Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Alliance importance and Risk Cases of Value Added Tax Threatening Continuity of European Budget. Journal of Mathematics and Statistical Science. USA: Science Signpost Publishing, 2022, roč. 8, č. 1, s. 1-12. ISSN 2411-2518.
 2. SMUTNÝ, Zdeněk a Stanislava MILDEOVÁ. Current Status and Plans for Further Development of Acta Informatica Pragensia. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2022, roč. 11, č. 2, s. 149-151. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.191.
 3. JAŠOVÁ, Emilie. Current trends in development of financial and other organiaztions including microeconomic and macroeconomic consequences. doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., 2022.
 4. DANIELO, Lorenzo a Petr JAKUBÍK. Early Warning System for the European Insurance Sector. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-21. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2022.01.01.
 5. MERTL, Jan. Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 264 s. ISBN 978-80-7676-505-4.
 6. HOLUBOVÁ, Renata, Jiří STRAUS a Jana SLEZÁKOVÁ. Forensics and Physics. 1st. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. 205 s. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-8407-5.
 7. MOLDOVEANU, Mirela. Challenges and Limitations of Using an Online Survey in Social Sciences: Recruiting Qualified Respondents to Investigate the Job Satisfaction and Intention to Leave of Millennial Employees. In SAGE Publication, Ltd. SAGE Research Methods: Doing research online. Online: SAGE Research Methods, 2022. s. 1-11. ISBN 978-1-5296-0091-9. doi:10.4135/9781529600919.
 8. LÁNSKÝ, Jan, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Mathematical Modelling of Qualitative System Development. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 10, č. 15, s. 1-23. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math10152752.
 9. NOVOTNÝ, Jiří. Právní úprava franchisingu dle DCFR. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, roč. 31, č. 2, s. 29-35, 40 s. ISSN 1210-8278.
 10. KOLOUCH, Jan, Tomáš PLESNÍK a Radovan IGLIAR. Security Operations Center (SOC) aneb nepřeceňujte jeden článek systému - část I. DSM - data security management. Praha: TATE International, 2022, roč. 26(2), č. 2, s. 32-37. ISSN 1211-8737.
 11. LEŠKA, Rudolf, Michal TOMČÍK a Pavel ZAHRÁDKA. Sozial-, Kultur- und Bildungsdienstleistungen der tschechischen Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefiziaten. In Malte ZILL, Stephan KLINGNER, Georg FISCHER. Monopole im Medienindustriellen Komplex? Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen. Marburg: Büchner-Verlag, 2022. s. 110-124, 14 s. ISBN 978-3-96317-292-2.
 12. ULRYCHOVÁ, Eva, Renata MAJOVSKÁ a Petr TESAŘ. STANDARD FORM VS. TWO ALTERNATIVE FORMS OF WRITTEN EXAMINATIONS IN MATHEMATICS. In Fejfar, Jiří a Martin Flégl (eds.). Efficiency and Responsibility in Education 2022 : Proceedings of the 19th International Conference. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2022. s. 165-171. ISBN 978-80-213-3197-6.
 13. LEŠKA, Rudolf a Michal PŮR. Technologické společnosti a jejich odpovědnost za obsah na internetových platformách. 1. vyd. Bruxelles: New Direction, 2022. 43 s. Reports. ISBN 978-80-907876-5-0.
 14. ROUBAL, Ondřej. THE ETHICAL CONSUMER AND THE RELIGIOUS NATURE OF ENVIRONMENTAL THINKING. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2022, roč. 18, č. 1, s. 113-125. ISSN 1841-0464.
 15. MATES, Pavel. Trest odnětí služební hodnosti v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 21, č. 2, s. 100-101. ISSN 1213-5313.
 16. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Pavel SEDLÁČEK, Richard JAROŠÍK, Jakub KADLEC, Matej KOSTREC, Lukáš KOZÁČEK, Bohumír ŠTĚDROŇ, Martin VYROUBAL a Jiří ZMATLÍK. Tvůrčí mezigenerační týmy: základ inovačního potenciálu i realizátor změn. První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 140 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-240-5. doi:10.37355/03.2022/1.
 17. VALENČÍK, Radim a Bohumír ŠTĚDROŇ. UMĚLÁ INTELIGENCE A LIDSKÉ SCHOPNOSTI (KTERÉ LZE A KTERÉ NELZE NAHRADIT). In Daniela Hrehová. Rozmanitosť zručností postmodernej spoločnosti Scientific peer - reviewed proceedings Diversity of skills postmodern society. 1. vyd. Košice: OSV ÚJSŠ Technická univerzita v Košiciach, 2022. s. 189-199. ISBN 978-80-553-4116-3.
 18. CAROLEO, Laura a Giuseppe MAIELLO. Understanding Polarization Effects on Voice- Based Social Media: A Clubhouse Analysis. Italian Sociological Review. Verona: QuiEdit, 2022, roč. 12, 7S, s. 749-770. ISSN 2239-8589. doi:10.13136/isr.v12i7S.580.
 19. GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 6. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 574 s. ISBN 978-80-7380-865-5.
 20. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Zákon o právu na digitální služby. Komentář. Praha: Leges, 2022. 214 s. ISBN 978-80-7502-607-1.
 21. 2021

 22. KUPEC, Václav. A New Concept of the Marketing Communications Diagnostic Audit. In Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: NEW CHANGES, NEW CHALLENGES : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 9th November 2021, online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 426-434, 744 s. ISBN 978-80-572-0220-2.
 23. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI, Sarkhel H. Taher KARIM a Mehdi HOSSEINZADEH. AMAPG: Advanced Mobile Authentication Protocol for GLOMONET. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 88256-88271. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3089102.
 24. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2021. s. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 25. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Auditing and Controlling as a Tool for SME Marketing Risk Management. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 225-235. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2021.1-17.
 26. CHLUMSKÁ, Zuzana a Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management in relation of financial literacy. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 - innovation and sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 41-51. ISBN 978-80-7408-233-7.
 27. KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in the Marketing Environment. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13126691.
 28. WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 29. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Prague: Prague University of Economics and Business, 2021, roč. 10, č. 3, s. 236-256. ISSN 1805-4951.
 30. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
 31. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 32. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 848 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.
 33. OSULA, Anna-Maria, Bríd NÍ GHRÁINNE, Dan SVANTESSON, David KOSAŘ, Don FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub KLODWIG, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Digital Discovery. In Anna-Maria Osula. Cybersecurity Law Casebook. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2021. s. 436-489. ISBN 978-80-210-9773-5.
 34. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROWTH AFFECT THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, roč. 30, č. 1, s. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 35. STRELNIKOVA, Irina A., Svetlana E. TITOR a Miroslav JURÁSEK. Employment Promotion in Digital Format. In Elena G. Popkova, Victoria N. Ostrovskaya, Aleksei V. Bogoviz. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. 1. vyd. Germany: Springer International Publishing, 2021. s. 1355-1362. Studies in Systems, Decision and Control. ISBN 978-3-030-56432-2. doi:10.1007/978-3-030-56433-9_141.
 36. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Antlová K., Semerádová T. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. TU Liberec: TU Liberec, 2021. s. 31-45. ISBN 978-80-7494-578-6.
 37. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Vladimír NULÍČEK. Family Firms and Financial Literacy II. In IATED Academy. ICERI2021 Proceedings. Sevilla: ICERI, 2021. s. 100-110. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 38. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy in the Czech Republic. In Albu C. Proceedings of the 16th International Conference Accounting and Management Information Systems 2021. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies,, 2021. s. 70 - 86, 16 s. ISSN 2247-6245.
 39. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, roč. 2021, č. 24, s. 6-12. ISSN 1212-3951.
 40. MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being improvement. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8.
 41. SEDLÁČEK, Pavel a Radim VALENČÍK. From Startups to Creative Intergenerational Teams. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 440-450. ISBN 978-80-87291-29-0.
 42. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Judit CSÁKNÉ FILEP a Monika KROŠLÁKOVÁ NAĎOVÁ. HERITAGE AND CRAFT ACTIVITIES AS AN IMPORTANT REGIONS ELEMENT - CASE STUDIES FROM THE CZECH REPUBLIC AND HUNGARY. In HERITAGE 2021 - SVEDECTVÁ KAMENNÝCH MÚROV. 2021.
 43. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. s. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 44. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Immunities from the Past to the Present. Trajectory of Immunities. In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2021. s. 3-40. ISBN 978-90-829824-4-2.
 45. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. Industrial Property and Investment in the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and Poland. Eastern european journal of regional studies. Moldova: Center for Studies in European Integration, 2021, roč. 7, č. 1, s. 44-69. ISSN 2537-6179.
 46. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku. Právnické listy. Praha: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 5, č. 2, s. 4-7. ISSN 2533-736X.
 47. MAREK, Karel. Ještě ke smlouvě o dílo. Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, Právnická fakulta UMB, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 238-267. ISSN 1339-7753.
 48. MAREK, Karel. Ke smlouvě o dílo. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s, 2021, IX, č. 11, s. 24-30. ISSN 2533-4239.
 49. SVOBODA, Pavel. Klíčové přínosy a slabiny fungování EU. Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 20-24. ISSN 0862-8238.
 50. MAREK, Karel. Kontrolní činnost. Xadonia. Praha: časopis Xadonia , č.1/2021, VŠFS, 2021, roč. 16, č. 1, s. 25-27. ISSN 1802-792X.
 51. JELÍNEK, Jiří. Kriminologie. První. Praha: Leges, 2021. 631 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-499-2.
 52. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In EU Intellectual Property - scientific conference , Nitra 30.4.2021, EU Project no. 599 683-EPP 1 -2018-1. 2021.
 53. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Models of Technology Coordination. In Robert Hlavatý. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 89-94. ISBN 978-80-213-3126-6.
 54. KUPEC, Václav, Eva ČAPOŠOVÁ a Přemysl PÍSAŘ. Modern Strategy and Challenges of Management in Cultural Institution. Krakow: Research and Publishing Institute for Security and Defence Studies. University of Public and Individual Security “Apeiron” in Krakow, 2021. 96 s. ISBN 978-83-64035-76-0.
 55. SVOBODOVÁ, Kristýna a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové komunikace. In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. s. 101-110, 308 s. ISBN 978-80-908357-0-2.
 56. BRUNA, Eduard a Vladimír ZOUBEK. Nadčasové úvahy o bezpečnosti Evropy v mezích konstitucionalismu a trestního práva. In Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 243-260. ISBN 978-80-7598-982-6.
 57. MATES, Pavel. Obnova v řízení o přestupcích. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2021, roč. 20, č. 1, s. 12-16. ISSN 1213-5313.
 58. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO a Renata JANOŠCOVÁ. Online education as an integral part of universities’ strategy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain): IATED, 2021. s. 5197-5205. ISBN 978-84-09-27666-0.
 59. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Shima RASHIDI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI a Mehdi HOSSEINZADEH. Questioning the Security of Three Recent Authentication and Key Agreement Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 98204-98217. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3094875.
 60. PAVLÁK, Miroslav a Eva KOSTIKOV. Racionální iniciativa jako předpoklad udržitelnosti podnikání napříč generacemi. In Naděžda Petrů, Andrea Tomášková. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 41-41. ISBN 978-80-7408-232-0.
 61. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK a Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2021. s. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 62. KREJČÍ, Aleš. Rodinné podnikání cestovních kanceláří a agentur. In Naděžda Petrů, Andrea Tomášková. Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 28-105. ISBN 978-80-7408-232-0.
 63. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., SCIENCEpress, 2021. s. 1 - 78. ISBN 978-80-7408-232-0.
 64. MAIELLO, Giuseppe. Social and Individual Processes at the Time of the COVID-19 Crisis. Culture e Studi del Sociale Culture. Salerno: Università degli Studi di Salerno, 2021, roč. 6, 1 Special, s. 117-238. ISSN 2531-3975.
 65. CHMELÍK, Jan a Michaela BERVIDOVÁ. Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 236 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-222-1.
 66. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK a Hamdi DERKAWI. The business environment of family enterprises in Slovakia - perception of external barriers. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 24, č. 2, s. 321-335. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2021.24.2.20.
 67. SCHLOSSBERGER, Otakar. The Conference "Financial market" for the Tenth Time. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 2021, č. 1, s. 114-116. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/1-07.
 68. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. The Effects of Globalization and the Sharing Economy on the Intercultural Communication of the Young Generation. In Tomáš Klieštik. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Žilina: University of Zilina, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219205008.
 69. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 70. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2021, roč. 15, č. 2, s. 131-154. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-01.
 71. MERTL, Jan. The universal and optional part of a health system: a way to handle the health care supply and financing. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 301-315. ISBN 978-80-87291-29-0.
 72. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
 73. BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared Economy. In Florinda Matos, Maria de Fátima Ferreiro, Álvaro Rosa, Isabel Salavisa. 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisabon. 1. vyd. ISCTE Business School, Instituto Univers: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. doi:10.34190/EIE.21.098.
 74. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav, Jr BELAS. Values of family businesses in czech republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. Szczecin: Center for Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 75. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 76. 2020

 77. HOSSEINZADEH, Mehdi, Jan LÁNSKÝ, Amir Masoud RAHMANI, Cuong TRINH, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI a Bao HUYNH. A New Strong Adversary Model for RFID Authentication Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, roč. 8, č. 1, s. 125029-125045. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3007771.
 78. HOSSEINZADEH, Mehdi, Omed Hassan AHMED, Sarkar Hasan AHMED, Cuong TRINH, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI, Jan LÁNSKÝ a Bao HUYNH. An Enhanced Authentication Protocol for RFID Systems. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, roč. 8, č. 1, s. 126977-126987. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3008230.
 79. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Peter ŠTARCHOŇ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Audit of Museum Marketing Communication in the Modern Management Context. International Journal of Financial Studies. Basel: MDPI, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1-13, 14 s. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030039.
 80. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 81. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Mihaela MOCANU. Case Study Analysis of Sustainability Reporting of an Agri-Food Giant. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12(11), č. 11, s. 4491-4512. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114491.
 82. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Collection of Employee Personal Data – Situation in Slovakia and Czech Republic. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Trnava: Labour Law Association, 2020, roč. 3, č. 2, s. 56-67. ISSN 2644-4917.
 83. ROUBAL, Ondřej a Jitka CIRKLOVÁ. Crisis of Masculinity, Erotic Capital, and Male Grooming in the Sociology of Marketing Communications. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2020, roč. 11, č. 2, s. 18-34. ISSN 1338-130X.
 84. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
 85. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 1, s. 2-10. ISSN 1802-5854.
 86. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 87. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2020. 14th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 328-339. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 88. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 399-406. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 89. KNIHOVÁ, Ladislava. Education-Based Content Marketing “in White and Black”. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák (eds.). Marketing Identity COVID-2.0. 1. vyd. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2020. s. 256-270, 13 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 90. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. Marketing Science and Inspiration. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 17-27, 10 s. ISSN 1338-7944.
 91. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1. vyd. Düren: Shaker Verlag, 2020. s. 17-27. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 92. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. European Regulation of Fin-Tech Payment Services Providers and its Application in the Czech Republic. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. První. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 783 - 790. ISBN 978-80-248-4455-8. doi:10.31490/9788024844565.
 93. NOVOTNÝ, Jiří. Existuje ještě bankovní tajemství? Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, roč. 29, (6), s. 30-34. ISSN 1210-8278.
 94. ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 3, s. 47-56. ISSN 1841-0464.
 95. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 342-350, 651 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 96. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Human Rights and the Courts. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2020, roč. 2020, XI, s. 85-116. ISSN 2157-2976.
 97. KNIHOVÁ, Ladislava. Ikonická partnerství ikonických značek. Marketing a komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2020, XXV, 1/2020, s. 14-15. ISSN 1211-5622.
 98. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Přemysl PÍSAŘ a Katarína GUBÍNIOVÁ. Increasing Personnel Competencies in Museums with the Use of Auditing and Controlling. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 24, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su122410343.
 99. PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ a Lukáš BLAŽEK. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Tomáš Chlopčík. Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 100. VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854.
 101. ČECHÁK, Vladimír. Jednoznačnost právních pojmů (pojmů právních norem) z hlediska možné interpretace. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Právo v měnícícm se světě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2020. s. 603-616, 13 s. ISBN 978-80-7380-828-0.
 102. BÍLÝ, Jiří. Jürgen Habermas a ústava pro Evropu. In Jiří Bílý. Demokracie a postdemokracie v Evropské unii – aktuální náměty a možná východiska. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2020. s. 81-86. Studia. ISBN 978-80-7556-066-7.
 103. MAREK, Karel. K nejčastěji uzavíraným smlouvám-smlouvě o tiché společnosti a smlouvám o úschově a skladování. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciesia XVI. 2020. vyd. Brno, vydalo MSP Brno: Vysoká škola Danubius, 2020. s. 109-122. ISBN 978-80-7392-343-3.
 104. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K obecnému rozhodčímu soudu v ČR. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 2/2020, s. 231-242. ISSN 1335-6461.
 105. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K rozhodčímu řízení v České republice a Slovenské republice ( k obecným rozhodčím soudům). In Bursová,J.,Králiková,K.,Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 68-87. ISBN 978-83-64838-30-9.
 106. MAREK, Karel. K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravednosti SR, 2020, roč. 72, č. 1, s. 83-87. ISSN 1335-6461.
 107. ŘÍHOVÁ, Lenka. Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 37-42. ISSN 0032-6208.
 108. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Modeling the Design Phase of Sustainable Supply Chains. In Syed Abdul Rehman Khan. Global Perspectives on Green Business Administration and Sustainable Supply Chain Management. 1. vyd. Hershey (PA, USA): IGI Global, 2020. s. 16-44. ISBN 978-1-7998-2173-1. doi:10.4018/978-1-7998-2173-1.
 109. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Tomáš LECHNER a Pavel SKALKA. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 151 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-460-2.
 110. MAREK, Karel. Nová změna zákona o zadávání veřejných zakázek. In Bursová,J., Králiková,K., Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 220-257. ISBN 978-83-64838-30-9.
 111. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ a Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, roč. 18, č. 1, s. 148-155. ISSN 1312-0484.
 112. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 113. RABAN, Přemysl, Silvie ANDERLOVÁ, Helena BALVÍNOVÁ, Alena BÁNYAIOVÁ, Jakub BRADA, Kateřina BUREŠOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Tomáš FICNER, Eliška FISCHEROVÁ, Jan HÁK, Zuzana KREJSOVÁ, Ladislav KRYM, Jiří NOVOTNÝ, Anna OUTLÁ, Petr PTÁČEK, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Marcela ŠIMÍČKOVÁ-KRŮSOVÁ, Dita ŠPAČKOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jindřich VÍTEK, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Obchodní právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm, 2020. 704 s. ISBN 978-80-87713-19-8.
 114. BÍLKOVÁ, Diana. On four-parameter lognormal distribution and application of quantile point estimation method: application to wage distributions. In Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. 13th International Scientific Conference on Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connection (RELIK). Prague: Prague University of Economics and Business, 2020. s. 11-21. ISBN 978-80-245-2394-1.
 115. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 116. KNIHOVÁ, Ladislava. Open-Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, s.r.o., 2020, XVII., č. 4, s. 50-60, 10 s. ISSN 1336-5711.
 117. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Paul Uhlenhuth, zakladatel moderní kriminalistické biologie. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2020, LIII, č. 2, s. 133-139. ISSN 1210-9150.
 118. ROUBAL, Ondřej a Petr WAWROSZ. Predatory and Alternative Hedonism - Better Later than Now. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 14, č. 2, s. 166-179. ISSN 1802-792X.
 119. PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. PROMOTION OF INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS: INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF COMPETITIVENESS. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness – proceeding from the 9th International Conference. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-198-9.
 120. ŠVECOVÁ, Martina. Regime Preferences in Communist Czechoslovakia and the Narrative on the Slovak National Uprising. Political Preferences. Katowice: Political Preferences, 2020, roč. 2020, č. 27, s. 79-94. ISSN 2083-327X. doi:10.31261/polpre.2020.27.79-94.
 121. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – FENOMÉN DOBY. In Magnanimitas. QUAERE 2020. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 35-42, 1444 s. ISBN 978-80-87952-32-0.
 122. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Reliable Estimates of Sovereign Rating. International Advances in Economic Research. Switzerland: Springer nature, 2020, roč. 26, č. 2, s. 179-181. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09779-z.
 123. BRŇOVJÁK, Jiří a Marek STARÝ. Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands. In GAŁĘDEK, Michał, KLIMASZEWSKA, Anna. Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism. Volume 2: Public Law. Studies in Comparative Legal History. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill Nijhoff, 2020. s. 1-32. Legal History Library 36. ISBN 978-90-04-41715-1.
 124. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Rodinný podnik-nový fenomén i pro restaurační podnikání. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2020, roč. 16, č. 33, s. 38-57. ISSN 1801-1535.
 125. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-0507.
 126. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (3). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 2, s. 56-58. ISSN 1211-0507.
 127. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (4). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 3, s. 55-56. ISSN 1211-0507.
 128. MAREK, Karel. Splnění podle občanského zákoníku. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 10/2020, s. 1172-1180. ISSN 1335-6461.
 129. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost ve sportu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 199 s. Expert. ISBN 978-80-271-1209-8.
 130. PAVLÁK, Miroslav a Přemysl PÍSAŘ. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. Problems and Perspectives in Management. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 18, č. 3, s. 362-372. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.30.
 131. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Eniko LORINCZOVÁ. TACIT PERCEPTION OF THE ACCOUNTANTS AND ACCOUNTING PROCEDURES IN DIFFERENT CULTURAL ENVIRONMENTS. In Tomáš Loster, Tomáš Pavel. The 14th Days of Statistics and Economics. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. s. 595-604. ISBN 978-80-87990-22-3. doi:10.18267/pr.2020.los.223.0.
 132. KUPEC, Václav. The Impacts of the Project Increasing the Competencies of Higher Education Teachers. Pedagogická orientace. Brno: Masaryk University, 2020, roč. 30, č. 3, s. 418-420. ISSN 1211-4669.
 133. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. The preferred usage of equity and debt financing in family businesses: evidence from Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 17, č. 3, s. 27-39. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.17(3).2020.03.
 134. MERTL, Jan. To the creation of fiscal space for health. In Liběna Černohorská, Hana Kopáčková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results“. Pardubice: University of Pardubice, 2020. s. 90-102, 163 s. ISBN 978-80-7560-338-8.
 135. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 136. CIRKLOVÁ, Jitka. TRACING TRUST AND DISTRUST LEVITICUS REINTERPRETED IN THE FRAME OF THE CONTEMPORARY CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 1, s. 1-10. ISSN 1841-0464.
 137. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 1. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, 3/2020, s. 80-87. ISSN 0941-6293.
 138. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 2. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 4, s. 109-115, 16 s. ISSN 0941-6293.
 139. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 3. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 5, s. 142-149. ISSN 0941-6293.
 140. ŘÍHOVÁ, Lenka. Úskalí a potenciál mezigenerační spolupráce na pracovišti. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, x, č. 1, s. 38-42. ISSN 0032-6208.
 141. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop. DRUGS & FORENSICS BULLETIN. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování,, 2020, XXVI, č. 4, s. 5-16. ISSN 1211-8834.
 142. WOKOUN, René. WORKSHOP S APLIKAČNÍMI GARANTY / DECIZNÍ SFÉROU - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PERIFERIE ČESKA – OD GENETICKÉ DETERMINACE K ÚZEMNÍ KOHEZI (TL03000527). 2020.
 143. MAREK, Karel. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda. Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2020, roč. 103, 3/2020, s. 211-229, 18 s. ISSN 0032-6984.
 144. 2019

 145. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ a Petr TESAŘ. A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, roč. 8, č. 2, s. 112-131. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.127.
 146. MAIELLO, Giuseppe. An extreme and massive expression of the iconization of suffering: The Cult of the “abandoned souls” in Naples. In Hricková Maria, Klimková Simona. The iconization of suffering in literature and interdiscilinary perspectives. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019. s. 145-154. ISBN 978-80-558-1467-4.
 147. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1. vyd. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. s. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 148. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System Dynamics. In FLE Learning Ltd. Cambridge Conference Series. AICSSH-ICBITM 2019. Conference Proceedings. Cambridge: FLE Learning Ltd., 2019. s. 7-15, 146 s. ISBN 978-1-911185-95-6.
 149. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Credit rating and Corruption Perceptions Index. In Miroslav Čulík. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS. 1. vyd. Ostrava: VSB - Techniucal University of Ostrava, 2019. s. 56-63. ISBN 978-80-248-4344-5.
 150. CIRKLOVÁ, Jitka. Development of Interest in Buddhism in the Czech Republic. In Thich Nhat Tu. Buddhism Around the World. Ho Chi Minh City: Religion Publisher - Southern Educational Promotion, 2019. s. 135-144. Unated Nations Days of Vesak 2019. ISBN 978-604-61-6261-2.
 151. CIRKLOVÁ, Jitka. Dialogue of Values and Tradition in the Diversity of Contemporary Consumer Culture. In Zaneta Stanciuk. Nations, Regions, Organizations – cultures of diversity. Department of Sociology of Culture, Univ: Department of Sociology of Culture, University of Szczecin, 2019. s. 10-19. ISBN 978-604-61-6261-2.
 152. ČECHÁK, Vladimír. Direct elections of mayors (lord mayors) and governors and their possible impact on the performance of public administration. In Ivana Vaňková. Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 153. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5.
 154. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Karel Tomšík. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS. Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 144-151. ISBN 978-80-213-2973-7.
 155. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 156. HELÍSEK, Mojmír. ERM II and risk of currency crisis – empiricism and theory. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 1, s. 297-312. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-1/20.
 157. FRAIT, Jan. Financial Innovations, Indebtedness and Coordination of Monetary and Macroprudential Policies. In CBA. Monetary Policy, Economic Integration and the "New" Normal. Proceedings from Annual Conference of the Bank of Albania, co-organised with the London School of Economices and Political Sciencies. 1st. Tirana: Bank of Albania, 2019. s. 183-190. BoE IMF. ISBN 978-9928-262-24-0.
 158. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Tatiana Eleni Synodinou. Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2019. s. 95-114. ISBN 978-94-035-0355-4.
 159. VOSTATEK, Jaroslav. Health & Long-term Care Financing. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 24rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019. 1. vyd. Praha: Nakl. Oeconomica, 2019. s. 141-148. ISBN 978-80-245-2318-7.
 160. PÍSAŘ, Přemysl a Václav KUPEC. Innovative controlling and audit – opportunities for SMEs. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 184-195. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.15.
 161. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. s. 845-854. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 162. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Juan Vucetich – Jeden ze zakladatelů daktyloskopie. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 137-148. ISSN 1210-9150.
 163. MAREK, Karel. K obecným otázkám soukromého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 12, s. 1297-1310. ISSN 1335-6461.
 164. BERKA, Petr. KDD Tools for Do-It-Yourself Analyses. In R. Janošcová. 14th International Workshop on Knowledge Management. Trenčín: VŠM Trenčín, 2019. s. 21-31. ISBN 978-80-89306-41-1.
 165. MAREK, Karel. Ke smlouvě o koupi závodu. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2019, roč. 2019, on-line, 2019, s. 1-21, 22 s. ISSN 1210-6348.
 166. HÁJEK, Jan. Komplexita daňového práva: Základní negativní důsledek zákonodárného procesu. In Prof. Vladimír Babčák, CSc., JUDr. Adrián Popovič, PhD., JUDr. Jozef Szábo, PhD. III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁV A: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 133-143. ISBN 978-80-8152-819-4. doi:10.33542/DDP2019-819-4.
 167. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Koordinační hry. In Brian König. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 19-24. ISBN 978-80-225-4650-8.
 168. MAREK, Karel. Koupě - Kupní smlouva. Štát a právo. Banská Bystrica: Belianum, 2019, roč. 06, 2-3, s. 122-137. ISSN 1339-7753.
 169. HÁJEK, Jan. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. ProJustice.sk. Bratislava: ProJustice.sk, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-7, 6 s. ISSN 1339-1038.
 170. BERKA, Petr, Lubos MAREK a Michal VRABEC. Modeling Students Dropout Using Statistical and Data Mining Methods. In Boda, M., Mendelova, V., Grausova, M. Proceedings of 22nd International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 70-80. ISBN 978-94-6252-804-8. doi:10.2991/amse-19.2019.8.
 171. MAREK, Karel. Nájem. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 8-9, s. 876-896. ISSN 1335-6461.
 172. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. On stability and interpretability of mixture models of wage distributions. In Masahiro Inuiguchi, Radim Jiroušek, Václav Kratochvíl. Proceedings of the 22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making. 1. vyd. Prague: MatFyzPress, 2019. s. 1-12. ISBN 978-80-7378-400-3.
 173. MAREK, Karel. Pacht ( arenda ). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 6-7, s. 714-720. ISSN 1335-6461.
 174. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 175. MAREK, Karel. Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právny obzor. Bratislava: Ústav státu a práva SAV, 2019, roč. 102, č. 6, s. 509-523. ISSN 0032-6984.
 176. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo podle českého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 10, s. 1022-1033. ISSN 1335-6461.
 177. LEŠKA, Rudolf. Presumption of Authorship under the Berne Convention and its Application in the Online Environment. In Ysolde Gendreau. Copyright in Action: International Perspectives on Remedies. 1. vyd. Montreal: Les Éditions Thémis, 2019. s. 307-318. ISBN 978-2-89400-428-9.
 178. MAREK, Karel. Prodej podniku, koupě závodu, rodinný závod (2.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 5, s. 565-581. ISSN 1335-6461.
 179. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 180. WOKOUN, René. Regiony. In Marek Pavlík a kolektiv. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s, 2019. s. 19-26. ISBN 978-80-271-1310-1.
 181. LACINA, Karel. Remarks to Tourism Industry Position in Contemporary Economic Relations. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XIV. (Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 116-132. ISBN 978-80-7392-314-3.
 182. HÁJEK, Jan. Sdílená ekonomika -je možné ji zdanit? In Prof. JUDr. Pichrt Jan, PhD., Doc. JUDr. Radim Boháč, PhD., JUDr. Jakub Morávek, PhD. Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 138-144, 6 s. ISBN 978-80-7598-591-0.
 183. LEGIERSKÁ, Yvona. Share of direct and indirect taxation as a reflection of public choice. In Lucie Sedmihradská. The 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. 1. vyd. Praha: University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House – Prague 2019, 2019. s. 54 - 59. ISBN 978-80-245-2319-4.
 184. LACINA, Karel. Significance of Destination Manangement for Contemporary Tourism Industry. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XV.(Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 135-147. ISBN 978-80-7392-329-7.
 185. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (1. část). Daně a účtovnictvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 59-62. ISSN 1335-7034.
 186. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (2. část). Daně a účtovnictvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 60-62. ISSN 1335-7034.
 187. BÍLÝ, Jiří. Soud inkviziční. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 307-313. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 188. BÍLÝ, Jiří. Soudce (do roku 1848). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 652-661. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 189. BÍLÝ, Jiří. Soudní personál feudálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 710-715. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 190. BÍLÝ, Jiří. Soudní rozhodnutí (feudalismus). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 772-774. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 191. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví - počátky. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 27-29. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 192. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období absolutistického státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 86-110. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 193. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období husitské revoluce. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 56-63. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 194. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období patrimoniálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 29-56. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 195. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období stavovského státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 63-86. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 196. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Specifika dokazování v rozhodčím řízení. In Oto Kunz. Odstraňování sporů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2019. s. 39-50, 21 s. ISBN 978-80-261-0818-4.
 197. BÍLÝ, Jiří. Spolek branný českých měst (1502). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 270-272. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 198. BÍLÝ, Jiří. Správa Prahy do roku 1848. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 783-787. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 199. BÍLÝ, Jiří. Správa veřejná patrimoniálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 408-412. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 200. BÍLÝ, Jiří. Správa zemská (do roku 1620). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 148-155. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 201. BÍLÝ, Jiří. Správce hradský (soudce). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 176-179. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 202. BÍLÝ, Jiří. Správce zemský. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 179-183. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 203. JIRKŮVOVÁ, Margita a Karel MAREK. Srovnání smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce. Notitiae Iudiciales. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2019, roč. 5, č. 2, s. 107-135. ISSN 2453-6954.
 204. MAREK, Karel. Srovnání smluv o poskytnutí peněžních prostředků a zastupitelných věcí. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, on line 10.7.2019, s. 1-15. ISSN 1210-6348.
 205. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Jiřího z Poděbrad. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 639-647. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 206. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Karla IV. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 650-660. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 207. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Viléma Slavaty z Chlumu a z Košumberku. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 685-695. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 208. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. s. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 209. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Subjektivní stránka v zákoně o odpovědnosti za přestupky, záležitost plná otazníků. In S. Skulová, A. Kliková, D. Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univertita, 2019. s. 239-252. ISBN 978-80-210-9360-7.
 210. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Margarita KORKHOVA a Dana KUBÍČKOVÁ. Sustainability Reporting in Environmentally Exposed Sector. In Löster T., Pavelka T. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019. s. 597-606. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 211. BÍLÝ, Jiří. Svobodníci. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 84-89. sv. XVII. ISBN 978-80-7380-769-6.
 212. BÍLÝ, Jiří. Táborité. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 55 - 62. sv. XVIII. ISBN 978-80-7380-779-5.
 213. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 8751-8760. ISBN 978-84-09-14755-7.
 214. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. The Personal Learning Cloud As an Innovative Tool in Corporate Training. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1. vyd. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 47-60. ISBN 978-80-86302-85-0.
 215. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Landwirtschaftpacht und Pach eines Unternehmens, Teil 2 - Sonderregelungen. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 304-309. ISSN 0941-6293.
 216. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Pacht und Pacht eines Unternehmens, Teil 1 - Pacht. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 9/2019, s. 272-279. ISSN 0941-6293.
 217. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK a Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 1. vyd. Praha: Praha: VÚPSV, 2019. 266 s. ISBN 978-80-7416-355-5.
 218. MAREK, Karel. Úprava veřejných zakázek platí obecně i v rezortu obrany. Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2019, Neuveden, č. 2, s. 46-59. ISSN 1802-3975.
 219. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Video in Formal and Informal Learning Programmes. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe: 14th conference reader. 1. vyd. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 26-37. ISBN 978-80-86302-85-0.
 220. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 221. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM a Jindřich PSUTKA. Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1.
 222. 2018

 223. BÍLÝ, Jiří. Pražský apelační soud v letech 1548-1620. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 3, č. 2, s. 100-118. ISSN 2533-4387.
 224. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (1. část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 3, s. 358-382. ISSN 1335-6461.
 225. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (2.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 4, s. 485-496. ISSN 1335-6461.
 226. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (3.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 5, s. 642-662. ISSN 1335-6461.
 227. 2017

 228. JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 229. 2016

 230. HES, Aleš a Petra JÍLKOVÁ. Position of Low-Cost Banks on the Financial Market in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Pireus: International Strategic Management Association, 2016, XIX, Issue 4, s. 42–52, 10 s. ISSN 1108-2976. doi:10.35808/ersj/579.
 231. 2012

 232. KUBÍČKOVÁ, Dana. Impact of IFRS´Adoption on Financial Indicators and Financial Assessment. In Vilnius University. Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization (part one). Vilnius: Vilnius University, Faculty of Economics, 2012. s. 296-306, 10 s. ISBN 978-609-459-028-3.
 233. KUBÍČKOVÁ, Dana. Odepisování v podmínkách IFRS a využití reálné hodnoty. In Faculty of Business and Economics. Proceedings of the international conference „Enterprise and Competitive Environment“. Brno: Mendel University in Brno, 2012. s. 135-146. ISBN 978-80-87106-54-9.
 234. 2010

 235. BRUNA, Eduard. Otázky právního procesu. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. 208 s. ISBN 978-80-87212-40-0.
 236. 2006

 237. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Finanční analýza. In skriptum. 1. vyd. Praha: Eupress, 2006. 128 s. ISBN 80-86754-57-X.
 238. 2004

 239. KUBÍČKOVÁ, Dana. K součaným problémů výkladu účetnictví. In SVŠES. Sborník konference SVŠES Praha,. Praha: SVŠES, 2004. s. 43-47. ISBN 80-86744-10-8.
 240. KUBÍČKOVÁ, Dana. K součaným problémů výkladu účetnictví. In SVŠES, Praha. Trendy ve výuce účetnictví na vysokých školách neuniversitního směru. Praha: SVŠES, Praha, 2004. s. 43-47. ISBN 80-86744-10-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 01:45