKOVÁ, Žaneta and Jan ÖHM. Přístup k řešení přírodních katastrof ve vybraných členských státech EU (Approach to deal with natural disasters in selected EU Member States). Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, vol. 2017, No 34, p. 75-79. ISSN 0862-6162.
 2. 2016

 3. MERTL, Jan. A misunderstanding? The difficulties with non-profit sector utilization in Czechia (Nedorozumění? Problémy s využíváním neziskového sektoru v ČR). In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Sborník z konference RELIK 2016. Praha: VŠE, 2016. p. 408-417. ISBN 978-80-245-2166-4.
 4. PORADA, V. and Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času (THE SECURITY IDENTIFICATION IN TRANSFORMATION OF TIME). Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, No 22, p. 384-398. ISSN 2299-4033.
 5. ŠAŠEK, Miloslav. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B (Customer Relationship Management in B2B Milieu). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016. 216 pp. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-141-5.
 6. 2015

 7. PROROK, Vladimír. сравнительный анализ. Под редакцией Иличевой и Комаровскогою. In Модели и механизмы государственного и муниципального управления стран Запада, Востока и России. Москва, 2015. p. 106-119. ISBN 978-5-392-18091-2.
 8. HRONOVÁ, Štěpánka and Pavel ROSENLACHER. A Cross-disciplinary Approach: ESP Instruction and Implementation of Neuromarketing Methods as Curriculum Innovation. In DisCo: From analog education to digital education - 10th conference reader. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2015. p. 179-186. ISBN 978-80-86302-47-8.
 9. BEDRETDINOV, Rafik and Štěpánka HRONOVÁ. A New Paradigm. In Proceedings of the 7th International Conference - Financial Markets with the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, 2015. ISBN 978-80-7408-124-8.
 10. JEŘÁBEK, Tomáš and Radka ŠPERKOVÁ. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging. Acta Univ Agric Silvic Mendel Brun. Praha: Mendel University Press, 2015, vol. 63, No 4, p. 1269-1276. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563041269.
 11. TICHÝ, Jaromír. Analysis of Development of Selected Indicators of Major Banks in the Czech Republic. In In: Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. p. 217-227. ISBN 978-80-7408-124-8.
 12. ČERVENKA, Miroslav, O ČERNÍK, Jiří MIHOLA and Radim VALENČÍK. Analysis of Financial Markets Evolution by Utilizing the Theory of Cooperative Games I. In Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger et al. Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. p. 36-46. ISBN 978-80-7408-124-8.
 13. BERKA, Petr, J. JABLONSKÝ, Luboš MAREK and Michal VRABEC. Analysis of Neurosurgery Data Using Statistical and Data Mining Methods. In Lagunas, OP; Alcantara, OH; Figueroa, GA. Advances in Artificial Intelligence and Its Applications. 14th. Mexican Int. Conference on Artificial Intelligence. 9414th ed. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. p. 310-321. ISBN 978-3-319-27100-2. doi:10.1007/978-3-319-27101-9_23.
 14. JEŘÁBEK, Tomáš. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu (Applying GARCH Approach to Modeling Currency Rate Volatility). In mmk. Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnimatas, 2015. p. 849-859. ISBN 978-80-87952-10-8.
 15. LACINA, Karel. Application of Specific Management Approaches in Selected Western European and Scandinavian Countries. In Vankova, I. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2015. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2015. p. 105-111. ISBN 978-80-248-3839-7.
 16. SIEGLOVÁ, Dagmar. Applied Critical Thinking Methods in the Tertiary Language Teaching: An automotive industry model lesson. Mladá Boleslav: Vysoká škola Škoda Auto, 2015.
 17. MATES, Pavel. Autoremedura ve správním řízení (Autoremedy in administrative proceedings). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, vol. 23, No 9, p. 314-316. ISSN 1210-6410.
 18. EZR, Vladimír. Bitcoin, what to do with it? In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. p. 76 – 81. ISBN 978-80-7408-124-8.
 19. LACINA, Karel. Cestovní ruch a regionální rozvoj. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Tábor: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2015. p. 175-183. ISBN 978-80-7510-140-2.
 20. VALENČÍK, Radim and Petr WAWROSZ. Co by měla řešit angažovaná společenská věda. In Nové Trendy 2015. 10. ročník mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Vysoká Škola Ekonomická Znojmo s.r.o., 2015. p. 107 – 118. ISBN 978-80-87314-76-0.
 21. MATES, Pavel. Co s nicotným správním rozhodnutím (What a nullity administrative decision). Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, vol. 2015, No 6, p. 39-42. ISSN 1802-3843.
 22. JEŘÁBEK, Tomáš. Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach. In Magnanimitas. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové, 2015. p. 492-501, 1582 pp. ISBN 978-80-87952-10-8.
 23. ZICH, František. Cultural Dimension of Regional Identity. In Cultural discourses of regionalisation. Szczecin. Szczecin: Faculty of Humanities at the University of Szczecin, 2015. p. 41-57. ISBN 978-83-64277-57-3.
 24. ZICH, František. Die regionale Idäntitet der Bewohner des tschechischen Grenzgebiets und Bewohner des Hultschiner Ländchens (Regional identity of inhabitants of the Czech borderland residents and population of Hlučínska). In Stefan Garsztecki, Milan Jeřábek. Sachsen und Tschechien. Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteuropa. 1st ed. Dresden: Thelem, 2015. p. 197-233. Sachsen und Tschechien. Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteuropa. ISBN 978-3-942411-99-8.
 25. KUPEC, Václav. Digitální budoucnost marketingového výzkumu. Marketing & komunikace. Praha: ČMS, 2015, vol. 2015, No 4, p. 8. ISSN 1211-5622.
 26. MATES, Pavel. Disciplinární odpovědnost podle zákona o státní službě (Disciplinary liability under the Civil Service Act). Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2015, vol. 14, No 4, p. 87-90. ISSN 1213-5313.
 27. LEGIERSKÁ, Yvona. DPH a reverse charge. In DANĚ – TEORIE A PRAXE 2015. Brno: Akademie Sting, o.p.s., 2015. p. 82 – 90. ISBN 978-80-87482-32-2.
 28. BEDRETDINOV, Rafik and Radim VALENČÍK. Economic development and transformation of higher education. Ekonomika obrazovaniia. 2015, No 3, p. 4-11. ISSN 1609-4654.
 29. MOŠKO, Juraj, Jakub LOKOČ, Tomáš GROŠUP, Přemysl ČECH, Tomáš SKOPAL and Jan LÁNSKÝ. Evaluating Multilayer Multimedia Exploration. In Amato, G., Connor, R., Falchi, F., Gennaro, C. Similarity Search and Applications: Proceedings of 8th International Conference SISAP 2015. 9371st ed. Glasgow, SCOTLAND: Springer Verlag, 2015. p. 162-169, 10 pp. ISBN 978-3-319-25086-1. doi:10.1007/978-3-319-25087-8_15.
 30. BERKA, Petr. Expert (Knowledge-Based) Systems. In Mehdi Khosrow-Pour. Encyclopedia of Information Science and Technology. Hershey, USA: IGI Global, 2015. p. 4555-4563. 3. ISBN 978-1-4666-5888-2.
 31. ROUBAL, Ondřej. Fast-Time Digital Age and Lifestyle Changes. In Jozef Matúš, Dana Petranová (eds.). Marketing Identity -Digital Life II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2015. p. 206 -220. ISBN 978-80-8105-780-9.
 32. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Level of Czech and Slovak Employees. Journal of Modern Accounting and Auditing. New York: David Publishing Company, 2015, vol. 11, No 1, p. 41-50. ISSN 1548-6583.
 33. PROROK, Vladimír. Globalizacija i cenosti civilizacii. In Političeskaya nauka pered vyzovami sovremenoj politiky. Moskva, 2015. p. 485-486.
 34. MAREK, Karel and Petr BOHATA. Handelsvertretungen im BGB - Teil 1 (Commercial agencies - Part 1). WiRO. München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2015, vol. 2015, No 10, p. 289-293. ISSN 0941-6293.
 35. MAREK, Karel and Petr BOHATA. Handelsvertretungen im BGB - Teil 2 (Commercial agencies - Part 2). WiRO. München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2015, vol. 2015, No 11, p. 329-333. ISSN 0941-6293.
 36. MAREK, Karel and Ladislav VOJÁČEK. Hospodářská arbitráž (Ekonomic Arbitration). In Encyklopedie českých právních dějin. 1.vyd. Ostrava: Aleš Čeněk Praha a KEY Publishing Ostrava, 2015. p. 272-276. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek I. ISBN 978-80-7418-239-6.
 37. STRAUS, Jiří. Charakter identifikačního zkoumání v kriminalistice. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2015, 1 pp. ISSN 1210-6348.
 38. KUNZ, Vilém and Štěpánka HRONOVÁ. Implementation of the Sustainable Entrepreneurship Principles in Corporate Practice within the Czech Republic and the Systemic Support of Further Expansion. In Lukes, M; Svobodova, I; Mares, J; Srpova, J. Innovation Management and Corporate Sustainability 2015 Conference Proceedings. Praha: Oeconomica, VŠE, 2015. p. 63-76. ISBN 978-80-245-2092-6.
 39. AUDZEI, Volha. Information Acquisition and Excessive Risk: Impact of Policy Rate and Market Volatility. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015, vol. 9, No 2, p. 115-135. ISSN 1802-792X.
 40. KULAI, Alina. Integrational Models and Forms of Inter-State Public-Private Partnership: Aspects of Financial Convergence. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, vol. 9, No 1, p. 42-58. ISSN 1802-792X.
 41. MERTL, Jan. Interakce sektorů a alokační schémata ve zdravotnictví (Sector interactions and allocation schemes in health care). Revue sociálno-ekonomického rozvoja. Bratislava: EU, 2015, vol. 1, No 2, p. 20-30. ISSN 2453-6148.
 42. MATES, Pavel and Vladimír SMEJKAL. IP adresa jako nový osobní údaj. DSM-Časopis o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů. Praha 5: TATE International s.r.o., 2015, vol. 19, No 1, p. 38-40. ISSN 1211-8737.
 43. MAREK, Karel. Jak uzavírat smlouvy (How to Conclude Contracts). Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, vol. 2015, 12/2015, p. 1477-1485. ISSN 1335-6461.
 44. POTOCKÝ, Tomislav. Jazyková situace v nadnárodních firmách v ČR z pohledu aplikovaně lingvistického výzkumu. In Od textu k prekladu X. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2015. p. 47-62. ISBN 978-80-7374-121-1.
 45. MAREK, Karel. K úvěru a zápůjčce (On Credit and Loan). Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, vol. 2015, 11/2015, p. 1336-1347. ISSN 1335-6461.
 46. MAREŠ, David and Gabriela DLASKOVÁ. Kalkulace zdravotní služby. In Preuss, K., Pavelková, J. Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných. Příbram: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. p. 214-219. ISBN 978-80-905973-9-6.
 47. MAREK, Karel. Ke kontraktaci (Conslusion Contracts). Komorní listy, časopis Exekutorské komory ČR. Praha: Exekutorská komora ČR, 2015, vol. 2015, IV., p. 14-19. ISSN 1805-1081.
 48. MAREK, Karel. Ke smlouvě o obchodním zastoupení (Contract on Commercial Representation). Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, vol. 2015, 10/2015, p. 1212-1220. ISSN 1335-6461.
 49. BERKA, Petr. Knowledge Discovery in Databases and Data Mining. In Mehdi Khosrow-Pour. Encyclopedia of Information Science and Technology. Hershey, USA: IGI Global, 2015. p. 1809-1818. 3. ISBN 978-1-4666-5888-2.
 50. NOVÁK, Josef. Konkurenceschopnost Evropské unie 2015. In Nové Trendy 2015. Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá Vysoká Škola Ekonomická Znojmo s.r.o, 2015. p. 197 – 206. ISBN 978-80-87314-76-0.
 51. STRAUS, Jiří. Kriminalistický experiment – využití ve znaleckém hodnocení. In 20 rokov katedry vyšetrovania dokaznie prostriedky vo vyšetrovaní. Zborník z medzinarodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. p. 164 - 173. ISBN 978-80-8054-635-9.
 52. PROROK, Vladimír. Liberal model of state and possibilities of public control: the experience of the Czech Republic. In In The formation of a civil society in Russia: Strategies and Management. Moscow: Analytik, 2015. p. 330-340. ISBN 978-5-905675-65-2.
 53. JEŘÁBEK, Tomáš. Makroekonomický model korporátního defaultu (Macroeconomic model of corporate default). LOGOS POLYTECHNIKOS. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, vol. 6, No 3, p. 51-64. ISSN 1804-3682.
 54. BELÁS, Jaroslav, Eva CIPOVOVÁ, Jiří DOLEŽAL, Lenka GABČOVÁ, Eva GRMANOVÁ, Eva IVANOVÁ, Eva KOIŠOVÁ, Anton KORAUŠ and Michal KORAUŠ. Management finančnej výkonnosti, obchodov a rizík v komerčnej banke (Management of the financial performance, business and risk in the commercial bank). 1st ed. Žilina: Georg, 2015. 282 pp. ISBN 978-80-8154-140-7.
 55. KUPEC, Václav. Marketing Audit of Corporate Communication in Banking Sector. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: BIVŠ v Praze, 2015, vol. 5, No 2, p. 25-31, 67 pp. ISSN 1804-6797.
 56. KUPEC, Václav. Marketing Research of Digital Life of Bank Clients. In MATÚŠ, Jozef a Dana PETRANOVÁ. MARKETING IDENTITY: Digital Life – part II. Trnava: UCM v Trnave, 2015. p. 116-125, 576 pp. ISBN 978-80-8105-780-9.
 57. HRONOVÁ, Štěpánka and Vilém KUNZ. Moderní komunikační technologie využitelné ke snížení dopadu činnosti firmy na životní prostředí a systémová podpora odpovědného podnikání (MODERN COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR DECREASING IMPACT OF COMPANIES’ ACTIVITIES ON THE ENVIRONMENT AND SYSTEMIC SUPPORT OF SUSTAINABLE BUSINESS). Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, No 2, p. 68-78. ISSN 1338-4430.
 58. KNIHOVÁ, Ladislava and Štěpánka HRONOVÁ. Motivace ke studiu cizího jazyka a výuka angličtiny pro specifické účely v terciálním vzdělávání. In Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-11-5.
 59. STRAUS, Jiří. Možnosti počítačové simulace v kriminalistickém experimentu ve znaleckém zkoumání. In Bruna, E., Straus, J. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. p. 189-203. ISBN 978-80-7408-112-5.
 60. KNIHOVÁ, Ladislava. Multimediální obsah a jeho integrace do výuky ESP. In VEVERKOVÁ, Darina, Zuzana DANIHELOVÁ a Marek ĽUPTÁK. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – elektronická podpora vzdelávania: Recenzovaný vedecký zborník. Zvolen: TU Zvolen, 2015. p. 55-66, 11 pp. ISBN 978-80-228-2797-3.
 61. KNIHOVÁ, Ladislava. Multimedia-Rich Content Integration into ESP Instruction. In Opportunities and Challenges in Language Teaching and Learning. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., 2015. p. 42-50. ISBN 978-80-87042-61-8.
 62. MATES, Pavel and K. ŠEMÍK. Nad novelou zákona o přestupcích (Above the amendment of the Act on Offences). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, vol. 23, 21/2015, p. 732-736. ISSN 1210-6410.
 63. BUDÍK, Josef and Jaroslav DAŇHEL. Nákladové položky bankových úverov vynucujú zmeny výučby. In Zaťková Šeben Tímea (ed.) Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdělávanie - 50 rokov pedagogického vzdělávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzitě v Nitre. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. ISBN 978-80-552-1376-7.
 64. PORADA, V., R. RAK and Eduard BRUNA. Některé negativní aspekty globalizace ovlivňující fenomén národní kultury. In Svoráková, S., Greňová, K. Globalizácia a fenomén národnej kultúry. Podhájska: Východoeurópska agentura pre rozvoj, 2015. 189 pp. ISBN 978-80-89608-17-1.
 65. PETRŮ, Naděžda. New Approaches in the Banking sector to Communicate with customer segments. In Matúš, Petranová. MARKETING IDENTITY Digital Life – part II. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. p. 190 - 205. ISBN 978-80-8105-780-9.
 66. JURÁSEK, Miroslav. Nové důkazy Huntingtonovy Teorie Střet Civilizací. In MMK 2015, Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 1899-1905. ISBN 978-80-87952-12-2.
 67. STRAUS, Jiří. Ohledání místa činu při dopravní nehodě. Sborník příspěvků z odborné konference. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov. Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2015. p. 17-25. ISBN 978-80-904625-7-1.
 68. BUDINSKÝ, Petr. On the Present Situation on Long-Term Bond Markets. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. p. 24-35. ISBN 978-80-7408-124-8.
 69. PAVLÁT, Vladislav. On the role of the global legal entity indicators (LEI). Finančné trhy. Bratislava: Derivát 2015, 2015, Neuveden, 3/2015, p. nestránkováno, 11 pp. ISSN 1336-5711.
 70. NĚMEC, Otakar. Ověřování manažerského potenciálu studentů vysokých škol. In Valenčík R. (ed.) „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. p. 125-128. ISBN 978-80-7408-127-9.
 71. MAREK, Karel, R. JEŽKOVÁ, D. KRÁL, L. TRČKA, I. VÁGNER and E. VINCENCOVÁ. Podnikání a management v malých a středních podnicích (Entrepreneurship and management in small and medium-sized enterprises / SME/). 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 399 pp. kolektivní vědecká monografie. ISBN 978-80-87482-30-8.
 72. SIEGLOVÁ, Dagmar. Potenciály: Kritické myšlení a jazykové vzdělávání. In Sborník k 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2015. ISBN 978-80-7408-127-9.
 73. MAREŠ, David. Prediction of Mortage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Journal of Finance and Bank Management. Madison, 2015, vol. 3, No 1, p. 134-138. ISSN 2333-6064.
 74. VESECKÁ, Renata. Problematika aplikace institutu utajovaného svědka v trestním řádu. In In Bruna, E., Straus, J. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. p. 234-239. ISBN 978-80-7408-112-5.
 75. MAREK, Karel and Martin JANKŮ. Proces uzavírání smluv dle nového občanského zákoníku v kontextu principů evropského smluvního práva (The contracting process by the new Civil Code in the context of European contract law). Obchodní právo. Praha: Pospíšil, 2015, vol. 2015, No 12, p. 426-435. ISSN 1210-8278.
 76. MERTL, Jan. Productive employment and career pathways in current pension schemes. In Sborník z konference RELIK 2015. Praha: VŠE, 2015. p. 183-193. ISBN 978-80-245-2112-1.
 77. VESECKÁ, Renata. Prohlídka jiných prostor a pozemků v kontextu zásad trestního řízení (Inspection of other premises and properties in the context of criminal proceedings). In Sborník -konference Dokazování v trestním procesu. 2015.
 78. PETRŮ, Naděžda. Předávání znalostí jako cesta úspěšné nástupnické strategie v rodinných firmách. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, o.p.s, Edice EUPRESS, 2015. 21 pp. ISBN 978-80-7408-127-9.
 79. NEČAS, Stanislav, Lukáš PORADA and P. POLÁK. Psychologie, psychiatrie a sexuologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 1 pp. ISBN 978-80-7380-558-6.
 80. DRÁBEK, Tomáš, Michal TOMČÍK and Pavel ROSENLACHER. Působení hudby v marketingové komunikaci z pohledu neuromarketingu. (Effects of music in marketing communication from the perspective of neuromarketing.). In Radim Bačuvčík. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1st ed. Zlín: VeRBuM, 2015. p. 138-149. ISBN 978-80-87500-68-2.
 81. ČERVENKA, Miroslav. Reflection above some Problems of the Amendment of the Act on Insurance Intermediaries. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. 6 pp. ISBN 978-80-7408-124-8.
 82. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Regulace ratingových agentur. In 7. mezinárodní konferenci VŠFS Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky. Praha: VŠFS, 2015. p. 135 – 140. ISBN 978-80-7408-135-4.
 83. KUNZ, Vilém, M. FERENCOVÁ, Štěpánka HRONOVÁ and Martin SINGER. Researching of socially responsible behaviour in selected companies and organizations through their corporate websites. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2015, vol. 12, No 2, p. 91-102, 13 pp. ISSN 2081-7452.
 84. VOSTATEK, Jaroslav. Review of the occupational pension schemes and products. In Hudoková Kristina, Kočkovičová Jana, Niňaj Marek. PROCEEDINGS OF THE 17TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FINANCE AND RISK 2015, VOL 1. 1st ed. Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2015. p. 217-227. ISBN 978-80-225-4218-0.
 85. HAVLÍČEK, Karel and Pavla BŘEČKOVÁ. Řízení exportních rizik malé a střední firmy (Management of Export Risks of Small and Medium Sized Company). 1. vyd. Praha: Vyská škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 52 pp. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-113-2.
 86. POTOCKÝ, Tomislav. Schmittovský antagonismus jako zdroj inspirace pro soudobé politické myšlení. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. MMK 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. p. 1697-1705. ISBN 978-80-87952-12-2.
 87. BŘEČKOVÁ, Pavla. SMEs Export Activities in the Czech Republic and Export Risk Insuring. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2015, vol. 19, No 1, p. 84-92. ISSN 1108-2976.
 88. MERTL, Jan. Social and Economic Characteristics of Social Services. In Sborník z konference Veřejná ekonomika a správa 2015. Ostrava: VŠB TU, 2015. p. 125-130. ISBN 978-80-248-3839-7.
 89. STRAUS, Jiří and Z. KREJČÍ. Some Contributions to the Theory of the Our Trace. Policajná teória a prax. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2015, XXXIII, 4/2015, p. 27-42. ISSN 1335-1370.
 90. JÍLKOVÁ, Petra. Soukromá návratnost investice studenta do vysokoškolského vzdělání. In Valenčík Radim (ed.) „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. p. 63 – 73. ISBN 978-80-7408-127-9.
 91. NEČAS, Stanislav. Společenská nutnost profesionální přípravy pracovníků. In Roman Rak a kol. Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2015. p. 179-214. ISBN 978-80-87236-26-0.
 92. NEČAS, Stanislav and R. RAK. Společenská nutnost profesionální přípravy pracovníků. In Případové studie primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2015. p. 179-213. ISBN 978-80-87236-27-7.
 93. LÁNSKÝ, Jan and D. MAREŠ. Struktura likvidních položek oběžných aktiv v odvětví těžba a dobývání. In Jedlička, P. Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. p. 123-128. ISBN 978-80-7435-547-9.
 94. POTOCKÝ, Tomislav. Systémové determinanty jazykového vzdělávání na vysokých školách nefilologického zaměření v ČR. In European Pedagogy Forum 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. p. 300-309. ISBN 978-80-87952-11-5.
 95. KOLÁŘ, M and Otakar NĚMEC. Talent Management in Hedge Funds. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Prague: VŠFS EUPRESS, 2015. p. 130-134. ISBN 978-80-7408-124-8.
 96. HAVLÍČEK, Karel. The main parameters of controlling in a small or medium-sized enterprises. In Proceedings of the 9th International Conference, European Entrepreneurship Forum 2015, Efficiency in the Private and the Public Sector. Praha: NEWTON COLL AS, 2015. p. 66-74. ISBN 978-80-87325-06-3.
 97. DAŇHEL, Jaroslav and Eva DUCHÁČKOVÁ. The new environment for financial markets. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS EUPRESS, 2015. p. 60-65. ISBN 978-80-7408-124-8.
 98. JÍLKOVÁ, Petra. The New Retail Banks in the Czech Republic. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) „Proceedings of the 7th. International Conference on "Financial Markets within the Globalization of World Economy.". Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. p. 102 – 111. ISBN 978-80-7408-127-9.
 99. JÍLKOVÁ, Petra. The Profitability and the Product Policy of Banks in the Czech Republic. Scientific Journal: "Actual Question of Management of Sustainable Development in Today´s Society: Problems and Prospects". Kremenchuk: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2015, p. 215-218. ISSN 2227-3549.
 100. JEŘÁBEK, Tomáš. Účinnost EVT-kopula přístupu při odhadu Value at Risk. In Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů: sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-128-6.
 101. ZOUBEK, Vladimír. Ústavní problémy globální migrace a Clash of Civilizations (Constitutional problems of global migration and the Clash of Civilizations). In Vysoká škola Danubius. Vplyv politiky na právo. první. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2015. p. 104-118, 269 pp. ISBN 978-80-8167-041-1.
 102. MATES, Pavel. Veřejné ozbrojené zbory a ústavněprávní aspekty zásahů do základných práv a svobod podle prvého oddílu druhé hlavy Listiny základných práv a svobod (Public armed corps and constitutional aspects of the intervention into fundamental rights and freedoms under the first section of the second head of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms). In Verejná správa. Základné práva a svobody. Krakow: Spolek Slovákov v Polsku, 2015. p. 27-60. ISBN 978-83-7490-906-8.
 103. MAREK, Karel and Sergej KIRSANOV. Veřejné zakázky v ČR (Public contracts in the Czech Republic). In J.Suchoža , J.Husár , R. Hučková. PRÁVO, OBCHOD, EKONOMIKA V. 1st ed. Košice: UPJŠ Košice, 2015. p. 273-291. ISBN 978-80-8152-315-1.
 104. JANKŮ, Martin. VOLNÝ POHYB DŮKAZŮ V TRESTNÍCH VĚCECH V RÁMCI EU (FREE MOVEMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL MATTERS IN THE EU). In Eduard Bruna, Jiří Straus. TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. p. 64-71. ISBN 978-80-7408-112-5.
 105. STRAUS, Jiří. Vybrané problémy kriminalistické identifikace (Selected issues of criminal identification). První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 84 pp. Akademické texty. ISBN 978-80-7408-120-0.
 106. KLIČKA, Pavel. Výhody a nevýhody vlastní měnové politiky (ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ITS OWN MONETARY). In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. Mezinárodní věděcká konference pro mladé doktorandy. Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové, 2015. p. 442-450. ISBN 978-80-87952-12-2.
 107. BUDÍK, Josef. Vyšetřování finanční kriminality s počítačovou podporou. In Schlossberger, O.(ed.). Sborník z III. ročníku mezinárodního vědeckého symposia Poznej svého klienta III. Prague. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. p. 11-18. ISBN 978-80-7408-123-1.
 108. STRAUS, Jiří. Využití forenzní biomechaniky v kriminalistickém experimentu (THE USE OF FORENSIC BIOMECHANICS IN CRIMINAL DETECTION EXPERIMENT). Pohybové ústrojí: Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. Praha: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně, 2015, 22/2015, 1-2, p. 71-81. ISSN 2336-4777.
 109. PETRŮ, Naděžda and Milan KAŠÍK. Využití internetu a nových médií v marketingu vysoké školy (THE USE OF THE INTERNET AND NEW MEDIA IN UNIVERSITY MARKETING). Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě, 2015. p. 219 - 227. ISBN 978-80-87314-76-0.
 110. STRAUS, Jiří and Eduard BRUNA. Využití kriminalistického experimentu v dokazování. In Sborník příspěvků z odborné konference. Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2015. p. 47 - 57. ISBN 978-80-904625-7-1.
 111. KUNZ, Vilém and Martin SINGER. Využití on-line prostředí pro komunikaci o společensky odpovědném chování (The Use of Online Environment for Communication about Socially Responsible Behaviour by Companies in the Czech Republic). In Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D., doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. Bačuvčík, R. a kol. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1st ed. Zlín: Nakladatelství VeRBuM, 2015. p. 147-155. ISBN 978-80-87500-68-2.
 112. BŘEČKOVÁ, Pavla and Karel HAVLÍČEK. Youth Entrepreneurship and Changes in Business Environment: Case of the Czech Republic (chapter 8). In A.S. Gubik. A. S., Wach, K. (Eds.). Institutional Aspects of Entrepreneurship. Miskolc: University of Miskolc, 2015. p. 111-129. ISBN 978-963-358-093-6.
 113. LEGIERSKÁ, Yvona and Otakar SCHLOSSBERGER. Z historie daňových úniků v České republice. In Poznej svého klienta III. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. p. 39-52, 13 pp. ISBN 978-80-7408-117-0.
 114. 2014

 115. PAVLÁT, Vladislav. A Few Remarks on the Quality of University Education. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 20-29. ISBN 978-80-87894-01-9.
 116. NĚMEC, Otakar and Alois SURYNEK. Age Management and Population Aging. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 243-247. ISBN 978-80-87894-01-9.
 117. MATÚŠOVÁ, Marie. Ako sa z krachujúcej značky stane značka olympijská (The change from failing brand to olympic brand). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 111-124. ISBN 978-80-7408-097-5.
 118. PRAVDOVÁ, Hana. Aktuálne otázky politického marketingu v kontexte media relations (Current Problems of Political Marketing within the Context of Media Relations). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 320-328. ISBN 978-80-7408-097-5.
 119. BÍLKOVÁ, Diana. Alternative Approach to Estimating the Parameters of Continuous Probability Distribution: Use of Order Statistics. Theoretical Mathematics & Applications. London: Scienpress Ltd, 2014, Vol. 4, No. 1, p. 1-54, 55 pp. ISSN 1792-9687.
 120. BÍLKOVÁ, Diana. Alternative Tools of Statistical Analysis: L-moments and TL-moments of probability distributions. Pure and Applied Mathematics Journal. New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. 3, No. 2, p. 14-25. ISSN 2326-9790.
 121. PAVLŮ, Dušan. Analýza českého veletržního a výstavního trhu 2013. Analýza pro SOVA – Společenstvo organizátorů veletrhů v ČR. Praha: AMASIA EXPO, 2014.
 122. POTOCKÝ, Tomislav. Analýza systémových faktorů vysokoškolského jazykového vzdělávání se zvláštním přihlédnutím k německému jazyku. In Sapere Aude 2014 - Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 292-300. ISBN 978-80-87952-03-0.
 123. WAWROSZ, Petr and Michal BLAHOUT. Behavioral Economics and Cyber Crime. European Scientific Journal, Special edition. Portugalsko, 2014. ISSN 1857-7881.
 124. KOPČÁNI, Ivan. Budúcnosť printových médií. Print vs. online (The Future Print Media. Print vs. Online). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 417-841. ISBN 978-80-7408-097-5.
 125. PAVLÁT, Vladislav. Burzy a sociální média. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 369-375. ISBN 978-80-7408-097-5.
 126. KOLLÁROVÁ, Daniela and Magdaléna UNGEROVÁ. Byť bohatý je skvelé (Being Rich is Wonderful). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 300-312. ISBN 978-80-7408-097-5.
 127. ŽÁK, Ladislav. Co dělat? In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 187-189. ISBN 978-80-7408-105-7.
 128. ZÁPAL, Jan. Consumption Tax Incidence: Evidence from Natural Experiment in the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, vol. 8, 2/2014, p. 149-166. ISSN 1802-792X.
 129. ZÁŠKODNÝ, Přemysl and V. ADAMČÍKOVÁ. Contributions of Educational and Didactic Communication for Educational Data Mining Cycle. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 96-104. ISBN 978-80-87894-01-9.
 130. SCHRÁNIL, Pavel. Controlling a srovnání s interním auditem. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 396-400. ISBN 978-80-7408-086-9.
 131. SCHRÁNIL, Pavel. Controlling and Compare At InternaL Audit. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 391-395. ISBN 978-80-7408-086-9.
 132. SIEGLOVÁ, Dagmar. Critical thinking methods as a powerful tool for teaching and learning english on an academic level. In UNICOM 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, Jazykové centrum, 2014. p. 62-67. ISBN 978-80-7395-862-6.
 133. KUNZ, Vilém and J. MÍSAŘ. CSR – ve vzdělávání budoucích manažerů na VŠ s ekonomickým zaměřením v ČR. In Tej, J., Ferencová, M. Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr – interakcia teórie a praxe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014. 8 pp. ISBN 978-80-8165-046-8.
 134. DAŇHEL, Jaroslav and DUCHÁČKOVÁ. Current Aspects of Viewing the Economic Decision Making in Situations with Ambiguous Results. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 144-149. ISBN 978-80-87894-01-9.
 135. NEČAS, S., V. PORADA, Eduard BRUNA and P. IBL. Člověk a jeho role v bezpečnostním systému organizace. In Význam ľudského potenciálu v regionálním rozvoji. Podhájska: Východoeurópska agentura pre rozvoj, 2014. p. 95-108. ISBN 978-80-89608-19-5.
 136. MENDELOVÁ, Dáša. Čo sa nám páči a čo nie, alebo inovácie v dizajne (What do we like and what don´t or innovation in design). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 377-386. ISBN 978-80-7408-097-5.
 137. STARÝ, Marek. Decline of Nobleman from the Perspective of Bohemian Land Law in the early modern times. Indirect Reflection of the social Perspection? In Vymětalová, K., Jirásek, Z. Historisation of Central Europe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014. p. 215-234. ISBN 978-80-7510-098-6.
 138. KLIČKA, Pavel. Development of Macroeconomic Index Numbers in the Czech Economy after 1989. In QUAERE 2014. 2014th ed. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 411-423. ISBN 978-80-87952-04-7.
 139. PORADA, V, R RAK and Eduard BRUNA. Digitální stopy, charakteristické vlastnosti a specifika jejich využití. In Romža, S., Ferenčíková, S., Michal´ov, L. Počítačová kriminalita – juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. p. 124-142. ISBN 978-80-8152-146-1.
 140. ČECHÁK, Vladimír. Diversofication of University Education (Institutions, Programmes). Seen from the Perspective of the Intended Amendment of the University Law. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 30-42. ISBN 978-80-7408-084-5.
 141. ŠNAJDAR, Jiří. Dokáže naše euroatlantická civilizace působit silou pozitivního příkladu? In In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: EUPRESS, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2014. p. 174-176. ISBN 978-80-7408-105-7.
 142. NOVÁK, Josef. Dopravní logistika v malých a středních podnicích. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. p. 164-170. ISBN 978-80-87314-67-8.
 143. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodové spoření: fiskální & investiční iluze & lži. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 172-178. ISBN 978-80-7408-084-5.
 144. MATES, Pavel. Dva judikáty, které přežily. In Sborník ze vzpomínkové konference k 20. výročí Ústavního soudu České republiky. Brno: Ústavní soud, 2014. p. 25-28. ISBN 978-80-87687-04-8.
 145. ČECHÁK, Vladimír. Education in (for) knowledge Society. In Várkoly. Present day Trends of Innovations. 2014. p. 48-59. ISBN 978-80-260-6150-2.
 146. BUDÍK, Josef. Efektivnost vzdělávání v MSP. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 62-66. ISBN 978-80-7408-086-9.
 147. HUDÍKOVÁ, Zora. Emócie ako komodita (Emotions as a Commodity). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 280-289. ISBN 978-80-7408-097-5.
 148. LACINA, Karel. Essence of Destination Management. In Hotelnictví, Turismus a Vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová, 2014. ISBN 978-80-87411-60-5.
 149. JINDŘICHOVSKÁ, I. and Šárka KOCMANOVÁ. Ethics at Universities – contemporary ethical dilemmas. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 38-45. ISBN 978-80-7408-105-7.
 150. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Recession and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Journal of US-China Public Administration. New York: David Publishing Company, 2014, vol. 11, No 10, p. 839-851.
 151. VYBÍHAL, Václav and M. CEDIDLOVÁ. Fiscal Effectiveness of Investment Incentives and Competition. Vilnius: Versus Aureus, 2014. 162 pp. ISBN 978-9955-34-498-8.
 152. JURÁSEK, Miroslav. Francis Fukuyama a jeho teze „Konec historie“. (Francis Fukuyama and his thesis "The end of history".). Politické vedy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – UMB, 2014, vol. 17, No 3, p. 189-217. ISSN 1338-5623.
 153. BÍLKOVÁ, Diana. Global Economic Crisis and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Management and Engineering,. New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. XXII, No. 6/155, p. 962-971. ISSN 1314-6327.
 154. PROROK, Vladimír and I. ŠVIHLÍKOVÁ. Globalnaja ekonomika: pesrspektivy, dinamika, problémy. In Aktualnije problémy ekonomiky v uslovijach reformirovania sovremenogo obšestva. Marialy III. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Belgorod, 2014. p. 30-36. ISBN 978-5-9571-1047-7.
 155. KUNZ, Vilém. Hledání cest k dalšímu rozšiřování CSR v ČR a vytváření efektivní národní strategie CSR v ČR. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 265-279. ISBN 978-80-7408-097-5.
 156. POTOCKÝ, Tomislav. Hospodářská lingvistika v proměnách paradigmatu. In Jazyk – kultúra- spoločnosť 2. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. p. 105-110. ISBN 978-80-558-0698-3.
 157. MIHOLA, Jiří and Petr WAWROSZ. How to indicate firm´s intensive and extensive development. In Economics and Business Management in the 21st Century. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 99-109. ISBN 978-80-248-3520-4.
 158. KRETOV, S. I. Human Capital in the Deep Ecology Paradigm. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 46-51. ISBN 978-80-7408-105-7.
 159. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ and Šárka KOCMANOVÁ. IFRS, Accounting Classification and Cultural Differences. In Conference abstract proceedings Enterprise and Competitive Environment. 2014. ISBN 978-80-87106-74-7.
 160. TISOŇ, David. Impact of Non-cooperative Oligopoly of the Banking System on Its Pro-cyclicality in the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, vol. 8, No 1, p. 47-63. ISSN 1802-792X.
 161. KUČERA, Miroslav, Jan LÁNSKÝ and Zuzana ŠIMONOVÁ. Implementation of ECTS LABEL at the University of Finance and Administration, Experience from the Department of Computer Science and Mathematics. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 361-368. ISBN 978-80-87894-01-9.
 162. MARHULOVÁ, Michaela. Inovácia a nákupné správanie spotrebiteľov (Innovation and Consumer behaviour). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 408-416. ISBN 978-80-7408-097-5.
 163. KALÚSOVÁ, Anna and Martin KASARDA. Internet a očkovanie. Nástroj pozitívnej komunikácie aj informačno-teroristickej dezinformácie. (Internet and Vaccination. Positive Communication Tool and an Information-Terrorist dezinformation). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 387-397. ISBN 978-80-7408-097-5.
 164. SCHRÁNIL, Pavel. Interní audit lidského kapitálu. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 92-95. ISBN 978-80-7408-105-7.
 165. CAMPBELL, Jan. Jak dále - s reformami nebo bez reforem? In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 145-152. ISBN 978-80-7408-105-7.
 166. PAVLŮ, Dušan. Jak vytvořit atraktivní obchodní název – příběhy úspěšných značek. Brands&Stories. Praha, 2014, č. 4, p. 33. ISSN 1804-2708.
 167. PERTOLD-GEBICKÁ, Barbara. Job Market Polarization and Employment Protection in Europe. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, vol. 8, 2/2014, p. 132-148. ISSN 1802-792X.
 168. MERTL, Jan. K otázce organizace a poskytování zdravotní péče ve vyspělých zemích. Sociálno-ekonomický obzor. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2014, roč. 2, č. 1, p. 48-62. ISSN 1339-2387.
 169. KALETA, Jan. K penzijnímu systému. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 109. ISBN 978-80-7408-105-7.
 170. KLESLA, Arnošt. K problému podpory zdraví jako faktoru využití lidského kapitálu. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 179-186. ISBN 978-80-7408-084-5.
 171. PAVLÁT, Vladislav. Ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 132-140. ISBN 978-80-7408-084-5.
 172. MERTL, Jan. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: EUPRESS, 2014. p. 119-125. ISBN 978-80-7408-105-7.
 173. MERTL, Jan. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 119-125. ISBN 978-80-7408-105-7.
 174. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace finanční výkonnosti penzijních fondů ve světě a problémy s tím spojené. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 116-118. ISBN 978-80-7408-105-7.
 175. VACL, Josef. Komunikační podpora vědeckého projektu vývoje unikátní výrobní technologie bezlepkového piva a uvedení piva celia na trh - případová studie (Communication Support for Science Project for Developing unique gluten-free Beer Production technology and Launch of Celia Beer on Market - Case Study). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 210-214. ISBN 978-80-7408-097-5.
 176. ČECHÁK, Petr. Koncept „rozfázování“ odchodu do starobního důchodu – nastínění základních tezí. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 102-108. ISBN 978-80-7408-105-7.
 177. MERTL, Jan. Koncepty Stewardship a Governance ve zdravotnictví. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 148-159. ISBN 978-80-7408-084-5.
 178. PORADA, V., Eduard BRUNA and Jiří STRAUS. Kriminalistická metodika vyšetřování dopravních nehod. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2014. p. 31-44. ISBN 978-80-904625-6-4.
 179. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS and J. SUCHÁNEK. Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. (Criminalistics: Theories, methodology and methods of forensic techniques.). první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 318 pp. ISBN 978-80-7380-535-7.
 180. BLAHA, Jaroslav. Krizová komunikace. In Ochrana obyvatelstva 2014, 5.- 6.2.2014. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. p. s. 5-8. ISBN 978-80-7385-142-2.
 181. BERANOVÁ, H. and Otakar NĚMEC. Kvalita pracovního života v evropském a celosvětovém kontextu. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 111-121. ISBN 978-80-7408-084-5.
 182. MIHOLA, Jiří and M. VLACH. Kvantová ekonomie. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2014. p. 122-127. ISBN 978-80-86303-38-3.
 183. SKÁCEL, Jan. Lidský kapitál včera a dnes. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 170-173. ISBN 978-80-7408-105-7.
 184. ŠETEK, Jaroslav. Lidský kapitál ve službách organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 177-183. ISBN 978-80-7408-105-7.
 185. KONEČNÝ, Tomáš. Linkages between the Financial and Real Sectors across Interest Rate Regimes: The Case of the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, vol. 8, 2/2014, p. 113-131. ISSN 1802-792X.
 186. PETRŮ, Naděžda and Miloš KREJČÍ. Management rozvoje talentů ve vysokoškolském prostředí a v rámci výuky oboru marketing. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 196-209, 15 pp. ISBN 978-80-7408-097-5.
 187. HÁDKOVÁ, Marie. Manažer a funkční stratifikace češtiny (Managers and functional stratification of the czech language). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 125-135. ISBN 978-80-7408-097-5.
 188. WIDERA, Zbigniew. Marketing Communication in Service Process. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 82-88. ISBN 978-80-7408-097-5.
 189. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Marketingová komunikácia ako faktor zmien nákupného správania v postmodernej spoločnosti. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 61-75. ISBN 978-80-7408-097-5.
 190. KUPEC, Václav. Marketingový výzkum ve vybraných procesech řízení banky (Marketing Research in Selected Processes of Bank Management). 1st ed. Trnava: UCM, 2014. 140 pp. ISBN 978-80-8105-566-9.
 191. SPÁLOVÁ, Lucia, Ivana POLAKEVIČOVÁ and Veronika RUŽIČKOVÁ. Maskulinita v reklamách lifestylových periodík (Masculinity advertisement lifestyle magazine). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 290-299. ISBN 978-80-7408-097-5.
 192. PETROVÁ, Iva. Mění Češi své spotřebitelské strategie v době krize a jak? Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 161-169. ISBN 978-80-7408-097-5.
 193. JURÁSEK, Miroslav. Mexiko jako „aztécký tygr“. Reformy prezidenta Peñi Nieta. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, 06.11.2014, No 11. ISSN 0543-7962.
 194. KLESLA, Arnošt. Model synergického uspořádání programů prevence a podpory zdraví jako aplikace efektu Human Capital Contracts (HCC) v rámci strategie Zdraví 2020. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 110-115. ISBN 978-80-7408-105-7.
 195. KLINGER, Tomáš and Petr TEPLÝ. Modelling Interconnections in the Global Financial System in the Light of Systemic Risk. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, vol. 8, No 1, p. 64-88. ISSN 1802-792X.
 196. MATAS, Vladimír Robert. Moral und Nomisma – einige Anmerkungen (Morality and Nomisma - some remarks). Security Dimensions. International & National Studies. From Personal to Global Securities. Cracow, 2014, vol. 2014, No 2, p. 153-158. ISSN 2299-4041.
 197. PETRŮ, Naděžda and Josef NOVÁK. Motivace jako předpoklad úspěšného vysokoškolského studia. In Sapere Aude 2014 - Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. 8 pp. ISBN 978-80-87952-03-0.
 198. POLÁKOVÁ, Eva. Možnosti a nebezpečenstvá on-line marketingovej komunikácie (Possibilities and dangers of on-line marketing communications). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 103-110. ISBN 978-80-7408-097-5.
 199. BLAHA, Jaroslav. Možný vývoj bezpečnostní situace v Evropě. In Sborník 8. vědecké mezinárodní konference Crisis Management - Strategie, Bezpečnost, Výzkum. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014. p. 32-41. ISBN 978-80-86710-79-2.
 200. MATES, Pavel and K. ŠEMÍK. Nad zákonem o veřejných rejstřících aneb nihil novi sub sole (Above the law on public registers or nihil sub sole novi). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 2014, vol. 2014, 1-2, p. 39-42. ISSN 1210-6348.
 201. MUŽÍKOVÁ, Dáša. Nápad s potenciálom na úspech - Startup (Idea with Success Potential - Startup). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 398-407. ISBN 978-80-7408-097-5.
 202. MATES, Pavel. NE BIS IN IDEM A UNIJNÍ PRÁVO. In Trestnoprávnna a administratívoprávna zodpovednosť. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. p. 183-188. ISBN 978-80-8082-777-9.
 203. KLEINOVÁ, Petra. Neverbální složky reklamního diskurzu z hlediska diachronního (Nonverbal Elements of Advertising Discourse in a Diachronic view). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 427-438. ISBN 978-80-7408-097-5.
 204. BOCK, Michal. New banks in the Czech republic: Threat or opportunity for the well established banks. EUPRESS, číslo 208. Praha: Vysoká škola finanční a správní o.p.s., 2014. p. 09-9. ISBN 978-80-7408-107-1.
 205. POSYLEK, Malgorzata. New Insight into Potitics, i. e. Communication through Internet Memes. Praha: Vyskoká škola finanční a správní, 2014. p. 215-228, 15 pp. ISBN 978-80-7408-097-5.
 206. KAŠÍK, Milan. O vysokoškolské studium marketingové komunikace je nebývalý zájem. Marketing & Média. Praha: Economia, 2014, č. 11. ISSN 1212-9496.
 207. SCHLOSSBERGER, Otakar, Přemysl RABAN, Jarmila BRČÁKOVÁ, Libor ČIHÁK, Lenka DOBEŠOVÁ, Ladislav KRYM, Aleš ROZEHNAL, Jiří SRSTKA, Radka ZAHRADNÍKOVÁ and Adam ZÍTEK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. (Civil Law: Law of Obligations.). 1st ed. Brno: Václav Klem – Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 pp. Raban, P. a kol. ISBN 978-80-87713-11-2.
 208. KONIECZNA-KUCHARSKA, Marta. Obraz školy jako konkurenční faktor na vzdělávacím trhu (Image of the School as a Competitive Factor in the Educational Market). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 215-228. ISBN 978-80-7408-097-5.
 209. HOLUBÍK, Radek. Od printu k internetu (příklad vydavatelského domu MAFRA). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 458-463. ISBN 978-80-7408-097-5.
 210. MATES, Pavel and J. SEVERA. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci po rekodifikaci. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2014, roč. XXII, č. 5, p. 64-67. ISSN 1210-4817.
 211. MATES, Pavel. Odvolání podle správního řádu. In Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2014. p. 67-84. ISBN 978-80-210-7537-5.
 212. MATES, Pavel. Odvolání účastníkem správního řízení (Appeals party to an action). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2014, vol. 2014, No 10, p. 33-35. ISSN 1210-6348.
 213. ČEČOT, V., Jozef MADLIAK, V. TKÁČ and A KOL. Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. 190 pp. ISBN 978-80-557-0686-3.
 214. BLAHA, Jaroslav. Ochrana obyvatelstva a vzdělávání zainteresovaných. In Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště: Fakulta logistiky a krizového řízení a Ústav ochrany obyvatelstva Uherské Hradiště, 2014. p. 34-43. ISBN 978-80-7454-337-1.
 215. LEINWEBER, Václav. Oligopolní hráči v sektoru výroby a prodeje letade. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 206-214. ISBN 978-80-7408-084-5.
 216. HRADEC, Milan. On Implementation of New Insurance Regulations in the Czech Republic. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 191-197. ISBN 978-80-87894-01-9.
 217. PAVLÁT, Vladislav. On selected problems of interdisciplinary methogologies application in economic research. Formuvanija rinkovoi ekonomiki. Kyjev, 2014, No. 31, p. 45-53.
 218. PAVLÁT, Vladislav. On the Process of Financial Markets´Globalization. Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. Katowice: Uniwersystetu ekonomicznego w Katowicach, 2014, No. 184, p. 9-18. ISSN 2083-8611.
 219. LEINWEBER, Václav, Ondřej DEDEK and Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Operativní a strategické podnikové finance. Kde a jak se v podniku generují peníze (Operational and strategic corporate finance. Where and how the company generates money). první. Praha: VOX, a.s., 2014. 176 pp. ISBN 978-80-87480-21-2.
 220. ULRYCHOVÁ, Eva. Parameterized Tasks – Functions of Several Variables. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 80-90. ISBN 978-80-87894-01-9.
 221. BŘEČKOVÁ, Pavla. Pareto principle in controlling of purchase operations. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 56-61. ISBN 978-80-7408-086-9.
 222. BŘEČKOVÁ, Pavla. Pareto principle in controlling of purchase operations. In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP Association of Controlling, 2014. p. 30-35. ISBN 978-5-906526-03-8.
 223. KOSTRECOVÁ, Eva. Personálny manažment v prostredí spoločnosti Slovak Telekom a.s. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 63-71. ISBN 978-80-7408-105-7.
 224. PETRANOVÁ, Dana and Norbert VRABEC. Persuázia v mediálnej a marketingovej komunikácii. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 53-60. ISBN 978-80-7408-097-5.
 225. JURÁSEK, Miroslav. Podmanivá síla Huntingtonova konceptu střetu civilizací (The Captivating Power of Huntington´s concept of Clash of Civilizations). Medzinárodné vztahy. Bratislava: University of Economics, 2014, roč. XII, č. 2, p. 125-149. ISSN 1336-1562.
 226. KREBS, Vojtěch. Podpora rodin s dětmi prostřednictvím důchodového systému. In RELIK 2014. Slaný: Melandrium, 2014. p. 224-230. ISBN 978-80-87990-03-2.
 227. MAIELLO, Giuseppe. Pohřební hostina: její funkce a význam (Funeral feast: its function and meaning). In Naděžda Špatenková at al. O posledních věcech člověka.Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galen, 2014. p. 249-255. ISBN 978-80-7492-138-4.
 228. MAIELLO, Giuseppe. Politická antropologie (Political anthropology). In Martina CIchá a kol. Integrální antropologie. Praha: Triton, 2014. p. 222-231. ISBN 978-80-7387-816-0.
 229. DOBRYLOVSKÝ, Jiří and Petr ADÁMEK. Politika zaměstnanosti a její uplatňování v EU a v České republice. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 2-10. ISBN 978-80-7408-105-7.
 230. LACINA, Karel. Poznámky ke controllingu v malých a ve středních podnicích a k jeho legislativnímu zabezpečení. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 230-235. ISBN 978-80-7408-086-9.
 231. NĚMEC, Otakar and Alois SURYNEK. Pracovní spokojenost a personální controlling. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 307-314. ISBN 978-80-7408-086-9.
 232. JANKŮ, Martin and Linda JANKŮ. Právo EU po Lisabonské smlouvě (EU Law after the Lisbon Treaty). první. Ostrava: KEY Publishong s.r.o., 2014. 274 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-152-8.
 233. MADLIAK, Jozef. Prevencia obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike. In Klátik, J. Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Inštitút kriminologických štúdií, 2014. p. 36-40. ISBN 978-80-557-0687-0.
 234. POTOCKÝ, Tomislav. Problematika standardizace profesně zaměřené výuky německého jazyka na vysokých školách ekonomického zaměření. In Ľupták, M., Štefková, J. Aplikované jazyky v univerzitním kontexte – didaktika, terminológia, preklad. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014. p. 102-109. ISBN 978-80-228-2680-8.
 235. POTOCKÝ, Tomislav. Profesní německý jazyk hospodářské sféry z pohledu aplikované lingvistiky. In In Ďuricová, A. (ed). Od textu k překladu IX. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. p. 121-127. ISBN 978-80-7374-119-8.
 236. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Prognózování a reformy. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 184-186. ISBN 978-80-7408-105-7.
 237. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ and Jan LÁNSKÝ. Program na automatické generování a vyhodnocování testů znalostí aplikace MS Word. In eLearnimg 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 7 pp. ISBN 978-80-7435-481-6.
 238. NOVÁK, Josef. Projekt Dunaj-Odra-Labe – vliv na rozvoj regionu (Project Danube-Oder-Elbe - impact on development of the region). In Mendel Univ Brno. Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. p. 629-639. ISBN 978-80-7509-139-0.
 239. PETRŮ, Naděžda. Provázanost aktivit souvisejících s financováním a úspěchem vysokých škol. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 80-91. ISBN 978-80-7408-105-7.
 240. PAVLŮ, Dušan. Průkopník teorie PR. Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2014, č. 3, p. 29. ISSN 1211-5622.
 241. MIHOLA, Jiří. Přehled českého školství (Overview of Czech Education). 1st ed. Praha: Melius, 2014. 220 pp. ISBN 978-80-87638-03-3.
 242. ŠETEK, Jaroslav. Příprava služebního zákona a ekonomické aspekty zaměstnávání vysloužilců ve státní správě. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 126-131. ISBN 978-80-7408-105-7.
 243. HRONOVÁ, Štěpánka and Ladislava KNIHOVÁ. QR kódy v mobilním marketingu. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 329-341. ISBN 978-80-7408-097-5.
 244. TÓTH, Endre. Quo vadis Controlling? In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 406-422. ISBN 978-80-7408-086-9.
 245. TÓTH, Endre. Regenerace organizačního řízení: imperativ doby. Moderní řízení. Praha: Economia, 2014, č. 2, p. 14-17. ISSN 0026-8720.
 246. LACINA, Karel. Remarks to Controlling in Small and Medium-sized Enterprises and its Legislative Laing Down. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 224-229. ISBN 978-80-7408-086-9.
 247. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. Journal Management:Science and Education. Žilina: Žilinská univerzita, 2014, No 1, p. 49-51. ISSN 1338-9777.
 248. BÍLKOVÁ, Diana. Robust Parameter Estimation Methods: L-Moments, TL-Moments of Probability Distributions. Journal of Appled Mathematics & Bioinformatics. London: Scienpress Ltd, 2014, Vol. 4, No. 2, p. 47-83. ISSN 1792-6602.
 249. BÍLKOVÁ, Diana. Robust Parameter Estimations Using L-Momets, TL-Momets and the Order Statistics. American Journal of Applied Mathematics. New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. 2, No. 2, p. 36-53. ISSN 2330-0043.
 250. LACINA, Karel. Role of brownfields regeneration in contemporary regional policy. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 632-636. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-81.
 251. BERKA, Petr. Rule-Based Prediction of Short Term Electric Load. European Scientific Journal. Portugalsko, 2014, vol. 3, September 2014 SPECIAL edition, p. 325-329. ISSN 1857-7881.
 252. BERKA, Petr. Rule-Based Prediction of Short Term Electric Load. In 2nd Annual International Interdisciplinary Conference AIIC 2014 Proceedings. Azores Islands: ESI Publishing, 2014. p. 325-329. ISBN 978-608-4642-26-8.
 253. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 254. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 255. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník - pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 256. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 257. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování II. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 258. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování III. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 259. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 2. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 260. ŠMÍD, Jan. Řízek je zlý, kobliha dobrá? Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2014. ISSN 0862-5921.
 261. NĚMEC, Otakar, Petr BUCMAN and Martin ŠIKÝŘ. Řízení lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 132 pp. Eupress. ISBN 978-80-7408-083-8.
 262. NĚMEC, Otakar, Petr BUCMAN and M. ŠIKÝŘ. Řízení lidských zdrojů. 2014. ISBN 978-80-7408-083-8.
 263. ČÍRTEK, Pavel. Scénář a režie AV prezentace - projekt Čína. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014.
 264. JURÁSEK, Miroslav. Scénáře a vize budoucnosti po skončení studené války. Marathon. 2014, č. 121, p. s. 8-35. ISSN 1211-8591.
 265. HRADEC, Milan. Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, 2014, No 4. ISSN 1336-5711.
 266. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Slova, kterými se loučím se studenty. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, No 3, p. 26-27.
 267. BOBOVNICKÝ, Artur. Slovenskí študenti generácie sociálnych sietí a ich porovnanie so svetom (Slovak Students of Millenium Generation and Comparison with the World). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 151-160. ISBN 978-80-7408-097-5.
 268. PRŮŠA, Ladislav. Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb. In Ľapinová, E., Gubalová, V. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálního systému. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, Inštitút ekonomických vied EF UMB, 2014. 8 pp. ISBN 978-80-557-0696-2.
 269. PETRŮ, Naděžda and Milan KAŠÍK. Směry a determinanty trendů v marketingové komunikaci. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. p. 86-92. ISBN 978-80-87314-67-8.
 270. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Šárka KOCMANOVÁ and Dana KUBÍČKOVÁ. Social Responsibilities of the Businessman: 60 years after. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 11-18. ISBN 978-80-7408-084-5.
 271. TURKOVÁ, Ivana. Sociální transfery v České republice. In In. Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., edice EUPRESS, 2014. 21 pp. ISBN 978-80-7408-107-1.
 272. MATĚJŮ, Petr. Sociologická reflexe současné české společnosti. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 38-52. ISBN 978-80-7408-097-5.
 273. ROUBAL, Ondřej. Sociologie a marketingová komunikace – partneři nebo soupeři? In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 313-319. ISBN 978-80-7408-097-5.
 274. ROUBAL, Ondřej. Sociologie a pozdně moderní společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Edice Eupress, 2014. 56 pp. ISBN 978-80-7408-087-6.
 275. ULRYCHOVÁ, Eva. Some Remarks on Teaching (not only) Linear Algebra. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 71-79. ISBN 978-80-87894-01-9.
 276. HEŘMANSKÝ, Martin. Specifika komunikace značky Harley-Davidson®. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 453-457. ISBN 978-80-7408-097-5.
 277. SIEGLOVÁ, Dagmar. Speech Acts in Marketing Communication: Warnings and Advice. In 12th International Cultural Studies Conference & 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English, University of Pardubice. 2014.
 278. KLIČKA, Pavel. Sportovní marketing. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 342-357. ISBN 978-80-7408-097-5.
 279. PROROK, Vladimír and I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategic decision making in the chaos - era. Vestnik Karagandijskovo univerzitěta. Karaganda: serie istorija, filosofia, 2014, No 3, p. 133-141, 8 pp. ISSN 0142-0843.
 280. PROROK, Vladimír and I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategičeskie rešenia v usloviach chaosa. Gosudarstvenaia služba. Moskva, 2014, No 5, p. 63-67, 4 pp. ISSN 2070-8378.
 281. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Studenti mezi teorií a praxí. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 2, p. 18.
 282. ZÁŠKODNÝ, Přemysl and Petr. PROCHÁZKA. Survey of Principles of Theoretical Physics (with Application to Radiology). 2nd ed. Praha: Curriculum, 2014. 339 pp. ISBN 978-80-87894-02-6.
 283. KOSTRECOVÁ, Eva. Špecifiká personálneho manažmentu v prostredí multinacionálneho podniku. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 72-76. ISBN 978-80-7408-105-7.
 284. ROUBAL, Ondřej. Štěstí nejsou jen peníze. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 136-150. ISBN 978-80-7408-097-5.
 285. LÁNSKÝ, Jan, Anna NOVÁKOVÁ and Jindra HORYNOVÁ. Teaching Application Software at the University of Finance and Administration. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 11-19. ISBN 978-80-87894-01-9.
 286. PORADA, V., Jiří STRAUS and Eduard BRUNA. Teorie kriminalistické identifikace (objektová, systémů, biometrická) a systémový přístup v procesu kriminalistické identifikace. In Bezpečné Slovensko a Evropská unie. Košice: VŠBM, 2014. p. 306–314. ISBN 978-80-89282-95-1.
 287. PROROK, Vladimír and T. ŠVIHLÍKOVÁ. Teorija cyklov Kondrateva i modernizacija sovremennovo obšestva. In Sovremenoje razvitie slavjanskich gosudarstv: vozmožnosti, ograničenija i strategičeskije iniciativy. Orel: Slavjanskovo foruma, 2014. p. 26-36. ISBN 978-5-93179-376-4.
 288. SIMIONESCU, Mihaela. The Beta-convergence Analysis and Regional Disparities in EU-28. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, vol. 8, 2/2014, p. 167-177. ISSN 1802-792X.
 289. TURKOVÁ, Ivana. The dependence of selected types of public revenues and expenditures on GDP development in the Czech republic. In DOKBAT 2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 11 pp. ISBN 978-80-7454-339-5.
 290. BEDRETDINOV, Rafik and Štěpánka HRONOVÁ. The End of History? In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 106-111. ISBN 978-80-87894-01-9.
 291. SCHRÁNIL, Pavel. The Importance of Banking Supervision and Audit in Banks. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 270-275. ISBN 978-80-87894-01-9.
 292. PETRŮ, Naděžda and Miloš KREJČÍ. The Quality of Higher Education as a Prerequisite for a Successful Career Start. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a srpávní, o.p.s., 2014. p. 43-56. ISBN 978-80-7408-084-5.
 293. ZÁŠKODNÝ, Přemysl and Ivan HAVLÍČEK. The Way of Modeling in Area of Option Portfolio Hedging. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 387-394. ISBN 978-80-87894-01-9.
 294. ZÁŠKODNÝ, Přemysl and Ivan HAVLÍČEK. The Way of Modeling in Area of Statistics. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 395-406. ISBN 978-80-87894-01-9.
 295. MARI, Denisa. Tipy na výuku prezentačních dovedností v rámci výuky cizího jazyka. In Nedoma, R. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. Brno: Univerzita obrany, 2014. p. 183-190. ISBN 978-80-7231-981-7.
 296. LACINA, Karel and H. MATOUŠKOVÁ. Tourism Industry Position in National and Global Economy. In SCIENTIA IUVENTA 2014. Banská Bystrica: Belianum, 2014. p. 229-238. ISBN 978-80-557-0700-6.
 297. PROROK, Vladimír. Tradicii, globalizacija, politika. Rossijskaja političeskaja nauka: istoki, tradicii, perspektivy. In Materialy Vserossijskoj naučnoj konferencii. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj gumanytarnyj universitet, 2014. p. 400-402.
 298. BUDÍK, Josef. Traditional and Alternative Forms of Financial Education. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. p. 112-119. ISBN 978-80-87894-01-9.
 299. BÍLKOVÁ, Diana. Trimmed L-Moments: Analogy of Classical L-Moments. American Journal of Mathematics and Statistics. Rosemead, California: Scientific & Academic Publishing, 2014, Vol. 4, No. 2, p. 80-106. ISSN 2162-948X.
 300. KREJČÍ, Aleš. Typologie nástrojů komunikace v marketingovém obrazu světa (Typology of communication tools in marketing image of the world). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 76-81, 5 pp. ISBN 978-80-7408-097-5.
 301. KREJČÍ, Aleš. Typologie nástrojů komunikace v marketingovém obrazu světa (Typology of communication tools in marketing image of the world). In Dušan Pavlů. Marketingová komunikace a společnost: sborník mez. konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 76-81, 465 pp. ISBN 978-80-7408-097-5.
 302. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Use of Instruments Controlling for Operative Management of Small Firms. In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP - Association of Controlling, 2014. p. 334-340. ISBN 978-5-906526-03-8.
 303. HRONOVÁ, Štěpánka. Utilization of Quick Response Codes in Education. In DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2014. 9 pp. ISBN 978-80-86302-45-4.
 304. PAVLÁT, Vladislav. Úvahy o souvislostech mezi globalizací, transnacionálními korporacemi a vzděláním. In EUPRESS. In Valenčík, R. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 162-169. ISBN 978-80-7408-105-7.
 305. PAVLÁT, Vladislav. Úvahy o souvislostech mezi globalizací, transnacionálními korporacemi a vzděláním. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 162-169. ISBN 978-80-7408-105-7.
 306. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014.
 307. MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus a Magia posthuma (Vampirism and Magia posthuma). Nové rozšíř. vyd. Praha: Epocha, 2014. 261 pp. ISBN 978-80-7425-177-1.
 308. ŠMÍD, Jan. Vítěztví? Spíše „Viktor Orbán sobě". Lidové noviny. 2014, 15.4.2014.
 309. ZICH, František. Vliv ekonomické situace na pocit jistoty a sebevědomí příslušníků střední vrstvy. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 170-177. ISBN 978-80-7408-097-5.
 310. TURKOVÁ, Ivana. Vliv nezaměstnanosti na příjmy a výdaje státního rozpočtu ČR v letech 2001-2012. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 1291-1302. ISBN 978-80-87952-07-8.
 311. MIHOLA and KOTĚŠOVCOVÁ. Vliv změn cen na vývoj tržeb produkce. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. p. 378-384. ISBN 978-80-87314-67-8.
 312. NĚMEC, Otakar. Vstupní brána ke kvalitě lidského kapitálu. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 77-79. ISBN 978-80-7408-105-7.
 313. KAŠÍK, Milan. VŠFS posílila význam nových médií. Marketing & Média. Praha: Economia, 2014, č. 10, p. 32-32. ISSN 1212-9496.
 314. ŠAŠEK, Miloslav. Vybrané aktivity z řízení vztahů se zákazníky. In Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU, 2014. 8 pp. ISBN 978-80-261-0444-5.
 315. MERTL, Jan. Vybrané souvislosti ekonomického růstu a zaměstnanosti ve zdravotnictví. In Tkáč, M. Zamestnanosť a jej sociálno – ekonomické súvislosti v európskom priestor. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2.
 316. VACÍNOVÁ, Tereza. Vysokoškolská přednáška v pedagogicko-psychologických souvislostech. In Prusáková. Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica: PF UMB, Belianum, 2014. 13 pp. ISBN 978-80-557-0801-0.
 317. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Využití nástrojů controllingu pro operativní řízení malých firem. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 477-483. ISBN 978-80-7408-086-9.
 318. KLIČKA. Využívání marketingu a jeho vliv na obchodní výsledky firmy. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. p. 93-101. ISBN 978-80-87314-67-8.
 319. KLIČKA, Pavel. Vývoj a příčiny nezaměstnanosti v České republice od roku 1993. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. V. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. p. 2767-2775. ISBN 978-80-87952-07-8.
 320. TURKOVÁ, Ivana. Vývoj nezaměstnanosti v České republice. In QUAERE 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 492-500. ISBN 978-80-87952-04-7.
 321. BARTÁK, Jan. Vývoj přístupů ke znalostem, energetizace a jak obstát. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 11-40. ISBN 978-80-7408-105-7.
 322. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu – zdroj konkurenční výhody. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 244-251. ISBN 978-80-7408-097-5.
 323. HES, Aleš and M. KOUBOVÁ. Význam komunikačních technik při prodeji potravin. In Čábyová, Ľ., Kusá, A. Marketing identity 2013: Design Identity & Generation Identity. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. p. 50-66. ISBN 978-80-8105-553-9.
 324. PORADA, V., Jiří STRAUS and Eduard BRUNA. Význam paměťové stropy v kriminalistice a forenzních vědách. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2014. p. 60-74. ISBN 978-80-904625-6-4.
 325. DLASKOVÁ, Gabriela. Význam zdrojů účetních dat při stanovování bonity. In Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 7 pp. ISBN 978-80-7408-107-1.
 326. PŘIKRYLOVÁ, Jana, Hana JAHODOVÁ and Pavel ŠTRACH. Význam země původu zboží v marketingové komunikaci (Country of Origin in Marketing Communications). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 188-195. ISBN 978-80-7408-097-5.
 327. POTOCKÝ, Tomislav. Vzdělávací standard vysokoškolské výuky německého jazyka pro hospodářskou sféru. In In Šajgalíková, H., Šimková, S. (eds). Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe V. Bratislava: Ekonóm, 2014. p. 114-121. ISBN 978-80-225-3984-5.
 328. BLAHA, Jaroslav. Vzdělávání a výchova studentů vysokých škol. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 141-147. ISBN 978-80-7408-084-5.
 329. MAIELLO, Giuseppe. Vzestup italské folkloristiky po první světové válce (The rise of Italian Folklore Studies after the Forst World War). In Libor Pavera - Ivo Pospíšil - Marie Sobotková. Literární věděc, historik, folklorista. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. Praha: Verbum, 2014. p. 154-162. ISBN 978-80-87800-05-8.
 330. MYJAVEC, Emil. Vzťah medzi konkurencieschopnosťou a značkou krajiny (The Relationship between Competitiveness and Nation Branding). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 439-452. ISBN 978-80-7408-097-5.
 331. BÍLKOVÁ, Diana. Wages and Salaries of Czech Men and Women at the Beginning of the Third Millennium and the Impact of the Economical Recession on Their Development. Journal of Statistical Science and Application. New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 2, No. 2, p. 70-78. ISSN 2328-224X.
 332. SOLÍK, Martin. We move to the smart world (K problému digitálních technológií a kognitívnych procesov) (We Move to the Smart World (on Problems od Digital Technologies and Cognitive Processes)). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. p. 178-187. ISBN 978-80-7408-097-5.
 333. EZR, Vladimír. Zkušenosti s virtuálními měnami – Bitcoin měna budoucnosti?, 2014,. In konference VŠMI Praha, sborník. 2014.
 334. KUNZ, Vilém. Způsoby podpory work life balance v ČR. In Ľapinová, E., Gubalová, V. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálního systému. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, Inštitút ekonomických vied EF UMB, 2014. 8 pp. ISBN 978-80-557-0696-2.
 335. BEDRETDINOV, Rafik. Zrod nového paradigmatu finančních trhů. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, 2014, č. 3, 9 pp. ISSN 1336-5711.
 336. 2013

 337. HAVLÍČEK, Karel. Контролли¬нг и управление¬ рисками в малой и средней фирме. Экономиче¬ский анализ: теория и практика. Moskva, 2013, No. 10. ISSN 2073-039X.
 338. BERKA, Petr and M. VRABEC. Analysis of neurosurgery data using statistical and data mining methods. In Data and Knowledge for Medical Decision Support, European Federation of Medical Informatics Conference. Praha, 2013. 3 pp. ISBN 978-1-61499-239-4.
 339. KOMÁREK, Luboš, Zlatuše KOMÁRKOVÁ and J. LEŠANOVSKÁ. Analysis of Sovereign Risk Market Indicators: The Case of the Czech Republic. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2013, roč. 63, č. 1, p. 5-24. ISSN 0015-1920.
 340. HEISSLER, Herbert. Analýza krajních modelů starobních penzí. In Důchodová reforma – jak dál? Pension Reform – How To Proceed? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 8 pp. ISBN 978-80-7408-075-3.
 341. KOMÁREK, Luboš, I. KUBICOVÁ and M. PLAŠIL. Analýza makro-finančních rizik a jejich sektorových přenosů v kontextu zranitelnosti české ekonomiky. Hlávkova nadace, 2013. 115 pp. ISBN 978-80-86729-76-3.
 342. PEŠEK, O., J. MÍSAŘ and Vilém KUNZ. Analýza přístupu českých podniků v oblasti kultury a umění k CSR. In QUAERE 2013, vol. III. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. s. 645-654. ISBN 978-80-905243-7-8.
 343. LEGIERSKÁ, Yvona. Analýza zdaňování spotřeby v ČR a v zemích OECD. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha. Vysoká škola ekonomická, 2013. ISBN 978-80-245-1929-6.
 344. DLASKOVÁ, Gabriela and Karel HAVLÍČEK. Approach to Valuation of Assets in Czech Accounting, Comparison to IFRS and Impacts on Controlling Process of SME´s. In Douček, P., Chroust G., Oškrdal, V (eds). 21st Interdisciplinary Information Management Talks (IDIMT). Linz, Austria: Johannes Kepler Universität, 2013. p. 343-350. ISBN 978-3-99033-083-8.
 345. SCHRÁNIL, Pavel. Benchmarking v bankách. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 6 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 346. KNIHOVÁ, Ladislava. Blippar App - rozšířená realita ve smartphonech. In (KO)MEDIA 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 5 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 347. BUDINSKÝ, Petr. Ceny CDS ve vybraných státech ve vazbě na rating těchto států. In Finance a riziko. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013. p. s. 38-45. ISBN 978-80-225-3765-0.
 348. BUDINSKÝ, Petr. Ceny CDS ve vybraných státech ve vazbě na rating těchto států. In Finance a riziko 2013. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013. p. 38-45. ISBN 978-80-225-3765-0.
 349. ČECHÁK, Vladimír. Contemporary development and management trends of tertiary education. In Várkoly, L. Present Day Trends of Innovations. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický institut, 2013. p. s. 82-93. ISBN 978-80-89400-59-1.
 350. KUPEC, Václav. CSR Application in Online Banking. In MATÚŠ, Jozef a Dana PETRANOVÁ. MARKETING IDENTITY: Design that sells. Trnava: UCM v Trnave, 2013. p. 371-381, 462 pp. ISBN 978-80-8105-546-1.
 351. KUNZ, Vilém. CSR mobilních operátorů očima studentů VŠ s ekonomickým zaměřením v ČR. In (KO) MÉDIÁ – Vedecké a odborné štúdie zamerené na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Nitra, 2013. p. s. 401-408. ISBN 978-80-558-0191-9.
 352. KUNZ, Vilém and J. SRPOVÁ. CSR Reporting and its Use by Enterprises in the Czech Republic. Management: Science and Education. Žilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina & Institute of Management by University of Žilina, EDIS, 2013, č. 1, p. 31-34, 3 pp. ISSN 1338-9777.
 353. DAŇHEL, Jaroslav and Eva DUCHÁČKOVÁ. Current Changes in the Role of the Insurance Sector. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, roč. 7, č. 1, p. 31-45. ISSN 1802-792X.
 354. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reform: What Further? In Důchodová reforma – jak dál? Pension Reform – How To Proceed? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 16 pp. ISBN 978-80-7408-075-3.
 355. VOSTATEK, Jaroslav. Česká penzijní politika: čím hůře, tím lépe. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 7 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 356. NEČAS, Stanislav, Viktor PORADA, Petr IBL and Eduard BRUNA. Člověk a jeho role v bezpečnostním systému organizace. In Porada, V. Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a právních specializací. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2013. p. 253-265. ISBN 978-80-87236-21-5.
 357. VYBÍHAL, Václav. Daňové aspekty řešení aktuálních demografických problémů (TAXES ASPECTS OF SOLVABLE OF TOPICAL PROBLEMS DEMOGRAPHIC). Acta Sting. Brno: Akademie Sting, o.p.s., 2013, vol. 2013, č. 2, p. 7-16. ISSN 1805-1391.
 358. VYBÍHAL, Václav. Daňové aspekty řešení aktuálních demografických problémů. In Daně – teorie a praxe 2013. Brno: Akademie Sting, 2013. p. s. 102-106. ISBN 978-80-87482-14-8.
 359. PRŮŠA, Ladislav. Determinanty efektivního využívání příspěvku na péči. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: Ekonomická univerzita, Ekonóm, 2013. 10 pp. ISBN 978-80-225-3637-0.
 360. BEDRETDINOV, Rafik. Die Deutsche Wirtschafts Idee. In European Science and Technology, 3.- 4.10.2013. Mnichov, Německo: Vela Verlag Waldkraiburg, 2013. p. pp. 89-91. ISBN 978-3-941352-90-2.
 361. MATAS, Vladimír Robert. Die Suche nach dem Gesetz der Gesetze. (A search for a Primary Law). 2013th ed. Mnichov: GRIN Verlag, 2013. 116 pp. ISBN 978-3-656-56764-6.
 362. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ and Jan LÁNSKÝ. Distanční studijní opora předmětu Aplikační software na Vysoké škole finanční a správní. In Paulová, P. Sborník příspěvků z konfernece a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2013. p. s. 14-20. ISBN 978-80-7435-327-7.
 363. BUDÍK, Josef. Efekty pro zahraniční vlastníky finančních institucí v ČR. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 6 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 364. KLIČKA, Pavel. Ekonomika médií a reklamní trh. In Megatrendy a média. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.
 365. ANÝŽOVÁ, Petra. Ekvivalence položek v mezinárodních datech: základní vymezení a možnosti analýzy (Item Equivalence in Cross-National Survey Research: Basic Definition and Possibilities for Analysis). Data a výzkum – SDA Info. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, Vol. 7, No. 1, p. pp. 29-56, 8 pp. ISSN 2336-2391.
 366. HRUBEŠ, Jan. Environmentální rozměr v díle Jana Patočky v kontextu krize dějin a Evropy. In Horák, P., Hradecký, T. a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. p. 391-400. ISBN 978-80-7405-324-5.
 367. WAWROSZ, Petr and Herbert HEISSLER. Euro Acceptation as the First Step of Present Cyprus Problems. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 7 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 368. VOSTATEK, Jaroslav, Ladislav PRŮŠA, Vojtěch KREBS, J. HORECKÝ, J. PROCHÁZKA and Jan MERTL. Financování a nákladovost sociálních služeb. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s., 2013. 103 pp. ISBN 978-80-904668-7-6.
 369. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Finanční autonomie obcí a měst v ČR. In Hradecké ekonomické dny 2013, Hradec Králové. Gaudeamus, 2013. p. s. 299-305. ISBN 978-80-7435-250-8.
 370. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční činnosti a DPH. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 8 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 371. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy, finanční infrastruktura a media. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2013. 6 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 372. DAŇHEL, Jaroslav and Eva DUCHÁČKOVÁ. Finanční trhy stále nestabilní. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 6 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 373. KUBÍČKOVÁ, Dana and Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční výkazy – nejen o číslech. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 9 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 374. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ and Š. KOCMANOVÁ. Goals of accounting harmonization and impact of cultural differences. In Jindrichovska I., Kubickova D (eds.). Proceedings of the 1st International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University Prague, 2013. p. pp. 62-82. ISBN 978-80-87658-07-9.
 375. TICHÝ, Jaromír. Higher Education Funding in the Czech Republic in the years 2001-2011. European Scientific Journal, December 2013/SPECIAL edition. 2013, vol. 4, p. pp. 241-255. ISSN 1857-7881.
 376. TICHÝ, Jaromír. Higher Education Funding in the Czech Republic in the years 2001-2011. European Scientific Journal. The European Scientific Institute (ESI),, 2013, SPECIAL edition vol. 4, p. 241-255. ISSN 1857-7431.
 377. PAVLŮ, Dušan. Historické ohlédnutí – vstupní projev na konferenci. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 3 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 378. DLASKOVÁ, Gabriela, Dana KUBÍČKOVÁ and Ivana TURKOVÁ. IFRS a jejich místo v podmínkách malých a středních podniků. (IFRS AND ITS PLACE IN TERMS OF SMES). In Majtan, S. Aktuálné problémy podnikovej sféry. Bratislava: Katedra podnikového manažmentu EU Bratislava, 2013. p. 77-82. ISBN 978-80-225-3636-3.
 379. VOSTATEK, Jaroslav. II. soukromý důchodový pilíř je víc než ztracená příležitost. In Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? Dráchov: FONTES RERUM, 2013. p. s. 59-81. ISBN 978-80-86958-33-0.
 380. WAWROSZ, Petr. Instituce, redistribuce a korupce. In Organizovaná kriminalita a korupce: platforma stínové ekonomiky státu. Ostrava: Key Publishing, 2013. p. s. 298-327. ISBN 978-80-7418-182-5.
 381. WAWROSZ, Petr. Instituce, Redistribuce a Korupce. In Korupce – včera a dnes. Brno: The European Society for History of Law, 2013. p. s. 206 – 224. ISBN 978-80-7418-177-1.
 382. KUBÍČKOVÁ, Dana and Irena JINDŘICHOVSKÁ. International classification of accounting systems and effects of IFRS adoption. International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT) – special issue: knowledge strategies, decision making and IT in emergent economies. The Notrh American Institute of Science and Information Technology, 2013, Vol. II, p. pp. 83-105. ISSN 1923-0265.
 383. ROUBAL, Ondřej. Invaze rychlého času a kultura okamžiku – „od dýmky a dopisů k časům cigaret a emailů“. In Petranová, D., Matúš, J., Čábyová, Ľ. (eds.) Megatrendy a média. Zväčšenina: Médiá jako komodita. Trnava: UCM FMK, 2013. p. s. 237-247. ISBN 978-80-8105-479-2.
 384. BRADA, Jaroslav. Islandská bankovní krize 2008 – metodologické problémy odhadu budoucnosti. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 9 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 385. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? In Důchodová reforma – jak dál? Pension Reform – How To Proceed? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 12 pp. ISBN 978-80-7408-075-3.
 386. MATES, Pavel and S. SKULOVÁ. K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů a odměn z pohledu práva na informace. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 7-8, p. s. 33-40. ISSN 1210-6348.
 387. PAVLŮ, Dušan. Kde je ukryta komunikační specifika veletrhů a výstav a proč ji hledá jen tak málo marketérů? dot.Comm – časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie. 2013, roč. 1, č. 1-2/2013, p. s. 7-18. ISSN 1339-5181.
 388. HRONOVÁ, Štěpánka. Klasická a elektronická média pro výuku anglického jazyka na vysokých školách. In (KO)MEDIA 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 7 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 389. HELÍSEK, Mojmír. Krize eura – teorie a empirie (EURO CRISIS - THEORY AND EMPIRY). In Vladislav Pavlát. Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. p. 1 - 7. ISBN 978-80-7408-081-4.
 390. KOLÁŘ, M. and Otakar NĚMEC. Lidské zdroje v hedgeových fondech. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-7408-081-4.
 391. KLESLA, Arnošt. Lidský faktor na finančních trzích z hlediska efektu sentimentu investorů. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 392. POTOCKÝ, Tomislav. Lingvistická hlediska interkulturní komunikace s ohledem na německý jazyk firemní sféry. In Ďuricová, A. Od textu k prekladu VIII. Praha: JTP, 2013. p. 88-95. ISBN 978-80-7374-095-5.
 393. POTOCKÝ, Tomislav. Lingvodidaktické aspekty profesního německého jazyka pro hospodářskou sféru. In Kohoutek, J. (ed.). Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe 2012. Nezávislé centrum pro studium politiky. Kolín, 2013. p. s. 66-76. ISBN 978-80-86879-39-0.
 394. ČECHÁK, Vladimír and Karel LACINA. Management vzdělávání jako typ partnerství. In Várkoly, L. Dnešné trendy inovácií. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický institut, 2013. p. s. 16-21. ISBN 978-80-89400-60-7.
 395. PAVLŮ, Dušan. Marketing and Marketing Communication in SMEs. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, No 4, p. 113-126. ISSN 1108-2976.
 396. PETRŮ, Naděžda and Miloš KREJČÍ. Marketing and talent management in higher education. In QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8.
 397. PAVLŮ, Dušan. Masová média – stále ještě nejvýraznější nosič reklamní informace: změny v nákladech, změny v efektivnosti, změny v životním stylu. In Megatrendy a média 2013 – zväčšenina: média ako komodita. Trnava: FMK UCM, 2013. p. s. 206-229. ISBN 978-80-8105-479-2.
 398. PAVLŮ, Dušan. Média v reflexi Reklamního klubu Československého 1927-1940. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 10 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 399. KUPEC, Václav and Anton KRETTER. Měření atributů marketingových informací. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, p. 106-116, 142 pp. ISSN 1338-130X.
 400. BUDINSKÝ, Petr. Modelling bond portfolio convexity using barbell portfolio. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, Vol. VI, No. 3, p. pp. 73-81. ISSN 1336-1732.
 401. BUDINSKÝ, Petr. Modelling bond portfolio convexity using barbell portfolio. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, vol. 6, No 3, p. 73-81. ISSN 1336-1732.
 402. BUDINSKÝ, Petr. Modelování dluhopisových portfólií (Modeling of bond portfolios). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s, 2013. 112 pp. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-079-1.
 403. MACH, Petr. Možnost dobrovolného vyvázání se ze státní penze. In Důchodová reforma – jak dál? Pension Reform – How To Proceed? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 4 pp. ISBN 978-80-7408-075-3.
 404. ELIÁŠ, Karel. Možnosti a omezení při využití aktivního sociálního učení ve výuce marketingové komunikace. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 3 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 405. VYBÍHAL, Václav and A KOL. Mzdové účetnictví 2013, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2013. 464 pp. ISBN 978-80-247-4627-2.
 406. KREBS, Vojtěch. Nejlepší důchodová reforma je dobrá populační politika. In Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2013. 11 pp. ISBN 978-80-86175-89-8.
 407. MATAS, Vladimír Robert. Některé aspekty lidských práv v Kantově perspektivě (Some Aspects of Human Rights in Kant´s Perspective). Karlovarská právní revue. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2013, 9/2013, No 4, p. 18-34. ISSN 1801-2191.
 408. POTOCKÝ, Tomislav. Německý hospodářský jazyk v lingvistickém přehledu. In Od textu k překladu VII. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. p. s. 90-98. ISBN 978-80-7374-094-8.
 409. LEGIERSKÁ, Yvona. Nezaměstnanost v období permanentní ekonomické krize. In Veřejná ekonomika a správa 2013, Ostrava. VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. p. s. 32-33. ISBN 978-80-248-3129-9.
 410. HRONOVÁ, Štěpánka and Ladislava KNIHOVÁ. Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace. In INOVA. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
 411. PROROK, Vladimír and M. CUPALOVÁ. Obraz Rosii v predstavlenijach češskoj obšestvenosti i SMI (The Image of Russia in the Czech Public and Czech Mass Media). PolitBook. 2013, No. 4, p. 47-60. ISSN 2227-1538.
 412. PAVLÁT, Vladislav. On the Changing Structure of the World Financial Markets. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne-wybrane stosunki instytucionalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności. Katowice: Uniwersystetu ekonomicznego w Katowicach, 2013, No. 170, p. 11-20. ISSN 2083-8611.
 413. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, Juraj NEMEC, Martina PETROVÁ and Beáta MERIČKOVÁ. Outsourcing by Private and Public Organisations: How much Could Public Bodies Learn? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, Vol. 7, No. 1, p. 63-79. ISSN 1802-792X.
 414. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém a česká reforma. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2013, vol. 2013, č. 4, p. s. 15-19, 5 pp. ISSN 1802-5854.
 415. VYBÍHAL, Václav. Pension reform and its risks. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2013. ISBN 978-80-245-1929-6.
 416. KREJČÍ, Aleš. Podpora prodeje a přímý marketing v nízkonákladovém režimu (Sale support and direct marketing in low-cost mode). In Boháček Jiří a kol. Výzvy marketingu v současné krizi. 1. vyd. Praha: Adart, 2013. p. 83-91. edice J@K, sv. 3. ISBN 978-80-904645-7-5.
 417. HRADEC, Milan. Pojistný trh POV. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 418. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Pojišťovnictví České republiky Quo Vadis. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 419. KUBÍČEK, Antonín. Pokus o zhodnocení průběhu (2011–2013) integračních procesů v oblasti finančně-investičních trhů a jejich regulace v EU a ČR. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2013. 9 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 420. VOSTATEK, Jaroslav. Political Economy of Healthcare Schemes and Reforms. In Sedmihradska, L. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE, FFÚ, 2013. p. 235-245. ISBN 978-80-245-1929-6.
 421. VOSTATEK, Jaroslav. Politická ekonomie financování zdravotní péče (POLITICAL ECONOMY OF HEALTH CARE FINANCING). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2013, roč. 61, č. 6, p. 834-851, 8 pp. ISSN 0032-3233.
 422. PROROK, Vladimír. Političeskaja kultura i ee značenije dlja analyza obščestva. In Kultura, civilizacija, postmodern. Kraganda, 2013. p. pp. 306-320. ISBN 978-9965-39-412-6.
 423. ŠTĚDROŇ, B., M. POTŮČEK, Vladimír PROROK, J. LANDOVSKÝ and D. ŘÍHA. Politika a politický marketing. Praha: C.H. Beck, 2013. 272 pp. ISBN 978-80-7400-448-3.
 424. ROUBAL, Ondřej. Poznání sociálního profilu studentů a jeho role v marketingové praxi vysokých škol ve společnosti vědění (KNOWLEDGE OF A SOCIAL PROFILE AND ITS ROLE IN MARKETING PRACTICE OF SCHOOLS IN “KNOWLEDGE SOCIETY”). Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, p. 60-76. ISSN 1338-130X.
 425. LEINWEBER, Václav. Predikce vývoje akciových trhů na základě efektu divergence a za pomocí posouzení kontraktů futures na měď. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2013. 9 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 426. BLAHA, Jaroslav. Problémy a rozvoj vzdělávání v Evropě z historicko-srovnávacího pohledu. Sociálno-ekonomický obzor. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013, roč. 1, č. 3, p. s. 74-86. ISSN 1339-2387.
 427. KUNZ, Vilém. Proč a jak důvěryhodně i efektivně komunikovat o CSR. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 8 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 428. TISOŇ, David. Proč mají právě severské země nejnižší míru korupce - možné kauzality historického vývoje institucionálního prostředí (Why have just the Nordic countries the lowest level of corruption - possible causality of the historical development of the institutional environment). 1st ed. Brno: The European Society for History of Law, 2013. p. 147-161, 224 pp. ISBN 978-80-87475-26-3.
 429. MATES, Pavel. Rada Českého telekomunikačního úřadu. In Zdražilová, P., Kliková, A. (eds.). Kolegiální orgány ve veřejné správě. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2013. p. s. 112-116. ISBN 978-80-904579-9-7.
 430. ČECHÁK, Petr. Regulace fungování velkých hráčů na finančních trzích a rizika spojená s jejich fungováním. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 9 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 431. ŠMÍD, Jan. Revolutionary Law and Legitimacy. In Dny práva 2012. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. 9 pp. ISBN 978-80-210-6319-8.
 432. HAVLÍČEK, Karel. Role řízení v malých a středních firmách. Manažerské účetnictví. Moskva, 2013, No. 09. ISSN 1814-8476.
 433. ŠIKÝŘ, M. and Otakar NĚMEC. Rozvoj finanční gramotnosti jako součást řešení problému nezaměstnanosti a předlužení. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-7408-081-4.
 434. LACINA, Karel and H. MATOUŠKOVÁ. Rozvoj infrastruktury komunálního podnikání s důrazem na cestovní ruch. In INPROFORUM 2013, sborník z mezinárodní konference Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. p. s. 157-161. ISBN 978-80-7394-440-7.
 435. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Řízení rozvojových procesů na úrovni obcí a měst v ČR: vybrané finanční aspekty. In Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. 3 pp. ISBN 978-80-522-1112-4.
 436. LACINA, Karel and H. MATOUŠKOVÁ. Services and Tourism Industry in Global Environment. In MERKÚR 2013. Bratislava, 2013. p. s. 277-283. ISBN 978-80-225-3764-3.
 437. HAVLÍČEK, Karel and Pavla BŘEČKOVÁ. Significance and Differences of Marketing and Sales Controlling. Central European Business review. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, Vol. II, No. 3, p. 36-42. ISSN 1805-4854.
 438. HRONOVÁ, Štěpánka and Ladislava KNIHOVÁ. Six New Learning Architecture Trends. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2013. ISBN 978-80-86302-45-4.
 439. HAVLÍČEK, Karel and Pavla BŘEČKOVÁ. SMEs’ Export and Managing Currency Risk. European Research Studies Journal. 2013, Vol. XVI, No. 3. ISSN 1108-2976.
 440. BRUNA, Eduard and Jaroslava VÍTOVÁ. Sociální péče o seniory v ČR. In Porada, V. Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a právních specializací. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2013. p. 155-164. ISBN 978-80-87236-21-5.
 441. POTOCKÝ, Tomislav. Sociolingvistická kompetence ve vysokoškolské výuce německého jazyka pro profesní účely (výstupy výzkumného šetření). In Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. s. 193-199. ISBN 978-80-905243-6-1.
 442. KREBS, Vojtěch and Ladislav PRŮŠA. Solidarity and Equivalence in Social systemes – Current Problems. In 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Šlapanice: Masarykova Univerzita, 2013. 9 pp. ISBN 978-80-210-6077-7.
 443. KLIČKA, Pavel. Současný stav a budoucí vývoj masmédií a marketingové komunikace. In (KO)MEDIA 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,, 2013. 11 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 444. STARÝ, Marek. Soupis obyvatel vsi Bukovina u Čisté v materiálech frýdlantské dvorské komory. Genealogické a heraldické listy. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 2013, roč. XXXII, č. 1, p. 50-63. ISSN 1212-9631.
 445. ROUBAL, Ondřej. Syndrom velkého vlka - „máme všechno, ale to je asi tak všechno, co máme“. In Pavlů, D. (ed.). (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 6 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 446. BLAHA, Jaroslav. Tendence a problémy vzdělávání v Evropě z historicko-srovnávacího pohledu. In Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 11 pp. ISBN 978-80-8122-073-9.
 447. VALENČÍK, Radim. Teoretické nástroje analýzy příčin rezistence korupce v různých historických kontextech. In Korupce – včera a dnes. Brno: The European society for History of Law, 2013. p. s. 180-195. ISBN 978-80-87475-26-3.
 448. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the Czech Republic - theoretical background. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. © Magnanimitas. All rights reserved, 2013, Volume 03, Issue 02, p. 66-70. ISSN 1804-7890.
 449. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the Czech Republic - theoretical background. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. 10 pp. ISBN 978-80-905243-7-8.
 450. KUBÁTOVÁ, Květa. The Impact of Implicit Rates on Corporate Tax Revenue in the EU Countries. Societas et Iurisprudentia. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, roč. I, č. 1, p. 191-203. ISSN 1339-5467.
 451. TICHÝ, Jaromír. The issue of education funding, student loans and the risk of credit boom in the Czech Republic.“. In The 1st Global Virtual Conference 2013 (GV-CONF 2013) Slovakia. Žilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. p. s. 172-177. ISBN 978-80-554-0649-7.
 452. MERTL, Jan. Trends of health care financing in OECD countries. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2013. 7 pp. ISBN 978-80-245-1929-6.
 453. BUDINSKÝ, Petr. Vliv evropské centrální banky na finanční trhy. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 454. ZICH, František. Volný čas a hédonistický způsob života. In Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Praha: VŠO, 2013. 10 pp. ISBN 978-80-86841-41-0.
 455. POTOCKÝ, Tomislav. Výsledky empirického výzkumu jazykových potřeb studentů na fakultách s podnikohospodářskou profilací. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. s. 1779-1784. ISBN 978-80-87952-00-9.
 456. ČECHÁK, Vladimír. Vysoké školy – vzdělání a profesní příprava. In Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., 2013. p. s. 29-37. ISBN 978-80-904531-6-6.
 457. ROSENLACHER, Pavel. Využití zdravotnické techniky v neuromarketingu. 3. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. p. 82-86, 236 pp. ISBN 978-80-01-05277-8.
 458. LEGIERSKÁ, Yvona. Vývoj daňových výnosů v letech 2000 až 2012 v České republice. In Daně - teorie a praxe 2013. Brno: Akademie Sting v Brně, 2013. p. s. 54-61. ISBN 978-80-87482-14-8.
 459. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu v prostředí B2B – důvody a přínosy. In Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. 7 pp. ISBN 978-80-261-0321-9.
 460. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. In Neumannová, H., Vlčková, I. (eds.). Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. Vydání první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 6 pp. ISBN 978-80-7494-004-0.
 461. MERTL, Jan. Význam sociální politiky v současnosti. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: Ekonomická univerzita, EKONÓM, 2013. p. s. 554-562. ISBN 978-80-225-3637-0.
 462. BUDÍK, Josef. Vzdělávání pedagogů v interním auditu formou případových studií. In ICOLLE 2013. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 55-61. ISBN 978-80-7375-825-7.
 463. KUNZ, Vilém. Vzdělávání v oblasti CSR jako dna z cest k dalšímu zšiřování CSR v ČR. In Ekonomika v pohybu, sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané u příležitosti šedesátého výročí VŠE a fakulty. Praha: Fakulta podnikohospodářská VŠE, 2013. p. s. 130-136. ISBN 978-80-245-1943-2.
 464. BEDRETDINOV, Rafik. Vznik ekonomických myšlenek. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aктуальные гуманитарных и естественных наук). 2013, No.10 (57), p. pp. 138-141. ISSN 2073-0071.
 465. PAVLŮ, Dušan. Vznik reklamního průmyslu v českých zemích. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. IV., č. 1, p. 48-58. ISSN 1338-130X.
 466. OTÁHAL, T., M. PALÁT and Petr WAWROSZ. What is the Contribution of the Theory of Redistribution Systems to the Theory of Corruption? Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2013, Vol. 13, No. 02/2013, p. 92-107. ISSN 1213-2446.
 467. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana and Marek STARÝ. Zajišťování základního školství obcemi a městy: vybrané postřehy (PROVISION OF PRIMARY EDUCATION BY MUNICIPALITIES AND TOWNS: SELECTED REFLECTIONS). In Klimova, V; Zitek, V. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Valtice, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 459-465. ISBN 978-80-210-6257-3.
 468. KOPENCOVÁ, Dagmar. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: případy z praxe. Olomouc: Právnická fakulta University Palackého v Olomouci, 2013, p. 35-45. ISSN 1801-0288.
 469. ČECHÁK, Vladimír. Způsob života, volný čas a sport. In Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. p. s. 82-87. ISBN 978-80-7415-076-0.
 470. ZICH, František. Žitý prostor, mentální mapy a reklama (LIVED SPACE, MENTAL MAPS AND ADVERTISING). Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, p. 7-16. ISSN 1338-130X.
 471. 2012

 472. BEDRETDINOV, Rafik and Jiří MIHOLA. Методика анализа экономического развития. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk ). 2012, vol. 2012, No. 10 (45), p. 135-138, 3 s. ISSN 2073-0071.
 473. PROROK, Vladimír. Внешние условия и факторы экономической реформы. In Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях (Probémy a perspektivy modernizačního rozvoje slovanských hospodářství v současných pomínkách). Rusko: Orel-Brjansk, 2012. p. 52-58, 6 pp. ISBN 978-5-93179-349-8.
 474. BEDRETDINOV, Rafik and Radim VALENČÍK. Экономическая теория и практика на распутье. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd. 2012, č. 4 (39), p. 81-82. ISSN 2073-0071.
 475. MIHOLA, Jiří and Rafik BEDRETDINOV. Экономическое развитие Советского союза и Российской Федерации с точки зрения экономической теории. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd. Moskva, 2012, p. 135 - 138, 13 pp. ISSN 1338-6581.
 476. BEDRETDINOV, Rafik. Анализ факторов экономического развития (Analýza faktorů ekonomického rozvoje). In Současné problémy humanitních a přírodních věd (Современные проблемы гуманитарных и естественных наук). Moskva: Institut strategických studií, 2012. p. 80-85, 5 pp. ISBN 978-5-91891-196-9.
 477. BEDRETDINOV, Rafik and Jiří MIHOLA. Методика анализа экономического развития (Metoda analýzy ekonomického rozvoje). Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk ). 2012, roč. 45, č. 10, p. 135-138, 3 pp. ISSN 2073-0071.
 478. ŠMÍD, Jan. . Direct national popular vote of Czech president – modernization 20 years after? In Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях (Probémy a perspektivy modernizačního rozvoje slovanských hospodářství v současných podmínkách). Rusko: Orel-Brjansk, 2012. p. 68-72, 4 pp. ISBN 978-5-93179-349-8.
 479. HRONOVÁ, Štěpánka, J. ROHLÍKOVÁ and J. VEJVODOVÁ. Aktivní účastník distančního vzdělávání. In DisCo: Nová média a vzdělávání. Praha, 2012. p. 138-143, 5 pp. ISBN 978-80-86302-44-7.
 480. KLIČKA, Pavel. Alternativní marketingové kampaně. In Fedorko, R., Bačík, R. (eds.). Nové trendy v marketingu súčasnosť a budúcnosť. Prešovská univerzita v Prešove, 2012. p. 4-16, 12 pp. ISBN 978-80-555-0711-8.
 481. KLIČKA, Pavel. Alternativní marketingové kampaně (ALTERNATIVE MARKETING CAMPAIGN). In PhDr. Dana Petranová. Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - II. časť: sekcia marketingovej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. p. 96-103, 7 pp. ISBN 978-80-8105-384-9.
 482. HAVLÍČEK, Karel. An Impact of Institutional Environment on the Corporate sector. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 11 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 483. BUDINSKÝ, Petr. An Impact of Institutional Environment on the Czech Banking Sector. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 11 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 484. MIHOLA, Jiří and Mojmír HÁJEK. Analýza vlivu souhrnné produktivity faktorů na ekonomický růst České republiky (ANALYSIS OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH OF THE CZECH REPUBLIC). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012, vol. 57, No 6, p. 740 - 753. ISSN 0032-3233.
 485. KUPEC, Václav. Analýza vybraných atributů profese interního auditora státní správy. (Analysis of Selected Attributes of an Internal Auditor Profession in State Administration). Societas et res publica. Trnava: FSV UCM v Trnave, 2012, I., No 4, p. 69-84, 272 pp. ISSN 1338-6530.
 486. LACINA, Karel. Aplikace manažerských zásad v soudobé regionální veřejné správě. In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. p. 554-563, 9 pp. ISBN 978-80-261-0094-2.
 487. ULRYCHOVÁ, Eva. Aplikační příklady v základní literatuře pro kurz matematiky na VŠE. In Bečvář, J., Bečvářová, M. (ed.). Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky a matematiky MFF UK, 2012. p. 296-272, 3 pp. ISBN 978-80-7378-208-5.
 488. ZÁŠKODNÝ, Přemysl and Ivan HAVLÍČEK. Application of Mathematical Data Mining Tools – Greeks of First Order (Delta, Dual Delta). In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-065-4.
 489. KUNZ, Vilém and J. MÍSAŘ. Applying the principles of CSR in enterprises in the Czech Republic. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 7 pp. ISBN 978-80-261-0100-0.
 490. TICHÝ, Jaromír. Approaches of methodology of science to the issues of education financing. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012. Sborník konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. 9 pp. ISBN 978-80-905243-0-9.
 491. TEPLÍK, Tomáš. Arabské jaro 2011 – Naděje na demokratický vývoj nebo vážný rizikový faktor? In Bezpečnostné fórum 2012. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2012. p. 779-799, 20 pp. ISBN 978-80-557-0332-9.
 492. ŠRAMO, Ján and Jiří MIHOLA. Aristoteles ze Stagejry, Ze seminářů prof. J. Šrama přeložil a volně sestavil Jiří Mihola. 1st ed. Praha: Občanské sdružení Melius, 2012. 102 pp. ISBN 978-80-87638-01-9.
 493. LÁNSKÝ, Jan. Bezeztrátová komprese dat. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 7 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 494. ČERVENKA, Miroslav. Certain Problems Posed by the Influence of Public Choice Theory on Healthcare. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 5 pp. ISBN 978-80-245-1764-3.
 495. MERTL, Jan. Co pacient musí, může a chce mít - poptávka po zdravotní péči a její ekonomické souvislosti. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 10 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 496. MIHOLA, Jiří and Petr WAWROSZ. Company performance intensity evaluation methodology. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds) Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 10 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 497. TICHÝ, Jaromír. Comparison of development of public and private expenditure on education as percentage of gdp in the european union, the czech republic and the slovak republic in 2000-2008. In 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers DOKBAT 2012 : Topic Econmics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2012. p. 12. ISBN 978-80-7454-138-4.
 498. WAWROSZ, Petr and T. OTÁHAL. Corruption, Rule of Law, and Economic Efficiency: Selected Anecdotic Evidence of Bureaucratic Corruption from the Czech and Slovak Republics. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds) Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 499. KUNZ, Vilém and Jitka SRPOVÁ. CSR – nedílná součást vzdělávání budoucích manažerů v ČR. In Ekonomická – environmentálna efektivita v podnikání. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2012. p. 9-15, 6 pp. ISBN 978-80-557-0329-9.
 500. KUNZ, Vilém. CSR a její vnímání studenty VŠ v ČR. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí. Komárno: Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho v Komárně, 2012. p. 441-449, 8 pp. ISBN 978-80-8122-025-8.
 501. LEGIERSKÁ, Yvona. Část Návrhu daňové reformy. In LEGIERSKÁ, Y., KROH, M. ŠTEG, J. Návrh daňové reformy. Praha: CESTA, o.s., 2012. ISBN 978-80-905134-0-2.
 502. VOSTATEK, Jaroslav. Část Návrhu penzijní reformy. In VOSTATEK, J., ZBORNÍK, P., FIALA, T. Návrh penzijní reformy (verze s NDC). Praha: Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012. 24 pp. ISBN 978-80-905134-3-3.
 503. ZICH, František. České pohraničí v procesech evropské integrace. In Jeřábek, M. (ed.). Česko-saské pohraničí prostor konkurence a/nebo kooperace? Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. p. 7-20, 13 pp. ISBN 978-80-7414-514-8.
 504. MATAS, Vladimír Robert. Das kafkasche Reich. Eine rechtsphilosophische Untersuchung der Staatstheorien von Hobbes und Rousseau. (Kafka´s Empire. An Investigation of the Theories of State of Hobbes and Rousseau from the Point of View of the Legal Philosophy). Mnichov: GRIN Verlag, 2012. 172 pp. ISBN 978-3-656-28791-9.
 505. WAWROSZ, Petr and Herbert HEISSLER. Deferred tuition fee in the Czech Republic. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 506. MATAS, Vladimír Robert. Der Wert des Menschen. Ein menschenrechtlich-philosophisches Hexaptychon. (The Value of a Man. A philosophical Hexaptychon about Human Rights). 2012th ed. Mnichov: GRIN Verlag, 2012. 292 pp. ISBN 978-3-656-28797-1.
 507. LEGIERSKÁ, Yvona. Development of sickness insurance benefits in the Czech Republic in the period of 1993-2010 in the context of economic cycles. In New Role of Public Finance 2012. Praha: University of Economics, Prague, 2012. p. 143-159. ISBN 978-80-7478-012-7.
 508. BEDRETDINOV, Rafik and Radim VALENČÍK. Dificult way to the knowledge society. Journal of International Scientific Publication. Educational Alternatives. 2012, roč. 10, č. 4, p. 149-157. ISSN 1313-2571.
 509. BEDRETDINOV, Rafik and Petr WAWROSZ. Direction and record research. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 16 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 510. POTOCKÝ, Tomislav. Disertační projekt vysokoškolského standardu výuky odborně-profesního německého jazyka pro podnikovou sféru. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV. Bratislava: Ekonom, 2012. 10 pp. ISBN 978-80-225-3514-4.
 511. MIHOLA, Jiří, Jan CAMPBELL and Milan VLACH. DÔSLE DKY KVANTOVÁNÍ VÝRO BNÝCH FAKTOROV (IMPLICATIONS OF THE QUANTISATION OF PRODUCTION FACTORS). ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE. Komárno, Slovensko: Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012, 1/1, No 1, p. 27 - 36. ISSN 1338-6581.
 512. MAIELLO, Giuseppe. Double Burial and Slav Specificity: Some Italian Considerations. Studia Ethnologica Pragensia. 2012, vol. 2012, No 1, p. 133-137. ISSN 1803-9812.
 513. SMITH, M., S. TSAI and Petr MATĚJŮ. Educational Expansion and Inequality in Taiwan and the Czech Republic. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 36 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 514. MERTL, Jan. Ekonomická část Návrhu zdravotní reformy. In Dostál, O., Mertl, J. a kol. Návrh zdravotní reformy. Praha: Centrum pro sociální ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012. p. 9-14, 5 pp.
 515. BLAŽEK, J., Herbert HEISSLER, J. KUBÍČEK, J. VIKTOROVÁ and Petr WAWROSZ. Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 392 pp. ISBN 978-80-7357-847-3.
 516. TOMČÍK, Michal. E-learning pohledem jeho aktérů. In Megatrendy a médiá. Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania. Trnava: Fakulta masmediální komunikátie UCM, 2012. p. 114-127, 13 pp. ISBN 978-80-8105-392-4.
 517. NOVÁK, Josef. Evropa a země BRICS. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Vendryně: Slezská univerzita v Opavě, 2012. p. 452-459, 7 pp. ISBN 978-80-7248-780-6.
 518. BUDINSKÝ, Petr. Evropa v roce 2012 – Finále nebo restart? In Eurozóna i Česká republika na rozcestí? Brno, 2012. ISBN 978-80-7408-063-0.
 519. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy, finanční infrastruktura a media. In (KO)MEDIA. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,. 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 520. KUNZ, Vilém and Jitka SRPOVÁ. Firemní filantropie a její uplatňování v ČR (CORPORATE PHILANTHROPY AND ITS APPLICATION IN CZE). In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012. p. 520-523. ISBN 978-80-225-3427-7.
 521. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Generating Social Innovations: Some Recent Experience from Abroad. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 6, č. 2, p. 155-168. ISSN 1802-792X.
 522. ZICH, František. Grenzüberschreitende Gemeinschaften und Europäisierung. In GARSZTECKI, S., WAACK, CH., SCHERM, I. Regionale Identitäten und transnationale Räume in Ostmitteleuropa. Thelem, 2012. p. s. 27-44. ISBN 978-3-942411-73-8.
 523. PAVLŮ, Dušan. Historické ohlédnutí – vstupní projev na konferenci. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 524. CAMPBELL, Jan and Otakar NĚMEC. Historické souvislosti integrace vědy, vzdělání a podnikání. In Riadenie ľudských zdrojov v kontexte globálnych zmien. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2012. p. 6-14, 8 pp. ISBN 978-80-8075-530-0.
 525. BRADA, Jaroslav. Hodnocení úvěrové bonity obchodní společnosti. In Zadlužení – fenomén současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2012. p. 108-116, 8 pp. ISBN 978-80-86744-92-6.
 526. PETRŮ, Naděžda and Miloš KREJČÍ. How to boost competitiveness via knowledge management and talent management integration. In Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 504-510, 6 pp. ISBN 978-80-905243-2-3.
 527. KOMÁRKOVÁ, Zlatuše, V. HAUSENBLAS and Jan FRAIT. How to identify systemically important financial institutions. In Financial Stability Report 2011/2012. Praha: Czech National Bank, 2012. p. 100-111, 11 pp. ISBN 978-80-87225-38-7.
 528. HEISSLER, Herbert. How to Teach Figures in Economics? In Stoffová, V. (ed.). Actual Problems of Modern Education in 21th Century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. p. s. 51-57. ISBN 978-80-8122-065-4.
 529. ČECHÁK, Petr. Hypernormativismus a informační funkce práva. In Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.). Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. p. 40-50, 10 pp. ISBN 978-80-87439-06-7.
 530. JINDŘICHOVSKÁ, Irena and Dana KUBÍČKOVÁ. Impact of IFRS Adoption on Key Financial Ratios: the Case of the Czech Republic. In EUFIN (AIE). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 21 pp.
 531. TICHÝ, Jaromír. Impact of the financial crisis on the funding of higher education in the Czech Republic in 2007-2011. In Technical University of Košice, Faculty of Economics. NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. Košice: International Conference Proceedings 2012, 2012. p. 511-523, 12 pp. ISBN 978-80-553-1215-6.
 532. KUNZ, Vilém and J. SRPOVÁ. Implementace CSR do firemní praxe. In Manažment podnikania a vecí veřejných, Slovenská akadémia manažmentu. Bratislava: ALDO, 2012. p. 48-54, 6 pp. ISBN 978-80-970759-2-7.
 533. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ and Lubomír CYHELSKÝ. Indicators of Develoment Dynamics at All Levels of the Economy. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2012, 49 (2) 201, No 2, p. 29 - 43. ISSN 0322-788X.
 534. WAWROSZ, Petr. Inflation targeting - the way to the sustainable development or to the crisis? In An Enterprise Odyssey. International Conference Proceedings. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2012. p. 233-251.
 535. BENECKÁ, Soňa. International Reserves and the Financial Crisis: Monetary Policy Matters. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, vol. 2012, No 1, p. 25-43. ISSN 1802-792X.
 536. CYHELSKÝ, Lubomír and J. ROZKOVEC. K nekorektním odhadům trendů hodnot numerických indikátorů. In Medzinárodní zborník vedeckých prác pri príležitosti 60. výročia univerzitního vzdelávania na Podnikohospodárskej fakulte Ekonomické univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. 2012. 7 pp. ISBN 978-80-86175-80-5.
 537. LACINA, Karel. K některým aspektům aplikace marketingových přístupů v cestovním ruchu. In Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. p. 177-182, 5 pp. ISBN 978-80-7435-171-6.
 538. ČECHÁK, Vladimír. K problematice komparace modelů výkonu veřejné správy. In Veřejná správa 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. p. 11-18, 7 pp. ISBN 978-80-7395-533-5.
 539. LACINA, Karel. K vývoji způsobů řízení veřejné správy od koncepce New Public Management ke koncepci Governance. In Veřejná správa 2012. Univerzita Pardubice, 2012. p. 72-79, 7 pp. ISBN 978-80-7395-533-5.
 540. MATES, Pavel. K významu judikatury jako pramene správního práva. In Sládeček, V., Melotíková, P. (eds.). Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012. p. 120 - 124, 4 pp. ISBN 978-80-87576-47-2.
 541. ČECHÁK, Vladimír. Ke specifice “krizového řízení” v oblasti veřejné správy. In Krizový management 2012 – Analýza rizika a ekonomika prevence. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. p. 15-20, 5 pp. ISBN 978-80-87544-16-7.
 542. EMMER, Jan. Knihovny soukromých vysokých škol – (ne)spolupracující komunita? In Víchová, E. a kol. Komunity, sítě a spolupráce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. p. 92-96, 4 pp. ISBN 978-80-210-6115-6.
 543. MERTL, Jan. Komparace systémů odměňování z veřejných zdrojů v Belgii a Švédsku. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. 19 pp. ISBN 978-80-225-3398-0.
 544. MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení. In Pomahač, R. Správní řád v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 11 pp. ISSN 1802-0186.
 545. ČECHÁK, Vladimír. Kreativita a vybrané aspekty metodologie vědy. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. p. 76-79, 3 pp. ISBN 978-80-7408-061-6.
 546. HELÍSEK, Mojmír. Krize eura a její důsledky pro přijetí eura v ČR. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu (The euro crisis and its consequences for the adoption of the euro in the Czech Republic. In: Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 15 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 547. BLAHA, Jaroslav. Krizový management obce. In Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. ISBN 978-80-7454-208-4.
 548. SOUČEK, Jiří and Dana KUBÍČKOVÁ. Management of Receivables in Czech Companies. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 9 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 549. SOUČEK, Jiří and Dana KUBÍČKOVÁ. Management pohledávek v malých a středních podnicích. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 6 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 550. KAŠÍK, Milan and Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 264 pp. Eupress. ISBN 978-80-7408-060-9.
 551. MIHOLA, Jiří and Petr WAWROSZ. Measuring the Intensity of the Company Productivity. VŠFS Praha, 2012.
 552. PAVLŮ, Dušan. Média v reflexi Reklamního klubu Československého 1927-1940. In (KO)MEDIA. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 553. MIHOLA, Jiří. Měření intenzity výkonnosti podniku. Ostrava: VŠB, Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-248-2768-1.
 554. KLIČKA, Pavel. Mobilní marketing jako součást integrované marketingové komunikace. In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunkácie 2011. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, 2012. p. 56-67, 11 pp. ISBN 978-80-558-0116-2.
 555. PRŮŠA, Ladislav, Vojtěch KREBS, Květa KUBÁTOVÁ, Jan MERTL, Robin ČEJKA and Jiří HORECKÝ. Model efektivního financování sociálních služeb. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 102 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 556. ŠMÍD, Jan. Models of democratic governance and their influence on Public Administration. In Sládeček, V. et al. Current Development Tendencies in Public Administration. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2012. p. 113-120, 7 pp. ISBN 978-80-87382-27-1.
 557. VOSTATEK, Jaroslav. Modely poskytování zdravotní péče: zřejmé tendence. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 23 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 558. MATES, Pavel. Moderační právo správních soudů (The discretionary power of the administrative courts). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 17, p. 598-600. ISSN 1210-6410.
 559. BLAHA, Jaroslav. Možná bezpečnostní rizika České republiky. In Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni. Zlín: 978-80-7454-208-4, 2012. 9 pp. ISBN 978-80-7454-208-4.
 560. KUBÍČKOVÁ, Dana, Gabriela DLASKOVÁ, Irena JINDŘICHOVSKÁ and Ivana TURKOVÁ. Možnosti a meze využití IFRS v podmínkách malých a středních podniků. In Nové trendy 2012. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2012. p. 129-141, 12 pp. ISBN 978-80-87314-29-6.
 561. ROUBAL, Ondřej. Možnosti využití empirického výzkumu sociálního profilu studentů pro marketing vysokých škol. In Petranová, D., Magál, S., Matúš, J. (eds.). Megatrendy a média 2012. Trnava: UCM FMK, 2012. p. 96-114, 18 pp. ISBN 978-80-8105-392-4.
 562. BLAHA, Jaroslav and Miloš KREJČÍ. Možný vývoj bezpečnostní situace v Evropě. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2012. p. 39-46, 7 pp. ISBN 978-80-554-0534-6.
 563. BLAHA, Jaroslav and Naděžda PETRŮ. Možný vývoj mezinárodních vztahů a bezpečnostních systémů v Evropě. In Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Brno: VŠKE, 2012. ISBN 978-80-86710-57-0.
 564. VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2012, praktický průvodce. 15 vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 448 pp. ISBN 978-80-247-4101-7.
 565. KLIČKA, Pavel. (Ne)závislá média ovlivňují veřejnost. In Megatrendy a média. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. p. 110-125, 15 pp. ISBN 978-80-8105-394-8.
 566. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana and Jaromír STEMBERG. Oborová analýza pivovarnického průmyslu v ČR (The Sector Analysis of the Czech Brewery Industry). In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012. p. 235-240, 5 pp. ISBN 978-80-225-3427-7.
 567. ZÁŠKODNÝ, Přemysl and Vladislav PAVLÁT. Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu. Bratislava (Slovakian republic): Curriculum Didactis, 2012. 338 pp. ISBN 978-80-904948-3-1.
 568. MATES, Pavel, E. JANEČKOVÁ and V. BARTÍK. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2012. 208 pp. ISBN 978-80-87576-12-0.
 569. ČECHÁK, Vladimír. On the comparison of the public administration execution models. In Prablemy i perspektivy modernizacionogo razvitia gosudarstva v sovremennych uslovjach. Brjansk, 2012. 9 pp. ISBN 978-5-93179-349-8.
 570. KREJČÍ, Aleš. Památky v médiích. In Památky probuzené, sborník konference. Poděbrady: Zlatý pruh Polabí o.p.s., 2012.
 571. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém jako alternativa vládní důchodové reformy. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 23 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 572. PAVLÁT, Vladislav. Pátá mezinárodní konference o finančních trzích a jejich regulaci. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 573. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana and Jaromír STEMBERG. Pivovarnictví v Čechách a jeho výsledky. Nové trendy 2012. SVŠE Znojmo, 2012. p. 104-112. ISBN 978-80-87314-29-6.
 574. SCHLOSSBERGER, Otakar. Platební služby (Payment services). 1. vydání. Praha: Management Press, 2012. 328 pp. ISBN 978-80-7261-238-3.
 575. PAVLŮ, Dušan. Počátky výzkumu trhu v Československu počátkem 20. století. In Hes, A., Pavlů, D. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. 1. vydání. Praha: Powerprint, 2012. p. s. 56-65, 10 pp. ISBN 978-80-87415-58-0.
 576. HORECKÝ, Jiří and Iva MERHAUTOVÁ. Podávání léčivých přípravků per os v pobytových zařízeních sociálních služeb. Sociální služby. APSS ČR, 2012, 2012/14, No 4, p. 20-21. ISSN 1803-7348.
 577. NOVÁK, Josef. Podpora malých a středních podniků v regionu. In Region v rozvoji společnosti 2012 - Tylex Letovice a.s., Letovice. Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 159 - 164, 5 pp. ISBN 978-80-7375-652-9.
 578. VOSTATEK, Jaroslav. Political economy of healthcare schemes and reforms. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds) Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 579. ČÍRTEK, Pavel. Popularizace výsledků vědy a výzkumu, základy tvorby psaných projevů. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. p. 92-95, 3 pp. ISBN 978-80-7408-061-6.
 580. BLAHA, Jaroslav and Naděžda PETRŮ. Potential Development of International Relationships and Security Systems in Europe. In Crisis management, Environmental Protection of Population. Brno: VŠKE Brno, 2012. p. 20-27, 7 pp. ISBN 978-80-86710-61-7.
 581. WAWROSZ, Petr. Practical examples in macroeconomic models. In Stoffová, V. (ed) Actual problems of modern education in 21st century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. p. 38-43, 5 pp. ISBN 978-80-8122-065-4.
 582. ANÝŽOVÁ, Petra and P. ŽDÍMALOVÁ. Pre-listening Stage and Teaching Listening from the Adult Learner’s Perspective. In New Ways to Teaching and Learning - Proceedings of the 8th International & 12th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. p. 23-38, 15 pp. ISSN 1210-0196.
 583. PAVLŮ, Dušan. Princip odpovědnosti za reklamní profesi v pojetí Reklubu. In Nové trendy v marketingu – spoľočenská zodpovednosť. FMK UCM Trnava, 2012. p. 226-238, 12 pp. ISBN 978-80-8105-438-9.
 584. KUNZ, Vilém. Proč a jak by měly firmy v ČR efektivně komunikovat o svém společensky odpovědném chování. In Fedorko, R., Bačík, R. (eds.). Nové trendy v marketingu súčasnosť a budúcnosť. Prešovská univerzita v Prešove, 2012. p. 81-90, 9 pp. ISBN 978-80-555-0711-8.
 585. TOMČÍK, Michal. Proč chceme slyšet od marketérů lži. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2012. 8 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 586. BUDÍK, Josef. Prohlubování finanční gramotnosti neoficiálním vzděláváním. In ICOLLE 2012. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 33-40, 7 pp. ISBN 978-80-7375-644-4.
 587. HELÍSEK, Mojmír. Prochází euro krizí? In Hospodářská politika v členských zemích EU. Karviná: OPF SU, 2012. p. s. 153-158. ISBN 978-80-7248-780-6.
 588. TÓTH, Endre. Proudy, metody a myšlení v současném managementu - analýza a přínosy pro zvýšení účinnosti řízení. (Currents, methods and thinking in contemporary management - analysis and benefits to increase management efficiency.). Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 2, p. 40-63. ISSN 1338-130X.
 589. VALENČÍK, Radim. Příčiny problémů boje s korupcí: Proti čemu a jak bojovat? In Korupcia – právne a ekonomicke aspekty. Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o, 2012. p. 287-312, 25 pp. ISBN 978-80-89608-00-3.
 590. VALENČÍK, Radim and Petr WAWROSZ. Příčiny rezistence korupce. In Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii. Hložany, Srbsko: Backi Petrovac, 2012. p. 335-358, 23 pp. ISBN 978-86-916257-0-2.
 591. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana and Marek STARÝ. Přímá volba starostů – qui bono? In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. p. 581-593, 12 pp. ISBN 978-80-261-0094-2.
 592. PRŮŠA, Ladislav. Příspěvek na péči – teoretická východiska a realita. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012. p. 561-570, 9 pp. ISBN 978-80-225-3398-0.
 593. MAIELLO, Giuseppe. Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia posthuma (Karl Ferdinand Schertz’s Rationalism and Magia posthuma). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 15, No 2, p. 215-222. ISSN 1212-1509.
 594. ŠNAJDAR, J. and Radim VALENČÍK. Reasons for the deformation of reforms in the area of social investments and social insurance. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 26 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 595. MERTL, Jan. Reformování zdravotnictví - Kdo, pro koho a za kolik? In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 31 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 596. LACINA, Karel. Rizika řízení měst ve světle zajišťování veřejných a veřejně prospěšných služeb. In Krizový management 2012 – Analýza rizika a ekonomika prevence. Univerzita Pardubice, 2012. p. 83-86, 3 pp. ISBN 978-80-87544-16-7.
 597. KOSIČKA, Tomáš. Řecká dluhová krize z pohledu teorie her. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3.
 598. NETOLICKÝ, Václav. Řešení environmentálních problémů v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. p. 515-521, 6 pp. ISBN 978-80-261-0094-2.
 599. KUBÍČKOVÁ, Dana and Marcela VANČATOVÁ. Řízení likvidity v malém a středním podniku. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 6 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 600. SOUČEK, Jiří and Dana KUBÍČKOVÁ. Řízení pohledávek v českých firmách. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 10 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 601. ZICH, František. Sociální důsledky marketingové komunikace. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 11 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 602. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální modely a sociální výdaje na penze, zdravotní péči a vzdělávání: všechno je jinak. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 21 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 603. MERTL, Jan. Sociální stát po ekonomické krizi. In Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 22 pp. ISBN 978-80-7408-062-3.
 604. KREBS, Vojtěch and Ladislav PRŮŠA. Souběh starobních důchodů s příjmy z pracovní činnosti. In RELIK 2012. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 14 pp. ISBN 978-80-86175-82-9.
 605. KUBÍČEK, Antonín and P. KORBASOVÁ. Současné postupy a významné změny v oblasti regulace a dohledu nad finančními trhy a pokus o jejich zhodnocení v rámci EU i ČR. In Nové trendy 2012. SVŠE Znojmo, 2012. p. 121-128, 7 pp. ISBN 978-80-87314-29-6.
 606. KLIČKA, Pavel. Současný stav a budoucí vývoj masmédií a marketingové komunikace. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 607. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Soukromé zdravotní pojištění v kontextu se současnými snahami o věcné vymezení pojmu „standardu” a „nadstandardu”. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 8 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 608. KUNZ, Vilém. Specifika regionálního marketingu a náborových aktivit VŠFS v Ústeckém kraji. In Martina Ferencová (ed.). Marketing a marketingová komunikácia prepojenie teórie a praxe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2012. p. 115-124, 9 pp. ISBN 978-80-555-0539-8.
 609. LEGIERSKÁ, Yvona. Správci daně a jedno inkasní místo. In Daně - teorie a praxe 2012. Brno: Akademie Sting v Brně, 2012. 3 pp. ISBN 978-80-87482-10-0.
 610. ROUBAL, Ondřej. Syndrom velkého vlka - „máme všechno, ale to je asi tak všechno, co máme“. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 6 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 611. SOUČEK, Jiří, Dana KUBÍČKOVÁ and Zdeněk BEZDĚKA. Systém řízení pohledávek v MSP – výsledky empirického výzkumu. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 15 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 612. ROUBAL, Ondřej. Štěstí na útěku ve společnosti blahobytu. In Nové trendy v marketingu – spoľočenská zodpovednosť. Trnava: UCM FMK, 2012. p. 252-263. ISBN 978-80-8105-438-9.
 613. MAIELLO, Giuseppe. Tentativi non riusciti di rivitalizzazione della slavistica alla Facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' Carolina di Praga nell’anno 2005 (Unsuccessful attempts to revitalization of Slavic Studies at the Faculty of Philosophy and Arts of The Charles University in Prague in 2005). In Ivo Pospíšil - Josef Šaur. Nosné tradice české slavistiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 139-152. ISBN 978-80-210-5907-8.
 614. SOUČEK, Jiří and Dana KUBÍČKOVÁ. Teorie a praxe řízení a vymáhání pohledávek. In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012. p. 509-514, 5 pp. ISBN 978-80-225-3427-7.
 615. PAVLÁT, Vladislav. The Algorithm of Problem Solving in Option Pricing and Hedging. In ZÁŠKODNÝ, P. a kol. Educational & Didactic Communication 2012, Vol.1 Educational Data Mining and Its Application (monograph). Bratislava: Slovakia: Didaktis, 2012. ISBN 978-80-89160-97-6.
 616. TICHÝ, Jaromír. The financial crisis and its impact on the funding of higher education in the Czech Republic in 2010-2012. In 1st Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC 2012, Virtual Conference). Žilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. p. 349-352, 3 pp. ISBN 978-80-554-0551-3.
 617. MERTL, Jan and Patrik MOTTL. The impact of ageing societies on public finances in Europe. In In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 4 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 618. MERTL, Jan. The impact of longevity on health care systems. In In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 619. MATĚJŮ, Petr, D. MÜNICH, J. STRAKOVÁ and M. SMITH. The Impact of Socio-Economic Background and Gender on Professional Career Expectations of 15-years Old Pupils: Comparing Czech Republic and Taiwan. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 24 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 620. VYBÍHAL, Václav. The role of tax policy in tackling the impacts of the economic crisis. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 5 pp. ISBN 978-80-245-1764-3.
 621. VYBÍHAL, Václav. Theory of tax equity, ability to pay principle and objective distribution in the context of personal income tax – „comme il faut? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 4 pp. ISBN 978-80-245-1764-3.
 622. VYBÍHAL, Václav. Theory of tax justice, principle of solvency and objective distribution in the context of personal income tax. In Vítek, L. (ed.). New Role of Public Finance 2012. Praha: Wolters Kluwer, 2012. p. 329-338. ISBN 978-80-7478-012-7.
 623. KUNZ, Vilém and J. SRPOVÁ. Tomáš Baťa a uplatňování CSR ve firmě Baťa. In Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility I. Banská Bystrica: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0268-1.
 624. MERTL, Jan. Transformation of Czech public health insurance to health tax. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 7 pp. ISBN 978-80-245-1764-3.
 625. PROROK, Vladimír. Tvorba politických procesů v podmínkách globalizace. In Modernizace politických institutů, procesů a technologií v podmínkách globalizace. Moskva, 2012. p. 110-121, 293 pp. ISBN 978-5-98079-833-8.
 626. PROROK, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada, 2012. 189 pp. ISBN 978-80-247-4179-6.
 627. PAVLÁT, Vladislav. Úloha MSP ve finančním sektoru. In Malé a střední podniky nosný faktor regionálního rozvoje. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2012. p. 67-72, 5 pp. ISBN 978-80-7265-222-8.
 628. NĚMEC, Otakar and A. SURYNEK. University Studies and perspective in employment. In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (ed). Human capital and financial management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 pp. ISBN 978-80-7408-071-5.
 629. KUNZ, Vilém. Uplatňování a podpora CSR v ČR. In Nové trendy v marketingu. Trnava: UCM Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnavě, 2012. ISBN 978-80-8105-451-8.
 630. MACH, Petr. Ústavní omezení zadlužování z hlediska veřejné volby. In Strukturální schodek rozpočtu - Měkký ukazatel k tvrdým trestům. Praha: CEP, 2012. p. 123-138, 15 pp. ISBN 978-80-87460-10-8.
 631. KREJČÍ, Aleš. Veletrh: nástroj komunikace i produkt organizátora. In Dušan Pavlů. (KO)MEDIA: sborník mez. konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2012. p. sekce 1., 300 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 632. VOSTATEK, Jaroslav. Vládní zdravotní reforma - zatím bez koncepce? In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 23 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 633. KUBÍČKOVÁ, Dana. Vliv užití IFRS v malých a středních podnicích na měření jejich výkonnosti. In Paseková, M. Implementace IFRS do malých a středních podniků. Praha: Wolters Kluver ČR, 2012. p. 137-151, 14 pp. ISBN 978-80-7357-866-4.
 634. ROUBAL, Ondřej. Východiska a možnosti sociologie marketingové komunikace. In (KO)MÉDIÁ - vědecké a odborné štúdie zamerané na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Nitra: FF UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0191-9.
 635. MIHOLA, Jiří. Vyjádření vlivu intenzivních faktorů a optimální struktura lidských zdrojů (Expresing the Influence of Intensive Growth Factors ann Optimal Human Resources Structure). In Riadenie l´udských zdrojov v kontexte globalnych zmien. Trenčín: Trenčanská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně, 2012. p. 62-69, 7 pp. ISBN 978-80-8075-530-0.
 636. MIHOLA, Jiří. Vyjádření vlivu intenzivních faktorů růstu a optimální struktura lidských zdrojů. Sociálno-ekonomická revue. Trenčanská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2012, roč. 10, č. 3, p. 87-96, 9 s. ISSN 1336-3727.
 637. HRONOVÁ, Štěpánka and Ladislava KNIHOVÁ. Výuka angličtiny jako odborného cizího jazyka v terciální sféře vzdělávání. In In Mišterová, I., Fenclová, M. Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 2012. ISBN 978-80-261-0158-1.
 638. ELIÁŠ, Karel. Využití a omezení aktivního sociálního učení pro efektivní výuku marketingové komunikace. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 3 pp. ISBN 978-80-7408-067-8.
 639. PETROVÁ, Iva. Využití marketingového výzkumu při analýze zákazníka a komunikace s ním. In (KO)MEDIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-7408-067-8.
 640. LACINA, Karel. Využívání manažerských a marketingových přístupů v regionálním rozvoji. In Sborník XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. p. 120-127, 7 pp. ISBN 978-80-261-0094-2.
 641. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum jazykových potřeb studentů pro projekt standardu jazykové výuky na vysokých školách ekonomického zaměření. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové, 2012. 4 pp. ISBN 978-80-905243-3-0.
 642. LÁTALOVÁ, J. and Vojtěch KREBS. Vzájemné vazby daní a sociálních dávek v ČR. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Vendryně, Slezská univerzita v Opavě, 2012. 13 pp. ISBN 978-80-7248-780-6.
 643. PETRŮ, Naděžda and Josef NOVÁK. Vzdělání a rozvoj pracovníků jako zdroj konkurenční výhody podniku. In Separe Aude 2012 Vzdělávání a dnešní společnost. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 364-372, 8 pp. ISBN 978-80-904877-9-6.
 644. POTOCKÝ, Tomislav. Vztah cizího jazyka (německého) a podnikové sféry v ČR z pohledu aplikované lingvistiky. In Jazyk – kultura – spoločnosť (vzájomné súvislosti). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. p. 59-67, 8 pp. ISBN 978-80-558-0117-9.
 645. VOSTATEK, Jaroslav. Zdanění a dotování finančního sektoru. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 29 pp. ISBN 978-80-7408-065-4.
 646. LEGIERSKÁ, Yvona. Zdaňování vybraných finančních činností DPH. In V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. p. 557-566, 9 pp. ISBN 978-80-7248-800-1.
 647. KUNZ, Vilém and E. L´APINOVÁ. Zosúlaďovania pracovného a rodinného života ako nástroj podpory rozvoja ľudských zdrojov, rovnosti príležitostí i kvality života. In RELIK 2012, VŠE Praha. Melandrium, 2012. 9 pp. ISBN 978-80-86175-82-9.
 648. LEINWEBER, Václav and Michal BLAHOUT. Zvyšování výnosu pro vlastníka za pomoci projektového financování. In Majtán, Š. a kol. Aktuálné problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonóm, 2012. p. 271-276. ISBN 978-80-225-3427-7.
 649. PAVLŮ, Dušan. 1927 – významný rok ve vývoji české reklamy. In Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. Praha: Professional Publishing, 2012. p. 215-221, 6 pp. ISBN 978-80-7431-090-4.
 650. 2011

 651. PROROK, Vladimír and M. ŠUPALOVÁ. Концепция стабилизации и развития экономики Чешской республики [Koncept stabilizace a rozvoje ekonomiky ČR]. In Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления в инновационной экономике посткризисного периода. Orel: Ruská akademie pro národní hospodářství a veřejné služby, 2011. 8 pp. ISBN 978-5-93179-300-9.
 652. ŠUMNÁ, Petra. . Jakými způsoby a kanály působí na kreditního riziko různé aspekty hospodářského cyklu (What Ways and Channels Affects on Credit Risk Various Aspects of Business Cycle). In QUAERE 2011. Magnamitas, 2011. 10 pp. ISBN 978-80-904877-3-4.
 653. POTOCKÝ, Tomislav. A Perspective View on Language Teaching at Universities in the Czech Republic. In Várkoly, L. a kol. Dnešné Trendy Inovácií 2011. Dubnica nad Váhom: Dubnický Technologický Inštitút, 2011. p. 43-49, 6 pp. ISBN 978-80-89400-27-0.
 654. GOMBÁR, Eduard. Abbásovská revoluce a pád Umajjovců (Abbasid Revolution and the Fall of Umayyads). Nový Orient. Praha, 2011, 66/2011, No 2, p. 16-20. ISSN 0029-5302.
 655. KUBÍČKOVÁ, Dana. Amortizovaná hodnota a její využití při vykazování finančních nástrojů. In Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-87106-40-2.
 656. BÍLKOVÁ, Diana and J. LANGHAMROVÁ. Analysis of the Distribution of Income in Recent Years in the Czech Republic by Region. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
 657. ZETEK, Miroslav and A. KOVARDINSKÁ. Analýza finanční krize. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů. Hradec Králové: QUAERE 2011, 2011. 9 pp. ISBN 978-80-904877-3-4.
 658. ULRYCHOVÁ, Eva. Application and Motivational Examples in Linear Algebra. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, Oeconomica, 2011, roč. 19, p. 83 – 90, 7 pp. ISSN 1210-809X.
 659. KUNZ, Vilém. Application of Ethical Principles in the Society Through the Form of the Communication of CSR Programmes in Education. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Educatio. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 12 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 660. PETROVÁ, Iva. Attitude to Advertising as its Social Effect. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 14 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 661. KREJČÍ, Aleš. Belief in the Internet and Critical Thinking. In Dušan Pavlů. Marketing Communications/Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education: Coll. 1st Int. Conf. Prague: Univ. of Finance and Administration, Edition Eupress 156, 2011. p. vědecká sekce, 300 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 662. BLAHA, Jaroslav. Bezpečnostní a ekonomická rizika České republiky ve světle vývoje arabského světa. In Bezpečnostní management a společnost. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 63 – 72. ISBN 978-80-7231-790-5.
 663. BLAHA, Jaroslav. Bezpečnostní rizika EU a ČR z exodu z arabských zemí. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: EDIS - vydavateľstve ŽU, 2011. p. 33 - 42. ISBN 978-80-554-0366-3.
 664. BURÝŠEK, Slavomír. Burýšek, S.: A Remark on an Effective Method of Computing the Standard Fundamental Matrix. MATEMATIKA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, Sborník semináře Herbertov 12.-14.9.2011, 25-30. (Burýšek, S.: A Remark on an Effective Method of Computing the Standard Fundamental Matrix.). In MATEMATIKA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, Sborník(9.ročníku) semináře, Herbertov 12.-14. Pobočka JČMF v Praze a ČVUT v Praze, 2011. p. 25-30. ISBN 978-80-01-04862-7.
 665. MACH, Petr. Centrální bankovnictví: Hledání second best. Laissez Faire. 2011, roč. 14, 11-12, p. 5-6. ISSN 1212-8597.
 666. NOVÁK, Josef. Cesta z krize – nutnost hledání společných cest (Way out of the Crisis – Need to Search for a Common Way). In EU Countries Economic Policies on the Way out of the Crisis? Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 404 – 409, 5 pp. ISBN 978-80-248-2458-1.
 667. SCHLOSSBERGER, Otakar. Conclusive Evidence of Hended Information. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2011, roč. 5, č. 2, p. 255-259, 4 pp. ISSN 1802-5943.
 668. MIHOLA, Jiří. Coorerative solutions to simple distribution problem. In Valenčík, R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 669. BŘEČKOVÁ, Pavla. CSR v českých firmách a společenská objednávka odpovědnosti. In Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe. Olomouc: MVŠO, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0.
 670. BŘEČKOVÁ, Pavla. Czech Business Environment: Burden or Prosperity? In MSED 2011. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
 671. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Daňové zatížení z nesplacených pohledávek. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 69-74, 5 pp. ISBN 978-80-248-2494-9.
 672. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Daňové zatížení z nesplacených pohledávek. In Finanční řízení podniků a institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.
 673. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining in Content Pedagogy (DMCP). In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. p. 120-128, 8 pp.
 674. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining in Science Education and Its Implementation. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. p. 105-119, 14 pp. ISBN 978-80-904948-1-7.
 675. KOKLAR, Robin. Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR (Determinants Influencing the Required Life Insurance Gross Premium in the CR with). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 10 pp. ISBN 978-80-7408-050-0.
 676. HRADEC, Milan. Dopad finanční krize na pojistném trhu v ČR v oblasti vozidel. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 677. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma – teď nebo nikdy? In Důchodová reforma v ČR: spása anebo zmar? Praha: FONTES RERUM, 2011. ISBN 978-80-86958-22-4.
 678. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma a teorie veřejné volby. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 679. ČECHÁK, Vladimír. Education or (and) professional training. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 680. MATES, Pavel. E-government v české veřejné správě. In Tománek, P., Vaňková, I. Veřejná ekonomika a správa 2011. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. 13 pp. ISBN 978-80-248-2465-9.
 681. BERKA, Petr. ETree Miner: A New GUHA Procedure for Building Exploration Ttrees. In Foundations of Intelligent Systems. 19th Int. Symposium on Methodologies for Intelligent Systems ISMIS 2011. Springer LNCS 6804, 2011. p. 96 -101. ISBN 978-3-642-21915-3.
 682. LACINA, Karel. Evropský a národní rozměr vzdělávání. In Várkoly, L. a kol. Dnešné Trendy Inovácií 2011. Dubnica: Dubnický Technologický Inštitút, 2011. p. 36-38, 2 pp. ISBN 978-80-89400-27-0.
 683. NĚMEC, Jiří, V ŠAGÁT and Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Experience with the Outsourcing in the Public Sector: Czechia and Slovakia. Acta Aerarii Publici. 2011, roč. 8, č. 2, p. 24-36, 12 pp. ISSN 1336-8818.
 684. KREBS, Vojtěch and Ladislav PRŮŠA. Financování sociálních služeb – teoretická východiska a skutečnost. In Tománek, P., Vaňková, I. Veřejná ekonomika a správa 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2465-9.
 685. MERTL, Jan. Finanční bilance a věcné perspektivy českého zdravotnictví pro rok 2011. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Brno: ESF MU Brno, 2011. p. 155-165, 10 pp. ISBN 978-80-210-5385-4.
 686. KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční krize a její odraz v oblasti tvorby mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finančnía správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 687. SCHLOSSBERGER, Otakar. Finanční krize a platební styk. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 688. ŠUMNÁ, Petra. Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru (The Financial Crisis 2008/2009 and Reforms in Compliance and Regulation of the). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 689. PAVLÁT, Vladislav. Finanční trhy optikou roku 2011. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 690. KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-020-2.
 691. KUPEC, Václav and Anton KRETTER. Firemní kultura v pojetí pozitivního managementu. (Corporate Culture in a Positive Approach to Management). Ekonomika-Management-Inovace. Olomouc: MVŠO, 2011, roč. 3, No 3, p. 27-34, 67 pp. ISSN 1804-1299.
 692. HEISSLER, Herbert and Petr WAWROSZ. Fondový důchodový systém a hrubé národní úspory. In Důchodová reforma – jak dál. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 693. HRONOVÁ, Štěpánka. Foreign Language Didactics: University Elt Specifics, Terminology – Concepts & Theories, Student Base and Emerging Trends in the Field of Marketing Communications. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 9 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 694. VATAHA, Jiří. Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování (Fundamental and Technical Analyses – Their Use in Position Trading). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 695. LIBERKO, M., R. RALBOVSKÁ, R. KNEZOVIČ and Pavel KLIČKA. Funkce manažerů ve zdravotnictví. In AWHP 2011. Praha: ČVUT, 2011. p. 159-171, 12 pp. ISBN 978-80-86571-12-6.
 696. LIBERKO, Marián, Rebeka RALBOVSKÁ, Renáta KNEZOVIČ and Pavel KLIČKA. Funkce manažerů ve zdravotnictví. Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha, 2011. p. 159-171, 12 pp. ISBN 978-80-86571-12-6.
 697. PAVLŮ, Dušan. Globální výzvy pro lokální marketingovou komunikaci. In Theory of Management 3 – The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta riadenia a informatiky, 2011. p. 144-150, 6 pp. ISBN 978-80-554-0419-6.
 698. ČECHÁK, Vladimír. High school education – its function and prospects. In Prablemy i perspektivy gosudarstvenogo i municipalnovo upravenija v inovacionnoj ekonomike postkrizisnogo perioda. Orel: Orags, 2011. ISBN 978-5-93179-300-9.
 699. KUBÍČKOVÁ, Dana. Hodnocení finanční situace a výkonnosti v podmínkách IFRS. In Účetní výkaznictví – problémové oblasti. Praha: VŠE Praha, Oeconomia, 2011. ISBN 978-80-245-1828-2.
 700. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Hodnocení výkonu penzijních fondů ve světě. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 701. KUBÍČKOVÁ, Dana. Hodnoty bankrotních modelů v podmínkách IFRS. In Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7329-285-0.
 702. TICHÝ, Jaromír. Change in approach of education financing. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 : sekce Ekonomie. CD. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 6 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
 703. ČECHÁK, Vladimír. Charakteristika a současná funkce vzdělávání. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 704. ROUBAL, Ondřej. Insecurity and confidence in the perspective of marketing communications. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 10 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 705. KORBASOVÁ, Petra. Integrace výkaznictví jako organická součást integrace finančních trhů a. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 706. ROUBAL, Ondřej. „Internauti“ všech e-světů, spojte se. In Výzvy a problémy on-line marketingu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. p. 21-33, 12 pp. ISBN 978-80-8105-252-1.
 707. BENEŠ, Vadim. Interní audit v bankách a finanční krize. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 708. TICHÝ, Jaromír. Investment decision-making. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů - QUAERE 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. 6 pp. ISBN 978-80-904877-3-4.
 709. MERTL, Jan. Investments in health as human capital. In Valenčík, R. Human capital and investments in education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 710. PAVLÁT, Vladislav. Is Financial Markets´ Regulation Responsible for World Financial Crisis? In ETER 2011. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2011. ISBN 978-80-225-3286-0.
 711. ŠMÍD, Jan. Is lawyer-rhetor an artist? In Hamuľak, O. (ed). Právo v umění a umění v právu. Praha: Leges, 2011. p. 288-296, 8 pp. ISBN 978-80-87576-14-4.
 712. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Jak se hodnotí penzijní fondy ve světě? In Výkonnosť organizácie 2011, Přístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banké Bystrici, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8.
 713. POTOCKÝ, Tomislav. Jazyková příprava na vysokých školách nefilologického zaměření v ČR z pohledu zástupce odborné profesní komunity. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 714. HELÍSEK, Mojmír. Je diskuse k zavedení eura v ČR aktuální? (IS THE DISCUSSION ON THE INTRODUCTION OF THE EURO IN THE CZECH REPUBLIC STILL CURRENT?). In Vladislav Pavlát. Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. p. 1 - 9. ISBN 978-80-7408-050-0.
 715. ANÝŽOVÁ, Petra. Jindřich Krejčí: Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, vol. 47, No 1, p. 187–190. ISSN 0038-0288.
 716. DURDISOVÁ, Jaroslava and Jan MERTL. K otázce standardu a nadstandardu v relaci k veřejným investicím do lidského kapitálu zdraví. In RELIK 2011. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-75-1.
 717. KUBÍČKOVÁ, Dana. K problematice odepisování majetku ve veřejné sféře. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. p. 166-170, 4 pp. ISBN 978-80-7435-100-6.
 718. NOVÁK, Josef. Konkurenceschopnost České republiky. In Inproforum 2011 – Globální ekonomická krize – regionální dopady. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2011. p. 288 – 295, 7 pp. ISBN 978-80-7394-316-5.
 719. TOMICA, Zdeněk and Jan CHMELÍK. Korupce a úplatkářství. 2,. Praha: Linde Praha, 2011. 281 pp. ISBN 978-80-7201-853-6.
 720. PAVLŮ, Dušan. Krize a marketingové komunikace. In Marketing a obchod – vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. Zvolen: Bratia Sabovci, 2011. p. 231-235, 4 pp. ISBN 978-80-89241-41-5.
 721. HORECKÝ, Jiří. Kvalita poskytovaných služeb v ČR - současnost a možnosti do budoucnosti. In 1. vědecká mezinárodní konference: Inovace, plánování a kvalita sociálních služeb v komunitě. 2011. p. 218-225. ISBN 978-80-8084-781-4.
 722. SOUČEK, Jiří and Dana KUBÍČKOVÁ. Management pohledávek v malých a středních podnicích. In Aktuálne pohĺady na konkurencieschopnosť a podnikanie, nové výzvy. Bratislava: Ekonomická Univerzita Bratislava, 2011. p. 454-549, 95 pp. ISBN 978-80-225-3200-6.
 723. VALENČÍK, Radim and Jiří MIHOLA. Mapování redistribuční plochy elementárnho redistribučního systému. In Redistribuční a kontextuální hry jako nástroj dešifrování lidského chování. Praha: VŠFS, 2011.
 724. TOMČÍK, Michal. Marketing and Public Space. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 13 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 725. KNIHOVÁ, Ladislava. Marketing Communications Live out through the Revolution: Is Marketing Communications Teaching Revolutionary, too? In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 5 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 726. KUBÍČKOVÁ, Dana. Measuring of Financial Performance In Conditions of Trasition to IFRS in Czech Republic. China-USA Business Review. 2011, roč. 10, č. 2, p. 106-114, 8 pp. ISSN 1537-1514.
 727. SIEGLOVÁ, Dagmar. Mezinárodní konference o mnohojazyčkonsti v Evropě. Slovo a slovesnost. Praha: ČSAV, 2011, vol. 72, No 1, p. 78-80. ISSN 0037-7031.
 728. KLIČKA, Pavel. Mobilní marketing jako součást integrované marketingové komunikace. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-331-3.
 729. KLIČKA, Pavel. Mobilní marketing jako součást integrované marketingové komunikace (Mobile marketing as part of an integrated marketing communications). Fakulta masmediálnej komunikácie, Univer: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. 214 pp. ISBN 978-80-8105-331-3.
 730. KLIČKA, Pavel. MOBILNÍ MARKETING JAKO SOUČÁST INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE (Mobile marketing as part of an integrated marketing communications). Trnava. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. p. 34 - 50. ISBN 978-80-8105-331-3.
 731. MACH, Petr. Model rovného důchodu. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 732. KUBÍČKOVÁ, Dana. Model Z-score in Conditions of Transiting to IFRS in Czech Republic. In Cambridge Business and Economics Conference. Cambridge, Velká Británie: Association form Business and Economic Research (ABER) and International Journal of Business and Economics, 2011. ISBN 978-0-9742114-2-8.
 733. BÍLKOVÁ, Diana and I. MALÁ. Modelling Income Distribution in the Czech Republic with a Special Focus on Income Distribution of Professionals in Informatics. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
 734. BÍLKOVÁ, Diana. Modelling of Income and Wage Distribution Using the Method of L-Moments of Parameter Estimation. In MSED 2011. Sborník z konference International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-72-0.
 735. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Modely, výpočty, data mining. In Finanční deriváty. Sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS – JČU – OSU. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. p. 24-30, 6 pp. ISBN 978-80-7408-045-6.
 736. BRŮNA, Karel. Monetary Policy Implementation and Absorption of Banking System Liquidity in Transition Countries. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 737. ELIÁŠ, Karel. Možnosti zvýšení účinnosti marketingových kampaní pro SME – nové trendy. In BEST OFFICE. Praha: AmCham, 2011. p. 27-27.
 738. MATES, Pavel. Ne bis in idem ve správním právu. In XIX. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary, 2011. p. 56-67, 11 pp. ISBN 978-80-87212-77-6.
 739. PAVLŮ, Dušan. Některé trendy sociálního marketingu v České republice. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnavě, 2011. p. 144-159, 15 pp. ISBN 978-80-8105-335-1.
 740. WAWROSZ, Petr. New Consensus in Macroeconomic and Inflation Targeting – Succesful Policy or One of the Reasons of the Crisis After Year 2007? In Fiscal Stabilization and Monetary Union: Heritage of the Past and Future Challenges. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-87106-47-1.
 741. PAVLÁT, Vladislav. New E-learning Courses at the Institute of Finance and Administration. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. p. 211–214, 3 pp. ISBN 978-80-904948-1-7.
 742. KLIČKA, Pavel. New trends in marketing and education. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 8 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 743. WAWROSZ, Petr. Nový konsensus v makroekonomii a reakce na krizi v zemích EU. In Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? Slezská univerzita v Opavě, VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 623–643, 20 pp. ISBN 978-80-248-2458-1.
 744. TICHÝ, Jaromír. Nutnost změny paradigmatu financování terciárního vzdělání. In Vzdělanostní společnost : Věda a vzdělání ve 21. století.“ 3. Ročník mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 24 pp. ISBN 978-80-7408-049-4.
 745. HELÍSEK, Mojmír. Od elitního k masovému vysokému školství – a co na to NERV? (From the Elite Towards the Mass Tertiary Education: What Does NERV Think about It?). In Vladimír Čechák. Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Sborník z 3. mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-7408-049-4.
 746. LEGIERSKÁ, Yvona. Od přímého zdanění k nepřímému. In Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-709-7.
 747. BUDÍK, Josef. Odpovědnost při řešení problémů nadnárodních bankovních skupin. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2011. p. 38–42, 4 pp. ISBN 978-80-87314-20-3.
 748. MATES, Pavel and Z. VANÍČEK. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 8, p. II-II, 1 pp. ISSN 1210-6410.
 749. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu v judikatúře ESL´P. In Právo v európskej perspektíve. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011. p. 526-535, 9 pp. ISBN 978-80-8082-460-0.
 750. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B., J. NEMEC, V. ŠAGÁT and Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Outsourcing by public organisations: Czech and Slovak experience. In Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. 13 pp. ISBN 978-80-970959-0-1.
 751. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém jako alternativa vládní důchodové reformy. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 752. BURÝŠEK, Slavomír. Parametric Equations of Free Boundary for Flow through Parallel Bars. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, Oeconomica, 2011, roč. 19, p. 11-16, 5 pp. ISSN 1210-809X.
 753. WAWROSZ, Petr and Herbert HEISSLER. Pareto Improvements Reached through Knowledge Society. In EBES 2011. Zagreb: University of Zagreb, 2011. p. 114-131, 17 pp. ISBN 978-605-61069-3-4.
 754. LEGIERSKÁ, Yvona. Paušální výdaje - ano či ne. In Daně - teorie a praxe 2011. Brno: Akademie Sting v Brně, 2011. ISBN 978-80-86342-99-3.
 755. VOSTATEK, Jaroslav. Pensions, Health and Education – Redistribution, Investment, Models. In Valenčík R. Human capital and investments in education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 756. VYBÍHAL, Václav. Penzijní fondy – cui bono? In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 757. VYBÍHAL, Václav. Penzijní fondy – cui prodest? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 758. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Penzijní fondy ve světě a v České republice. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. p. 143-149, 6 pp. ISBN 978-80-7435-100-6.
 759. SHERMAN, T and Dagmar SIEGLOVÁ. Perceptions of ELF in Czech secondary schools: National identity and social differentiation. In A. Archibald – A. Cogo – J. Jenkins (eds.), Latest Trends in ELF Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars' Publishing, 2011. p. 229–249.
 760. HELÍSEK, Mojmír. Perspektivy zavedení eura v ČR. In Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 9 pp. ISBN 978-80-248-2458-1.
 761. BEDRETDINOV, Rafik. Philosophy and economy. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 762. HORECKÝ, Jiří, Z. KALVACH, L. ČELEDOVÁ, I. HOLMEROVÁ, J. JIRÁK, H. ZAVÁZALOVÁ and P. WIJA. Pobytové služby sociální péče pro seniory. In Křehký pacient a primární péče. Praha: GRADA, 2011. p. 215-219. ISBN 978-80-247-4026-3.
 763. BUDÍK, Josef. Podpora regionů z veřejných zdrojů. In Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. p. 37-41, 4 pp. ISBN 978-80-7435-100-6.
 764. ČÍŽKOVÁ, Stanislava. Pohledávky a jejich vliv na platební schopnost podniku. In Výkonnosť organizácie. Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácií. 1. vydání. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2011. p. 93-97, 4 pp. ISBN 978-80-970458-3-8.
 765. ČECHÁK, Vladimír. Policy and current development trends in education (In the context of present reforms of tertiary education in the Czech republic). In Present Day Trends of Innovations. Dubnice: Dubnický technologický inštitút, 2011. ISBN 978-80-89400-26-3.
 766. ŠMÍD, Jan. Politické představy o spravedlnosti a jejich vliv na právní systém. In Bárány, E. Právo a jeho prostředie. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2011. p. 70-79, 9 pp. ISBN 978-80-8095-072-9.
 767. BEDRETDINOV, Rafik. Posouzení finanční krize z hlediska teorie cyklů. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 768. SVOBODOVÁ, Ivana. Pozice vzdělanostní společnosti v Analýze konkurenceschopnosti ČR. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 769. KREBS, Vojtěch. Problémy důchodové reformy v České republice. In Východiská a výzvy pro sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2011. ISBN 978-80-225-3213-6.
 770. KUBÍČEK, Antonín. Proces integrace trhu s investičními nástroji v EU a jeho teoretický a reálný odraz v procesu dohledu nad ním. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 771. HEISSLER, Herbert and Petr WAWROSZ. Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 772. SCHLOSSBERGER, Otakar. Přeshraniční platební styk bourá hranice mezi zeměmi. In Hradecké ekonomické dny 2011. Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl I. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. p. 286-291, 5 pp. ISBN 978-80-7435-100-6.
 773. VALENČÍK, Radim. Příčiny krize a vzdělanostní společnost. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 774. KAFKA, Miloslav. Psychologické aspekty procesu nákupního rozhodování spotřebitele. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 775. ČECHÁK, Vladimír. Reforma terciárního vzdělávání (ve světle přípravy nového vysokoškolského zákona). In Vzdělávání jako významný faktor konkurenceschopnosti. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2011. ISBN 978-80-7368-986-5.
 776. VOSTATEK, Jaroslav. Reformovat nejen stavební spoření. In Reforma stavebního spoření. Praha: FONTES RERUM, 2011. ISBN 978-80-86958-26-2.
 777. PAVLÁT, Vladislav. Reformy nebo inovace? In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 778. KLIČKA, Pavel. Rehabilitační péče očima klientů. Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha, 2011. p. 134-141, 6 pp. ISBN 978-80-86571-12-6.
 779. BENESCH, J., H. MIHALČINOVÁ and Radim VALENČÍK. Resolved and Unresolved Problems of Negotiation in the Theory of Redistribution Systems. In Dlouhý, M., Skočdopolová, V. Mathematical Methods in Economics 2011. Praha: VŠE Praha a EU Bratislava, 2011. ISBN 978-80-7431-060-7.
 780. SMITH, M L and Petr MATĚJŮ. Restratifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního chování v České republice v letech 1992 – 2010. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2011, vol. 47, No 1, p. 33-59. ISSN 0038-0288.
 781. LACINA, Karel. Rizika regionální politiky a rozvoje regionů. In Krizový management 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. p. 42-45, 3 pp. ISBN 978-80-7395-410-9.
 782. HORECKÝ, Jiří. Role a kompetence obcí v oblasti sociálních služeb. Fórum sociální politiky. 2011, vol. 2011, No 2, p. 28-29. ISSN 1802-5854.
 783. NOVÁK, Josef. Rostoucí postavení vzdělaných žen ve společnosti z pohledu marketing. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 784. KADEŘÁBKOVÁ, J. and Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ. Rozpočtové příjmy malých obcí a měst a posilování lokální konkurenceschopnosti. In Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0094-2.
 785. STARÝ, Marek. Rytíři a pochybní rytíři Slavkovští ze Skalice a Šonova. In Heraldická ročenka 2011. Praha: Heraldická společnost v Praze, 2011. p. 60-81, 21 pp. ISBN 978-80-904942-0-6.
 786. KOSIČKA, Tomáš. Řecká finanční krize z pohledu teorie her (The Greek Crisis from the Viewpoint of Game Theory). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 5 pp. ISBN 978-80-7408-050-0.
 787. VALENČÍK, Radim. Řečník na konferenci. In Proč se zhoršují výsledky českého školství? Dráchov: Fontes Rerum, 2011. ISBN 978-80-86958-24-8.
 788. SOUČEK, Jiří. Řízení a vymáhání pohledávek - příklady z praxe. In Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. p. 296-301, 5 pp. ISBN 978-80-7435-100-6.
 789. SOUČEK, Jiří, L. HEŘMÁNEK and O. KOZLER. Řízení pohledávek ve firmách prodávajících elektřinu. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. p. 446-452, 6 pp. ISBN 978-80-248-2494-9.
 790. JURÁSEK, Miroslav. Searching for the New Global Order. In Third Global International Studies Conference WISC (on-line). 2011.
 791. ZICH, František. Social context of marketing communication – as subject matter of sociology. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 9 pp. ISBN 978-80-7408-055-5.
 792. PAVLÁT, Vladislav. Sociální reformy v pojetí prof. Macka. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 793. HORECKÝ, Jiří. Sociální služby v ČR. Klíčový pracovník z pohledu katalogu prací. In Individuální plánování sociálních služeb. Tábor: APSS ČR Tábor, 2011. p. 13-21, 105-113, 17 pp. ISBN 978-80-904668-1-4.
 794. MERTL, Jan. Sociální stát po ekonomické krizi. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodářská fakulta, 2011. ISBN 978-80-225-3208-2.
 795. KUBÍČEK, Antonín and Petra KORBASOVÁ. Současné inovační procesy v oblasti kolektivního investování a pokus o jejich zhodnocení. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. ISBN 978-80-87314-20-3.
 796. BUDINSKÝ, Petr. Souvislosti mezi výnosy dluhopisů a cenami CDS. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 797. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana and Jaromír STEMBERG. Specifika pivovarnického průmyslu. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň: ZČU Plzeň, 2011. ISBN 978-80-261-0051-5.
 798. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem v České republice. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň: ZČU Plzeň, 2011. ISBN 978-80-261-0051-5.
 799. PETRŮ, Naděžda and Milan KAŠÍK. Spolupráce akademické a korporátní sféry v rámci výuky předmětu Úloha marketingu v řízení podniku. In Evropské pedagogické fórum 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. p. 113-120, 7 pp. ISBN 978-80-904877-6-5.
 800. PAVLŮ, Dušan. Staré a nové aspekty v marketingové komunikaci. In Obchod a finance 2011. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. p. 76 - 85, 9 pp. ISBN 978-80-213-2235-6.
 801. MERTL, Jan. Struktura výdajů na zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 802. MATĚJŮ, Petr, H. VOSSENSTEYN, T. KONEČNÝ and S. WEIDNEROVÁ. Student Financing, Opportunity Growth and Equity in Access to Higher Education (a Czech-Dutch Comparative Study of Student Support Systems and their Effects on the Development of Inequity in Access to Higher Education). In Valenčík, R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 25 pp. ISBN 978-80-7408-057-9.
 803. LEGIERSKÁ, Yvona. Substituce části pojistného na důchodové pojištění jinými příjmy veřejných rozpočtů. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 804. HRNČÍŘ, Miroslav. Světová finanční krize a měnová politika: Bude světová finanční krize předělem v teorii i praxi měnové politiky? In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 805. NOVÁK, Josef and Naděžda PETRŮ. Synergické efekty – základní podmínka úspěšné fúze, převzetí či restrukturalizace společnosti. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomickáZnojmo, 2011. p. 266 - 272, 6 pp. ISBN 978-80-87314-20-3.
 806. SOUČEK, Jiří, Dana KUBÍČKOVÁ and Zdeněk BEZDĚKA. Systém řízení pohledávek v MSP – výsledky empirického výzkumu. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2011. p. 333–346, 13 pp. ISBN 978-80-87314-20-3.
 807. ZICH, František. Systém sociologického dotazování jako metoda zjišťování spokojenosti a kvality studia na VŠFS. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 808. CECAVA, Zdeněk. Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS. In Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2011.
 809. MIHOLA, Jiří. Systémové pojetí lidské povahy a stupně poznání. In Systémové přístupy 2011. VŠE Praha, 2011. 10 pp. ISBN 978-80-245-1844-2.
 810. ROUBAL, Ondřej. Tekuté časy nejistoty a fetišismus značek. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. p. 183-195, 8 pp. ISBN 978-80-8105-335-1.
 811. BLAHA, Jaroslav. Tendence a problémy vzdělávání v Evropě z historicko – srovnávacího pohledu. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 812. REJNUŠ, O. and Petr BUDINSKÝ. Teoretická podstata „CDS“ a možnosti jejich ocenění. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 813. SIEGLOVÁ, Dagmar. The role of ‘silence’ in child second language interaction: A single-case micro-analysis of a 7-year-old Czech girl’s interaction in an English speaking environment. Studies in Applied Linguistics. 2011, 2011/1, p. 43-64.
 814. PAVLÁT, Vladislav and Jan RYTINA. The University of Finance and Administration in Prague Is Developing an E-learning Systém. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. p. 206–210, 4 pp. ISBN 978-80-904948-1-7.
 815. PAVLÁT, Vladislav. Too big to fail, or too big to save? In FIN STAR NET. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, 2011. 11 pp.
 816. PRŮŠA, Ladislav. Transformace systému sociálních služeb – černá díra reforem veřejného sektoru. In Bílá místa teorie a černé díry reforem veřejného sektoru III. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2011. p. 202-212, 10 pp. ISBN 978-80-210-5385-4.
 817. ŠMÍD, Jan. Udržitelný rozvoj jako politická hodnota. In Dušek, J., Gregor, J. a kol. Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. p. 78-86, 8 pp. ISBN 978-80-87472-04-0.
 818. BUDINSKÝ, Petr. Úloha FD v průběhu světové krize. In Finanční deriváty. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. p. 20-23, 3 pp. ISBN 978-80-7408-045-6.
 819. BÍLKOVÁ, Diana. Use of the L-Moment Method in Modeling the Wage Distribution. In APLIMAT 2011. Bratislava: Slovak University of Technology, 2011. p. 1471–1481, 10 pp. ISBN 978-80-89313-52-5.
 820. MERTL, Jan. Vazby financování důchodového a zdravotnického systému. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 821. VATAHA, Jiří. Vliv hospodářské krize na akcie z anticyklického odvětví - televizní průmysl (The Influece of Economic Crisis on Shares in Anticyclical Sector - TV Broadcast). In MMK 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. p. 1695-1700. ISBN 978-80-904877-7-2.
 822. KAŠÍK, Milan. Vliv rozvoje hospodářských sektorů na uplatnění absolventa studijního oboru Marketingová komunikace a jeho profil. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.
 823. PRŮŠA, Ladislav. Vliv zdravotního stavu na potřebu sociálních služeb u osob starších 65 let. In Senior Living. České Budějovice: Ledax, o.p.s., 2011. p. 6-19, 13 pp. ISBN 978-80-254-8808-9.
 824. BUDINSKÝ, Petr. Vybrané problémy v rámci fungování finančních trhů v období doznívání finanční krize. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7.
 825. POTOCKÝ, Tomislav. Východiska pro koncipování vysokoškolských kurzů profesně zaměřeného německého jazyka. In Nedoma, R. Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011. p. 136-143, 7 pp. ISBN 978-80-7231-825-4.
 826. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Výkonnost penzijních fondů ve světě. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2494-9.
 827. ELIÁŠ, Karel and J. SEDLÁK. Výuka marketingové komunikace s pomocí aktivního sociálního učení. In Sborník RaVŠ za a. r. 2011. Brno: Rašín College, 2011.
 828. PETRŮ, Naděžda and Milan KAŠÍK. Výuka moderního marketingu při spolupráci akademické a korporátní sféry. In Nové trendy - Nové nápady 2011. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. p. 284 - 293, 9 pp. ISBN 978-80-87314-20-3.
 829. SCHLOSSBERGER, Otakar. Výuka problematiky finančních derivátů na oboru bankovnictví a pojišťovnictví. In Finanční deriváty. Sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS – JČU – OSU. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-045-6.
 830. ELIÁŠ, Karel and J. SEDLÁK. Využití aktivního sociálního učení ve výuce marketingové komunikace. In Cesty k múdrosti. Ways to wisdom. Bratislava, 2011. p. 18-18.
 831. LEGIERSKÁ, Yvona. Vývoj daňové správy v České republice za posledních dvacet let. In Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7329-285-0.
 832. BUDÍK, Josef. Vývoj obchodování s investičními nástroji v ČR. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 833. HORECKÝ, Jiří. Vývoj sociálních služeb v ČR. In Senior Living VI. České Budějovice, 2011. ISBN 978-80-905070-0-5.
 834. PAVLÁT, Vladislav. Vývoj světového trhu s deriváty, změny struktury, vývojové tendence. In Finanční deriváty. Sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS – JČU – OSU. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. p. 6-14, 8 pp. ISBN 978-80-7408-045-6.
 835. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Vývojové trendy v pojištění automobilů. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 836. BENECKÁ, Soňa. Význam devizových rezerv v globální finanční krizi (Importance of Foreign Exchange Reserves in the Global Financial Crisis). In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 837. ŠLÉGROVÁ, Michaela. Vzdělávání úředníků na Městském úřadě ve Slaném - případová studie. In Teória a prax verejnej politiky v SR. Zvolen: Bratia Sabovci, s.r.o., 2011. p. 56-56. ISBN 978-80-557-0087-8.
 838. WOKOUN, R., Pavel MATES, J. KADEŘÁBKOVÁ and A KOL. Základy regionálních věd a veřejné sbory. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 474 pp. ISBN 978-80-7380-304-9.
 839. GOMBÁR, Eduard. Zánik Osmanského impéria (Fall of Ottoman Empire). Praha: Academia, 2011. p. 447-468. ISBN 978-80-200-2036-9.
 840. VOSTATEK, Jaroslav. Zdanění a dotování finančního sektoru. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 841. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní reforma à la PES, nebo jinak. In Bílá místa teorie a černé díry reforem veřejného sektoru III. Brno: Ekonomicko správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2011. p. 327-338, 11 pp. ISBN 978-80-210-5385-4.
Display details
Displayed: 3/12/2021 01:05