Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI, Sarkhel H. Taher KARIM a Mehdi HOSSEINZADEH. AMAPG: Advanced Mobile Authentication Protocol for GLOMONET. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, vol. 9, s. 88256-88271. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.308910.
 2. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Auditing and Controlling as a Tool for SME Marketing Risk Management. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukraine: Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 225-235. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2021.1-17.
 3. KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in the Marketing Environment. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13126691.
 4. WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 5. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021, roč. 10, číslo 3, s. ----, 18 s. ISSN 1805-4951.
 6. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
 7. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 8. MATEJKA, Ján a Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, roč. 160, č. 10, s. 843-853. ISSN 0231-6625.
 9. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2021. 848 s. ISBN 978-80-7422-798-1.
 10. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROW TH AFFEC T THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, roč. 30, č. 1, s. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 11. STRELNIKOVA, Irina A., Svetlana E. TITOR a Miroslav JURÁSEK. Employment Promotion in Digital Format. In Elena G. Popkova, Victoria N. Ostrovskaya, Aleksei V. Bogoviz. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. První. Německo: Springer International Publishing, 2021. s. 1355-1362. ISBN 978-3-030-56432-2.
 12. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, roč. 2021, č. 24, s. 6-12. ISSN 1212-3951.
 13. MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being improvement. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8.
 14. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. s. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 15. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Immunities from the Past to the Present. Trajectory of Immunities. In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2021. s. 3-40. ISBN 978-90-829824-4-2.
 16. SVOBODA, Pavel. Klíčové přínosy a slabiny fungování EU. Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 20-24. ISSN 0862-8238.
 17. MAREK, Karel. Kontrolní činnost. Xadonia. Praha: časopis Xadonia , č.1/2021, VŠFS, 2021, roč. 16, č. 1, s. 25-27. ISSN 1802-792X.
 18. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In EU Intellectual Property - scientific conference , Nitra 30.4.2021, EU Project no. 599 683-EPP 1 -2018-1. 2021.
 19. MATES, Pavel. Obnova v řízení o přestupcích. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2021, roč. 20, č. 1, s. 12-16. ISSN 1213-5313.
 20. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO a Renata JANOŠCOVÁ. Online education as an integral part of universities’ strategy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain): IATED, 2021. s. 5197-5205. ISBN 978-84-09-27666-0. doi:10.21125/inted.2021.1066.
 21. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Shima RASHIDI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI a Mehdi HOSSEINZADEH. Questioning the Security of Three Recent Authentication and Key Agreement Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, roč. 2021, vol. 9, s. 98204-98217. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3094875.
 22. MAIELLO, Giuseppe. Social and Individual Processes at the Time of the COVID-19 Crisis. Culture e Studi del Sociale Culture. Salerno: Università degli Studi di Salerno, 2021, roč. 6, 1 Special, s. 117-238. ISSN 2531-3975.
 23. SCHLOSSBERGER, Otakar. The Conference "Financial market" for the Tenth Time. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 2021, č. 1, s. 114-116. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/1-07.
 24. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. The Effects of Globalization and the Sharing Economy on the Intercultural Communication of the Young Generation. In Tomáš Klieštik. SHS Web of Conferences, The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219205008.
 25. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 26. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
 27. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav, Jr BELAS. VALUES OF FAMILY BUSINESSES IN CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF SOCIOEMOTIONAL WEALTH. Economics and Sociology. Polsko: Center for Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 28. 2020

 29. HOSSEINZADEH, Mehdi, Jan LÁNSKÝ, Amir Masoud RAHMANI, Cuong TRINH, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI a Bao HUYNH. A New Strong Adversary Model for RFID Authentication Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, roč. 8, č. 1, s. 125029-125045. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3007771.
 30. HOSSEINZADEH, Mehdi, Omed Hassan AHMED, Sarkar Hasan AHMED, Cuong TRINH, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI, Jan LÁNSKÝ a Bao HUYNH. An Enhanced Authentication Protocol for RFID Systems. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, roč. 8, č. 1, s. 126977-126987. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3008230.
 31. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Peter ŠTARCHOŇ a Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Audit of Museum Marketing Communication in the Modern Management Context. International Journal of Financial Studies. Basel: MDPI, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1-13, 14 s. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030039.
 32. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 33. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Mihaela MOCANU. Case Study Analysis of Sustainability Reporting of an Agri-Food Giant. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12(11), č. 11, s. 4491-4512. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114491.
 34. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Collection of Employee Personal Data – Situation in Slovakia and Czech Republic. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Trnava: Labour Law Association, 2020, Vol. 3, č. 2, s. 56-67. ISSN 2644-4917.
 35. ROUBAL, Ondřej a Jitka CIRKLOVÁ. Crisis of Masculinity, Erotic Capital, and Male Grooming in the Sociology of Marketing Communications. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2020, roč. 11, č. 2, s. 18-34. ISSN 1338-130X.
 36. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
 37. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 1, s. 2-10. ISSN 1802-5854.
 38. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 39. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2020. 14th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 328-339. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 40. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 399-406. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 41. KNIHOVÁ, Ladislava. Education-Based Content Marketing “in White and Black”. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák (eds.). Marketing Identity COVID-2.0. 1. vyd. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2020. s. 256-270, 13 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 42. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. Marketing Science and Inspiration. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 17-27, 10 s. ISSN 1338-7944.
 43. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1. vyd. Düren: Shaker Verlag, 2020. s. 17-27. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 44. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. European Regulation of Fin-Tech Payment Services Providers and its Application in the Czech Republic. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. První. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 783 - 790. ISSN 2571-029X. doi:10.31490/9788024844565.
 45. NOVOTNÝ, Jiří. Existuje ještě bankovní tajemství? Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, roč. 29, (6), s. 30-34. ISSN 1210-8278.
 46. ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 3, s. 47-56. ISSN 1841-0464.
 47. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 342-350, 651 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 48. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Human Rights and the Courts. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2020, roč. 2020, XI, s. 85-116. ISSN 2157-2976.
 49. KNIHOVÁ, Ladislava. Ikonická partnerství ikonických značek. Marketing a komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2020, XXV, 1/2020, s. 14-15. ISSN 1211-5622.
 50. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Přemysl PÍSAŘ a Katarína GUBÍNIOVÁ. Increasing Personnel Competencies in Museums with the Use of Auditing and Controlling. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 24, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su122410343.
 51. VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854.
 52. ČECHÁK, Vladimír. Jednoznačnost právních pojmů (pojmů právních norem) z hlediska možné interpretace. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Právo v měnícícm se světě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2020. s. 603-616, 13 s. ISBN 978-80-7380-828-0.
 53. BÍLÝ, Jiří. Jürgen Habermas a ústava pro Evropu. In Jiří Bílý. Demokracie a postdemokracie v Evropské unii – aktuální náměty a možná východiska. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2020. s. 81-86. Studia. ISBN 978-80-7556-066-7.
 54. MAREK, Karel. K nejčastěji uzavíraným smlouvám-smlouvě o tiché společnosti a smlouvám o úschově a skladování. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciesia XVI. 2020. vyd. Brno, vydalo MSP Brno: Vysoká škola Danubius, 2020. s. 109-122. ISBN 978-80-7392-343-3.
 55. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K obecnému rozhodčímu soudu v ČR. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 2/2020, s. 231-242. ISSN 1335-6461.
 56. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K rozhodčímu řízení v České republice a Slovenské republice ( k obecným rozhodčím soudům). In Bursová,J.,Králiková,K.,Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 68-87. ISBN 978-83-64838-30-9.
 57. MAREK, Karel. K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravednosti SR, 2020, roč. 72, č. 1, s. 83-87. ISSN 1335-6461.
 58. ŘÍHOVÁ, Lenka. Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 37-42. ISSN 0032-6208.
 59. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Modeling the Design Phase of Sustainable Supply Chains. In Syed Abdul Rehman Khan. Global Perspectives on Green Business Administration and Sustainable Supply Chain Management. 1. vyd. Hershey (PA, USA): IGI Global, 2020. s. 16-44. ISBN 978-1-7998-2173-1. doi:10.4018/978-1-7998-2173-1.
 60. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Tomáš LECHNER a Pavel SKALKA. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 151 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-460-2.
 61. MAREK, Karel. Nová změna zákona o zadávání veřejných zakázek. In Bursová,J., Králiková,K., Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 220-257. ISBN 978-83-64838-30-9.
 62. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ a Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, roč. 18, č. 1, s. 148-155. ISSN 1312-0484.
 63. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 64. RABAN, Přemysl, Silvie ANDERLOVÁ, Helena BALVÍNOVÁ, Alena BÁNYAIOVÁ, Jakub BRADA, Kateřina BUREŠOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Tomáš FICNER, Eliška FISCHEROVÁ, Jan HÁK, Zuzana KREJSOVÁ, Ladislav KRYM, Jiří NOVOTNÝ, Anna OUTLÁ, Petr PTÁČEK, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Marcela ŠIMÍČKOVÁ-KRŮSOVÁ, Dita ŠPAČKOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jindřich VÍTEK, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Obchodní právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm, 2020. 704 s. ISBN 978-80-87713-19-8.
 65. BÍLKOVÁ, Diana. On four-parameter lognormal distribution and application of quantile point estimation method: application to wage distributions. In Ing. Vrabcová. RELIK: Reprodukce lidského kapitálu. Praha: Oeconomica, 2020. s. 11-21. ISBN 978-80-245-2394-1.
 66. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Jindřichovská I., Bolcha P. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: MUP Prague, 2020. s. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 67. KNIHOVÁ, Ladislava. Open-Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, s.r.o., 2020, XVII., č. 4, s. 50-60, 10 s. ISSN 1336-5711.
 68. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Paul Uhlenhuth, zakladatel moderní kriminalistické biologie. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2020, LIII, č. 2, s. 133-139. ISSN 1210-9150.
 69. ROUBAL, Ondřej a Petr WAWROSZ. Predatory and Alternative Hedonism - Better Later than Now. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 14, č. 2, s. 166-179. ISSN 1802-792X.
 70. PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. PROMOTION OF INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS: INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF COMPETITIVENESS. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness – proceeding from the 9th International Conference. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-198-9.
 71. ŠVECOVÁ, Martina. Regime Preferences in Communist Czechoslovakia and the Narrative on the Slovak National Uprising. Political Preferences. Katowice: Political Preferences, 2020, roč. 2020, č. 27, s. 79-94. ISSN 2083-327X. doi:10.31261/polpre.2020.27.79-94.
 72. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – FENOMÉN DOBY. In Magnanimitas. QUAERE 2020. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 35-42, 1444 s. ISBN 978-80-87952-32-0.
 73. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Reliable Estimates of Sovereign Rating. International Advances in Economic Research. Switzerland: Springer nature, 2020, roč. 26, č. 2, s. 179-181. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09779-z.
 74. BRŇOVJÁK, Jiří a Marek STARÝ. Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands. In GAŁĘDEK, Michał, KLIMASZEWSKA, Anna. Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism. Volume 2: Public Law. Studies in Comparative Legal History. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill Nijhoff, 2020. s. 1-32. Legal History Library 36. ISBN 978-90-04-41715-1.
 75. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Rodinný podnik-nový fenomén i pro restaurační podnikání. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2020, roč. 16, č. 33, s. 38-57. ISSN 1801-1535.
 76. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-0507.
 77. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (3). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 2, s. 56-58. ISSN 1211-0507.
 78. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (4). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, č. 3, s. 55-56. ISSN 1211-0507.
 79. MAREK, Karel. Splnění podle občanského zákoníku. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, roč. 72, 10/2020, s. 1172-1180. ISSN 1335-6461.
 80. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost ve sportu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 199 s. Expert. ISBN 978-80-271-1209-8.
 81. PAVLÁK, Miroslav a Přemysl PÍSAŘ. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. Problems and Perspectives in Management. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 18, č. 3, s. 362-372. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.30.
 82. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Eniko LORINCZOVÁ. TACIT PERCEPTION OF THE ACCOUNTANTS AND ACCOUNTING PROCEDURES IN DIFFERENT CULTURAL ENVIRONMENTS. In Tomáš Loster, Tomáš Pavel. The 14th Days of Statistics and Economics. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. s. 595-604. ISBN 978-80-87990-22-3. doi:10.18267/pr.2020.los.223.0.
 83. KUPEC, Václav. The Impacts of the Project Increasing the Competencies of Higher Education Teachers. Pedagogická orientace. Brno: Masaryk University, 2020, roč. 30, č. 3, s. 418-420. ISSN 1211-4669.
 84. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. The preferred usage of equity and debt financing in family businesses: evidence from Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 17, č. 3, s. 27-39. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.17(3).2020.03.
 85. MERTL, Jan. To the creation of fiscal space for health. In Liběna Černohorská, Hana Kopáčková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results“. Pardubice: University of Pardubice, 2020. s. 90-102, 163 s. ISBN 978-80-7560-338-8.
 86. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Jindřichovská, I., Bolcha P. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: MUP Prague, 2020. s. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 87. CIRKLOVÁ, Jitka. TRACING TRUST AND DISTRUST LEVITICUS REINTERPRETED IN THE FRAME OF THE CONTEMPORARY CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 1, s. 1-10. ISSN 1841-0464.
 88. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 1. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, 3/2020, s. 80-87. ISSN 0941-6293.
 89. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 2. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 4, s. 109-115, 16 s. ISSN 0941-6293.
 90. KUBÍČEK, Pavol a Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 3. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, roč. 29, č. 5, s. 142-149. ISSN 0941-6293.
 91. ŘÍHOVÁ, Lenka. Úskalí a potenciál mezigenerační spolupráce na pracovišti. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, x, č. 1, s. 38-42. ISSN 0032-6208.
 92. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop. DRUGS & FORENSICS BULLETIN. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování,, 2020, XXVI, č. 4, s. 5-16. ISSN 1211-8834.
 93. WOKOUN, René. WORKSHOP S APLIKAČNÍMI GARANTY / DECIZNÍ SFÉROU - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PERIFERIE ČESKA – OD GENETICKÉ DETERMINACE K ÚZEMNÍ KOHEZI (TL03000527). 2020.
 94. MAREK, Karel. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda. Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2020, roč. 103, 3/2020, s. 211-229, 18 s. ISSN 0032-6984.
 95. 2019

 96. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ a Petr TESAŘ. A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, roč. 8, č. 2, s. 112-131. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.127.
 97. MAIELLO, Giuseppe. An extreme and massive expression of the iconization of suffering: The Cult of the “abandoned souls” in Naples. In Hricková Maria, Klimková Simona. The iconization of suffering in literature and interdiscilinary perspectives. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019. s. 145-154. ISBN 978-80-558-1467-4.
 98. KUBÍČKOVÁ, Dana. Are there any Differences in the Perception of Financial Reporting and Accounting Profession in different Accounting Models - Comparison of the Czech Republic and Great Britain. In Jindřichovská I., Dehning R. Proceedings of of international scientific conference “IFRS-global rules and local use”. 1. vyd. Prague: Metropolitan University Prague, 2019. s. 284 - 295. ISBN 978-80-906585-7-8.
 99. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1. vyd. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. s. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 100. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System Dynamics. In FLE Learning Ltd. Cambridge Conference Series. AICSSH-ICBITM 2019. Conference Proceedings. Cambridge: FLE Learning Ltd., 2019. s. 7-15, 146 s. ISBN 978-1-911185-95-6.
 101. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Credit rating and Corruption Perceptions Index. In Miroslav Čulík. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS. 1. vyd. Ostrava: VSB - Techniucal University of Ostrava, 2019. s. 56-63. ISBN 978-80-248-4344-5.
 102. CIRKLOVÁ, Jitka. Development of Interest in Buddhism in the Czech Republic. In Thich Nhat Tu. Buddhism Around the World. Ho Chi Minh City: Religion Publisher - Southern Educational Promotion, 2019. s. 135-144. Unated Nations Days of Vesak 2019. ISBN 978-604-61-6261-2.
 103. CIRKLOVÁ, Jitka. Dialogue of Values and Tradition in the Diversity of Contemporary Consumer Culture. In Zaneta Stanciuk. Nations, Regions, Organizations – cultures of diversity. Department of Sociology of Culture, Univ: Department of Sociology of Culture, University of Szczecin, 2019. s. 10-19. ISBN 978-604-61-6261-2.
 104. ČECHÁK, Vladimír. Direct elections of mayors (lord mayors) and governors and their possible impact on the performance of public administration. In Ivana Vaňková. Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 105. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5.
 106. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Karel Tomšík. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS. Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 144-151. ISBN 978-80-213-2973-7.
 107. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 108. HELÍSEK, Mojmír. ERM II and risk of currency crisis – empiricism and theory. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 1, s. 297-312. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-1/20.
 109. FRAIT, Jan. Financial Innovations, Indebtedness and Coordination of Monetary and Macroprudential Policies. In CBA. Monetary Policy, Economic Integration and the "New" Normal. Proceedings from Annual Conference of the Bank of Albania, co-organised with the London School of Economices and Political Sciencies. 1st. Tirana: Bank of Albania, 2019. s. 183-190. BoE IMF. ISBN 978-9928-262-24-0.
 110. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Tatiana Eleni Synodinou. Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2019. s. 95-114. ISBN 978-94-035-0355-4.
 111. VOSTATEK, Jaroslav. Health & Long-term Care Financing. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 24rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019. 1. vyd. Praha: Nakl. Oeconomica, 2019. s. 141-148. ISBN 978-80-245-2318-7.
 112. KNIHOVÁ, Ladislava a Štěpánka HRONOVÁ. Innovation and Multimedia in English for Specific Purposes Instruction: iMovie. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1. vyd. Praha: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 27-38. ISBN 978-80-86302-85-0.
 113. PÍSAŘ, Přemysl a Václav KUPEC. Innovative controlling and audit – opportunities for SMEs. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 184-195. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.15.
 114. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. s. 845-854. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 115. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Juan Vucetich – Jeden ze zakladatelů daktyloskopie. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 137-148. ISSN 1210-9150.
 116. MAREK, Karel. K obecným otázkám soukromého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 12, s. 1297-1310. ISSN 1335-6461.
 117. BERKA, Petr. KDD Tools for Do-It-Yourself Analyses. In R. Janošcová. 14th International Workshop on Knowledge Management. Trenčín: VŠM Trenčín, 2019. s. 21-31. ISBN 978-80-89306-41-1.
 118. MAREK, Karel. Ke smlouvě o koupi závodu. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2019, roč. 2019, on-line, 2019, s. 1-21, 22 s. ISSN 1210-6348.
 119. HÁJEK, Jan. Komplexita daňového práva: Základní negativní důsledek zákonodárného procesu. In Prof. Vladimír Babčák, CSc., JUDr. Adrián Popovič, PhD., JUDr. Jozef Szábo, PhD. III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁV A: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 133-143. ISBN 978-80-8152-819-4. doi:10.33542/DDP2019-819-4.
 120. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Koordinační hry. In Brian König. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 19-24. ISBN 978-80-225-4650-8.
 121. MAREK, Karel. Koupě - Kupní smlouva. Štát a právo. Banská Bystrica: Belianum, 2019, roč. 06, 2-3, s. 122-137. ISSN 1339-7753.
 122. HÁJEK, Jan. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. ProJustice.sk. Bratislava: ProJustice.sk, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-7, 6 s. ISSN 1339-1038.
 123. BERKA, Petr, Lubos MAREK a Michal VRABEC. Modeling Students Dropout Using Statistical and Data Mining Methods. In Boda, M., Mendelova, V., Grausova, M. Proceedings of 22nd International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 70-80. ISBN 978-94-6252-804-8. doi:10.2991/amse-19.2019.8.
 124. MAREK, Karel. Nájem. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 8-9, s. 876-896. ISSN 1335-6461.
 125. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. On stability and interpretability of mixture models of wage distributions. In Masahiro Inuiguchi, Radim Jiroušek, Václav Kratochvíl. Proceedings of the 22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making. 1. vyd. Prague: MatFyzPress, 2019. s. 1-12. ISBN 978-80-7378-400-3.
 126. MAREK, Karel. Pacht ( arenda ). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, 6-7, s. 714-720. ISSN 1335-6461.
 127. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 128. MAREK, Karel. Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právny obzor. Bratislava: Ústav státu a práva SAV, 2019, roč. 102, č. 6, s. 509-523. ISSN 0032-6984.
 129. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo podle českého práva. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 10, s. 1022-1033. ISSN 1335-6461.
 130. LEŠKA, Rudolf. Presumption of Authorship under the Berne Convention and its Application in the Online Environment. In Ysolde Gendreau. Copyright in Action: International Perspectives on Remedies. 1. vyd. Montreal: Les Éditions Thémis, 2019. s. 307-318. ISBN 978-2-89400-428-9.
 131. MAREK, Karel. Prodej podniku, koupě závodu, rodinný závod (2.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, roč. 71, č. 5, s. 565-581. ISSN 1335-6461.
 132. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 133. WOKOUN, René. Regiony. In Marek Pavlík a kolektiv. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s, 2019. s. 19-26. ISBN 978-80-271-1310-1.
 134. LACINA, Karel. Remarks to Tourism Industry Position in Contemporary Economic Relations. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XIV. (Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 116-132. ISBN 978-80-7392-314-3.
 135. HÁJEK, Jan. Sdílená ekonomika -je možné ji zdanit? In Prof. JUDr. Pichrt Jan, PhD., Doc. JUDr. Radim Boháč, PhD., JUDr. Jakub Morávek, PhD. Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 138-144, 6 s. ISBN 978-80-7598-591-0.
 136. LEGIERSKÁ, Yvona. Share of direct and indirect taxation as a reflection of public choice. In Lucie Sedmihradská. The 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. 1. vyd. Praha: University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House – Prague 2019, 2019. s. 54 - 59. ISBN 978-80-245-2319-4.
 137. LACINA, Karel. Significance of Destination Manangement for Contemporary Tourism Industry. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XV.(Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 135-147. ISBN 978-80-7392-329-7.
 138. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (1. část). Daně a účtovnictvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 59-62. ISSN 1335-7034.
 139. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (2. část). Daně a účtovnictvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 60-62. ISSN 1335-7034.
 140. BÍLÝ, Jiří. Soud inkviziční. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 307-313. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 141. BÍLÝ, Jiří. Soudce (do roku 1848). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 652-661. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 142. BÍLÝ, Jiří. Soudní personál feudálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 710-715. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 143. BÍLÝ, Jiří. Soudní rozhodnutí (feudalismus). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 772-774. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 144. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví - počátky. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 27-29. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 145. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období absolutistického státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 86-110. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 146. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období husitské revoluce. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 56-63. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 147. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období patrimoniálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 29-56. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 148. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období stavovského státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 63-86. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 149. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Specifika dokazování v rozhodčím řízení. In Oto Kunz. Odstraňování sporů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2019. s. 39-50, 21 s. ISBN 978-80-261-0818-4.
 150. BÍLÝ, Jiří. Spolek branný českých měst (1502). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 270-272. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 151. BÍLÝ, Jiří. Správa Prahy do roku 1848. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 783-787. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 152. BÍLÝ, Jiří. Správa veřejná patrimoniálního státu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 408-412. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 153. BÍLÝ, Jiří. Správa zemská (do roku 1620). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 148-155. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 154. BÍLÝ, Jiří. Správce hradský (soudce). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 176-179. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 155. BÍLÝ, Jiří. Správce zemský. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 179-183. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 156. JIRKŮVOVÁ, Margita a Karel MAREK. Srovnání smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce. Notitiae Iudiciales. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2019, roč. 5, č. 2, s. 107-135. ISSN 2453-6954.
 157. MAREK, Karel. Srovnání smluv o poskytnutí peněžních prostředků a zastupitelných věcí. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, on line 10.7.2019, s. 1-15. ISSN 1210-6348.
 158. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Jiřího z Poděbrad. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 639-647. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 159. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Karla IV. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 650-660. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 160. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Viléma Slavaty z Chlumu a z Košumberku. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 685-695. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 161. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. s. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 162. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Subjektivní stránka v zákoně o odpovědnosti za přestupky, záležitost plná otazníků. In S. Skulová, A. Kliková, D. Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univertita, 2019. s. 239-252. ISBN 978-80-210-9360-7.
 163. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Margarita KORKHOVA a Dana KUBÍČKOVÁ. Sustainability Reporting in Environmentally Exposed Sector. In Löster T., Pavelka T. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019. s. 597-606. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 164. BÍLÝ, Jiří. Svobodníci. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 84-89. sv. XVII. ISBN 978-80-7380-769-6.
 165. BÍLÝ, Jiří. Táborité. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. s. 55 - 62. sv. XVIII. ISBN 978-80-7380-779-5.
 166. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Kusá, A., Zaušková, A., Bučková, Z. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava, Slovakia: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 167. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 8751-8760. ISBN 978-84-09-14755-7.
 168. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. The Personal Learning Cloud As an Innovative Tool in Corporate Training. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1. vyd. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 47-60. ISBN 978-80-86302-85-0.
 169. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Landwirtschaftpacht und Pach eines Unternehmens, Teil 2 - Sonderregelungen. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 10/2019, s. 304-309. ISSN 0941-6293.
 170. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Tschechische Republik: Pacht und Pacht eines Unternehmens, Teil 1 - Pacht. WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, roč. 28, 9/2019, s. 272-279. ISSN 0941-6293.
 171. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK a Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 1. vyd. Praha: Praha: VÚPSV, 2019. 266 s. ISBN 978-80-7416-355-5.
 172. MAREK, Karel. Úprava veřejných zakázek platí obecně i v rezortu obrany. Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2019, Neuveden, č. 2, s. 46-59. ISSN 1802-3975.
 173. KNIHOVÁ, Ladislava. VIRTUAL REALITY IN FINANCIAL REPORTING: ARE ACCOUNTANTS AN ENDANGERED SPECIES? In Irena Jindřichovská, Bruce Dehning. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague, Anglo-American University, 2019. s. 137-147. ISBN 978-80-87956-96-0.
 174. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 175. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM a Jindřich PSUTKA. Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1.
 176. 2018

 177. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Charvát J., Oravcová A. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2018. s. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 178. BÍLÝ, Jiří. Pražský apelační soud v letech 1548-1620. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 3, č. 2, s. 100-118. ISSN 2533-4387.
 179. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (1. část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 3, s. 358-382. ISSN 1335-6461.
 180. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (2.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 4, s. 485-496. ISSN 1335-6461.
 181. MAREK, Karel. Relativní majetková práva (3.část). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2018, roč. 70, č. 5, s. 642-662. ISSN 1335-6461.
 182. 2017

 183. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Licence Agreements in the Context of the New Civil Code. In Svatopluk Kapounek, Veronika Krutilova. 20th Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 379-389. ISBN 978-80-7509-499-5.
 184. JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 185. 2016

 186. HES, Aleš a Petra JÍLKOVÁ. Position of Low-Cost Banks on the Financial Market in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Pireus: International Strategic Management Association, 2016, XIX, Issue 4, s. 42–52, 10 s. ISSN 1108-2976. doi:10.35808/ersj/579.
 187. 2012

 188. KUBÍČKOVÁ, Dana. Impact of IFRS´Adoption on Financial Indicators and Financial Assessment. In Vilnius University. Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization (part one). Vilnius: Vilnius University, Faculty of Economics, 2012. s. 296-306, 10 s. ISBN 978-609-459-028-3.
 189. KUBÍČKOVÁ, Dana. Odepisování v podmínkách IFRS a využití reálné hodnoty. In Faculty of Business and Economics. Proceedings of the international conference „Enterprise and Competitive Environment“. Brno: Mendel University in Brno, 2012. s. 135-146. ISBN 978-80-87106-54-9.
 190. 2010

 191. BRUNA, Eduard. Otázky právního procesu. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. 208 s. ISBN 978-80-87212-40-0.
 192. 2006

 193. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Finanční analýza. In skriptum. 1. vyd. Praha: Eupress, 2006. 128 s. ISBN 80-86754-57-X.
 194. 2004

 195. KUBÍČKOVÁ, Dana. K součaným problémů výkladu účetnictví. In SVŠES. Sborník konference SVŠES Praha,. Praha: SVŠES, 2004. s. 43-47. ISBN 80-86744-10-8.
 196. KUBÍČKOVÁ, Dana. K součaným problémů výkladu účetnictví. In SVŠES, Praha. Trendy ve výuce účetnictví na vysokých školách neuniversitního směru. Praha: SVŠES, Praha, 2004. s. 43-47. ISBN 80-86744-10-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 10. 2021 23:17