Jak byly údaje získány.

Vyberte obor/plán:

Bezpečnostně právní studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BMIZS Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém • 100 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 100 %
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 100 %
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_KRVS Krizové řízení ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_KS Kriminologické studie • 100 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 100 %
VSFS:N_SPR Správní právo • 100 %
VSFS:N_TVB Teorie vnitřní bezpečnosti • 100 %

Finance a finanční služby (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DPFF_1 Diplomový projekt FF 1 • 100 %
VSFS:N_FI Finanční investování • 100 %
VSFS:N_IFS_1 International Financial Services 1 • 100 %
VSFS:N_MAMF Matematické modely ve finanční sféře • 100 %
VSFS:N_MBA_B Moderní bankovnictví B • 100 %
VSFS:N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy • 100 %

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
VSFS:N_APR Autorské právo • 100 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 100 %
VSFS:N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 • 100 %
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 100 %
VSFS:N_EG E-Government • 100 %
VSFS:N_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 100 %
VSFS:N_MPRO Mezinárodní právo obchodní • 100 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 100 %
VSFS:N_PRCP Právo cenných papírů • 100 %
VSFS:N_PRSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
VSFS:N_VUP_B Veřejnoprávní úprava podnikání B • 100 %

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 100 %
VSFS:N_TPRPK Teorie a praxe řešení politických konfliktů • 100 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 67 %
VSFS:N_PP Pojistné podvody • 67 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 67 %
VSFS:N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 • 33 %

Marketingová komunikace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 • 100 %
VSFS:N_MPA Mediální plánování a audit • 100 %
VSFS:N_MPS Marketing průmyslu a služeb • 100 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 100 %
VSFS:N_TIM Tiskový mluvčí • 100 %
3. semestr
VSFS:N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat • 100 %
VSFS:N_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 • 100 %
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 100 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 100 %
VSFS:N_MPA Mediální plánování a audit • 100 %
VSFS:N_MPS Marketing průmyslu a služeb • 100 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 100 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 100 %
VSFS:N_TIM Tiskový mluvčí • 100 %

Právní aspekty veřejné správy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DPPVS_1 Diplomový projekt PVS 1 • 100 %
VSFS:N_EHPR Evropské hospodářské právo • 100 %
VSFS:N_PEARP Právní a ekonomické aspekty regionální politiky ČR • 100 %
VSFS:N_PRSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
VSFS:N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 • 100 %

Řízení podniku a podnikové finance (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_CN Controlling • 100 %
VSFS:N_DPRP_1 Diplomový projekt ŘP 1 • 100 %
VSFS:N_IB International Business • 100 %
VSFS:N_LS Logistické systémy • 100 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 100 %
VSFS:N_VSK_B Vedení a správa korporací B • 100 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:54